11-2008 Kryon

 “Neuvěřitelný člověk!“

Kryon Channelling živě  Caracas, Venezuela  2. listopadu 2008

Abychom pomohli čtenáři, byl tento chanelling re-chanellován /Kryonem a Leem/ a doplněn za účelem ještě jasnějšího pochopení. Často události “naživo“ obsahují skrytou energii, která v sobě nese určitý druh komunikace – na rozdíl od tištěného textu.  Navíc byl tento chanelling předáván též ve španělštině, tudíž bylo velké množství krátkých vět upraveno pro lepší čtení. Takže si vychutnejte tuto obohacenou listopadovou zprávu z Caracasu, Venezuely.

 

Zdravím, moji drazí, jsem Kryon z Magnetické služby.

Našli by se tací, kteří řeknou, že přicházím příliš rychle. Řekli by, že člověk se nemůže přizpůsobit tomuto druhu změny tak rychle, Ti, kteří tento postup sledují již léta, řeknou, že by měl trvat déle. Nicméně v této nové energii platí otevřená nabídka chodit s Bohem na 100%. Pro vás to znamená, že když jdete do meditace, budete schopni ihned vzývat onu sílu. Protože v této nové energii existuje schopnost vyvažovat sebe sama a chápat onen proces tak dobře, že doslova můžete být v meditaci dříve, než jste v meditaci! Opravdu to dává smysl, když se musíte připravit na to, abyste mluvili sami k sobě? Neboť vy jste esencí Boha. Proč byste se tedy měli připravovat na hovor se sebou samým? Oh, můžete být uctiví a vyčistit prostor a dát si na čas, dokonce si můžete postavit oltář, pokud si to přejete. Ale skutečný průběh je okamžitý, a to je ten rozdíl mezi starou a novou energií. Láska Boží se nikdy nevypíná. Namísto toho jste to vy, kdo si začíná zvykat na tuto novou energii.

 

Znovu říkám toto: Pamatujete si na mistry? Který byl váš oblíbený? Řekli vám ti okolo něho, že se vypínal a zapínal? Nebo chodil po celou dobu s Bohem? Znáte odpověď. Nová energie, v níž sedíte, je učením mistrovství. Cítíte, že si tuto lásku zasloužíte? Protože o to tu jde, nebo ne?? Sedím před skupinou pracovníků Světla a oni si ji zaslouží! Vědí, že si ji zaslouží. Právě toto často činí rozdíl v pochopení toho, co se děje nebo neděje. Jste součástí toho procesu nebo ho jen pozorujete? Dnes večer mám v úmyslu udělat něco, co jsem udělal jen jedenkrát předtím, a až s tím skončím, poskytnu vám informaci, která dosud nebyla nikdy prozrazena. Důvodem tohoto odhalení je… protože se to jen tak stalo. Nicméně, nejprve vás chci provést životem lidské bytosti. Již jsem tak učinil dříve, ale chci, abyste to slyšeli ve svém vlastním jazyce [španělsky]. Chci, aby to bylo nahráno ve vašem jazyce [a bylo].

 

Je to příběh neuvěřitelného tvora, úžasné lidské bytosti. Nejde o příběh konkrétní lidské bytosti. Není to příběh o lidské bytosti se super-schopnostmi. Nezáleží na tom, zda jste bohatí či chudí, nebo na tom, k čemu dochází na Zemi. Chci vám vypovědět příběh lidské bytosti z mé perspektivy – co se děje, když opustíte mou stranu závoje, a co se stane, když se vrátíte. Jste to vy – každý jeden z vás. Poslouchejte, neboť toto může postavit na hlavu všechno, co vám bylo v minulosti řečeno.

 

Dalo by se říci, že život začíná jednoduše, ale tak to není. Již byli tací, kteří by rádi Kryona přechytračili. Kladou etické otázky. “Milý Kryone, kdy život začíná? Dochází ke zrození života při oplodnění vajíčka? Je to tehdy nebo o 9 měsíců později?“ Ta otázka je lstivá, víte. Protože v ní je z lidského pohledu obsaženo hodně sporných otázek, víte? Takže si počkají na Kryonovu odpověď, a nebude se vám líbit, jelikož daleko přesahuje vaši zdánlivě etickou 3D mysl.

 

V tomto všem je systém a je obdivuhodný. Systém zrození a života a smrti. Potenciály vašich setkání na této planetě jsou známé dříve, než sem dorazíte. Karmické atributy, jimž se budete těšit po přistání na této planetě, jsou plně pochopeny. Jsou tam synchronicity týkající se vašich setkání! To není věštění, ani předpovídání budoucnosti. Jde spíše o pre-dispozice založené na energii.

 

Jaké jsou možnosti toho, že každý potenciál, který by mohl existovat, je celý zmapován? Jakkoliv komplexně to může znít, než vůbec vkročíte na tuto planetu, víte o všech synchronicitách, k nimž může dojít. A v tomto si vybíráte své rodiče a oni vás. Kdy život začítá? Vlastně začíná celé věky před vaším narozením. Jde o Boží lásku v činnosti, a to by vám už mělo něco říci: Není to náhoda, že jste tu.

 

“Kryone, to není možné. Víš, já jsem sirotek. Nikdy jsem nepoznal své rodiče.“ Oh, lidská bytosti ve 3D, ty neposloucháš. Neboť z hloubi své moudrosti jsi si vybrala rodiče, kteří tě nechají osiřet. Tak bys mohl říci: “Dobrá, proč bych něco takového dělal?“ Protože, když jsi na mé straně závoje, vaše mysl je myslí Boží. Někdy si vyberete výzvy, abyste pomohli planetě svými možnými řešeními. Poslouchejte mě. Nikdo sem nepřišel trpět. Přišli jste sem kvůli vyluštění hádanky života, a ti, kdož tu sedí na židlích a naslouchají, jeví zájem a dělají přesně toto.

 

Každý tady z vás je kouskem Stvořitele. Každý z vás začínal na mé straně závoje. Ačkoliv má strana vůbec není místem. To vážně nemůžete pochopit, neboť ve 3D musí existovat fyzické místo, odkud pocházíte. Bůh není místo. Bůh jednoduše je. Je pro vás obtížné toto pochopit, jelikož jste ve 3D. Ale ve skutečnosti jste vy kousíčkem oné polévky, jíž se říká Bůh.

 

Neexistuje žádná fyzická vlastnost Boha. To, že jste součástí Boha, je ve 3D nevysvětlitelné. Já sedím před vámi, ale nejsem jeden, jsem – jako vy – kouskem té Boží polévky. Mé jméno na druhé straně závoje není Kryon. To jméno bylo vytvořeno pro vás. Obývám při této komunikaci energii svého rodiče jako skupina. Vidím ty, kteří toto čtou, a vidím ty, kteří tomuto poselství naslouchají. Umíte si dokonce představit toto?

 

Takže vy jste vůbec nezačali při narození. Vždy jste byli! Než byl stvořen vesmír, vy jste byli. Patříte k Bohu a jste z Boží rodiny a rozhodli jste se přijít na Zemi za účelem … za účelem, jenž je známý všem /kromě vás/.

 

Důvod pro příchod na tuto planetu je něčím, co jsme se snažili mnohokrát vysvětlit. Těžko se to dělá, jelikož to vlastně nemá moc co do činění se Zemí. Týká se to Vesmíru. Týká se to budoucích energií, které vybudujete svým pobytem zde. Těžko se vysvětluje vnější svět rybce v akváriu, neboť ona zná jedině akvárium. Pokud té rybce povíte o vašem slunečním systému a jeho okolí, nemá pro to pochopení. Ví jen to, co ví. Takže řekněme znovu, že to, co děláte v tomto akváriu, má vliv na něco mnohem většího venku.

 

Nikdy tomu nevěříte, ale vy jste sem chtěli prijít. Když jste viděli potenciály svých rodičů a kde se znovu narodíte, řekli jste: “Ano!“. Řekli jste: “Já se nemohu dočkat, až se tam vrátím. Nech mne jít teď.“

 

Každý z vás ví, co se stalo v jeho vlastním životě. A nyní přemýšlíte, že? “Kryone, nemyslím, že bych přišel, kdybych věděl o těchto možnostech.“ Toto je ta neuvěřitelná lidská bytost, můj milý. Ano, věděli jste. Znali jste možnosti všeho, čím jste doposud prošli. Bylo to přítomno jako potenciál a vy jste přímo do toho vešli a žili to.

 

“Čím to je, že Bůh lidstvo tak miluje?“ Právě jsme na to odpověděli. Znali jste potenciály a stejně jste přišli. To proto, že tuto planetu milujete stejně jako já. Protože jde o něco mnohem většího. Vše se točí kolem toho, kam se bude ubírat vibrace na této planetě. Vzhůru? Dolů? Neboť cokoliv se tu stane, tvoří něco mnohem, mnohem většího. A aby tento test byl úplný, lidské bytosti se musí narodit na této planetě a pátrat po onom skrytém vnitřním Stvořiteli.

 

Slyšte toto: V onom určeném okamžiku zrození, a poté, co je embryo plně vyvinuté, stojím s vámi já – obrazně řečeno – v místě, jež jsme nazvali Vítr Zrození. Jde o portál mezi linearitou a interdimenzionalitou. Není to místo, spíše energie, která je božská. Já hledím na vaši energii a vy na tu mou. Následuje to, co se dělo s každým z vás, neboť já jsem představitelem té skupiny, která se s vámi loučí a která vás vítá. Já jsem Kryon, milovník lidstva.

 

V oné nádherné energii jsem vám řekl: “Jsi připraven? Jsi si jist?“ A každý jeden z vás mi věnoval krásné energetické objetí. Pak jste zmizeli a začal neuvěřitelný proces.

 

[Pauza]

Zrození na planetu není snadné. Jako první se musíte roztříštit. Do lidského těla nejsou přeneseny všechny kousky Boha, jimiž jste tvořeni. Něco z nich pokračuje v existenci na této straně závoje. Ale to jste věděli, ne? Vždyť trávíte tolik času hledáním toho odděleného kousku … Vyššího Já, a chcete se s ním spojit. Ale se zrozením se stáváte oddělenými. Je to smutné, víte? Pro vás – přejít z interdimenzionální bytosti do té individuální ve 3D. Vyšší Já je tím nejlepším zpodobněním toho, kým doopravdy jste. Je to niterná energie duše, a jste to opravdu VY. Proto je to tak pěkný pocit, když se konečně spojíte. Jde o spojení, o něž jste požádali, a stává se vzpomínkou.

 

Tak se tedy při zrození roztříštíte. Není to vše, a tady jsme v bodu, kde to pro vás začíná být těžší pochopit. Kousky a části vašeho duchovního jádra zůstávají na mé části závoje, a nejde o Vyšší Já. Tyto energie, které jsou též “vámi“, se stávají vašimi průvodci. Právě jsem prozradil tajemství: Vaši průvodci … to jste vy. Právě proto je to tak pěkné, když jsou okolo vás, a připadáte si tolik ztraceni, když se vzdálí.

 

“Kryone, často si připadám tak deprimovaný a tak osamělý.“ To jsem slyšel tolikrát. V této místnosti jsou tací, kteří naslouchají a tohle by mi řekli. Kdybyste měli možnost interdimenzionálního pohledu na svůj život, stejně jako já, viděli byste kolem sebe stále doprovod. Říkali jsme to tolikrát: Nejste sami. Nemůžete být sami, ale ve 3D to tak vypadá, že? Někteří z vás, kteří jsou skleslí, nikdy neotevřeli ony dveře k Duchu, že ne? Kdybyste to byli udělali, byli byste zjistili, že existuje energie … energie Vyššího Já, která vytváří protitlak, aby vám dala najevo, že tam doopravdy něco je. Je to tak u každého z vás.

 

Často vidím toho, kdo pláče v koutku, tak skleslý, tak sám, zoufalý. Vidím tu nádhernou energii průvodců stojících okolo něj, nečinně … protože ten člověk jim nikdy nedal svolení k jakékoliv činnosti. Ale máte je všichni!

 

Tak. Na Zemi přijde lidská bytost a v DNA je obsaženo božství. Své božství jste zase tolik neroztříštili, pouze svou dimenzionalitu. Vaše DNA je naplněna svatostí. Musí být, protože pokud se máte znovu spojit s Vyšším Já, tak musíte mít božství ve své buněčné struktuře … a to máte.

 

První věcí, k níž dochází při zrození, je interdimenzionální proces, jenž je nadčasový. V okamžiku, kdy dítě přichází na svět, existuje krystalická struktura, aktivovaná v Jeskyni Stvoření. Země ví, že jste zpět, nebo ví, že jste právě přišli poprvé. U staré duše je to tak, že na vás ta krystalická struktura čekala, neboť je vskutku esencí všech vašich životů a čeká na ten další. Uvědomujete si, že ano, že jste zde měli i další životy? Ty životy vám mohou připadat cizí, ale v každém z nich máte přítele. Je to přítel zvaný Vyšší Já. Je to totéž Vyšší Já, které je s vámi nyní. To znamená, drahá lidská bytosti, že všechny ty minulé životy vůbec nebyly cizí zkušeností. Neboť vy jste tam byli.

 

Je důležité, abyste si to uvědomili, protože vám to dává oprávnění hledat, vzpomenout si na některá z nadání, která jste dříve měli a dokonce na ně navázat. Chci, aby s tímto učením, pokročilým učením, můj kolega příští rok pokračoval. Krystalická struktura vašeho vlastního krystalu je aktivována a vypadá skoro jako letokruhy stromu. Každý život je zastoupen a lze ho vidět. A zde je něco, co byste měli vědět: Všechno, co jste duchovně učinili na této planetě, je otištěno do tohoto krystalu. Vše, co jste se naučili “natvrdo“, je vloženo do tohoto krystalu. Je to usazeno ve vaší DNA, přeneseno do vaší DNA při narození, do dvou interdimenzionálních energií či vláken, jež jsme nazvali Akašickým záznamem DNA [vrstvy 7 a 8 podle Kryonova učení o DNA]. Je to tak proto, aby se – pokud se probudíte nebo začnete pokládat duchovně zaměřené otázky – vrátilo vše, co jste kdy znali či zažili během věků.

 

To jsou velice dobré zprávy pro mnohé, kteří toto čtou. Znamená to, že se neztratilo nic z vaší dosavadní námahy v průběhu věků. Až se vrátíš, drahá lidská bytosti, vše, co jsi se naučila v tomto životě, bude stále přítomno, a nemusíš se to učit znovu. Nemusíte ničím procházet znovu, pokud nechcete. Chápete, co vám v tomto okamžiku říkám? Neboť ti z vás, kteří si přejí zatlačit do těch dveří, najít uvnitř Boha, doopravdy se natáhnout ke Stvořiteli, doslova otevírají “duchovní nádobu“ se vším, co se kdy naučili. Pomalu to na vás vytéká a vy si vzpomínáte.

 

Tudíž se mnoho z vás ptá: “Co dělám? Jak to dělám? Co je další na řadě? O jaké jde postupy, o jaké jde procedury? Jak, jak, jak?“ A my říkáme již 20 let, že jakmile začnete otevírat ony dveře, intuice vám začne předvádět, co jste se už naučili! Již to znáte. Abyste tomu porozuměli, byly na Zemi předány metody, které mají pomoci při strukturalizaci těchto záležitostí tak, abyste to pochopili. Jsou to metody, které před r. 1987 nexistovaly.

 

Je tu učitelka, Peggy [Peggy Phoenix Dubro]. Před dávnými věky znala potenciály toho, co by tu mohla dělat. Je oddanou správkyní nové energie. Ale tato informace jí byla předána pro postupnou pomoc vám, abyste porozuměli Bohu. Před r. 1989 by bývalo nebylo možné vyučovat energii, jíž ona učí, a jelikož od té doby roky plynuly a energie Gaii se mění, její práce je rozšířena. Vidíte, jak to funguje? Její “nádoba znalostí“ je otevírána a všichni si to uvědomují.

 

Všechno, co děláte, je na této planetě započítáno jako energie, a zůstane to po vašem odchodu v Krystalické mřížce. Geologové vědí, že většina skal na této planetě, obzvláště v povrchu, je krystalická. Krystaly dělají něco, čemu většina z vás rozumí: udržují energii a mají paměť. Dokonce i vědci znají paměťovou energii krystalické substance. Tudíž by pro vás nemělo být příliš esoterické nebo tak namáhavé pro vaši fantazii, pochopit, že všechny vaše činy jsou v oné paměťové bance.

 

Právě toto vibruje výše uvnitř planety. Vše, co jste učinili jako kolektiv, po všechny vaše životy, tu zůstalo a přičinilo se o vyšší vibraci této planety. Tato energie je v současné době úžasná! Neboť ta neuvěřitelná lidská bytost změnila během posledních 2 týdnů dokonce i Krystalickou mřížku!

 

Žijete svůj život. Někteří z vás vypátrají tajemství těchto věcí, a někteři ne. Ta tajemství jsou jen věcmi ukrytými před zběžným pohledem. Ale sama se zřetelně odhalí, když je jakýkoliv člověk začne hledat.

 

Jak jsme řekli minulý večer [na channellingu předcházející večer], nikdo žádnou lidskou bytost nesoudí. Nicméně, v lidských podmínkách, v linearitě, chcete, aby vás Bůh soudil, že? Myšlenka, že byste mohli zemřít a všichni z vás se dostanou na stejné nádherné místo, vám nedává smysl, že ne? Říkáte: “Dobrá, Kryone, a co ten špatný člověk? Já jsem byl dobrý. On byl špatný. To se dostaneme na stejné místo?“ Ano, lidská bytosti, oba se vracíte domů. Dobře odvedená práce. Tuto informaci jsme vám poskytli v chanellingu, ve vaší kultuře, v rámci Starého zákona. Viděli jste ji? Pochopili jste ji? Byla nazvána Marnotratný syn…?? Není to nová informace. V této paralele otec reprezentuje Boha, a ti dva synové představují lidi na Zemi. Jeden dělá všechno dobře a jeden dělá všechno špatně. Pak se oba vrátí domů ke stejné energii a je pro ně uspořádán stejný večírek!

 

Přijde den, kdy naposledy vydechnete. Není to pro vás smutný den. Může to být smutný den pro ty, kteří po vás zůstanou, ale ne pro vás. Už jste tím všichni prošli dříve. Ti, co naslouchají [nahrávce], ti v této místnosti a ti, co čtou … poslouchejte: Jakmile dokončíte svůj přirozený život, odeberete se do Jeskyně Stvoření. Právě tehdy zanecháváte uvnitř krystalu esenci všeho, čeho jste dosáhli. Všechny vaše myšlenky, které byly krásné, všechny vaše myšlenky, které vás přivedli k tomu, že jste se něco naučili, všechna vaše intuitivní pochopení skutečnosti, to všechno je vtisknuto do onoho interdimenzionálního předmětu.

 

Pak ta vaše část, jež nebyla člověkem (interdimenzionální část duše) opustí tuto planetu a znovu se spojí s Vyšším Já. Všechno to, co bylo odděleno – božství buněk, všichni průvodci, se vrací znovu k příslušnému kousku Boha. Toto byste měli oslavovat. Já to dělám! Protože, když se s vámi na druhé straně setkám, scházím se s bratrem či sestrou. Dělám to právě teď. Loučím se s těmi, kteří mě opouštějí, přicházejí na svět. Vítám ty, kteří zesnuli a vracejí se domů. “Kryone, jak můžeš být na tolika místech najednou?“ Nemůžete položit takovou otázku a ještě pořád tomu rozumět. Nejsem jen jeden. Já jsem kouskem Stvořitele, stejně jako vy.

 

—————- přidáno Kryonem pro účely tohoto přepisu ————-

 

Dva velice malí, neškodní mikrobi zkoumají lidskou bytost.. Každý z nich má vysílačku, aby mohli komunikovat. [Kryon úsměv]. Byli jednoho dne uvedeni do lidského systému přes pravou ruku člověka. Jeden stojí na místě, zatímco druhý zkoumá. Ten cestující mikrob tráví roky tím, že se pohybuje skrze buněčnou strukturu. Vidí trilióny kusů DNA a pozoruje míle a míle buněčné substance. Je odhalena chemie. Nakonec skončí ten cestující mikrob v levé ruce.

 

Zkoumají člověka stejně jako zkoumá geolog Zemi. Nejsou si vědomi ničeho živého, vždyť je to, koneckonců, tak velké! Pro ně je to jen ohromné území záhadného složení, která se nikdy nepohne. Nevnímají pohyby, protože jsou příliš malí, velmi podobně jako si člověk není vědom trysku Země, v rychlosti tisíců mil za hodinu, skrze vesmír.

 

Jsou jen průzkumníky rozsáhlé nové oblasti – snad stejně jako byste byli vy, kdybyste začali zkoumat vesmír?

 

Mluví spolu prostřednictvím svých vysílaček, jeden vypráví druhému o nádheře toho, co vidí. Ten cestující mikrob si je vědom, že možná toho druhého nikdy neuvidí … je tak daleko od místa, kde začal … ale je průzkumník, tak je spokojen. Podobně by na tom byl cestovatel vesmírem, až začnete cestovat po slunečním systému. Jediný zjevný pohyb bude ten váš, a vše ostatní se bude zdát statické, avšak velmi daleko.

 

Najednou s nimi oběma začne mluvit vědomí oné lidské bytosti! Pozdraví je a přivítá je ve svém duchovním Já. Jmenuje se Joe. Mikrobi žasnou nad silou tohoto Vědomí Joe, jelikož si nikdy skutečně neuvědomili, že existuje něco či někdo, který se na ně dívá či se o ně zajímá. To je určitě Bůh, říkají, protože nemají jiné vysvětlení. Skutečný důkaz podle nich spočívá ve 3D, neboť Joe zjevně může být na dvou místech současně! Joe popsal to, co se děje, jednomu mikrobu na levé ruce ve stejnou dobu, jako to popisoval mikrobu na ruce pravé! Jen pomyslete – entita se schopností být současně na dvou místech! Samozřejmě Joe pouze seděl s rukama na klíně a promlouval ke svým buňkám.

 

Říkáme zde tedy, že vaše vnímání reality závisí jen na tom, jak realitu definujete. Kryon není na dvou místech současně. Kryon má jednoduše velikost Boha. Cokoliv se děje, Bůh tam je. Nicméně vy se potýkáte s časem, protože ve vašich představách není proměnlivý. Tak si vizualizujte tu dlouhou silnici, již vnímáte jako historii a čas, a utvořte z ní kruh. Nyní se rozšiřte na ohromný rozměr a položte si onen kruh do klína. Podívejte se na něj. Najednou vidíte všechno dění najednou. Takto my vnímáme vaši Akašu.

 

—————- konec přidané části ————-

 

Toto může vysvětlit, proč vaše současná činnost v běžném životě ovlivňuje vibrace této planety. Objevili jste, jak tvořit mír ve svém životě a vyloučit drama. Země to ví a vaše energie tohoto vítězství tu bude navždy. Zůstává tu. Ti, co říkají: “Já jsem tak obyčejný, jen obyčejný člověk, který se snaží vše udělat co nejlépe. Nejsem léčitel, nezprostředkovávám chanelling, vlastně vůbec nejsem moc důležitý.“ Takový člověk nerozumí většímu obrazu, tomu, že cokoliv tu při svém obyčejném bytí dělá, je tu navždy. Nechápe, že každý jeho krok směrem k integritě šel do samotného jádra planety. A když skončí, je to jen další stránka v ohromném deníku času, kde je každá stránka jeden život, a každý život se přidává k celku.

 

PODIVUHODNÁ ZMĚNA ENERGIE V REÁLNÉM ČASE

Já vám povím, k čemu došlo během posledních dvou týdnů. Tak, kolego, chci, abys to dobře pochopil, protože je to i pro Tebe poprvé, co to slyšíš. Chci, abys postupoval pomalu, abys toto byl schopen předat lineárním způsobem, který dává smysl. [Instrukce pro Leea.]

 

Nedávno došlo k něčemu, co byste nazvali říjnová předpověď přicházející v úvahu [2008]. Nyní o tom mohu mluvit, protože říjen je pryč. Ve vaší linearitě, když o tom můj kolega mluví, to bylo minulý měsíc. V nedávných poselstvích jsme vám dokonce pověděli o některých potenciálech, ke kterým mohlo dojít. Mnohým některé z těchto potenciálů připadaly náročné.

 

Nejsme jediní, kdo o těchto věcech mluví. Vlastně i věda vám řekla totéž! Věda předpovědi je na této planetě dobře zavedena. Již je to více než dekádu, co ti na vysokém učení objevili, jak vyrobit jisté druhy přístrojů, které reagují na lidské vědomí [Princeton University - Projekt lidského vědomí]. Jelikož je lidské vědomí interdimenzionální, tyto přístroje reagují dříve, než se událost stane! Dalo by se říci, že jsou schopny vybrat náhodnost potenciálu. Není to tajemství, a dokonce můj kolega tyto věci zmínil při svých přednáškách. Jde o zajímavou studii o energii lidstva, a futurulogové tyto stroje milují. Protože ty stroje začnou reagovat předtím, než dojde k uskutečnění potenciálu. Vědci viděli předem, jak k tomu dochází, před událostmi jako nedávná tsunami r. 2004 a dokonce smrt princezny Di … všechno události celosvětového soucitu.

 

Nedávno tyto ukazatele začaly signalizovat, že se něco děje. Začínaly snímat něco ve světovém vědomí předtím, než k tomu došlo. Soustředilo se to na polovinu října. To, co začínaly snímat, byl posun, k němuž došlo 13. a 14. října* na celém světě. Konal se významný posun. Země postoupila na interdimenzionální úroveň. Věděli jste to? Říkáte: „Ne, nevěděli.“, a to je to, o čem vám chci vyprávět.

 

Jak jen to popsat? Lidé ve svých vlastních systémech přesvědčení tíhnou k linearizaci interdimenzionálních potenciálů, aby je učinili schůdnými pro 3D mysl. Tisíce lidských bytostí bylo přesvědčeno, že 13. a 14. října dojde k přistání obřího létajícího talíře. Že z tohoto létajícího talíře vystoupí moudré mimozemské bytosti. Tato loď měla být největšího představitelného rozměru, a mělo o ní být podáváno hlášení po celé Zemi. Tato skupina v tento potenciál silně věřila, jelikož to byla kolektivně vnímaná vize. Zveřejnili ji a spoléhali na ni.

 

Byl to ten nejlepší příběh, jenž měli k linearizaci posunu Země. Bylo to očekáváno. Kompletně to linearizovali, aby to odpovídalo 3D a dávalo smysl. Měli k dispozici přistání lodí z dálav a moudré bytosti, které vám měly pomoci. Já vám říkám hned teď, že na tom není nic špatného. Je to ta nejlepší věc, kterou měli a dávala smysl tomu, co “viděli“. Ale pochopili to správně? Přistála vesmírná loď, o níž by mluvila celá Země? Ne. Ale – měli pravdu? Ano. Vypadá to jako hádanka. Nestalo se to tak, jak bylo očekáváno. V této předpovědi bylo zapleteno tolik lidí, co se nepovedlo? Byly použity správné vědecké nástroje? Ano. Ale nic jste neviděli, že ne? Nechte mne pokračovat.

 

Říkal jsem vám v poselství před těmito daty, abyste se nebáli v říjnu změn, protože i Kryon viděl přicházet výzvu. Neboť Kryon vidí potenciály toho, co existuje, a nebyl jsem jediný, kdo to chanelloval. Zdánlivě jste slyšeli tuto historku z mnoha míst a mnoha zdrojů: “Pozor na říjen.“ Kdybyste použili nejjednodušších numerologických úkonů na data 13. a 14., ta 13 se stává čtyřkou. V numerologii je čtyřka energií Země. Pokud numerologicky zpracujete 14, stává se 5, tedy “změnou“. Proto tedy to, k čemu mělo dojít, bylo “Gaia – Země – změna“. Očekávali jste zemětřesení. Velké. Celosvětové.

 

Velmi podobně jako ta tsunami, která opravdu byla tak velká, že změnila rotaci jádra planety, měla tato událost udělat něco podobného a vyvolat globální posun. A nyní je tu něco, co byste měli vědět:

 

Existuje paradigma staré energie, jenž spojuje Gaiu s lidským vědomím. Každý jednotlivý posun na této planetě, jenž zahrnoval adaptaci vibrace vědomí, vyžadoval nějaký druh fyzické události na planetě. V tomto případě to mělo být zemětřesení … pohyb planetární kůry. Až tak je propojeno lidské vědomí s Gaiou. A nyní opatrně, kolego, protože chci, abys toto udělal správně. Postupujme pomalu.

 

Před dvěma týdny došlo k interdimenzionálnímu posunu této planety bez oné očekávané expozice. Všechny zdroje, včetně těch na mé straně závoje, očekávaly něco většího, než bylo to, k čemu došlo. Nenadáli jsme se, že se lidské vědomí pozvedlo na úroveň, kdy se nic nestane. Je to úplně poprvé, co se to událo. Na této planetě se udál posun bez výzvy katastrof a smrti. Pochopte, že toto staré energetické propojení souviselo se soucitem. A jediný způsob, jak vytvořit ten druh soucitu, potřebný pro významnou změnu, spočíval v tom, nač jste byli zvyklí … ale nestalo se tak.

 

Všechny předpovědi tu byly. A co to přistání létajícího talíře? Nuže tedy, interdimenzionálním způsobem byla tato planeta prostoupena větším množstvím moudrosti starých národů než kdy dříve. Bez jakékoliv expozice, bez jakéhokoliv zemského pohybu, potřebný soucit byl tedy dodán. Dobrá, a došlo k přistání? Určitým způsobem vlastně došlo. Neboť nyní tato planeta vibruje výše než dříve. Jde o posun vědomí, jaký by normálně vyžadoval fyzickou planetární účast, ale vy jste to celé prospali, že ano?

 

Požehnána budiž ta lidská bytost, která to prospala, neboť dochází k novému paradigmatu: Změna bez expozice. To je cílem, ale lze ho dosáhnout jen tehdy, je-li lidské vědomí na vyšší úrovni … a ono bylo. Mohu říci, že to tak nebude pokaždé, ale tentokrát to tak bylo. Věci se hýbou rychle a dokonce ti nejlepší futurologové budou zaskočeni nedostatkem vizionářské shody – neboť toto se děje s nadčasovým objektem, který je stále ve vibračním přechodu. [Kryon mluví o tom, čím Země prochází].

 

Ta neuvěřitelná lidská bytost nás všechny opět zaskočila, stejně jako v roce 1987. [Harmonická konvergence]. Posun funguje. Je třeba méně než půl procenta z vás, abyste dosáhli probuzení k vytvoření míru na Zemi. Mnozí křičí: “Oh, Kryone, jak brzy?“ Je to na vás. Ale věci se budou dít rychleji, než myslíte, a vy musíte udělat jen to, že nahlédnete do svého nitra, abyste zdokonalili tento proces. Osvoboďte Světlo, jež v sobě nesete. Jde o objevení sebe sama. A to jsem vám chtěl povědět.

 

Je to snad div, že jste velmi milováni? Obyčejní? To sotva! A toto je poselství dnešního večera. Chci, aby toto poselství bylo rozšířeno, aby ho slyšeli další … aby ho další četli. Pro lidskou bytost je typické říci: “No, to je zajímavé.“ A pak pokračují ve svých životech. Já tu sedím na této straně závoje a říkám: “Proč nevypustíte balónek nebo nepostavíte sochu nebo něco?“ Kolik z vás má tu odvahu uspořádat večírek kvůli věcem, k nimž nedošlo? To je představa. A pokud tak učiníte, stáváte se interdimenzionálním člověkem. Úžasné.

 

Takové je naše poselství. Jde o to, co děláte vy. Přijde a odejde mnoho prostředníků chanellingu. A někteří z nich budou podávat zprávy o vaší činnosti. Hledejte tuto shodu v poselstvích, neboť to je dnes ta skutečně významná zpráva.

 

Je těžké se rozloučit. Nechť vejde o dnešním dni ve známost, že v této místnosti byla řečena pravda, a změnily se životy. Je těžké se rozloučit.

 

A tak to je.

KRYON

 

pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.

 

zpět