11-2013 Kryon

33 horníků

 

Tento channeling byl přijat živě Lee Carrollem v poušti Atacama, Chile 05. listopadu 2013 během 2. Kundalíní Tour

 

Poznámky překladatelky MK:

1) Když v roce 2010 televizi a internet zaplavily zprávy o hornících, kteří byli po zemětřesení zavaleni v dole, přiznám se, že jsem to brala prostě jako další ze spousty špatných zpráv a nevěnovala jsem tomu pozornost. Do chvíle, než jsem zahlédla titulek, který oznamoval, že je jich 33. V tu chvíli jsem strnula a zalapala po dechu. Došlo mi, že se děje něco velmi důležitého… A stejný pocit jsem měla při poslechu tohoto záznamu.

.

Tady je jen krátké připomenutí oné události: 05.08.2010 bylo v chilském dole (jménem San José) po zemětřesení zavaleno 33 horníků. Tato událost spojila doslova celý svět. Když byli po 69 dnech (13.10.2010) ve 22 h konečně všichni osvobozeni, svět zaplavila vlna dojetí a naděje. Naděje byl i název tábora, kde čekali příbuzní a přátelé těchto horníků (4000 lidí) a Naděje (Esperanza) pojmenoval 32. horník svou dceru, která se narodila 14. září, tedy v době, kdy byl ještě v závalu. Všechny je z hloubky 700 metrů na povrch (vrtem číslo tři) vytáhli záchranáři pomocí speciálně vyrobené kapsle s názvem Fénix… Chilský prezident tehdy řekl: Nejsou to ti stejní lidé, které zával uvěznil 5. srpna. Vyšli ven silnější a dali nám lekci. Ale ani Chile není stejné, myslím, že je silnější a jednotnější než kdy předtím.“

.

A takových „skrytých“ informací je v celém příběhu celá řada. Docela pěkně to zpracovala ČT v těchto dvou článcích:

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/139302-33-horniku-z-chile-dojalo-cely-svet-dodnes-to-jsou-celebrity/

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/104200-kdo-jsou-chilsti-dulni-trosecnici/

2) Když se Lee a celá skupina zastavili na místě této události, bylo pro ně překvapení, že se zde setkali se 4 ze zavalených horníků (jejich čísla byla 11, 18, 9 a 33 = 2 mistrovská čísla a dvě „devítky“ – Kryon o tom hovoří během channelingu). Lee na FB říká, že neví o žádné jiné skupině, kterou by horníci přišli pozdravit. Také zopakoval to, co již Kryon řekl dříve, že toto byla první událost, která změnila vědomí planety prostřednictvím radosti a oslavy. Dříve to dokázaly pouze události, které s sebou nesly smutek a utrpení…

.

3) Kryon během této cesty (z níž existuje 12 záznamů) také několikrát opakoval, že se zde naplnilo dávné proroctví o Orlovi a Kondorovi:

.

Toto dávné amazonské proroctví vypráví o tom, že se lidská společnost rozštěpí na dva směry – cestu Orla a Kondora. Cesta Kondora je cestou srdce, intuice a ženství. Cesta Orla je cestou mysli, průmyslu a mužství. Toto proroctví říká, že kolem roku 1490 započne 500leté období, během kterého se lidé Orla stanou tak mocnými, že by mohli v podstatě ovládnout a vypudit lid Kondora. Viděli jsme to v podobě dobytí obou Amerik a zabíjení a útlaku domorodých lidí v následujících 500 letech – až v podstatě dodnes. Toto proroctví říká, že v dalších pěti stech letech, počínaje rokem 1990existuje potenciál, že Orel a Kondor se setkají, vzlétnou spolu do nebe a vytvoří novou úroveň vědomí pro lidstvo… (Zdroj www.pachamama.org, překlad MK)

A teď už tedy ke Kryonově channelingu:

.

Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Vím, kde jsem. A vím, kdo tu je. Celá myšlenka cesty, která oslavuje Zemi je vhodná, správná a se záměrem. Tento rok je tato cesta jiná, pokud jste si nevšimli. Všude, kam jdete, probíhá oslava. Zastavovali jste se na různých místech, rozhlíželi se a někteří z vás očekávali posvátnost – očekávali, že je zaplaví božský mír. To ale není to, co nabízíme. Chceme, abyste cítili mír, a chceme, abyste pochopili, že je to oslava. Tento rok je jiný než ten minulý (2012). Minulý rok byl otevřením možností, toto je rok akceChvíli to potrvá. Takže nejdřív oslavte to otevření, oslavte začátek.

.

Když se díváte na věci, které tato země nabízí, zvu vás, abyste se usmáli a oslavovali Zemi. Nemusíte cítit záplavu posvátnosti. Oslavujte! Máte osobní radost z andělů kolem vás? Chtějí, abyste relaxovali. Pokud dokážete být v míru se sebou, obdržíte vše, co tu je pro vás připraveno k předání.

.

Pojďme hovořit o tom, co jste dnes viděli. Samozřejmě bylo překvapením, že jste se setkali s některými z mužů, kteří zde byli zapojeni (s horníky). Ale synchronicita pokračuje. Jak budete dál kráčet touto zemí, synchronicita bude pokračovatViděli jste číslo vrtu? (Číslo tři = katalyzátor – pozn. př.) Slyšeli jste čísla těchto čtyř mužů? Jaká to souhra náhod, že to jsou čísla jedenáct, dvakrát devět a třicet tři! (Kryon se směje.) Pouze čtyři muži mohli přijít. Požádáno bylo více z nich. Jsou na svá čísla hrdí a lidé si je pod těmito čísly zapamatují navždyA vy se díváte na tu synchronicituDvě devítky pro dokončení, jedenáctka pro osvícení a třicet tři pro soucit… Mohlo by být jasnější, že to máte oslavit?

.

Povím vám něco, co vám oni nepoví, ale možná, že jednoho dne to vyjde najevo. Dovolte, abych vás vzal do jejich úkrytu. Ukážu vám, co se tam před třemi lety (v roce 2010) dělo – 2300 stop pod zemí. Říkají, že shromáždili zásoby – vodu, jídlo, baterie – a usadili se tam na mnoho dní. Je zajímavé, co lidé dělají, když čelí jisté smrti. Zejména když vědí, že bude pomalá, když pro ně není téměř žádná naděje a dny plynou…

.

To jediné, co slyšeli, bylo stále víc problémů s myslí. Co ti muži dělali? Jednali různě. Někteří z nich cítili zodpovědnost za ostatní. Starší brali ty mladé jako své mladší bratry. Stáli tváří v tvář smrti, která jim umožnila přemýšletVšichni do jednoho se obrátili k BohuVstoupili s jedním nastavením mysli a vystoupili s jinýmV tom úkrytu se staly věci, o kterých vám nikdy neřeknou. A dny plynuly… Modlili se. Samostatně i kolektivně. Teklo mnoho slz… Řekli by vám, že ty slzy neronili kvůli sobě, ale pro své rodiny, o kterých věděli, že se shromáždily nad nimi – tak blízko a přeci tak daleko! Všichni jejich milovaní… děti, které neměli už nikdy spatřit, ženy, sestry, matky, otcové…

.

Tito muži jednali různě, když tomu čelili. A staly se věci, o kterých vám nikdy neřeknou. Tam dole se stalo také něco, o čem vám jednou někdo z nich možná poví. Při jejich modlitbách se děly podivné věci se světly. Byly jim dány dary. Viděli pár zvláštních věcí… Tito muži byli na cestě ke smrti, informovali svou buněčnou strukturu, že je v pořádku, když zemřou. Řekli své buněčné struktuře, aby osvobodila Boha v jejich nitru. A při tom procesu někteří z nich skutečně započali to, co bychom nazvali fyzický vzestup. Byli v míru s celou tou situací a připraveni na setkání s andělem. Lidé jednají různě, když čelí smrti.

.

Toto jsou důvěrné věci, o kterých nebudou mluvit. Důvěrné pro jejich duši, důvěrné pro jejich portál, kterým je šišinka (epifýza). Co v těch dnech viděli před tím, než se dozvěděli, že budou zachráněni, bylo tak důvěrné a podivné, že o tom nejspíš nebudou mluvit nikdy s nikým. Než vyšli na povrch, udělali dohodu, která s nimi zůstane. Stal se zázrak. Bylo zde 33 mužů, miliardy lidí to sledovaly a to změnilo planetuChci, abyste viděli ty metafory. Chci, abyste viděli tu metaforu o planetě. Chápete, že zde padlo proroctví, které bylo platné, když jste se narodili, že? To proroctví tvrdilo, že to tato planeta nezvládne. A vy jste to věděli. Všechna (stará) proroctví obsahovala konec času, který měl nastat v roce 2012 či dříveByla to proroctví o válce a duchovním armagedonu a byla všude. Lidstvo bylo v úkrytu, lidstvo hledalo zdroje, lidstvo umíralo… A kdybyste se zeptali kteréhokoli proroka, řekl by vám, že není cesty ven, že to nastavení nemůže být změněno. Mluvili jsme o tom tolikrát! Zdánlivě v posledním možném okamžiku se začala zvyšovat vibrace planety. Sovětský svaz přestal existovat a mnoho věcí se začalo měnit. Je to jako by vás našli ve vrtu. Sami jste se dostali tímto vrtem ven. Vidíte tu metaforu? Ti muži se zrodili ze země – vynořili se z Gaii, jeden po druhém. A zrovna tak i vy. Přesně jako vy.

.

Lidstvo se znovu zrodilo. A měli byste oslavit fakt, že jste se zrodili jeden po druhém! Země nebyla ušetřena jako skupina od nějakého příšerného proroctví. Po jednom jste se rozhodli zvýšit svou vibraci a to ovlivnilo vše. Jeden horník za druhým… ovlivnili všechny. Vidíte zde tu spojitost? A tak se chystám vás vyzvat, abyste to viděli - jeden po druhém. Jak zde sedíte na židlích, každý z vás, jeden po druhém jste byli zodpovědní za planetu takovou, jak ji vidíte dnes. Je mnoho Pracovníků Světla, bratrů a sester, a všichni jste čelili stejné věci – planetě, která směřovala k hororu a zkáze. A jaký z toho máte pocit? Ne jako skupina, ale jeden po druhém.

.

Jakým výzvám čelíte dnes? Jaký z nich máte pocit? Chci, abyste je na chvíli odložili. Chci, abyste oslavili to, co jste vykonali. Planeta to oslavila. Všechno. Nejen staré duše, nejen ty, co probouzejí spiritualitu, ale každého, kdo cítil soucit k zachráněným. Vidíte tady tu spojitost? Staré duše planety, které odvedly tuto práci, ovlivnily všechnyBez ohledu na to, zda byly osvícené nebo jestli se vůbec zajímaly o duchovní věci – všechny byly přivedeny ke světlu. Tato planeta se změnila. A to, co se jako první změnilo, a co jste v roce 2010 oslavili, bylo předzvěstí energií, které znovu uvidíte – soucitu, radosti, oslavy. Chci, abyste oslavovali.

.

Brzy spolu budeme na dalších místech… budeme šplhat na hory – i když jen malé (Kryon se směje) – u jezera Titicaca. Chci, abyste oslavovali, jakmile popadnete dech. (Opět smích.) Oslavujte! Pracovníci Světla mají tendenci hledat jiné pocity. Chci vám říci toto: roztáhněte své ruce a oslavujte. To je všechno, o co vás žádáme. Pracovat na sobě můžete později. Je čas oslavovat! A na každé zastávce byste to měli cítit – stejný pocit, jako když přijdete na party, kde jsou vaši přátelé, kde máte důvod se smát a radovat. Pokud tohle ucítíte, Země se s vámi setká, potřese vám rukama a řekne: „Dobrá práce!“ Dívejte se na krásu kolem… oslavujte.

.

Těch 33 horníků se ještě i dnes vyrovnává s faktem, že byli zachráněni. Někteří se snaží vyrovnat s tím, co tam dole viděli. Možná nikdy nebudou vědět, že jsou součástí většího obrazu Země. My to ale víme. A tak až se dnes budete procházet kolem v poušti, mnozí z vás se budou usmívat a ten úsměv nebudete moci dostat ze své tváře kvůli probíhající oslavě. Přemýšlejte o těchto věcech. Nikdy nezapomeňte, co jste dnes viděli – místo v poušti, které změnilo svět…

A tak to je, staré duše.

KRYON

.

Poznámka ke kopírování:

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ - 33 miners  San Pedro (MP3 – 22 minut)

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová. (www.posvatnesrdce.cz a www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět