10-2020 Kryon

Multidimenzionální komunikace s Innate

.

Tento živý channeling Kryona byl přijat Leem Carrollem a streamován v rámci akce Healing Wednesday, 7. října 2020

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Pokud jste nováčky v tomto speciálním programu, možná se ptáte, kdy nastává channeling. Uvědomuje si ten, kdo sedí v křesle a channeluje, co je sdělováno? To mě přivádí k tomu, abych vám sdělil, že ten muž v křesle má se mnou dohodu. Člověk, který byl tenkrát před 30 lety inženýrem, stvrdil, že bude tady a uslyší; ustupuje stranou, dalo by se říct, ale přesto je tady. A to byla dohoda, kterou jsme spolu uzavřeli – že se bude cítit bezpečně s tím, co přichází skrze závoj.

 

Je mnoho lidí, kteří channelují, a kde to nehraje žádnou roli, dokonce říkají, že je to úplnější zážitek, protože někteří se zvednou a procházejí se; ale můj partner ne. Byl to výměnný obchod – že jeho oči zůstanou zavřené a nebude se pohybovat; párkrát to zkusil, ale nefungovalo to. Říkám to, protože je tady. Není to zkušenost mimo tělo do té míry, že by někam odešel a pak se vrátil a nevěděl by o ničem z toho, co proběhlo. Je plně bdělý; dokonce vám může říct, co bylo řečeno; ale nijak neovlivňuje předávané poselství. Kryonova poselství se dají shrnout mnoha způsoby, ale je to všechno o vás, drazí. A mění se to.

 

Poselství se mění s tím, jak se měníte vy. Pokud si přejete vidět, o jaké změny jde, už předtím, než začala být nahrávána tato poselství, mohli jste to vidět při jejich čtení. První vzkazy vypadaly záhadně, téměř metaforicky, jinak, než jsou dnes; neboť vědomí těch, kteří je přijímají, se změnilo. Skutečně. Vůbec nejdůležitější zpráva, kterou jsem vám předal, byla, že vědomí na planetě se posouvá. Moje první zpráva pro vás byla, že magnetická mřížka se posune v souladu s tím tak, aby umožnila vyššímu vědomí být na magnetickém polštáři planety. To je metafora; a znamená to, že magnetická mřížka planety je doslova propojená s vědomím. Takže tenkrát to bylo období – říkat tyto věci a nemít žádný důkaz.

 

Dnes už ho máme. Byla to součást práce mého partnera – jezdit od města k městu a ukazovat všechny ty vědecké důkazy o tom, jak to je. Ale dnes už tohle neděláme. Víte, vědomí se skutečně začíná posouvat. Někteří z vás by měli spoustu otázek, obzvláště ohledně lidského těla.

 

Dnes máme sezení, které nazveme Čas léčení. Ne všechny channelingy budou o léčení. Ale tento bezpochyby je. Pokládá totiž větší otázku, než kdokoli vůbec položil. A je to tahle: Je v lidském těle něco, co je tolik odlišné od vědomí, že to vlastně řídí show, když dojde na vaši chemii? A není to váš mozek, není to ani srdcenení to šišinka…A odpověď zní Ano, a je to dobře známé, dokonce to má jméno, a to jméno zní INNATE. Innate je to, co mnozí nazývají chytrým tělem. Chytré proto, že toho ví daleko víc než vy. Daleko víc. Například pokud vás napadne vir, bakterie, cokoli, innate to ví okamžitě; a bílé krvinky uhánějí na místo, kde se to pravděpodobně vyskytlo, zatímco vy o tom nemáte nejmenší tušení, dokud se neobjeví příznaky – možná o několik dní později. Innate o tom ví okamžitě. Drazí, innate ví o tom, když první rakovinná buňka vstoupí do vašeho těla; vy to zjistíte pravděpodobně až za několik týdnů nebo dokonce měsíců – když ucítíte, že něco není v pořádku. A pak začnou testy. Proto je innate velmi mimořádná věc; a každý člověk ji má. Ti, kteří ji využívají jako nástroj, tak činí skrze proces zvaný kineziologie. Někteří to nazývají svalovým testem. To je jeden ze způsobů, jak klást innate otázky.

 

Jinému postupu se říká řeč těla; je to podobný proces, jen trochu vylepšený, jelikož vyžaduje vyškoleného zdravotníka, aby kladl tělu otázky v určitém pořadí, aby přesně zjistil věci, které chcete vědět, potřebujete vědět.

 

Znáte svou krevní skupinu? Řeknete Ano, nedávno mi dělali test…Ne, na to jsem se vás neptal – věděli byste svou krevní skupinu bez toho testu? Jistěže ne. Ale innate ji zná. Chápete, kam tím mířím? Jeden z nejelegantnějších procesů, který hovoří s innate léčivým způsobem, namísto kladení otázek, je homeopatie. Už jsme o tom také mluvili. Jde o systém, jenž posílá signály vašemu chytrému tělu – o tom, co si přejete léčit; a skrze pečlivě připravené tinktury, které obsahují nepatrné množství chemických látek, příliš malé množství na to, aby vyvolaly jakoukoli chemickou reakci, vložené do těla pod jazyk a stanou se léčivými. Je to jako by innate zpozorovala – „Aha, tohle si tedy přeje“, a léčení začíná. Existuje o tom tolik důkazů, drazí, už stovky let – není to nic, co by se objevilo až nyní, při posunu (vědomí), není to nic, co byste dostali od New Age, není to ani nic, co by vám dal channeling. Je to tady už dlouho, a teď o tom mluvím proto, že tohle se bude měnit.

 

Rád bych vám teď ukázal, jak prastarý je ten proces. Je to skoro jako byste stáli v tmavé místnosti a uprostřed by byla zeď; a vy víte, že na druhé straně té zdi jsou všechna tajemství vaší chemie. Co se děje, co se děje právě teď s vaším tělem – to všechno je na druhé straně té zdi a vy vidíte, že ta zeď vás odděluje od vaší innate. A v tomto bodě, v lidské civilizaci, stále ještě strkáte do zdi; strkáte do ní, abyste viděli, jestli bude strkat zpátky – pokládáte zdi otázky určitým způsobem, dáváte jí tinktury a chemikálie… všechno je to metafora, ale chápete, co říkám? Ta zeď nikdy neudělá krok vpřed a neřekne: „Ahoj, jsem ráda, že tě znám, co budeme dneska dělat?“ Co když to můžete udělat vy? Máte úžasně inteligentní tělo! – ano, inteligentní tělo, které ví, co se děje. A ta inteligence je zodpovědná za veškeré procesy v těle. A ta konkrétní innate nejen ví, co se děje, ale dalo by se říci, že je to kontrolní (řídící) panel toho, co se dějeSamozřejmě spolupracuje s mozkem a vědomím, se srdcem a šišinkou, ale nepředstavuje jen jednu z těch věcí, nýbrž dostává informace od všech.

 

A to je to, co vám chci říct: ta zeď se brzy stane jen kusem papíru; a vy nejenže budete moci vidět to, co teď nevidíte, ale začnete si uvědomovat, že můžete komunikovat individuálně. Co kdybyste mohli hovořit se svou innate už teď? A byl by to rozhovor vás s vámi – uvažovali jste někdy o tom, že byste mluvili s vlastní innate? Přátelsky, ale s autoritou – koneckonců vy jste přece šéf svého těla. Před mnoha lety jsem vám začal říkat – „Je načase začít mluvit se svými buňkami, s buněčnou strukturou vašeho těla. To jsou moje dlouhodobé instrukce; dokonce už předtím než nastal tento posun, a nyní je to ještě o tolik velkolepější než prosté mluvení s buňkami. Pokud řídíte vlastní tělo, a pokud je innate součástí každého lidského těla, a ona je, co myslíte, že by chtěla innate?

 

Zkuste si představit, že jste na druhé straně té zdi – co myslíte, že by innate chtěla? Je tady kontrolní panel pro lidskou bytost – vás, a bylo vám zabráněno skutečně vidět nebo mluvit s vámi. Jednou za čas odpovědět na otázky, jednou za čas vidět instrukce, ale nezná vás. Co myslíte, že chce? Kdybyste innate přisoudili osobnost, co by chtěla?

 

Řeknu vám, co chce – chce vásVíc než cokoli jiného by si vaše tělo přálo mluvit s vámi osobně; a co byste řekli své innate, kdyby zeď spadla?

 

A to je, drazí, léčení. A to je, drazí, to, co se děje v Kruhu dvanácti; protože víte, innate je multidimenzionální. A možná řeknete – „Jak to víš, Kryone?“ A já vám řeknu – protože DNA je multidimenzionální – to bylo prokázáno. Část vaší buněčné struktury je multidimenzionální. Ne všechna; ale innate je součástí všech těchto dimenzionalitA je to důvod, proč nejste schopni prostě vstát a mluvit s ní, protože zůstáváte ve 3D… ale to se začíná měnit. Co byste řekli innate?

 

Před lety jsem řekl svému partnerovi, co má říkat své innate; a řekl jsem, že innate je zodpovědná za rychlost vašeho omlazení, je také zodpovědná za to, jak často se omlazujete, jak často se buňky dělí. Možná si myslíte, že je to proces, který prostě v těle probíhá; innate to ale kontroluje, musí tam být měření času. A pokud neděláte nic a neříkáte nic, pak se měření času děje samovolně. Avšak když se šéf rozhodne promluvit – a to jste vy, co kdybyste řekli toto: „Počítej jen každý druhý den; pojďme zpomalit stárnutí, nestárněme podle hodin, které jsme obdrželi… Tělo, pojďme to kontrolovat, pojďme mluvit s innate, která kontroluje všechny věci – a to je stárnutí, a to je jen jedna věc… Je tolik dalších věcí, které můžete říct vaší innate… a funguje to? Ó ano, funguje. Už dříve jsem vám řekl, že vaše tělo je navrženo tak, aby žilo mnohem déle. Momentálně dvakrát, možná i třikrát déle než je vaše obvyklá délka života; a jediný důvod proč to tak není, je, že se podřizuje hodinám, se kterými jste se narodili, ne těm, kterým to nařizujete.

 

 

Kruh dvanácti vás vkládá na multidimenzionální místo, kde můžete začít hovořit se svou innate; a to je to, co někteří z vás cítí – splynutí, které jde přímo do vašich buněk.

 

To jsou zprávy, které chci předávat čím dál víc – o tom, co se dnes děje a tolik se to liší od toho, co se dělo v minulosti. Ale mluvili jsme o tom, když jsme hovořili o novém člověku v novém normálu – a to se právě děje… Dnes.

A tak to je.

Kryon

 

Zdroj: www.kryon.com –Multi-Dimensional Communications with Innate   - MP3 – 15:06 min.

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Dagmar H. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět