10-2020 Kryon

Innate ví, že se díváte

.

Tento živý channeling Kryona byl přijat Leem Carrollem a streamován v rámci akce Healing Wednesday 21. října 2020

.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Je důležité, abyste si znovu uvědomili a pochopili, že Duch ví přesně, co se právě teď děje u vás, kdo tu posloucháte, nebo u těch, kteří to uslyší (nebo si přečtou) později. Toto je podání ruky mezi Tvořivým zdrojem vesmíru a vámi. Jste součástí stvoření, drazí, jste dušemi lidských bytostí. Vaše fyzická část, která vás reprezentuje, se začíná přesouvat do multidimenzionální reality. A je to vzrušující. Kvůli tomuto posunu jsem řekl svému partnerovi, aby pořádal tato setkání tímto způsobem, aby vás uvedl do začátku procesu nebo systému, kde se naučíte dostat se do jiné reality a budete schopni hodně změnit, kým a čím jste. Nemluvíme k vám hromadně z nějaké vyšší platformy, ale spíše oslovujeme srdce každého z vás individuálně. Každého z vás známe jménem. Je to pozvání, abyste pochopili, že je o vás postaráno a že jste velkolepí. A ať se vám právě teď děje cokoli, co neodpovídá vaší velkoleposti, lze to uzdravit, lze tomu pomoct, odstranit, nebo hodně zlepšit.

 

Toto je vaše rodová linie a stále vám říkáme, že znamená toto: všichni jste navrženi a uzpůsobeni pro Mistrovství, každý z vás. Mistři této planety vám ukázali, jaké to je být člověkem v Mistrovství, když vše funguje tak, jak má. Podání ruky s duší je dokončeno a výsledek uvidíte. Je to tak odlišné od toho, na co jste zvyklí, protože vycházíte z velmi staré energie, drazí. Na základě své svobodné vůle jste snížili své vědomí tak nízko, že všechno, co se vám zdá být magické, je pro vás jako zázrak. I když to ve vás vždy bylo a vždy to bylo možné. Premisa: Jste větší, než si myslíte, nebo než vám bylo řečeno?

 

Innate

Na posledním setkání v rámci Healing Wednesday (Léčivé středy) jsme mluvili o innate, vašem chytrém těle, té „části těla“, které si možná ani nejste vědomi. Ani byste to nenazvali částí. Není to váš mozek, ani vaše srdce, ani vaše šišinka, ale kombinace všech těchto částí, které tvoří řídící a ovládací panel celého vašeho tělaInnate je chytré tělo. Mluvili jsme o tom, že se k tomuto chytrému, inteligentnímu tělu dostanete tak archaickými způsoby, jako je testování svalů nebo jiné kineziologické způsoby či homeopatickými tinkturami, které zadávají pokyny k uzdravení. Neexistuje žádný skutečný způsob, jak si s ním promluvit a říct: „Zdravím, já jsem tady a tady je to, co chceme, chytré tělo, protože jsi mnou.“ Říkali jsme vám, že Healing Wednesday (Léčivé středy) jsou součástí nového paradigmatu, jak se přiblížit tomuto řídícímu a ovládacímu panelu, inteligentnímu tělu, innate. Protože jakmile se jednou dotknete innate, drazí, jsou možné různé věci. Je to centrum léčení. Innate je katalyzátorem spontánního uzdravení. Innate vysílá signály, které potřebujete k tomu, aby nemoc zmizela, nebo abyste si vytvořili silnější imunitní systém než kdy předtím. Jste vytvořeni k tomu, abyste přežili a žili velmi dlouho. Jste vytvořeni k tomu, abyste se mohli plně regenerovat, avšak vy se zatím neregenerujete. Všechno tohle se nyní mění.

 

Mluvili jsme i o jiných, skrytých věcech a teď o nich chceme mluvit znovu. Jednou z těch skrytých věcí je reakce Ducha a také reakce innate na člověka, který se začíná posouvat do multidimenzionality. Jak jsem už řekl dříve a nyní to znovu zopakuji, přistupujete téměř ke všemu, co děláte, lineárním způsobem, protože žijete ve čtyřech dimenzích. Ale tyto čtyři dimenze jsou jen zlomkem skutečné reality. Realita, ve které žijete, na kterou jste zvyklí, je nepravá realita, zdaleka není kompletní. Pokud se nyní začnete dívat na to, co by tam mohlo být, o čem nevíte, opět se dostanete k chytrému tělu.

 

Co je innate? Jak by mohla fungovat tak dokonalým způsobem, aby byla schopna pomoct vám, vaší chemii, vašemu tělu? Jak to může udělat? A najednou vypadá tak skrytě a nedosažitelně? Zeptejte se homeopata nebo kineziologa, jestli je innate něco skutečného. Začněte tam, pokud nevěříte tomu, co vám říkám. Innate sídlí v místě mezi dimenzemi, drazí. Není to orgán vašeho těla, ani vaše vědomí, že? Tak co to je? Řeknu vám toto: uvnitř vás je zabudován prvek přežití, o kterém byste ani nečekali, že tam bude.

 

Co se stane, když začnete překračovat most mezi dimenzemi, o kterém budeme mluvit později? Co se skutečně stane? Začnou se aktivovat nebo spíš probouzet interdimenzionální nebo multidimenzionální části vaší buněčné struktury. Rozumíte tomu? Neřekl jsem, že andělé probouzí buňky. Řekl jsem, že části vás se začínají probouzet. Opět vám představím jednu premisu: Je možné, že vaše DNA obsahuje ve své chemii víc než čtyři dimenze? V jednom řetězci DNA je více než 3 miliardy chemických částic – je to ohromné, je to krásné. A některé části a součásti této DNA jsou multidimenzionální.

 

Věda na tom už nějakou dobu pracuje a chce zjistit, jak je možné, že se buňky nebo samotná DNA chovají tak, jak se chovají. Kvantoví fyzici většinou zaznamenají, že části DNA reagují na jiné multidimenzionální síly, jako je světlo. Ve vašem nitru na té nejzákladnější úrovni je toho víc, než si myslíte! To znamená, že když vás vaše vědomí začne převádět přes most do multidimenzionality a přivede vás k tomu, že pochopíte a uznáte, že tu existuje další realita, se kterou můžete pracovat a do které se můžete přesunout, pak se začíná probouzet! A části vašeho těla, které až dosud nevypadaly, že by něco dělaly, protože jste jim to nedovolili, se začnou probouzet a ožívat. Tohle je jedno z tajemství, které vám představujeme, že když přecházíte tento most, neděláte to sami, vaše tělo si je vědomo toho, co děláte. A největší částí tohoto uvědomění je vaše innatePouhý záměr překročit ten most (čemuž se budeme věnovat později) a přejít na místo, které můžete vidět odlišně než 4D, které si můžete opravdu vizualizovat a být v něm, začíná probouzet ty části vašeho těla, které byly vždy navrženy pro víc než pouhé přežití.

 

Výsledkem probuzení buněčné struktury je pak buněčná struktura, která bude žít velmi dlouho a bude se mnohem lépe regenerovat. Dává vám smysl, že každý regenerační proces zkracuje telomery vašich DNA chromozomů? Dává vám to smysl, co je to za design, hm? Mohli byste dokonce říct, že tohle je design stárnutíNic takového jako design pro stárnutí však neexistuje. Místo toho existuje design pro mládí, drazí! A jediným důvodem, proč vaše DNA a vaše chromozomy dělají všechno to, co dělají, je proto, že jste se nikdy neprobudili k těm multidimenzionálním částem sebe sama, které vás udrží dlouho naživu a umožňují dlouhý život bez nemocí. Vidíte, kam se to může ubírat? Pokud později se mnou budete moct přejít ten most a dostat se do této oblasti, vaše tělo bude najednou vědět, že jste tam. A pak najednou dojde k posunu, změně, uzdravení a možná i k spontánnímu uzdravení, pokud si to v tu chvíli zvolíte. Všechny možné procesy pak ožijí a zaktivují se.

 

Tohle je nové. Můžete říct, že ne a nějak to nazvat. Drazí, tohle je nové, protože tam přechází celý člověk, nejen jedna jeho část. Není to afirmace, ani vizualizace, ale je to cesta, kterou podnikáte do vaší duše. Tam všechny tyto části ožívají. A toto je tajemství, pokud to tak chcete nazvat, co dál čeká nového člověka: spojenectví s jeho multidimenzionálními částmi, které tu vždy byly, ale jen tam ležely ladem, nedělaly nic a nechaly ty čtyřrozměrné části dělat maximum, aby vás udržely při životě. Ale nedělaly to moc dobře, drazí. Protože tohle není ten plán, tohle není design lásky, který vám původně dal Stvořitel, to není ten design.

 

Tím designem je to, že když přejdete ten most, podíváte se, co jiného můžete udělat, a kdo skutečně jste. Jste mnohem větší, než si myslíte! Všechny buňky ve vašem těle, vaše DNA, design, nikdy předtím jste ho ani neviděli. Nemůžete to vidět pod mikroskopem, ani na to nemůžete přijít pomocí chemie. Je toho mnohem víc, je toho mnohem víc!

 

Proto sledujete tento program, drazí, abyste si vysloužili své ostruhy, jak byste mohli říci, které jste vždy měli, abyste získali zpět to, co jste ztratili, ale o čem víte, že tam je. Pomocí své intuice zjistěte, zda mám pravdu, nebo ne. A sejděte se se mnou později, až překročíme tento most do multidimenzionální oblasti, která vám, pokud to dovolíte, vyrazí dech - a kde uvidíte sami sebe odlišným způsobem, pokud to dovolíte.

Vrátím se.

A tak to je.

Kryon

 

Zdroj: www.kryon.com – Innate Knows You Are Looking – MP3 – 14:32 min.

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět