11-2017 Kryon

Síla koherence – soudržnosti

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Calgary, Kanada 26. listopadu 2017

.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Channeling je zajímavá věc. Jsou lidé, kteří to nepovažují za možné a jiní zas visí na každém slově. Rozdíl je v koherenci (soudržnosti), kterou pociťují mezi informacemi, systémem channelování a vlastním vědomím. Je to lidské mít pochybnosti. Je lidské se mýlit, je lidské být opatrný. Lidská povaha tohle vše podporuje, jak sami víte.

.

Drazí, na této planetě přijde čas, kdy bude channelování apod. přijímáno intuitivně, protože budete vnímat energii, která nebude cizí, ani nadpřirozená. Když říkám „energii“, myslím tím smyslové vnímání. Šli jste někdy do divadla, usadili se vedle někoho a pak si přesedli, protože jste vnímali, že ten člověk není v rovnováze nebo je nemocný? A ačkoli jste pro to neměli žádné důkazy, vnímali jste to, protože vaše Merkaba vnímala Merkabu toho druhého člověka. A o tom mluvím. Nastane doba, kdy všechny ty věci, o kterých dnes mluvíme, budou přijaty, a to, co je zatím cizí, nové nebo ezoterické, se stane druhou přirozenostíTo však vyžaduje člověka, který dokáže vnímat dimenzionalitu a přijímat 3D běžný život – to znamená chodit nakupovat, starat se o děti apod. – jako jeden aspekt života. Vyžaduje to člověka, který uznává existenci dalších dimenzí a to, že se každý člověk podílí na všech. Tohle vše se stane nejen druhou přirozeností, ale bude to pochopeno a vnitřně přijato.

.

Začíná to teď. V této době posunu jste všichni začali se základním učivem. Začíná to pomalu, u vás posluchačů, u starých duší, které jsou připraveny probudit se pro novou myšlenku, že Světlo nyní začíná zaplavovat místa, kde se dříve nevyskytovalo. Tento koncept byl předáván už dřív, ale až teď se poprvé začíná uplatňovat a realizovat to, že svými myšlenkami si vytváříte svou realitu. Je to koncept, který odporuje veškerému vašemu současnému učení, jak duchovnímu, tak akademickému. Ten koncept říká, že můžete změnit své prostředí – to, co je kolem vás, protože šéfujete sami sobě. Staré duše jsou pro to dokonale vhodné, ty, které sedí přede mnou i ty, které poslouchají (nebo to čtou), protože tím na určité úrovni už prošly. Už jste udělali rozhodnutí, která vás přivedla například k účasti na této akci, nebo poslouchat tento channeling. Už jste udělali jeden nebo dva kroky k přijetí, že je to skutečné a vždy bylo. Avšak, drazí, mluvíme o těch, kteří zde nejsou, kteří neposlouchají a kteří nikdy nepřijdou na místo jako je toto, ale kteří by se smáli a vysmívali myšlence, že by člověk mohl sedět na židli a předávat informace z multidimenzionálního místa. Z místa, které uznávají téměř všichni na planetě – z druhé strany závoje, od Boha, Ducha. Uznáváte to, ale je to od vás oddělené. Skutečný rozdíl mezi tímto (stupněm vědomí) a tím, co přijde, je pochopení, že nejste nijak odděleni.

.

To už víte. Ale kolik z toho praktikujete a věříte tomu? Konzervativní duchovní člověk má ve zvyku uctívat Boha jen jeden den v týdnu. Žijete ve svém každodenním životě a pak přijde posvátný den, kdy si oblečete sváteční oděv, jinak smýšlíte, jinak se chováte a jinak vnímáte věci, modlíte se a klečíte. To je způsob, zvyk, paradigma, které jste vždy viděli v duchovní oblasti. Dokonce i ti, kteří se modlí denně nebo každou hodinu, se od Boha oddělí, jakmile se přestanou modlit.

.

Koncept, který integruje tohle všechno, co bylo dřív odděleno, bude nejnovějším konceptem na planetě. Ale abyste to oddělení uznali a integrovali, musíte se nepřetržitě modlit – ale ne tak, jak si myslíte. Místo toho, abyste se modlili, uznáte a přijmete svého nejlepšího přítele a pozvete ho, aby byl s vámi, při vás a žil s vámi. A ten nejlepší přítel, který vás zná a který vás spoluvytvořil, pochází z druhé strany závoje. To je integrace multidimenzionality, uznání něčeho vyššího než jste vy, co vás zná, miluje vás, pracuje s vámi a je stejně tak součástí reality, jako všechny ty věci ve 3D, jako když třeba jdete nakupovat do obchodu. To přijde, protože tím procházejí všechny planety, které jsou podobné té vaší, když dosáhnou bodu posunu, změny jako vy a začnou s tímto druhem tréninku, s tímto druhem vnímání a realizace.

.

Už jsme řekli, že světlo zvítězí. Nehovoříme ovšem zrovna o boji mezi světlem a temnotou, ale mnohem víc o vědomí lidí, kteří si začínají uvědomovat, kým jsou a co mohou udělat. Lidé začínají být dostatečně vyrovnaní, aby věděli: „Můžu se změnit prostřednictvím svých myšlenek a činů, ale můžu se změnit ještě mnohem víc, protože jsem součástí něčeho většího.“

.

Mluvili jsme o koherenci (soudržnosti), například o soudržnosti/koherenci, mezi dimenzemi nebo soudržnosti mezi vámi a Stvořitelem. Včera jsme mluvili o lásce. Vyzdvihli jsme různé druhy lásky a chtěli jsme ukázat krásu nejúžasnější a největší lásky ve vesmíru – lásky, kterou k vám pociťuje Stvořitel. A drazí, je to jedno z největších rozšíření intelektu: že nejste jen pouzí savci, kteří kráčí po planetě a že nejste sami. Jak je možné, že miliardy lidí věří v jednoho Boha, ale nevěří, že je reálné, aby byl tady, kráčel s vámi a znal vás. Tento Bůh se stává posuzujícím otcem, kterému se musíte nějakým způsobem zavděčit nebo dělat určité věci. Tohle není uznání krásy, osobnosti a soucitu Stvořitele, který vás stvořil a vložil do vás část své posvátnosti.

.

To je to, co přichází a co se změní. Bude to velmi zajímavé, až děti tohle vše začnou uznávat a to v tak mladém věku, kdy teprve začínají mluvit. Pak začnou vyprávět, kde byli, co vnímali nebo o lásce od jiné matky. Ještě ani nebudou pořádně mluvit a už vás s tím budou konfrontovat s veškerou svou nevinností, budou vám říkat: „Mám tě tak moc ráda jako svou minulou matku.“ Budou možná poukazovat na toho, koho milují nejvíce, a sice Stvořitele nebo možná Stvořitelku. Objeví se nové výrazy, které si děti vytvoří z vlastní fantazie a popíšou tím, odkud pocházejí, co vědí a jak příjemné to tam bylo. Je to uznání, že existuje něco většího než vy, matko a otče, co dítě stojící před vámi na určité nevinné faktické úrovni ví. Nakonec to povede k tomu, že to bude vědět celá planeta. Bůh už nebude na nebesích a od vás oddělený, už nebudete potřebovat budovy, kde byste jednou týdně ukazovali respekt vůči něčemu, čemu nerozumíte, ale obáváte se toho. Místo toho se (Bůh) znovu stane vaším nejlepším přítelem.

.

Pro vás posluchače, kteří tu sedíte přede mnou, vyvstává nyní otázka: Proč čekat? Proč čekat? Možná jste přišli na toto setkání a říkáte: „Chápu, že tyto věci jsou dobré. Přezkoumal jsem si to, chápu, že jsou dobré.“ Ale říkám vám, drazí, protože vím, kdo je tady, vím, kdo to poslouchá, ať jste kdekoli, že jste dosud neučinili skutečný krok. Krok ke koherenci/soudržnosti integrace, soudržnosti vás a Stvořitele ve vašem nitru, v takové míře, že odtud odejdete beze strachu, s tím, že znáte širší souvislosti, že se necítíte být sami a víte, že se můžete změnit a uzdravit. Že absolutně víte, že můžete uchopit ruku svého nejlepšího přítele, který byl při vás během každého jednotlivého života po eony. Ve vašem životě se objevují zázraky a zase mizí a vy řeknete: „Bylo by skvělé, kdybych mohl ještě něco takového zažít“ a nechápete, že tím skutečným zázrakem je koherence/soudržnost mezi vámi, zázrak, který máte k dispozici 24 hodin/ 7 dní v týdnu. Začínáte nyní vycházet z temnoty a stagnace života, v nichž se někteří z vás stále ještě nacházejí, přestože sedíte tady v této místnosti. Nevíte, že máte k dispozici obrovské množství světla.

.

Toto jsou praktické informace a vy je můžete přijmout svým vlastním vědomím, vlastními myšlenkami a svým přesvědčením a osvojit si to, co chcete – to znamená, že můžete věřit, čemu chcete. To je svobodná volba, a můžete věřit i ve strach, nebo že se to nikdy nezlepší – to je vaše volba. Ale i kdybyste věřili jen na temnotu, stejně kolem vás bude světlo a Stvořitel, který vás stvořil, stojí vedle vás a říká: „Je to tvoje volba. Taková je hloubka svobodné volby pro lidi. Pro Ducha je důležitá skutečnost, že se lidé rozhodli projít tímto posunem. Protože stále víc lidí začíná teď vnímat svou multidimenzionalitu.

.

Nebudu vás znovu nudit informacemi, které jsem vám mnohokrát předal. Nejste první civilizace na této planetě. Civilizace před vámi to nezjistila a zničila samu sebe, jednou pro to najdete důkaz. Jste tady mnohem déle, než si myslíte, a podíleli jste se na některých událostech sebezničení. Jak jste se blížili k přelomu tisíciletí, precesi rovnodennosti, vynořovalo se vědomí, že jste to už viděli přicházet a obávali jste se toho: „Teď to přichází znovu a nebude to fungovat, stejně jako minule.“ A channelingy, ani všechny ostatní věci nic nezmohly, protože strach a vzpomínky na to, co jste udělali dřív, byly větší než světlo, které doprovázelo dobré zprávy. Teprve až jste tím prošli, začínáte pomalu věřit, že tato planeta může mít nyní něco, co nikdy předtím neměla: zralost, růst, rozvoj vědomí. A teď začínáte vidět věci, které jste nikdy předtím neviděli.

.

Existují skupiny lidí, kteří měří vědomí, věda, která se věnuje zkoumání vědomí a jeho definici, věda, která to začíná propojovat s fyzikou a říká: „Vědomí musí být spoluhráčem s fyzikou, protože ji ovlivňuje.“ To je nové a je to teprve začátek. Ale uvidíte to přicházet. I v této skupině, na tomto místě a na dnešním shromáždění jste to viděli. Existují různé způsoby měření soudržnosti mezi jednotlivci nebo koherence/soudržnost uvnitř člověka, jak je šťastný sám se sebou. Dovolte mi, abych vám sdělil, kam to povede.

.

Obraťme list. Když byl můj partner velmi mladý, zúčastnil se jedné akce organizované jeho farností v Los Angeles, na kterou nikdy nezapomene. Přišel do velké posluchárny s 6 000 lidmi, aby viděl určitou osobu. Kolem této osoby byl velký rozruch, protože ona žena byla proslulou léčitelkou. Ale nejen to, byla schopna pravidelně konat zázraky. Té akce se také zúčastnilo mnoho lidí na invalidním vozíku, kteří toužili po uzdravení. Ta žena si byla tak jistá, co se stane, že pozvala místní lékaře na jeviště, aby vyšetřili ty, kteří budou uzdraveni. Hlediště bylo ztichlé a všechno bylo připraveno na začátek. Po krátkém proslovu, který působil poněkud nesouvisle, začala léčitelka s procesem uzdravování. Náhodně vybraní lidé přicházeli na pódium, bylo jich příliš mnoho, aby mohla léčit všechny najednou. A publikum zažívalo jeden zázrak za druhým. Můj partner přivezl ve svém autě postiženou ženu, o které on i celá farnost věděli všechno. Znali její jméno, její situaci a léta sledovali, jak se její zdravotní postižení stupňuje. Ocitla se mezi vybranými. Na invalidním vozíku se blížila k léčitelce, která byla obklopena pomocníky, kteří jí pomáhali vytvářet energetické pole. Hala s 6 000 lidmi byla tak tichá, že byste slyšeli spadnout špendlík. V místnosti nikdo téměř ani nedýchal. Ale pak bylo slyšet něco, co se davem lidí začalo pomalu šířit – vzlykání. Lidé plakali kvůli kráse toho, čeho byli na tom místě svědky se všemi těmi uzdravenými lidmi. Léčitelka se dotkla invalidní ženy, kterou v autě přivezl můj partner – a ona vstala z vozíku a byla uzdravena. To byl zázrak, který Lee viděl jako mladý muž a který mu ukázal, že Bůh je skutečný. Samotný proces uzdravení však zůstal záhadou. A teď vám něco z toho odhalím:říká se tomu soudržnost (koherence)! Pokud 6 000 lidí věřilo tomu, že právě teď uvidí zázrak u lidí, kteří jej také považují za možný, pak se ty zázraky také děly, opakovaně po celý den. Děti, které byly předtím ochrnuté, začaly zas chodit, a nevidomí znovu vidět. Můj partner o tom nikdy nemluvil, protože odešel z církve a nebyl již její součástí, když začal channelovat. Nyní však vidí, že to, čeho byl tehdy součástí a že to, co ty zázraky vytvořilo, byl humanismus: Bůh v nitru těch 6 000 lidí vyvolal mezi nimi 100% koherenci/soudržnost a společně vytvořili tyto zázraky. Tohle viděl.

.

Jaké by to tedy bylo, kdybyste to teď také udělali, kdybyste to zopakovali v době, kdy je tu tolik světla a stačilo by jen pár lidí, aby tohle mohli společně provést? Děly by se zázraky. Co kdyby se stal zázrak tady a teď? Co takhle tři, které by se dnes staly, nebo všechny, které by se dnes mohly stát, kdybyste se stali soudržnými ve svém očekávání toho, co je možné – například, že odsud odejdete všichni uzdraveni. O to půjde a jednou se budou konat setkání pouze za tímto účelem pro lidi, kteří ještě nebudou zcela soudržní s multidimenzionálním Bohem, a ti pak přijdou ke skupině a soudržnost jim usnadní uzdravení. A to vše se stane pouze prostřednictvím vědomí, bez chemie, bez pilulky, bez ničeho. Stačí k tomu jen 100% soudržnost od těch, kteří vědí, jak to funguje. Bylo zapotřebí 6 000 věřících, kteří začali vzlykat kvůli skutečnosti, kterou viděli, uznali a přijali to, co se dělo. A všichni z nich opustili onu budovu s vědomím, že Bůh je skutečný a že je toho tady mnohem víc než jen lidské bytosti. To je druh víry, jaká bude zapotřebí, ale bez vzlykání. Víte to dříve, než se k tomu dostanete, budete to očekávat. A nebude se to dít skrze léčitele, ale prostřednictvím společného poznání v systému, jaký jste dosud neviděli – v systému uzdravení, který se děje prostřednictvím skupin pro skupiny. Budete to schopni provádět i na dálku. Jakmile to začne, rychle se to rozšíří po celé planetě a obrátí vzhůru nohama všechno, o čem jste se kdy učili. A urychlí to vznik nádherného systému.

.

Drazí, neodstraní to žádný systém, ale vylepší jej. Slyšeli jste to? Bude to situace vítězství na všech stranách pro všechna náboženství. Protože náboženství jsou skutečně v souladu s láskou Boha. A všechno, co pak učiní, je, že to vmísí do své víry a uvidí, že je to dostupné i pro všechna ostatní náboženství. Budou spolu vzájemně spolupracovat a vznikne soudržnost lásky. Různé náboženské systémy nebudou rozpuštěny do jednoho, ale budou prostě chápat, že každé z nich má na planetě stejný účel, totiž uvědomění si krásy lásky Boha.Mohou si ponechat mnoho ze svého systému víry a jen jej krásným způsobem nově uspořádat. Systém se vylepší a zdokonalí, nebude rozbořen ani odstraněn. To je zralost a moudrost toho, co přijde. Je to jiné, než si myslíte, kvůli soudržnosti, kterou jste dnes viděli na příkladu na obrazovce, která je možná dokonce i jen s jedním člověkem. Takto to začne. Ten příběh je skutečný, můj partner neočekával, že by jej někdy měl vyprávět. Ale protože začnete vidět, kam může vést soudržnost a že k tomu budou existovat vědecké studie, musel jsem vám povědět, co bude pro lidstvo možné. Viděl jsem to dříve v jiných světech, které tímto vývojem prošly, ale bude se to dít pomalu. Dnes jsem vám odhalil jen malý náhled toho, co je možné s vědomím, a co k vám možná přijde jako další věc, pokud si to zvolíte – svobodnou volbou z každého lidského srdce tady v místnosti. Proč ne právě teď?

.

Co uděláte s těmito informacemi? Jsou pro vás platné? To je základní rozhodnutí, které uděláte. Odejdete teď domů, užijete si dobrého jídla a zapomenete na to – nebo odtud odejdete jiní, než jste přišli, že se jednoho dne ohlédnete za tímto shromážděním a řeknete: „Teď si uvědomuji, že to pro mě dávalo smysl. To byl okamžik, kdy jsem ve svém nitru uchopil Boží ruku, o které jsem si do té doby neuvědomil, že tam je.“ Budete na to vzpomínat celý svůj život. Dnes je dobrý den pro soudržnost.

A tak je.

KRYON

.

zdroj: www. kryon.com – The Power of Coherence – MP3 – 29:11

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět