11-2011 Kryon

Evoluce DNA

Tento živý channeling byl předán Lee Carrollem v Santiago, Chile,
v neděli, 19. listopadu 2011.

.

Úvodní meditace prostřednictvím paní Marie Mechevy:

Zdravím, rodino.

Důvod,  proč k vám mohu hovořit z tohoto prostoru je, že jsme uvnitř všichni spojeni energií zvanou láska. Důvod, proč je každý z vás spojen s touto energií, kterou zde cítíte je, že pociťujete velkou propojenost s tím, kým jste.

.

Takže v této chvíli, kterou spolu prožijeme a též později, jakmile Kryon vstoupí do tohoto prostoru, dovolte si, vrátit se na místo, které ví o všem, kým jste, takže mnohem více informací uvnitř vaší DNA může promlouvat řečí, které budete rozumět. A tak, abychom se připravili na přijetí toho, co máme obdržet, zavřeme všichni oči a dovolme tomu, co je kvantové, aby se nám ukázalo. Víte, toto slovo „kvantový“ má mnohem větší rozměr než jak tomu všichni rozumíme. Je v tom to, co je mnohem větší, co je naší součástí, co si nyní klestí cestu vašimi srdci, aby mohlo s vámi komunikovat.

.

Víte, aktivace DNA má hodně co dělat s energií lásky. Má co dělat se způsobem, jakým se otevíráte, abyste mohli přijímat, má co dělat s vámi, co jste zde, a spojuje se s vámi na druhé straně.

.

A je zde něco velmi zvláštního na krajině, po níž chodíte. A energie, která se dostává do prostoru, chce, abyste si vzpomněli.

.

Vidíte, krajina těchto hor (míněny Andy – pozn. překl.) je tak úzce spojena se samotnou vaší podstatou, že tato země k vám může promlouvat a může s vámi komunikovat  a víte, co vám Andy říkají?  Říkají: „Vzpomeň si, starobylý! Vzpomeň si, kde jsi byl, zde jsi chodil!“ Dovolte svému nejhlubšímu jádru, aby se propojilo s informací, která je uvnitř těchto hor, protože obsahuje hlubokou příčinu změn, o kterých hovoříme. Vy všichni jste tolik spojeni s tímto místem!

.

Tolik  vás sem přišlo, abyste  ukončili  větší část cesty, kterou  jste nastoupili před dávnými časy – je to cesta rozvzpomenutí si. Má toho tolik společného s energií, která zde prýští!

.

Teď otevřete svá srdce doširoka, jak jen můžete! Jediným způsobem, jak se můžete rozšířit a dostat do informačního pole, jediný způsob jak s vámi může DNA opravdu komunikovat, abyste ji slyšeli, je, že se otevřete a rozšíříte uvnitř svého vlastního pole.

.

Víte, akášický záznam všeho, co kdy bylo, je ve vás. Můžete se chovat bez omezení, neexistují žádné hranice, jediné omezení, které můžete pociťovat, je to, co si sami nedovolíte.

.

Naslouchejte hlasu hor! Říká: „Vzpomeň si!“ A má to co dělat s vaší DNA i s DNA planety. Ano, vy všichni jste součástí této Země. Součástí její prapodstaty. Můžete s ní pracovat, pohybovat se s ní, můžete se napojit na planetární mřížky, takže budete cítit a rozumět tomu, co potřebuje.

.

Nyní se přesuňte do nejsvatějšího prostoru vašeho nejhlubšího jádra a poslouchejte. Slyšte, ta slova jsou adresována vám! Toto bude dlouho očekávaná zpráva. V této místnosti jsou energie, které je nutno vyslyšet. Jsou součástí vaší akášické kroniky a Kryonův doprovod je s vámi hodně propojen.

.

A tak si dovolte otevřít se a opravdu se spojit s druhou stranou. O tom všem je aktivace DNA. Je to o prolínání, spojování, je to o rušení všech hranic. Je to o propojování se s druhou stranou, protože – drazí, ve skutečnosti je všechno ve vás.

.

Je zde posvátnost, je zde čistota, kterou všichni poznáváte; je zde a je součástí toho, kým a čím jste. Je tak zvláštní a mnozí z vás čekali na tyto časy, které nastávají, po mnoho životů. Vychutnejte si nyní opravdovost svého okamžiku „TEĎ“ a ponořte se do něj – hlouběji a hlouběji a hlouběji a začněte doopravdy chápat, proč tu jste. 

.

Nejsou v tom žádné náhody – přivedla vás sem synchronicita, byli jste pozváni na kvantové setkání a to, co vidíte, je vaše setkání s druhou stranou.Takže nyní dovolte energii Kryona, aby vstoupila do posvátného prostoru, protože si vzpomínáte, že energie Kryona je mnohem víc než to, jak jste to dosud chápali. 

.

Umožněte svým průvodcům, aby se s vámi propojili posvátným způsobem tak, abyste to pochopili.

 

Channeling prostřednictvím Lee Carolla:

Zdravím drazí,

jsem Kryon z Magnetické služby a kvantové setkání bude pokračovat. Jaké bude kvantové setkání? Definujme si, jak to vnímáme: Lidská bytost je kvantová, ale nepoužívá kvantovou energii. Proto zde tato energie čeká jako možnost. Možnost pro každou lidskou bytost, která je tady. Jsou tu dnes  někteří z vás, kteří to cítili -  tu nevysvětlitelnou energii domova.

.

Co se stane, když si vzpomenete na pravdu? Je to jakoby se zvedl závoj a vy tuto informaci nevnímáte jako novou. Odhaluje cosi, co jste již znali. Takže se to stane potvrzením, ověřením něčeho, co jste vždy věděli.

.

Toto je odhalení způsobu, jak věci fungují. Je tu rozdíl paradigmat, že? V minulosti to ve 3D bylo tak, že přijdete a učíte se nové věci, které přijdou do vaší mysli, zapíšete si je, zapamatujete si je a používáte je. To se mění.

.

Na chvilku si představte cibuli. Uvnitř je pravda. A samotná cibule ji chce znát. Ale je obalena vrstvami sebe samé a tak nemůže vědět nic, dokud neodloží slupky. A tak jde na kvantové setkání cibulí! (Kryon se směje). Další cibule vstane a dá jí návod, jak tyto vrstvy odložit. Cibule pomalu odstraňuje slupky, a jak to dělá, všechny informace a pravda se odhalují.  Hluboká pravda, která zde vždy byla.

.

Toto je kvantové setkání a tak všechny staré duše zde v místnosti přišly se stovkami průvodců. Ale vrstvy nedůvěry, zkušeností z přežití a z třídimenzionálních paradigmatů na vás leží jako vrstvy cibule. Pravda je známá. Nejde o záhady – jak jste sem přišli je známo, proč jste tady je známo a co se od vás očekává, že byste měli dělat je také známo. Ale vy jste zavaleni těmi vrstvami.

.

Takže byste mohli říct, že energie je novým paradigmatem učení se. Učíte se, jak pracovat sami se sebou prostřednictvím procesů, které nemají nic společného s pravdou. Není tam žádná informace o pravdě, místo toho je tam informace o tom, jak se propojit a odhalit to, co se tam již nachází. A tak již vidíte jiné paradigma, které máte na dosah a u kterého byste mohli mít pocit, že si na něj vzpomínáte.

.

To jsou obtížné koncepty a toto je sofistikované publikum, a tak začneme sofistikovanou zprávou o DNA. Jde pouze o jednu z mnoha přednášek, které můj partner prezentuje.

Co víte o DNA? Velmi málo. Ale zdá se, že se chcete dovědět víc. 

.

I když se nezajímáte o chemii – většina z vás se zajímá o to, co je ve vás, protože o tom nic nevíte. Ale přistupujete k tomuto problému velmi třídimenzionálně. Například můj partner vám řekl, že  váš akášický záznam je ve vaší DNA. Řekl vám, že máte schopnost ji dolovat, tj. prokopat se dovnitř a vyndat zevnitř informaci, kterou potřebujete. To jsou sofistikované myšlenky a tak se třídimenzionální člověk rozhodne, že dostane to, co chce – a první věc, kterou byste mohli chtít, je něco, co vám roky unikalo. Chcete se vrátit a dostat z vaší DNA např. něco, co vám bylo v tomto životě odepřeno. A tak 3D lidská bytost, která má nadváhu, chce dostat zpátky tu hubenou, kterou jste kdysi byli (Kryon se směje). 

.

Víte – já vím, kdo je zde. Lidé to takhle dělají. Je to 3D proces a takhle to nefunguje. Jsou zde ukryty věci, o kterých vědce ještě ani nenapadlo, aby se na ně podívali. Jsou spokojeni, když zkoumají molekuly DNA a jsou spokojeni, když zjistí, že má buněčnou strukturu. Člověk má přibližně 100 bilionů částic identické DNA. Všechny jsou pro vás specifické a jsou pro vás jedinečné. Nikdo nemá vaši DNA. Ani nemůže. Protože nežil váš osobní příběh. Neprošel vašimi životními lekcemi. Nemá vaši zkušenost a proto vaše DNA je v celém vesmíru jedinečná. A je tu něco, na co se věda nikdy nezaměřila: jak tato DNA komunikuje sama se sebou? A ona musí – aby vytvořila člověka a podporovala život. Ale existuje myšlenka, že DNA se využívá pouze ve výzkumu a že tam leží nevyužita. Bude objeveno, že je aktivní. Ale jak komunikuje? A co by vám řekla, kdybyste to uměli rozluštit?

.

A tak se dostáváme k pojmu, o kterém jsme mluvili nedávno. Tato představa vychází z toho, že část vašeho těla obsahuje něco, co se nazývá innate = vrozená inteligence těla. Lidské vědomí má 3 vnitřní části: je to vědomí přežití - jedná se o tu část, kterou zrovna teď používáte; je to vrozené vědomí (innate), což je inteligence těla, a Vyšší Já. A řekli jsme jen nedávno: innate je to vědomí, které patří tělu, které ví všechno o vašem vnitřku i to, o čem vy vaším vědomím přežití nevíte nic.

.

Dám vám další příklad pro ty, kteří neslyšeli předchozí informaci: ve vašem těle se teď toho tolik odehrává, o čem nemáte žádné povědomí – nazveme to automatickým systémem. Když přebírá vedení mozek, srdce bije automaticky, dýcháte automaticky, trávení probíhá automaticky, sníte, aniž byste to plánovali, a jste tak na to zvyklí. A to vede naše kroky dál. Slyšeli jste někdy o svalovém testu jménem kineziologie? Když se těla zeptáte na něco, co neznáte: „Je to pro mě dobré či ne?“  „Přežiji či ne?“ „Je tento doplněk či lék pro mě vhodný nebo ne?“  Použijte tento svalový test, abyste zjistili odpověď. Jak to, že vy to nevíte, ale tělo to ví? Znovu vám říkáme: dává to smysl, že musíte jít k lékaři, abyste zjistili, zda jste nemocní či ne? Není to zvláštní? Že tu nemoc můžete mít, ale nevíte o tom? Co to je za inteligenci těla, když vám muž nebo žena v bílém plášti musí říct něco, co byste měli vědět? Ale innate ve vašem těle to všechno ví. Možná tělo bojovalo měsíce s nemocí nebo s infekcí, ale vy musíte zjišťovat, o co se jedná, z vnějšího zdroje!

.

Takže se nyní vraťme k DNA. DNA je kvantová. Má kvantové instrukce, ale samotná molekula není kvantová. Je to biologická molekula, která posílá kvantovou instrukci kvantovým částicím vašeho těla zvaným atomová struktura, které představují instrukce. Je to informace v DNA,  která se obrací na vaše tělo a to nejenom na buněčné úrovni, ale na úrovni atomů, která je schopna léčit a také vytvářet novou tkáň. DNA je propojená, protože má kolem sebe kvantové pole. To znamená, že každý kousek DNA je jako všechny ostatní, proto tam neprobíhá žádná komunikace – protože ono to všechno “ví“ společně a naráz. A má to jméno: innate. Takže nyní víte, co je innate. Je to pole vaší DNA.

.

Co dál? Chcete jí umět změnit, chcete s ní navázat kontakt. Chcete ji aktivovat. Už jsme to slovo použili dřív: aktivovat. Není přesné, ale ve vaší 3D na to slovo reagujete. Řeknu vám, jak by ten proces měl vypadat.

.

Drazí, nebudete moct dělat s vaší DNA nic z toho, co jsme řekli – pokud nejprve nepřekonáte omezení své mysli a nedotknete se innate. Takže se dá říct, že proces lidského vývoje probíhá uvnitř. To znamená, člověk se musí dotknout sám sebe (svého nitra). A katalyzátorem toho  dění je tzv. intuice. Je to most mozku mezi tou vaší částí, která zajišťuje přežití, a mezi innate. A otázka zní: jak to mám udělat? Jsou lidé, kteří říkají: „Chci aktivovat svoji DNA“Prosím, říkejte to i nadále, neboť Duch a innate ví přesně, co chcete, i když taková věc, jako je aktivace DNA, neexistuje.

.

To, co děláte, je aktivace vrozené inteligence vaší DNA, aby vám poskytla, co budete dále potřebovat. 

.

Poslouchejte, tohle je těžké.

.

Jsou zde 3 vaše části vytvořené tak, aby byly propojené. Takže jsou zde již určité stezky. Jenom stále nejsou průchodné. Jako potrubí, které je částečně uzavřené a může jím projít pouze stružka vody, pouze pár kapek bude puštěno. Všechny trubky jsou v pořádku a vy to víte. I ti věční pochybovači, kteří jsou mezi vámi, to vědí. Cítí, že uvnitř je Bůh. Vědí, že tam je. Není zajímavé, že víc než 80% lidstva věří na posmrtný život? Víte, že to existuje. Myšlenka, že po ukončení života vše pomíjí, se vaší intuici nezamlouvá.

.

Chtěl bych vám říct, co je v souladu s intuicí – že váš život skončí a vy pokračujete. To je intuice.  Lidská intuice. Není navždy po vás. A jak by to bylo možné, kdyby ve vás nebylo něco vyššího? Je to propojené s tím, co je v pozadí – co nazýváme Bohem – najdete ho jakýmkoli způsobem budete chtít.

.

Tyto tři lidské mřížky -  chcete-li je tak nazvat – jsou vždy propojeny něčím, čemu příliš nevěříte - intuicí - a někteří z vás ji vůbec nepoužívají. Nevěříte jí. A když dostanete intuitivní myšlenky, odvrhnete je. Nevážíte si jich. Máte pocit, že je to něco, co jste si vymysleli, že jsou to prchavé myšlenky vaší obrazotvornosti. Intuice je ale tím, co bychom mohli nazvat pojivem mezi těmito třemi mřížkami.

Když začnete tvořit čistý záměr, jak jsme to popsali již dříve, k aktivaci vaší DNA, začnete se prostřednictvím intuice propojovat s innate. A když se začnete dostávat do kontaktu s innate ve vás, rozpoznáte to. A to přináší otázku: Jak poznám, jestli to dělám správně?“  A odpověď zní: víte to. Není žádný seznam toho, co byste měli hledat. Prostě to víte. Je to tak těžké, protože lidé chtějí jiné druhy věcí… (procesů).

.

Zeptám se vás něco a vrátíte se při tom do historie. Vraťme se o stovky a stovky let ve vědomí do doby, kdy Země byla barbarská. Nepřišlo vám nic divného na tom napadnout jiné osady a všechny zabít? Všichni jste se toho účastnili, protože takové bylo vědomí lidstva a to byl váš způsob přežití.

.

Teď se vás zeptám: „Uvažujete tak v dnešní době?“  A vy řeknete: NE!! A já se vás zeptám: „Jak to víte?“ A vy řeknete: „Protože již nejsme barbaři!“ A já řeknu: „Jak to víte?“  A vy řeknete: „Protože to víme“. Budete to vědět, když se spojíte s vaší innate. Protože to je první krok k vytvoření toho, co jde do jádra každé lidské bytosti.

.

Budete se cítit klidnější. Budete mít lepší pocit z toho, čím jste uvnitř, budete mít méně obav o vaše tělo, větší důvěru v to, že vás vaše tělo zalarmuje, když k tomu bude nějaký důvod. A když tak učiní, stane se to intuitivně a vy mu budete naslouchat a budete dle toho reagovat. Znamená to, že jste otevřeli potrubí. Potrubí mezi tou vaší částí, která představuje přežití, a vrozenou vnitřní podstatou, která je inteligentní. A časem se innate zaktivuje způsobem, jak to potřebujete.

.

Potřebujete zhubnout – innate vám to umožní. Říkáte: Zkoušeli jsme to již dříve, ale opravdu to nefungovalo a nemělo to dlouhé trvání“. Říká to takhle vaše innate? A vy to nebudete znovu absolvovat? Ale co když existuje postup, na základě kterého se změní vaše buněčná struktura? Váš metabolizmus? A podpoří vás v záměru být zdravější? A pak, drahý člověče, přepíšeš svoji DNA. Změníte sami sebe. Ale učiníte to na základě automatického postupu.

.

Lidé a třetí dimenze chtějí všechno řídit. Četl jsem Kryonovu knížku o DNA. Líbí se mi vrstva 6.  Myslím na to, že ji budu aktivovat“. Nic takového neexistuje! Když podstupujete tento proces, inteligence vašeho těla udělá, co je třeba pro vaše přežití a jedna z věcí, které s tím budou souviset, je více energie. A vy rychle přestanete stárnout a všimnete si toho. A budete to cítit. A nebudete se ptát: jak to vím? Protože to uvidíte v zrcadle. Je to jen jiný způsob učení.

.

Každý člověk manifestuje tyto věci sám sobě způsobem, který se prokazuje vnitřním pocitem. A nemusíte to nikde hlásit ani se ptát – jak to dělám? Víte, jak se to děje.

Co je tam dalšího? Je tam mnoho dalšího.

.

Máte některé zlozvyky. Nejíte zdravě, nadužíváte léky nebo jste drogově závislí? Chtěli byste to změnit? Můžete. Prostřednictvím DNA. A je toho ještě víc. Mnohem víc!

.

A co váš emoční problém? Co je to, co jste si vzali s sebou do tohoto života anebo co se vám přihodilo dříve v tomto životě? Tvoří to součást vaší mysli a vy na to stále myslíte. Vím, kdo tu je. Strach a bolest, hněv a neodpuštění! Já vím, kdo je zde. Kdy si představíte, jak byste vypadali bez těchto starostí?“  A dostávám odpověď: „Proto tu  teď s tebou sedím. Chtěl bych být od tohoto všeho osvobozen.“  Můžete! Víte, innate o tom ví všechno. Je to vás nejlepší přítel. A tyto věci budou pro vás pracovat. Vašim úkolem je vizualizovat propojení mezi vašim vědomím a buněčnou inteligencí.

.

Posaďte se na židli v meditaci a hovořte ke své buněčné struktuře:

„Drahý Duchu, který jsi ve mně, chci všechny tyto 3 části spojit, a žádám novou energii na této planetě, aby působila jako katalyzátor a zahajuji tento proces pro sebe – za pomoci toho, co je kolem mne a teď tento proces spouštím.“

.

A pak jsou zde někteří, kteří řeknou: „Ale jsou zde některé zvláštnosti!“ Jistěže jsou! A tělo je všechny zná! Ach, drazí, máte všechen náš čas!
.

A nyní mluvme o tělesném procesu včetně toho, o kterém jsme mluvili dříve. Je to o dělení vašich buněk. Omlazování orgánů. A vy zde budete sedět a říkat: „Jak to poznám? Jak to budu cítit?“ Je toho hodně, s čím je nutné pracovat. A musí se to dělat jinak než předtím. Ne na základě seznamu úkonů. Začínáte vidět, kolik je kolem vás staré energie?

.

Když budete požádáni, abyste vzestoupili, abyste některé věci formulovali a tak pomohli své duši, uvědomíte si, že to vůbec není přesné a že vy to chcete dělat tak, jak jste to vždy dělali. A pamatujete si to z lemurské doby, kdy jste byli běžně schopni zarovnat všechny vrstvy.

.

Doufám, že moje přednáška přinese nějaké ovoce ohledně toho, co je třeba v budoucnu podniknout a  že budete mít výsledky. Protože tato energie, ve které sedíte, je energie, na kterou jste čekali, a je konečně tady! A chci vám ještě říct o neviditelných částech, které jsou vysoce esoterické, a pak to uzavřeme.

.

Vaše akášická kronika není jedinou věcí, která se kolem vás nachází. Je zde také Krystalická mřížka. Je to mřížka Gaii a my jsme hovořili o třech mřížkách Gaii. Ale tato obsahuje vzpomínky na všechny lidské životy a činnosti a to znamená, že vše, co jste v minulosti zažili, co se týká přátel, rodiny, těch které jste milovali a ztratili, to všechno je v této kvantové mřížce. Poslouchejte: Máte k tomu přístup! Čím víc se dostanete k innate, tím větší je to kvantové pole. Prolíná se s dalším kvantovým polem, zvaným Krystalická mřížka a najednou zde máte pomoc! Velkou pomoc! A přichází odněkud, odkud jste to nečekali.

.

Nedávno jsme vám předali channeling, kde se mluvilo o tajemství Akášické kroniky a rolích, které hrají vaši rodiče. A vy mi řeknete: moji rodiče ne! Moje rodiče ne! A já vám řeknu: ne ti pozemští. My hovoříme o duších vašich rodičů. Ani na tom nezáleží, zda jsou ještě zde na Zemi či ne, nebo zda jsou na druhé straně závoje. Jejích úkolem bylo přijít sem a přivést vás na svět. Zda s vámi spolupracují či ne, na tom nezáleží. Na druhé straně závoje vědí, co děláte. Že se probudíte a půjdete na setkání jako je toto. Začnete zasévat semínka míru na Zemi, což se dokoná prostřednictvím posunu vědomí.

.

Oni strávili určitou dobu na Krystalické mřížce. Části duší vašich rodičů, božské části vašich prarodičů a jejich rodičů a jejich rodičů jsou tam obsaženy. To je ta pomoc. A je velká. A můžete ji nyní cítit.

.

Je pro vás těžké oddělit to tělesné a to, co je božské? Zde máte test – je zde někdo, komu nemůžete odpustit? Vizualizujte si ho. Můžete v něm vidět část Boha? Pokud ne, máte ještě nějakou práci. A když ano, začněte to vidět a cítit, poznáte to. Pocítíte posun a změnu a dramata kolem událostí se začnou hroutit. Uvidíte je pouze jako Boží lásku - uvidíte je tak, jak sem přišli. Někteří sem přišli, aby vás rozčilovali, a tím vás přivedli na setkání, jako je toto, abyste změnili svůj život.

.

Poslouchejte, milovaní: Někteří sem přišli zemřít a způsobit vám bolest – a měli vás natolik rádi, že toho svou smrtí docílili. Protože věděli, že vás to posune sem. Do zkoumání sebe sama a do dokonalého plánu planety, který vás zde potřeboval mít. Je v tom systém a my jsme pomocí pro druhé. Máte odvahu to přijmout? Že i vaši nepřátelé jsou vašimi přáteli? Takový je Pracovník Světla. Pracuje ve světle – a nyní je vhodná doba dát se do toho.

.

A pozvání platí pro všechny. Opusťte toto místo jiní než jste sem přišli. Začněte se prolínat sami se sebou. Otevřete to potrubí. Když se dostanete do prostřední mřížky, zvané jádro, řeknu vám, co všichni víte.  Budete se mít rádi. Odpustíte všem kolem vás. Nebudete mít žádná dramata ani strachy a půjdete životem den za dnem s jiným pocitem. A nikdy se již nebudete ptát: „Jak to vím, že se toho dotýkám?“ Jednoduše to budete vědět. O tom učíme. Jste frontovou linií této bitvy. Světlo proti tmě. Nová energie proti staré. Máte ohromující sílu. A poprvé s vámi Gaia spolupracuje.

.

A toto vše jste vytvořili v posledních letech a budete v tom pokračovat ještě minimálně dalších 18 let.

.

Toto je informace, která je jiná než informace, kterou jsme vám dali dříve, protože hovoříme ke skupině, která má schopnost pochopit, staré duše. Přišli jste na setkání o DNA. Jste prvními z mnohých. Začínáte chápat něco, co je tak odlišné. Všechno, co jsme vás učili, všechno je soustředěno kolem Boží lásky.

.

Změňte tuto planetu! Byl jsem na mnoha místech jako Kryon. Na jiných planetách. Je to tak dávno, že o tom nemůžete mít ani zdání. Soustředěn na staré duše jsem vám dal tuto informaci. Pozoroval jsem vás po všechna ta léta, jak postupujete a vytváříte planetu plnou nádhery, krásy, posunu vědomí, jakou si ani nedovedete představit. Žádné války, již žádný hlad. Nedovolíte to. Moudrost, která přichází vyřešit problémy, co jsou neřešitelné. Nemůžete si představit, co si neumíte představit. A řešení všech problémů, které jsou na této planetě, jsou v rukách lidské moudrosti.

.

Vy jste začátkem toho všeho. Není divu, že se kundalíní Země pohybuje. Nové duchovní centrum planety spolu s Krystalickou mřížkou začnou rezonovat jinak než kdy předtím. Nečekám, že to pochopíte. Ale toto je správný posun a my vás oslavujeme každým dnem. Nemáte ani tušení, co jste zde vytvořili a jak jste dokonalí. Jděte dovnitř a nalezněte krásu. A žijte dlouho.

A tak to je.

 

Kryon  

.

Poznámka ke kopírování:

Zdroj: MP3 nahrávka (59 minut) – http://www.kryon.com/. Tento Kryonův channeling je vám ZDARMA k dispozici. Užijte si jej, pracujte s ním. Můžete si jej číst, tisknout a dále šířit, ovšem za podmínky, že jej budete rozšiřovat také ZDARMA. MP3 nahrávka je také volně k dispozici, ale není určena k veřejné produkci (rádiové vysílání apod.).

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. z MP3 záznamu živého channelingu. (http://www.transformace.info/). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.