11-2016 Kryon

Divoké karty

Tento živý channeling byl přijat ve Wilmingtonu, Severní Karolína, 19. listopadu 2016

Tento channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling nese energii, kterou psané slovo nenabízí. Užijte si tedy toto rozšířené poselství

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Dnes chci mluvit o divokých kartáchChci pomoci vysvětlit, čím nebo kým byly v průběhu času, ale abyste toto vysvětlení pochopili a přijali je tak, aby bylo potěchou pro vaši duši, budete muset trochu předstírat.

.

Naladění vašeho přístupu

Kdybyste byli vědcem, který přichází z jiné planety, aby sledoval lidskou historii, museli byste to dělat bez emocí nebo předpojatosti. Mohu vyprávět příběh o divokých kartách, jak pro vaše dědečky tak i pro vás, ale jsou v tom často zahrnuty emoce a předpojatostKvůli tomu když něco řeknu, vy můžete slyšet něco jiného. Moji drazí, abyste porozuměli tomuto poselství, pak se to nesmí stát.

.

Varování: Abyste toto poselství pochopili, musíte se oprostit od toho, o čem si myslíte, že to víte, od emocí, od domnělé historie i od jakéhokoli osobního propojení s tím.Pamatujte, v tomto předstíraném scénáři jste cizincem přicházejícím z jiné planety, aby se poučil o tom, co se stalo. Předstíráte, takže budete uvolnění. V předstírané historii vám budeme vyprávět o rase, jejíž součástí nejste. Takže nebudete mít žádné propojení s ničím, co uslyšíte. Toto je jediný způsob, jak pochopit tuto dnešní lekci. Je to jediný způsob, jak začít chápat nádheru duchovního systému, který vás tlačí, když to potřebujete.

.

Divoké karty prověřeny

Divoká karta, tak jak je používaná v duchovním jazyce, je termín, který je těžké definovat. Divokými kartami mohou být události, vynálezy a mohou zahrnovat jednoho nebo více lidí. Mohou být jednou z mnoha věcí nebo mnohým z jedné věci, ale sledují časový plán, který můžete vidět. Chceme mluvit o některých z divokých karet, které jste měli v minulosti, a některých atributech jejich výskytu, o kterých jste možná nepřemýšleli.

.

Základním atributem jakékoliv divoké karty je to, že se jedná o překvapivou událost. Často je šokující, někdy odhalující, ale vždy překvapivá. Také dále provedeme numerologický rozbor a podíváme se na energie, které pomáhají definovat, jaká energie je s divokými kartami spojena.

.

Numerologie je starobylý systém, který pomáhá definovat energii kolem něčeho. Například: nějaká událost se může zdát být nějakou, ale numerologie bude vyprávět příběh kolem ní, který možná bude názornější. Když uvidíte to, čemu říkáme synchronizovaná numerologie – stejná čísla opakující se kolem divoké karty – je to velmi názorné, protože to není žádná náhoda.

.

Drahý Kryone, můžete se zeptat: „Tvoří Duch divoké karty pro planetu?“ Odpověď: Ne, tvoříte je vy. Vaše vědomí v určitém bodě času dává svolení k divoké kartě. Duch pak rozšíří scénáře některých divokých karet místo jiných. Ale energie a vědomí lidstva umožňuje jejich vznik.

.

Divokou kartou může být člověk, vynález, věc, událost, nový systém nebo nové paradigma, které změní planetu. Je to neočekávané, někdy překvapivé a často dramatické ve svém vlivu. Pokud je to vynález, musí být za hranicí toho, čeho by bylo možné dosáhnout vývojem vědy nebo načasováním očekávaného vědeckého vývoje. Je to často posun v paradigmatu a obvykle od jedné osoby. Když ji spatříte, budete vědět, že se jedná o divokou kartu. Nejedná se vždy o individuální vynález, ale občas je kolektivní. Ale, moji drazí, můžete to říci, protože každá divoká karta všechny překvapí.

.

Divoké karty v historii

Měli jste jich mnoho, a já jich několik uvedu, abyste si udělali představu. Také uvidíte jakýsi systém singularity, který přichází k vynálezcům. Uvidíte to, jak budu pokračovat.

.

Takovou divokou kartou byl Tesla. Jeho myšlenky byly nečekané, kontroverzní a pokročilé do takové míry, že nad tím dodnes ti v elektronickém inženýrství kroutí hlavami. Podívají se na to, co vynalezl, a řeknou: „Jak je to možné, aby to viděl jeden člověk? Když studujete střídavý proud, je to hádanka. Fázové vztahy střídavého proudu jsou naprosto dokonalé.“ To byl Tesla.

.

Avšak to, co o něm víte, je pouze to, co vám přinesl. Skvělá mysl, jako je tato, bude mít něco dalšího, nemyslíte? Jistěže ano, a vy se můžete ptát: „Dobrá, kde je to ostatní?“ Odpověď zní, že ty další věci byly dány k ledu – všechny. On dokázal prosadit jen tu jednu věc, kterou jste potřebovali pro planetu. Jeho skvělá mysl měla mnoho dalších zásadních myšlenek, ale nedokázal je dotáhnout do konce. Viděl způsoby, jak změnit hmotu ve svých dílnách, ale neuměl to dokázat. Byl frustrovaný z toho, že neměl dostatečně přesné nástroje, které by byly schopné fungovat za běžných podmínek. To je jedna věc. Přenos elektřiny bez drátů skrze půdu byla tou druhou. Ale nebylo by to v té době správné, kvůli tomu, co stálo před lidstvem. Nebyli jste na to připraveni, ale byli jste připraveni na střídavý proud, jeden z nejpotřebnějších vynálezů pro tu dobu. Tesla zemřel v malém pokoji – zklamaný, chudý a osamělý. Přišel, aby udělal jednu věc, a bylo mu zabráněno v čemkoliv dalším, a potom odešel. Kdybyste měli analyzovat lidi, kteří byli ve vaší historii divokými kartami, tak tady máte jakýsi vzor.

.

Jiní vynálezci, kteří byli divokými kartami, přišli na planetu právě proto, že Země byla připravena na určitý konkrétní vynález. Vzpomeňte si, Duch nedává informace, ale dovoluje, aby byly odhaleny, často všechny najednou, po celé Zemi. Dovolte, abych vám dal nějaké příklady.

.

Další divokou kartou jsou bratři Wrightové. Není vám divné, že to nebylo až tak dávno, co jste ovládli létání? Bylo to teprve včera! Někteří z vašich příbuzných byli ještě naživu, když bylo létání objeveno! Drazí, Číňané měli létající draky po tisíce let. Nemyslíte, že znali ptačí dynamiku? Myslíte si, že přecházelo století za stoletím za stoletím a nikdo si nedokázal představit, jak létat s jakýmkoliv zdrojem síly? A pak to dokázali dva výrobci bicyklů!

.

Je to trochu podivné, ale skutečnost, že o dva týdny porazili Francouze, je něčím, na co stojí za to se podívat. Je to zvláštní! Skoro jako by ten důležitý vynález byl připraven a předán současně po celé Zemi, ve stejnou dobu. Kdokoliv, kdo by se to toho dal jako první, by byl tím, kdo získá uznání. Tou pravou zvláštností je načasování. Není logické, že to bylo tak skryté, potom najednou jich na tom pracovalo tolik současně.

.

Bratři Wrightové zde byli proto, aby vám to ukázali, potom skončili. Vše, co udělali, bylo to, co jste viděli u Kitty Hawk. Nikdy se nedostali za základní zkroucení křídel, a neměli první intuitivní myšlenku o křidélkách nebo základech dnešní letové kontroly. Pro ně to skončilo tam. Moji drazí, byla to velká frustrace a možná měli i zdravotní problémy z toho, že ti druzí vzali ty základy a rozvinuli létání tak rychle. Dysfunkce a problémy je postihly oba, a zemřeli, aniž byli schopni se plně podílet za hranicemi svého původního vynálezu. Jeden zemřel mnohem dřív než ten druhý, čímž způsobil bolest tomu, kterého zanechal. Přišli, aby udělali to, co udělali a odešli. U divokých karet je to mnohem běžnější než tušíte, obzvláště pokud se týká vynálezů, které mění tuto planetu.

.

Kdo vynalezl rádio? Byl to Ital Guglielmo Marconi nebo naše frustrovaná divoká karta Tesla? Marconimu se dostalo uznání, ale ten vynález byl všude, připraven na uznání. Země byla zralá a připravená, a tak byl doručen do vědomí planety v ten pravý okamžik. Ale oba muži ho (vynález) dostali ve stejnou chvíli, nezávisle na sobě. Přemýšlejte o tom.

.

Řekli jsme, že v budoucnosti přijdou vynálezy od divokých karet. Jeden konkrétní je připraven, ale vy ho nedostanete, dokud nenastane ten pravý čas. Je to skoro, jako by existoval myšlenkový strop toho, co můžete dělat. Dokonce jsme vám předali některé atributy toho přicházejícího vynálezu, ale ne toho, kdo jej přinese. Ani nejsme znepokojení z toho, že to uděláte v předstihu, protože víme, že ta divoká karta přichází. Přichází vynálezJe to vynález, který přepíše fyziku, tak jak ji znáte. Spatříte vzorce v kvantových polích a přijde to velké aha! Bude to jako znovuobjevení kola.

.

Kryone, proč to nemůžeme mít teď? Co tomu brání? Řekli jsme vám, že je příliš snadné použít to jako zbraň. Když dosáhnete bodu, kdy už to nebude zbraň, bude to vaše. To všechno přichází. Je to přirozené a přijde to, až přijde čas, přesně jako pro bratry Wrightovy, právě tak jako pro Teslu, a právě tak jako pro Einsteina.

.

Einstein byl geniální divoká karta. Nebyl vůbec kvantovým myslitelem, ale to, co představil, je stále živé, a ještě stále se díváte do nitra atomu podle konceptu, který vám dal. Proto učiním toto prohlášeníEinstein ještě neskončil, protože ty pravé koncepty, které stále získáváte z jeho práce, budou aplikovány na vynález století. Proto Einsteinovy principy, i když nejsou kvantové, budou z velké části zahrnuty v tom, co přichází. Mohli byste říci, že byl divokou kartou a ještě jí pořád je. Vtip je v tom, že jeho koncepty stále platí, jsou mimo čas, přestože jeho hlavní myšlenky byly spojené s časem. Kdybyste se zeptali Einsteina, jestli má radost z toho, co přinesl planetě, řekl by vám, že ne. Byl frustrovaný, že nesměl udělat to, co opravdu chtěl. Jako Tesla cítil, že něco bylo právě „mimo dosah“ a on to nesměl udělat.

.

Potom přišla 2. sv. válka. Drazí, předstírejte, že jste mimozemskými vědci. Zbavte se emocí. Přišli jste z jiné planety, abyste se na ni podívali.

.

Druhá světová válka nebyla divokou kartou, ale muž, který ji vyvolal a rozšířil, jí byl. Tato planeta balancovala na hraně té nejhlubší temné energie a destrukce. Nikdo to nečekal. Karta té nejohavnější staré energie se odehrála přesně tak, jak měla, vědomí této planety směřovalo přesně tam, kam mělo. Sotva jste skončili 1. sv. válku, už vzplála a pokračovala 2. sv. válka. Takže 2. sv. válka byla prostě jen pokračováním 1. sv. války. Udělali jste to znovu, jen tentokrát byly zbraně větší a schopnější zničit lidstvo. Vzpomínáte na proroctví z vašich písem? Mířili jste k masové destrukci, 2. sv. válka se mohla stát 3. sv. válkou a do roku 2000 jste mohli být málem pryč.

.

Jak jsem už zmínil, 2. sv. válka nebyla divokou kartou, ale byl jí muž, který vedl to nejnižší vědomí celé uplynulé historie. On byl tou divokou kartou, a vy víte, o kom mluvím. Tato divoká karta zabila milióny lidí, kteří se ani neúčastnili na vojenských akcích. Začala genocida, byla zahájena rasová válka a jeho vedení následovalo mnoho lidí. Ukázala se ta nejtemnější tvář lidstva – více než jste viděli kdy dříve, a kdyby zvítězil, bylo by zaděláno na zánik civilizace.

.

Byla to hororová divoká karta a stvořila ji tato planeta. Avšak když zmizela a celý svět na okamžik nabral dech, jen na okamžik se dostavil záblesk uvědomění si: „Takto to nemůže pokračovat, protože bychom to udělali znovu. Díky tomuto uvědomění se stala spousta věcí. Bez této divoké karty byste neměli Evropskou unii, neměli byste OSN ani žádnou jinou snahu o jednotu na Zemi. Osvoboďte se od své logiky a emocí, drazí. Tyto věci nebyly stvořeny Duchem, ale z hlubin nižšího lidství. Toto je temná stránka ve své nejhorší podobě, ukazující se se skoro svobodnou vládou, ale svět se tomu vzepřel a začal se šplhat vzhůru. To byl před více než půlstoletím začátek toho, co nyní začínáte vidět při posunu.

.

Ten úžasný posun, ve kterém teď jste, postupuje pomalu. Nestalo se všechno najednou. Studená válka byla přirozeným jevem mimo vědomí, které bylo součástí konce 2. sv. války, ale nikdy byste nedošli k tomu posunu, kdyby studená válka i nadále pokračovala stejným způsobem. Všimněte si další divoké karty: Padl sovětský systém.

.

Studená válka nemohla pokračovat, a ve formě v jaké probíhala, skončila. Drazí, pro ty, kteří toto teď čtou, to byla jedna z těch největších divokých karet vůbec. Vědomí Země řeklo „ne“ a skončilo to. To byla obrovská divoká karta. Změnila všechno; nebyla očekávaná, nikdo ji neviděl přicházet, a změnila všechno. Možná, že nezměnila věci okamžitě do stavu, jaký byste hned chtěli, ale vytvořila to, co jste v té době potřebovali.

.

Potom tady byl Steve Jobs. Byl divokou kartou. Co udělal, má málo společného s technologií, protože k té muselo tak jako tak brzy dojít. Místo toho to mělo co do činění s paradigmatem hudebního byznysu na ZemiOn jej osvobodil a paradigma toho, jak je hudba získávána a poslouchána, už nikdy nebude stejné. Ale Steve Jobs pro vás všechny udělal hlavně jednu věc, a potom zemřel. Vidíte nějaký druh spojování bodů k některému z vynálezců, který přišel a dal vám jednu jedinou věc a potom odešel? Kdyby žil, bylo by něco víc? Ano, ale vy na to nejste připraveni. Vědomí musí podporovat to, co se děje.

.

Ano, zdálo by se, že jsme vynechali některé věci – objev DNA, atomovou bombu, atd. Nicméně, to nebyly divoké karty. Jsou to vaše civilizace, v rámci běžné evoluce vědy. Divoké karty jsou velmi nečekané věci – a přichází jich k vám ještě víc.

.

Divoká karta roku 2016

Vzpomeňte si: Teď žádné emoce. Přišli jste z jiné planety a díváte se na konec roku 2016 – a jsou tady volby. Chápejte to bez předsudků.

 

Rozeberme si rok 2016 numerologicky. Sečtením čísel dostanete devítku. Devítka je v jednoduché numerologii dokončením, a když se podíváte na nějakou devítku, často znamená dokončení něčeho. Často se jedná o časový cyklus, energii nebo završení paradigmatu. Ale je to velmi silné.

.

Devítky jsou silnější než mnohé z ostatních numerologických aspektů a vy je cítíte.Zvolený prezident(když se toto píše) je silná divoká kartaByl naplánován jako 45. prezident. Jaká to souhra okolností! Čtyři a pět je devět. A devět a devět dohromady je více než napovídající. Vyprávějí příběh o tom, co se děje. Já vám povím něco jiného. Tento příběh není ještě u konce a přichází toho více. Nevíte, co nevíte, proto si nelamte hlavu předem kvůli nějakým závěrům. Jste z jiné planety, pamatujete? Nejsou přítomné žádné emoce, žádné předsudky, žádná politika a není nic k posuzování. Dívejte se na to tak, jak to je.

.

Do toho, co je normální, byl vložen velký klacek (zřejmě naráží na tzv. politiku nebo ideologii velkého klacku (big stick) – pozn. překl.) a ten se bude otáčet. Až se ten velký klacek otočí, budou reagovat ostatní věci, které by jinak nikdy nereagovaly. Chci vám říci, drazí, staré duše, uvolněte se s přicházejícími divokými kartami. Dělají to, co dělají, abyste měli v budoucnu lepší civilizaci. Někdy vám ukazují, co nebude fungovat, a občas mění paradigmata, která by se jinak nikdy nezměnilaAle to, co máte teď, je skutečná divoká karta. To je to poselství.

.

Je pro vás tak běžné reagovat určitými způsoby, když jste zaangažovaní do procesu. Když vás klepnou do kolena, očekává se, že budete reagovat nebo byste nebyli lidmi. Avšak pro tuto lekci jste z jiné planety, díváte se dolů a vidíte to. Předstírejte.

.

Není zajímavé to spojení devítky s devítkou? Znamená to, že je tady opravdu konec něčeho. Možná je to konec dělání věcí starými způsoby? Možná je to probuzení systému, aby se mohl sám opravit? Neopovažujte se rozhodovat, kam to směřuje, protože to není ještě u konce. Počkejte okamžik. Uvědomili jste si, že rok 2017 je rokem „jedna“? Nejenže je ta energie zakončením dvojité devítky, ale přesouvá se do „nového začátku“ (definice jedničky v numerologii).

.

Mám toho více co říci o numerologii, a také něco, co bude jasnější o této celé situaci. Předám vám to v příštím channelingu.

.

Dokážete se uvolnit navzdory nejistotě, když jde o vaši vlastní zemi? Dokážete relaxovat tváří v tvář tomu, že nevíte, co bude dál? Když se vás to tak týká, dokážete se oprostit od obou soupeřících stran? To je zkouška pracovníka světla.

.

Přichází ještě něco. Moji drazí, je to nádherné. Bez ohledu na to, co si myslíte a bez ohledu na to, jaká je vaše reakce na tento channeling. To, co se děje, je pro vaši dobu správné a je to potřebné pro vaši okamžitou budoucnost. Budu o tom mluvit později. Je nádherné, když ustoupíte stranou a spatříte, jak je velkolepé, že se Duch stará dost na to, aby dovolil velkému klacku to, co pohne vaší současnou spokojenostíJaký to má pravý důvod? Posun je zde.

.

Jak se cítíte? Chci, abyste se uvolnili a usmáli nad tím, co vám přinesl posun. Pro ty z vás, kteří cítili, že všechny ty „posunové řeči“ jsou nesmysl, to může být budíčkem. Je to skutečné. Je to zde.

.

A tak to je.

KRYON


.Poznámka ke kopírování:

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ - Wild Cards of the Planet

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva M. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět