10-2018 Kryon

Kryon na Rapa Nui – den 2.

Tento živý channeling byl přijat Lee Carollem na Velikonočním ostrově, 27. října 2018

.

Zdravím Vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Tohle je druhý channeling na Rapa Nui. Nacházíme se nyní na místě setkání. A ještě předtím, než vám předám dnešní poselství, řeknu vám, že tohle je zvláště důležité pro Rapa Nui. Ne pro lidi z Rapa Nui, nýbrž pro návštěvníky. Rapa Nui se zde nachází po velmi dlouhou dobu, s lemurijskou energií, a není zde nic, co by muselo být aktivováno. Není zde nic, čemu by se muselo udělit požehnání. A to proto, že tohle je lemurijská půda. A v souvislosti s tím se chci na moment zastavit. Žádám předky tohoto místa o povolení předat toto poselství. Nádherné poselství o zplnomocnění a o poctě pro všechny, jež jsou zde. A také chci poděkovat za dohody, které jsou mezi námi.

 

Drazí, existují různé úrovně vědomí. To základní, které všichni znáte, se nachází v lidské bytosti. Ovšem Plejáďané pečlivě naučili Lemuřany, že vědomí je fyzika a může být přemístěno. Může být také změněno. Teď předbíhám sám sebe. Jak lze skutečně definovat Lemurii? Dosud byla definována jako místo. Ovšem Lemurie není jen místo. Je to vědomí. Vědomí prvních potomků Plejáďanů, kteří byli lidmi.

 

Po celém tomto ostrově můžete najít symboly plodnosti. Dali jsme Vám tuto informaci už tolikrát. Přišli jste z hvězd. Máte jejich DNA. Tohle vyžaduje proces rození. A tahle základní pravda se nachází zde na tomto ostrově. Přišli sem Lemuřané, proto tohle místo bylo a je součástí Lemurie, jelikož sem s sebou přinesli lemurijské vědomí. Podobné věci najdete také na dalších místech. Já bych si přál, abyste si vzpomenuli, co jsem vám řekl o ostrově Lemurie. Izolovaný, čistý ostrov. A zde je to stejné. Poté, co sem přišli, vzdali poctu sedmi hvězdným sestrám sedmi zdejšími sochami. A oni pokračovali s vědomím, které znali. Pokračovali s učením, které obdrželi. A součástí toho učení bylo, že je opravdu možné vetknout vědomí na různá místa.

 

Teď se na chvíli zastavme. Proč by to vůbec dělali? Za jakým účelem? V modernějších časech, drazí, máte něco, čemu se říká petroglyfy. Na samém počátku symbolů a písma dávné národy ukládaly věci (informace) do skal vytvořených lávou, aby se tyto informace dochovaly až dodnes. A jestliže ty symboly vydržely dostatečně dlouho, stal se z nich příběh. To bylo to nejlepší, co mohli udělat. Ovšem, drazí, Lemuřané měli vyšší vědomí. Bylo to přesně tak působivé, jak to nyní může znít – Lemuřané vkládali do těchto skal vědomí. Jak to bylo možné? Ukládali to jako vzpomínku na to, kým oni sami byli. Lemuřanů se žádné petroglyfy netýkaly. Místo toho objevíte místa, kde po sobě zanechali vzpomínky na své vědomí. Dávno předtím, než existovaly Moai, byli už zde, vkládajíce své vědomí do různých míst na tomto ostrově. Některá ta místa jsou místy, kam vy nikdy nepůjdete. Je zde úžasný komplex jeskyň. Některé z těch stop jsou právě tam. A ti, kteří tam jdou, to mohou cítit. Některé z těch stop jsou naopak zde, na volném vzduchu (v otevřeném prostoru). Umíte si to představit? Ukládání vědomí – téměř jako nějaká časová kapsle, která říká: „Byli jsme tady. Pamatujte na to. Pociťte tu čistotu toho, kým jsme byli.“

 

Plejáďané učili Lemuřany, že by jednou mohl přijít den, kdy budou tyto věci odhaleny. Byl zde dnes dotaz od skupiny – zda zde byla zaseta nějaká semínka za účelem pozdějšího odhalení, která by lidstvu pomohla začít si uvědomovat, kým je. Těsně před rokem 2012 jsme odhalili něco zcela nového. Bylo to skrze partnerku mého partnera, která pomohla odhalit systém uzlů a nul této planety. Je jich na Zemi celkem dvacet čtyři. Dvanáct je jedné duality a dvanáct zase jiné. Jsou to spárované dvojice energií – přesně tak jako ve vaší fyzice, přesně tak jako ve vaší DNA. Energie vždy přichází v párech. Jsou zde časové kapsle, drazí, a jsou nastaveny tak, že pokud byste překonali milník 2012, měly se začít otevírat (což se také stalo). To, co z nich vychází, je energie uvědomění. A ta začíná na planetě pracovat s energií, jež pomáhá věci probouzet. Někteří z vás mohou změny cítit už nyní. Už jste viděli divoké karty a všechny ty věci, u nichž byste nečekali, že přijdou. To vše nedávno ve vašich zprávách. A pokračuje to, drazí. Takže odpověď je taková, že Plejáďané zde opravdu zanechali energii. Ovšem vy nepotřebujete uzly nebo nuly k tomu, abyste tuto energii mohli cítit. Představte si to – zpráva vložená do skály. A jaká by to byla zpráva? Drazí, řeknu vám to - Lidská bytost je velkolepá. Narodili jste se velkolepí, nejste obětí planety, jste zmocněnci lásky, jste součástí všech věcí. A všichni jste jedno. Jestliže uslyšíte tuto zprávu bez toho, abyste na ni byli připravení, způsobí, že začnete plakat radostí. Jelikož tohle je ta základní pravda.

 

Tohle je čas na to, aby tato informace byla na planetě odhalena. Je mnoho takových, kteří toto poslouchají a nebudou nikdy schopní přijet osobně na toto místo. A těm chci říci: jestliže posloucháte tuto zprávu, předci k vám promlouvají. Kdekoli na planetě se právě teď nacházíte, chci, abyste otevřeli svá srdce vyšší pravdě – ukázané těmi, kteří vás oseli. Vy jste zmocněnou rasou, stvořenou k obrazu Boha a tím obrazem je láska. Bitva mezi světlem a temnotou je nablízku. A světlo vyhraje. To jsou věci, které vám řeknou Lemuřané, protože část jejich učení o této Zemi se týkala právě těchto časů. Žijete ve velmi vzácné době, kdy se změna může udát tak, jako dosud nikdy v žádném období na této planetě. A vy to začínáte vidět.

 

Skupina, která je přede mnou, začíná dnes provádět exkurze. Budou se dívat na sochy Moai jiným způsobem. Budou si totiž uvědomovat, že tyto sochy Moai byly naplněny vědomím předků. A jsou poctěny svou moudrostí. Drazí, bez zkušeností z minulosti nemůže budoucnost fungovat moudrým způsobem. Moudrost předků je klíčem pro moudrost budoucnosti. To je hluboká pravda, kterou uvidíte na celém tomto ostrově. Nyní možná ti, co poslouchají, pochopí lépe, jak hluboké tohle místo je a proč je tak speciální.

A tak to je.

Kryon

 

Zdroj: www.kryon.com  –

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Honza H. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
Zpět