11-2017 Kryon

Reakce na neznámou budoucnost

Tento živý channeling přijal Lee Carroll ve Philadelphii, Pensylvánie, 19. listopadu 2017

.

Zdravím vás drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Už více než dvě desetiletí předstupuji před svého partnera. Jsou tací, kteří cítí, že o čem mluvím, je opravdové. A jsou tací, kteří to mohou zpochybňovat. To je právo svobodné volby. Dnes jste kladli otázky týkající se závoje, vašeho účelu, kým a proč jste. Skutečně existuje něco, co zahaluje vyšší pravdu. Něco, co znáte velmi dobře, pokud tu nejste (myšleno na planetě). Vy všichni znáte vyšší pravdu. Existuje něco krásného a mocného v tomto vesmíru, v této galaxii. A pokud tu právě nejste, jste toho součástí. Není to nic zlověstného. A když tu nejste, uslyšíte to, co nazýváme hudbou krásy Boha. Nemůžete ji slyšet svými smysly, protože nebudete mít uši a sluch. Zbaveni fyzického těla můžete slyšet, vidět a vnímat všechny jednotlivé frekvence, které existují. Jste součástí všeho, co existuje předtím, než se vrátíte na tuto planetu do velmi limitující reality. Proto vás tak milujeme. Tato planeta je zapojena do něčeho mnohem většího, než si myslíte, mnohem krásnějšího než si myslíte, co vyžaduje, abyste byli odtrženi od lásky tvořivého zdroje.

.

Závoj se ztenčuje v těchto nových energiích, moji drazí. Někteří to cítí. Nedojde k odhalení vyšší pravdy, ale k odhalení něčeho jiného. Toho, že je o vás postaráno, že jste milování a že můžete důvěřovat neznámému. A že kousek Boha, který je uvnitř vás a září a vibruje s druhou stranou závoje, začíná růst. Ten kousek začíná důvěřovat synchronicitě místo logiky. Začíná být trochu víc multidimenzionální, což znamená, že se stáváte v realitě většími. Pouštíte to, co je lineární a 3D a uvědomujete si, že můžete být na více místech ve stejný čas. Můžete být s Bohem a zároveň můžete být v kuchyni. Můžete řídit auto a být zároveň s Bohem. Můžete být na pochůzce a zároveň být s někým soucitným způsobem, cítit ho, vnímat ho.  Toto je součástí nové energie a pro některé z vás to je něco jako skok do temnoty. Protože energii, která se nám ukazuje, jste ještě nikdy neviděli. A protože ji nemáte s čím porovnat a nikdy jste v ní ještě nebyli, může lidské bytosti vystrašit.

.

Budu vám vyprávět malý příběh. Představím vás šestiletému chlapci Johnnymu, kterému jeho matka říká: „Johnny, dnes půjdeš na místo, kde jsi nikdy nebyl, kam jsem tě nikdy nevzala.“ Jeho šestileté mysli se to nelíbí. „Mami, řekni mi, kam půjdu, abych věděl, co se tam stane. Už se bojím.“ Maminka řekne: „Budu tě držet  za ruku. Budeš v pořádku. Nic špatného se nestane.“ Johnny řekne: „Ano, mami to jsi mi říkala i před první návštěvou doktora, a pak mi dal injekci.“ „Tentokrát žádné injekce. Vím, že jsi na tom místě nikdy nebyl, ale jsou tam lidi, které chci, abys potkal.“ Johny řekne: „Ne, já tam nepůjdu, mami,“ uteče a zabouchne dveře svého pokoje. „Nepůjdu na neznámé místo, kde mám potkat neznámé lidi, to není správné. Nech mne jen hrát si, dělat něco, co již znám. Mami, prosím, neber mne tam.“  Maminka vejde do pokoje a říká: „Podívej se Johnny, rosteš, bude ti sedm let, to už jsi velký kluk. Tak se tak také chovej – půjdeš na místo, kde jsi nikdy nebyl a potkáš nové lidi. Bude to v pořádku, Johnny.“ Naloží Johnnyho do auta a on se bojí. „Mami, co se stane?“ „Vše bude v pořádku, chci, aby ses choval jako sedmiletý, už ti není šest. Budu tě držet za ruku skoro až do konce.“ „Skoro až do konce? Něco se stane na konci?“ „Ano, ale neboj se, bude to v pořádku. Myslím, že se ti to bude líbit.“ „Myslíš? Mami, řekni mi, kam jedeme? Proč mi to nemůžeš říct?“ „Je to součástí života, Johnny. Bude to v pořádku.

.

Dojeli na místo určení – Johnny netušil, co se tu stane, protože tu ještě nikdy nebyl. Nemůže přečíst jména, nezná ta slova. Maminka ho vezme dovnitř a než projdou dveřmi, tak mu říká: „Podívej, toto bude těžké. Musím tě na chvilku opustit. Ale opravdu budu hned zpátky.“ „Mami, říkala jsi, že to bude v pořádku.“ „Ono to bude v pořádku.Johnny, ale musíme na chvilku zhasnout světla.“ „Ale mami! Proč? Co se stane?“ „Johnny, jen na minutku zhasni světlo.“ „No tak, mami, toto se mi nelíbí, není to potřeba. Co se stane?“ „Johnny, zhasni prosím světla na minutu, otevřeme dveře.Nemohu být s tebou. Jen na 35 sekund!Bude to v pořádku.“ „Mami,Proč je to nutné? Proč tu musím být sám? Je to snad nějaký druh zasvěcení?“ No, to je asi trochu příliš silné slovo, než aby ho Johnny znal. (Smích publika.)

.

Maminka zhasne světlo, dveře se otevřou. Johnny vejde. „Jsi velký chlapec, je ti sedm.“ Johnny zkameněl. Maminka ho vzala do neznámé budovy, kde nikdy nebyl, má vejít dveřmi do tmy, aniž by ho držela za ruku. Ale Johnny přemýšlí: „Je mi sedm, jak porostu, budu se učit novým věcem. Vím, že to bude těžké. Opravdu nechci být dospělým, až příliš dobře se bavím ve svých šesti letech. Vlastně už je mi skoro sedm. Je to OK. Maminka bude přímo za mnou. Cítím ji,“ pak vkročil do tmy s obavami, co se stane – jestli tam nebude doktor s injekcí a všechno možné, co si může malé dítě vymyslet… A pak se najednou rozsvítí světlo a dav volá: Šťastné narozeniny, Johnny!“ Jsou tam kamarádi, jejich rodiče, balónky, dárky. Byl to večírek s překvapením a on to netušil. Johnny o tom neměl ponětí, prošel svým strachem.

.

Tato metafora, jak jste možná uhodli, není o smrti, je o nové energii. Duch vám říká: Vezmu vás na místo, kde jste nikdy nebyli. Nemohu vám o tom říct, musíte to zažít jako lidská bytost. V této nové energii jsou věci, které jste nikdy dřív nezažili. Maminka záměrně nepopsala Johnnymu ty dobré věci, ta překvapení. Držela ho za ruku a byla mu nápomocná. Ale Johnny tím musel projít sám. A on to dokázal. I vy to zvládnetePřijde možná chvíle, kdy zhasnou světla, a přijde překvapení, které jste nečekali ve svém strachu a nejistotě. Přijde překvapení, o které jste žádali, které potřebujete,  které jste chtěli. Vy, co jste si sem přišli pro léčení – dochází vám to? Vím, kdo jste. My víme, kdo jste. Bůh ví, kdo jste. A vy nyní vstupujete do tmy. A je zde strach a nejistota. Přicházejí však krásné věci…

.

Každý člověk je jiný – ve svých reakcích, v potížích, které máAle právě teď máte všichni něco společného. V tuto chvíli vstupujete do energie, ve které jste nikdy nebyli. A je to nepohodlné, někdy trochu děsivé. Mnozí z vás se ptají, jaký je nejlepší způsob, jak dělat to či ono, co je před vámi a co bude dál. A my vám můžeme říct jen to, že co přijde, je něco, co zažijete s námi za zády. Budeme vás držet za ruku většinu cesty, kromě míst svobodné volby, kde se vy musíte rozhodnout, zda udělat ten krok či ne. Důvěřovat nebo ne. Mít víru nebo ne. A ta místa se zdají být temná. Zdá se, že vás nedržíme za ruku, ale drazí, my jsme stále s vámi.Ale planeta svobodné volby vyžaduje chvíle, kdy budete muset učinit svobodnou volbu. Neovlivňujeme vás, nedržíme vás za ruku, říkáme: „Učiň volbu, o které cítíš, že je pro tebe správná.“ A z tohoto prohlášení vidíte, že lidstvo se začne rozhodovat s větší integritou, s větším množstvím světla. Je to pomalé, ale nakonec dospějete. A až se rozsvítí světlo, uvědomíte si, že to, čím jste prošli, nebyl test, ale jen něco, co jste prostě nevěděli. Nemůže to vědět, dokud neuděláte první krok do budovy zvané pokročilé vědomí Země.

.

Nemáte zkušenost s tím, jaké to je, věřit něčemu, čemu jste nikdy před tím nevěřili. Důvěřovat systému, který nikdy předtím nefungoval. Přijít s projekty, které nikdy předtím nevyšly. Jste v novém městě energie. A takto to mnozí z vás vnímají.

.

Něco vám teď řeknu. Tohle je pro vás nové, ale není to nové pro nás. Sledovali jsme další planety před tou vaší, jak prošly těmito kroky. Sledovali jsme, co lidské bytosti dělají zde i na jiných místech, a tak víme, co očekávat. Proto nabízíme naše ruce, abyste nás za ně mohli uchopit. Tohle pro nás není nové. Pamatujte si, máte v sobě kousek toho, čemu říkáte Bůh. Což znamená, že máte v sobě kousek vás, který také není vůbec nový. Ten kousek „ví“ – tvoří energii tvořivého zdroje ve vás. Kolik z vás to dokáže využít a vykročit do nových míst, do nových energií, nových zkušeností a být přitom OK? Na určité úrovni vnímáte, co se již událo. Cítíte, kdo jsme, co víme, a vnímáte kousek sebe, který představuje tvořivý zdroj. Toto je odpověď. Jak ale můžete přejít do nových energií bez porozumění? Máte eleganci dospělosti, staré duše, abyste překročili hranici lineárního strachu a objali jste tu svou část, která to všechno ví a zná, je krásná a září jako Slunce? A pokud ano, pak jste právě udělali první krok k evoluci na planetě Zemi. První krok k tomu, aby vaše DNA začala fungovat na víc, než jen 33% či na 35% a postupující k 44%.

.

Už dříve jste se ptali, jak přimět vaši DNA fungovat lépe. A já jsem již odpověděl. Propojte se s částí, která ví vše, která je součástí všeho, která nemá žádný limit ve znalostech o tom, jak věci fungují. Kde cítíte, že nejste nikdy sami, alespoň ne doopravdy. Kde můžete vidět pošetilost strachu. Kde můžete udělat krok do tmy a zpívat si celou cestu.To je to, kým se stáváte. A to vám zvýší účinnost DNA na mnohem vyšší procento. A pak tu budou další, kteří vás budou následovat, protože jste jim ukázali cestu. Pak tu bude oslava. Překračujete sami sebe. Překračujete své starosti, pochyby a obavy až k další křižovatce, kdy se otevřou dveře, kde jste také ještě nikdy nebyli. A vy řeknete: „Pojďme na to,“a nebudete se bát, protože jste si na to zvykli a začali jste rozumět, co důvěra v neznámé opravdu znamená.  Začnete rozumět, co opravdu znamená nebýt sám, kdy cítíte, že jste součástí vyšší moci. A kdy světlo, které nesete všude, kam vstoupíte, patří vám. A pak bude růst a růst ještě dále.

.

To je planeta, která se pozvedá do vyššího vědomí, kde není žádná válka, kde je porozumění tomu, co studujete dokonce i dnes – spojování místo oddělování, vyhledávání koherence (propojenosti, soudržnosti) ve všem. Použití pole pro sladění harmonizujících nápadů pro nové druhy vlád a léčení. Kde jsou nové věci bez korupce, chamtivosti, sebestřednosti. Kde populace začíná spolupracovat ve smyslu všestranného vítězství. Kde si všichni ponechávají své jazyky, kulturu, způsoby a jídlo, a kde budou rozumět tomu, že mezi národy mohou být rozdíly, ale když dojde na lásku mezi nimi a uznání Boha uvnitř, pak budou v jednotě se vším. Tam to směřuje. A jak rychlé to bude, záleží na tom, jak rychle jste schopní vstoupit do místnosti, ke které jste přišli s obavami. Vždy vám budeme pomáhat, vy to víte. Můžete se schovat, ale vždy za vámi s láskou přijdeme, budeme mluvit skrz dveře, řekneme: „Milujeme tě, bude to v pořádku.“ Chytněte se nás za ruku, vyjděte ven a vstupte do světla.

.

To všechno jsou metafory. A všechny jsou tak krásné, praktické a srozumitelné pro starou duši, která tu je za určitým účelem – a to jste vy. Není náhoda, že jste tady. Není náhoda, že posloucháte tento vzkaz. A tak se můžete postavit a říci: „To je to, proč jsem tady.“ Ne v této místnosti, ale na této planetě. Někteří mohou říct: „Jsem moc starý, toto se mělo stát, když jsem byl mladý, proč až teď?“ To je jen trik. Odpověď je, moji drazí, že jste v dokonalém věku. Protože máte vrstevníky, kteří jsou stejně staří a cítí se být také příliš staří. Chápete, jak to myslím? Je to jen vaše vnímání. A ti, kteří jsou stejně staří, se na vás budou dívat a ptát se: „Co máš, co já ne?“ Když budou sedět a obávat se nemocí a umírání, vy si budete prozpěvovat. A můžete říci: Něco jsem objevil a chci vám o tom říct. Objevil jsem, že je něco většího, než jsem já. Necítíte to? Pojďme si o tom popovídat. Pojďme tam spolu a pojďme být společně optimističtí. V jakémkoli věku máte vrstevníky. Mladí lidé, kteří máte děti, existují další matky s dětmi, které si nedokázaly složit tu pomyslnou skládanku – spínají ruce a bojí se pokaždé, když jejich dítě vyjde ze dveří. Nikdy si na to nezvykly. A nyní přicházejí nové energie, kdy děti říkají a dělají věci, které ještě nikdy předtím děti nedělaly. A to jim také dělá starosti. Co se to děje? A vy tam budete sedět a prozpěvovat si: „Já vím, co se děje a je to tak pozitivní a krásné. Dovol, ať ti o tom povím.“ Nyní už tušíte, proč jste tady, proč jste tady v tomto věku, a co máte dělat.

.

Chci, abyste z tohoto místa odešli se zpěvem v srdci. Abyste věděli, že nejste sami a byli připravení zpívat před ostatními, ne jim kázat, ale zpívat svou vlastní píseň lásky. A dovolte, ať ji uslyší. To je metafora. Milujete sami sebe dost na to, abyste se cítili pohodlně a vyrovnaně, až budete zpívat svou vlastní píseň o lásce k sobě a k Bohu uvnitř vás? Budete šťastní sami se sebou. A oni se na vás budou dívat. „Co jen se ti to stalo? To jsi úplně mimo? Nevíš, že svět má potíže?“ A to je to, s čím budete muset bojovat. To je temnota. Pokud se ptáte, co je to tma a světlo, je to vědomí těch, kteří jsou ve strachu a těch, kteří nejsou. A oni budou jedno velké ucho, aby slyšeli, co máte.  Chci, abyste byli připravení jim to říci krásným způsobem, nevyvolávajícím strach, tak abyste je to také lákalo, aniž byste jim říkali: „…to bys měl udělat taky…“ To nikdy neříkejte! Jen řekněte: „Něco jsem pro sebe objevil, chceš se podívat. Možná, jen možná, to bude pro tebe zajímavé.Láska je tak přitažlivá. A budete chtít víc a víc lásky, stejně jako vaši přátelé a vaši sousedé. Dokonce možná i vaše rodina, kterou vídáte o Vánocích. (Kryon se směje – vidí naši každoroční „výzvu“ v podobě setkávání se s biologickou rodinou o vánocích.) Víte, jak to myslím, že?

.

Toto jsou výzvy, kterou jsou před vámi. Stát se více vyrovnanými, než jste kdy byli, tváří v tvář všemu ve vašem životě. To je to, co může stará duše udělat.

.

Odejděte z tohoto místa a zpívejte svou vlastní milostnou píseň o lásce, kterou cítíte k sobě a k Bohu ve vás, navzdory všemu. To je vyspělost. To je soucit. To je to, co stará duše umí.

A tak to je.

Kryon

.

Zdroj: www.kryon.com - “Reactions to an Unknown Future” – MP3 27:13

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Kamila S. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět