11-2009 Kryon

Co to dělá?

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Laguna Hills v Kalifornii, 29. listopadu 2009
.
Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Sedím před jedním z mála publik na Zemi, kterému nemusím vysvětlovat, kdo jsem. Panuje zde shoda ve víře, v pochopení, že energie, která naplňuje tuto místnost, jakkoli ezoterická, je tak skutečná. Existuje zde chápání toho, že není možné rozpustit víru, když cítíte, že se něco dotklo vašeho srdce. Nemůžete říct svému intelektu, aby tyto věci ignoroval, když cítíte lásku Boha na svém rameni.
.
Přesto jsou tací, kteří mají pocit, že intelekt a emocionální srdce k sobě nepatří, že jedno by nepodporovalo druhé – že si konkurují. Říkají, že si musíte vybrat jedno nebo druhé. To je výsledek vaší singulární předpojatosti, která říká, že všechno musí vyhovovat jediné cestě nebo směru myšlení a že propojení je kompromisem. Ale je to právě ten kompromis, který vyvažuje lidskou bytost, obzvláště tu, která vystoupila ze singularity a která chápe, že intelekt a emoce společně vytvářejí věřícího. Neboť intelektuální člověk nemůže popřít lásku Boha. Nemůže popřít domov (intuitivní pocit, že Stvořitel je uvnitř). Avšak co si přeje popřít, je to, že všechno se to děje ve 3D. Takže by se dalo říci, že je tady bitva ve vnímání mezi 3D myslí, která chce všechno rozškatulkovat do existujících singulárních přihrádek, a kvantovou myslí, která je schopna rozebrat lidskou předpojatost singulárního myšlení a propojit ji se vším ostatním.
.
To je předmětem dnešního poselství. Můj partner je znepokojený, protože loni jsme mu sdělili, že přijdou některá poselství, ve kterých bude vysvětlovat nevysvětlitelné. Toto je jedno z nich a on cítí, že to přichází. Je to těžké, jelikož to vyžaduje, aby svým myšlením vystoupil z přihrádky své vlastní reality, a aby překládal skrze filtr vycházející z odlišného paradigmatu, kvantového.
.
Dali jsme mu příležitost myslet jinak, aby to dokázal učit… Je znepokojený, protože to doslova rozbíjí paradigma současné metafyziky. Ty věci, o kterých cítíte, že jsou „za fyzikou“ (slovo „meta“ v metafyzice) stále zůstávají předpojaté ve 3D.
.
Pracovníci světla věří, že rozumí záležitostem metafyziky…že definují tento způsob myšlení. Ukotvili ho, umístili atributy do šuplíků a řekli: „To je to, co znamená ´za fyzikou´,“ a přitom nikdy nepochopili, že pravda přesahuje jakoukoli fyziku. Musí. V každodenním životě musí.
.
Dovolte, abychom to na okamžik shrnuli. Ne, nedovolte. Nedovolte. Dovolte, abychom zde na okamžik pouze seděli a milovali vás. Ano, chci vás učit tyto věci. Ano, chci s vámi rozmlouvat. Ale teď, pouze na okamžik, vám chci jen sedět na klíně, protože vás znám a už je to doba, kdy jsem vás naposledy spatřil… a kdy jste mi dovolili, sdílet vaši energii tak jako teď. Řekněte, že je to v pořádku. Jen na chvilinku. Někteří lidé by tento okamžik nepochopili. Kdyby vás potkali na ulici, nepochopili by tento okamžik. Je to znovuspojení, které je vám dáno s naprostou láskou, abyste mohli učinit další krok…
.
Minulý týden jsem otevřel dveře příležitosti pomoci vám pochopit neuvěřitelnou lidskou předpojatost singularity. Pronesl jsem něco jako: „Nemůžete se dostat do následující fáze posunu v energii, kterou prožíváte teď.Nemůžete. Protože energie, ve které většina z vás existuje, je předpojatá ve 3D a v singularitě. Je to způsob vašeho myšlení neboť takhle myslí všichni lidé. Na tom není nic špatného; je to způsob, jakým existujete od svého narození. Je to váš instinkt přežití myslet tímto způsobem, neboť to odpovídá vašemu prostředí. Ale nyní musíte vědomě tento rámec myšlení překročit. Kvantový člověk je ten, který bude umět aktivovat kvantové části své DNA, aby pracovala s větší účinností.
.
Takže vás žádáme, abyste zvedli tu hozenou rukavici (přijali výzvu a mysleli jinak. Je čas zahájit proces vystupování z toho rámce myšlení, do kterého jste se narodili, a to je obtížné! Pro některé z vás je to dokonce nemožné.
.
Před nedávnem jsme vám ukázali předpojatost v poselství o vědě (viz Velká vědecká předpojatost). Nebudeme to celé znovu opakovat, ale řekněme jen, že lidé jsou jednosměrné, jednociferné, jedním směrem orientované bytosti. Ve třech dimenzích jdou jedním směrem v čase a pouze jedním směrem – vpřed. Nemají žádný koncept pro návrat do minulosti. Dokáží si představit, že budou pokračovat věčně dopředu, ale mají problém prodloužit tuto představu směrem do minulosti, neboť ta „musí“ mít nějaký začátek! To je předpojatost – že všechno je na jedné trati a pohybuje se jedním směrem. Nerozumí tomu, co znamená stará duše, jelikož to je něco nedotknutelného v minulosti. Pokud hledíte jen dopředu, nemůžete se posunout do dimenzionality, která bere v úvahu čas v mnoha směrech. Vidíte pouze jeden.
.
Už mnohokrát jsme řekli, že nelogičnost vašich systémů víry je zřejmá, pokud trochu poodstoupíte a podíváte se na ně očima kvantového myslitele. Neboť téměř ve všech máte lidské bytosti přecházející do posmrtného života, aniž by měly nějaký život předtím! Takže věčná duše nějak „přišla“ na planetu bez jakékoli historie či energie minulosti. Přesto vás to nezaráží, protože vlak času přece jede jen jedním směrem, a vy nemůžete změnit jeho rychlost.
.
Pravdou je, že tento „vlak času“ skutečně v posledních letech nabral rychlost
. Necítíte to? Avšak hodiny se nepohybují jinak než dřív; nazýváte to relativitou. Jeden z vašich slavných vědců vám o tom řekl, ale vy to stejně neberete na vědomí, že? Díváte se do zrcadla a vidíte jednu lidskou bytost. Vidíte jednu jedinou duši. O vyšším já mluvíte jako o něčem odděleném a velmi vzdáleném někde nahoře v oblacích. Ale není s vámi, protože vy jste singulární.
.
Lidé dokonce oddělují Boha. Je pouze jeden Bůh; proto existuje k Bohu pouze jedna cesta. Je pouze jediná cesta, a tak vám mnozí řeknou, že byste se jí měli raději držet, protože až zemřete a nebudete na ní, nebudete se moci opět spojit se Stvořitelem. Vidíte tu singulární předpojatost? Jste na jednom žebříku šplhajícím k Bohu, a oni vám říkají, že byste měli být na tom správném… že je pouze jeden. Namlouvají vám, že Bůh vás bude soudit, pokud nebudete na tom jediném správném žebříku.
.
Takže když zemřete, ten neuvěřitelně milující Bůh, který je vaší součástí, se na vás podívá a řekne, „Nesprávný žebřík! Je mi líto.Zní to jako láska Boha k vám? Víte, toto je pokřivená myšlenková předpojatost člověka, který aplikuje všechno singulární na kvantového Boha. Tak přemýšlíte. Ne všichni, to vím. Ale pokud tak přemýšlíte, nesoudíme vás, protože toto je vaše realita.
.
Toto je poselství pro ty, jejichž cílem je odstranit tu předpojatost a překročit myšlenkový rámec jednoduchosti, která vám brání vidět kvantový obraz. Toto je poselství pro pracovníky světla, kteří cítí, že na to přišli, i když ve skutečnosti přišli pouze na 3D část… a teď chtějí ten zbytek.
.
Chci vás na okamžik umístit do metaforického scénáře, kde jste na jednom z těch spiritistických veletrhů a všude kolem vás jsou stánky s různými službami. Je tam numerologický stánek. Jsou tam tibetské mísy. Jsou tam muzikanti. Stánek s různými kameny a krystaly. Astrologický stánek. Teď spolu navštívíme všechny a já vám ukážu lidskou předpojatost v každém z nich; a cestou vás všechny urazím! – To je vtip. (Smích) Kryon nevypráví moc dobré vtipy. Promiň, můj partnere, už to neudělám. Nechce, abych to dělal. (Smích.) Toto není kritické poselství, spíše ukázka předpojatosti.
.
Proč to tak je, že lidé, dokonce i na tak metafyzickém místě, chodí od jednoho stánku k druhému, dívají se na nejnovější předměty a kladou stále tu stejnou otázku? Otázku, která prozrazuje předpojatost. Ať je to křišťálová koule nebo drahé kameny; nebo je to něco, co bylo ručně vyrobeno. Možná je to systém nebo proces. Lidská bytost se na to podívá a pak se zeptá: „Co to dělá?“
.
Numerologický stánek
Dovolte, abych vás vzal do numerologického stánku. Je zde prvotřídní numeroložka a ta už ví, kam mířím, ještě než začnu. (Jde o Barbaru Dillengerová.) Numerologie by se mohla zdát jako nejlineárnější ezoterická věda, jakou si můžete představit. Redukuje velká čísla na jedno a pak identifikuje energii toho jednoho čísla. Čísla jsou velmi lineární a existují v řadě, takže byste si mohli myslet, že představují lineární a singulární realitu. Takhle to vypadá. Ale není tomu tak.
.
Pojďme se trochu pobavit. Přijdete do numerologického stánku a tam vám řeknou, že máte číslo jedna. Vy se na to podíváte a řeknete: „A co to dělá?“ Ptáte se na to, co dělá ta energie pro vás. Co dělá ta jednička v krabici vašeho stvoření? Jak ji máte použít?
.
Takže, z naprosto předpojatého lineárního úhlu pohledu tam ta jednička sedí sama, dívá se na vás, a osoba ve stánku vysvětluje: „No, jednička znamená nové začátky.“ Řeknete si: „Díky, tak tohle to znamená. Skvělé. To je pěkné. Takže jsem se dozvěděl, že se můžu těšit na nové začátky. Teď máte svou lineární odpověď, ne? Ale pojďme se na chvíli podívat na další dimenzi. Co si o tom myslí jednička? Ach ne, myslím, že jsem právě některé z vás ztratil. Čísla přece nemyslí! Možná ne ve vaší dimenzi, ale energii mají. Pojďme to prozkoumat.
.
Je to číslo a to nebylo vytvořené o samotě, ale vy na ně pohlížíte, jako by bylo samo. Myslíte si, že lidstvo vytvořilo nejdříve jedničku a pak počkalo pár let a objevilo dvojku? (Smích.) Ne. Nikdy nebylo samo. Nikdy. Vždycky bylo součástí nějakého číselného systému. Nemůžete strčit jedničku do krabice, ale vy jste to udělali, definovali jste ji a „použili“ tu informaci pro čtení.
.
Co si myslí jednička v té vaší 3D krabici? „Kde jsou moji přátelé? Kde jsou ostatní čísla? Nemůžete mě strčit do krabice!“
.
Je to kvantová jednička, ne lineární. Jednička se používá s ohledem na čísla, která má kolem sebe. Takže jaké jsou vlastnosti kolem jedničky v kontextu čtení? Znáte jejich historii? Byla to součást počítání? Pak se musíte ptát, jaký efekt má nula a dvojka sedící těsně vedle. Co kdyby byly součástí výpočtu? Co kdyby tam seděly jako jedno z čísel, které nazýváte pí? Má pak odlišnou energii? Vidíte, už to je mimo linearitumimo cokoli singulární či lineární.
.
Člověk se nemůže ptát: „Co to dělá?“ nebo „Co to znamená? Číslo samo o sobě nedělá nic, protože musí mít lidskou kvantovou energii, ke které se vztahuje. Pokud je numerolog opravdu dobrý, bude znát také historii jedničky, jak byla vytvořena, a vlivy čísel, která jsou kolem – jak minulé tak přítomné.
.
Podívejme se třeba na číslo sedm.
Znáte jeho historii? Co kdyby pocházelo z čísla 691? Když sečtete cifry, dostanete 16. Když sečtete jedničku a šestku, dostanete sedm. V linearitě stojí sedmička sama a člověk se ptá: „Co to dělá?“ A vy řeknete, že reprezentuje královský majestát, posvátnost a všechny ty věci, které říká numerologie. Ale to číslo zná 691; vy jste ten, kdo ho „vydestiloval“ na sedmičku. A tak se musíte podívat i na to, co dělají čísla 6, 9 a 1 vedle sebe a jaký mají vztah k sedmičce, která vznikne po jejich sečtení.
.
Snažím se vám říct, že numerologie je kvantová
a že se ve skutečnosti nemůžete podívat na číslo a zeptat se: „Co to dělá?“ Numerolog to dobře ví, a udělá co je v jeho silách, aby dal čísla dohromady s jinými, tak aby vytvořil kvantovou odpověď, podanou lineárně, která popisuje něco, co potřebujete vědět. To činí z numerologa kvantového tlumočníka.
.
„Co to dělá?“ se pak stane typem otázky, kterou by mohlo položit malé dítě ohledně slova „láska“, které leží na stránce. Počkám si, jak mu odpovíte. (Kryon se usmívá.)
.
Nebo si představte, že vezmete písmeno, vytáhnete ho z abecedy a oddělíte od systému, který byl vytvořen pro slova a komunikaci, a pak se zeptáte: „Co to dělá?“ Odpověď by totiž musela znít: „Bez ostatních písmen nic!“ Á, takže teď konečně chápete, že čísla jsou také jazyk? To také skutečně jsou.
.
Tarotový stánek
Kvantové vědecké postupy a procesy existují na Zemi už velmi dlouhou dobu, a přece lidé mají sklon je stále linearizovat. Numerologie je jen jedním z nich. Druhým je Tarot. Tady máme lidskou bytost, která si má vytáhnout kartu, jakoukoli kartu, a tak si vytáhne jednu v tarotovém stánku. Položí ji na stůl a zeptá se: „Takže, co to znamená?“ Vykladač karet pohlédne na člověka a řekne: „To znamená, že o Tarotu nic nevíte. Karta sama o sobě neznamená nic. Musíte ji obklopit ostatními kartami. Všechno záleží na rozložení; záleží na směru, kam je karta otočená. Podává to zprávu, ale musí se zkombinovat se zbytkem karet, vybraných zdánlivě náhodně lidskou bytostí synchronicitně zapojenou v tomto procesu, která se táže na určitou věc. Vyžaduje to, aby se vědomí povzneslo a zeptalo se na nějaký konkrétní atribut. Reaguje to dokonce i na náladu člověka tahajícího kartu!“
.
A člověk, poslouchající jen na půl ucha, dál vybírá karty a najednou vypadne karta ďábla a člověk na ni poklepe a řekne: „To je špatné, že? Co to znamená? Co to dělá?“ Reagujete takto, protože jste tak lineární, víte? Je to vestavěno do vašeho 3D vědomí. Vykladač Tarotu se vám pokusí vysvětlit, že je to soubor náhodných synchronních atributů karty, přičemž naznačuje skryté energie kolem dané situace – ne zlou kartu – a potencionální směr pro vás. A to je kvantová událost! Vidíte ten rozdíl? Člověk chce jen vzít singularitu jedné karty a projektovat kolem ní celý scénář.
.
Jasnovidec
Člověk jde k jasnovidci. Jasnovidec mu přečte, co vidí, a lidská bytost vyjde ven ze stánku a řekne: „Tak tohle se mi stane,“ a neuvědomí si, že o chvíli později se to všechno dá změnit! O chvíli později mu může do života přijít událost, která ho srazí na kolena a otevře jeho srdce, a on učiní rozhodnutí, které úplně anuluje to, co mu bylo řečeno! Vidíte? Ale většina lidí takto nepřemýšlí. Vidí před sebou pouze tu jednu kolej. Pokud jim někdo řekne, že to je jejich budoucnost, je to všechno, co vidí. Nedovolí si v žádném případě myslet kvantově nebo si připsat schopnost to změnit. Tak co tohle „předvídání budoucnosti“?
.
Dobrý jasnovidec vám vysvětlí, že vidí pouze nejsilnější potenciály daného okamžiku. Protože člověk je absolutně zodpovědný za svůj život, může kdykoli změnit cokoli v něm. Takže by se dalo říci, že „čtení“ je dobré jen pro „teď“. Ve skutečnosti při takovémto čtení není čas pro potenciály událostí, pouze pro nástiny možností, které se mohou nebo nemusí rozvinout.
.
Někteří lidé začnou svůj život na jednokolejné trati a jedou po ní celou cestu, do posledního dechu, přičemž si myslí, že to je jediná možnost, kterou mají. Kráčejí po té rovné čáře celý svůj život a ani je nenapadne, že s kvantovým vědomím mohou dokonce i zastavit ten vlak, pokud budou chtít! Mohou i couvat, pokud budou chtít. Mohou žít déle, pokud budou chtít. Všechny tyto věci jsou výsledkem kvantového myšlení.
.
Karma je starý lineární systém, který sedí na lidstvu a způsobuje, že lidé cítí povinnost dokončit to či ono, nebo být tím či oním… to všechno aby uspokojili energii, která k nim promlouvá na buněčné úrovni, která je tlačí do drážek reality.
.
A my vám znovu říkáme, že tato stará karmická energie čeká na to, až bude změněna v tomto novém posunu. Můžete z toho kdykoli vystoupit. Poprvé jsme vám tu informaci přinesli v roce 1989 a můžete si o ní přečíst v Kryonově Knize Jedna.
.
Tibetské mísy
Přesunete se k dalšímu stánku a tam se před vámi lesknou a třpytí všechny ty zpívající mísy! Jsou krásné. Různobarevné. Lidská mysl je při pohledu na ně naplněna lineárním myšlením… a táže se na ty velkolepé výtvory.
Podívejte! Někomu se líbí zelená a je uchvácen zvukem, který vydává. „Co to dělá?“ ptá se mistra.
.
Mistr polkne naprázdno a snaží se vymyslet lineární odpověď. A nejlepší, co ho napadne je: „No, v hudbě je to nota F a ovlivňuje srdeční čakru.“
.
Takže je to dobré pro mé srdce?“ zeptá se návštěvník.
Ne tak docela,“ odvětí trpělivě mistr.
Měl byste něco na můj loket?“ táže se návštěvník. „Bolí mě loket. Potřebuji misku na svůj loket.“ Mistr se snaží omluvit.
Jiná osoba zaslechne konverzaci: „Já jsem zahradník, máte něco na hlínu?
.
(Smích.)
.
Takže je tady kvantový nástroj a člověk chce rozškatulkovat každý tvar a barvu tak, aby „něco dělal“!
.
Lidské bytosti myslí singulárním, přímočarým způsobem. Jdou přímo k věci a řeknou: „Jakou singulární věc to umí? Na kolik jich musím hrát, abych byl vyrovnaný? Kolik čaker, kolik not, kolik barev? Vezmu si je všechny!“
.
Chápete, co tím myslím? Pojďme se teď chvíli vrátit a chci vám dát vhled do toho, co ví mistr hrající na Tibetské mísy. Je kvantovým tvůrcem. Mísy mají různé barvy, jsou z různých materiálů a mají různé velikosti a tvary. Když se na ně hraje (rozvibrují se do zvuku), vibrace vytvářejí ve vzduchu rozdíl, protože jsou slyšet jako tóny v hudbě. Hlavní tón se nazývá základním tónem, který ucho slyší, protože je nejhlasitější. Obklopené základním tónem jsou jak horní, tak spodní tóny, některé za schopností lidského sluchu v obou směrech. V této nádherné, kvantové muzice jsou vibrace tvořící energii, která doslova mluví s Akášou a svým způsobem vytváří jazyk duše a člověk se nemůže ptát: „Co to dělá?“
.
Je tu mísa, která dokáže mluvit s vaší duší! Kvantové vibrace se dostanou do vašich uší a vytvoří kvantovou událost ve vzduchu kolem vás, neboť vzduch ví, kdo jste. Zná mísu a elementy v míse znají vás! To je kvantová událost. Když si vyberete mísu, ona to ví! Když se na ni rozhodnete hrát, když jste sami v temnotě, utěší vás. To není o vašem srdci nebo o zelené barvě, není to ani o notě F. To všechno je lineární. Je to skutečně o kvantové inteligenci, která je na úrovni duše. A jak to má mistr vysvětlit člověku, který se ptá: „Co to dělá?“
.
Konkrétní hráč na misky, který je dnes zde (William Jones) vlastně přichází s novou verzí, jak pojmout kvantovost v rámci křišťálových tónů, které tady byly vždycky – za využití substancí jedinečným způsobem tak, aby byl vytvořen kvantový efekt. Esence toho, co se tvoří spolu se zpívající mísou je něco, co je mini-portál, a to je pravda. A pokud jste je někde slyšeli hrát, pak víte, co tím myslím. Skutečně tiší vaši duši, že?  Takže jak má mistr odpovědět osobě, která se táže: „Tak co ta mísa dělá?
.
Řekněme, že jste mimozemšťan, který přistál na planetě a nikdy neslyšel hudbu. Přistanete na Zemi a slyšíte něco úžasného – zeptáte se lidské bytosti: „Co je to?“ A ona odpoví: „Hudba.“ A vy se zeptáte: „Co to dělá?
.
Hudba a umění jsou kvantové
Jak by na to mohl někdo odpovědět? Hudba a umění už jsou kvantové. Sedíte před maestrem a on hraje to, co nazýváte vibrace a harmonie. U některých to vyvolá úsměv a jiní budou plakat. Slyšíte píseň složenou velkým skladatelem, sedíte před symfonickým orchestrem a někteří se budou usmívat a jiní plakat. Někteří, kteří znají skladatele, „navštíví“ jeho esenci v době, kdy psal tu skladbu! To je kvantovost.
.
Víte, tohle hudba umí a přece se někdo zeptá: „Co to dělá? Přesněji řečeno, chci něco na usnutí. Chci něco pro zdraví. Chci něco, co můžu hrát svým květinám.“ To je tak singulární! Neboť ve zvučných tónech akordů je kouzlo. Je to skutečně kvantové. Co kdybych vám řekl, že jedna skladba by mohla pomoci vám a vašim rostlinám? Protože v kvantovém stavu životní síla reaguje stejným způsobem.
.
Mnozí sedí na lavičkách před nádhernými obrazy v Louvru v Paříži. Někteří tam budou hodinu sedět a plakat – budou zkoumat plátno a představovat si každý malířův tah štětcem, budou pozorovat génia barev, které se spojují a společně zpívají melodii. Umělci trvalo dlouho namalovat tento obraz, a přece ho teď vidíte celý najednou. To je kvantové! Dokážete to aplikovat na každodenní život, lidské bytosti? Dokážete to aplikovat na vaši singularitu? Dostanu se k tomu za chvilku.
.
Stánek s drahými kameny
.
Pojďme k dalšímu stánku – teď navštívíte drahé kameny. I tady je mistr. Ví, kdo je. Je k nim přitahován. Tak se dostal k tomuto obchodu. Přidává se k dnešní show! (Mluví o Brandonovi – majiteli knihkupectví Awakening a Centra Růstu v Laguna Hills v Kalifornii). Miluje všemožné kameny.
.
Návštěvníci jsou fascinováni. Přecházejí od jedné krabice s kameny ke druhé a čtou si štítky: ten je na rovnováhu, tento vám umožní se trochu vznést, ten je pro zdraví, ten zase pro lepší spojení se Zemí. Nemusíte se ani ptát, protože ty krabice jsou označené! Lidé to tak mají rádi. Jak singulární!
.
Na něco se vás zeptám – řekněme, že vezmete do ruky kámen, který má být na rovnováhu a chvíli ho podržíte. Jste spokojeni? Pojďme chvíli přemýšlet kvantově. A tady to začíná být zajímavé. Poslouchejte: jak ten kámen ví, kdo jste? Vyrovná prostě kohokoli? Co když jste obzvlášť těžký případ? Ta skála, když ji držíte, ví, kdo jste! Pokud je to skutečně ten kámen, který je znám svou schopností vyrovnávat, pak tam probíhá kvantová událost. Vidíte to?
.
Lidé si to neuvědomují. Nepronikli skrze logiku, jsou tak singulární. Řeknou: „Vezmu si ho.“ Strčí si to do kapsy. „Teď jsem vyrovnaný.“ Jednoho dne ho objeví v kapse ve skříni. Pak jim dojde, proč je jejich život tak mizerný. Zapomněli na kámen! Ale jejich bunda je určitě vyrovnaná! (Smích.)
.
To byl další Kryonův vtip. Vidíte tu pošetilost? Je legrační sledovat tu předpojatost. Ale vy víte, že mám pravdu. Pojďme si promluvit o matce všech energetických kamenůo křišťálu (krystalu). Teď se na něj možná podíváte a řeknete: „Ach, je tam tolik šikmých plošek a podívejte na ty inkluze!“ Křišťál je kvantový kámen.
.
Musí být; je to jediný známý kámen, pokud to tak chcete nazývat, který dokáže uchovat vzpomínku. Mluvili jsme o krystalické mřížce a mnohokrát jsme se zmiňovali o krystalech v Jeskyni stvoření. Existuje důvod, proč je nazýváme křišťálově čistými, neboť hrají svou roli na planetě. Dlouho poté, co odejdete, drazí, uchovají vzpomínku na to, kým jste byli a kým jste. Esence vaší duše zůstane navždy na Zemi.
.
Krystaly umožňují interakci mezi geologií a člověkem. Je to hluboké a kvantové. Geologie je taková a znovu vám řeknu něco, co jsem vám řekl už dříve: jen proto, že to vypadá jako kámen, neznamená, že to není živé. Ve věcech, které nazýváte neživými předměty, je život, a ty udržují vzpomínku na vás a váš domov. Je v nich kvantová inteligence věků a některé z těchto drahokamů vás znají, neboť ve vás poznávají starou duši a reagují na zemský prach. Je v nich ukryt koloběh a lidská bytost je prostě vezme, strčí si je do kapsy, odkráčí a zapomene je ve skříni – aniž by ji napadlo, že se spolu s nimi účastní tance v nádherném kvantovém koloběhu na této planetě. Z prachu této Země jste vzešli. V tom prachu je život, v těch kamenech je život.
.
Astrologický stánek
Pojďme k poslednímu stánku. Tady se to komplikuje. Máme tady jednu z nejstarších věd na planetěastrologii. Astrologie by se dala nazvat energetickou disciplínou, jelikož to byl pravděpodobně první systém na Zemi, který popisoval energii působící na člověka. Byl to systém popisující specifickou energii kolem člověka podmíněnou okolnostmi, systém dynamicky začleněný v solárním systému vašeho původu.
.
Je vyvinutá na základě uceleného souboru zákonitostí kolem oběžných mechanismů planet a pravdivě popisuje kvantovou událost. Se Sluncem jako středem otáčení gravitačního magnetického zdroje a planetami tlačícími a táhnoucími na tuto sílu, je astrologie výsledkem sluneční činnosti – erupcí, které tlačí a táhnou „kvantové informace“ na Zemi skrze sluneční vítr. Propojuje se s magnetickou mřížkou Země, pak do vaší DNA, a to pak tvoří vaše astrologické znamení. Víte, je v tom víc než jak se to jeví.
.
Mnoho lidí si nechá udělat svůj horoskop. Jeden horoskop, jeden člověk. Člověk se na něj podívá a řekne: „Takže, co to znamená, co to dělá, jaký to pro mě má význam? Je to něco, co mi vyloží osud? Pomůže mi to v podnikání? Pomůže to mému bolavému lokti?“
.
(Smích.)
.
Jak singulární! (Kryon se usmívá.) Díváte se na ty věci velice singulárním způsobem a nerozumíte hloubce toho všeho. Ne doopravdy. Ani potom, co se vám chystám říct.
.
Položím vám rétorickou otázku. Takovou, na kterou neumíte odpovědět. A přece odpověď budete znát – intuitivně, v kvantovém stavu – a nebude lineární a nenechá vás v klidu.
.
V této místnosti je prvotřídní astroložka a ona bude jedna z prvních, kteří vyvinou kvantovou astrologii (řeč je o Michelle Karen). Loni jsme vám předali informaci o tom, co pro vás znamená Akáša v kvantovém stavu, co znamená pro vás osobně ve vaší DNA. Žádná taková věc jako minulý život není, že? Nemůžete říct, že máte minulé životy, protože to, co si nesete s sebou, je vyvrcholení všech vašich životů na této planetě až do této chvíle, stará duše. Možná máte šamanský původ, který vás dostal až sem a jen čeká uvnitř na to, že ho povoláte zpět. Moudrost, kterou si v sobě nesete, je odrazem všech životů, které jste prožili. Země to ví; vy to víte; Jeskyně stvoření to ví; vědí to i andělé, kteří s vámi přišli. To je to, co umožní jasnovidcům snadno uvidět, kdo jste, neboť s sebou nesete energii, která „je vidět“! Vidí životy a energie, které jste nesli – ne v řadě, ale v kvantové polévce životů, v souboru životů, které jsou viděny jako jeden.
.
Na něco se vás zeptám – jaké je vaše astrologické znamení? Asi řeknete: „Narodil jsem se v únoru…“ Ne, ne. Neptal jsem se, kdy jste se narodili. Chci vědět, která astrologická energie vám náleží, stará duše, neboť pokud jste kombinací, polévkou životů, tak jste se možná narodili v každičkém měsíci a v každé hodině, která existuje. Přemýšlejte o tom. A teď si o tom promluvme.
.
Jaké je vaše astrologické znamení? Možná jsou to všechna? Je to to nejaktuálnější? Je to to, které vyvstalo z Akáši, protože právě tohle jste si tentokrát záměrně vytáhli? Máte možnost změnit své astrologické atributy. Věděli jste to? To protože jste už většinou z nich byli, staré duše! Uvažujte o tom. Kým ve skutečnosti jste?
.
Teď už to nechám na vás, ale prozradím vám, že v této místnosti jsou tací, kteří změnili své astrologické znamení. To přiměje astrology pohlížet na Akášické atributy a to může udělat jedině ten, kdo je umí číst. Nebude až tak těžké je číst – těm z vás, kteří se už stávají kvantovými, se to ukáže jasně. Stará duše se zviditelní pro ty kolem a mnozí to spatří ve vašich očích – moudrost lásky.
.
Popsal jsem dnes mnohé odborníky, ale možná jsem jednoho vynechal.
.
Radionika (vysvětlení zde)

Existuje léčivá energie, která se dá posílat na velké vzdálenosti
. Jsou tady čtyři, kteří to umí. Jeden používá přístroj, tzv. radionické zařízení, ostatní to dělají sami. Pojďme se na chvíli zastavit u toho přístroje, protože vypadá jako singulární, ale není. Diagnostikuje váš problém a dělá to vhodně ve 3D. Hlásí: „Tohle potřebuje vaše chemie. Zde jsou detaily.“ Člověk se s tím spokojí, protože tohle dělá doktor. Je to velmi singulární, víte? Avšak co přijde dál, je odlišné. Obsluha přístroje pak přistoupí k něčemu kvantovému. I když vyjdete ven z místnosti a jdete domů, ať je to kdekoli v kterékoli zemi, operátor a počítač společně vám s použitím radioniky pošlou energetické řešení problému, který vám přístroj naměřil! Je tady člověk, který to zná a je „tím u přístroje“. (Hovoří o Bee Wragee, která je v publiku.)
.
Je to možné? Vskutku je, neboť to představuje kvantový proces. Ale zeptám se vás: jak to ví, kde se nacházíte? Sedm miliard lidí na planetě a ono to půjde přímo k vám a rovnou do vašeho těla? Jak to ví, kde jste? Proto mají mnozí metafyzici špatnou pověst, protože to vypadá hloupě a neuvěřitelně. Příště, až si to budete myslet, zeptejte se kvantového fyzika na kvantové provázání. V kvantové fyzice najdete mnoho z toho, o čem teď mluvíme. Opravdu se vám to zdá tak neobvyklé, že spiritualita má tyto vlastnosti? Uvažujte o tom, co představuje stvořitelova energie!
.
Je zde léčitel, který se na vás dokáže napojit přes telefon a poslat vám léčivou energii. Nebo se podívá na znaky ve vašich očích a podle nich vám pošle léčivou energiia to je skutečné. A on ví, o kom mluvím (mluví o Keithu Smithovi v publiku). Když vyšle energii do éteru, jak si vás najde? Odpověď je nádherná a já vám ji předám, než skončíme.
.
Každá molekula vzduchu ví, kdo jste. Každé smítko prachu ví, kdo jste
. To vše je součástí systému, který jste vytvořili, a je to jedna z životních sil. Všechno na Zemi, všechny věci na ní jsou stvořeny Stvořitelem, který je ve vaší DNA. Posun, který se na Zemi odehrává, vás má probudit k procesu, ve kterém se stanete kvantovějšími.
.
Znamená to jen myslet jinak? Ne. Znamená to doslova dotknout se tváře Boha v rámci vaší buněčné struktury. Podívejte se na sebe do zrcadla. Kolik vás je tam vidět? Ještě ne mnoho, ale to přijde. Neboť ve 3D hledíte jen na stárnoucí lidskou bytost… to je vše, co umíte. Avšak požehnaná je lidská bytost, která dokáže pohlédnout dál. Vyzývám vás – pohleďte upřeně do očí v zrcadle – pohleďte na sebe! Vydržte to dlouho. Zkuste se trochu pousmát. Zkuste si poblahopřát k tomu, že jste tady. Pokuste se vidět tu obrovskou skupinu, kterou představujete ve vesmíru, část Stvořitele, kterou jste, a možná dokonce i vtip, který nevidíte.
.
Všechny ty věci, které vám dávám, jsou potřebné k tomu, abyste porozuměli tomu, proč jste sem přišli. Chci vám říct, že kvantově myslící se může podívat na člověka a milovat ho bez ohledu na to, co udělal – nebo ho potkat poprvé a vědět, že je stará duše. Chce to kvantové myšlení, abyste se dokázali dívat na lidstvo obecně a nesoudit ho, ale milovatvidět řešení místo problémů. To je kvantově myslící člověk. Neboť takový člověk vidí historii; vidí koloběh života a spojení s přírodou. Vidí roli, jakou hrají zvířata ve všech věcech, roli vzduchu, skal, energií, systémů. Všechny tyto věci nebyly stvořeny k singularitě. „Co to dělá?
.
Možná, že zvažování tohoto zjednodušujícího pohledu na věc, a ta 3D předpojatost kolem, vás probudí k potenciálům, které leží přímo před vámi. Musíte začít myslet kvantově, aspoň trochu, popadnout ty nástroje, které leží kousek za vaším bezprostředním viděním. Akupunkturista, který pracuje s 12 meridiány, se musí začít dívat nad meridiány, aby mohl umisťovat jehly do míst, která na pohled neexistují.
.
Věda se tak či tak bude ubírat tímto směrem. Necháte fyziku postupovat vpřed a dovolíte tělu za ní zaostávat? Každá molekula, každý atom ve vás úpěnlivě prosí, abyste našli tu kvantovou polévku Stvořitele uvnitř. Je tam kvantové lepidlo a to nakonec změní celou planetu. Nemáme pro to ani jméno a tak řekneme, že to je evoluce lidského vědomí.
To je poselství dnešního dne, zatímco tu sedíme a omýváme vaše chodidla. Zatímco tu sedíme a milujeme vás.
.
Staňte se kvantovými. Já jsem Kryon, milovník lidstva.
.
A tak to je.
Kryon
.
Zdroj originálu: http://www.kryon.com/  – MP3 (43 minut) a přepis – What does it do?
.
Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Dagmar H. (www.kryon.webnode.cz a www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
.