11-2014 Kryon

Kryon v Bogotě (ze seriálu „Čtyři města v Kolumbii 2014“)

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Bogotě, Kolumbie, 3. 11. 2014

Úvodní mini channeling

 

Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

V této místnosti je velkolepost. Někteří se ptají, jestli je to skutečné. Říkám to pokaždé. Neexistuje žádný důkaz – pokud neotevřete své srdce, neproniknete skrze bariéru své víry. Je zde zvláštní druh lásky – je to láska Boha. Bůh zná vaše jméno, ne to lidské, to je snadné. Nese s sebou něco, co je někde napsané. On zná ale vaše duchovní jméno. To, které není v žádném pozemském jazyce. Je jedinečné, je ve světle. Představte si jméno a světlo s vibrací, kterou si ani představit nedokážete. Jste částí Stvořitele. To je základní Kryonovo poselství.

.

Já vím, kdo jste. Vím, kdo tady dnes je. Znám staré duše v této místnosti. Máme zde léčitele, máme tu ty, kteří dokážou cítit energie, máme tu channelery. Jsou zde i tací, kteří v sobě nosí knihy, které čekají, až budou napsány. Mluvím k někomu z vás, že? Opravdu pochybujete, zda tu nejste náhodou? Vy víte, ke komu mluvím. Toto je rodina. Chci, abyste to cítili. Rozbijte ty bariéry paradigmat, která možná máte. Paradigmata, která jste se možná naučili, říkají, že se to může stát jen určitým způsobem. V nové energii na této planetě se vše mění. To už jsme říkali. V této místnosti jsou staré duše, které se nad tou zprávou zaradují. Říkají – je na čase, aby světlo začalo vyhrávat bitvu.

.

Stará energie zná jen přežití, barbarství a válku. A vy se postavíte a budete slavit. Nemusíte vědět, co to znamená. Potom jsou ti druzí, a ti řeknou: „Ale já si právě zvykl na to jaké to je, prosím nic neměňte.“ Já vím, kdo jste. Lidská přirozenost nemá ráda změny. Předali jsme vám podobenství a bylo většinou pro anglicky mluvící. Byl to příběh, velmi krátký příběh. Jaká je nová energie pro staré duše?

.

Představte si, že opouštíte svůj dům, a když se vrátíte zpátky, všechen nábytek se sám přemístil. Co uděláte? Nejdříve ze všeho se budete ptát, jak se může nábytek sám od sebe přemístit. To je metafora, proto předstírejme, že může. První věcí, kterou uděláte je, že jej vrátíte zpátky. Pravděpodobně budete stát v pokoji a řeknete: „Už to nikdy více nedělej!“Odejdete na nákup, vrátíte se a on se přemístí zase jiným způsobem. Velice brzy si uvědomíte, že je to nějaké nové paradigma. Pokaždé, když jdete na místo, o kterém věříte, že je pořád stejné, je jiné. Drtí vás to? Nejspíš ano.

.

A takové byly naše instrukce vždy. Vyjma těch ezoterických změn, ty přicházejí. Když budete meditovat, budete to nyní vnímat odlišně. Co se děje, když se naladíte na rozhlasovou stanici a ta stanice najednou ztratí svou frekvenci a vy ji neslyšíte čistě? Tak uchopíte knoflík na rádiu a přeladíte na novou frekvenci. To je jednoduchá metafora, taková, jaké používám stále znovu. Moji drazí, bude to vyžadovat určitě úsilí, abyste se rekalibrovali na tuto novou energii – a když to uděláte se vším, co jste znali, všechno bude lepší. Jestliže jste léčitelem v této místnosti, víte, o čem mluvím. Věci se začínají posouvat. Jestliže věci nejsou tak jasné, rekalibrujete se? Vaše léčivá energie vzrůstá. Má vyšší vibraci.

.

Ti, kteří sedí před vámi, to vědí. Jestliže jste tím, kdo cítí energii nebo channelujete, pak víte, že se něco děje. Když se rekalibrujete, jste citliví moudřejším způsobem. Způsobem, který zahrnuje rovnováhu, cítíte více z moudrých věcí. Poskytujete lepší informace. Možná, že čtete (energie) a lidé k vám začnou chodit, protože si uvědomí, že vaše informace jsou mnohem přesnější, než bývaly. Moji drazí, je zde více světla, více světla než si myslíte. Nebuďte zoufalí z toho, co vidíte ve světě. Jak jsme vám řekli, tyto věci se urovnají.

.

A temnota teď dělá mnoho povyku, bojí se ztráty. Já vím, kdo tu je. Později vám předáme channeling o tom, co se děje na planetě – duchovní evoluce. Tento druh změn a nový druh paradigmatu, jak se na ně dívat, a jak rychlé to bude. Mezitím spolu strávíme čas během učení mého partnera a těch ostatních na semináři. Protože těchto několik hodin se budete věnovat novému paradigmatu, možná tomu, které je výjimečnější. Probijte se z krabice víry do místa, které je výjimečné – je to něco, co jste nečekali.

.

Já jsem Kryon a miluji lidstvo.

A tak to je!

Kryon

.

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložil Josef D. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

 

 

Kryon v Bogotě


 

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Bogotě, Kolumbie, 3. 11. 2014


 

Hlavní channeling

 

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Chci uctít ty, kteří jsou tady v místnosti. Ty, kteří opravdu cítili něco z dnešní energie. Chtěl bych uctít ty, kteří možná právě nahlížejí na život trochu jinak. Začali jsme používat slova „duchovní logika“. Také jsme vám řekli, že se věci mění. Můj partner užívá termín duchovní evoluce“. Velké probouzení lidstva. Dostávám otázky: Co tohle znamená? Jak dlouho to potrvá? Dej nám něco konkrétního. Udělali jsme to dříve. Ale ne nutně všechno v jednom channelingu. A tak vám dnes předám nějaké detaily. Také se vám chystám předat něco, co by mohlo změnit způsob vašeho myšlení – o určitém paradigmatu a o tom, kolik času zabere, než věci nastanou.

.

Drazí, v této nové energii se probouzí mnoho pracovníků světla k mnohem většímu účelu. Mluvím k těm v tomto sále. A také k těm, kteří teď poslouchají. V procesu probouzení se k většímu účelu je rozdílné paradigma reality. Duchovní reality. Když se vzbudíte a ve svém těle cítíte, že je tam nějaký vyšší účel, co uděláte? Staré paradigma říká, že tedy začínáte hledat informace. Možná jdete do školy. A možná věnujete potřebný čas učení se postupných kroků. Tohle dává smysl. Dává to smysl ve staré energii. Není to koneckonců stejný vzdělávací systém, z jakého jste sami vzešli? Nedává to takhle smysl? Aplikovat tohle paradigma na učení o novém „já“? Možná ne. Takže, abych to řekl naprosto jasně: Nelze to udělat špatně. Drazí, když vás vidíme probuzené, je tam tolik lásky. Kdybyste jen věděli (s dojetím)… zástupy andělů poznají, že jste se probudili a je to oslava světla. A nezáleží na tom, co děláte. Chcete chodit osm dalších let do školy, abyste se o nás učili? Máme trpělivost. Ale probouzíte se. A není žádný špatný způsob, jak to provést. Ale drazí, měli byste vědět o novém paradigmatu. Existuje rychlejší cesta, jak to udělat. S novou energií je to něco jiného, než myslíte. A proto nás nechte ten příběh povědět od začátku.

.

Vraťme se k pracovníkovi světla, který se probouzí k většímu účelu. V minulosti jsme mluvili o takzvaném „faktoru moudrosti“. Všechno na této planetě vás v této chvíli podporuje ve faktoru moudrosti. Mnohem víc, než si myslíte. Myslíte si, že jste sami? Nejste. Všechny uzly a nuly* na této planetě vědí, kdo jste. Představujte si je jako „multidimenzionální školu“, která vám dovoluje vytáhnout poznatky ze své Akáši a vzpomenout si na pravdu. „Kryone, co tohle znamená?“ Jak se mnoho z vás probouzí, objevuje se vaše intuice. Začínáte rozeznávat věci sami – jen s tím, co znáte ze stovek předchozích životů. Zamyslete se nad věděním, které máte. Nad tím vším, co víte. Čím vším jste prošli. Jaké byly vaše zkušenosti jako šamana, které jste prožili? Kolik lidí jste v minulosti vyléčili? Když vypukly války a vy jste šli na jinam. Byli jste jiní. Tohle je moudrost. Byla s vámi po celé věky. Její semena byla zaseta do vaší Akáši. A rostliny jsou nyní připravené ke sklizni. Probouzíte se v této energii po roce 2012 a tou školou jste vy samiJe to odlišné paradigma. Jste schopni dívat se dovnitř na další, nový krok. Nedívejte se vždy na ostatní. Proč byste to dělali? Když máte za sebou tolik životů… Zasloužili jste si právo být studentem, který již absolvoval. A teď, když jste probuzení, není správný nebo nesprávný způsob jak to udělat. Je to pozvání k tomu, abyste používali zdravý rozum. Zvažte, co říkám. Ohodnoťte to. S vaší intuicí sedíte uprostřed dávných proroctví. A všechna říkají totéž – nová energie změní lidské vědomí. Nemáte čas chodit do školy!

.

Chci mluvit k některým léčitelům. Chci mluvit o změnách paradigmatu. Není žádný nesprávný způsob, jak to udělat. Ale chtěl bych vyzvat tradici. Někteří to cítí tak, že tradice by měla být dodržována za každou cenu. Ale v některých případech byla tradice založena ve staré energii. Někdy se tradice založila kvůli staré energii. A vy stále kráčíte v ní a nepřemýšlíte o tom. Například: k léčiteli světové úrovně přijde pacient. Ten pacient není v rovnováze, neví přesně co se děje. A to je to, co léčitel ví. Používá svou intuitivní energii. Stává se z něj intuitivní lékař. On cítí nerovnováhu; můžete dokonce říct, že v některých chvílích to přímo žije. Ve staré energii léčitelé chránili sami sebe před touto nerovnováhou. Kdybyste byli pracovníky světla, kteří pracují s temnou energií, ve starém paradigmatu to dávalo smysl.Chráníte se. A jak to děláte? Ezoterici vědí jak. Může to být s pomocí afirmací, různých vůní… můžete dělat různé věci, abyste zajistili čistotu energie v místnosti. Tak, aby se vás temná energie nemohla dotknout. Rozmístíte krystaly a zapálíte svíčky. Nebo se obrátíte čelem nějakým konkrétním směrem. Možná zapálíte vonné tyčinky. Vše kvůli ochraně. Dává tohle smysl? Ano. Funguje to? Ano. Tak o co tedy jde? Řeknu vám toto: není žádná špatná cesta. Ale drazí, může vás to zpomalit. Je zde nové paradigma v této nové energii. A chci, abyste to zažili. Chci, abyste zjistili, že mám pravdu.

.

Nejprve začněme s prozkoumáním sebe sama. Léčiteli, kdo jsi? Řeknete: „Já jsem léčitel.“ Odkud máš energii? Jak můžeš vidět problémy lidí? Jak cítíš, že je někdo v nerovnováze? Nejspíš řekneš, že je to dar. Předám vám jinou myšlenku. Zasloužili jste si to. Život za životem jste experimentovali, probouzeli se do ezoterické energie a učili se, jak ji používat. Probouzeli jste se znovu, stále znovu se rodili a používali ji znova a znova. A život za životem jste se zlepšovali v tom, co děláte. Není náhoda, že jste tady.

.

Nyní dovolte, ať vám povím o této energii. Uzly a nuly se otevírají a „vylévají“ moudrost a pokrývají Zemi tím, co bychom nazvali „vodami ducha“, ve kterých můžete plavat. A je to světlo. Je zde pro vás tolik energie. A poprvé se hlásí všechny vaše minulé životy. Sedí tady s vámi, drazí léčitelé a vytvoří tolik světla, že se vás nikdy nemůže nic dotknout. Opravdu potřebujete ochranu? Už ne. Jak naložíte s touto informací? Dokud budete využívat ochranu energie starého paradigmatu, blokujete si novou smlouvu, která vám byla dána v nové energii. Neznamená to, že to děláte špatně. Je to jen vaše volba postupovat pomalu. Ale dovolte, abych se zeptal léčitelů, kteří tohle poslouchají: Jste připraveni na nové paradigma? Řeknu to znovu. Stojíte tam a potřebujete trpělivost. Možná je tam temnota nerovnováhy. Vy ale máte tolik světla, že se vás tato temnota nemůže dotknout. Vaší ochranou je právě vaše světlo. Vaší ochranou jsou vaše minulé životy a vy jste si to zasloužili. Může se vám zdát obtížné odložit stranou tradici. Ale tahle energie je jiná. A věci se mění. Co s tím uděláte? Vyzývám vás – sedněte si na chvíli a přehodnoťte to, kdo jste. Vyzývám vás, abyste konečně viděli velkolepost, která k vám přichází. Můžete kráčet v obrovském množství světla. O tom je tato energie. Ctí staré duše. Změna paradigmatu. Paradigma je slovo, které pro nás znamená „způsob, jakým věci fungují“. Mění se spirituálně. Když je více světla, celé lidstvo může vidět lépe. Víte, co tohle znamená? Není to lineární proces. Stojíte jako součást davu v temnotě; vy zapalujete sirku. Teď vidíte. Kolik dalších lidí kolem vás také vidí? Jeden? To by bylo lineární. Ne – dokonce i jen malá zápalka v temnotě by způsobila, že by mohlo vidět pět nebo šest lidí. A co kdyby polovina z nich viděla, co děláte a každý z nich by chtěl svou vlastní zápalku? A nyní zapálí své zápalky. Jste schopni vidět matematický odhad? Není to lineární. Malé světlo může ujít dlouhou cestu. A mnoho světla zcela změní planetu.

.

Nyní bych vám chtěl předat příběh. Bude to příběh o novém paradigmatu. O tom, jak se lidské vědomí může vyvíjet. Začnu paradigmatem, které očekáváte. Chtěl bych, abyste se seznámili s mužem, kterému se říká „Wo“. Wo je pracovníkem světla. Vyrostl ve stejné energii jako vy. Budeme ho nazývat „Wo číslo jedna“. Pracuje s energií nejlépe, jak umí a překračuje most roku 2012. Žije podle svého nejlepšího svědomí se světlem, které má. Přijímá změnu. Wo nakonec umírá a reinkarnuje se. A nyní tady máme „Woa dvě“. A když se znovu narodí, nachází se v naprosto nové energii, kterou vytvořil Wo 1Wo 2 je dokonaleji vyvinutý. Má větší moudrost a pracuje s vyšším vědomím lidstva. Celý svůj život pracuje nejlépe, jak dokáže. Nakonec umírá. Nyní se potkává s „Woem 3“ v následující inkarnaci. Wo 3 je spirituálně ještě dokonaleji vyvinutý. A tak dále, a tak dále. Tohle je paradigma, které vidíte. Založené na chemii evoluce. Tohle je 3D model generačního duchovního posunu. Celá evoluce se odehrává na jednom jediném místě, v duši, která se rodí znovu a znovu. Proto musíte čekat celou generaci. Jedna generace byla definována jako doba dlouhá něco mezi 25 a 30 lety. Až vaše děti vyrostou a budou také mít děti. Tedy, staré paradigma definuje rychlost generačního vývoje v bloku 25 let.

.

Chtěl bych vám představit nové paradigma založené na nové energii na Zemi. Říkáme tomu nový typ matematiky. A teď se prosím znovu vraťme k Woovi 1Začněme ten příběh znovu od začátku, ale tentokrát v novém paradigmatu.Wo 1 je stará duše, zná ezoterické pravdy, žije život nejlépe, jak umí, překračuje linii roku 2012 a nachází se nyní v nové energii. Wo se začíná probouzet k větší, silnější energii díky uzlům a nulám, díky podpoře planety, díky tomu že milník byl překročen. Woa dojde k odhalení, změně světla, zvýšení duchovní moudrosti. Začíná vytahovat své Akášické záznamy a proměňuje se ve velkého pracovníka světla, kterému se říká Wo 2. Nikdy neumřel. Wo 2 žije dobrý život, umírá a stává se Woem 3Wo 3 se probouzí do energie, která postupně zvětšuje jeho světlo. Jakmile si Wo 3 uvědomí, kým je, hledá způsob, jak být ještě víc. A v tom momentě už je na planetě více světla. Prožívá odhalení mistrovství a s čistým záměrem doluje ze své vlastní Akáši. Zároveň se mění ve Woa 4. A za dvacet let to udělá znova – Wo 5. A to máme zatím pouze jednu a půl generace. Vidíte, co vám říkám? Drazí, nemusíte čekat na reinkarnaci, abyste se toho mohli zúčastnit. Na téhle planetě bude moudrost stoupat exponenciálně.A začne to brzy. Jak dlouho tohle zdvojení potrvá? To nevíme. Rychlost, kterou se to stane, je otázkou svobodné volby.

.

Teď vám řeknu ještě dvě další věci předtím, než skončíme. Věci, které budou stát v cestě rychlosti, kterou můžete pokračovat. Řekli jsme to dříve; je to strachCokoli, co ve vás vyvolává strach, zastaví váš vývoj. Drazí, teď je čas, abyste si poradili se strachem ve vašem těle. To znamená zbavit se tohoto strachu, přenést se přes něj. A pochopit, že strach není nic než temnota, že vy máte světlo a proto s vámi (temnota) zůstane jen tehdy, když to dovolíte. Temná energie není aktivní! Je to absence světla. A vaše světlo může osvítit jakoukoli díru s temnou energií. Takovou máte moc!

.

Nyní vám řeknu ještě něco. Tohle jsme zmínili dříve pouze dvakrát a už hodně dávno. Teď vám odhalím jistý proces – nové paradigma velmi rychlého duševního vývoje. Čím více je na planetě světla, tím více lidí „uvidí“. Spatří pro sebe cesty, které jsou lepší než ty, které viděli dosud. Již se nedívají na své sousedy proto, aby je soudili, protože jim světlo umožní vidět srdce těch, kteří jsou okolo. Kolik generací zabere, než přijde na Zemi mír? Mohla by to být pouze jedna. Mohla by to být jedna. Jste na to připraveni? Ale něco se stane v tomto procesu. Chci, abyste to vyhlíželi. Informace, kterou vám nyní předám, to vysvětluje. Předám vám to takovým způsobem, abyste si nemysleli, že je to chyba. A nebudete se toho tedy bát. Lidstvo má svobodnou volbu. Malá část lidstva bude vždycky chtít temnotu. Nebudou chtít světlo, protože se mohou lépe plížit temnotou. Mají své vlastní plány. Někteří z nich předstírají, že jsou pracovníky světla. Tohle nepotrvá dlouho, protože vaše světlo je velmi rychle odhalí. Ale jisté procento lidských bytostí na planetě využívajících svou svobodnou volbu nebude akceptovat světlo. Předám vám teď atributy faktoru moudrosti lidstva. Vyšší vědomí zvyšuje efektivitu DNA, překračuje hranici mezi fyzickým tělem a inteligentním tělem (innate), zajišťuje lepší schopnost rozlišení a zachycení intuitivních myšlenkových procesů, snižuje rozsah nemocí, vytváří lepší zdraví a mnohem delší život.

.

Co se tedy děje těm, kteří na základě svobodné volby odmítají světlo? Odpověď je, že se jim nic nestane. Prostě zůstanou ve starém paradigmatu. Ale použijte duchovní logiku. Najednou budou rozdíly mezi těmito dvěma skupinami lidí, které jste nikdy předtím neviděli. Objeví se mezi nimi tzv. „společenské zdi“ – mezi těmi se světlem a těmi bez světla. Načrtnu vám obrázek. Řekněme, že za mnoho dalších generací přijdete na tuto planetu a průměrná délka života na Zemi je nyní 150 let. Zdravého života. 150 let, kromě malé skupiny, která je zaseklá na 70 letech. Co si myslíte, že se stane? A na to vás chci připravit. Každá planeta, která tímto prošla, to prožila. Někteří se vás proto budou bát. Bude jich opravdu malá menšina. Během dalších generací se bude nadále zmenšovat. Nebudou si vybírat prodlužování temnoty na planetě dlouho, ale během toho, co budou ještě stále následovat tuto temnotu, promění se tato činnost ve velmi zajímavý společenský aspekt planety – totiž že mnoho lidí bude žít dlouhou dobu a několik málo bude žít stále krátce. Co budou říkat, když se na vás podívají? Připravte se, budou užívat duchovní výrazy. Dle jejich vlastního paradigmatu vám budou říkat, že „zaprodáváte vlastní duši ďáblu“. Tak budou vnímat světlo. Jen chci, abyste byli připraveni na to, co se dělo na všech planetách svobodné volby, které si tímto prošly. Nebude to trvat dlouho, ale bude to s vámi. A o tom je svobodná volba. Bůh s pravdou na lidstvo nijak netlačí.Lidstvo musí najít Boha v sobě samých. A to, co vám tady říkáme, je, že jste na počátku tohoto procesu.

.

Blížíme se ke konci. Co jste se dnes večer naučili? Zaprvé: Jste velkolepí. Zadruhé: Všechno, co jste prožili dříve, můžete nyní vidět. Ne fakta, ne detaily, ne emoce, nýbrž moudrost staré duše, kterou si vytáhnete ze všech těch let zkušeností. Byli jste všude a dělali všechno. Nepotřebujete ochranu. Vaše světlo je dostatečné. Nyní, až opustíte tuhle místnost, budete jiní, než když jste do ní vstoupili.

A tak to je.

Kryon

.

* viz článek Uzly a nuly a channeling o uzlech a nulách

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložil Jan H.(www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět