10-2020 Kryon

„Vzpomínka na hvězdné matky“

.

Tento živý channeling byl streamován pro Lemuria Starseed Gathering
(Setkání lemurijkých hvězdných semen) – 10. října 2020

 

.Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Jsem si dobře vědom, jakým způsobem lidstvo vnímá. Jsem si dobře vědom, že lidé mohou vnímat zprávu tohoto typu jako „neobhajitelnou“. Neobhajitelnou pro ty, kteří se řídí logikou a vědomím, které funguje ve čtyřech dimenzích, protože začneme hovořit o „Hvězdných matkách“. A přesto Hvězdné matky – ono slovo – onen koncept – na sebe bere velmi odlišné pocity a významy. V příštích letech se z toho stane slovo, které budou nakonec mnozí používat, protože stejně jako se začíná formovat nová Lemurie, začíná se objevovat i její paměť. Paměť, která s sebou nese poznání pravdy, vzpomínku na věci, které se skutečně staly nebo ve které se věřilo. Nemuseli jste být přesvědčováni. Některé věci tak fungují, existuje vzpomínka: Ach ano, pamatuji si, že jsem tam byl, že jsem udělal toto, jsem toto, patřím k tomu, je to moje rodová linie. Další druhy vzpomínek přicházejí společně s pochybnostmi, někdo pak do toho musí vstoupit a říct: „Ano, takto to funguje, nebo něco podobného.“ A pak se z toho stane učení. O tom ale nemluvíme. Nemáme na mysli přesvědčování kohokoli, aby vstupoval do zvláštního, neskutečného zážitku, který se nazývá: POZNÁNÍ HVĚZDNÉ MATKYHovoříme o hluboké vzpomínce, která je mnohem hlubší, než kdokoli z vás v současné době má.

 

Poznáte to v dalším kroku, kterým je opravdové rozpomenutí se a vzpomínka, která jde dál než cokoli, co by mohlo být synapsí nebo myšlenkou nebo jednoduše vzpomínkou, protože tato vzpomínka jste VY s Hvězdnou matkou, kterou nikdy nezapomenete. Nezapomenete to, drazí, pokud jste zažili tu, kterou nazýváme Hvězdnou matkou, pak to víte. A tím myslím, že každičká buňka vašeho těla rezonuje a vibruje nejenom vzpomínkou, ale také pocitem úžasu Ó můj bože, ó můj bože, protože to je něco, co se začíná vynořovat.

 

Kolik z vás si pamatuje svou matku, zvláště pokud již není na světě, když jste byli malí. Kolik z vás si pamatuje, jak se na vás dívá a usmívá, drží vás a třeba vám zpívá písničky. A pak, když jste trochu starší, vás možná vezme stranou a učíte se spolu. A řeknu vám, že odpovědí bude: „Nepamatuji si toho mnoho.“ Představa matky samozřejmě, i když jste dospělí, je něco, co je krásné a milé, ale skutečná vzpomínka je prchavá a vy to víte, i lidské bytosti v této místnosti to ví, že je to těžké, protože dětské vzpomínky, i ty hluboké, jsou nakonec zakryty. Vzpomínkami, na to, jak se věnujete svým věcem a stáváte se sami sebou. Ale není tomu tak v případě Hvězdné matky.

 

V první řadě se setkáváte s multidimenzionální bytostí. Pěti z těch, kteří byli přítomni v těchto dvou dnech, jsme řekli, že jsou přímým potomkem Hvězdné matky a vzpomínky, které jim začínají vyvstávat, jsou přesné postupy procesů vědomí, vědecké. Ale začali vám říkat, co se u nich také začíná objevovat? Mezi některé úkoly, které jsem dal prvnímu jmenovanému hvězdnému semenu (Dr. Toddovi alias Yaweemu), patřilo, aby si vzpomněl na ukolébavku, kterou mu osobně matka zpívala. A netrvalo to tak dlouho, než to udělal. Ale přichází také další věci, někdy zmatené, někdy hluboké, protože začínáte znovu a znovu vystupovat ze své reality a začnete zpracovávat, je-li to možné, jaké to bylo být v kontaktu s matkou, která je multidimenzionální bytost z jiné hvězdné soustavy. A co to znamená.

 

Za prvé, mateřská láska, pravděpodobně největší láska na Zemi, kterou nejspíš nic nepřekoná, až na tuto lásku (pozn. překl.: lásku hvězdných matek). Protože Hvězdná matka je ta, která rozumí a uvědomuje si. Ona a ty, které společně s ní, zrodily planetu, nové vědomí, změnu v DNA, aby bylo možné přijít a udělat takovou věc, musely přinést oběť ve formě toho, že se nikdy nevrátí domů. Ne, že by nemohly, ale neudělaly by to. Už jsem o tom hovořil dříve a řeknu vám to znovu, proč by se nikdy nevrátily domů. A doufám, že to bude věrným obrazem toho, kolik lásky, soucitu, existuje nad rámec toho, co jste kdy zažili.

 

Matko, dovol mi, abych se na něco zeptal: Máš děti, vidíš je vyrůstat, někdo přijde a řekne: „Chtěl bych tě vzít na jiné místo, mimo planetu, je tam krásně, bude se ti tam líbit a budeš tam žít dlouho.“ A ty se na něj podíváš a řekneš: „Zbláznil jste se? Mám tady děti. Chci se dívat, jak rostou, patřím ke svým dětem. Něčím takovým se zlákat nenechám.“ A to je to, co by udělala matka. Však tomu rozumíš, maminko. Protože jsi se svými dětmi spojená. To je to, co jsem vám chtěl sdělit. Hvězdné matky, ať už jste je znali, nebo ne… vy všichni máte jejich DNA. A to znamená, že v sobě máte jejich rodovou linii. A několik z vás ve své mysli slyší hlas a začíná si vzpomínat. A tato Hvězdná matka by se nevrátila domů, protože existoval tento potenciál, nová Lemurie, změna lidské společnosti, civilizace, která se nezničila, jak bylo předpovězeno, nesešla z cesty, jak bylo předpovězeno, ale místo toho se začala očišťovat. Je to těžké. Tyto bytosti musely zůstat, aby to viděly. Nastavily pro vás systémy, které se právě začínají otevírat a které budou odhaleny v dalších dnech. Systémy, které by urychlily to, pro co zde zůstávalyMatky by vás neopustily. Pokud existuje něco jako „pýcha na vědomí v únosné míře“, právě tu nyní mají. Necítíte to kvůli tomu, co děláte. Kvůli tomu, co bude následovat.

 

Ach, jsou tací, kteří toto uslyší a řeknou: „Co myslíš tím, co bude následovat?“ Podívejte se po celém světě, jak se vám to dosud líbí? Neposlouchali. To, co se děje nyní, právě teď, na této planetě, je chvění nižšího vědomí setkávajícího se s vyšším vědomímJe to restartJe to doba, která je matoucí, protože nevíte, co nevíte a nemůžete se v tuto chvíli podívat do vyšší úrovně. Takže nevidíte, co je před vámi, obzvláště pokud je to myšlení vyšší, než jste kdy viděli. Budu to opakovat znovu a znovu: „Nemůžete naučit nevidomého člověka, jak vypadá barva. Stěží takovému člověku vysvětlíte, co je zrak, pokud nikdy nic neviděl. Jak byste popsali okolo miliónu barevných odstínů?“

 

Tam teď směřujete, pomalu, do oblastí, o kterých zatím nevíte. Tak mnoho z vás se ale dívá a říká: „Vypadá to, že klesáme.“ Je to ale jenom proto, že jste takto zvyklí reagovat. A nepoznáte ani směr, vedoucí k dospělosti nebo odstranění dysfunkce, nepoznáte, že jste věky spali, co se týče vědomí. Začíná se to ale měnit a staré duše, ti, kteří toto poslouchají, chápou to a pokyvují hlavou nebo přijdou na podobné setkání a říkají: „Ano, cítíme to. Je to slabé, ale cítíme, že to přichází.“ Řeknu vám, co dalšího přichází. Je to rozpomenutí na tuto Hvězdnou matku. Ach, ten hlas, o kterém jsme mluvili dříve, ten hlas…!

 

Existuje mnoho obrázků mimozemšťanů, které jsou opravdu povedené. (Smích.) Tak mnoho planet, tak mnoho životů. Jednoho dne se budete smát, když je potkáte, protože ve většině případů vypadají jako vy. Nemají čtyři ruce a tři oči a všechny ty věci, které chcete, aby byly pravdou. Protože ti, se kterými se setkáte, jsou ti, kteří mají vyšší vědomí od stejného Stvořitele. Stvořeni k jeho obrazu, to je obraz, který uvidíte a vypadá hodně podobně jako vy, s vyšším vědomím. Jednoho dne se budete smát: „Ach, vytvořili jsme tolik všemožných obrázků všech těchto věcí. Mysleli jsme, že existují mimozemšťané bez toho, aniž bychom pochopili, že my můžeme být ufoni pro ně nebo že naopak vypadáme stejně.“

 

Nicméně, tyto jemné rozdíly, které jsou evoluční, jemné rozdíly, které může tvořit vyšší vědomí nebo je jednoduše vytvořené způsobem, jakým probíhal vývoj, z důvodů, které byly potřebné pro planetu, vytvořily různě znějící hlasy různě vypadajících lidí, jak víte. Hvězdná matka, docela velká, docela vysoká, s kůží, která má velmi neobvyklý vzhled – nemůžete skrze ni vidět (není průsvitná), ale téměř máte pocit, že ano. Hlas, tvořený sadou hlasivek, který má dvě oblasti tak, aby bylo možné zazpívat dva tóny najednou nebo mluvit dvěma tóny najednou. A je to hlas, který je v této galaxii jedinečný a vy na něj nikdy nezapomenete, protože je to hlas, který některé z vás uspával při usínání.

 

Ach, mí drazí, protože někteří ten hlas uslyší v představách ve svých snech, je tomu tak, protože jsou stále tady. Ať už v jakékoli podobě, jsou stále zde. A chtějí, abyste je slyšeli. Nechtěli byste, aby vaše dítě slyšelo váš hlas i přesto, že z tohoto světa zdánlivě odejdete? Nepožádali byste o to? Kdyby sis mohla přát cokoli, maminko, nepřála by sis pro své dítě, aby ve svých snech slyšelo tvůj hlas, který mu zpívá? Stejně jako když bylo malé. Není to klam, protože někteří z vás to začnou slyšet. Je to věk rozpomenutí se na Hvězdnou matku. Je to více než pouhý ezoterický, vymyšlený název od metafyzicky smýšlejících lidí, které někteří vnímají jako by se vynořili z hlubin. Co kdyby toto bylo reálnější, než si myslíte? Čas ukáže.

 

Nastane doba, kdy se znovu setkáte s Plejáďanem a nebude to Hvězdná matka, bude to skupina, která vás přijde pozdravit. Někdo, kdo řekne: „Podívej se, poznáváš něco?“ Řeknou: „Podívej, my máme 23 párů chromozomů, stejně jako vy. Znamená to pro tebe něco? (Smích.) A to nastane v dobu, kdy to bude správné pro lidstvo s vyšším vědomím. Lidstvo, které nebude každý objev fyziky používat k výrobě zbraní. Představte si to. Myslíte si, že to někdy nastane? A odpověď zní: „Ach ano, můžete vidět, že se to stalo i na jejich planetách.“ Mluvili jsme o tom, na jiných místech zažili dokonce úplnou genocidu, za kterou byli zodpovědní oni samotní. Myslíte si, že máte na této planetě rozmanitou historii, toho, co jste udělali. Ta jejich je ještě horšíA přesto jdou vpřed, stejně jako jste to udělali vy. Obrátili se. To je to, co umí láska, takto vypadá vyšší vědomí. Jako kdyby začalo léčení sama sebe. Nepotřebujete, aby sestoupili andělé a učili vás, když jsou andělé vaší součástíKdyž odhalíte podstatu, začnete se jednoduše zbavovat kůže staré energie. To je metafora. A pod tím vším je vzpomínka na obraz vytvořený podle Stvořitele. To je to, kým jste. Nádherní, krásní a někteří z vás začnou slyšet matku.

 

Neexistuje nic podobného, nikdy na to nezapomenete. Je zde stále – pro ty, kdo chtějí. Můžete o to dokonce požádat, protože je tady, pro kohokoli, obzvláště pro ty, kteří si to uvědomují a říkají: „To je to, na co jsem čekal. Teď už vím, co je to za zvuk, teď už vím, kdo se skrývá za závojem, kdo se ke mně vždy natahoval. Teď budu procházet mlhou a budu zdravit to, co je součástí mě samotného, mé rodové linie – svou Hvězdnou matku.

 

O tom je tato zpráva. To je to, co se v menší míře děje na této planetě, ale postupně stoupá na vyšší a zároveň mnohem hlubší úroveň. Samotná metafyzika se bude měnit z toho, čím byla po stovky let na to, čím se začíná stávat díky rozpomínání se starých duší, jako jsou ty, které právě teď sedí přede mnou, nebo ty, které poslouchají zprávy jako je tato.

 

Můj partner si nikdy nemyslel, že ode mě uslyší zprávu, o kterou jsem se dnes podělil. Tajně doufal, že nikdy nebudu mluvit mimozemšťanech, ale nemluvíme o mimozemšťanech, drazí, mluvíme o rodině (smích), a to je něco jiného. Hodně jiného. Přijměte tyto informace v jakékoli míře si přejete, ale nezahazujte je jenom proto, že znějí divně. Rezonují ve vás tak, že by to bylo možné? Že by to tak bylo?

 

Jsem Kryon, milující lidstvo.

A tak to je.

Kryon

Zdroj: www.kryon.com – Remembering Star Mothers – MP3 –  14:31 min.

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana T. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět