11-2013 Kryon

Co znamená soucitné jednání?

Tento živý channeling Kryona byl přijat v San Pedro, Honduras, (Kundalíní Tour), 8. listopadu 2013

.

Zdravím vás, moji milí. Jsem Kryon z magnetické služby.

Můj partner ustupuje stranou. Musí to udělat a přeje si to. Nechce se totiž stát součástí diskuse (Kryon se směje). Rád bych, abyste se na něco podívali. Není to tak dlouho, co jsme začali mluvit o slovním spojení „soucitné jednání“. A tak vyvstává otázka: „Co Kryon míní tím soucitným jednáním?“

.

Jediné, co jsme si kdy o tom řekli, bylo, že byste to měli praktikovat. Nebylo to nijak definováno. A přesto – podívejte se, co se dnes stalo. Rozdělili jste se do skupin, abyste o tom mluvili, abyste si to definovali, abyste se ptali, co to může znamenat. Dovolte mi, abych to teď stručně shrnul. Jak velká byla pravděpodobnost, že nějaká skupina bude v roce 2013 toto slovní spojení zkoumat? A teď jste tady a děláte to. Nejen, abyste si je definovali – podívejte se na vaše chování dnes v této místnosti, kdy se pokoušíte přesně vymezit něco, co byste rádi pochopili a co je pro vás důležité. Věnovali jste celý den, abyste se mohli zabývat tím, co to může znamenat. Pro Ducha to znamená mnohem víc než jen to, že jste chtěli najít definici –jste skupinou lidí toužící se něco o tom dozvědět.

.

Podívejme se ještě jednou, co jsem řekl. Soucitný čin je pojem, který můj partner přeložil z jednoho konceptu na mé straně závoje. Je to nový pojem, o němž jste ještě mnoho neslyšeli. Je to úsloví. Říkali jsme vám, že je nové pro nové lidi na této planetě. Pokud vám připadá těžké to definovat, je to způsobeno tím, že jste vybírali slova z minulosti a zkoušeli je napasovat na nový koncept. Koncept, pro který možná neexistuje žádná definice, jíž byste rozuměli, který se však vyvíjí podle toho, co se vám právě děje, co právě prožíváte. Přesto jej pořád ještě chcete definovat. Dovolte mi, abych vám ukázal, jak je to těžké.

.

Co je emoce? Můžete se rozdělit do skupin a já vám dám 10 minut. Tato doba vám nebude stačit a potřebovali byste (na to) celé dny, neboť emoce zahrnuje velký objem lidských zkušeností. Je to způsob, jak se cítíte, když vám číšník servíruje oběd. Je to to, co cítíte, když ztratíte partnera, otce nebo matku. A je to všechno, co se nachází mezi tím. Můžete to skutečně definovat? Odpověď zní: možná. Byla by to však intelektuální definice, velmi obecná, aby dokázala zahrnout všechno, co to jeSlovo „soucit“ to všechno obsahuje, ale když to zkombinujete se slovy „jednání, konání, činy, akce“, je to téměř nedefinovatelné.

.

Jak definujete „lásku“? Mnoho z vás se totiž pokouší definovat „soucitné jednání“ slovem láska. Intelektuálové by řekli: „Dobrá, když chceš takto postupovat, musíš nejprve definovat, co je to láska.“ OK, znovu se rozdělte do skupin a já vám dám dalších 10 minut. (Kryon se usmívá.) Láska je mnohem víc než slovo. Láska je, jak se cítíte, když vám číšník servíruje oběd, protože milujete salát. Láska je to, jak se cítíš, matko, když poprvé pohlédneš do očí svého novorozeného dítěte. To všechno je láska – a (zároveň) všechno to, co se nachází mezi tím. Chápete, co tím míním?

.

Abychom tedy soucitné jednání definovali nějakým obecným intelektuálním pojmem, musíme se spojit s lidskou zkušeností a položit pár otázek. Nejde ani tak o to zodpovědět otázku „Co to je?“ jako spíš „Co potřebujete, abyste to mohli praktikovat?“ Uvedeme vám příklady, které vám pomohou poznat, jak obsáhlé to je nebo co by to v nové energii mohlo znamenat.

.

Co potřebujete, abyste mohli soucitné jednání uvádět do praxe? Milý člověče, abys mohl tuto nedefinovatelnou záležitost praktikovat správným způsobem, je k tomu zapotřebí jako prvního atributu nezištnosti, nesobeckosti. To je v každé řeči obtížný pojem. Znamená to absenci „starání se pouze sám o sebe“. Pojďme si to prozkoumat.

.

Každý z vás se musí starat sám o sebe (Kryon se směje). Ach, víme, že je to přirozené a to také děláte. Nejdřív se musíte postarat sami o sebe. Ví to každá matka i každý manažer. Pro lidstvo je to něco zásadního. Nazvěme to jiným slovem: přežití. Nyní to změníme na „emoční přežití“ – to zas závisí na tom, jak chápete pojem „emoce“.

.

Nezištnost, nesobeckost – v jakékoli situaci, ve které se ocitnete, byste se měli naučit neutralizovat sami sebe novou energií, která vás už nestaví na první místo. A to je za hranicemi toho, co považujete za normální, je to něco, na co nejste zvyklí, co běžně neděláte. Moji drazí, je přirozenou lidskou vlastností, že v jakékoli situaci, ve které se ocitnete, se nejprve staráte sami o sebeJe to součást způsobu vašeho přežití. Dokážete si představit obtížnost toho, o co vás žádáme? Měli byste začít posuzovat sami sebe a danou situaci jako rovnocenné. A teprve pak začít s analýzou těch nejpříznivějších, nejlépe fungujících výsledků. Ano, tady se to komplikuje, ale očekávali jste něco jiného? Nesobeckost je jedním z klíčů k soucitnému jednání.

.

Soucitné jednání znamená pro každého člověka v každé situaci něco jiného. Dalo by se to popsat jako něco, co by člověk udělal sám pro sebe, aby dosáhl nejpříznivějšího a nejlaskavějšího výsledku, a to by se pak aplikovalo na skupiny lidí, dokonce i na tak významné skupiny jako jsou vlády. Dokážete si představit obětavou, nezištnou vládu? Ve vašem současném světě je to nemožné, protože každá vláda zodpovídá za přežití v rámci svých daných možností. Dokážete si představit, jak by se jedna země dívala na druhou bez tohoto omezení? To by pak bylo soucitné jednání. Jednání s nesobeckým a nezištným vědomím… Představte si na chvíli, že mezi dvěma vládami došlo k územnímu sporu – jak by pak vypadalo soucitné jednání, kdyby tak jednaly obě strany? V nové energii by první reakcí obou vlád se soucitným jednáním byla nezištnost: „Jak bychom se mohli o toto území podělit tak, aby to bylo nejpříznivějším řešením pro obě strany, bez sporů a všeho ostatního, co s tím bylo v minulosti normálně spojené?“ Jaké by to bylo myšlení? Ve staré energii by to znamenalo: „Jak si ponechat kus území pro nás? Jak je rozdělit nebo nerozdělit? Jak bychom je mohli získat celé? Co můžeme vyložit na stůl a konfrontovat tím druhou zemi? Co bychom mohli vytáhnout z minulosti, třeba i něco, co by vyvolalo strach?“ Dokážete si nyní představit dvě vlády, které by na sebe pohlédly a jejich první myšlenkou, reakcí by bylo„Jak nalézt rozumné a blahodárné řešení, aniž bychom přitom museli vyhrát?“ To je nová energie, moji drazí.

.

Podívejme se na další atribut: schopnost vcítit se do konkrétní situace. Jak se cítíte, když se setkáte s někým, kdo právě přišel o partnera nebo dokonce o dítě? Co se vám honí hlavou, moji drazí? Jaké by mělo být v takové situaci soucitné jednání? Bude zřejmě úplně jiné než v jakékoli jiné situaci, že? Soucitné jednání se tedy jedinečným způsobem vztahuje k určité situaci. Vcítíte se do situace někoho jiného a pociťujete božský soucit; uděláte, co můžete, abyste zmírnili jeho žal. Liší se to od každé jiné situace, v jaké jste se kdy ocitli. Člověk však má být schopen pociťovat empatii, být emočně otevřený a citlivýVidíte, to je také součást jednání, které vytváří nový druh Já, které je nejen nesobecké a obětavé, ale má též otevřené srdce. Ani to pro vás není úplně samozřejmé. Někteří z vás své srdce uzavřeli, aby mohli přežít. Když přijdete na nějaké shromáždění jako je toto, víte, že jste uzavření a chcete to tak nechat. Dokonce se můžete zapojit do diskuse o otevřeném srdci, i když víte, že to své chcete nechat uzavřené. To je starý způsob přežívání, protože si pomyslíte: „Pokud se otevřu, stanu se zranitelným.“ Ale když se neotevřete, nemůžete nic cítit. Co když vám sdělím, že se Bůh dostatečně stará o to, aby vaše srdce chránil tak, abyste se mohli učit soucitnému jednání a přitom se cítit bezpečně? Je to složité, že?

.

Rád bych vám ukázal ještě jiné druhy situací se soucitným jednáním a pak vám položil pár otázek, jak to bylo v minulosti a co se děje nyní.

.

Jedete autem, někdo vás předjede a zařadí se před vás tak těsně, že musíte brzdit. A aby toho nebylo málo, ještě na vás nepřátelsky pokřikuje skrz okno a doprovází to jednoznačnými gesty. Co uděláte? Nuže, můžete se učit soucitnému jednání. Jak by mělo vypadat? Ve staré energii byste si řekli: „Pomodlím se za tu osobu, protože jsem duchovně založený a vím, že pro něj mohu něco udělat. Zřejmě je rozrušený a proto teď zastavím a budu o něm meditovat.“ A pro někoho je toto soucitné jednání.

.

Ukážu vám teď jiný scénář. Co kdyby vaší reakcí na takovou situaci bylo to, že byste necítili vůbec nic? Co kdybyste se pohroužili do svého nitra, projevili soucit s touto situací a zapracovali na sobě tak, aby se vás podobná scéna nikdy nedotkla a nemohla vás vyvést z rovnováhy? Nepocítili byste tedy nic a byli byste schopni oprostit se od staré energie a od všeho, co jste dosud v takové situaci dokázali vyprodukovat.

.

Pro každou konkrétní situaci lze definovat soucitné jednání jinak. Někteří z vás na to přišli, někteří to vyjádřili, někteří o tom přemýšleli a nevyslovili to, ale všichni si to začínáte uvědomovat; protože soucitné jednání je kvantovou energií, kterou k vám vysílá innate a nikoliv intelektuální část vašeho mozku. Částečně ji vyvolává i moudrá část vaší spirituality, která vás vede k takovému jednání, aby výsledek byl co nejpříznivější pro vás samotné i pro ty druhé kolem vás.

.

To se bude rozšiřovat i na oblast byznysu. Muž, který mě teď tlumočí (do španělštiny – pozn. překl.), učitel Jorge, má tuto vizi. Zjišťuje, kde už je na to firemní struktura připravena a kde ne, zda jsou odpovědní pracovníci firmy schopni vzájemně komunikovat tímto způsobem (na základě soucitného jednání). Mohou být manažeři v oblasti velkého byznysu nezištní nebo musí bojovat s konkurencí, aby se svou skupinou zvítězili? Scházejí se, aby nalezli to nejlepší řešení pro všechny? Těch pár, kteří to dělají, bude mít ty nejlepší firmy v zemi. Mohou korporace, které si vzájemně konkurují, dojít k novému způsobu konkurenčního chování, dosáhnout určitým druhem spolupráce lepších tržeb? To jste ještě neviděli, že? Ale uvidíte. Soucitné jednání ve světě byznysu.

.

Co kdyby si to vzájemně si konkurující politici zařadili do svých volebních kampaní? „To už jsi Kryone zašel hodně daleko, to se nikdy nemůže stát.“ Chtěl bych, abyste se rozhlíželi po takových politicích, kteří odmítají využívat negativní kampaně, kteří to odmítají zcela a úplně. Někteří kvůli tomu prohrají, protože část lidstva nepochopí, co dělají. Budou však předskokany těch, kteří přijdou po nich. Jak se začne rozvíjet lidská přirozenost (povaha), obyvatelstvo už nebude v politice akceptovat žádná dramata, ale bude očekávat transparenci a vlídnost mezi kandidátyBudou vznikat lepší vlády.

.

Soucitné jednání – je to trochu jiné, než jste si mysleli, že? A tak skutečně neexistuje jedna odpověďkromě takové, která se bude se týkat vás samotných podle konkrétní situace. Mějte na zřeteli ty tři atributy: otevřené srdcenesobeckostnejlaskavější výsledek. Předal jsem vám tři atributy. Teď jděte a objevujte je jakýmkoli způsobem, jaký vás napadne. Ale vězte, že toto mimořádné úsloví budeme stále znovu a znovu používat pro popis toho, co znamená transformace lidské přirozenosti zrcadlící nového člověka na této planetě.

.

Gratuluji vám k vaší oslavě v této místnosti – za to, že jste se pokusili na to přijít, vypátrat to.

A tak to je.

Kryon

Poznámka ke kopírování:

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ Kundalíní Tour, San Pedro, 8. 11. 2013, MP3 nahrávka 29:47 min.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět