10-2020 Kryon

Systém staré duše

.

Tento živý channeling Kryona byl přijat Leem Carrollem a streamován v rámci akce Healing Wednesday 14. října 2020

.

Zdravím vás, drazí, jsem Kryon z magnetické služby.

Pokaždé, když mě můj partner přivede sem na toto místo, což je místo, které mnozí sledují, je to jiné. Toto je léčebný program a také je to platforma, kde se dá hodně diskutovat o velkoleposti lidské bytosti. Uslyšíte proto řadu témat, ale všechna se soustředí na vás.

 

Říkali jsme vám o době, ve které se nacházíte, a toto se trochu promítne i do tohoto channelingu.  Protože váš údiv vychází z toho, že všechno zde je náhodné, vaše bytost, vaše existence zde, systémy, které vás sem umístily, minulé životy, jestli na ně věříte.

 

Přicházíte na tuto planetu v této době, abyste to zažili. Jsou zde mnozí, kteří řeknou: „Ale je to moc špatné, že tu musím teď být,“ aniž by pochopili, že toto je schůzka, na které jste se domluvili, jinak by to nešlo. Toto nás vede k otázce: kolik kontroly máte nad tím, co se vám děje? A tím nemyslím zde, protože o tom už jsme mluvili mnohokrát, drazí. Mluvili jsme o tom, že realita, kterou máte, je realita, kterou si vybíráte, kterou řídíte.

 

Říkali jsme vám mnohokrát, že jak vaše vědomí vnímá svět, takovým se svět pro vás stane. Toto je velmi těžké pro mnoho lidí, kteří říkají: „Aha, myslíte tím, že nevystoupím a nepřejede mne kamión jako každého jiného?“ Odpověď jeano, máte pravdu. NepřejedeProtože vaše vědomí vás do té situace nedostane. Přesně o tom jsme mluvili. Může pole vědomí zachycovat tyto typy záležitostí? A odpověď je: ano, a my říkáme: Zachycujte tyto druhy záležitostí, protože pracujete s něčím, čemu se říká poleZachytávat něco znamená pracovat s tímPracujete s realitou, abyste byli na správném místě ve správný časVaše vědomí, pokud je dostatečně vysoké, vás tam nasměrujeJste to vy, kdo ovládá svou vlastní realitu. Ale je to mnohem, mnohem větší než to. To je důvod, proč jste zde.

 

Možná se ptáte, jestli existují systémy, které by vás poslaly na jiná místa, kde můžete mluvit o ezoterických záležitostech. Můžete se ptát, které věci to vlastně jsou, co je vlastně ezoterické. A odpověď zní: Všechno. Jak ezoterickými se chcete stát? Vy, kteří se díváte, kteří posloucháte channeling, už jste tam.

 

První systémy víry na této planetě už dávno začaly chápat základ vaší existence, pro vás a vaši duši, a to je to, že přicházíte a odcházíte, přicházíte a odcházíte, přicházíte a odcházíte. Duše, kterou máte, je věčná. Ale mnoho z vašich dnešních systémů víry, které se považují za moderní, se rozhodly, že duše je tak nějak lineární. Ukáže se, když se narodíte, a odejde jinam, když zemřete. Jde od A k B, a to je vše. Nerozumějí tomu, že vaše duše nemá začátek ani konec. Protože duše je součástí toho, co je jejím tvůrčím zdrojem, je to kreativní část bohaTo je ten systém a tento systém jsou minulé životy a budoucí životy. Systém je, pokud to tak chcete nazývat, reinkarnace, kdy se vaše duše rodí znovu a znovu.

 

Toto byla intuice prvních systémů na planetě. A dokonce i dnes je více lidí, kteří v tento systém věří, než těch, kteří v něj nevěří. Není to tedy něco, co by patřilo jen několika lidem. Dovolte, abych se vás zeptal, pokud věříte v tyto věci, co ještě je v tom systému? Kolik toho o něm můžete říct? A věříte tomu, co vám mnozí říkají, že s tím nemáte nic společného? Je to jako kdyby to řídil král na výšinách. A to je, drazí, lineární. Tato představa pochází od vás a vaší lidské rodiny. Tak by to totiž udělal váš otec nebo král, to by udělala vláda. A takto často vnímáte Boha. Ale tak to vůbec nefunguje.

 

Slyšeli jste o kolektivním vědomí, ale je to ještě víc než to. Když jste na druhé straně závoje, drazí, jste spojeni se vším, co je. Rozumíte tomu? Možná rozumíte slovnímu vyjádření, ale nemůžete tomu opravdu porozumět. Protože je to spojení, které pro vás tady neexistuje. Jste součástí všeho, i když tu nejste. Proto neexistuje žádná komise, která by rozhodla, jestli se vrátíte, kdy se vrátíte, jaké pohlaví budete mít, co budete dělat, s kým budete, v jaké kultuře budete žít, všechny tyhle věci. Neexistuje žádná komise, která by to rozhodovala. Neexistují žádné pokyny v knize, které by vám pomohly to rozhodnout. Už jsem vám to popisoval mnohokrát. Přesto vám to chci zopakovat. Je to velkolepější než si myslíte. Jste to vy spolu se všemi ostatními bytostmi, kdo dělá okamžitá rozhodnutí, jestli je vůbec chcete nazývat rozhodnutími. Je to znalost o tom, jak se vrátíte, kým budete.

 

Říkali jsme vám mnohokrát, že systém reinkarnace je ten, který si váží člověkaA to znamená, že se často vracíte do stejné kultury, stejného jazyka, často dokonce i do stejného pohlaví. Roky předtím, než dojde ke změně, toto vše vás respektuje. Což znamená, že když se probudíte s Akášou, rozeznáte ji. Jazyk je rozpoznatelný, kultura je rozpoznatelná, a vy vyrůstáte s určitými rodiči, máte znovu a znovu stejné zkušenosti. Je to pohodlné a zapadnete do vzorce. Celý důvod k reinkarnaci je učeníMůžete to nazvat školou vědomí, která vytváří starou duši. A když prožijete mnoho životů, bez ohledu na to, co vše jste udělali, bez ohledu na to, kde všude jste byli, výsledkem je nakonec zralost. A se svobodnou volbou se probudíte do větší pravdy. Nebo také ne. Vítejte ve větší pravdě.

 

Chci vám říci, co se tam děje. Jste toho součástí. Chci, abyste porozuměli, jak mnoho je v tom zahrnuto, protože k tomu máte mnoho co říci: „Ach, Kryone, ty mi chceš říct, že jsem si vybral své rodiče? A chceš mi říct, že jsem si vybral věci, které budu dělat? Já ti tedy řeknu, Kryone, že to tedy ne, já bych si ty lidi nikdy nevybral. Ale vidíte, to už znám, lidské bytosti, slyšel jsem to mnohokrát, ale je to tak, že nerozumíte. Nerozumíte systému.

 

Systém není o osobnostechje o energii, lásce, soucitu a učení. Nakláníte se do Větru zrození zdánlivě s miliony dalších duší, které činí rozhodnutí ve stejném okamžiku. Díváte se tam a pochopíte, že přijdete sem na tuto planetu a narodíte se snad obtížným rodičům v dysfunkčních rodinách. A jediným důvodem bude, že v ní budete jedinou starou duší. A jak porostete, probudíte v sobě poznání, ale oni nebudou vůbec tušit, o co jde. Vy pochopíte, kam to směřuje, stanete se jejich učiteli. Jak se vám to zatím líbí? Toto je to, co si mnozí z vás vybrali, a musíte to udělat, protože toto je cesta soucitu Boha.

 

Když říkám, že to musíte udělat, myslím tím, že neexistuje žádná jiná možnostTo je cesta soucitu, to je cesta porozumění a zralosti. A vy tam budete stát a říkat: „To je tak těžké místo! Protože v té rodině budou potřebovat světlo, chci tam jít a udělat toto a tamto.“ A ve stejný okamžik budete tvrdit: a chci být i nadále hudebníkem, chci pokračovat ve svém umění, chci nadále myslet určitým způsobem…“ To vše je respektováno, pokud jste si všimli. A hudebníci se stanou hudebníky. Takže vaše kreativní části, ty šťastné požehnané části mohou pokračovat i v nefunkčních rodinách.

 

Toto je daleko komplexnější než si myslíte. Existuje myšlenka, že čím více životů žijete, tím vícekrát jste jejich absolventy a tím hezčí život budete mít. Čím více životů žijete, tím více to pro vás bude pohodlné, život za životem. Dovolte mi, abych vás seznámil s opravdovou realitou. Čím zralejší jste a čím více životů máte za sebou, tím více můžete udělat pro tuto planetu, když vás potřebuje zvláště v dysfunkčních místech, jako jsou rodiny, které neví nic o tom nádherném Tvořivém zdroji. A vy to víte.

 

Mluvím k mnohým, kteří se stali tím, čemu se říká černá ovce rodiny, která není doma vítána. Ale dovolte, abych vám řekl, že jste měli obrovský vliv, že jste je přiměli přemýšlet o věcech, možná jste změnili jejich akášický záznam. Tušili jste, že je to možné? Komunikujete se všemi zde multidimenzionálním způsobem velkolepějším, než si myslíte. Zaséváte semínka všude, kam jdete. Ať už dále s životem, který dále žijí, udělají cokoli, budou mít ve své Akáše vás jako pozoruhodného učitele, na kterého nikdy nezapomenou. Věci, které jste jim řekli, i když s tím nesouhlasí, ale mohou uvidět, kdo jste.

 

Už jsme vám říkali, že nezáleží na tom, kdo vám co říká – projevujte jim laskavostBez ohledu na to, jak vám nadávají, ukažte jim porozumění a laskavost. Nezáleží na tom, co dělají, protože s vámi nesouhlasí. Možná se vás i zřekli nebo vám řekli, abyste odešli a už se nevraceli. Chci, abyste viděli, čím procházejí, a jejich dysfunkci, protože oni nemají lásku jako vy. Podle toho s nimi zacházejte, protože vy máte soucit a lásku, abyste se takto na ně dívali a říkali: Nezáleží na tom, co říkáš, nezáleží na tom, co děláš, miluji tě. A to je změní. Tak to vždycky je, tak to vždycky je.

 

Ach, máte tolik vlivu na to, kdo jste nyní. Máte schůzku na této Zemi, abyste byli právě zde a procházeli tím vším, staré duše.

A tak to je.

 

Kryon

 

Zdroj: www.kryon.com – The System of The Old Soul.  – MP3 – 13:29 min.

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana B. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět