10-2020 Kryon

Nová Lemurie

.
Tento živý channeling byl streamován pro Lemuria Starseed Gathering  (Setkání lemurijkých hvězdných semen) – 10. října 2020

.

Drahá Lemurijská rodino,

Zvu vás, abyste zavřeli oči a zhluboka se nadechli, vdechovali nosem a vydechovali ústy. Umožněte pomalému rytmu dýchání, aby se ustálil sám. Připomíná vám to, že jste na bezpečném místě. Jste nyní ve spojení se všemi svými sestrami a bratry z Lemurie.

 

Kolem vás je doprovod, který je shodný s rodovou linií vašich předků, mnoha předků, kteří vás sem dnes přivedli. V mnoha případech vaši předci také představují vaše minulé životy. A ve vašem doprovodu jsou zahrnuty vaše hvězdné matky. Jsou zde na radostné slavnosti. S radostí vítáme první pozdrav od Kryona.

 

Zdravím vás, drazí, jsem Kryon z Magnetické služby.

Pro ty, kteří jen poslouchali tento channeling a nevěděli nic o tom, co se stalo před ním,
nevěděli by, co se tady vlastně opravdu děje, pro ty říkám, že můj partner sedí poprvé před těmi, kteří přišli osobně v množství větším než 50, což nebylo dovoleno po mnoho měsíců. To není nevyhnutelně ta nová zpráva. Novou zprávou je, že všichni ti, kteří sedí na židlích, přišli záměrně. Záměr, který mají, se liší u každého z nich, protože přišli z mnoha zemí a z mnoha regionů této země.

 

Ale uvnitř je něco, co se nyní dává do pohybu v tomto novém normálu v roce 2020.  Začíná posun a tento posun, milí, vám poprvé představuji jako Novou Lemurií. Tento pohyb představuje probouzení nejzákladnější informace. Tato nejzákladnější informace byla předána zdánlivě před dlouhým časem. Akáša lidské bytosti, paměť životů a energií lidské bytosti však není lineární. Ptáte se, jak si vůbec můžeme pamatovat něco z tak dávných časů? Jak je to možné? Je to lineární lidská bytost, která rozhoduje, že je to vlastně těžké, a že se nemůže rozpomínat tak daleko do minulosti. Drazí, Akáša ale takto nefunguje.

 

Pro některé z vás to bylo včera. A nejen to. Těch, kteří sedí zde na židlích, i těch, kteří poslouchají, se zeptám: copak si nejste vědomi té změny, která se děje ve vás a okolo vás? Copak někteří z vás v noci neleží vzhůru v posteli nebo se neprobouzejí kolem třetí ráno a neptají se: Proč tu jsem? Jako kdyby to bylo něco nového, jako kdybyste cítili, že je to jiné, než ještě před několika měsíci nebo loni či předloni.

 

Existují generace pracovníků světla se svými metafyzickými a ezoterickými přesvědčeními, generace, které čekaly na nějaký druh vzestupu Země. Zdá se, že je to všude, dokonce i v duchovních systémech. Dokonce i oni na něco čekají. Na demarkační bod, kdy se vrátí Mistři a světla se rozsvítí, lidé budou vzati na nebesa nebo cokoliv jiného.

 

Metafyzici v tom nejsou sami, čekali na to. „Kdy dostaneme naši vzestupující Zemi?“ ptají se.
Nechte mne vysvětlit, co to ve skutečnosti znamená, na co jste všichni čekali. Je jedno,
jaký je váš systém víry
Jestliže je to ve všech systémech víry, víte, že to obsahuje základní platnost.

 

Na co čekáte? Odpověď je: Na TEĎ, na přítomný okamžik. A někteří z vás začínají cítit, že to není tento čas, kdy náhle tucty lidských bytostí, ne-li tisíce lidských bytostí zmizí a odejdou do nebe. Drazí, to, co se ve skutečnosti ztratí, je staré vědomí. Teď tomu nerozumí nebo se začnou měnit, protože vědomí se začíná probouzet do vyšších dimenzí, do lepšího myšlení, soucitu, laskavosti, do různých způsobů, jak věci napravit.

 

Máte blížící se volby (USA). Zůstaňte na příjmu. Myslíte si, že je to nyní šílené? Co se ukáže, je dysfunkceJeště více, než kdy jindy. Jak dalece můžete oddělit věci od sebe, než si všimnete, že jsou nefunkční? To je to, co se děje, dokonce i ve vašem kongresu. Jak daleko od sebe se můžete dostat, jakými přízvisky se můžete častovat navzájem, kolikrát můžete odejít z místnosti, protože má někdo jiný názor?

 

A to není to, co vaši předkové plánovali pro tuto zemi. Toto probuzení, tato nová Lemurie
začíná v této době precese rovnodennosti. To bude vysvětleno později. Zbývá pár let, posilujících let, kdy v tomto probuzení toho bude možné dosáhnout hodně. Toto probuzení nebude vyvádět lidi z jejich přesvědčení, ale naopak bude posilovat jejich systém víry.

 

Věříte v Boha? Co když je Bůh větší než to, co vás učili? Budete něco namítat? Někteří budou. Někteří budou říkat: „Chci, aby Bůh byl takový, jak mi bylo řečeno.“ Dysfunkční. „Později mě potrestá. To je můj Bůh.“ A to jen proto, že se to tak naučili a toho se drží. To je to, s čím se cítí spokojeně. Ale to není odsudek. Žádné odsouzení neexistuje, existuje pouze láska. Je tu jen láska, existuje jen láska.

 

Každý z vás v této místnosti nakonec získá tu zkušenost, že projde za závěs – znovu. Do místa, kde řekne: „Nenechte žádného chirurga, aby mě přiváděl zpět. Dejte defibrilační elektrody pryč od mého srdce, já chci být zde.“ A to ZDE není na Zemi, je to v tom multidimenzionálním místě, kterému říkáte domov, protože to je to, kam patříte. A budete se probouzet dokonce i tam. Bude to probuzení, které říká, že se těžko můžete dočkat návratu, protože na této planetě je třeba ještě spousta práce, protože tato planeta se začíná probouzet k vyšší pravdě, do vyšších dimenzí.
Dokonce i vaše politika se změní.

 

To, co se začne měnit, je způsob, jakým lidské bytosti jednají jedna s druhou. Ale než se to změní, všechny temné věci budou vylézat na světlo. Temné věci, o kterých jste vždy věděli, ale nikdo o nich nechtěl mluvit - o předsudcích, činnostech, systémech, které vám byly skryty. Shromažďování mladých dívek, které jsou uvrženy do sexuálního otroctví, aby mohly rodit děti. Jen kvůli rození miminek. Takové farmy miminek. Umíte si představit něco hroznějšího než toto, drazí? Ale máte to přímo před nosem a dělo se to dlouho. Je to prostě strašné. Řeknu to ještě jednou – blíží se to a uvidíte to. Někteří řeknou: Vidíte to? Proto je Země ztracená. Je to prostě strašné. Nepochopili, že se to začíná projevovat, abyste to mohli vyčistit. Je tu hodně čištění, které bude potřeba udělat, než se probouzení bude odehrávat způsobem, který budete chtít,nebo způsobem, který bude dávat smysl vzhledem k tomu, co byste chtěli.

 

Jsou tu ti, kteří stále podle náboženských systémů věří, že zatroubí roh a najednou se to přes noc všechno změní. Takhle to ale nikdy na této planetě nefungovalo, drazí. Někdy to trvá celé generace, aby se změnilo vědomí nebo předsudky. Mnohokrát. Toto je nový normál, kde dojde k urychlení změny a postoje. Kde budou někteří, o kterých jste si mysleli, že se nikdy nezmění, ale oni jsou si toho všeho vědomi. Je to zralost staré duše, která se rozhlédne a řekne: Možná, možná mi nebyla řečena úplná pravda. Možná existuje větší pravda, možná.

 

A co říkají tyto větší pravdy? A tady přichází to dobré: Základní pravda Stvořitele o tom, jak dalece jste milování nebo jak velkolepí jste v očích Boha, bylo původním učením na této planetě, jak bylo uvedeno v Lemurii a na jiných místech. Ale Lemurie byla opravdu zvláštní, protože byla izolovaná. A nemohli byste mít lidskou populaci, která začala růst, přijít k ní na návštěvu a zasáhnout. A tak tyto pravdy, které byly vyučovány, zářily  čistotou po tisíce let. Bylo to skoro jako startovací rampa pro Akášu. Lemuřan, který tím prošel, se již nikdy na Lemurii znovu nevtělil. Bylo to cvičiště, dalo by se říci čisté cvičiště, které trénovalo čisté pravdy, procesy, energie, které byly implantovány do lidstva, ale zvláště těm, kteří se jako první narodili hvězdným matkám.

 

A plán? Poslouchejte. Pokud jste se v této civilizaci nezničili do roku 2000, věci se začnou měnit.
Podívejte se na svá Posvátná Písma: Kdy byl ten citlivý bod, kdy jste měli mít potíže? Podívejte se. Rok 2000. Jen před dvaceti lety. Pak nastal posun v roce 2012, ale v rámci precese bodu rovnodennosti existuje 30leté až 36leté období, které bude vysvětleno později. Mayská proroctví říkala totéž: pokud se lidstvo nezničí do bodu precese rovnodennosti 21. prosince 2012, věci se začnou měnit. Zrušili starý kalendář a vytvořili nový, protože to byl konec staré éry cyklu, 25 až 26 tisíc let trvajícího cyklu. Původní obyvatelé to věděli, používali ho.

 

Už to začalo. Nová Lemurie už začala. Toto není první schůzka k zahájení. Začalo to, když se mnozí z vás začali ptát: Co se děje? Existuje něco víc? Mohlo by to být tak, že Covid je součástí tohoto všeho? Samozřejmě, že ano. Už jsme to říkali dříve. Co se stane, když budete muset všechno ve svém životě zastavit a přemýšlet o svém životě? Co se stane, když některým z vás nebude dovoleno jít na chvíli ven? Co se stane, když rodiny budou nuceny být spolu, což není obvyklé? Jsou příliš zaneprázdněné na to, aby byly spolu, a najednou je to vše, co je – všichni jste spolu doma.  Co se stane se vztahy, které jsou vyhrocené nebo ani nemusí, ale náhle jste nuceni být spolu? Po celou dobu? Co se stane s lidstvem, když se vše zastaví? Toto je doba reflexe, je to doba, kterou si všichni navždy budete pamatovat. Kde jste byli v roce 2020, když jste nemohli ven nebo když nová Lemurie začala?

 

Kryone, můžeš trochu víc vysvětlit toto načasování, co to vše znamená? Odpověď je, že bych rád, ale tyto věci fungují tak, že lidské bytosti mají kompletní a úplnou svobodnou volbuMůžete to udělat tak rychle nebo tak pomalu, jak chceteJak dlouho se bude populace v této zemi rozhodovat, že se bude hádat a reagovat, místo aby hledala řešení? To není známo. Ale námitky, hádky a reagování jsou do jisté míry zaručeny kvůli frustraci. Všichni, kdo máte děti, jste viděli frustraci. Když se něco nezměnilo, nebo když něco strašně moc chtěly, dupaly, plakaly, chtěly být nošeny, cokoliv. To je frustrace. A v této populaci se to děje právě teď, protože lidé vědí, že se mohou stát změny k lepšímu, a nechtějí, aby se to vrátilo ke starému způsobu, drazí. Chtějí změnu teď, takže se to opravdu posune do cyklu řešení namísto cyklu spánku, kde se jednoduše věci vracejí zpět. To je velká změna.

 

Brzy budete mít volby (v USA). Stále vám to opakuji, protože to bude katalytickéBez ohledu na to, která strana zvítězí, dojde ke změně. Takže chci, abyste věděli něco, co řeknu i později, až budu požádán, abych přišel na budoucí setkání o politice. Řeknu, že nezáleží na tom, kdo anebo co bude ve vedení, nebo si budete myslet, že je ve vedení. Nemyslete si, že to bude fungovat lépe než předtím. Nastane změna. Z nečekaných míst, od neočekávaných věcí, lidí. Stejný druh změn, o kterém jsem mluvil již před lety, když jsem vám říkal na podobném místě, že brzy budete mít nového papeže. A mnozí se ptali: Proč? Vždyť není nemocný, jak by se to mohlo stát? Stále není nemocný. Alespoň ne tolik, aby zemřel nebo byl mimo svůj úřad. Rezignoval. Divoká karta, změna, kterou nikdo nemohl předpokládat, náhlá změna mimo zaběhnutý systém. Jen aby umožnil jinému přijít a zahájit novou Lemurii. Podívejte, co dělá. V tom, co může dělat, v organizaci, ve které je.
Možná nejste v této organizaci, ale podívejte se. Začal identifikovat dysfunkci, začal dělat věci, o kterých teď mluvím, zatímco sedím na této židli.  Protože věděl, že se církev musí změnit, musí se vrátit na základnu srdce. Musela se vrátit k věcem, které něco znamenaly. Bůh se musel trochu zvětšit.

 

A to je popis toho, co je nová Lemurie. Lemurie je multidimenzionální posílení vašich znalostí o tom, kdo jste v tomto vesmíru, v této galaxii, na této planetě. Pocit velkoleposti, který je dnes váš. A úplné odloučení, úplné a první, od systémů víry, vyznávaných miliardami, které tvrdí, že jste obětí na této planetě a že si nezasloužíte lásku Boží. To je začátek nové Lemurie. A to je to, co se děje i v této místnosti, jak mnoho z vás začíná chápat a uvědomovat si, že existují ještě větší věci.

 

Myslíte, že jste přijeli na setkání? Je to větší než jen toto. Budete mít aha-momenty po celou dobu. Toto nejsou věci, na které jste byli připravováni. Toto jsou vyjevení, která si musíte zapamatovat. A budou tu ti, kteří uvidí a uslyší, co se prezentuje v těchto dvou dnech, a řeknou: „Já to věděl. Mám pocit, že je to přesné a pravdivé, nějak jsem to věděl.“ Vítej, hvězdné semínko, na začátku rozpomínání. Na to, co bylo lemurijské.  Byli jste všichni v Lemurii? Ne, nemuseli jste být, protože tato základní pravda je vaše dědictví staré duše. Pokud jste byli v Lemurii, máte to ve své Akáše, protože jste to žili. Nemuseli jste být v Lemurii, možná jste přišli na tuto planetu poprvé dlouho poté. Něco vám řeknu.

 

To, co se nyní probouzí, je stejná základní pravda, protože je vrozená. Je to tam, připravené pro vás, staré duše. Seberte tedy svůj rozum, svou zralost, svou otevřenost, ochotu vidět, dívat se nebo se změnit. Je to nutné, je to potřeba. Buďte otevřeni myšlence, že realita, ve které žijete, je jen velmi malá část mnohem větší reality, která je mnohem reálnější než 4D, ve které žijete, realita věcí, kterých se můžete dotknout a cítit je. Myslíte si: “Toto je moje realita, nevkládejte mi sem věci, které tam nejsou.“ A já vám řeknu, že věci, které tam nejsou, jsou opravdovější, než tyhle. Znovu opakuji: zeptejte se vašich fyziků, kolik existuje dimenzí. Každým rokem se to zvyšuje s dalšími objevy o tom, jak věci fungují. Dovolte mi, abych vám řekl, jak věci funguji.

 

Dimenzionalita je téměř nekonečná, téměř neomezená, dokonce i ve svých popisech a definicích. I kdyby jich bylo několik stovek, v kolika právě jste? Ve 4. Může se stát, že stále vidíte černobíle v barevném světě? A odpověď je: „Ach ano.“ To je krása nové Lemurie, probuzení do barev a začátek nového druhu planety, která se chvíli bude točit dokola, a vy nebudete rozumět tomu, co se děje. Ale někteří z vás uvidí trend směrem k vyspělosti. Trend směrem od dysfunkcí a hrůz některých věcí, které se po věky děly na této planetě ve staré energii. Vítejte v nové Lemurii. Vrátím se.

A tak to je.

Kryon

.

Zdroj: www.kryon.com – The New Lemuria – MP3 –  20:49 min.

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana B. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět