10-2020 Kryon

Velkolepost vědomí

.

Tento Kryonův živý channeling byl přijat Leem Carrollem a streamován v rámci akce Healing Wednesday 28. října 2020

.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Opravdu vím, kde jsem a kdo je tady, nebo kdo to poslouchá (čte) později. To je pro mnohé z vás velmi obtížné pochopit. Přesto uznáváte například spojení mezi dvojčaty, která se nacházejí na různých místech planety, a když jedno z nich něco zažije, to druhé to často zažije také nebo to alespoň vnímá. Proč je tedy tak náročné si myslet, že vás Duch zná, když teď právě posloucháte (nebo čtete)? Známe vás, opravdu vás známe. Duch ví, že máte v úmyslu tento channeling poslouchat (nebo si jej přečíst), užít si jej a odhalit, co sděluje. Je tolik věcí, které byste měli vědět, drazí, je to jako „přepnout vypínač“ – i teď, když to posloucháte (nebo čtete) později, je to jako přepnout vypínač, protože existuje váš záměr zažít lásku a soucit.

 

V této sérii léčivých setkání jsou tací, kteří to sledují s dostatečným zájmem, ale zároveň se neztotožňují s duchovním aspektem. Někdy přeskočí celý channeling v případě, že jej nechtějí poslouchat (jako například tento), a přejdou rovnou na konec (programu Healing Wednesday – pozn. překl.). Říkají: „Jsem člověk se svobodnou volbou, ale velmi dobře chápu, že vědomí může něco změnit na buněčné úrovni.“ A během léčivé meditace Kruhu dvanácti něco cítí a jsou si toho velmi dobře vědomi, že přecházejí most, procházejí mlhou všech těchto věcí a vkročí na multidimenzionální místo, které nemusí nutně uznávat jako svou duši, ale o kterém říkají: „To je místo, kde mohu mluvit se všemi svými buňkami a kde moje vědomí dělá věci, které předtím dělat nemohlo.

 

Naskýtá se otázka: Můžete skutečně uzdravit své tělo a zároveň možná být dokonce i ateistou, někým, kdo nevěří v Ducha? Odpověď je ano. Ano, protože v prvé řadě je to vědomí, které léčí! Neřekli jsme: Vědomí a učení uzdravuje, nebo vědomí a víra v Boha uzdravuje. Ne, vědomí uzdravuje a to je univerzálně platné. Můžete si vzít jakoukoli homeopatickou tinkturu, která je signálem pro vaše tělo, vytvořeným vědomím, a neptá se, jaký je váš systém víry, ale míří přímo do centra uzdravení. Pojďme si o tom krátce promluvit.

 

„Kryone, nechápu, proč o tom chceš mluvit.“ Chci, abyste si uvědomili, že každý člověk, který sleduje tento program, bez ohledu na to, jakou víru má nebo zda vůbec má nějakou víru, se může odebrat na toto „své“ místo a vytvářet zázraky, jaké potřebuje. Ale vraťme se k té otázce: „Kryone, ani si nejsem jistý, zda v tebe věřím, ale mám rád meditace a oblasti, do kterých se dostáváme. Funguje to pro mě. Ale nevěřím v Boha. Je to i tak v pořádku?“ Je to naprosto v pořádku. Vždycky jste v pořádku v očích těch, ve které nevěříte. Boží láska, kterou nevidíte nebo neuznáváte, je tu vždy pro vás a vždy vám podává ruku, pokud byste se rozhodli změnit názor. Ale drazí, toto uzdravení je vaše uzdravení, pokud se tak rozhodnete, ale není úplné. Dovolte mi to popsat několika metaforami pro ty, kteří kladou tyto otázky, kteří nechtějí nutně být součástí nějakého systému víry, ale prostě jen chtějí pracovat se svým vlastním vědomím a vlastní strukturou buněk.

 

Metafora letadla

Nejlepší příklad, který jsem vám už dříve předal, je tento: dostanete k dispozici letadlo Boeing 747 s pilotem a palivem a máte ho k dispozici po celý život. Jste nadšení a nastoupíte do letounu, který je celý váš. Pilot je připraven a vy řeknete: „Tak do toho!“ A pak se celý život jezdíte po ranveji sem a tam. (Kryon se směje.) Myslím, že chápete. Ani jste nevěděli, že můžete létat! Nebo jste nevěřili v létání! Jaký skvělý stroj! A jak rychle se může pohybovat po ranveji! Není to úžasné, všechna ta síla? Skutečně je všechna tato síla, toto vědomí vašeAle drazí, bez duchovní složky se budete pohybovat jen sem a tam po ranveji.

 

 

Metafora výtahu

Další příklad: Vstoupíte do budovy, která je léčebným centrem, nebo možná ještě lépe něčím jako chrámem. Vkročíte do něj s postojem, jaký máte, a všude kolem vás jsou nástroje k léčení a uzdravení, stejně jako jsou k dispozici na místě, kam vás beru v Kruhu dvanácti. A dokonce chápete struktury ve fraktálech „dvanácti“, protože to nemusí být nutně jen něco duchovního. Myšlenka, že fyzika je založena na čísle 12, může být zcela vědecká a nemusí zahrnovat vůbec nic duchovního, pokud si to tak vyberete. Řekněme, že vstoupíte do této budovy a tam je jeden nástroj vedle druhého. Začnete je používat, získáte výsledky a řeknete: „Funguje to. Moje vědomí funguje a já začínám léčit své tělo, cítím se lépe, zbavuji se svých strachů a obav a všech dalších věcí. Nic dalšího nepotřebuji. 

 

A pak jednoho dne objevíte výtah! Už jsme tenhle příklad použili dřív v jednom podobenství. Objevíte výtah a uvědomíte si, že nad vámi je dalších 80 poschodí s nástroji pro léčení a uzdravení. A výtah je označen vaším jménem, které znamená vaši duši a Stvořitele, jenž vás miluje. A na dveřích výtahu je nápis: „Boží láska k tobě. Chcete jet tím výtahem nebo ne? To, drahý člověče, záleží na tvé svobodné volbě. Takže skutečně můžete pracovat na této skládance (puzzle) života, jakkoli chcete. A budeme vás ctít bez ohledu na to, jakým způsobem na ni chcete pracovat a řešit ji. Neexistují žádná pravidla, jak se máte chovat, ani pro to, čemu věříte, jak moc tomu věříte nebo jak silně tomu věříte. Stvořitel vás miluje bez podmínek. Naprosto a zcela bezpodmínečně, drazí.

 

Přechod mostu

Než se dnes později připojíme ke Kruhu dvanácti, chci strávit víc času na této židli.

 

Pojďme si teď popovídat trochu víc o té mlze na mostě, protože až později začneme, půjdete rovnou k tomu mostu. Rád bych, abyste procítili trochu déle toto stádium, ve kterém se ocitáte během procesu léčení. Podívejme se znovu na to, co běžně děláme v Kruhu dvanácti.

 

Vždy to začíná tímto mostem a vždy to vyvolává mnoho otázek: „Musíme ten most přejít, abychom se dostali na toto jiné místo? Kryone, je to nezbytná koncepce, princip nebo axiom, pokud se chceme přesunout na ono multidimenzionální místo?“ Odpověď zní ne, nemusí to být pokaždéAle představuje to, že otevíráte dveře – dveře do místa, kde se chováte jinak, kde jste jiní, kde cítíte věci, které byste jinak necítili. Je to téměř něco jako svatyně, chrám, kam vcházíte, abyste byli jiní a dělali něco velmi specifického. Pro mnohé z vás je to něco jako vstoupit do posvátného prostoru pro uctívání. Ve své linearitě jste si takové prostory vyhradili pro činnosti, jako je modlitba a uctívání.

 

Most tedy představuje ty dveře a my jimi vždy procházíme. Není to vždy nezbytné pro vás a vaši vlastní meditaci, abyste přešli přes tento most a prošli mlhou. Některým z vás stačí mrknout a ihned se ocitnete na tom magickém místě. Avšak kvůli této mimořádné sérii programu, kterou tolik lidí sleduje, včetně některých, kteří se právě připojili, je třeba pochopit, že most je obrazem přechodu ze známé lineární dimenze na neznámé místo. Tento most bude v každé meditaci Kruhu dvanácti. Také vám pokaždé říkáme, že změní svůj tvar, a že propast, přes kterou vás vede, je pro vás pokaždé jiná.

 

To vše je pro vás metafora, abyste se cítili v pohodě vzhledem k tomu mostu nebo k tomu, co reprezentuje jeho přechod, jenž je velmi osobní. Jak jsme již o tom dříve mluvili: Je to most, který je určen pouze pro jednu osobu, která po něm kráčí? Nebo je to most pro auto, v kterém jedete, nebo pro vlak, který řídíte? Nebo jste v jednom z mnoha aut? To vše je symbolem toho, jak přemýšlíte o tom, jak to funguje, abyste se dostali na neznámé místo. Potřebujete kolem sebe další vozidla, nebo přes něj můžete prostě jen přejít pěšky?

 

Samozřejmě vás zveme, abyste byli sami a dokonce si zuli boty. A pak vás provedeme stěnou mlhy a tato mlha představuje tento ochranný štít, poslední krok, o kterém říkáme: Nedělejte to, pokud to opravdu nemyslíte vážně. Vstupujete do té vaší části, o které jste nevěděli, že ji máte – do multidimenzionální části, která vám umožňuje být na dvou místech současně. Je to jako ve vizích, kde sedíte ve 3D křesle a zároveň jste na úplně jiném, zcela posvátném místě, aniž byste se rozdělili na část, která zde zůstává, a část, která se přesouvá jinam.

 

Drazí, v multidimenzionalitě to funguje tak, že se celí, se všemi svými částmi, odeberete tam, a přesto jste zároveň na dvou místech. Dokonce můžete cítit teplotu místnosti, ve které sedíte, a zároveň vnímat něco jiného – vítr Boží lásky, když se vnoříte do své duše a zažijete něco, co jste možná nikdy předtím nezažili.

A tak to je.

Kryon

 

Zdroj: www.kryon.com – The Majesty of Consciousness – MP3 – 15:18 min.

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět