11-2018 Kryon

Víc o vědomí

Tento živý channeling byl přijat Lee Carollem v Brisbane. Austrálie, 17. listopadu 2018

.

Zdravím vás drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Někdy přicházejí channelingy s fakty, čísly, metaforami nebo příběhy a někdy z toho nic neobsahují. Někdy přicházejí s láskou, soucitem nebo s nějakým odhalením. Toto poselství je jedním z nich. Drazí, toto je pokračování channelingu z dnešního dopoledne (Bubliny), oba channelingy k sobě patří. Budeme pokračovat a pohovoříme krátce o vědomí a bublinách. Bubliny, jak jsme popsali dnes ráno, jsou něčím, co se mění z krabic víry do víry bublin. Stávají se membránami, které nechávají procházet věci. Budeme o tom mluvit za okamžik.

.

Drazí, tento den je odhalením logiky, logiky, s níž by souhlasil i vědec tady v místnosti. Vyvolává otázky o tom, co vlastně může být vědomí. Vědci ukázali, že vědomí je energie. Je to energie v hracím poli fyziky, protože ovlivňuje magnetickou mřížku planety i to, co se děje náhodně. To vše je prokazatelné – a přesto stále přesně nevíte, co to vlastně je.

.

Co když vědomí pochází z místa, které ve skutečnosti žádným místem není, ale je dimenzí natolik neobvyklou a lidstvu nepřináležející, že ji ani nerozpoznáváte? Mají zvířata vědomí? Odpověď zní ano, ale není to vaše vědomí. Znají zvířata lásku? Ano, protože jsou přitahovány k vám a vaší lásce. Zvířata, která milují, vás vidí a vidí ve vás Mistra Lásky. Žádné zvíře se nerozhodne být mistrem lásky, ale miluje bytí s jinými zvířaty. Je to všechno o vás, protože ve vás vidí vědomí, které pochází z hvězd. Můžete to nazvat „andělské“ vědomí, které je jedinečné pro člověka. Andělské vědomí má multidimenzionální aspekt, který přichází z druhé strany. Nebudete jej schopni analyzovat, drazí, protože když se jej pokusíte definovat, bude odolávat jakémukoli typu ověření, protože je neustále v pohybu.

.

Jak daleko může vědomí pokračovat v evoluci? Právě jste teprve začali nabývat vědomí, které přebírá informace z vaší minulé Akáši, uplatňuje je pro váš současný život a předává vám moudrost. Po několika generacích shledáte lidstvo, které bude žít v míru. A pak uvidíte, jak se lidstvo bude vyvíjet odlišnými způsoby, takovými způsoby, které by dnes nedávaly smysl, protože ještě ani neexistují. Toto vědomí, které, jak jsme vám ukázali, je fyzikou, bude nakonec schopné ovládat všechny věci kolem vás. Vaše vědomí bude mít dopad na planetu, možná dokonce ovlivní samotnou fyziku. Vaše vědomí vás skutečně může přemístit do těla bez buněk. Tato místnost je plná takových bytostí bez buněk.

.

Přemýšleli jste někdy, proč se domorodci obracejí tak často na své předky? Protože je vidí a cítí. Protože jsou to energie, které se vracejí do míst, kde dřív žili, a jsou hmatatelné. Tento prostor je naplněn energiemi vědomí, které přešly na druhou stranu. Vědomí milovaných, které jste ztratili, je zde. Proč by tu měli být? Jaký je důvod, že dokonce přicházejí na místo, kde jste se shromáždili? Řeknu vám, že to má co dělat s bublinami.

.

Drazí, dnes dopoledne jsme ukončili channeling tím, že se objeví bublina, která nahradí zeď víry. Bublina se stává svolením, ve skutečnosti má vědomí. Kdybyste se mohli zeptat: „Milá bublino, kdo jsi a co jsi?“ Odpověděla by: „Jsem houba a hledám pravdu v této bublině. A dovoluji své pravdě a své víře, aby se samy měnily a staly se něčím jiným.“ Protože skrze bublinu přicházejí věci, které neočekáváte. A co je to, co přijde skrze bublinu? Co když se právě teď snaží k vám proniknout skrz vaši zeď, skrz krabici nebo skrze vaši bublinu energie minulosti, energie vašich předků nebo energie samotné Země, aby vám sdělila: „Poslouchejte, poslouchejte, poslouchejte! Na této planetě se něco děje a budete nás potřebovat. Už nemůžete být sami. Musíte převzít moudrost svých matek a otců, svých bratrů a sester.“ A to se právě teď děje ve vaší bublině. Budete potřebovat vědomí Gaii, lásky, Pachamamy, Země.A to vše bude přicházet do vaší bubliny tak, že se budete cítit jedním se vším a všude, kam půjdete. To je něco zcela jiného než zeď víry, že? Ale bude vás to ještě stále definovat, drazí. Protože tato bublina, která přijímá lásku Země, vašeho vyššího já a vašich předků a příbuzných, kteří stále ještě existují – tato bublina vytvoří člověka, který je vyrovnaný a nebojí se. Nebude tam nic, co by jím mohlo proniknout, žádná temnota, která by jím mohla prostoupit.

.

Slyšeli jste o Merkabě, onom osmimetrovém poli spirituality, které vás obklopuje a s kterým kráčíte? Toto není vaše bublina, vaše vědomí, ale vaše duchovní vozítko, ve kterém přebývá vaše vyšší já a které je vzorem vaší DNA. Říkám vám, že se nyní začíná generovat takové světlo, jako nikdy předtím. Jsou lidé, kteří říkají: „Kryone, bojím se temných věcí.“ To je starý předsudek! Jak se můžete bát, když držíte v ruce baterku? Kde je světlo, tam nemůže být tma! Každý z vás má Merkabu, která začíná vyzařovat světlo a vyhání temnotu. Kamkoli půjdete, temnota bude ustupovat. Takový je nový člověk! Protože máte bublinu, která je připravena přijmout věci, které neočekáváte. Neustrnula ve zvycích, ale má membránu, která umožňuje, aby jí pronikly věci z oblastí, které teď potřebujete, totiž více lásky, více soucitu, více moudrosti, více porozumění. To je to, co bublina vytváří: svolení ke změně.

.

Drazí, něco vám řeknu. Staré duše jsou na to opravdu připraveny. Někteří z vás, kteří tady sedíte, jste na to připraveni. Probouzející se ezoterika posouvá lidstvo. Žijete v tomto posunu, a proto tady sedíte, abyste to slyšeli. Lineární lidé mají tendenci, že na konci takové akce vstanou a řeknou: „Bylo to příjemné setkání.“ A to také bylo. Čeho se bojíte? Bojíte se, že budete příliš milování? Z čeho máte obavy? Že nebudete schopni přijmout to, co vám říkám? Například, že vaši milovaní, které jste ztratili, jsou tady? Bojíte se toho? Že je tu pro vás z vesmíru tolik lásky a že – s vaší svobodnou volbou – k vám natahuje ruku a říká: „Víš, je tady toho mnohem víc!“ Každý problém každého člověka v této místnosti je řešitelný. Každý problém. Bez ohledu na to, co vás učili, bez ohledu na to, co si myslíte, drazí. Je tady toho pro vás tolik, s touto přijímající bublinou, která opouští tuto místnost a říká: „Tohle nebo ještě něco lepšího! Přineste to! Protože jsem už skončil s budováním zdí a místo toho chci bublinu, ve které může být moje víra vylepšena novými věcmi. A nebude to bolet a nepohorším přátele, protože dostanu víc lásky. Nemusím druhé přesvědčovat a obracet na víru. Jediné, co musím udělat, je kráčet s láskou a vyrovnaností.“ A děti a zvířata to uvidí, lidé kolem vás to uvidí, dokonce i rostliny to budou vědět.

.

To je fakt. To je hloubka toho, co je před vámi. Proto jste tady. Není to dlouhé poselství, ale chtěl jsem, abyste to slyšeli. Možná jste zapnuli až teď – pak si to poslechnete ještě jednou. Protože vám (toto poselství) říká: „Jste velkolepí! Všichni jste se narodili se svobodnou volbou, abyste se pozvedli a zlepšili, namísto toho, abyste se stáhli do ulity naplněné strachem a temnotou, jako je tomu v případě některých z vás. Je čas se z toho vymanit. Právě teď je vhodná doba, protože tady v místnosti je koherence (soudržnost). Jsou tu tací, kteří vám pomohou, pokud to dovolíte, a ani se s nimi nemusíte setkat. Pomáháte si vzájemně jen tím, že sedíte ve svých sousedících Merkabách, prostřednictvím koherence, kterou na tomto místě vytváříte a která dalece překonává vaše představy.

.

Je těžké uvěřit, že v této galaxii existují tací, kteří vědí, co si právě teď myslíte. Dívají se na tuto planetu a na koherenci a oslavují vás, protože jste se osvobodili (vymanili) z normy a překročili milník v roce 2012. To je pravda, která bude jednoho dne jasně potvrzena. A vy při tom budete, drazí – vy všichni. Možná budete vypadat trochu jinak, ale budete tady. Ten systém je nádherný, naplněný záměrem, láskou a soucitem, logikou a rozumem – tím vším jen pro vás!

.

Toto je Kryonovo učení, a vždy bude, dokud se člověk, který to slyší, s tím neztotožní, nepochopí a neodejde odtud jiný, než sem přišel.

A tak to je.

KRYON

.

Zdroj: www.kryon.com – Consciousness Revisited – MP3 – 14:10 min.

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět