10-2019 Kryon

Frustrace pracovníka světla 2 – Energie

.

Tento živý channeling Kryona byl přijat Leem Carrollem v Austinu, Texas, 19. října 2019

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Slíbil jsem vám dnes druhý channeling, který bude tematicky navazovat na ten první. A tak to teď uděláme. Je to důležité poselství, které jsme přinesli už dřív. Pokud jste nesledovali to velké množství channelingů, které jsme vám předali v průběhu mnoha let, budou to pro vás nové věci. Ale ti, kdo channelingy sledovali, řeknou: „Kryone, tohle poselství už jsi předal.“ Přesto je předáme znovu, protože existuje tolik lidí, kteří se až teď setkali s touto (novou) energii. Někteří z vás si to dají do souvislostí.

 

Tématem je frustrace pracovníků světla v nové energii. Jen krátce zopakujeme, že výchozím bodem pro nové paradigma je rok 2012A první věc, která se mění, jste vy. Takže je to o vás. Nicméně v tuto chvíli chceme mluvit především o starých duších, které už dlouho pracují. Není neobvyklé, že staré duše po mnoho let pracují na skládance (puzzle) světla a temnoty. Po mnoho let před rokem 2012 jste byli léčiteli, médii a channelery, mnozí z vás sedíte v této místnosti a posloucháte toto poselství. Dělali jste na této planetě to nejlepší, co jste uměli, abyste změnili vědomí a pomohli lidem kolem sebe. A teď najednou došlo ke změně, ke změně energie. Pojďme si o tom promluvit.

 

Jaká je to energie, jaký druh energie to je? Říkáme: „Je to čerstvá, svěží energie, energie takového druhu, na níž stará duše závisí.“ Pokud jste některým z těch, kdo planetě nějakým způsobem pomáhají, ať už prostřednictvím meditace, léčením nebo psaním knih, a děláte to už mnoho let, mluvíme o čerstvé energii spojení. O tomto spojení jsme předali mnoho poselství. Pojďme si tedy popovídat o tom, co to znamená. Je nepostižitelné, nezachytitelné, intuitivní, je to to, co jsme vás učili, že je innateJe to vaše spojení, které máte se Stvořitelem.

 

Pojďme si projít scénář. Spisovatel píše knihu o krásném a soucitném vztahu s Duchem, nebo píše manuál pro sebeléčení, nebo dokonce o tom, jaké to je přejít do vzestoupeného stavu. To vše vyžaduje spojení s Duchem. Kdo jste to dělali dlouhou dobu, ve staré energii jste se na to spoléhali; Posadili jste se a spojení se objevilo. Jednou z krásných věcí, když pobýváte v této energii – a ti, kteří to děláte, jsou tu přítomni – je ta, že se hodiny zastaví. Je to metafora, ale ve skutečnosti to tak opravdu vypadá. Máte nápady, zapisujete si je, cítíte se požehnáni a nacházíte nádherná slova a věci, které pomáhají ostatním lidem. A najednou je zítřejší den a vám se zdá, že hodiny nespolupracují, že jdou příliš rychle.

 

Léčitelé na této planetě zažívají podobné situace. Mnozí z vás jsou léčiteli. Někteří to provozují na dálku nebo v meditaci, k některým z vás docházejí pacienti, někteří pracují s numerologií nebo astrologií. Ale ti, kteří pracují přímo s pacienty, cítí spojení, jakmile dotyčná osoba vstoupí do místnosti. Tím spojením je innate, která říká: „Zde je požehnaná duše, která k tobě přichází, aby posunula, změnila svou energii.“ Vy to uděláte a změněná energie jim pak umožňuje, že se sami sebe vidí tak, jako nikdy dřív. A pak začíná léčení. To je to, co děláte. Je tu tolik z vás, kteří to poslouchají, kteří provozují tento druh věcí po mnoho let. Někteří to dělají už velmi dlouho, ještě mnohem déle, než začal Kryon předávat channelingy této planetě. To jsou ti, ke kterým teď mluvím.

 

Rok 2012 přinesl něco nového, a pokud jste pracovníky světla, kteří pracovali před rokem 2012 na skládance (puzzle) světla a temnoty, léčili jste, psali knihy o sebe pomoci, zapojovali jste se prostřednictvím meditace nebo modlitby, byli jste těmi, kdo měnili energii svými myšlenkami. Týká se to mnoha z vás, protože jste staré duše. Přišel rok 2012 a příslibem bylo, že tento rok přinese svěží energii. Často jsem vám říkal: „Pracovníci Světla, buďte připraveni, protože máte vítr v zádech. Pracovníci Světla, připravte se, protože od nynějška budete drženi za ruku a vedeni dopředu. Uvědomíte si toto vedení. Přichází k vám mnoho druhů těchto věcí.

 

Ale pak k tomu nedošlo, a mnozí z vás se rozhlíží kolem a říkají: „Nevím, jak to mám vysvětlit, ale přestal jsem dělat svou práci.“ A tak se svěříte těm, kteří vás milují a chápou: To spojení je pryč. Najednou mám blok v psaní a nemohu se pohnout dopředu, protože už neexistuje žádné spojení. Je to jako špatný vtip, že mám všechny tyto dary a nástroje, a pak přijde milník 2012, změna vědomí a všechno to začne mizet. Mnozí z vás léčitelů necítili nic, když přišli vaši pacienti. Sice jste jim dali nějaké pokyny, které jim pomohly, ale když pacienti odešli a dveře se zavřely, objevil se pocit zděšení a frustrace: Kam se podělo to spojení? Kde je to krásné spojení, které tu vždy bylo a na které jsem se mohl celá ta léta spolehnout? Meditující bojovníci, kteří meditujete za lidstvo, transparentnost a obecnou pomoc a podporu pro planetu, ať už sami, nebo v meditačních skupinách, najednou necítíte nic z toho, co by vás přimělo zpívat ze srdce a co by vás zaplavovalo Boží láskou a soucitem. Jste z toho frustrování, že nic není tak, jak to bylo dřív, jakoby se to spojení vypnulo. K vám také teď mluvím.

 

Už jsem vám o tom říkal dříve a je to zásadní, abyste skutečně pochopili nesmírnost, ohromnost toho, co se právě děje. Nedávno jsem vám říkal, že na tuto planetu proudí více světla, zejména díky uzlům planety. To mění nejen energii vědomí, ale také vaše spojení, které se nyní začíná vylepšovat a zesilovat. Minulý týden jsme vám říkali o innate a rozšíření, které se právě děje, zmínili jsme se o tom, že tu je zcela nová energie spojení a že je to intuitivní. Pokud se chcete spojit, tak vše, co musíte udělat, je vyjádřit svůj záměr. Tohle jsme vám sdělili, avšak pracovníci světla, léčitelé a všichni, kteří jste už tolik let pracovali na skládankách před rokem 2012, říkáte: „Ale tohle, co se děje, se mě netýká.“

 

Rád bych, abyste chvíli přemýšleli o vibracích a frekvencích. Vibrace a frekvence jsou 3D slova, která se často používají k popisu vašeho stavu bytí a osvícení. Někteří řeknete: „Mám pocit, že dnes vibruji na vyšší úrovni.“ To je metafora, to jsou slova, která používáte, ale nejsou úplně správná. Nezáleží na tom, protože takhle to cítíte a ostatní pracovníci světla to takhle chápou. Pokud se někdo zeptá: „Jaký je to pocit?“ Odpověděli byste: „No, myslím, že je to vyšší vibrace, frekvence, na které jsem nikdy nebyl.“

 

A přesto vy, kteří to děláte už 20 nebo 10 let, možná jen 5 let před posunem v roce 2012, možná jen před 7 lety, říkáte: „To se mě netýká.“ Pokud jste jedním z těchto lidí, frustrovaní pracovníci světla, tak teď mě dobře poslouchejte, tohle je určeno pro vás.

 

Řeknu to vaší terminologií. Když posloucháte rozhlasovou stanici, děje se to na určité nastavené frekvenci. Takové bylo to spojení. A když jste vstoupili do tohoto prostoru, léčitelé spolu s pacientem, nebo jste se jako spisovatelé posadili k psaní, naladili jste se na tuto stanici, která tu vždy byla k dispozici. Krása spočívala v tom, že vysílání a příjem byly na stejné frekvenci. Takto to fungovalo. Ale jak jste konfrontováni s novou energií, nebyli jste schopni držet krok s novými léčiteli, kteří to přijali a pochopili vztah mezi záměrem a spojením. Víte, oni vědí, kde je nová vysílací stanice, vy ne.

 

Představte si tuto vysílací stanici. Je krásná a můžete ji nazývat soucit Stvořitele nebo Boží láska nebo jakkoli jinak, jak chcete, ale je to multidimenzionální stanice, která k vám mluví. A pak najednou zmizí. Co se stalo, je něco krásného, něco pro vás a pro současnost, a tady je informace a řešení - změnila se frekvence, ne vy. A tak jak jste se opět naladili na tu starou stanici a doopravdy jste nepochopili, že se na této planetě něco stalo se světlem samotným, které skutečně posunulo existenci, realitu a paradigma spojení. Stanice změnila frekvenceDalší věc, kterou potřebujete vědět, že se nic neztratilo a až se znovu naladíte na novou stanici, zlepší se každý z vašich talentů a darů, které máte. Spisovatelé, začne to z vás opět tryskat. Léčitelé, začne toho k vám přicházet mnohem víc, než kdykoli předtím. Slibuji vám to, avšak musíte se znovu připojit!

 

„Dobře, Kryone, ale jak to mám udělat?“ Není to těžké. Tuto práci děláte dlouhá léta a víte, co musíte udělat, jen jste to prostě ještě neudělali. Nejprve uznejte a přijměte skutečnost, že stará stanice je pryčDále - a tohle je zásadní - pochopte a přijměte, že se tato stanice přesunula na vyšší frekvenci a vy se na ni musíte naladit. A tady je to zásadní proto, že se do toho zapojuje lidská přirozenost. Když jste ztratili spojení, co jste si pomysleli jako první? Přemýšleli jste nad tím, co jste udělali špatně? Ano. Přešli jste přímo na temnou stranu strachu a divili jste se, proč vám to Bůh udělal. Ano, mluvím právě k vám. Tohle je lidská přirozenost, jak stále ještě dnes existuje, ne tak, jak bude existovat jednoho dne v budoucnosti. Tak vás to učili, že když vás to (spojení) opustí, museli jste udělat něco špatněTo pochází od vašich učitelů, rodičů a ostatních lidí, kteří vás učili mechanismu a fungování všech těchto věcí podle jejich nejlepších přesvědčení. Ale to není to, co se stalo. Ve skutečnosti se stalo, že stanice získala nové vybavení. Světlo se zapnulo a příjem, který chcete, se přesunul na jiné místo ve vás, které je výše vibrujícím místem. Musíte pouze sladit frekvence.

 

Pokud se vás to týká, sledujte následující pokyny: „Drahý Duchu, teď si uvědomuji, že jsem neudělal nic špatného a že v mém životě nic nechybí. Nyní sedím klidně a vyrovnaně, a jsem připraven udělat další krok a metaforicky se naladit na novou stanici, dostat se na vyšší vibrace a pokračovat ve své práci. Drahý Duchu, vyslovuji svůj záměr naladit svou intuici na novou stanici.

 

Ach, mému partnerovi z toho teď až naskočila husí kůže, protože to je přesně to, co udělal před několika lety, kdy si myslel, že se dostal na horní příčku žebříku (Kryon se směje) a já se ho ve sprše zeptal, zda by chtěl udělat další krok. Cítil se tak sklíčeně, protože si myslel, že už je na vrcholu (Kryon se směje)Musel změnit frekvence a stejně tak i vy musíte udělat totéž. Zeptal se celý promáčený (v té sprše) stejně: „Co mám udělat?“ Odpověděl jsem: „Nemáš představu o síle záměru.“

 

Tady to přichází znovu - lidské vědomí s čistým záměrem může dosáhnout všeho. A obzvláště pokud už máte informace, jste pracovníkem světla a chcete udělat další krok, naladit se na vyšší frekvenci: „Drahý Duchu, vyjadřuji svůj záměr. Dovol mi najít novou frekvenci. Chci tu intuici.“ A pak dojdete do bodu, kdy řeknete: „Žádám, aby se to stalo.“ Pak, spisovatelé, se posadíte a stane se to, objeví se nové spojení a vy jste ohromeni: „Páni, teď se to tak rozjasnilo, je tu příliš mnoho slov!“ Nebo léčitelé, kteří o sobě pochybujete, protože už vám to nějakou dobu nefungovalo, si uvědomíte, že musíte znovu navázat spojení a projít se záměrem tímto procesem, což znamená, že to pochopíte, cítíte to, uznáte smysl toho. A až pacient vstoupí do místnosti, zas se ten proud vrátí. Zaručuji, že až tohle uděláte, příští pacient, který vejde, se vás zeptá, proč pláčete. (Kryon se směje.) A vy odpovíte: „Protože spojení je zpět a mohu vám toho tolik říct, co vám pomůže.“

 

Musí vám to dávat smysl, co se tu děje, že neexistuje žádný problém a že jste neudělali nic špatně.  Teď je toho tolik, ale musíte se rekalibrovat. Tato rekalibrace nevyžaduje, abyste něco četli, účastnili se nějakých kurzů, zdolávali nějaké schody, nebo něco museli zaplatit. Posaďte se sami, prociťte smysl toho, pak zvedněte ruce a prohlaste toto: „Nechť je tohle chvílí, kdy mě má innate povznese do vyšší frekvence, protože k tomu jsem byl navržen a proto jsem tady. A po zbytek mého života budu mít spojení vyšším způsobem, než jsem kdy měl“ Pak se to, díky Stvořiteli, skutečně stane.

 

Jste frustrovaní? Ano, a právě jsem vám předal řešení, proč jste frustrovaní, a co můžete udělat. Mluvím především k těm, kdo jste pracovali jako pracovníci světla dlouho před rokem 2012: Vaše linie je šamanská, jinak byste to nedělali. Dokonce i linie vás, kdo meditujete, je šamanská a po mnoho životů jste byli naladěni na tyto frekvence. Nyní se však začínají měnit a světlo se zvětšovat. Vítejte v nové Zemi, pracovníci světla, a přestaňte být frustrovaní. Je toho víc, ale prozatím to stačí.

Odejděte z tohoto místa jiní. Na základě své svobodné volby můžete vytvářet nemožné.

A tak to je.

Kryon

 

Zdroj: www.kryon.com – Lightworker’s Frustrations 2 – Energy – MP3 – 35:16 min.

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět