10-2019 Kryon

Víc než víte

.

Tento živý channeling Kryona byl přijat Leem Carrollem v Chicagoland, Itasca, Illinois 13. října 2019

 .

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Mluvili jsme o poli, a jak se stává stále skutečnějším, bude přicházet více informací z mnoha různých zdrojů. V podstatě jde o pole vědomí, kde existuje potenciál věcí, o nichž se už přemýšlí a uvažuje. Dnes jste to prožili znovu v této místnosti, kde byla koherence (soudržnost), soutok myšlenek, kdy mnozí mají stejné myšlenky, stejné otázky, stejné vize. To je pole. Synchronicita je součástí toho, co pole dělá pro vás a s vámi.

 

Ale teď chci mluvit o tom, co se dnes v tomto poli děje, více než kdy jindy. Je to krásná otázka, kterou pokládáte sami sobě: „Kdo ve skutečnosti jsem?“ Často jsem vám říkal o jiskře a zdi, která vás před touto jiskrou zadržuje. Drazí, to vše jsou metafory pro probuzení k sobě. A v této místnosti jsou otázky, ať už zveřejněné nebo ne, ať už jsou vyslovené nebo ne, týkající se duše, jak funguje, co to je a kam směřuje. Pojďme si o tom promluvit. Ale zatímco o tom budu hovořit, rád bych, abyste se uvolnili. Teď není čas dělat si poznámky, ale uvolnit se a odebrat se na místo, kde hned neodsuzujete a jste zcela otevřeni něčemu, co může přijít přímo z Tvořivého zdroje lásky k vám. V této místnosti jste dokonale chráněni a nic nemůže prolomit láskyplnou bariéru světla, která vás nyní obklopuje. Teď je možná čas uvědomění, čas rozšířené reality. Dovolte mi o tom také promluvit.

 

Chtěl bych vás vzít o třicet let zpátky. Muž v křesle (Lee) se blížil ke svým čtyřicátinám a byl frustrovaný, protože se v jeho životě přihodila synchronicita, kterou nedokázal vysvětlit ani pomocí logaritmického pravítka, ani 3D logiky. Byl frustrovaný, protože po celý svůj život myslel lineárně, na což byl pyšný. Smál se věcem, které dnes sám dělá, a dělal si legraci z toho, čím je dnes sám. To vše pak vyvrcholilo a frustrace ho přivedla k bodu, kdy ho dvě nezávislá média (jasnovidci) v rozsahu tří let povolávala mým jménem a sdělila mu: „Existuje entita zvaná Kryon, která se tě snaží oslovit.“ Tito dva jasnovidci se navzájem neznali, měli mezi sebou věkový rozdíl 40 let – oba už mezitím zemřeli – a dali mu identické poselství o jméně, o kterém nikdy nic neslyšel. Žádná logika mu to nedokázala vysvětlit a to ho štvalo. Štvalo ho to, protože byl lineární a vždy očekával lineární odpovědi. Takto ho to učili a to byla jeho realita, že všechno by mělo být vysvětlitelné logikou a rozumem. Ale tady to nefungovalo.

 

A tak rozšířil svou realitu, protože to musel udělat, aby dostal odpověď. To je lineární zvláštnost a někteří by to nazvali puntičkářstvím. Musel najít odpověď, a to ho přivedlo k židli. Sedl si na ni, obklopen obrovským doprovodem, protože to byl okamžik, který mohl navždy změnit celý jeho život – ano, možná by to navždy změnilo životy tisíců. Nevěděl o tom. V tu chvíli však změnil svou realitu, protože to, co pak řekl, způsobilo změnu. Řekl: „Ať jsi kdokoli, Kryone, sedím na této židli. Ukaž mi, zda jsi skutečný nebo ne! Dávám ti svolení, ukaž mi, zda jsi skutečný, nebo ne!“ Říkám vám, v tu chvíli se nebe pohnulo, protože tento muž právě dal svolení pro jiskru. Vyslovil to s čistým záměrem. Byl frustrovaný, nevěděl, co se děje, a byl bdělý. Věděl, že existuje něco většího, ale na určité úrovni ve své mysli očekával, že bude sedět na židli a nic se nestane. To bylo to, co vlastně očekával. Ale dal svolení pro jiskru – svolení ke vstupu do jiné reality. Vaše realita je vše, čemu důvěřujete a čemu věříte, že dává smysl. To je vaše realita a vy v ní žijete a cítíte se v ní pohodlně.

 

A když si Lee sedl na židli, sestoupili jsme k němu a naplnili jeho srdce láskou. A on se rozplakal, jen tam seděl a hlasitě plakal. Nebyla vyslovena žádná slova, žádný jazyk, žádné myšlenky – byli jsme jen s ním a nechali jsme ho plakat. Rychle vyskočil ze židle, protože tuto reakci neočekával. Na okamžik nevěděl, proč pláče a tak si pomyslel: „Tohle je případ pro psychiatra, protože najednou bez důvodu pláču.“ Ale nemohl na to zapomenout, protože to byl nový pocit, který nikdy předtím nezažil – ne v takové podobě, ne tak bezpodmínečný pocit velikosti, ve kterém z něj všechno spadlo a zůstalo jen světlo. To je jiskra! Na to nemohl zapomenout – a tak se znovu posadil na židli. A my jsme ho obklopili ještě intenzivněji, dokud si neuvědomil, že právě povolil něco většího a že to našel. Nerozuměl tomu, vůbec tomu nerozuměl, a to ho rozčilovalo: „Co to je? Proč je to tady? Jaké to je?“ Pak pomalu roztál a my jsme s ním začali mluvit velmi jemně, prostřednictvím intuice, innate, věcí, které sám zjišťoval, někdy třeba i ve sprše. Řekli jsme mu: „Nemusíš rozumět Boží lásce. Nemusíš rozumět dimenzionalitám a kvantovým věcem. Nemusíš rozumět mysli Stvořitele, pokud vůbec můžeme mluvit o tom, že Stvořitel má nějakou mysl. Nemusíš rozumět lásce, abys ji dostával.“ A on to pochopil. Rozbil své paradigma, ve kterém musel mít vždy kontrolu nad svou realitou, nad svými myšlenkami, nad svou myslí. Musel tohle všechno pochopit, přijmout a pak prorazit své paradigma. A to byla a stále je ta jiskra.

 

Právě se vás teď ptám, zatímco tady sedíte: Věříte v Tvořivý zdroj, který nazýváte Bohem? Odpověď zní ano, protože byste tu celý den neseděli, kdybyste necítili, že existuje něco většího. Někteří z vás mají námitky vůči jménu Bůh, protože má v tomto světě, ve kterém jste vyrostli, tolik jiných významů. Někdy tyto jiné významy neslouží vaší velkoleposti, takže toto jméno ani nevyslovujete. Říkejte mu Duch, pokud si přejete, nebo vymyslete nějaké jiné jméno a říkejte mu tak, pokud chcete. Představuje však vše, co je. Je to zdroj lásky a soucitu, který přesahuje vše, co si dokážete představit. Nedokážete myslet tak velkolepým způsobem, prostě nedokážete. Žádná lidská bytost nemůže překročit své hranice. Všechno, čím jste, všechno, čemu rozumíte nebo o čem si myslíte, že chápete, je malá část velikosti Tvořivého zdrojeMáte však tuto část v sobě a tou je vaše duše.

 

Každý, kdo to slyší, není jen živočich na Zemi. Protože v sobě máte něco velmi zvláštního - kousek božství, který vám byl záměrně dán v tomto příběhu stvoření, ať už to pro vás znamená cokoli. Žijete zde s něčím, co se velmi liší od jakéhokoli jiného živočicha. A tím je božská duše, část Stvořitele. Kdybyste se mohli vidět skrz multidimenzionální čočku, viděli byste, jak jste velicí: Vaše Merkaba dosahuje 8 metrů a kromě toho je tady také pole, ve kterém se pohybujete a pracujete se svou velikostí. To však ještě nevíte, ale jednou to vědět budete. Je to část vaší duše, která se projevuje. Drazí, duše je tak velká, že ji nemůžete změřit ani říct, jak velká je. Dovolte mi, abych vám něco zopakoval: Kde je vaše vyšší já? A řekli byste: „Nelze ho měřit, protože neexistuje (ně)KDE.“ To znamená, že je všude. To znamená, že vaše část je s Tvořivým zdrojem. Přemýšlejte o tom! Vaše vyšší já, vaše jméno, část z vás je v Tvořivém zdroji. To je to spojení.

 

Ale pokud je tomu tak, proč nezměníte svou realitu? Co vám bylo řečeno, že nemůžete udělat? Co vám bylo řečeno o tom, co je pro Boha vhodné, například od někoho, kdo je údajnou autoritou přes Boha? Už jsme to řekli dříve: to, co vám vaši rodiče nebo organizace kolem vás předali, bylo předáno s největší úctou a integritou, čemu věřili. Ale co když je v tom něco ještě většího, než jak vám to předali? Co když v tom je ještě něco většího? Těm lidem neublížíte, když zjistíte, že Bůh je ještě větší, než vám bylo řečeno. Neublížíte jim a nebude to porušení integrity, pokud se posunete nad rámec toho, co vám tito lidé říkali, a možná se dostanete k té jiskře a realitě, ve které sedíte a jen říkáte: „Ach Bože, netušil jsem, že jsem tak velký. Nebylo vám řečeno, že jste od narození velkolepí, tohle vám vaše systémy ani nikdo jiný nepředal. Dělali to nejlepší, co bylo v jejich silách, ale ve staré energii bylo tolik pravdy utajeno. A tak ti, kteří vám předali to, v co věřili, bylo to nejlepší, co dokázali. Předali vám něco ve staré energii, co bylo ohraničeno určitým stropem, který se však nyní začíná zvedat.

 

Mnohokrát jsem vám dal tento obraz: Jste v temné místnosti a slyšíte, jak odborníci říkají, co je za ní. V této temnotě to nemohou vědět, ale něco cítí – cítí dobré věci nebo možná zlé věci. Ale předali vám to nejlepší, co měli. A pak se najednou rozsvítí světlo a vy vykřiknete: „Ach můj Bože!“ A díváte se do té temnoty a uvědomíte si, že i v té temnotě existují ​​jiní lidé, stejně jako vy, kteří se ptají na stejné otázky. A vidíte lásku a laskavost, protože se světlo rozsvítilo. Nebylo to kvůli těm, kteří vám poskytli špatné informace, protože se v té tmě snažili udělat maximum. Teď už však není tma! A teď máte možnost změnit realitu. Co když se realita stane něčím, čemu nerozumíte, ale bude skvělá a bude se zdát, že nese vaše jméno!

 

Rád bych, abyste společně se mnou vytvořili vizi. Představte si, že jste velicí jako Země a mnoho částí vašeho vědomí se nachází všude, v laskavosti, protože jste součástí Stvořitele. Nic temného na vás neulpívá, protože jste stvořeni ze světla. Jediná věc, která by to mohla změnit, je tma, kterou si sami vytváříte strachem. A strach je vytvářen tím, o čem vám bylo řečeno, že se toho máte bát, a pak se to stává realitou. Pokud tomu tak je, drazí, zůstanete tak, jak jste, a nikdy nedojde k rozšíření. Ale bylo by to možné. Vaše krásná duše, jejíž existenci chápete a uznáváte, je něco mnohem většího, než si myslíte. Věděli jste, že duše s vaším jménem může být zároveň na mnoha místech najednou? Jste překvapeni? Jakmile vyjdete z trojrozměrné reality, ve které se nacházel můj partner, cítil se v ní pohodlně a chtěl tam zůstat, jakmile vyjdete z 3D reality, dojde k jiskře a pak si uvědomíte: je toho mnohem víc, o čem jste nevěděli, a že v této nevědomosti jste se cítili pohodlně. To je to největší, co vám jiskra nabízí. Pro člověka je však nejtěžší udělat krok do neznáma, i když máte naši podporu. Někteří budou stále přešlapovat na místě a pokládat 3D otázky: „Kde to je? Jak to funguje? Jak daleko to zajde? Jak dlouho to potrvá?“ A nejste spokojeni, dokud nedostanete odpovědi, abyste se mohli posunout dál. Je to trojrozměrná realita se vzorci, omezeními, pravidly, která kladete sami sobě a svému božskému okolí.

 

Nechápete, že pokud chcete přejít na další úroveň, musíte důvěřovat tomu, o čem nevíte, co to je. Pokud to však uděláte, dostanete něco: usídlíme se ve vašem srdci a budeme vás milovat. A budete tu laskavost vnímat a někteří z vás budou plakat a budou vědět: „Nemusím se starat o to, jak to všechno funguje. Vím jen, že budu na správném místě ve správný čas. A že jsem milován.“ Tím se začne vytvářet realita, v níž bude docházet k synchronicitám ve vašem životě. Věci do sebe začnou smysluplně zapadat. Nemoci začnou mizet, začnete se omlazovat a uvědomovat si, co se ve vašem životě děje. Pak řeknete: „Dej mi víc toho, čemu nerozumím! Dej mí víc toho, co nikdy nebudu vědět, dokud budu člověk! Nezáleží na tom, že to nevím, protože to přesto funguje.“ To je jiskra.

 

Kolik z vás starých duší si uvědomuje, že to je ten důvod, proč jste tady? Proto žijete po roce 2012, abyste začali zkoumat přestup do další reality, s kterou byste mohli pracovat a využívat ji pro sebe. Tato realita není tak nepravděpodobná, protože vaše technologie vám ji přinášejí. Když jste zapnuli počítač, přečetli jste si nejprve manuál? Nemyslím návod k použití, ale pro veškerou elektroniku? Víte, jak se chovají všechny ty malé elektronky? Víte, jak fungují všechny ty obvody? A vy odpovíte: „Nebuď pošetilý, musím používat počítač, protože potřebuji Google.“ Kolik toho o Googlu víte, než jej použijete? A odpověď zní: Nic! Ani nemusíte nic vědět. Vidíte, to je realita: naučili jste se jí důvěřovat, aniž byste o ní něco věděli! Začínáte chápat, co tím myslím? Stejně tak to funguje i pro vaši spiritualitu. Bůh je příliš velký na to, abyste ho pochopili.

 

Nakonec se znovu ptáme: Opravdu se bojíte lásky? Můj partner (Lee) se bál. Museli jsme s ním být hodně, než si uvědomil, že je to bezpečné, že to není nějaká anomálie a že se nezbláznil. Byl prostě milován způsobem, jaký nikdy předtím nezažil. A to ho změnilo. Vidíte to i dnes, protože pokaždé, když sedí na židli jako teď, jsme s ním velmi intenzivně. A postupem času si to začal užívat, chtít a milovat. A i když u něj dosud stále přetrvávají obavy týkající se channelování před ostatními lidmi, nestará se o to, protože tomu nemusí rozumět. Stačí, když tady sedí a nechá se milovat. A někdy dokonce i pláče. To je příslib této nové energie. Je to způsob, jak vidět něco většího, než si kdy dokážete představit – ještě víc božského, krásného, laskavého, soucitného – a bez jakýchkoli pastí nebo pravidel, že byste museli udělat to nebo ono, nebo museli vyšplhat po mnoha schodech. Jediné, co musíte udělat, je pochopit, že tomu nemusíte rozumět. (Kryon se usmívá) Máte strach být milováni? Touto otázkou se s vámi rozloučím.

 

Pro některé z vás posluchačů to může být průlom, který jste neočekávali, když jste začali poslouchat. Je to proto, že kolem vás je doprovod, který přichází s vaší duší. Je to rodina – nazývejte ji andělskou rodinou, pokud chcete – která přichází s vaší duší a mluví k vám v noci, pokud to dovolíte. Než dnes večer půjdete spát, chci, abyste něco vyzkoušeli: uvolněte se a přemýšlejte o tom, že jste tak milováni, že vás to možná až rozpláče. Je to tak krásný pocit a každá buňka ví, že je to pravda. Můžete přitom ležet na břiše nebo být se svým partnerem. Rád bych, abyste pozvedli ruce a řekli: „Přines mi lásku a ukaž mi něco většího! Dávám své svolení a děkuji Duchu za jiskru. Děkuji!“ Nebuďte překvapeni, pokud toho v tu noc moc nenaspíte, protože jste právě ohlásili záměr pro posun reality.

 

Já jsem Kryon, zamilovaný do lidstva. A jsem tu jen z jednoho důvodu: ukázat vám lásku, kterou jste nečekali a o které vám nikdo nikdy neřekl.

A tak to je.

 

KRYON

Zdroj: www.kryon.com – More than you know – MP3 – 42:38 min.

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět