11-2018 Kryon

Bubliny

Tento živý channeling byl přijat Lee Carollem v Brisbane. Austrálie,17. listopadu 2018

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Můj partner cestuje po celém světě a předává stále stejná poselství. Musíte je jen pokaždé slyšet trochu jinak. Tady v tomto městě Brisbane, v této místnosti, jsou lidé, kteří ještě nikdy nic takového neviděli, a jsou ohromeni, jak rychle můj partner přešel k channelování. Jak jsme již řekli dříve, když máte Boha uvnitř, překračování mostu je stále jednodušší a snadnější. Protože je to jen přijetí něčeho, co už máte! Nemusíte se odebrat na nějaké vzdálené místo, abyste našli nebeskou bytost, která vám předá poselství. Nemusíte měnit svůj výraz ani dýchání, jde jen o přijetí toho, co již máte, totiž světla, krásy, soucitu, radosti a uzdravení. Poselství je pokaždé stejné. Lidé chtějí poselství dávat názvy a dělají to, i když žádný nedám. Je to lineární touha. Jaký název bude mít dnešní poselství? (Kryon se směje.) V minulosti jsem to nikdy nedělal, protože je to tak lineární. Ale dnes to udělám, a dám tomuto krátkému poselství název: Vyhlížejte bublinyChci mluvit o vrstvách víry. Věci se mění, pokud jde o způsob, jakým lidé přemýšlejí a přežívají.

.

Dovolte mi, abych promluvil o situaci víry ve staré energii. Ve vašem životě existují dva aspekty, které určují, v co věříte. Tím prvním je všechno, co vás učili. Co vám říkali rodiče o tomto muži channelujícím na židli? Co jste se učili ve škole o možnosti, která se právě teď děje? Co vám vyprávěli lidé z duchovních organizací? Ať už to bylo cokoli, zatuhlo to ve vašem vědomí, protože to byli lidé, kterým jste důvěřovali a které jste milovali. A proto jste začali budovat zeď víry, ba dokonce ještě něco víc, než zeď – krabici. Jakoby vás ta krabice obklopovala a stala se vámi. Definujete se podle toho, v co věříte. Když se setkáte s politikem, a on vám poví, v co věří nebo do které strany patří, pak prostě představil svou krabici. To je to, čím je. A tak se tato krabice víry stává vaší identitou. Ale ve staré energii, drazí, jste museli udělat víc, než jen uložit svou víru do krabice. Museli jste z ní udělat hrad a ty zdi musely být natolik silné, aby je nikdo nemohl strhnout. Protože to vše patřilo k vaší existenci a přežití. V co věříte, to jste. Mezi posluchači se vždy vyskytují staré duše, které nemusí nutně věřit v to, co se právě zde děje, kvůli tomu, co je učili. Druhý aspekt víry v těchto vrstvách pochází ze zkušenosti. Takže to, jaké zkušenosti prožijete, se stane druhou krabicí. Někteří dokonce tvrdí, že jde o soustřednou sérii krabic s mnoha vrstvami a krabicemi uvnitř krabic. První věc je tedy to, co vás učili a druhá věc to, co jste prožili. To vše se spojí dohromady a formuje vás. Ve staré energii na to spoléháte. Chodíte z místa na místo a jste vždy právě tím.

.

Drazí, co se děje s tím vším, co víte o soucitu a Bohu a co jste možná prožili, když to sdělíte někomu, kdo má silnou krabici? Lidé se k vám obrátí zády. Neřeknou: „No, není to sice to, v co věřím, ale je to zajímavé. Řekni mi o tom víc.“ Místo toho vás zapudí, protože jste hrozbou pro přežití v jejich krabiciJe to atribut lidské přirozenosti ve staré energii. Je to způsob, jakým civilizace funguje a jak soupeří s ostatními o zdroje. Obklopuje se sama sebou, zajišťuje, aby se nikdo nedostal dovnitř, a soupeří s ostatními. Drazí, toto se nyní začíná měnit. „Kryone, co se stane, když někdo přestoupí na jiné myšlení? Znamená to, že změní krabici?“ Ach, drazí, znamená to, že přestoupíte z jedné krabice do druhé. A během tohoto procesu ztrácíte mnoho přátel, protože jejich krabice a vaše nová krabice se už k sobě nehodí. A tak dochází k válce krabic. Chápete, co tím myslím? Ty krabice jsou silné a pevné, protože znamenají přežití. A tak to bylo dodnes.

.

Dějí se zajímavé věci. Dovolte, abych vám o nich vyprávěl. Věda hraje roli při zkoumání něčeho, o čem byste si nikdy nepomysleli, že by zkoumala – lidské duše. Dovolte mi, abych vám to stručně přiblížil. Během tohoto dne vám můj partner podá důkaz o objevu důležitých institucí a univerzit, že vědomí mění fyzikuProto musí být vědomí energií. Sledujete to? Ale pokud je vědomí energie, pak musí být v souladu s dobře známými zákony energie od Einsteina. A jeden zákon, první zákon termodynamiky, říká, že energie nemůže být ani vytvořena, ani zničenaCo se tedy děje s vědomím, když někdo umře? V minulosti nebyly tyto termodynamické zákony v souvislosti se smrtí člověka žádným problémem. Energie, kterou člověk byl, se vrátila do země a byla rozpuštěna. Akceptovalo se, že se (energie) změnila.  Avšak vědomí se nerozkládá, jen zmizíAle kamCo dělá? A tak se tím věda musela zabývat a objevila následující: „Vědomí musí být energií, a když člověk zemře, vrátí se zpátky do vesmíru“. To je to nejlepší, na co mohli přijít. To je studium lidské duše, drazí.

.

Teď mi dovolte, abych vám ukázal předpojatost krabice vědců. I když studují lidskou duši, energii vědomí a posmrtný život, zjistíte, že ji nikdy nestudovali v obou směrech. Jejich výzkum se ubírá jen jedním směrem a tím je linearita času. Nikdy si nepoložili otázku: „Jak se k nám ta energie dostala?“ Takže se narodí dítě a bum, má energii. Říká se jí vědomí. Ale odkud pochází? Nelze ji vytvořit, nelze ji zničit. Musí být nějakým způsobem dánaOdkud pochází a kdy se objeví? Teprve teď začínají vědci tyto věci objevovat. Ale krabice zůstává silná i ve vědě. Je skutečně zajímavé vidět, jak na svých krabicích lpějí, když se objeví pravda. Mnoho lidí se smálo myšlence bakterií, jejichž existence byla předtím považována za nemožnou, dokud nedošlo k objevu mikroskopu a mikroby mohly být odhaleny a prokázány jako původci nemocí. Přesto existovali vědci, kteří si na svém trvali až do své smrti: „Ne, tomu pořád nevěřím.“ (Kryon se směje.) Protože je ovládala jejich krabice. Dnes máte lidi, kteří jsou součástí společnosti věřící na placatou Zemi, protože jejich krabice je jejich králem. Chápete, kam tím mířím. Dovolte mi, abych vám k tomu něco předal. Chci vám ukázat, jak můžete tu krabici rozbít. Chci vám vyprávět příběh, který je na této krásné Zemi všeobecně známý.

.

Rád bych vám představil ženu. Ženu, která nemá jméno, protože v dnešní době zastupuje mnoho žen. Ukážu vám něco, co se na této planetě děje denně. Denně. Je to „krabice rozbitá určitou událostí“. Předpokládejme, že tato žena je vědkyní, která zkoumá buňky. Ví, co ví, ví, jak to funguje, protože má dobré vzdělání. Její krabice je silná, vykazuje dobrou práci a je dobrou ženou. A pak ve svých padesáti letech ignoruje bolesti v břiše, ignoruje je celý rok, až už pak už nemůže. Pak už je ale pozdě, a když jí odhalí diagnózu, dávají jí už jen tři měsíce života, protože nemoc zachvátila celé tělo. Žena se dostává do zvláštních stavů: nejprve to popírá, pak má zlost a pak ji začne svírat neuvěřitelný strach. Protože tato žena nevěří v život po smrti. Pak se něco stane a já vám povím, jak to funguje. Protože se to tak děje i dnes, právě teď, když tu sedíte. Zatímco leží v nemocnici, zachvacuje ji temný strach, temnější než tma. Je těžké popsat, jak moc vás strach může svírat. Smrt s kosou vstupuje do jejího pokoje. Není tam nic jiného než temnota, vědomí začíná mizet a je to děsivé, příšerné.

.

Přesto právě v tomto okamžiku neuvěřitelné temnoty najednou dojde k uklidnění a zdá se, že je dokonce přítomné i světlo a nastává úleva. Něco se stane a žena se probudí a uvědomí si, že strach ustoupil. Nejdřív neví, co se děje, dokud se při dalším vyšetření nezjistí, že nemoc zmizela. Vítejte u spontánního uzdravení a nepochopení transformace termodynamiky. Nemoc se totiž proměnila do zdravé buněčné struktury, nových krevních buněk a všeho toho, co popíráte nebo považujete za nemožné. A stalo se to proto, že člověk byl natolik vyděšen, že se mohl zcela proměnit. Znovu a znovu dochází k takovým uzdravením, v různých nemocnicích. Považuje se to za zázrak, protože nikdo nerozumí tomu, že je to velkolepost člověka, dokonce i nevěřícího, že může ovládat svou vlastní biologii. V tomto případě byl strach spouštěčem. Jak by to ale vypadalo u někoho, kdo by měl nejvyšší soucit a dotkl se vyššího já? Stalo by se úplně totéž. Musel by jen zcela odložit stranou svou krabici víry. Stává se to znovu a znovu, ale nestane se to důkazem, drazí, zůstane to tajemstvím. Protože krabice lidí kolem té ženy nechápaly, že se její krabice rozbila.

.

Žena kvůli tomu neztratila svou víru, avšak místo krabice má teď bublinu. A bublina se může denně rozšiřovat. Ta žena si uvědomuje, že neví, co neví, a těší se na věci, které přijdou. Tato krabice víry už není tuhá a strnulá, ale propustná. Je to bublina, která se může rozšiřovat do různých směrů a velikostí. Chci vám něco sdělit. Děti této planety se začínají rodit s bublinami. A bez ohledu na to, co jim budete říkat, babičko, dědečku, řeknu vám, že vám nebudou věřit, pokud jste to už nezaznamenali. Protože tyto děti potřebují prožít věci, které jsou pro ně intuitivní. Přicházejí s vědomím, které to ví lépe, než vytvořit si jen krabici, která říká: tohle je všechno, co existuje. Říkám vám to proto, abyste poznali skutečnou pozemskost v každodenním životě. Předávám vám to, zatímco tu sedíte na židlích. Máte krabici nebo bublinu? Rozhodli jste se svým vědomím, že tohle všechno jsou jen hlouposti, nebo si ponecháte svou víru, ale přesto vložíte polopropustnou membránu do své bubliny, aby mohlo vědomí proudit oběma směry, k vám i k ostatnímPak se stanete „vozítkem“, které je otevřené pravdě. A pak se první pravidlo termodynamiky stane skutečností: to, co jste až dosud měli, se změní, a energie vaší víry se přemístí a transformuje do nové energie, která to dovolí. Pak spíš než abyste věřili, to budete dovolovat. A jak to budete dovolovat, umožňovat, vytvoří se člověk, který je otevřen pro sebeuzdravení a pro myšlenku epigenetiky, že všechny buňky naslouchají vědomí vašeho těla. Pokračuje to ještě o hodně dál, drazí, můžete žít déle nebo začít se začít omlazovat.

.

Můžete začít dělat všechny tyto věci, protože jste velkolepí! Už jste to dřív slyšeli od Kryona? Už jsem vám řekl, že jezdím se svým partnerem po celém světě a vždycky předávám stejné poselství, že dovolení, krása, soucit a jednota vytvoří mír na Zemi.

A tak to je.

 

KRYON

 

Zdroj: www.kryon.com – The Bubbles – MP3 – 17:31 min.

 

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Zpět