10-2019 Kryon

Frustrace pracovníka světla 1 – Lidé

.

Tento živý channeling Kryona byl přijat Leem Carrollem v Austinu, Texas, 19. října 2019

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Pro ty z vás, kdo to poslouchají (nebo čtou) později, jsme v Austinu a rád bych zahájil sérii channelingů prvním poselstvím nazvaným Frustrace pracovníků světla v nové energii.  Začnu předpokladem. Už třicet let channeluji prostřednictvím svého partnera. Vedl jsem vás k počátku posunu, skrz něj a teď vás provázím dál. Když se podíváte na poselství, všimnete si, že se postupem času změnily. Nejprve jsem vám říkal: „Připravte se na nového člověka.“ V roce 1993 jsem v knize, kterou můj partner se zdráháním publikoval, sdělil, že nedojde k žádnému Armageddonu a že místo toho je před vámi potenciál, možnost něčeho, co jste nikdy neočekávali, potenciál určité možnosti. Byla to metafora pro zvýšené vědomí na planetě, které se bude vyvíjet prostřednictvím věcí, které se nikdy předtím nerozvíjely. Vědomí, které by přineslo a rozvinulo transparentnost myšlení a existovala by integrita, čestnost a mnoho dalšího, o čem si myslíte, že se nikdy nestaneA že to začnete vidět v masovém měřítku, ve vládách a nakonec i ve firmách. To byla poselství té doby. Abyste se připravili na něco jiného.

 

V době obratu v roce 2012 došlo k oslavě a channelingy se začaly měnit. Milník r. 2012 prošel podle našeho očekávání, protože to už bylo v poli. Drazí, pole obsahuje energii různých potenciálůPokud je vědomí energie a mnoho lidí dělá plány nebo určitým způsobem přemýšlí o určitých věcech, pak je to v poli a intuice to dokáže zachytitV tomto poli také probíhá vnímání na dálku, tedy vnímání potenciálu, jež vychází z toho, co lidé plánují, ať už je to něco negativního nebo pozitivního. Často se objevují lidé, kteří do tohoto pole chtějí vstoupit a vidí pouze negativní věci, protože to je jejich předpojatost, kterou do toho vnášejí ze svého života ve staré energii. Očekávají, že věci budou negativní, a proto nacházejí negativní potenciály - ty však nikdy nenastanou. Pokud objevíte proroctví, která se nenaplňují a která se opakovaně předpovídají a nenaplňují, pak víte, oč se jedná, že?

 

Mluvili jsme o vědomí, které se mezi starými dušemi začíná měnit. A začíná se to radikálně měnit u těch, kteří přijímají a považují za možné, že mohou změnit svůj život a realitu! To, co si představují, vytvoří energii a ta pak pracuje s potenciály v poli a může začít manifestovat věci, jako je uzdravení, které si přejí pro své tělo, nebo delší život. Tohle vše jsou pro ně vhodné věci, dřív však nikdy nechápali, že by je sami mohli ovládat, zatímco teď ano.

 

Předpokladem je, že tu existuje pomoc. Nedávno jsme mluvili o zvláštních věcech, nad kterými můžete kroutit očima, a sdělili jsme vám, že na planetě je více světla a že proudí z uzlů a nul, časových kapslí, které se otevřely ve správný čas. Pokud toho chcete o tom vědět víc, je to obecně známé, už jsme o tom channelovali a předávali vám informace dříve, dokonce i minulý týden.

 

Není to tedy jen přirozený vývoj vědomí, ale přidává se také světlo, které je (vám) dáváno a vysíláno. Avšak i když je vysíláno světlo, dokonce i v metafoře, máte možnost nechat oči zavřené - to je svobodná volba. Takže tady může existovat světlo a mohou tu být různé věci k vidění, ale pouze tehdy, pokud chcete otevřít oči a podívat se na ně. A ti, kdo chtějí otevřít oči, jsou staré duše, které chápou tento potenciál a uvědomují si, že vědomí je energie, která se nyní začíná posouvat a měnit. Můžete to dokonce vidět na planetě mezi vůdci, kteří byli dříve pro války a nyní změnili názor. Děje se tolik věcí, které neočekáváte. Dějí se a doslova křičí, že se objevují odlišné věcí. Světlo proniká do takových míst, abyste mohli spatřit některé věci a něco s nimi udělat, něco na nich změnit.

 

Tohle vše jsou předpoklady pro sérii channelingů, které se vztahují k frustraci mnoha těch, kteří to poslouchají (a čtou) a berou vážně to, že jsou starými dušemi. Ale proč by vůbec měla být stará duše frustrována rozsvíceným světlem? První důvod je osobní a týká se vašich vztahů s ostatními lidmi. Ležíte v posteli a říkáte Duchu: „Proč je s lidmi kolem mě najednou tak těžké pořízení?“  Slyším smích (v publiku). Trefil jsem do černého, že? Odpověď už znáte, ale není to odpověď, která přináší řešení. Odpovědí je skutečnost, pozorování. Řešení jsme vám už také předali. Ale proč, proč je najednou tak těžké vyjít s lidmi kolem vás a zejména členy rodiny?

 

Před lety jsem vám říkal o nových atributech karmy. V první publikaci jsem řekl: „Odložte svou karmu, už ji nepotřebujete. Jedná se o funkci staré energie, která byla potřebná pro sebenápravu, pro jednání a smysluplnou spolupráci mezi dušemi.“ To už však v nové energii nepotřebujete, protože vy sami přebíráte vedení. Dali jsme vám jako příklad oceán, ve kterém se nacházíte. A karma jsou vlny, které se v něm převalují a které vás odnášely určitými směry, abyste mohli dělat určité věci nebo potkávat určité lidi. V nové energii to však už není nutné, protože teď máte kormidlo a sami sebe můžete směrovat do bezpečného přístavu. Už nepodléháte vlnám, které by do vás narážely. Takže to bylo zplnomocnění týkající se starých duší a my jsme řekli: „Odložte svou karmu“.

 

Teď vám řeknu, co se stane, když stará duše pochopí, že může propustit svou karmu, ale rodina kolem ní to neudělá. Možná jste se rozhodli přijít a učit se lekce od své matky, otce nebo sourozenců. Možná to souviselo s určitými rozpory nebo určitými energiemi, které jste s nimi sdíleli, nebo třeba nesdíleli. A s tím jste vyrostli. Předpokládejme však, že jste v této nové energii propustili svůj karmický podíl. Pak potkáte člena rodiny, který tak neučinil, a ten se snaží stisknout všechna ta tlačítka, která byla vždy k dispozici. U jednoho tlačítka jste se rozhněvali, u jiného jste žárlili a u dalšího jste opouštěli místnost (Kryon se směje). Avšak když jste propustili svou karmu, drahé staré duše, tlačítka najednou zmizela. Pokud nyní navštívíte svou rodinu – a to uděláte brzy, protože se blíží Vánoce - a oni se vám pokusí stisknout tlačítka, nic se nestane. Víte, jak pak zareaguje ten, kdo sebou nese svou karmu, zatímco vy jste tu svou propustili? Bude se zlobit, protože už nebudete odpovídat tak, jako dřív, ale budete tam sedět a usmívat se. A to lidi rozhněvá. Najednou jste jen trochu moc milí, možná trochu laskaví nebo možná příliš plní pochopení. První otázka bude: „Nejsi zdrogovaný?“ A možná řeknete: „Jo, říká se tomu velkolepost. Začínám se probouzet k něčemu, co jsem nikdy předtím neměl. Jsem v míru se sebou samým. A můžete se pokoušet stisknout všechna ta stará tlačítka, ale už tam nejsou.“ Můžete se na ně zpříma podívat a říct: „Miluji vás tak moc, že už jsem deaktivoval všechna tlačítka.“ A možná na to odpovědí, možná ne.

 

Dnešním tématem je karma a problémy s ostatními lidmi souvisí s tím, že oni se ještě nevymanili z karmy staré energie, zatímco vy ano. Nedělá vás to dobrými nebo špatnými. Je to prostě jen fakt, že jste změnili energii. Ve škole se posouváte z jedné úrovně na další úroveň a neexistují kvůli tomu žádné předsudky, pokud pilně studujete a dosahujete vyšší úrovně. Ve vývoji lidské rasy to není nic odsouzeníhodného, pokud se učíte od života k životu, dostanete se k nové energii a začnete se vyvíjet, zatímco lidé kolem vás ji možná ještě nevidí nebo ji nechtějí a mají svobodnou volbu zůstat tam, kde byli. V některých případech se s nimi již nemůžete ani stýkat, protože vidíte, že jsou vždy naštvaní. Někdy trávíte čas s rodinou a poprvé si uvědomíte, že nedělají nic jiného, než si neustále stěžují„Nic se nedaří. Chtěl jsem, aby tohle opravili. Není to hrozné?“ Jak se při tom cítíte? Zůstáváte v pohodě. A oni se zeptají: „Co se s tebou děje?“ Odpovíte: „Objevil jsem kolem sebe velkolepost a jste v ní také zahrnuti, pokud chcete. Ale také jsem si uvědomil, že stěžování a lamentování nikam nevede. Vytváří to kolem mě energii, která zatemňuje prostor a není laskavá. Jsou tady problémy, ale stěžovat si na ně vůbec ničemu nepomůže. Pomohlo by vytvořit laskavé pole kolem nich. Možná bychom mohli vyzařovat natolik silné světlo směrem k těmto problémům, na které si stěžujete, a ty by se pak mohly začít také měnit.“ Ostatní na vás budou zírat a řeknou: „Ty jsi byl určitě na nějaké Kryonově akci, že?“(Smích v sále). A vy odpovíte, ano.

 

Někteří z nich možná pochopí lásku a pochopí vás, když řeknete: Přestal jsem si stěžovat. Nijak vás nesoudím. Stěžujte si na všechno, na co chcete, ale pro mě to už není.“ Tím přestáváte být součástí party a možná vás dokonce ani nebudou přijímat, protože už je nesledujete a neděláte, co oni dělají. Takže se brzy rozloučíte a vzdálíte se od rodiny.

 

Ach, proč je tak těžké vyjít s lidmi? Co se to s nimi děje? Drazí, právě jsem vám dal odpověď. A řešení? Prosím, nesnažte se tyto lidi změnit, prosím ne! Tohle není žádné šíření víry, drazí, ale laskavé působení soucitu. Ukazujete jim, kým jste se stali, a nechte je, ať se sami rozhodnou, zda je to pro ně přitažlivé, nebo ne. Nemyslete si, že se mýlí, nepoučujte je a neříkejte jim, že si přejete, aby byli jiní, cožpak nevidí to světlo? To by nebylo správné. Místo toho buďte tím světlem! Někteří brzy uvidí, že u vás skutečně došlo ke změně, k dobré změně, která se jim líbí. Někteří z nich vám zavolají a řeknou: „Vyprávěj mi o tom víc, pojďme spolu na večeři.“ Ostatní možná nebudou reagovat.

 

To důležité je, že právě teď sedíte ve skupině starých duší, která je vaší novou rodinou. Už s sebou nenesete karmu a ani nikdo z nich ji s vámi nesdílí, nebudou tedy stiskávat vaše tlačítka jako vaše rodina. Jde o změnu paradigmatu, čím se stává rodina, je to vědomí, že tady jste v bezpečí a jste pohromadě s dalšími lidmi, kteří se starají o planetu tak, že si nestěžují a nelamentují, ale šíří kolem sebe světlo a chápou, že se mění předpoklady a paradoxy reality pro Zemi směrem k laskavější Zemi, ne k té, která si stěžuje nebo je naštvaná. Naruší to ty kultury na planetě, které obvykle na sebe vzájemně křičí, a že je jich mnoho. To pochází z režimu přežití. Ale někde to musí začít. Začněte s tím právě tady, začněte s tím v Austinu nebo ve vaší rodině na Vánoce. Ach, existuje mnoho frustrací starých duší. Až se k vám dnes vrátím o něco později, budu mluvit o frustracích z energií. Protože ty se také mění.

 

Takže, drazí pracovníci světla, pokud se ptáte, proč vám říkáme pracovníci, teď už to víte. Neproplujete tím jen tak snadno, staré duše, ale propracováváte se tím, s pomocí, která tu vždy byla. A tato pomoc vás vezme za ruku a provede vás tím.

Já jsem Kryon, zamilovaný do lidstva.

A tak to je.

 

Kryon

 

Zdroj: www.kryon.com – Lightworker’s Frustrations 1 – People – MP3 – 31:47 min.

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět