10-2020 Kryon

Kosmologie vesmíru

.

Tento živý channeling byl streamován pro Lemuria Starseed Gathering
(Setkání lemurijkých hvězdných semen) – 11. října 2020

.

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Užijte si tedy toto rozšířené poselství přijaté v Boulderu.

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Jsem si vědom tohoto dne a toho, co se říká na této konferenci. Vím také o těch na židlích přede mnou a také o těch na židlích, kteří naslouchají ve vaší budoucnosti. Už jsem to řekl dříve: Pro mě jde o stejný časový rámec.

 

Čas není to, co si myslíte, drazí. Pro vás je lineární, ale pro nás se děje všechno najednou. Není tu žádný rozdíl mezi vámi, když tu právě teď sedíte, a vámi, v jiném těle, před tisíci lety. Vidíme vaši duši, a ta je tím vaším „já“, které známe. Známe vaše jméno a to je to jméno, které zpíváme ve světle, protože tím vaším já, co známe, je vaše věčná Duše.

 

Každý z vás je součástí rodiny, která je mnohem větší než ta, o které si myslíte, že jste její součástí, a chci vám o tom povědět příběh. Bude to váš příběh, ale ne ten, který očekáváte, a ne ten, který jsem nutně vyprávěl tímto způsobem dříve.

 

Je to velkolepý příběh, který se vymyká svou čistotou, pravdivostí a přesností, ale většina vědců vůbec nesouhlasí. Pokud se chcete dozvědět o počátcích, dnes nemáte štěstí. Co je důvodem? Žádné nejsou! To je předpoklad, jaký si lidstvo a lidé obecně neumí představit. Pojem „žádný začátek a žádný konec“ zní dobře pro meditaci, ale ne pro skutečnou realitu. Přesto je tento termín ve všech ohledech naprosto přesný, ale vnímání jeho reality neexistuje.

 

VĚDECKÝ ROZHOVOR (před dobrými věcmi)

Lidé o všem přemýšlejí jako o nějakém řetězci. „Jak dlouhý je řetězec?“ můžete se zeptat. No, je tak dlouhý, jak chcete, ale i pouhý předpoklad vaší otázky prozrazuje vaši linearitu. Předpokládáte, že řetězec má dvě věci společné se vším, čemu věříte. Má začátek a konec a tímto způsobem přemýšlíte naprosto o všem. Proto se ptáte, jak je to dlouhé.

 

Cokoli, na co ve svém vnímání pomyslíte, má začátek a konec. Vy, váš život, vaše práce, vaše auto … vesmír – všechno má začátek a konec. Přemýšlíte tímto způsobem, protože takovou se zdá být vaše každodenní lineární existence. Pokud jste pochopili čas, multidimenzionalitu věcí, o kterých jsme dnes mluvili, začali byste chápat, že téměř vše, na co si vzpomenete, není takovým, jakým se to zdá být. Co kdybych vám řekl, že řetězec nemá začátek a nemá konec? „Dobře, spojím ho do kruhuŘetězec pak nemá začátek ani konec, protože je v kruhu.“ To není vůbec přesné. To je jen lidská bytost, která se snaží pracovat s myšlenkovou hádankou o konceptu reality, který ještě není k dispozici. Jednoduše spojíte řetězec do kruhu.

 

Chcete něco vyzkoušet? PŘEMÝŠLEJTECo kdyby něco vždy bylo? Je to možné? Řekli byste, že byl nějaký počátek Boha? Všichni teologové řeknou: „Ne, ne, ne, protože Bůh byl vždy.“ Postupujte podle této logiky: Pokud by Bůh vždy byl, znamenalo by to totéž pro části a součásti Boha. Nemůžete si vybrat, které části Boha se liší, aby vám to vyhovovalo. Vy a vaše Duše jste toho součástí, a proto jste „vždy existovali.“

 

Co když Stvořitel, který vždy existoval a nikdy neměl začátek, také nikdy neměl „začátek stvoření“ věcí, za které je Stvořitel odpovědný? To by znamenalo, že vesmíry tu vždy byly. Ano, vážení, řekl jsem vesmíry (množné číslo). PRAVDA: I dnes existují multivesmíry. Myslíte si, že váš vesmír stojí mimo všechny rozměry a velikost a rozsah? Přemýšlejte o tom, jako o mnohokrát znásobeném. Vždy existovala multiverza a existuje tvořivý systém, který pravidelně vytváří další vesmír. Jak se vám to zatím líbí?

 

Nebyl žádný „první vesmír“. Je to součást Boha – vždy byl a vždy bude. V rámci toho všeho však skutečně stále vznikají nové vesmírné výtvoryJedním z nich byl váš vesmír, vytvořený z jiných multivesmírů, které vždy existovaly.

 

Kryone, vím, že je to sémantika, ale není stvoření vesmíru jakýmsi začátkem?“ Není to začátek, pokud je to jen rozšíření toho, co vždy bylo. Opakuji, je to vaše mysl, která se snaží všechno napasovat do přihrádek pro vnímání „řetězce“, které chcete mít. Váš vesmír nebyl „stvořen“Manifestoval se z jiskry „která vždy existovala“.

 

Mohli byste se zeptat: „Jak je možné, že multivesmír stvoří nový vesmír?“ Tato myšlenka je čistá fyzika, která bude jednoho dne uznána a ukáže se jako pravdivá. Právě teď se dokonce diskutuje o změně vaší představy o „velkém třesku“ která je založená na nových informacích. Skutečně, věda hovoří o potenciálu multivesmírů. Dokonce i ty největší mozky, které dříve věřily v teorii „Velkého třesku“ začíná znepokojovat, že byste mohli najednou získat vše – veškerou hmotu ve vesmíru – z ničeho – co nějak explodovalo do všeho.

 

Váš vesmír je výsledkem srážek jiných vesmírů, pokud chcete použít tento výraz. Ve skutečnosti se ale nesráží (více za okamžik). Přemýšlejte o tom jako o rozšíření energie, která explodovala do více toho, čím byla, ale jen jako o změněné realitě.

 

Existuje mnoho druhů fyziky, i když vy máte pocit, že existuje prostě jen jeden druh. V jiných galaxiích, dokonce i ve vašem vlastním vesmíru, je fyzika trochu jiná. Je to proto, že se pravidla fyziky v uzavřeném prostředí (galaxii) sama formují na ty druhy věcí, které ji stvořily. „Kryone, mluvíš v kruzích.“ Jistě, asi vám to tak musí připadat. Mluvím v kruzích, protože zatím nedokážete spojit tečky do přímek, které vytváří kruhy. Ještě nevíte, co to všechno znamená.

 

Existuje něco, co popíšu jako jakousi membránu. Je to dimenzionální membrána, která obklopuje vesmír, což z něj dělá vesmír. Pokud však máte mnoho vesmírů dohromady – multivesmír, může nastat situace, kdy se tyto membrány občas dotknou.

 

Když se tyto vícerozměrné membrány dotknou, drazí, jiskří to. Mluvím v metaforách. Tak vznikl váš vesmír, vlastně jako rozšíření jiného. To, co považujete za velký třesk, by nedávalo smysl ani dítěti. Pokud se dítě zeptá: „Odkud jsme přišli?“ A vy odpovíte: „Na začátku nebylo nic a najednou bylo všechno.“ Dítě by se nad tím mohlo trochu zamyslet a říci: „Ale počkej, nemuselo všechno pocházet z něčeho, pokud nic nebylo?“ Tehdy se fyzik na chvíli zastaví a řekne: „Ztrať se, dítě!“

 

Dokonce i počátek vašeho vesmíru, pokud to tak chcete nazvat, měl něco zvláštního: nebyla to hmota vytvořená z ničeho, drazí, byla to hmota, která tu vždy byla, expandovala nebo explodovala do dimensionality, kterou dnes znáte jako váš vesmír, a poté se rozšířila ještě více do toho, co vidíte na obloze dnes.

 

Z té expanze pak pomalu vznikalo množství galaxií. Galaxie se trochu změnily a poté se, časem, hmota, která se nejprve přibližovala, ochlazovala a po miliardy let se usazovala. V průběhu miliard let (a toto je důležitá část) stejné procesy, které stvořily život na vaší planetě, začaly tvořit život na mnoha dalších.

 

Velká pravda zdravého rozumu (dobrá věc)

Celý život je přirozeně vytvořen z procesů a prvků, které pozorujete každý den. Všude ve vaší galaxii je stejná periodická tabulka prvků, plus mínus ty, které jste možná ještě neobjevili. To samé, co stvořilo váš život na vaší Zemi, stvořilo život všude. Máte to společné se všemi hvězdami a planetami. Prvky jsou stejné a energetické reakce ve vědě jsou stejné. Když je spojíte se stejnými druhy velikostí sluncí, gravitace, atmosférických změn a vody, to co dostanete je… mnoho Zemí a život.

 

Jak by tomu mohlo být jinak, mohli byste se ptát? Jak byste se mohli dívat na hvězdy a říkat, že jste úplně a úplně sami, jednoduše proto, že vám nikdo ještě neřekl ahoj? Mimochodem, běžná teorie je: „Protože nikdo nikdy nepozdravil, tak neexistuje.“ K této teorii dospěli někteří velmi inteligentní lidé. Existuje důvod, proč neřekli „ahoj,“ drazí. Povím vám to na konci tohoto channelingu, pokud to ještě nevíte.

 

Jsou tam, drazí. Jak se vesmír pomalu ochlazoval a galaxie se utvářely tak, jak je vidíte dnes, kolem jejich hvězd se začaly vyvíjet hvězdy a planety a v rámci tohoto přirozeně se vyvíjejícího fyzického scénáře začalo schéma života – všude. Myslet jinak by bylo kontraintuitivní vůči přirozenému způsobu věcí, které vidíte dokonce i na Zemi.

 

Zpožděná Země

Kde byla Země, když začal život na jiných planetách ve vaší galaxii? Odpověď zní, že byla v plenkách a dělala stejné věci jako ostatní, protože je zhruba ve stejném věku jako ostatní. Přirozené a pomalé formování života se však často liší od místa k místu, protože se ne vždy spojují stejným způsobem. Život na Zemi měl až pět startů, drazí. Počáteční mikrobiální druhy života, které zahájily proces na všech planetách, se zde nemohly udržet, protože systém ještě neměl všechny části potřebné k přežití. Jiné planety měly stejné druhy procesů, ale měly chemii, která umožňovala přežití mnohem dříve - a tak před vámi získaly obrovský náskok - miliony let před tím, než zde začal skutečný život, existoval život na jiných místech. Život začal vzkvétat, až když se vaše prvky spojily, aby vznikla fotosyntéza.

 

Přirozený vývoj života, jak ho znáte zde, se odehrával všude, dokud nebylo něco připraveno se změnit… něco jako duchovní intervence do mnoha, mnoha světů: Drazí, mnoho planet má svůj vlastní příběh stvoření, kde byly božské duše vloženy do těl podobných člověku a do jejich světů dorazila božská jiskra, stejně jako do toho vašeho. V tomto procesu, stejně tak jako vy, dostali svobodnou volbu, aby pak „nalezli Stvořitele lásky, nebo ne“.

 

Mezitím v životě na Zemi proběhl další pokus, a neúspěch.

Skutečně, to, co byste nazvali anděly, nebo se vám alespoň zdáli být anděly, vložili jiskru života planetární společnosti a poskytli jí znalost základní pravdy a jejich vlastní velkoleposti. Byli „stvořeni k obrazu Stvořitele.“ Přesně tak, jak jste byli vy, a stejně jako vaše, začaly i jejich civilizace. Byli stvořeni k obrazu lásky.

 

Tyto civilizace nebyly zkouškami jednotlivců nebo jejich činů, ale spíše zkouškami energie temnoty a světla, které se vyvinuly v jejich vědomí. Ta zkouška je vždy stejná: Když zůstanou sami, dokážou ti, kteří mají tuto jiskru božství, nalézt Stvořitele? Uznají, že mají duši… spíše než biologii? Pokusí se časem napodobit nejlepší části „milostného obrazu“? Objeví při svobodné volbě multidimenzionalitu a vzestoupí do vyššího vědomí? Naleznou Boha ve svém nitru, který tam byl vložen, aby jej nalezli?

 

[Obyvatelé] těchto planet pracovali na této hádance velmi dlouho, jak to vy měříte, a ano… někteří z nich skutečně dosáhli vzestoupení. Zjistili, co to je multidimenzionalita. Uvědomili si temnotu, ve které se nacházeli, a pozvedli se z ní. Uplynuly tisíce let, než si uvědomili, že se jejich vědomí změnilo a stalo se na jejich planetě tak vysokým, že dokonce mohli žít stovky a stovky letPouhým vědomím mohli měnit samotnou fyziku své planety. Některé planety se rozvinuly rychle a jiné ne.

 

Mezitím Země konečně spatřila život a začala vzkvétat.

A když si uvědomili, že duše uvnitř je skutečně součástí božského Stvořitelepoznali, jaký je jejich účelPředat to jiné planetě [jejíž obyvatelé] mohou mít stejnou příležitost. Když tedy nastal čas a byli připraveni, rozhlédli se kolem a viděli, že je to dobré - a obrátili oči k další vzdálené hvězdokupě a dali se do toho na některé z těchto jiných planet na těchto hvězdách, aby zahájili další sled možností, začali budovat rodinu vzestoupených Mistrů a planetykterá by v budoucnu změnila vibrace vesmíru to vše se svobodnou volbou.

 

Nakonec, když se jich dost dostalo do stavu vzestupu, podívali se na další hvězdokupu za tou jejich a další za touto a tak to šlo dál a dál. Drazí, trvalo to milion nebo více let.

 

Mezitím Země vzkvétala a byli tu lidéPřišel čas, aby vás navštívili ti nejnověji vzestoupení a naplnili vás zaslouženým božstvímpředali vám tu nádhernou duši a osvobodili vásaby viděli, co s tím uděláteTo byl váš příběh Adama a Evy, stejný jako byl u jiných vzestoupených planet, když byly připraveny. Tito vzestoupení byli těmi nejbližšími anděly, jaké jste kdy viděli, a mnozí z nich jsou dodnes označováni jako andělé ve vašich historických knihách a archivech.

 

Jste „nové děti na startovní dráze“, drazí. Věřte mi – noví - zcela noví, svěží, velmi mladí ve vašem „lidství“. Byli jste připraveni. Obdrželi jste své božství z vaší nejbližší hvězdokupy, která měla tuto energii, a zahájili jste proces dospívání a procházení vaším civilizačním růstem a vašimi válkami a objevováním a zpracováváním všech temných energií, tak jako to dělali všichni, kteří prošli tímto testem na svých planetách. Byli jste nejmladší skupinou lidí v galaxii a byli jste připraveni pracovat se skládačkou vědomí, stejně jako to udělali oni.

 

Když jste to dělali, dívaly se na vás desítky vzestoupených planet, které věděly, kdo jste. Sledovaly, co se stane s vaší svobodnou volbou. Nemohly přijít ani odejít a nemohly se vás dotknout kvůli této božské zkoušce… a všichni ostatní, kteří by chtěli zasahovat, byli drženi stranou a mimochodem stále jsou, abyste mohli pracovat s vaší svobodnou volbou - vzestupem nebo ne – zničit se nebo ne - protože díky vaší svobodné vůli jsou vaše rozhodnutí čistá.

 

Ptali jste se: „Drahý Kryone, proč Bůh prostě nerozsvítí světlo a všichni neodejdou domů?“ Drazí, je to proto, že se svobodnou vůlí máte šanci to učinit čistýmVaše vlastní lidské vědomí rozhoduje o tom, co se tady stane. Všichni se dívají.

 

Vaši duchovní rodiče z hvězdokupy Plejáďanů, devět hvězd s mnoha planetami, vám přinesli božský „balíček“ - stejný, který jim byl přinesen už dávno. Máte něco z jejich DNA, drazí. Věděli jste to? Mnoho vědců začíná chápat: Moderní člověk na planetě se nevyvinul z ničeho na Zemi, co bylo biologicky pod ním. Nepocházíte z ničeho zde!  Ten Chybějící Článek pochází z HVĚZD.

 

Tito Plejáďané, kteří dali zrod vašemu božství, prošli svými vlastními zkouškami, a když se dostali na určité místo [vzestupu], řekli: „Je to dobré.“ A přišli sem. A ten příchod dnes slavíme. Uctíváme těch pár, kteří prohlašovali tu pro dnešek s obtížemi přijatelnou pravdu. To, co jsou dnes bláznivě znějící řeči, se zítra často stanou základní pravdou, a historie ukazuje, že tomu tak je.

 

Oslavujeme vás a vaši velkolepost, protože v tomto okamžiku jste právě zahnuli za roh a začínáte to, v co mnozí z jiných světů doufaliSe svobodnou volbou se v tomto okamžiku valí koule, kterou nelze zastavit. Může se zpomalit a může nabrat rychlost. Na chvíli se může trochu zašpinit, ale nelze ji zastavit. Je to valící se koule Nové Lemurie; je to koule vzestupu, která se valí vaším časem a vaší historií a říká, že tato konkrétní planeta se dostala do toho zajímavého místa učení „zbytku příběhu“.

 

Je to planeta, která přechází od staré energie k nové a od jednociferné dimenze k víceciferné. Je to nepříjemná doba, stejně jako když sledujete, jak vaše děti přecházejí do puberty a procházejí víry dospívání a vypadají legračně a chovají se divně. Ale právě takovými teď jste.

 

Stará duše, která jsi zde, a která posloucháš [nebo čteš] nyní nebo později, tyto věci, které jsem vám právě řekl, jsou pravdivé. Současná skupina vědců, která dnes nad všemi těmito věcmi kroutí hlavou, bude jednoho dne muset pracovat také s touto hádankouLiší se v tom, že to není jen duchovní hádanka. Je to fyzikální hádanka, protože Bůh je velký fyzik. Pokud si však nepřejí vidět tuto zjevenou pravdu a pokud jsou tvrdohlaví a snaží se zůstat ve své staré dysfunkcibudou čelit dilematu, až zde přistanou ti z hvězd a nakonec řeknou „ahoj.“ A budou mluvit o nové fyzice - kde každé pravidlo a zákon fyziky je pouze výzvou k jeho úpravě.

 

Plejáďané nyní o tomto setkání a těchto hvězdných semenech vědí, protože toto je doba, kdy se začínáte spojovat a uznáváte, že intuitivně víte, že existuje větší rodina.

 

Důvod, proč jste nebyli uvítáni hvězdnými rodinami

Řekl jsem vám, že existuje důvod, proč vás Hvězdné rodiny dosud nenavštívily: Důvodů je mnoho.

 

Číslo jedna: Nevěříte na ně. Nejste připravení. Mnozí je očekávají, ale neočekávají, jaké vědomí budou mít. Většina lidí očekává dobyvačné ETprotože taková je převládající energie ve vaší vlastní společnosti a je to vaše historie.

 

Číslo dvě: Stále máte starou energii a jste příliš nebezpeční. Víte, co by se stalo dnes, kdyby se na trávníku Bílého domu rozhodl přistát jakýkoliv dopravní prostředek, jakéhokoli tvaru nebo energie? Musím vám říkat, co by se stalo? Jste nebezpeční. Nejste připravení.

 

Přijde doba, kdy je bude vyšší lidské vědomí skutečně očekávat. Až někteří z vás začnou slyšet a pamatovat si ukolébavky svých Hvězdných Matek a poznají realitu toho, co jsem vám právě řekl, přijdou. Až bude lidstvo považovat lásku, která vstoupila do stvoření lidské duše „stvořené k obrazu Stvořitele“ za pravdu… přijdou.

 

Jak nahoře, tak i dole. Momentálně jste dole a nastane čas, kdy splynete s tím, co je nahoře. Když k tomu dojde, nebudete ani schopni poznat rozdíl. To je příslibem toho, co přichází na planetu. Ne teď, ne za sto let, ale přichází to.

 

Rozdíl mezi dneškem a sto lety bude ohromující a nebude to jen o high-tech vynálezech. Místo toho to budou výsledky vysokého vědomí a v tom je velký rozdíl. To je to, co učíme.

 

Přišel jsem sem v roce 1989. Byl jsem zde, když byla v plném proudu precese rovnodennosti, protože jsem dobře věděl, že v poli byl potenciál, že se sami nezničíte, jak vám říkalo Písmo, že se tak stane, protože vám to říkali i staří proroci. Nezničili jste se, a to, drazí, ukazuje, že je tu trochu velkoleposti a dospělosti, které jste zde získali, a proto jsem tady, a proto jsou tu Hvězdná semena, která jste po tyto dva dny zde potkávali.

 

Chcete vědět, kdo jsou těmi Hvězdnými Semeny ve skutečnosti? Jste to vy všichni. Je čas pochopit ten potenciál. Mohl bych mít pravdu? Opravdu jste sem mohli přijít odněkud odjinud?

 

Z těchto důvodů miluji lidstvo. Rodičovská láska rozkvétá ještě více a je zrychlena sledováním toho, jak dítě roste v dospělého a najednou si uvědomuje sebe sama a vydává se na cestu objevování. Kdo jsem? Jak jsem se sem opravdu dostal? A co bude dál? Tyto otázky prosí o odpovědi a ty odpovědi budou novou, zjevenou Pravdou. Je toho víc, ale prozatím a pro tato setkání a pro odhalení, která přijdou ve vaší budoucnosti, říkám:

A tak to je.

KRYON

 

Zdroj: www.kryon.com – The cosmology of the universe   –

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva M (www.kryon.webnode.cz ). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět