11-2017 Kryon

Nové pojednání o lásce

Tento živý channeling byl přijat v Calgary, Kanada 25. listopadu 2017

.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Chci pokračovat tam, kde jsme dřív přestali. Jste v místnosti, ve které je toho mnohem víc, než byste si mysleli. Je naplněna něčím, čemu říkáte „ezoterické“. Už jsme vám říkali, že jednoho dne se objeví vynálezy, které vám umožní vidět nečekané věci a že pak vědci budou muset přepsat definici života. Potom pochopíte, že tady existují – nikoliv mimozemské, ale přímo tady na planetě – reakce v multidimenzionalitě, které lze popsat jen jako inteligentní. A na určité úrovni si uvědomíte, že ve skutečnosti nejste sami a že je tady toho víc, než jste si kdy mysleli.Tyto vynálezy budou ve fyzice, což vám umožní vidět věci, které jsou částečně kvantové. A to pak povede k dalším vynálezům a objevům. Je to přirozená cesta, drazí, protože to je vývoj vědění. Věci, které objevíte, které studujete a které si v současné době uvědomujete, jsou skutečné a pravdivé.

.

Rád bych prodiskutoval něco důležitého. Už jsem vám dříve sdělil, že Kryon není žádná entita. Tohle slovo se týká energetické skupiny, která k vám pravidelně mluví a má pro vás tatáž poselství z druhé strany závoje. To je pro každého člověka velmi těžké pochopit, dokonce i pro vás samotné, kteří říkáte, že chápete, že tu je něco, co neexistuje ve vaší realitě, a tak si o tom vytváříte pouhé domněnky. Mluvím skrze svého partnera, protože to je způsob, jakým Duch mluví k lidem. Vždy to tak bylo, ve všech posvátných písmech, která tímto způsobem napsali lidé, abyste pochopili, že mezi člověkem a Bohem uvnitř existuje partnerský vztah. Takže byste mohli říci, že reprezentuji část vás, a možná to cítíte, souzníte s tím, rozpoznáváte to, a proto to takto přijímáte.

.

Chci o něčem promluvit a předat vám vysvětlující parafrázi jednoho biblického verše. Verš pochází z nové části Bible a byl napsán jedním apoštolem. Někteří z vás jej možná poznáte, jiní ne – poskytnu vám jen náznak, přepis. Tady je: „I kdybych byl slavný, i kdybych byl možná králem nebo správcem země, možná dokonce faraonem, ale neměl lásku, byl bych jen hlukem ve větru, z něhož nezůstane nic, až odejdu.“ Toto písmo hovoří o síle lásky, způsobem, jaký byste neočekávali, který předstihl svou dobu. Ten, kdo jej napsal, cítil ve svých buňkách Boží lásku způsobem, který mohl být pouze božský a ne lidský. Dalo by se říct, že hořel pro Boha, miloval to, co cítil a byl v jednotě se vším. Věděl, kdo je. Ale hlavně věděl, co je láska. Jaké je vaše vnímání lásky? Chci zopakovat několik věcí, které jsem sdělil už dříve, než o tom začneme diskutovat.

.

Láska není pochopena a ve vašem jazyce máte pro to jen jedno slovo. Není pochopena, protože je mnohoznačná a používá se pro tolik situací a parametrů. V některých jazycích se pro lásku užívá až třináct slov (!!). Láska může zahrnovat tolik: může být láskou k vašemu dítěti, k vašim rodičům, k vašemu partnerovi, k přátelům nebo domácímu zvířeti, k Zemi, ke Gaie, ke stromům. Právě jsem vám uvedl mnoho druhů lásky. A pak existuje neformální láska, například: „Miluju, když se stane to nebo ono. Miluju zmrzlinu. Miluju život.“ Existuje tolik forem, pro které můžete použít slovo „láska“. A proto se pokusíme v naší krátké diskusi najít definici lásky.

.

Za prvé je do značné míry nedefinovatelná. Věděli jste, že láska je forma vědomí a ne emocí? Vrátím se k tomu. Je formou vědomí a nikdo neví, co to je. Můžete měřit účinky lásky a ty jsou velké. Můžete měřit účinky hněvu a ty jsou velké v tom, co dělají s chemií. Ale láska neovlivňuje jen chemickou úroveň, ale individuální část DNALáska je individuální, v každé buňce. Nevyvolá reakci hormonů, ani jiný druh chemické látky, která pak něco vytvoří ve vašem těle. Tímto způsobem nefunguje, ale ovlivňuje každou buňku DNA.

.

Láska není pochopena a nelze ji definovat. Žádný biolog neví, co to je – lásku nelze definovat, protože je to tajemství, zatímco hněv nebo deprese není. Láska je většinou mimo tělo. Muž nebo žena, kteří se zamilují, se dočasně „zblázní“, přestávají jíst, často hledí nepřítomně, vzdychají a začínají popouštět uzdu fantazii. Co to je? To je stav vědomí, který na chvíli doslova získá převahu nad vaší buněčnou strukturou. Později se ve vás usadí zralejším a tak elegantním způsobem, že vás zklidní a dokonce prodlouží váš život. Vniká do buněk takovým způsobem, jak to hněv nebo deprese nedokáží. Láska není emoce. Může být a stále je znovu a znovu měřena, a přesto ta láska, o které mluvíme, skutečně není definovatelná. Je to láska, která daleko přesahuje lásku matky k jejímu dítěti, a ta je hodně velká. Je to láska Stvořitele – láska, kterou k vám Stvořitel cítí. Je nevyslovitelná, protože je nedefinovatelná, protože je mimo oblast vašeho chápání, a jak o tom budeme mluvit dál, skutečně není z tohoto světa. Víte to. Není to lidská láska ke zvířeti nebo ke stromu – je to jiný druh lásky, zcela a naprosto jiný druh. Budeme ji definovat jako to, co můžete hluboce zakusit, pokud přemýšlíte o vztahu Stvořitele k vám. Nedokážeme to lépe vysvětlit, ale chceme o tom mluvit. Je toho tolik, co vám chceme povědět o lásce.

.

Drazí, (láska) pochází od Boha, z druhé strany, od Ducha, od Stvořitele, ať už to nazvete jakkoli, od toho, co stvořilo vás a všechno stvoření tady, od toho, co žije ve vašem nitru. Pochází z druhé strany závoje a mění se. Energie na planetě začíná vytvářet jiné vzorce. Vaše nově nastavené magnetické pole umožňuje těmto novým vzorcům spojit se s vědomím. V tom tkví klíč, o němž můj partner mluvil celý den. Tato magnetická mřížka planety, toto pole, ve kterém se nacházíte a které potřebujete pro svůj život, je spojeno s tím, co si myslíte, s vaším vědomím. Pokud je vědomí spojeno s fyzikou magnetismu a magnetismus je magnetickým polem planetypak můžete vědomím ovlivňovat vědomí celého lidstva tím, co si myslíte a cítíte – a klíčem k tomu je láska.

.

Láska z druhé strany závoje, která vstupuje spolu s vyšším já skrz šišinku do vašeho nitra, to je láska, o které mluvíme. Přichází z druhé strany závoje, to už víte. Proto se zdá, že pochází z jiného světa a není emocí. A důkaz toho je tak zřejmý. V lásce dostáváte oslavu, radost a smích. Řekli jsme vám, že humor je jedna z mála věcí, které prochází skrz závoj. Vaše vnitřní dítě si pamatuje, kým bylo, že se smálo, bavilo se, chichotalo. To je tak božské, tak božský pocit a mnohem víc než nějaká emoce. Je to posvátné paradigma, které máte.

.

Rád bych vám něco ukázal. Smích a radost jsou návykové a nakažlivé, stejně jako můžete chytit něco ze vzduchu. To bylo opakovaně vědecky dokázáno. Představte si například, že ve vlaku cestuje hodně lidí a jeden člověk se začne smát. Po chvíli to začne působit nakažlivě a brzy se všichni ve vlaku smějí, aniž by věděli proč. Není to emoce, ale energie  posvátná, nádherná energie. Smích vším svobodně a volně prochází, odvrací strach a vše ostatní, co temnota může vytvořit. Smích je nakažlivý. Smích je mnohem víc, než některé z ostatních věcí, které lidé dělají a které se zdají, že fungují podobně – někdo například zívne a ostatní hned začnou zívat taky. Smích je jiný. Je nádherný a není to žádná emoce – a to už víte.

.

Teď mi dovolte se zeptat, je to stejné s úzkostí nebo depresí? Můžete to očekávat, když budete pohromadě s depresivní osobou? Ne. Pokud se někdo rozhněvá, můžete to vnímat. Je to emoce obklopená polem a vy netoužíte po ničem jiném, než se co nejrychleji vzdálit. Pokud se hádají dva lidé, odcházíte. Můžete vnímat dysfunkci a cítit se nepříjemně. Ale když se nějaká skupina lidí směje, chcete se připojit a vědět, proč se smějí. Chcete se s nimi smát a radovat se. Drazí, pochází to z druhé strany závoje a je to Světlo – je to Světlo. Nemůžete to kategorizovat jako něco, co člověk přirozeně dělá, a že je to jen emoce. Přichází z druhé strany závoje a má energii, kterou nedokážete definovat. Jak to vnímáte? A teď vám řeknu, proč to tak je.

.

Láska je kvantová. Je to nadužívané slovo a používám ho jen proto, že ho používáte vy. Ale není to přesné. Dovolte mi říct pravdu: Láska je multidimenzionální. Existuje v dimenzích bytostí, které nechcete uznat, ale které tu jsou. Děje se to v nelineární oblasti a je velmi obtížné to definovat. V současné době je to ještě mimo možnosti definice kvůli možnostem lidského pochopení. Je natolik vzdálená všemu, čím jste nebo co dokážete vnímat, takže ani nemohu začít odpovídat na to, co je láska, odkud pochází nebo proč existuje. Je to jako kdybych vám dával mnoho příkladů multidimenzionality, abyste mohli pochopit, co nevíte nebo nemůžete vypočítat nebo na to najít odpověď, protože je to mimo všechno, co znáte.

.

Zde přichází logická otázka: Jak dlouhá je šňůra? A vy namítnete: „No, na to nemůžeme odpovědět.“ Proč ne, je to přece jednoduchá otázka? „Protože o té šňůře musíme vědět víc.“ Ne, nemusíte, jen se vás ptám, jak je dlouhá. „No, to bychom o té šňůře museli vědět víc, odkud kam vede, zda z jednoho města k jinému, z jedné místnosti do jiné nebo od jednoho stolu k jinému stolu, pak bychom ti mohli odpovědět, jak je ta šňůra dlouhá.“ Přesto říkáme: Tohle neakceptujeme, chceme znát odpověď. Jak dlouhá je šňůra? A vy řeknete: „To nevím, nedokážu na to odpovědět.“ Co kdybychom tu šňůru svázali do kruhu, jak dlouhá je pak ta šňůra? (Kryon se směje) Odpovíte: „Teď máme problém, protože šňůra je jako kruh nekonečně dlouhá.“ Ano, šňůra je v kruhu nekonečná, ale je to pořád ta stejná šňůra jako předtím a je poměrně krátká. Jak může být nekonečná v kruhu, když je poměrně krátká a leží tady přímo na stole? Řekli byste, že délka šňůry je nekonečná, pokud leží jen v kruhu na stole? A už byste toho měli dost a řekli: „Už toho nech, přestaň klást tyhle podivné otázky.

.

Tak to je láska. Nedokážete ji pochopit. A mění se v této fyzice. Láska se začíná měnit, protože jejími vlastnostmi jsou soucit, radost a oslava – a to vytváří světlo. Světlo začíná na této planetě sílit, a to se částečně děje pochopením lásky. Čím soucitnější budete k ostatním lidem, tím víc lásky vytvoříte a rozšíříte na této planetě. „Počkej, Kryone, právě jsi řekl něco, co nechápu. Láska se má vytvářet a rozšiřovat po planetě. Cožpak se neděje jen mezi mnou a druhými lidmi, ke kterým cítím soucit, k lidem, na které jsem se možná dřív zlobil, ale teď vidím v jejich nitru Boha a cítím soucit a ne trápení. Cítím soucit, protože jsou tu se mnou na planetě a máme Boha ve svém nitru. Je to můj soucit, ale je to jen mezi námi.“ Odpovím: Ne, to není ono, protože nevíte, co vím já. Kdybyste věděli, co to láska skutečně je, pochopili byste, že skrz svůj soucit k ostatním toho vytváříte zároveň ještě mnohem víc. „Ale kam to pak směřuje?“ A odpověď zní: Ano. Jak dlouhá je šňůra, přátelé? Vytvořená láska se stává Světlem a toto Světlo je zároveň všude, jak u vás, tak druhé straně světa. Soucítíte s osobou, která pro vás nic neznamenala nebo kterou jste soudili, a pak najednou něco secvakne, zažehnete světlo a řeknete: „Vidím v tom jednotu  jsme spolu na této planetě, a oba jsme Bohem milováni. No není to úžasné?!“ Říkám vám, že v takovém okamžiku soucitu se posílí světlo na celé planetě.

.

To je multidimenzionalita, realita, kterou nechápete, s pravidly, která neznáte  může být zároveň kdekoli, stejně jako BůhA vy ji vytváříteLáska se proto stává nástrojem pro vytváření světla. Láska, kterou máte, přichází z druhé strany závoje a je pro vás nástrojem. Ale v nové energii, ve které se objevuje trochu víc světla než temnoty, začnete mít tvůrčí potenciál, jaký jste nikdy předtím neměli: harmonii s polem, kterou jste nikdy předtím neměli, laskavost, jako jste nikdy předtím neměli, soutok energií, jaký jste nikdy předtím neměli, a samozřejmě soudržnost, jakou jste nikdy předtím neměli. To jsou ty novinky. A je toho víc, mnohem víc.

.

Dovolte, abych vám na závěr řekl něco, co vás možná udiví a překvapí. Bez ohledu na to, kdo jste a kde to právě posloucháte – přijde den, kdy projdete přechodem (smrtí), všichni z vás. Až se zas budete vracet zpět (na Zemi), abyste mohli pokračovat ve svých životních cyklech, poprvé si sebou do svého nového života přinesete moudrost, rozvinutou Akášu, skrz kterou se rozpomenete, kým jste, co je krásné a hodnotné, vzpomínku, jak vytvořit rovnováhu místo nerovnováhy, takže už nebude mít dysfunkci, jakou máte dnes. Už vás nebudou trápit žádné nemoci, protože budete v nové energii, ve které nedokážou přežít (nemoci). Ale když projdete přechodem, nastane u lidí kolem vás linearita a oni řeknou: „Teď odchází tento laskavý, soucitný člověk a to je tak smutné,“ jako kdyby se láska a soucit najednou zhroutily a už tu nebyly.

.

Předpokládáte, že osoba, její život a vše, čím byla, s veškerou její láskou a soucitem, které měla pro jiné lidi, že to vše náhle ustane s její smrtí. Nevíte však, že všechno, co tento člověk udělal, zůstává na planetě. Ptám se vás: guru, kterého jste možná uctívali a následovali jeho život, nebo všichni ti mistři, mnichové, mnišky, kteří se oddali lásce, co se stalo, když tito lidé zemřeli? Všimli jste si, že z neznámých, zvláštních důvodů jejich láska pokračuje? Můžete navštívit místa, kde působili, a vše, co tam cítíte, je láska. Co to je?

.

Řeknu vám to: Je to otisk na této mřížce, na této planetě, který přetrvává, stejně jako váš vlastní, který právě teď vytváříte soucitem a láskou k druhým. Čím víc soucitu se vytváří, tím je čistší, zralejší a elegantnější – tato čistota zůstává tady, zůstává na planetě.

.

Jednoho dne budete mít elegantní, krásné pohřby, zatím takové nejsou. Děláte to nejlepší, sejdete se, oslavíte zemřelého a pláčete. Jste smutní, že ten člověk odešel a opustil tělesnou formu. Ale jednoho dne tohle opustíte a budete oslovovat co vytvořil a co tady pořád ještě je – jejich lásku a všechno to, co udělali a ovlivnili. Budete zpívat radostné písně, jako jste zpívali jako děti při oslavách, a budete tančit. Protože budete vědět, že se znovu vrátí jako děti a zažijí to, co teď vytvořili a opustili. A oni se narodí do světa, ve kterém bude víc lásky než ve světě, ve kterém žili předtím. A takový pohřeb bude mít nový název, ještě nevím, jak jej nazvete, ale bude to určitý způsob, jak říct „na shledanou“. Nebude to žádné rozloučení, žádné sbohem, ale přechod, uznání zralosti, které jste dosáhli. Je to víc než oslava života, je to radostná událost, která vyslovuje poděkování: „Děkujeme! A až se vrátíš, možná nebudeme vědět, kdo jsi, ale už teď ti děkujeme, že se vůbec vrátíš.“

.

K tomu to povede. Jednoho dne věci, které jsou dnes smutné, už nebudou smutné. Uvědomíte si, že lidé, které jste milovali a ztratili, jsou stále tady a mají vliv na planetu – to nejlepší, co dokázali. Jsou stále ještě tady všude. A někteří se již vrátili, aby znovu pocítili energii jako dítě a aby se rozpomenuli, kým byli a mohli pokračovat v procesu Boží lásky.

A tak to je.

KRYON

.

Zdroj: www.kryon.com – Love – Revisited – MP3 – 28:33
Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět