11-2017 Kryon

Stát se multidimenzionálním

PDF Tisk Email
Tento živý channeling Kryona byl přijat v Montrealu, Québec, Kanada, 11. listopadu 2017

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Užijte si tedy toto obohacené poselství přijaté v Montrealu.

.

Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Právě teď sedím před ezoterickým publikem, a tématem celého dne byla multidimenzionalita. Právě jste objevili věci, které jsou pro mnohé neuvěřitelné. Na úplně základní úrovni a v samém jádru lidského vnímání přichází změna. Je to nádherná změna, které je někdy obtížné dosáhnout a představit si, ale když se na ni podíváte blíže, je to opravdu změna, která vás vyvede z temnoty.

.

Chci v tomto poselství shrnout některé věci, které jsem předal v minulosti, a potom vám chci představit něco nového, co jsem nikdy dříve neřekl. Teď je k tomu čas. Proč tomu tak je? Protože, moji drazí, jste sem přišli a čtete to. Jsme tady jako multidimenzionální energie a bytosti, abychom vás učili tolik, co dokážete o tomto posunu pochopit.

.

Nejprve se podívejme na to, co se stalo na pódiu od začátku dnešního setkání [Ariane Publishing Convention - kanadské nakladatelství kryonových knih]. Dnešní channelingy přišly z mnoha zdrojů, a přesto zde bylo předáno vlastně pouze jedno jediné poselství. Když se podíváte na různé způsoby, jakými to bylo předáno, uvidíte, že jsou v něm zapojeni i lidé, ale jádro informace je stejné. Jakými slovy lze popsat podstatu toho, co bylo dnes řečeno? Naděje, laskavost, láska, soucit, pospolitost, harmonie a probuzení. Toto je současné poselství z tvořivého zdroje pro planetu, a tak to bylo také prezentováno mnoha channelingy.

.

Jak poznáte, zda je channeler skutečný? Je to snadné. Hledejte v poselství tato témata: naděje, probuzení, láska, soucit a pomoc při zakoušení problémů přesunu do světla.Žádný skutečný a pečlivý channeler vám dnes nepředá poselství zkázy a beznaděje. Je to nemožné, protože Božský zdroj ví, co se zde na této planetě děje a to je „poselství posunu.“

.

Kousek po kousku, skupina za skupinou, staré duše a pracovníci světla dostávají informace, které začínají znít pravdivě. Nakonec se začnete identifikovat s touto energii, jestliže pochopíte, co se skutečně děje. Můžete sledovat vaše média a uvidíte, co říkají, že se děje kolem vás v celosvětových podmínkách – a může se to zdát velmi odlišné od toho, co vám říkáme my. Temné vědomí na této planetě chce, abyste se báli a vrátili zpátky do nižšího vědomí minulosti. Média jsou zapojena do uspokojování komerčního jádra.

.

Pátrejte po tom. Je to všude. Tento druh problémů je způsoben dramatickým vířením z několika zdrojů. To oni způsobují ten druh problémů, které vám připomínají, co se stalo před více než 50 lety – jakýsi návrat k obavám. Toto je temnota vědomí, která se snaží vrátit tuto planetu zpátky na místo, které už nikdy nebude existovatZačíná být odhalováno příliš mnoho světla. Děje se to všude, dokonce i teď v této místnosti. Staré duše to vidí a přicházejí na setkání jako je toto. Lidské bytosti se probouzejí k větší pravdě, a není to jen v průběhu channelingu. Tou větší pravdou je vize světa v míru pro vaše děti a děti jejich dětí, cesta skrze temnotu, kompatibilita s jinými civilizacemi na planetě. Je to vize budoucích kultur, které řeknou: „Naše víry týkající se Stvořitele se liší, ale my uznáváme i tu vaši. Uznáváme, co děláte ve vašem systému, protože je to spojeno s jedním zdrojem.“

.

Je na čase, aby se na planetě rozšířilo sjednocení. Sjednocení je jiným způsobem, jak sdělit „uvědomění celistvosti věcí, souběžného spojení mezi vším“. Chci vám předložit několik námětů, abych vám dal pár příkladů a informací o tomto uvědomění. Jak dochází ke sjednocení? Jaké jsou atributy, na které se můžete těšit? Co je to za nové věci, které jste nečekali? Vše, co vám předám, jsou laskavé, nádherné a pravdivé zprávy.

.

Příběh Stvoření

Přichází objev. Před časem, před takovými 200 000 lety, se na této planetě začal pomalu odehrávat duchovní příběh Stvoření. Moji drazí, tento příběh Stvoření, o kterém čtete ve vašich kulturních písmech je zajímavě podobný tomu, o kterém teď diskutujeme. Avšak ten, o kterém je řeč, je také tím, ke kterému se hlásí většina původních obyvatel po celé planetě.

.

Tito domorodí pozemšťané říkají: „Pocházíme z hvězd.“ Budou vám vyprávět totéž, co vaše písma. Dnešní lidská bytost není produktem evoluce planety Země, ale byla upravena. Zázrak příběhu Stvoření této změny vám dal duchovní uvědomění si světla a temnoty. Také vám říkáme, že v té době byla změněna vaše DNA.

.

Příběh Stvoření je v písmu naplněn metaforami. Zahrada Edenu je metafora pro Gaiu a nádheru lidstva na Gaie. Touto zahradou je celá příroda, ne nějaké konkrétní místo. Lidstvo, kterého se ten příběh týká, muž a žena, zastupují VŠECHNY muže a ženy té doby, ve které se příběh odehrává. Muselo to začít s několika a v průběhu času se zmnohonásobili. „Původ z hvězd“ je skutečnost, které domorodci věří téměř univerzálně, a pro mnohé je to metafora pro Plejády (konstelace Sedmi sester).

.

Moji drazí, toto v písmu nenajdete. Naopak, ten příběh zní, že z nebes sestoupil anděl. Výsledkem jeho návštěvy je, že vám byla předána posvátnost a vědomí. Najednou se lidstvo, které bylo jednoduše biologickými, evolučními bytostmi, stalo bytostmi s duchovní svobodnou volbou. Byla vám předána znalost dobra a zla, světla a temnoty, a schopnost cítit tvořivý zdroj (Boha) a volit mezi těmito energiemi. Takový je příběh v písmu a příběh, který jsme vám předali od Plejáďanů.

.

Plejáďané jsou velmi vysoce vyvinutou duchovní rasou, která měla multidimenzionální vědomí po desítky tisíc let. Jejich úkolem před 200 000 lety bylo osít tuto planetu znalostí Stvořitele. Dokonce i dnes někteří vědci začínají klást otázku, proč moderní lidská bytost, která je stará asi 200 000 let, má 23 párů chromozomů místo 24, jako měli její předchůdci. To načasování, které věda objevuje, je právě to načasování, o kterém jsme vám zde říkali. Stalo se něco, co vaši DNA změnilo.

.

Na této planetě jste velice noví! Mít 23 párů chromozomů, moji drazí, znamená, že nepocházíte z ničeho, co je zde! Uvědomujete si to? I věda si to začíná uvědomovat. Nepředají vám ten příběh stvoření tak, jako jsem to udělal já, ale řeknou: „Stalo se něco, co stvořilo lidskou bytost mimo normální, přijímaný evoluční proces.“ Takže tento Kryonův příběh je možná více mainstreamový, než byste si mohli představit.

.

24. pár

A teď vám něco povím. Už jednou jsem o tom mluvil. Opravdu, zjistilo se, že máte 23 párů chromozomů. Ale studujete je jen v rozsahu, kterého jste schopni ve 3D. Studujete je lineárně s 3D nástroji, protože je to vše, co v této chvíli máte.

.

Takže kam ten 24. pár zmizel? Co když vám řeknu, že je tam stále?

.

Aha! Opravdu je stále tam. Moji drazí, ten 24. pár je kvantový. Stále máte 24 párů, ale 3D biologie vidí jen 23. Takže čeho se týká ten 24. pár? Když se na to podíváte z této perspektivy, tak to nebude dávat žádný smysl. Jaké je z pohledu numerologie starých Tibeťanů číslo 24? Je to šest (6) a když se podíváte na význam šestky v tomto systému, je to „člověk na nejvyšší úrovni – harmonie a rovnováhy“. Věděli jste to? To je ale náhoda, že ten 24. pár, který je multidimenzionální, se probouzí po 200 000 letech! Překročili jste ukazatel (2012) a s tím přichází změna ve vaší DNA. Začíná vibrovat odlišně, ne jako nějaká frekvence, protože frekvence je trojrozměrný popis. Vibruje odlišně v rámci kvantové energie (ovlivňuje spin atomární struktury v kvantovém poli). Je to extrémně odlišné, extrémně vysoké a začíná to měnit lidskou povahu. To je to, co se děje.

.

Prvním krokem k pochopení tohoto procesu bude pro vás, staré duše, poznat to. To je to zajímavé slovo v jazyce mého partnera. Poznat neznamená jednoduše uvěřit. Znamená to, že to lidská mysl musí přijmout vnitřně, tak, aby se to stalo jakousi „vlastněnou“ realitou. Všichni jste poznali fyzikální atribut nazvaný gravitace. V gravitaci nevěříte. Naopak, poznali jste ji a pracujete s ní každý den. Je samozřejmé, že jestliže něco upustíte, spadne to směrem dolů. Poznali jste to natolik, že je to pro vás realita na základní úrovni.Tento koncept vlastníte.

.

Je mnoho lidí v této místnosti a lidí, kteří toto čtou, kteří poznali Boží lásku tak silně, že nepochybují, že je Bůh skutečný a že vás tento nádherný zdroj zná jménem. Ti chápou a vědí, že když odejdou z tohoto místa, nebudou nikdy sami. S vámi všemi je nesčetné množství entit, které vás znají a milují vás. Toto je útěcha a realita pro mnoho starých duší. Avšak, víte, že existují tací, kteří v to vůbec nevěří. To je svobodná volba, jádro energie příběhu Stvoření.

.

Umíte si představit plně kvantovou lidskou bytost se změněnou DNA, připravenou udělat hlavní posuny, která však ničemu z toho nevěří? Tito lidé půjdou odtud domů sami a budou se cítit sami, přestože je kolem nich mnoho multidimenzionálních milujících bytostí, které jen čekají, až je uchopí za ruku – aby mohli poznat Boha sami v sobě.

.

Umíte si je představit, jak sedí sami celý život, sami umírají – nikdy neuchopí ruku žádného z těch průvodců, kteří je věčně milují, kteří znají jejich duchovní jméno, a kteří byli připraveni na léčbu a změnu života? To je svobodná vůle. Možná je to tím, že jim nikdy nikdo neřekl o ničem, co se učíte dnes?

.

Každý člověk na tomto jevišti cítí tuto lásku, když channeluje. Channeling je u každého jiný. Neexistuje dobrý nebo špatný způsob channelingu. Na tomto jevišti jsou v této chvíli dva channeleři. Dokážete je identifikovat? Jeden channeluje právě teď Boží lásku skrze své prsty [Robert Coxon – skladatel/hudebník]. Ví, že to, co dělá je multidimenzionální, protože slyšíhudbu před tím, než ji zahraje! Slyší informace toho muže na židli, který channeluje, před tím, než jsou channelovány! Jsou různé druhy channelingů. To je multidimenzionalita. Každý channeler na jevišti to cítí a zná. Říkám vám to ještě před tím, než vám povím, co vám vaše evoluce přinese dále.

.

Můj partner předtím mluvil o rozvíjející se lidské bytosti a předal vám nějaké věci k posouzení. Co evoluce opravdu znamená? Naše nejnovější channelovaná kniha [Kryonova Kniha Čtrnáct] je plná příkladů měnící se DNA, měnícího se přístupu a toho, co může znamenat, stát se multidimenzionálním v měnícím se lidském vědomí. Pojďme si uvést opět několik atributů, abyste opravdu porozuměli účelnosti Země s jednotlivci, kteří začínají zažívat probuzení, které nečekali.

.

Vzpomínky na minulý život

Tím prvním a nejsnazším, je uvědomění si minulého života. Dnes se rodí děti, které se probudí do těchto konceptů dříve. Když se učí mluvit, mohou říkat svým matkám věci jako: „Ty jsi ta nejlepší matka, kterou jsem dosud měl!“ Jiní, když nesouhlasí nebo jsou zklamaní, řeknou: „Tu minulou jsem měl raději.“ Matky se na ně budou šokovaně dívat: „O čem to mluvíš?“ Ale matky, které mají starou duši, budou přesně vědět, co se děje. Dítě si vzpomíná a možná nezná přesná jména a obličeje, ale vnitřně ví, že zde není poprvé.

.

Takže tou první věcí, kterou říkáme, že můžete spatřit, je vnitřní znalost skutečnosti, že jste žili už dříve. Začíná to u dětí, a pokud jim to někdo nerozmluví, zůstane jim to po celý život. Vědí, že život je koloběh. Bez ohledu na to, jaké duchovní systémy je budou učit, oni to vědí lépe. Někteří budou mlčet, aby se nedotkli těch kolem sebe, ale uvnitř to budou vědět.

.

Vy, staré duše, jste to neměli. Měli jste povědomí, které rostlo, a potom jste to poznali. Avšak u těchto dětí je to součástí toho, kým jsou, když sem přijdou. Je to už poznané. Vzpomenutí si na skutečnost, že jste žili už dříve, se začíná dít starým duším. Začínáte si vybavovat energie, které jste si nevybavili nikdy dříve. Nejsou to nutně dramatické, nízké nebo temné energie. Začínáte se probouzet ke vzpomínkám na dobré, radostné věci.

.

Občas se probudíte a řeknete: „Páni! To se nestává moc často, létal jsem a viděl nádherné barvy. Slyšel jsem volat své jméno a bylo tam nějaké světlo všude kolem mě. Přál bych si takový sen každou noc!“ Vítejte do kvantové zkušenosti vzpomínek nejen na minulý život, ale také na mnoho minulých zkušeností svázaných dohromady nelineárním způsobem. To je to, co se začíná dít. To je číslo jedna.

.

Probuzení do minulé moudrosti

Číslo dvě je probuzení do moudrosti z minulosti. Teď poslouchejte. Nemůžete mít lidské bytosti, které začínají při každém narození znovu. To vám faktor starobylé moudrosti na této planetě nikdy nedá. Naopak, musíte si vzpomenout na moudrost z minulostiBude to moudrost, která vás posune k tomu, že poznáte, co funguje a co nefunguje – samozřejmá a velmi přirozená moudrost v kultuře, která pochopí, že válka nebude nikdy fungovat, samozřejmá moudrost, která zná cestu z problémů, a moudrost, která vám nedovolí dělat stále znovu stejné chyby.

.

Bude to moudrost z minulosti přinesená dítěti se starou duší, které vyroste v dospělého a pomalu, v průběhu generací, začíná být tento nový přístup ve vaší kultuře vidět. Objevuje se to ve vašich zákonech, které schvalujete, v tom, jak jsou vybíráni vaši vlastní zákonodárci, a co začínáte slyšet: Už žádnou válku. Kolik lidských generací potrvá, než nebude žádná válka? To je na vásMůže to být dřív, než si myslíte, i díky tomu, co vám teď říkám.

.

Co když se nemusíte rodit stále znovu, ale místo toho se jednoduše probudíte do minulé moudrosti? Byla by to moudrost, kterou jste nevyvinuli v tomto životě, ale moudrost, která přichází z mnoha životů stále znovu a znovu. Můj partner vám říká, moji drazí, že až se vrátíte, přijdete do tohoto světa daleko více multidimenzionální než teď. Budete mít 24 párů chromozomů vibrujících na vyšší úrovni, takže nebudete dělat stále stejné chyby. Je to stejné, jako když si coby dítě spálíte ruku na sporáku. Ponesete si to s sebou do vašeho příštího života, místo abyste to opakovali. Budete si ten sporák pamatovat, a to je metafora pro pamatování si války. Nebudete to dělat znovu. Budu to opakovat stále dokola. Přijde čas, kdy se budete dívat na civilizaci před rokem 2012 jako na barbarské časyVyšší vědomí bude způsobem fungování každodenních věcí na Zemi.

.

Bezčasovost

Pojďme si promluvit o některých nových multidimenzionálních atributech. Toto nemusí dávat smysl, protože teď se chceme odpojit od linearity. Budete si vzpomínat na budoucí životy.Okamžitě se shodnete: „Kryone, to nedává smysl.“ Skutečně, v lineární podobě to smysl nedává. Každá jednotlivá duše v této místnosti a poslouchající tento channeling je součástí nějaké větší duchovní skupiny. Byly doby na opačné straně závoje, kdy jste plánovali s ostatními, kam půjdete příště, jaký bude plán, který nejvíce pomůže lidstvu, nebo co potřebujete zažít nebo se naučit. Je to také plán o tom, kde byste byli v této nové energii a co byste mohli dělat. Tyto plány do budoucnosti se budou neustále měnit kvůli tomu, co děláte v současnostiTakže nic z toho není nějaká smlouva nebo nějaké nastavení, neměnný plán. Co když vám však povím, že byste si měli být schopni na ten plán vzpomenout? Toto znamená stát se multidimenzionálním. Někteří z vás budou mít velice dobrou představu o tom, co bude dál a kým byste mohli být a kde.

.

Pokud jde o toho muže na židli, on půjde do „nové Afriky“, ale nepůjde tam sám. Karmická skupina kolem něj bude s ním. Slyšeli jste Marca? [má na mysli Marca Vallée, hostitele konference]. Tato karmická skupina nemusí nutně žít s vámi. Mohou to být ti, se kterými jste se přátelili jako duše, které s vámi sdílely cestu v mnoha životech. Je nádherné myslet si, že všichni můžete být součástí obrovského budoucího příslibu. Představte si, že víte, kde budete příště a poznáte to! Mnozí nazývají Zemi experimentem. Tím ale není. Je to obrovský plán, modifikovaný svobodnou volbou.

.

Multidimenzionální biologie

A tady je další velká věc: Když se 24. pár chromozomů stane aktivnějším, začnete mít kvantovou biologii. Multidimenzionální biologie se stane jakýmsi druhem super-innate. Znamená to, že vše, co jste považovali za samozřejmé ve způsobu, jakým funguje vaše tělo, je špatně, protože kvantová biologie je tak moudrá, že ji nemoc nemůže nikdy napadnout. Je moudřejší než stará energie nemoci na planetě.

.

Poslouchejte: Existují nemoci, které vaše věda z planety kompletně vymýtila tím, že podala tělu nějakou tinkturu nebo vzorek něčeho, co hledala, aby té nemoci nedovolila vstoupit dovnitř. Vaše biologická ochrana je nyní silnější než nemoc a ona opustila tuto planetu. Tato nová informace je velice podobná. Takže vlastně máte precedens toho, o čem mluvím a dokážete si to představit.

.

A teď, co si myslíte o očekáváních toho, jak dlouho mohou lidé žít? Pomyslete: už žádná rakovina nebo jiná nemoc, už žádný Alzheimer, jmenujte jakoukoliv nemoc, která je dnes běžná – nemůžete ji dostat. Nemůže se dostat dovnitř, protože je dysfunkční a hloupá pro tělo, kde je aktivní 24. pár chromozomů. Vaše imunitní obrana je super obrana. Toto je multidimenzionalita biologie. Probouzí se k tomu, pro co byla navržena a přesně ví, kdy se nemoc pokouší dostat dovnitř. Je chytřejší než vše, co jste dosud spatřili.

.

Nic není individuální

A tady je další věc, než to uzavřeme. Jestliže skutečně rozumíte multidimenzionalitě, tak si také uvědomíte, že ve fyzice ani v životěneexistuje individualita. Nic není samotné. Neexistuje ve vás jednotlivá duše. Není jeden život na rozpomenutí. Pamatujte si, že všechno je v jednotě (souběh spojení) se vším ostatním. Sledujte, jak se to projevuje. Lidské bytosti si začínají vzpomínat a splývat s mnoha Akášami„Kryone, co to znamená?“

.

Poslouchejte: skvělý politik by mohl začít spolupracovat s těmi nejlepšími politiky všech dob. Pocítí multi-akášický záznam – ne pouze svůj vlastní, ale těch největších vůdců v historii. Jeho vůdcovství pak může přinést velkou změnu a myšlenky do velmi zastaralé vlády. Velký hudebník začne sdílet všechny velké mistry najednou! Ten hudebník ty staré mistry nejen cítí, on/ona se těmi starými mistry stává. Mohli byste říci, že to budou super-lidé, super-umělci, super-politici. Někteří už jsou zde!

.

Ptáte se: „Jak to můžou udělat? Tak to nefunguje.“ Vítejte do multidimenzionality. Bylo to navrženo tak, aby to fungovalo. V současnosti se nacházíte v singulární, lineární krabici. Zapomeňte na lineární představy o jediné duši. Duše na opačné straně závoje jsou „polévka“, o které jsme vám už říkali. Máte přístup do té své, plus jejich, a pro multidimenzionální vědomí to je naprosto normální. To začíná vibrovat 24. pár chromozomů a připojovat vás ke všemu, co je. Sledujte to.

.

Použijte tuto možnost na mnohé „super-duchovní“ vůdce. Budou mít moudrost Mistrů, kteří kráčeli po Zemi, a přesto mají pocit, který jim nedovolí, aby se nechali uctívat, a budou učit „na dálku“. Myslíte, že by to urychlilo tuto lidskou civilizaci do něčeho velkolepého? Odpověď zní ANO! Jednoho dne bude vědomí vlastní hodnoty přirozeným stavem starých duší.Vy všichni budete vědět, odkud jste přišli. Budete super-lidmi a budete multidimenzionální. Budete mít nástroje, které nikdy neexistovaly, a vynálezy vás budou tlačit kupředu v multidimenzionálním uvědomění. Je to příliš velkolepé nebo neuvěřitelné? Je to naprosto neuvěřitelné, pokud si myslíte, že to, čemu říkáte lidská přirozenost, zůstane stejné. Až se začne měnit lidská přirozenost, pak naprosto „změní pravidla hry“. [Kryon se směje.]

.

Zuří bitva, moji drazí. Bitva mezi temnotou a světlem, a chvíli bude s vámi na planetě.Nezastaví vás před poznáním přicházející evoluce, o které jsme mluvili, ale přijde čas, kdy ta hlavní bitva bude dobojována. Nepleťte se: lidé budou mít vždy svobodnou volbu a na Zemi budou temná místa a nesouhlas těch, kteří si zvolili nižší energii. Ale už to nebudou celé státy nebo diktátoři nebo celé kultury, jako je tomu dnes. Naopak, budou izolováni a budou představovat roztříštěné menší skupiny. To je svobodná volba a ta s vámi bude vždy.

.

Představte si, že se samotná povaha lidí začíná měnit a vždy bude očekávat jako odpověď laskavé věci. Představte si kultury, které jsou tak moudré, že vypracují řešení vzájemných záležitostí založené na komunitě a soucitu, a vytvoří scénáře, ve kterých jsou vítězové na obou stranách. Představte si kulturu, kterou už nepřitahuje drama a smrt, ale kde všechny nejlépe se prodávající filmy a knihy odrážejí novou zralost ve vyprávění příběhů, kde hrdinové jsou vždy ti, kteří myslí způsobem, který přinese řešení. Tyto věci právě budou tím, co změní pravidla hry.

.

Nadejde den, kdy lidská povaha bude jakousi dohodou, která bude mít za svůj základ „soudržnost srdce“ a ne drama, sílu či moc. Vynoří se nový druh člověka, moji drazí, a vy zde budete, abyste to vše viděli a účastnili se toho. Toto je ta nejlepší zpráva, kterou můžete kdy uslyšet.

A tak to je.

KRYON

.

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ - Becoming Multidimensional

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva M. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět