11-2015 Kryon

Kundalíní Tour 2015

Následující 2 channelingy byly přijaty v listopadu 2015 při Kryonově cestě po Bolívii a Peru
La Paz, Bolívie – 07. 11. 2015
 .
Pozn. překl.: Tento channeling byl o něco málo delší, ale sám Kryon jej označil jako určený lidem, kteří byli OSOBNĚ na tom putování. Protože jsem v něm však zaznamenala některé velmi důležité úseky, přeložila jsem pro vás alespoň ty, protože mnohou být osvětlující i pro nás a mohou nám pomoci se lépe zorientovat… Překlad jsem nezkrátila z důvodu „cenzury“, ale proto, že Kryon předává mnoho důležitých a krásných poselství a není v našich silách je přeložit všechny (což můžete i chápat jako výzvu).
Některé věci se však opakují a některé nejsou mezinárodně až tak důležité, takže toto může být tedy způsob, jak předat alespoň to zásadní. Vynechala jsem vlastně jen to, kde hovořil přímo k Bolivijcům a jejich roli. Pokud vás zajímá celé poselství, záznam najdete pod tímto odkazem.

.
Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.
Pro ty, kteří toto pouze poslouchají, nyní jsem v Bolívii, v La Paz. Toto je určeno pouze těm, kteří jsou osobně zde. Vy ostatní byste nerozuměli některým věcem, které zde budou řečeny.
.

Objeví se divoké karty. Divoké karty nejsou vždy lidé. Někdy jsou to události. Nedávno jste jednu zažili. A když říkám „vy“, mám na mysli Jihoameričany. Chci, abyste toto slyšeli. 33 horníků vystoupilo v Chile ze země. Byla to celosvětová událost. Byla to záchrana jako žádná jiná. Navzdory všem pravděpodobnostem – metaforicky. 33 v tibetské numerologii znamená Soucit Krista. 33 mužů vystoupilo z Pacha Mamy, z Matky Země. Bylo to zrození něčeho úžasného. Reprezentovalo to soucit, jaký na Zemi dosud nebyl spatřen. Nikdy. Nikdy nebyla soucitná událost vysílána po celém světě. A jaká to náhoda, že jich bylo 33! Jaká to náhoda, že to všechno byli muži, kteří vystoupili ze země – což představuje zrození (porod). To, je divoká karta!
.
Přicházejí další. Shody v neshodách, jaké jste nikdy nečekali. A až uvidíte, že se to začíná dít, pak budete vědět, že se energie posouvá, Jihoameričani. Je toho mnoho, co vám máme říci… Je mnoho věcí, které vám můžeme říci. Není zajímavé, že místní proroctví hovoří o energii a duchovnosti Tibetu, které jsou sdíleny s Bolívií? Jezero Titicaca je metaforapředstavuje nádherné posvátné místo, kde jsou známé multidimenzionální portály, které něco znamenají. Jsou součástí systému, který nazýváme nuly a uzly – systému, který urychluje nové vědomí. V Bolívii! Kolik z vás to očekávalo?
.
Stanou se věci, kterým nebudete rozumět. Můžete vidět, že se dějí v určitých částech Blízkého východu a nebuďte šokovaní, když je uvidíte i tady. Dám vám tu nejlepší zprávu. A pak vám dám tu nejhorší zprávu, jakou jste kdy slyšeli. Tady je ta nejlepší: tato planeta se posouvá a mění, takže ji jednoho dne nepoznáte. Tady je ta nejhorší: tato planeta se posouvá a mění tak, že ji jednoho dne nepoznáte. „Kryone, to je tatáž zpráva?“ Opravdu je? Záleží na posluchači. Drazí, jsou ti, kteří nechtějí vůbec žádný posun ani změnu. Vše, co znají, veškerá jejich realita záleží na temnotě a staré energii. Ve světle nemohou dost dobře plnit svůj úkol. Počítají s konspiracemi a se skrytými věcmi! To je jejich přežití. Takže až oni uslyší tuto zprávu, bude pro ně ta nejhorší, kterou mohou slyšet. A co s tím udělají? Povím vám to – zvednou se a pokusí se udržet starou energii při životě.
.
Vlastně už to začínáte vidět po celé planetě. Vidíte to i mezi světovými vůdci… Viděli jste nedávno vůdce obrovské země, jak napadl jinou zemi? Umístil svou vlajku na sousední zemi a řekl: „Ta mi patří!“ (Kryon se směje.) Ach, jak napoleonské to od něj je. To je stará energie, drazí! A on si ani neuvědomuje, že je stará. Ale udělal to, aby to staré udržel při životě. Dokud to tak bude, na Zemi nebude mír.
.
Všimli jste si, že je na Blízkém východě temná armáda? Víc zla než cokoli, co jste kdy viděli? První armáda svého druhu – bez hranic, bez země i bez společného jazyka. To jsme předpověděli, drazí. To vše je reakce těch, kteří jsou zapojeni do temnoty. Snaží se udržet stejnou energii. Potřebují to. Světlo na této planetě poprvé ohrožuje rovnováhu (pozn. překl.: rovnováhu, která zde existovala po celou dobu, nyní ale nastoluje rovnováhu novou – novou harmonii, kde světlo převažuje). A vy sedíte uprostřed této rovnováhy. Ach, ta bitva ve skutečnosti neprobíhá tady. Ne ve 3D. Nebo snad ano? Budou ti, kteří ji budou chtít udržet starou. Sledujte to. V zemích kolem vás i v této. A až to uvidíte, budete vědět, že je to bitva volby.
.
Drazí, právě teď jste na důležitém místě planety. Jsou vám dána všechna možná znamení, že se věci nyní mění. Můj partner vám předal příběh o současném papeži. Drazí, není náhoda, že se narodil v Jižní Americe – v jemné energii. Není ze Severní Ameriky. Předpověděli jsme to v roce 2012, že budete mít nového papeže. A také jsme předpověděli něco o něm – že nebude jako žádný z těch starých. Sledujte, jak mění věci. Chci, abyste sledovali i toto: dokonce i v jeho církvi ho budou znevažovat – ti, kteří se budou snažit udržet věci při starém, protože tento papež rozumí nové energii založené na soucitu a lásce.
.
Drazí, příležitostně uvidíte snahy staré energie, ale už vyhráváte!
.
A tak to je.

Kryon

Kundalíní Tour 2015

Cusco, Peru – 14. 11. 2015
.
Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.
.
Dnešní channeling má mnoho energií. Je toho hodně nevyřčeného, co vám bude předáno skrze to, čemu říkáme třetí jazyk. Channeling, který vám dáváme dnes, je pro každého. Pro každého, kdo toto poslouchá nebo čte. Jsme na konci dobrodružství zvaného Kundalíní Tour. Kundalíní je vlastně metafora – je to zrození nového vědomí na planetě. Představuje vytvoření novosti. Zrození dítěte je tak zvláštní a je viděno jako začátek, nikoli jako konec. Zrození není viděno jako něco dramatického a smutného kvůli potenciálu, který v něm je. Na planetě je nový život oslavován. To je ta metafora.
.
Musíte pochopit načasování tohoto channelingu. Sedíme zde v tomto čase jako skupina a právě se stalo něco velmi čerstvého. Zahrnuje to soucit celé planety, když vidíme, co člověk dokáže udělat člověku… Bylo to teprve včera, kdy vám událost ve Francii vyrazila dech. Ten soucit je čerstvý a stejně tak i slzy kvůli nesmyslné smrti. Probíhá utrpení a životy budou navždy změněny. Jaká je vaše reakce na to? Přede mnou je stůl, který byl nazván „oltář soucitu“. Tato místnost je naplněna starými dušemi. Snadno je zaplaví emoce, ale mají ještě něco dalšího – a u toho chci na chvíli zastavit, aby to všichni slyšeli.
.
Drazí, jako lidské bytosti na židli, můžete ovlivnit cokoli kolem vás? Jste přijímač nebo vysílač energie – nebo obojí? Většina lidí na planetě má pocit, že jsou jednoduše jen přijímače. Že jsou oběti všeho, co se děje kolem nich. Představě, že by to mohli změnit svým vlastním vědomím, jednoduše nevěří. Ale drazí, to je ta změna, o které mluvíme. Mluvili jsme o úrovních uvědomění a nyní chci, abyste to použili.
.
Staré duše mají v této době obrovskou sílu a energii. Viděli jste zprávy? Někteří lidé nesou cedule a zdvíhají ruce v zoufalství – říkají: „Stará proroctví mají pravdu – konec je blízko! Přichází to, znamení jsou všude kolem!“ Mám pro ně zprávu. Možná ji nepochopí, protože mají pocit, že jsou oběti čehokoli, co se stane. A zde jsou zprávy: konec přišel a odešel. Teď je tu začátek! Staré duše, které sedíte přede mnou – je čas na soucitný čin. Malá skupina lidí, které spojí společná myšlenka a kteří vědí, že jsou vysílači energie – ti mohou pomoci pozůstalým, aby nalezli mír s tím, co se stalo. Právě teď jsou tisíce lidí, kteří potřebují pomoc a objetí. Nevědí, co se to stalo. Mají pocit, že jsou oběťmi. A vy to můžete změnit! Na dlouhou vzdálenost – z Jižní Ameriky. Vzdálenost nic neznamená. Je tak lineární. Můžete se k nim natáhnout, aniž byste znali jejich jméno, a obklopit je slávou Boha. Duše jsou navždy. Nikdy neumírají. Pomozte jim to pochopit. Poslouchejte je a nemluvte k nim. Obejměte je. Buďte součástí léčení, které je nyní zapotřebí. Jste vysílače a staré duše to dělají velmi, velmi dobře. To je to, co chci, abyste právě teď dělali. Studovali jste už dost dlouho. Chci, abyste právě teď dokončili studium a abyste z toho udělali faktBůh je uvnitř. Nyní tuto energii vysílejte těm, kteří potřebují tento soucit. Aby byl jejich zármutek o malinko menší. Ucítí vás. Nebudou vědět co to je nebo proč to je, ale budou moci cítit mír nad jejich ztrátou. A až se později jako duše opět setkáte, oni na vás pohlédnou a řeknou: „Toho dne jsem tě cítil. Tos byl ty! Díky.“ Můžete to udělat?
.
A to je první část tohoto channelingu. Je to to nejdůležitější, co vám můžeme říci. Už nemůžete sedět na židli a poslouchat tyto koncepty, aniž byste se stali součástí toho, co se na planetě děje.
.
Před lety jsem vám předal předpovědi o tom, že změna, která přichází, bude jiná, než cokoli, co jste kdy na planetě čekali. Na této planetě se spojuje temnota a my vám říkali, že to tak bude. Je to odpověď na světlo, které jste vy rozsvítili! Je to boj o život staré energie! Vědomí temnoty na planetě vždy přetrvávalo. Korupce, závist, smrt, nezájem… to byla vždy lidská povaha. Náhle, po precesi rovnodennosti, se začínají proroctví stávat pravdou. Konec starodávných kalendářů to předpověděl a je to tu. Ta metafora je jasná – světlo se začíná rozsvěcovat. To je metafora pro zvýšené uvědomění všeho. V channelingu jsme vám před mnoha lety říkali, že když každý bude moci hovořit s každým, nebudou moci existovat žádná tajemství. Řekli jsme to před existencí internetu. A nyní víte, o čem jsme mluvili. Je to nástroj pro vás, abyste mohli korigovat temnotu. Za okamžik vám to ukážu. Když jsem vám to říkal, zdálo se to nemožné.
.
Dovolte, abych začal od začátku. Posun je přímo před vámi a temnota se začíná shromažďovat. Ti, kteří o tom nic nevědí, začínají projektovat svůj strach a vy uslyšíte:Přichází konec. Věděli jsme to. Bude to rasová válka na planetě.“ Dovolte, abych o tom promluvil. To není nové! Jak je to od vás lineární! Tak to bylo už dřív. Genocida mezi rasami? Velmi, velmi stará energie. Tak to ale vůbec není.
.
Jiní řeknou: „To je konec! Bude to náboženská válka. Podívejte, existují miliardy křesťanů a miliardy vyznavačů Islámu – a Židé jsou uprostřed nich. Přichází náboženská válka!“ A já vám říkám – ach, jak lineární! Tak to bylo vždycky! Copak si neuvědomujete, že nejvíce válek na Zemi bylo ve jménu Boha? Jak lineární! Ach ne. Vy uvidíte něco víc, něco jiného – s paradigmatem, které jste nikdy nezažili. Poprvé na této planetě máte armádu bez hranic, bez země i bez společného jazyka. Je to armáda temnoty. A ta bude bojovat s čímkoli, co má nádheru, integritu, světlo, svobodu, vyšší myšlení – s tím vším bude bojovat.
.
Chcete říct: „Kryone, jak to vše zapadá do energie nového světla?“ Existuje několik způsobů. Vysvětlím to. První je, že lidé mají svobodnou volbu. Šokuje vás, že temnota bojuje o přežití? Temnota představuje kontrolu absolutní kontrolu nad vším. Ale převážně nad penězi. Když prohrají, dokonce i ekonomiky se posunou. Bude mnohem, mnohem snazší spojit nerovné systémy pro prospěch všech. Dokud existují, temnota bude bojovat o starou energii, kde je oddělení – v temnotě mohou tak snadno existovat chamtivost a korupce, ale ve světle ne. Drazí, toto nemá NIC SPOLEČNÉHO s náboženstvím! Je to střet mezi temnotou a světlem!
.
Dovolte, abych vám řekl něco, co vám může připadat kontroverzní. Temnota není chytrá. Ta metafora je takto: pokud osvítíte nějakou oblast, pak jste vnímavější k tomu, jak se v ní můžete pohybovat. Budete dělat věci, které dávají smysl. Se světlem bude integrita snazší, protože už vás nikdo neohrožuje – vidíte do rohů a vidíte i podobnost mezi lidmi. V temnotě věci, které jsou výrazem zdravého rozumu, nedávají smysl. Můžete dokonce říci, že temnota je dysfunkční a budete mít pravdu. Temnota je dokonce hloupá. Máte pravdu.
.
Dovolte, abych se vás zeptal – vidíte včelí úl a ty včely bzučí kolem něj. To se vám nelíbí. Takže vezmete obrovský klacek, stoupnete si před ten úl a začnete do něj tlouct. Myslíte, že je to chytré? (Kryon se směje.) Přesně to se stalo. A stane se to znovu. Temná armáda je dysfunkční – nevidí, co přichází a bude i nadále tlouct do úlu a bude to dělat po celém světě. Nechápe, že pokaždé, když to udělá, tak se tím odkryje a ukáže, co je zač.
.
Před lety jsme vám dali jiné proroctví. V nové energii nebude nikdo schopný sedět „na plotě“. (Pozn. překl.: Kryonův channeling z Knihy Osm, dosud nevydané v češtině. Je to metafora pro ty, kteří dlouho váhali a vyčkávali v zóně, kdy mohli mít jednu nohu ve staré energii a druhou v nové. Kryon však mluvil o tom, že tato nerozhodnost už nebude možná. Že pokud se sami nerozhodneme, pak budeme událostmi „strženi z toho plotu“ nebo donuceni z něj slézt a vybrat si.) Není žádná vláda, která by mohla sedět a jen to pozorovat, protože budou zapojeni VŠICHNI! Budou muset učinit rozhodnutí – bojovat s temnotou nebo ne. Pokud s ní ale nebudou „bojovat“, pak budou vůči armádě temnoty bezbranní. (Pozn. překl.: Ještě si nevytvářejte závěry, jak je to s tím bojem, Kryon připomene za chvíli.) Říkali jsme vám to už před lety. Všechny vlády této planety budou nakonec zapojeny do eliminace temné armády. A až bude temná armáda tlouct do úlů, pak ti, kteří sedí na plotě, budou strženi dolů a uvidí světlo a temnotu a budou muset učinit rozhodnutí.
.
Temná armáda svými činy zasévá svou vlastní destrukci, protože nerozumí světlu. Rozumí jediné věci – strachu. Je to velmi, velmi stará energie a postupuje takto – pokud přimějete lidi, aby se báli, pak vyhrajete jakoukoli bitvu. To je vědomí staré energie a je na něm kus pravdy pokud jste oběť. Když jste vysílač světla, pak se vás nedotkne. Víte to lépe. Každý na planetě bude muset slézt z plotu, aby eliminoval temnou armádu. Už dříve jsme vám řekli, jak to udělat. A politici budou obracet oči v sloup. Ti uvnitř vlády, kteří vědí, jak to funguje, budou obracet oči v sloup.
.
Temnou armádu můžete eliminovat BEZ SMRTI! Oni se totiž bojí, že o něco přijdou a vy jim to teď můžete vzít! Peníze. Jak bude temná armáda pracovat, když nebudou mít co jíst? Když nebudou mít zbraně? Garantuji vám, že i ti nejtemnější členové temné armády půjdou domů, když nebudou nakrmeni nebo když nebude nikdo, kdo by je organizoval, protože nebude sám nakrmen. „Nemožné,“ říkají někteří. „Ty peníze přicházejí z neznámých zdrojů,“ říkají. Tak dovolte, abych vám něco řekl – tak to není. Přicházejí z velmi dobře známých zdrojů… Pokud budou tyto zdroje odhaleny… – mezi posluchači je někdo, kdo toto potřebuje slyšet – když budou zdroje odhaleny, pak to způsobí opravdu velký rozdíl! Dovolte, abych promluvil k politikůmsedíte u stolu s těmi z jiných zemí, se spojenci, kteří se na vás usmívají a přitom financují temnou stranu. A pro vás je to v pořádku? Nepotrvá to dlouho. A až se na to přijde, pak za to budete zodpovědní, protože jste to věděli a nic jste s tím neudělali.
.
Budu mluvit k Američanům, protože můj partner je Američan. Něco vám povím a vy tomu nebudete věřit. Vaše těžce vydělané daně si nacházejí cestu k temné armádě! A ve vaší vládě jsou někteří, kteří to vědí. Dám vám odpověď. Jen několika slovy. International transparent forensic accounting - Mezinárodní transparentní forenzní účetnictví (Kryon 2x opakuje). Je načase odstranit financování temnoty.
.
Mám varování pro kohokoli ve vedení, kdo to ví a nic s tím nedělá – dny vašeho vůdcovství jsou sečteny. Světlo to odhalí! A vy prohrajete. Proč si teď nestoupnete na správnou stranu plotu? Je toto až příliš velkomyslně (ušlechtile), že by se svět mohl spojit a sebrat temné armádě kobereček, na kterém sedí? Že by jim sebral jejich kokon z peněz, ve kterém sedí? Sledujte divoké karty (Kryon se směje). Je to na vás, kteří toto slyšíte. Ne na těch, kteří jsou v místnosti, ale na těch, kteří se možná ani neúčastní Kryonových channelingů, ale slyší to a vědí, že mám pravdu.
.
Toto není temné poselství. Začátek je tu – věci se mění. Jste svědky změny. Nadejde den, kdy toto už nikdy neuvidíte. A toto je radostná zpráva, kterou pro vás mám. Historie si vzpomene na tuto dobu, kdy se svět konečně spojil a uvědomil si, kam směřuje. Je to těžké. Mění to paradigma existence. Životy, vlády, obchod – všichni pochopí, že ta bitva je jejich.
.
Chci, abyste pogratulovali a pochopili ty, které jste včera ztratili. Už jsem to řekl dříve. Není s nimi nic špatně – jsou v pořádku. Nyní se dívají na vás. Tu frázi jsem už použil. Říkají: „My jsme odvedli svou práci, nyní je řada na vás.“ Ti všichni se vrátí na planetu a budou se podílet na nádheře světla. Věřte mi. Konec už nastal. Toto je začátek.
.
Já jsem zamilovaný do lidstva kvůli tomu, co jsem vás viděl dělat už velmi dlouhou dobu (Kryon se usmívá).
A tak to je.
.
Kryon
.
Pozn. překl.: A teď je dobrý okamžik pro zamyšlení – kde v tom všem se nacházíme my? Individuálně i jako stát… Na které stojíme straně? Nejsme náhodou ještě na tom plotu? Budeme strženi dolů? Jak? A co si zvolíme pak – spojíme se s ostatními nebo se budeme oddělovat a vyhýbat se tomuto druhu boje, abychom byli bezbranní před temnou armádou? Toto není strašení. Je to laskavé, velmi konkrétní a velmi užitečné poselství. Je čas si zvolit…
.
Zdroj originálu: http://www.kryon.com/  – MP3 – Kundalíní Tour 2015 – první a sedmý channeling
.
Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.kryon.webnode.cz) Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
.