10-2020 Kryon

Vaše inteligentní já

.

Tento Kryonův živý channeling byl přijat Leem Carrollem a streamován v rámci akce Healing Wednesday 2. října 2020

 .

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Požehnaný je člověk, jenž sám sebe vnímá tak, jako ho vnímáme my na druhé straně závoje: že je hoden slyšet pravdu, že si zaslouží mít to, co pro něj vždy bylo možné. Požehnaný je člověk, jenž uznává velkolepost své duše, stvořenou tím, koho byste nazvali Bohem. Tvořivý zdroj má v mnoha kulturách mnoho jmen. Někdy nechcete používat slovo Bůh kvůli stigmatu toho, co vám bylo o tomto slově řečeno. Není to nutné. Bůh má tolik jmen… Bůh je jen jedno z nich. Některá z nich jsou pro některé lidi tak vzácná, že je ani nevyslovují. Tento Tvořivý zdroj je vnímám tolika lidmi jako dokonalý zdroj lásky vesmíru, tvůrce všech věcí.

 

Nejkrásnější „věcí“ tohoto Stvořitele jste však vy. Hrajete nejdůležitější roli na této planetě. Už dlouho vám říkáme, že díky tomu vás moudrost domorodého obyvatelstva vyzývá, abyste se spojili s přírodou, s Gaiou. To je však jen jedna z mnoha věcí, které vám byly řečeny.

 

Existuje tolik věcí, které jsou skryty kvůli vaší kultuře - věci, které vaše kultura nepřenesla z minulosti do dneška, věci, ve které vaše kultura nevěří, a které vám ještě nebyly sděleny. A přesto jsou základem pro ty, kteří na této planetě žijí tak dlouho. Část toho – channeling, léčení, všechno to, co je vám předáváno - se snaží znovu spojit, ne s tím, co jste ztratili, ale s tím, co vám prostě nebylo řečeno či předáno. Je to tady, drazí, všechno je to tady.

 

Rád bych teď znovu promluvil ke skupině, která to poslouchá a možná o tom nikdy neslyšela. Víte, co je to innate? Věděli byste, o čem mluvím, když budu něco říkat o vaší innate? Chtěl bych povědět o něčem ve vašem těle, co je klíčovým hráčem, pokud byste to tak chtěli nazvat, v Léčivém kruhu dvanácti“. O něčem, o čem jste dříve nevěděli a teď to možná budete vědět. Můžete se dokonce škrábat na hlavě, pokud to pro vás bude úplně nové. Je tolik lidí, kteří přesně vědí, o co jde a co je to innate. Rád bych vám to teď přiblížil.

 

Ve vaší buněčné struktuře je inteligence, která se nemusí nutně nacházet ve vašem mozku. Váš mozek je hlavní počítač a paměť. Je v něm část vašeho vědomí, ale ne celé vědomí. Ve skutečnosti je vaše vědomí součástí triády, skládající se z vaší šišinky (epifýzy), reprezentující spojení vaší duševašeho srdce a vašeho mozku. Váš mozek není vše, co existuje. I když ovládá mnoho funkcí vašeho těla, stále je ve vás něco, čemu se říká innate. A tato innate je inteligentnější než vyVí mnohem lépe o tom, co se děje ve vašem těle, než vy. Po celá léta jste možná slyšeli, že existují určité procesy, které využívají innate, ale pravděpodobně jste nechápali, jak fungují. Jedna z těchto metod se nazývá kineziologie.

 

Kineziologie má jiný název: „svalový test“. Svalový test nebo kineziologie se dokonce používají ve vědě i běžnými lékaři. Je to něco zcela srozumitelného a známého, že to funguje. Proč to funguje, asi není tak jasné, ale funguje to. Svalové testy se někdy používají k tomu, aby se zjistilo, jakou dávku vaše tělo potřebuje v dávkování léků nebo doplňků. Svalový test se zeptá: ano nebo ne, ano nebo ne? Je tělo na to připraveno?

 

Innate stojí za jednou z největších léčebných metod, které na planetě existujíhomeopatií.

 

Jak je možné, že můžete vzít tinkturu jako léčivý signál, který je tak malý, že jeho části jsou měřeny v miliontinách – příliš malý na to, aby spustil jakoukoli chemickou reakci v těle? Vložíte si homeopatikum do úst, pod jazyk, a tělo provede to, kvůli čemu byl lék zhotoven. Homeopatie se používá a funguje po staletí. Pokud si v určitých zemích chcete koupit nějaký lék, nabídnou vám pouze homeopatika, protože přesně vědí, že vyšlou pod vaším jazykem mocný signál, který váš mozek vnímá. Toto je innate, drazí. Innate je nejen zodpovědná za věci tohoto druhu, ale také přebírá mnoho dalších úkolů. Pracuje také s vědomím. A tady se dostávám se tomu, co byste měli vědět.

 

Slyšeli jste někdy o afirmacích a přemýšleli jste, proč mohou fungovat? Někdo říká: „Jsem zdravý. Jsem dokonalý. Jsem čistý.“ A ten, kdo vyslovuje tato slova, může být nemocný a ležet v posteli. Pomyslíte si, jak zvláštní je, že říká pravý opak (dichotomní tvrzení), totiž že se mu daří dobře, i když je nemocný. V tomto okamžiku začíná působit innateJinými slovy, začíná to fungovat, protože v innate je část vědomí, která poslouchá, co říkáteprotože vy jste šéf. Vědomím vašeho těla jste vy. Vy jste šéfem svých buněkKdyž prohlašujete určité věci, vaše innate to slyší a stejně jako homeopatie začíná provádět a uskutečňovat všechny ty věci, které vyslovuje. Slyšeli jste to?

 

Tak mocné a silné je vaše vědomí, spouští proces, který tu vždy byl. Mluvili jsme také o opaku, že pokud se rozhodnete říkat svému tělu, že je nemožné, k ničemuvaše innate to provede, jinými slovy zahájí proces nemoci, ne-zdraví. Pokud jste k ničemu, nezasloužíte si tady být. To je to, co signalizujete svému tělu. Proto jsme vám vždy říkali, abyste dávali pozor na to, co říkáte. Protože innate, vaše „inteligentní tělo“, poslouchá. A když slyší, co šéf prohlašuje, pak udělá vše, co je v jejích silách, aby to zrealizovala – stejně jako kdybyste měli pod jazykem homeopatikum, které signalizuje: „Ochoř, onemocni.“ Pak se o to také postará. Tak je to mocné, drazí. Říká se tomu innate.

 

Můj partner už mluvil o hypochondrech. Měl kamaráda ze střední školy, který se bál, že by mohl chytit jakoukoli nemoc a umřít na rakovinu. Celý život byl nemocný a celý život ho můj partner slyšel říkat: Ach, mám tohle, mám tamto, nebudu dlouho žít. A opravdu dlouho nežil. Celý život říkal svému tělu, čeho se bojí. A tělo se o to všechno postaralo. Chytil všechno, čeho se bál, a zemřel na rakovinu. Důvod byl ten, že se neustále programoval na dysfunkčnost. Funguje to tedy oběma způsoby, drazí. Co kdybyste se naprogramovali na velkolepost?

 

 

V tomto léčivém kruhu, Kruhu dvanácti, je innate rozhodující. Protože když začnete pracovat s vizemi, které jsem vám dal a kterými vás budu provázet, jak jste už se mnou někteří zažili v premiéře, když začnete s těmito vizemi, představami, pak vaše inteligentní tělo, vaše innate řekne: „Tohle je skutečné, tímto směrem se ubírá vědomí. Podívej, tady jsme právě teď. Podívej se, co se právě děje! Podívej, tady se umývají nohy! Podívej, tady dochází k léčení! Podívej se na ty afirmace!“ A poslouchá, co vaše vědomí prohlašuje o tom, kdo jste a co se bude dít dál. Vaše innate, drazí, je součástí tohoto uzdravovacího procesu.

 

Nazývá se vaším „inteligentním tělem“ z velmi dobrého důvodu. Je chytřejší než vy. A někdy, drazí, dokonce obejde i to, kdo si myslíte, že jste(Kryon se usmívá) Tím mám na mysli, že když se dostanete do určitého bodu, zejména v těchto vizualizacích, dokonce i když máte pochybnosti, vaše innate řekne: „Jsem inteligentnější, než je tohle. Co kdybychom se dnes věnovali léčení namísto toho pochybování?“ Tohle je „inteligentní tělo“, drazí. To je přesně to, s čím budeme pracovat v každém Léčivém kruhu.

 

Vědomá homeopatie a spojení s duší, jaké jste nikdy dřív neměli, vás přenese na úplně nové místo. Je to nové spojení na úrovni duše, jaké jsme vám nikdy předtím tímto způsobem nepředali. Tento typ léčení není nový. Je to stejné jako spontánní uzdravení. Díváte se na procesy zázraků, které jste již viděli, aniž byste pochopili, že to byly vlastně procesy, které jsou zabudovány do těla a byly tak hluboké, že mohou kdykoli vést k okamžitému uzdravení. Právě s touto energií budeme pracovat, dokonce i dnes, později. A budeme s ní pracovat každý týden. Přemýšlejte o hlubokém významu toho, co jste vždy měli, vždy v sobě měli, a to se nyní nějakým způsobem probouzí, co si nějakým způsobem uvědomujete a vnímáte.

 

Kryone, pokud to tak ale je, nestačí to udělat jen jednou? Přál bych si, aby to tak fungovalo, ale takto to nefunguje. Protože na základě své svobodné vůle, drazí, jste se toho „naučili“ tolik, co se staví proti způsobu, jak to funguje. Byli tací, kteří vám říkali, že nejste nic a že se to nikdy nezmění. Byli tací, kteří vám říkali, že vás Tvořivý zdroj miluje „natolik“, že vás navždy potrestá a vaše duše bude zatracena.

 

Jak to zapadá do velkoleposti vaší duše, vaší lidskosti, do toho, že jste stvoření k jeho obrazu a do všeho toho ostatního, co vám bylo řečeno? Je tolik věcí, které se musíte odnaučit, pokud chcete pobývat v přítomnosti skutečné energie Tvořivého zdroje, jenž vás tolik miluje. Toto je učení a pravda. Modlitba, jakkoli je úžasná, funguje mnohem lépe, když se začnete spojovat se Zdrojemmísto abyste ho prosili na kolenou. Spojení se Zdrojem je dalším krokem ke spiritualitě, kterou všichni hledáte, bez ohledu na vaši víru a přesvědčení. Všichni Mistři, které uctíváte, jsou přímo ve vaší duši a vy je uvidíte, budete vnímat a oni vás mohou milovat. Skutečně se zdá, že k vám napřahují ruce, aby uchopili vaše ruce.

 

Tímto směrem se ubíráte, to je to nové. Není to doktrína, není to náboženství, není to systém víry, drazí. Jste to jen vy sami se sebou. Buď to vnímáte, nebo ne. A až to poznáte, jak budeme postupovat tímto Kruhem dvanácti, budete pracovat na mnohem víc věcech, některé věci se odnaučovat a objevovat ve svém nitru skutečnou majestátnost Ducha, Boha. Bude toho víc.

Tak to je.

Kryon

 

Zdroj: www.kryon.com – The Smart You – MP3 – 15:22 min.

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět