10-2019 Kryon

Spojení

.

Tento živý channeling Kryona byl přijat Leem Carollem v Chicagoland, Itasca, Illinois, 12. října 2019

 

Zdravím vás drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Chci promluvit ještě trochu víc o spojení. Už jsem o tom mluvil dříve. Jsem si vědom těch, kteří toto poselství uslyší poprvé, kteří dřív neslyšeli žádný channeling. Chci promluvit o spojení mezi vaší myslí, vědomím, způsobem myšlení a ještě něčím dalším.

 

Na této planetě dochází k posunu, který vyžaduje jiný způsob myšlení. Co když se jednoho dne probudíte, možná za 200 let, a hlavním námětem rozhovorů bude intuice? Zjistíte, že každý se během dne zastaví, ne aby meditoval, ale aby naslouchal své intuici. Co kdyby lidstvo prošlo vývojem do bodu, kdy by intuice převzala vedení a byla uznávána? A ve svých médiích byste viděli reklamu: Nejlepší způsob, jak být intuitivní, je to či ono. Bylo by to přirozené a vy byste to tak očekávali. Co tím však chci říct, že tohle není to, co byste očekávaliVe skutečnosti je to paradigma, které může nastat, až lidstvo začne chápat, že spojení je víc než jen spojení prostřednictvím synapsí v mozku. Vzpomeňte si, že i vědci říkají, že neurony v mozku jsou úložným systémem pro počítač vašeho myšlení. Stejně jako každý počítač, myšlení bere a používá veškerou svou inteligenci a logiku na základě toho, co se stalo, včetně všeho, co jste viděli, že se stalo, co jste studovali, nebo vám někdo řekl. To vše se ukládá v počítači.

 

Ale pokud jde o intuici nebo originální myšlenky, dokonce i myšlenky, psychologové vám říkají, že musí pocházet z jiného místa. Že počítač není schopen vytvářet scénáře, které nikdy neexistovaly. A tak dávají tomuto jevu jiné názvy, přičemž intuice je jedním z nich. Pokud jste duchovní člověk, můžete si myslet, že je to ještě víc. Intuice je často definována jako žít v kontaktu s věcmi, které jsou mimo vás samotné a podporují vás v lepším životěTo je popis pole, drazí. A dokonce i ti, kteří jsou duchovně zaměření, chápou, že toto pole může obsahovat věci, které jsou víc než jen potenciál, nebo co lidé stvořili nebo mysleli. Co když toto pole skutečně obsahuje řízené informace o duši? Informace o duši jsou to, co přesahuje lidské myšlení a lidský potenciál a mohou pocházet z Tvořivého zdroje, který nazýváte Bohem. Drazí, tohle není nic nového, vůbec nic nového. V minulosti však byly tyto informace předávány pouze několika lidem.

 

Kolikrát jsem vás vedl na temné místo, do vězení před tisíci lety, kde jste mohli potkat Saula z Tarsu. Tento muž prošel zkušeností na cestě, která mu otevřela paradigma myšlení, na které vlastně nebyl připraven. Tento muž se pak stal apoštolem Pavlem. A vy jste ho mohli najít na tom temném místě, ve vězení, kde v šeru psal příběh své lásky ke Spasiteli. Je to nádherný příběh, protože ten muž, o kterém psal, mu ukázal Boží tvář. Píše o této kráse a inkoust jeho pera odkapává s pravdou, láskou a soucitem. I dnes lze tento příběh číst v posvátných spisech po celém světě, které někteří z vás nazývají Novým zákonem. Ptám se vás: Odkud to přišlo? Byla to jeho mysl? Vyšlo to z intuitivní části Pavla? Byla to jeho logika? Nebo channeloval něco, co pak ve společnostech této Země přetrvává dodnes? Myslím, že chápete, že to poslední je pravdivé. Tento muž channeloval Tvořivý zdroj a to, co z něj proudilo, zapisoval, jak nejlépe dokázal, slova, která popisovala lásku, krásu a nová paradigmata, která viděl v Ježíši, který se stal synonymem lásky, změnil systém a ukázal lidem, co mohou dělat – věci, které považovali za nemožné. Dávám vám tento příklad, abych vám ukázal spojení, o kterém mluvím.

 

Věděli jste o tom velmi dlouho, ale mnozí si mysleli, že to náleží pouze vyvoleným, lidem z historie nebo těm, kteří se narodili, aby to dělali. Nechápete, že v současném posunu je to přesně to, co k vám přichází. Každý člověk přichází na tuto planetu s nádhernou, velkolepou duší, která existuje mimo 3D člověka a možná tak zůstává po celý váš život. Někteří lidé to objevují a uvědomují si, že je to zdroj, zdroj informací, který je osobní, krásný a laskavý, který vás může vést z jednoho místa na druhé. Je to zdroj spojený s tím, co teď začneme nazývat polem.

 

Co když každý potenciál, ať už malý nebo velký, každý potenciál věcí, které je třeba zpracovat nebo o nich přemýšlet, dosahující až třeba k tomu, kdy přejít ulici co když je to všechno nějakým zvláštním způsobem dostupné v multidimenzionálním poli vědomí a vy byste se na něj mohli napojit?

 

Existuje v této podobě, a proto je budoucnost známá těm, kdo se dokáží na toto pole napojit. Mohou vidět přinejmenším věci, které ještě nejsou zřejmé, věci, o nichž ostatní přemýšlejí, ale které se mohou manifestovat až za jedno nebo dvě desetiletí. Mohou ukazovat cestu a být světlem ve tmě, které může vytvářet přechody a změny, o kterých jste dosud neuvažovali. Ale už tam jsou.

 

Je to jako dnes, kdy používáte internet. Uvědomili jste si někdy, že internet není něco, co by někdo vlastnil? Jaký je to koncept! Všechno, co máte, někomu patříTelevizní a rozhlasové vysílání někdo vlastní a reguluje. Ale internet ne. Nechte to tak i nadále. Teď zkuste vysvětlit internet člověku před dvě stě lety – nedokážete to, protože vynálezy, které vedly k jeho použití, v té době ještě neexistovaly, tak by to bylo jen velké tajemství, zázrak. Pokud byste se to pokusili vysvětlit někomu z jiné generace, který nikdy neviděl elektronickou komunikaci, byl by to pro něj svět pohádek, nevěřil by vám a vaše vysvětlení by nebylo k ničemu.

 

Představte si futuristy před dvěma sty lety, kteří si myslí: „Kam povede tento nový vynález telegrafu? Co kdyby mezi každým domem bylo telegrafní spojení?“ Nedokázali myslet mimo tečky a čárky morseovky, ale dokázali si představit kabel procházející městem. Co kdyby teď tento kabel mohl vést kamkoli? Dokonce ještě předtím, než se objevil bezdrátový systém, měli už tito lidé představu, že by se možná mohlo něco přenášet z jednoho místa na druhé bez použití drátů, pomocí nějakého přenosu. Už tehdy o tom přemýšleli, i když měli jen telegraf. Bezdrátová komunikace – dnes s ní každý den pracujete. Všechno to zmiňuji, protože před dvěma sty lety jste nikdy nemohli poznat hodnotu dnešního internetu, protože jste si nedokázali představit vynálezy bezdrátového přenosu z místa A do místa B. Dvě stě let není dlouhá doba, to není mnoho generací, když si uvědomíte, že sto let je jen o něco více než současná délka lidského života.

 

Co je to, co vás nenapadlo, co souvisí s tím dostat se z bodu A do bodu B? Co kdyby ten bod B znamenal mír na Zemi? Co kdyby B bylo spojení, které by lidé měli s polem? Co když lidé začnou chápat, že mohou jen sedět na židli a jsou propojeni? Jsou spolu spojeni způsobem, o kterém jim nikdo neřekl. Jsou spojeni takovým způsobem, že ani nemusí být duchovní, aby pochopili, že jsou obklopeni něčím multidimenzionálním, nazvaným „vědomím potenciálů“.

 

V posledních dvaceti letech bylo prokázáno, že vědomí je energie. A to pak znamená, že vědomí je něco úplně jiného a chová se odlišně od toho, co jste si o tom dříve mysleli. Nyní můžete vidět, že obsahuje fyziku. Jinými slovy, myšlenka „vědomí potenciálů“ znamená: Co se stane s myšlenkami, které lidé mají? Co se stane s nápady? Zůstávají jen v mozku? Pokud byly intuitivně zachyceny z pole a rozvinuty, pak přicházejí z pole. Pak to znamená, že v poli jsou pro vás také k dispozici.

 

Všechny tyto věci se stávají fyzikou. A pak futurista řekne: „Pokud by tyto věci byly fyzikou, existuje něco, co by je dokázalo zachytit a odhalit nejvyšší úroveň potenciálu, nebo ne?“ Možná existují nápady nebo události, které mohou být v poli, ale tolik z nich se nikdy nestane? Existuje způsob, jak určit, které potenciály se pravděpodobně stanou? A to je okamžik, kdy kvocient světla a tmy začne dávat smysl. V tuto chvíli, drazí, ještě nejste schopni rozeznat rozdíl mezi „nejpravděpodobnějším“ a „nejméně pravděpodobnýmAle jste velmi dobře schopni rozpoznat temné věci.

 

Pole bude k dispozici těm, kdo budou chtít zjistit, co přijdeMusí to však být pozorně vnímáno. A tady přichází to spojení. Je toto spojení něco intelektuálního, nebo je to něco, co měl Saul z Tarsu ve své šeré vězeňské cele, kde psal o soucitu, lásce a novém paradigmatu, které přichází, aby to každý mohl rozpoznat? To je to spojení, jež vytvoří rozdíl mezi těmi, kteří dokáží vidět světlo, a těmi, kteří vidí jen všechno stejné. Toto spojení je pozvání. Dnes večer chci mluvit více o ezoterice, co se bude dít ve vědomí na planetě, a vy nad tím možná budete kroutit očima. Neposlouchejte to, pokud nejste připraveni kroutit očima. Protože se jedná o věci, které neočekáváte a které vytvářejí rozdíl mezi energií, která byla v poli před rokem 2012 a po roce 2012. Je možné, že tu je nový tlak, který tady nikdy předtím neexistoval a který pochází z míst, která byste neočekávali?

 

Je možné, že když říkáme, že se světlo začíná zvětšovat v tomto temném světě nazývaném lidské vědomí, že se začínají probouzet nejen lidi, ale i bytosti kolem vás, které nejsou lidmi, které začínají rozsvěcovat světlo? Jste na takové věci připraveni? To vše je potenciál nového paradigmatu myšlení, které překonává staré paradigma, které jednoduše říká: „Všechno je v mozku. A to nejlepší, co dělám, je přemýšlet o budoucnosti na základě minulosti.“ Říkám vám, drazí, tohle konkrétní paradigma odpadne, protože tyhle věci se nebudou naplňovat (nestanou se pravdou), protože dnes je více světla.

 

Spojení je ta nejdůležitější věc, o které vám mohu povědět. Není to to, co přijde, ani potenciály v poli, které musíte pro sebe objevit. Ta nejdůležitější věc, o které vám dnes mohu povědět, zatímco to posloucháte (nebo čtete) je vaše spojení. Je to stejné spojení, jaké měl Saul z Tarsu a kvůli němuž se stal apoštolem Pavlem? Nebo pochází ze synapsí biologie ve vaší hlavě? Pokud připustíte intuitivní nápady a myšlenky, pokud se na chvíli posadíte a necháte je do sebe proudit – bez ohledu na to, co vám bylo řečeno nebo co byste očekávali – objevíte úplně jiný výsledek. Tam to směřuje.

 

Jaké je vaše spojení, když tu právě sedíte nebo jaké bude, až pak vstanete a půjdete domů? Budete ve spojení? Je to pro vás natolik důležité, abyste o tom přemýšleli jako o něčem, co trvá 24 hodin denně, 7 dní v týdnuNebo je to něco, co si vybudujete, jen když sedíte na židli jako například tady a řeknete: „Teď je to tady“? A že to spojení je tady jen na chvíli, a až čas vyprší, že zas zmizí? Budou tací, kdo si to tak myslí a nechápou, že toto spojení je ve vás zabudováno. To spojení jste vy sami a nese vaše jméno. Ale pro mnoho lidí to bude hodně přitažené za vlasy, protože se vždy modlili nebo meditovali jen v určitém čase nebo si strukturovali svůj život pro to či ono, aniž by pochopili, že spojení může změnit všechny tyto věci. Spojení je pro každého z vás jiné.

 

„Drahý Kryone, děláš to pokaždé, že nám o něčem povídáš, ale pak nám neřekneš, jak to máme udělat.“ (Kryon se směje) Vždycky vám říkám, jak to máte udělat, ale někteří z vás mě neposlouchají nebo si možná myslí: „No, to je prostě příliš snadné.“ Věříte ve Stvořitele? Pokud odpovíte ano, věříte, že Stvořitel ví, kdo jste? Okamžitě odpovíte ano. Následuje další otázka: Věříte, že s ním můžete být ve spojení? A tohle je, drazí, základem každého náboženství na planetě: Jak se spojit se Stvořitelem? A v této nové energii vám říkám, že toto spojení si nesete v sobě, ve svém nitru. Vaše duše je stavěná pro toto spojení. Ať už je malé nebo velké, ať už k němu dochází skrz intuici nebo channeling, ať už přichází skrz vaše ruce při léčení nebo při učení ve škole, pokud máte jiné nápady na rozdíl od spolužáků, zatímco čtete stejný text, pak to vše pochází z vaší duše, pochází to z pole, z multidimenzionálního Zdroje, kterým je Bůh.

 

Nazývejte to, jak chcete, ale tohle je teď nové, dostupné a v této době mnohem silnější. Když se rozhlédnete kolem sebe, uvidíte nové nápady a události, z nichž jste někteří zmateni, protože se nikdy předtím nestaly. Někdy jsou příjemné a jindy podivné nebo obtížné, protože tohle je způsob, jak se to všechno mění.

 

Spojení je začátkem všeho. Staré duše, nemůžete kráčet vpřed jen s tím počítačem (v mozku). Je potřeba, abyste si představili, že se něco stane, když se záměrem řeknete: „Chci spojení.“ Už třicet let vám říkám, že záměr je mocný. Pokud se posadíte se záměrem spojit se, pak je to vaše svobodná volba, kterou uvidíte všechno to, co je kolem vás neviditelné. Někteří tomu ani nebudete věřit, a přesto se začnete spojovat, protože jste vyslovili své svolení. Tak je to jednoduché.

 

„Drahý Duchu, nevím, s kým mluvím. Drahý Duchu, nic o tobě nevím. Drahý Duchu, dej mi spojení, abych se to dozvěděl.“ A pak se to začne dít. Můžete to dělat každý den. A každý den budete ve spojení.

A tak to je.

KRYON

 

Zdroj: www.kryon.com – The Connection – MP3 – 34:36 min.

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět