10-2019 Kryon

Frustrace Pracovníka světla – 3. část

Tento živý channeling byl přijat v Austinu, Texas 20. října 2019

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Užijte si tedy toto rozšířené poselství přijaté v Austinu.

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Stále jsme v Austinu, pro ty, kteří právě hledají toto poselství. Toto je poselství číslo tři v sérii „Frustrace Pracovníků světla v nové energii.“ Dnešní poselství je velmi známé, ale pro mnohé bude úplně nové. Tyto informace jsme vám poskytli dlouho před rokem 2012 a po roce 2012 jsme je vylepšili díky nové energii, která dorazila. Toto poselství se týká dvou atributů, které jsou reakcemi starého na to nové.

 

Dovolte mi připravit scénu. Téma, o kterém mluvíme, je opět o lidech, kteří tu byli jako staré duše a dlouho pracují s energií. To jsou ti, kteří jsou léčiteli, médii, vykladači a v podstatě tu jsou díky mnoha změnám energie. Takže většinou mluvím o těch, kteří v metafyzice pracují patnáct nebo více let. Je jich mnoho zde [v místnosti] i těch, co toto čtou [později].

 

Změna

Za prvé: Dnes se odehrává v esoterické energii zásadní změna, drazí. Metafora, kterou jsme vždy používali, je, že zatímco stará energie měla velkou temnotu, tato nová energie oplývá světlem. Nedávno jsme hovořili o tom, že poměr temnoty ke světlu je natolik odlišný, že to mohou pocítit i lidé, kteří nejsou citliví na energie. V minulých channelinzích jsme vám dokonce řekli, že věci, které jste vyzkoušeli v minulosti a které nefungovaly, budou nyní fungovat. Také jsme vám řekli, abyste se těchto projektů nevzdali jen proto, že jste je vyzkoušeli ve staré energii a ony selhaly. Můžete je zkusit znovu s úplně jiným výsledkem.

 

Výše uvedené tvrzení často nedává logický smysl. Lidé jsou zvyklí na následující způsob zemědělských prací:  Pokud jste na určitém místě s určitými vlastnostmi půdy, a zasadíte určitý druh semene, které nevzejde, pak si pomyslíte: Místo a půda prostě nespolupracují. Ale uděláte pokus. Zkusíte to znovu o pět let později a semena stále nebudou růst. Pak budete vědět, že váš původní názor byl správný. Proto už nikdy tato semena a tuto půdu nekombinujete. Prostě to nefunguje. Nemá smysl zkoušet stejnou věc znovu a znovu, když víte, že to nefunguje.

 

A najednou vám říkáme, abyste to zkusili znovu! Mnohým to připadá hloupé.

 

Drazí, od roku 2012 se udály velké změny. Ve výše uvedené metafoře by změna musela být zázrakem. Bláto je bláto a semena jsou semena, zdánlivě navždy. Pro tuto metaforu se však změnilo místo: energie, půda, teplo, vlhkost a sluneční světlo. Semena jsou nyní připravena k růstu, i když předtím celý proces nefungoval.

 

Takže pokud jste například, tím, kdo se pokusil založit léčebné centrum nebo napsat knihu, nebo jeden z mnoha esoterických projektů a v minulosti jste selhali, sdělujeme vám, že teď je pro to ten pravý čas. Protože se všechno změnilo. Je tu jiná energie.

 

Frustrace

Takže to, co vám teď budu říkat, se opravdu týká minulosti a posunu. Protože jde o mnohé atributy, které tak často frustrují ty, kteří s energií planety pracovali po mnoho let. Frustrace pramení z pochopení změny a z toho, jak pohlížet na to, co jste dělali v minulosti a čeho se lze nyní zbavit.

 

Tím prvním je něco, co jsem nazval opevňování. Dovolte mi, abych vám nakreslil obrázek: Ve staré energii, před rokem 2012, pracovníci světla (Staré duše) posílali léčivou energii a pořádali skupinové meditace, které měly stejně jako dnes pomáhat planetě. Často se však setkávali v tajnosti. Pokud ne přímo v tajnosti, tak to alespoň nebylo veřejné. Dělali to tak proto, aby mohli rozebírat a učit věci, které byly metafyzické a esoterické. Ve většině metafyzické komunity existovala myšlenka „ochrany před temnou energií“. Byla dokonce vyvíjena snaha ujistit se, že neexistují žádné „útoky“ ze strany temnotyAčkoli to zní dramaticky, bylo to velmi správné. Protože, nacházíte-li se na většinově temném místě, je velmi obtížné vyzařovat čisté světlo. Pro ty s integritou a láskou, a darem světla to je vždy obtížné.

 

Jeden z velmi běžných výsledků takto probíhajícího procesu ochrany se nazývá opevňování. Jde o ochranu proti staré, temné a všeprostupující energii. Způsob myšlení byl tento: Jak může stará duše dělat světelnou práci v temnotě? Odpovědí bylo ochránit sebe a… pevnostTakže automatickým, nevědomým řešením bylo pro mnoho lidí opevnění – zvednutí štítů.

 

Nechci být k nikomu nespravedlivý, ale sdělím vám jeden fakt. Ve starší energii byli metafyzičtí pracovníci výraznější! Myslím, že víte, o čem mluvím. Podvědomě přibývali na váze, aby se opevnili proti každodenní temnotě.

 

 

Myslíte si, že tomu tak není? Na okamžik se zamyslete: Jaký byl atribut typického vykladače nebo okultisty ve filmu? Byla to téměř vždy žena s nadváhou! Vy víte, že mám pravdu.

 

Producent: „Potřebujeme herce pro scénu seance.“

Herecký agent: „Dobře! Najdeme ženu s nadváhou.“

 

Taková byla představa – dokonce i u široké veřejnosti – a měli pravdu. To je opevňováníBylo to velmi běžné, a lidé, kterých se to jako médií nebo vykladačů týkalo, byli nejčastěji zobrazováni jako žena s nadváhou nad 40 let. Proč právě žena? Důležitým atributem, proč to platí pro ženy je toto: Už jsem vám říkal, že ženy jsou přirozenými šamany Země. Ony se probudily s osvícenou Akášou. To ženy poskytují život a mají intuici soucitu a lásky k dětem. I muži nejčastěji vyhledávají vedení a pomoc u „mámy“, a to i později v životě.

 

Tím nechci říci, že muži nemají osvícení. Samozřejmě, že ano, ale většina mužů uzná, že žena je ta, která má lepší intuici v duchovních věcech. Andělé jsou nejčastěji líčeni jako ženy. Uvažovali jste o tom někdy? Ženy nesou historickou šamanskou pochodeň této planety a je to dnes v Akáše většiny žen se starou duší.

 

Přibírání na váze byla ochrana. Pracovnice světla se pak téměř ve všem cítily lépe a bezpečněji. To proto, že byly chráněné, jak si myslely, před temnou energií, která s nimi byla po celou dobu, ať byly kdekoliv. Byla to podvědomá reakce na bytí v době bitvy světla a temnoty. Opevňování.

 

Posun

Najednou všichni vstupujete do nové energie a Kryon vám sděluje, že ochrana již není déle zapotřebí. Světlo se stává větší energií než temnota. V temné místnosti zvítězí nad tmou i malé světýlko. Možná se to může jevit jako přílišné zjednodušení a velmi běžná, nadměrně používaná metafora. Je to tak. Je to však jediný způsob, jak vás informovat o multidimenzionální energii, která se kolem vás vyvíjí, což je zvláště příznivé pro nadcházející věk, a pociťují ji nejprve Staré duše. Je to energie vyvíjejícího se vědomí na Zemi.

 

Každý v tomto čtenářském a naslouchajícím publiku ví o obtížnosti hubnutí. Na této planetě to je průmysl! Nyní však najednou máte k celé té hádance přidáno něco jiného: Pokud vám tato diskuse vyhovuje, poslouchejte: Přibrali jste na ochranu a byli jste rádi, že jste to udělali, protože se zdálo, že to funguje. Díky tomu jste byli v bezpečí a schopni dělat svou práci. Byla to dobrá věc. Psychologicky fungovala a byla pro vás správná. Možná vám dokonce zachránila život. Váš mozek i innate, všichni souhlasí.

 

Nyní, v této nové energii, vám říkáme, že vyšší hmotnost nejenže není potřebná, ale že pozvánkou ke zdraví a delšímu životu, je ji odebrat. Přidejme tedy další řídící postup hubnutí pro ty z vás, kteří k tomu máte vztah a kteří máte při čtení okamžik prozření, proč je tak těžké zhubnout.

 

Dalším krokem je, abyste poznali, co se stalo s posunem. Uvědomit si něco znamená, učinit to plně svou realitou. Obtížnou část, jak toho dosáhnout, představuje práce s vaším podvědomím. Seberealizace je cestou ke změně víry, takže plné pochopení toho, co se děje, začíná přepisovat i ty nejodolnější neuronové cesty minulosti.

 

POCHOPTE: Už nepotřebujete vyšší hmotnost. Duchovně se energie změnila a nyní je bezpečné zbavit se hmotnosti. Byla to minulá nutnost, která již není zapotřebí. Nyní je bezpečné existovat pod širým nebem, protože v sobě nesete tolik světla! Esoterické světlo, které nesete jako mocná stará duše, je nyní vaší plnou ochranou. Ochranou je vám vaše vědomí a vaše aktivovaná Merkaba a to nemá nic společného s tou buněčnou substancí kolem vás zvanou tuk.

 

Drazí, když si to plně uvědomíte a znovu a znovu o tom budete přemýšlet, věci se začnou měnit. Bez ohledu na to, proč si myslíte, že máte příliš velkou váhu, když začnete říkat svému tělu, že už to není potřeba, věci se začnou měnit. Vaše biologie je stále systémem určeným k přežití a chce chránitVytváří to ve vašem metabolismu, stravování, které vám v minulosti pomáhalo. Bylo to součástí vaší existence. Dnes to tak být nemusí.

 

V tomto procesu tedy měníte režim ochrany z vytváření tuku, na to, abyste vědomí své innate umožnili dělat práci – takovou, která nese světlo. Takže nejste „nechráněni“. Místo toho jste právě posunuli způsob, jakým to vaše vlastní tělo dělá.

 

Takže se to scvrkává na to, jak myslíte a jak pracujete s vlastním systémem ochrany, abyste poznali novou pravdu. Stále používám své vlastní tělo a své vlastní myšlení, abych se chránila před temnotou. Přecházím z velmi staré metody přibírání na váze kvůli ochraně k velmi nové a mnohem zdravější metodě používání mého osvíceného já. Teď jsem schopna odstranit temnotu všude, kam vstoupím. Jsem velkolepá a temnota ode mě ustupuje všude, kam jdu, i když spím, a to navždy. “

 

Více

Tady je něco více pro ty, kteří pracovali v nejtemnějších dobách, a nyní se ocitnou ve velmi odlišném atributu světla a temnoty a jsou tím frustrovaní.

 

Druhý atribut frustrace je ten, který je těžší popsat. Je to svého druhu pevnost, ale zdá se, že je opakem přibírání na váze. Je to ukrývání se před jasným pohledem. Existuje mnoho způsobů, jak se chránit před ostatními, kteří by se na vás podívali a řekli: „Jsi jiný. Opravdu s tebou nechci mít nic společného.“ Existují dva způsoby, jak tento problém vyřešit, a oba jsou na úrovni podvědomí. Mít někoho, kdo vám to říká, je velmi ponižující a je to také konfrontační. Mnoho jemných Pracovníků Světla před takovým scénářem uteče – vždy.

 

Číslo jedna: Stanete se poustevníkem. Když jednoduše nikam nepůjdete, nebudete potkávat lidi. Necháte je přijít k vám, a to pouze ty, kteří věří v to, co vy. Bylo mnohem snazší nechat lidi přicházet do svého domu, aby procvičovali Kurz zázraků nebo Reiki nebo různé věci, které jste chtěli učit, které lidé chtěli slyšet. Nejen to, ale ti, kdo přišli, nikomu neřekli, co dělají! To velmi dobře zapadalo do scénáře neviditelnosti pro každého, kdo by vás kritizoval nebo se vás pokusil zastavit.

 

Tolik z vás bylo po léta poustevníky, a to vás chránilo před těmi, kteří by se na vás mohli dívat odlišně a říkat: „Nechci s tebou spolupracovat. Nevím, v co věříš, ale je to příliš divné, takže nechci být tvůj přítel. Bylo lepší být poustevníkem, než trpět izolací od vaší kultury. To byl častý atribut Pracovníka Světla ve staré energii.

 

Číslo dva: Toto vypadá jako oxymóron nebo opak toho, co je žádoucí. Ve skutečnosti to však fungovalo velmi dobře: Pokud jste příliš zvláštní, lidé vás nechají na pokoji – a tak tomu bylo. Toho není těžké dosáhnout a začíná to tím, jak se chováte, co nosíte atd.

 

Osoba: „Jak se dnes máš?“

Pracovník Světla: „To záleží na barvě vesmírné lodi nad námi.“

Osoba: Chvíli mlčí, pak odchází opačným směrem.

 

Mnozí to dělali svým vlastním způsobem a fungovalo to! Velmi rychle se rozneslo, že to individuum, lidský Pracovník světla je duševně nevyrovnaný a mělo by se mu vyhýbat. To bylo perfektní řešení ve smyslu „žádné konflikty“. Bylo to jako být poustevník, jen to fungovalo „automaticky“ bez velkého úsilí.

 

Protože to fungovalo tak dobře, Pracovník Světla se začal smát a vymýšlet různé věci, aby lidé utekli. Fungovalo to a umožnilo mnoha Starým duším vykonávat svou práci bez kritiky nebo konfliktu. Mohli jste to udělat sami, nebo v malých skupinách s podobně smýšlejícími lidmi. Bylo snadné meditovat a studovat esoteriku a léčebné techniky. Bylo to tak skvělé! Vidíte, jediní lidé, kteří kdy s vámi promluvili, byli další lidé, jako jste vy. Paráda, pomysleli jste si.

 

Teď vám něco povím – oběma typům poustevníků: Těm, kteří byli skutečnými poustevníky, i těm, kteří se rozhodli být velmi podivnými a byli vyvrženci. Říkám vám to, protože jsou stále tady, a dokonce i v této místnosti.

 

Poslouchejte: Věci se mění, drazí. Pokud se chystáte stát poustevníkem a zalézt si do skříně, pak s nikým nedojdete ke spolupráci. Žádný jiný člověk vás neuvidí, neuvidí to, čemu věříte, ani vaši velkolepost ani vaši krásu. Neuslyší vaši moudrost, která je výsledkem vašeho studia. Nemohou vědět o vaší neuvěřitelné znalosti toho, jak věci fungují. Pokud zůstanete ve skříni, nepomůže to žádnému člověku.

 

Nepomůže to žádnému člověku na planetě.

Ve skutečnosti vysíláte zprávu, že pokud přijdete na setkání jako je toto, nebo posloucháte nějaký channeling jako je tento, musíte být dementní a možná trochu divní. Jestliže pokračujete i nadále stejně jako dosud, pak výsledkem je to, že můžete lidi odradit od takového setkání, nebo od něčeho krásného a velkolepého. Odstrkujete je od informací o milujícím a laskavém Bohu, který nesoudí. Pokud v tom budete pokračovat, nepomůže to nikomu kromě vás. Odstrkuje to lidi pryč od pravdy.

 

Kromě toho může být pocit, který jste předali, tak podivně silný, že nyní lidé budou mít nastražené své „antény“, aby se vyhnuli jiným lidem, jako jste vy, kteří by mohli věřit v totéž jako vy. Uvědomujete si, že „jiní podivní lidé jako vy“ jsou také Pracovníci Světla, kteří vědí o esoterice života a léčení a o tom, jak řešit životní problémy? Takže vaše jednání se tak zesílí jako příklad toho, komu se má člověk vyhýbat.

 

Nepomůže to žádnému člověku na planetě.

Takže pro oba tyto typy poustevníků říkámeVyjděte ze skříně a pociťte svou velkolepost! Možná poprvé buďte sami sebou. Možná poprvé sledujte, jak je to krásné, a sledujte, jak jste pro ostatní přitažliví. Věděli jste to? Celý ten čas jste strávili přemýšlením, že vás ostatní budou soudit, protože jste trochu divní nebo odlišní. Co když je vaše odlišnost nyní mnohem přijatelnější? Co když je vaše odlišnost v soucitu a laskavosti a tichu a moudrosti? Možná nejste hnacím motorem večírku, ale i tak jste těmi, s kterými lidé rádi hovoří?

 

Chci, abyste o tom přemýšleli, protože být sám sebou je tím nejkrásnějším, co můžete v této nové energii udělat, abyste pomohli ostatním kolem vás. Po těch z vás, kteří byli tak dlouho a záměrně podivní, chci, abyste to sami analyzovali a položili si otázku: Jste efektivní Pracovník Světla? Komu dnes pomáháte tím, jak se chováte?

 

Poslouchejte: Můžete jednat trochu jinak než většina a dokonce se i oblékat trochu odlišněji než většinapokud je viditelný váš soucit a láska! Co když to, čím se lišíte, je moudrost a radost? Pokud se vás někdo zeptá, můžete mu říct: Důvod, proč se tak chovám a oblékám, je ten, že je to radostné. Tak se může chovat dítě.“ Mohou říci: „Ano, všimli jsme si.“ Pak můžete říci: „Tyto věci jsou plné lásky a zábavy, a to mě přivádí k soucitné, krásné energii, kde ve vás opravdu vidím Boha.“

 

Najednou už nejste vůbec divní. Místo toho jste šamanští a moudří a zábavníOpravdu, můžete být neobvyklým člověkem, ale neobvyklým člověkem ve světle a kráse.

 

Tyto změny ve vás jsou jako metamorfóza. Měníte se od odtlačování lidí pryč od světla k jejich přitahování světlem. Proč být frustrovaný, s pevností nebo poustevnou? Tyto věci mohou změnit to, kým jste a jak jste vnímáni, pokud si to budete přát. Není to jako snažit se být někým jinýmale spíše to znamená být moudrou Starou duší. To je přitažlivé pro množství lidí, kteří hledají pravdu, kterou vy dnes máte. Možná že proto jste tady?

 

Někteří z vás říkají: „No, tak dlouho jsem byl divný, nejsem si jistý, jestli to bude fungovat.“ Nebo „Už jsem v té kategorii tak dlouho, že se to nedá změnit.“ Proč to nezkusíte?

 

Očekávaná krása zesíleného světla konečně dorazila v tomto novém čase a energii. V tomto pomalém nárůstu osvícení se postoj ostatních nyní mění. Drazí, mnozí nemusí přicházet na takováto setkání, protože jde o studium vyspělých myšlenek pro ty, kteří jsou zde jako Staré duše. Naopak, na ulicích potkáte mnoho lidí, kteří začínají prožívat věci, které jsou pro ně jiné a matoucíVy znáte odpovědi. Oni neočekávají čirost, integritu, změny a je to poprvé, co zažívají světlo. Přemýšlejte: Pokud jste součástí toho světla, budou k vám přitahováni. Proto jste to všechno studovali tak dlouho. Hned poznáte, že reakce lidí na vaše světlo nebudou stejné jako před dvaceti lety.

 

Nemocnice začínají používat různé procesy a metody, které jste drželi v tajnosti u sebe doma. A co třeba tohle? Možná je na čase, abyste se stali VÁMI na této planetě. Možná přišel váš čas, ó podivní.

A tak to je.

KRYON

 

Zdroj: www.kryon.com –  Lightworker frustrations – part 3

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva M.. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět