11-2017 Kryon

Jak funguje strach

Tento živý channeling přijal Lee Carroll ve Philadelphii, Pensylvánie, 18. listopadu 2017

Úvodní channeling

 

 

Zdravím vás drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Pokračujeme v channelingu (úvodní duální channeling zahájila channelerka Marilyn Harper channelující skupinu Adironnda a Lee Caroll na ni navázal – pozn. překl.) a jak jsem vám už řekl předtím, nejsou to dva channelingy, ale jeden. Během té krátké doby, kdy jste naslouchali Adironndě, se energie v tomto prostoru změnila. Je vaší svobodnou volbou, zda to vnímáte, drazí, ale děje se toho tady hodně. Mluvím teď k vám, kdo jste na toto setkání přišli z určitého důvodu. Nepřišli jste si pro update energie, ani kvůli numerologii, o které právě mluvila Adironnda, ani kvůli tomu, co přichází, ale kvůli něčemu, co potřebujete vyřešit. A to něco může být nějaký problém, který může být psychologického nebo zdravotního rázu, mohou to být palčivé otázky, a kvůli tomu jste tady.

.

A tak pro vás pokračuji v channelingu. Zazněla otázka: Kým myslíte, že jste? Obrátíme to a místo vás odpoví na otázku Stvořitel a ta otázka se stane prohlášením. Kdo jste? A teď z mé strany závoje bych chtěl předat zásadní informace právě vám, kdo jste přišli kvůli něčemu speciálnímu. Jste tomu široce otevření a jste připraveni. V této místnosti jsou entity, průvodci a pomocníci, kteří jsou neviditelní. Někdo z vás (posluchačů) se možná nikdy předtím nezúčastnil takového setkání, aby přemýšlel o věcech, které mají energii a jsou neviditelné, jako třeba gravitace nebo vzduch. Vím, je to za hranicemi vašeho chápání. Ve světě za závojem existují pro všechno multidimenzionální atributy. Není to svět 3D, není to svět, ve kterém jste vyrostli. Je tam toho mnohem víc. Zeptejte se kvantových fyziků, zda tam jsou neviditelné věci, které jsou nevysvětlitelné, ale na kterých se snaží pracovat. A oni odpovědí: Ano, každý den. Tak si o tom pojďme popovídat z duchovního hlediska. Je tu energie, která mění fyziku a vaší chemii, pokud to co chcete. A nejen to, ale mění i to, kým jste.

.

Kým jste pro mou stranu závoje? Jste milováni Bohem, který vás zná. To je zásadní informace. Ať si myslíte cokoli o tom, kým jste, jste milováni Bohem, který vás zná. Zná vás, protože jste kouskem multidimenzionální celistvosti, která vám předala semínko Stvořitele. Nejste úplně člověkem, je ve vás část, skrytá v těch zdánlivých 23 párech chromozomů, která se naprosto odlišuje od všeho ostatního na této planetě. A tato odlišnost, kterou v sobě máte, je částí Stvořitele. Ať už to nazýváte duší nebo vyšším já nebo jakkoli jinak, přišli jste na to, jak popsat něco, čemu nerozumíte. Zatímco my tomu rozumíme, protože víme, kdo jste.

.

Možná nastal čas, abyste pochopili, že tato znalost je obsažena ve všech vašich buňkách, v každé částečce DNA. Žijete své životy 3D způsobem, podíváte se na sebe do zrcadla a řeknete si: „To je to, kdo jsem,“ a to není správné. Je to zcela a naprosto chybné. Vaše neviditelná část, duše, vaše božská část tu byla ještě dřív, než vznikl vesmír. Jste starodávní mimo své chápání. Víc než to, nemáte žádný začátek a nebudete mít nikdy konec. Tohle vše je ve vás a Bůh vás samozřejmě zná, protože jste kouskem božské celistvosti. V této nové energii se to začíná objevovat, odhalovat a využívat. Víc než kdykoli předtím se začíná objevovat světlo. Nehledejte ho však na Zemi, ani ho nehledejte u vašich čelních představitelů, hledejte ho v sobě. Tam je. Možná se přetransformuje do světa čelních představitelů, do čehokoliv, ale začíná u vás.

.

Chci vám předat kus logiky. Cožpak dává smysl, že nastal posun, že začala evoluce, že potřebujeme majáky a pracovníky světla víc, než kdykoli předtíma vy máte problémy a starosti? Dává smysl, že by vaším údělem mělo být utrpení, starosti, velké obavy? Odpověď zní NE, je tu pro vás něco jiného, protože já vím, kdo jste. Právě teď jste kompletně pod vládou své fyziky, své chemie, a poprvé se vám dostane pomoci. Tato pomoc spočívá v tom, že když se zapojíte do něčeho, co funguje, pak dostanete tolik pomoci, že už nebudete muset zápasit se svými problémy. Začnete vidět náznaky zlepšování, ať už jde o vztahy, zdraví, práci nebo cokoli jiného. To, že vás Bůh zná, znamená, že všechno, co se vám děje, co vás stresuje, vnímá i váš doprovod, který je připraven zasáhnout a pracovat s vámi – stačí se jen chytit Ducha za ruku, pokud to sami nedokážete rozpoznat, pokud to nechcete promarnit, nebo si jen nepomyslíte: „Dobrá, to je jen něco, co říká tam ten channeler na židli.“ Je to velké AHA od rozvinuté lidské bytosti, že nejste tím, kým myslíte, že jste. Kým jste? Jste milováni Bohem, který vás zná, jste multidimenzionální bytosti, které chtějí pokračovat na této planetě pořád dál a dál. Avšak ne v trápení a zápasech, jak tomu dosud bylo, ale ve vzestoupené moudrosti a slávě. To je to, co se pomalu začíná dít.

.

Viděli jste poslední dobou nějakou změnu na planetě? To všechno je připraveno pro vás. Někdo řekne: „Tohle je to nejhorší období od té doby, kterou moji prarodiče popisovali jako válku. Vždyť se kolem sebe rozhlédněte, jak se všechno hroutí, chybí integrita, nevíme, co se bude dít, v některých zemích se bojuje, běda mi.“ A jiný se na to podívá a řekne: „Podívej, začínáme vidět posun, který byl předpovězen, temnota a světlo začínají spolu zápasit způsoby, jaké tu dosud neexistovaly. To je přesně to, co bylo předpovězeno. Díky, Duchu, že tu mohu být a ukazovat v této době své světlo.“ Kterým z těch dvou jste? Kterým z nich jste? Vím, kdo jste. Ten, který oslavuje, i když možná v bolesti, utrpení a nejistotě, je majákem, který začíná svítit. Někdy musíte projít takovou změnou, že se dostanete až na dno, než zas můžete začít růst. Někdy dojde k buněčnému omlazení, jež otřese vším. Kolik z vás má odvahu, právě teď, říct: Děkuji za to, čím jsem musel projít, zdolal jsem to a zvládl jsem to. Jsem v pohodě, budu tu ještě nějaký čas.

.

Tohle je učení dnešního dne, od obou channelerů, kteří sedí na židli a kteří strávili nějakou dobu na druhé straně závoje. Lidé, kteří tu jsou právě přítomni, se dostali na určitou úroveň, aby viděli a pochopili, kým jsou. Tohle je často hlavním sdělením poselství o lidech s božstvím ve svém nitru, o nových nástrojích, o novém vědomí, o nových způsobech myšlení, které se nenechá ovládnout strachem. Je toho víc. Vrátím se.

A tak to je.

Kryon

.

Zdroj:www.kryon.com – „Kryon & Adironnda – dual channeling“ – MP3 19:24

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

 

Hlavní channeling

 

 

Zdravím vás drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Rád bych pokračoval poselstvím z dnešního rána. Vysvětlili jsme otázku: Co myslíte, kým jste?, která se zároveň stala prohlášením „To je to, kým jste“. A slyšeli jste to z pohledu Stvořitele, z pohledu, jaký vám téměř nikdo nemůže předat. Někteří lidé vám říkali, kdo by mohl být Stvořitel a co můžete dělat, abyste se mu zalíbili. A pak přijdu já a říkám vám, co si Stvořitel myslí: Pokud jste součástí všeho, co je, a pokud jste tak staří jako Bůh, pak ve svém nitru máte moudrost všech časů. Osvojit si tuto moudrost a začít ji využívat je součástí evoluce lidské přirozenosti. Můj partner vám o tom předal nějaké informace, aby ukázal pár věcí o vaší budoucnosti. Ale drazí, tam ještě nejste. A tak chci promluvit o pár nepříjemných věcech, o zápasech, odhaleních a změnách, které se dějí právě teď.

.

Je to aktuální poselství, které se netýká minulosti ani budoucnosti. Týká se aktuálních okolností, jaké skutečně jsou, a my vám v tomto poselství předáme nějaké vhledy a věci, které neočekáváte. To vše vám předáme v lásce. Můžeme si zopakovat několik bodů, které jsem vám předal před časem, abyste si je mohli porovnat s dnešními událostmi. Rád bych tyto věci propojil, aby to, co bylo tehdy předpovídáno, potvrdilo platnost současných událostí. Pochopíte, že může být pravda v tom, o čem říkám, že vám může přinést budoucnost.

.

Boj mezi světlem a temnotou

Říkali jsme vám, že boj mezi temnotou a světlem na planetě zesílí. Když na nějakém tmavém místě rozsvítíte světlo, začnou se odhalovat všechny možné věci, které jste nikdy předtím neviděli, zvlášť když tam tma vládla hodně dlouho. Drazí, použili jsme metaforu tmy a světla pro nízké a vyšší vědomí.Vyšší vědomí má nad věcmi nadhled, zatímco nízké vědomí se v nich utápí nebo si v nich libuje. Vyšší vědomí obsahuje vysokou integritu a cíl je mnohem vyšší než cokoliv, co existovalo předtím: laskavost, soucit, řešení, harmonie. Takové je vysoké vědomí a reprezentuje vědomí člověka, jenž to rozpoznává v každém aspektu svého života: Neubližuj, buď laskavý, což znamená, že řešení musí být prospěšné pro všechny. To se zatím neděje, ale směřujete k tomu. A abyste se k tomu dostali, musí se určité věci změnit.

.

Když došlo k posunu, říkali jsme vám, že nejprve celý rok bude probíhat rekalibrace, než se většina z vás z toho vymaní a začne pracovat na skládance. A tou skládankou je, že máte víc světla, než si myslíte. Je to skládanka proto, že si s sebou do světla nesete návyky, které jste se naučili v temnotě, v nízkém vědomí, ve kterém jste žili a přežívali. A to vám také přinášelo problémy s uvědoměním vlastní hodnoty, protože jste věděli, že jste vysoce vědomými bytostmi, žijícími ve světě nízkého vědomí. A najednou jsme vám sdělili, že se svět začíná měnit a vyšší vědomí nakonec vyhraje – ale že během tohoto procesu nastane boj. Ten zápas se nemusí týkat nutně vás, ale všech ostatních, kteří stále setrvávají v temnotě a nemají tušení, že se světlo rozsvítilo.

.

Řekli jsme vám, abyste byli ostražití a uvědomovali siže tma nebo nízké vědomí velmi dobře vnímá, že tu je víc světla, a proto se spolu spojují, aby vás zastrašovaly. Vyprávěli jsme vám o armádě takového druhu, jakou jste nikdy neměli: o fyzické armádě temnoty bez hranic. Představte si, že to jediné, co tuto armádu dalo dohromady, byla propaganda rozšiřující strach, aby vše zůstalo při starém, boj ve starém stylu. Tato armáda se objevila – varovali jsme vás před tím – aniž by měla společnou řeč nebo společnou zemi s hranicemi. Berou si, co si mohou vzít, existují a expandují. Ale také jsme vám říkali, že budou poraženi. Když se dnes díváte na zprávy, řekli byste: „No, skoro se nám to už podařilo, už jsme je skoro porazili.“ To si myslíte ve 3D, protože temnota se potýká s obtížemi, ale jen tak snadno se nevzdá. Jen se vydají jinou cestou a půjdou na jiná místa, aby udělali to, co chtějí udělat. Boj je pořád ještě tady. Sledujte události, které se objeví a za kterými zjevně bude stát temná armáda, jen v jiné formě.Chtějí vrátit tuto planetu zpět do nízkého vědomí, bez prosazujícího se světla, bez evoluce, bez harmonie a laskavosti. Chtějí vás udržet ve staré energii, aby vás mohli ovládat prostřednictvím bohatství, chamtivosti a kontroly, což vše také souvisí s nízkým vědomím. Už to začínáte vidět.

.

Co se stane, když na tmavém místě rozsvítíte světlo? Použili jsme jeden slovní obrat: Nemůžete už sedět na plotě! A přidali jsme ještě jeden: Když mohou všichni komunikovat se všemi, nemůže už existovat žádné tajemství. Tohle jsme vám předali před více než deseti lety. A co se děje dnes? Zaprvé rozčarování z klubu starých mužů (old boy’s club: myšleno spojení těch, kteří vládnou světovým financím a byznysu – pozn. překl.),kteří střeží tajemství. Zaregistrovali jste to? Bez svých tajemství budou tito lidé, kteří nebudou jednat s integritou, odhaleni v pravém světle. A to se děje všude, nejen v šoubyznysu nebo v politice, ale všude, po celém světě. Tito hrdinové a komedianti začnou padat.Ti, které jste obdivovali kvůli zábavě a legraci nebo kvůli jejich moudrosti a zákonodárství, začnou odhalovat svou pravou tvář. Měli byste vědět, že takoví byli vždycky. Proč je tedy vidět tolik těch, kteří se začínají odhalovat, právě teď? Drazí, to je důkaz, že na této planetě je světlo, že se rozvíjí a bere vítr z plachet tajným spiknutím. Ti, kteří o tom dosud mlčeli, už mlčet nebudou. A kdo bude mít sílu tyto věci odhalovat, budou ženy – navzdory všem očekáváním. To je to nové, v tom je ten rozdíl, protože ve starém vědomí by to žena nikdy neudělala. Nebyla za to zodpovědná, nebyla dostatečně silná, neměla prostředky, aby byla vyslyšena, a i kdyby to všechno měla, byla obklopena muži (z klubu elit), kteří by jí říkali: „Dnes ne, miláčku, dnes ne.“ Ale dnes jste tady, a nastal k tomu čas. Vnímáte účinky světla? Rozpoznáváte, jak integrita nabírá na významu a vede ke změnám? Říkáte: „Ano, ale všude nedochází ke změnám.“ Ach, jste tak netrpěliví! Až se to stane, budete to vědět… až ti nejtvrdošíjnější padnou. Drazí, říkali jsme vám o těchto věcech a teď jsou tady.

.

Strach
Je toho tu víc. Rád bych vás naučil něco o strachu. Je to zbraň temného vědomíPokud vás chce někdo na planetě ovládat, ať už je to vůdce nebo váš soused od vedle, pracovníci světla, musí prostě něco udělat: nahnat vám strach. Strach je zajímavý –říkáte, že je to emoce, ale není. Je to stav mysli. Tento zvláštní stav mysli zahrnuje a obklopuje vše a výsledkem je, že všechno ostatní se vypne a ustoupí strachu. Logika zmizí, všechny ostatní emoce zmizí, všechno zmizí a jen strach se dostane do popředí. Dám vám pár příkladů, pokud tomu nevěříte, protože tohle je zbraň temné stránky života. Když vás uvedou do stavu strachu, ovládnou vás.

.

Nějaké matce zazvoní uprostřed noci telefon. Její teenager nepřišel domů a ona si dělá starosti. Hlas na druhém konci říká: „Tady policie,“ a ona si od toho okamžiku nedokáže na nic vzpomenout. Vnímá to jako úder do žaludku: „Co bude dál? Co mi sdělí? Co to bude?“Noční můra každé matky! „Jakou zprávu mi sdělí?“ A pokud není opatrná, rozšíří se tento pocit z žaludku během tří vteřin do mozku a ona nebude schopná říct policistovi svou adresu, číslo telefonu a dokonce ani své jméno, protože ji přemohl strach. A pak uslyší následující slova: „Šli jsme kolem baru a váš syn vypil příliš mnoho piva. Nemůžeme ho nechat řídit a tak jsme se rozhodli vzít ho domů, budeme u vás tak do deseti minut.“ Chápete, co tím myslím? Máte tři vteřiny mezi prvním okamžikem zprávy a okamžikem, kdy strach získá převahu.

.

Strach v letadle

Dám vám další scénář, který dnes není neobvyklý. Letíte letadlem a najednou se dostanete do neobvyklých turbulencí. Letadlo se najednou propadne o 300 metrů do vzduchové kapsy, všechno letí ke stropu, někteří lidé křičí, někteří se strachem počurají do kalhot. „Právě se děje něco hrozného a všichni zemřeme!“ to je to, co si myslíte. Nezpracovaný strach, čirý strach ve své nejsyrovější podobě. V nižší nadmořské výšce se však všechno vyrovná, postaráte se o zraněné, posbíráte věci a letadlo přistane tak brzo, jak to jen bude možné. Tohle se opakovaně stává a vy to přežijete. Dovolte mi, abych vám něco sdělil. Pokud bych se během toho propadu o 300 metrů, během té sekundy, chtěl někoho na něco zeptat, třeba Sally, co bude vařit k večeři, nebo Joea, jaký je jeho oblíbený film, bylo by pro ně absolutně nemožné mi odpovědět, protože by byli pohlceni strachem, syrovým pohlcujícím strachem. A všechno ostatní z jejich života jakoby odvál vítr: jejich záliby, kým jsou, co se stane dál, to všechno je najednou pryč a úplně odpojené.

.

V jedné své knize vypráví můj partner následující příhodu. Nebyla to náhoda, že právě seděl v letadle, ve kterém existoval potenciál, že by mohl vypadnout jeden z motorů, a to se také stalo. On (Lee) seděl se svým otevřeným notebookem na klíně a pracoval na jednom channelingu, když v noci začal hořet jeden motor na pravé straně. Velmi rychle došlo k požáru, který se tak rozšířil, že byl čtyřikrát delší než letadlo. Lidé na pravé straně byli bledí jako stěna, když si uvědomili, že motor může explodovat. Co se stalo dál? Můj partner se nenechal pohltit strachem – byla to pro něj zkouška. Intuitivně věděl, že pro něj ještě nenadešel čas smrti. Pilot okamžitě uhasil oheň a motor se ochladil. A protože teď už běžel jen jeden motor, letadlo muselo hned přistát, což pilot také udělal. V těch chvílích hrůzy v letadle sledoval můj partner, co se kolem něj děje. Viděl, že většina lidí byla bez sebe strachy. Aby si během těchto náročných okamžiků udržel rovnováhu, začal o tom psát. Měl otevřený notebook a zapisoval, co viděl. Zažil, co může strach udělat s lidmi. V jednom okamžiku se cítili v pohodě a v dalším okamžiku byli přesvědčeni, že umírají. Je to způsob, v jakém by vás temné vědomí této planety rádo udržovalo. Pokud by vám takoví lidé dokázali nahnat dostatek strachu, nezajímali byste se už o nic duchovního. Nechtěli byste mluvit sami se sebou ani hledat Boha ve svém nitru. Jediné, co byste chtěli dělat, by bylo přežít. Strach je pro to skvělým nástrojem.

.

Dítě u jídelního stolu

Existuje mnoho způsobů, jak zacházet se strachem, správných a špatných, zejména v boji s nízkým vědomím. Dovolte další příklad. Netýká se to vás, je to jen příklad. Rodina sedí u stolu, kolem kterého je mnoho sourozenců. Malý, asi devítiletý chlapec Johny je nezvladatelný. Je to problémové dítě, dělá vše, co může, aby byl mimo krabici. U stolu před svými rodiči a sourozenci teď dělá něco, co je hodně daleko za hranicemi krabice a co vůbec není vhodné pro jeho věk, což on dobře ví, ale přesto to dělá.

.

První scénář: Všichni mlčí, u stolu je ticho. Každý ví, že má Johny problémy. Jeho otec vzhlédne od svého talíře, pomalu odloží vidličku a upřeně se podívá na Johnyho. Neřekne ani slovo a Johny opouští stůl a jde do svého pokoje, protože ví, co přijde dál.

.

Druhý scénář: Malý Johny zlobí, u stolu je ticho a jeho otec najednou exploduje. Křičí, sprostě nadává, dokonce vyleze na svou židli a hází kolem sebe jídlo. Už se nedokáže ovládat. „Běž do svého pokoje!“ A malý Johny odchází do svého pokoje a celou cestu se směje, protože dosáhl přesně toho, co chtěl. O několik let později, když se všichni sourozenci setkají a společně se baví, řeknou: „Vzpomínáš si na tu dobu, jak jsi tak moc vyprovokoval tátu, že házel jídlo kolem sebe?“ a všichni se tomu budou smát.

.

Severokorejský vůdce

Důvod, proč vám to říkám, je to, co se právě děje v Severní Koreji. Drazí, toto není proroctví, ale lekce o strachu. Vůdce Severní Koreje potřebuje dělat dojem – to je všechno, o co mu jde. Jeho lidé ho musí milovat a vidět, jak se prosazuje vůči svému „otci“, což se právě děje vůči Americe. A tak vyhrožuje, staví se proti němu a dělá vše pro to, aby získal nějakou reakci. A tu získá. Ve skutečnosti existují v Americe lidé, kteří při jeho prohlášeních dokážou kolem sebe házet i to jídlo. Dosahuje toho, co chce. Pokaždé, když provádí raketový test, dosáhne toho, co chce. Pokaždé, když se nebojácně postaví obrovi, autoritě, volá jeho lid: „Páni, to je opravdový vůdce!“ Ale on současně ví – a v tom se nemylte – že pokud zajde příliš daleko a někdy opravdu vypustí něco, co by mohlo vést k válce, okamžitě zemře. Všechno pak skončí, celý jeho režim. Jeho dynastie, jeho země, jeho vůdcovství skončí a on by už na nikoho nemohl dělat dojem. To je důvod, proč nevyvolá válku, ale možná jen nějakou událost, která potrvá 15 minut. Takže musí být opatrný. Něčím se však vyznačuje: je mistrem strachu a reakce. Pokud to bude dělat dost dlouho a dál bude rozvíjet své zbraně, pokud u toho zůstane, bude to stupňovat a dál vyhrožovat, Amerika pokaždé vyskočí vysoko a začne kolem sebe „házet jídlo“ – to je metafora. Když bude takhle pokračovat dál a dokazovat, že jeho zbraně jsou dost dobré, získá časem ústupky, což Amerika už jednou udělala. Bude-li dostatečně silný, získá určité výsady. A pak jeho lidé vykřiknou: „Pokořil jsi obra, dostal jsi ho na kolena a dává ti věci. Jaký jsi vůdce!“

.

Mimochodem, právě o to mu jde. Pokud byste chtěli vědět, co skutečně cítí krásné duše v Severní Koreji, pak je to strach. Možná nevědí, kdo jste, ale vědí, co můžete udělat (Lee v tomto poselství mluví k Američanům – pozn. překl.). A vědí stejně dobře jako jejich vůdce, že pokud by něco udělal špatně, bude je od smrti dělit jen pár okamžiků. Bojí se ho, není v tom moc lásky. On však ze svého pohledu dělá všechno naprosto dokonale. Jeho plánované reakce jsou děsivé. Zastrašuje miliony lidí, kteří pak lomí rukama a naplněni strachem a šílenstvím obvolávají všechny své známé. Je to všechno účinné? Ach ano. To je nástroj strachu. Může jej využívat vůdce země, otec nebo přítel, šéf v práci nebo dokonce lékař, který se vám podívá do očí a řekne: „Už vám nezbývá žádná naděje.“

.

Drazí, už si nebudete muset dělat dlouho starosti kvůli tomuto nástroji strachu, protože přijde den, kdy už nikdo nebude chtít druhého stresovat – den, kdy se laskavost stane základní směrnicí, ať už mezi vůdci této planety nebo mezi členy rodiny, mezi otcem a synem. Reakcí už nebude „výbuch papiňáku“, ale laskavost, řešení, pochopení. Vytvoří to dobrou disciplínu v láskyplné rodině. Nebude chybět ani na úrovni vůdců, i tam bude základní směrnicí harmonie. Budou existovat různé kultury, různé způsoby, jak něco udělat, velmi odlišné přístupy a postupypro všechny však bude platit jedna základní směrnice: společný smysl pro humanismus. Už se nebudete navzájem zabíjet, i když se bude vždy vyskytovat určitá nerovnováha a výjimky. Ale už to nebude to, co je teď normou.

.

Všechno, co jsem vám dnes názorně předal, je prosbou, abyste se už nenechávali pohltit strachem. Pokud máte problém se současnou situací na této planetě, pak ji přestaňte sledovat. Zeptáte se: „Proč? Říká nám tím snad Kryon, že bychom se neměli zajímat o naše vlastní záležitosti na této planetě?“ Odpovím vám následovně: Drazí, pokud vás to děsí, přestaňte s tím. Pokud vnímáte potenciály, ano, jsou tu potenciály, jaké jste ještě neviděli: Co když například (severokorejský vůdce) udělá chybu? Co když překročí své hranice? Co když, co když, co když… Pokud vám to nahání strach, pak se tím nezabývejte. Pokud však dokážete přijímat informace beze strachu, pak to ukazuje určitou zralost, jakou v sobě máte.

.

Chápete ten rozdíl? Pokud je na vašem pracovišti někdo, kdo se vás pokouší zastrašit, abyste se ho báli, pak se naučte pravidlo 3 sekund. Začíná to v žaludku, ve vnitřnostech, a trvá to 3 sekundy, než se to dostane do mozku, který vyplodí myšlenku: Přijdu o práci. Místo toho zaujměte laskavý přístup a myslete takto„Tady je někdo, kdo má špatný den. Tady je muž nebo žena, kdo je nevyrovnaný, a na tom se já nebudu podílet. Ukážu jim svou laskavostNenechám se vyvést z míry a nebudu se na ně dívat pohledem zbitého psa. Nebudu reagovat způsobem, jaký očekávají. Zachovám si lásku a laskavý přístup. Nedočkají se žádné reakce, nebudu kolem sebe ´házet jídlo´. (Kryon se směje) – to je metafora.

.

Chápete, kam tím mířím? Pracovníci světla, poučte se o nástroji strachu, a jak proti němu můžete bojovatA pokud musíte v nějaké situaci ihned zapojit vyšší já, tak to udělejte!Pokud se musíte v mžiku dostat na úroveň duše nebo přepnout do meditačního stavu nebo ať už se děje cokoli, platí pravidlo 3 sekund. Uslyšíte něco, co vyvolá strach u ostatních, sedíte mezi nimi a řeknete si: „Ne teď! Ne mně!“ Tohle jsem sdělil svému partnerovi, když se vznítil motor letadla: „Já ne, dnes ne!“ A on uvažoval takto: „Pokud přistaneme a při přistání nastanou problémy, musím to popsat stručně, protože sedím v řadě u exitu“. (Kryon se směje) Můj partner je jedním z mála, kdo skutečně naslouchá těm, kteří mu radí, co by měl dělat. Kdyby se začal bát, nic by si nepamatoval a nemohl by nikomu pomoct při výstupu. Takto přemýšlel a kvůli té zodpovědnosti rozpustil strach.

.

Osvojte si znalosti o strachu

Jaká je vaše zodpovědnost vůči světlu? Říkám vám, co to je: Poznejte všechno, co se týká strachu. Uvědomte si, jak funguje! Až to bude nutné, vciťte se znovu do toho, abyste věděli, jak se jej můžete vyvarovat. Možná si ve skupině vystrašených lidí zachováte jako jediní rozum. A to bude nakažlivé, protože pokud se člověk, který se bojí, může držet za ruku někoho jiného, kdo se nebojí, strach zmizí. A tím někým jiným budete vy a řeknete: „Bude to jinak, než si myslíte. Všechno bude v pořádku. Budeme v pohodě. Dostaneme se z toho. Nevíte, co nevíte.“

.

Pracovníci světla, je jeden z nástrojů, který se musíte naučit ovládat. A abyste jej poznali a mohli využívat, musíte pochopit strach – jak vámi manipuluje, jak funguje, o co mu jde a co zdánlivě chce uskutečnit. Temnota nad vámi nezvítězí, pokud s tím budete počítat a budete znát pravidlo 3 sekund.

.

Toto poselství vám bylo předáno v lásce, protože jste tím už prošli. Ve své minulosti jste se báli, ale teď nastal čas, abyste dostali instrukce, co je strach zač a jak jej zvládnout. Místo abyste si mysleli, že postačí jen vyslovit afirmaci a budete v pohodě. Je třeba, abyste jej procítili a znali pravidlo 3 sekund. Musíte vědět, jak strach zvládnout. Musíte mít takový nástroj, který máte ve své innate, který možná zanechá bolest ve vašem žaludku, ale ne ve vašem rozumu nebo vědomí. Vaše vědomí zůstane pevně spojeno se světlem Boží lásky.

.

To pro tento okamžik stačí. Rád bych, abyste toto místo opustili jiní, než jste sem přišli. Chci, abyste věděli, že jste bojovníci světla. Světlo vás vede a chce být s vámi. Laskavost a harmonie je s vámi. Pokud jste to ještě nepocítili, pak je možná na čase, abyste zbořili bariéry, chytli se za ruku svého vyššího já a řekli: „Ukaž mi to, jsem připraven.“

A tak to je.

Kryon

.

Zdroj: www.kryon.com - „The way Fear works“ – MP3 32:55

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět