11-2019 Kryon

Cesta lásky 2 - Kdo jste vy?

.

Tento živý channeling Kryona byl přijat Leem Carrollem v Mexico City, Mexiko, 9. listopadu 2019

 

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Toto je druhý channeling v Mexico City a tématem je Cesta lásky. První channeling jsme zahájili vysvětlením, kdo je Bůh. Bez ohledu na to, kolikrát jsem to už vysvětloval, stále to nedokážete pochopit. Když vás požádám, abyste si představili, že je toho tolik, co nevíte, co je nádherné, mimo všechno to, co si dokážete představit – nedokážete si představit něco, co si neumíte představit. A v tom to vězí. Řekli jsme, že Bůh není ani vědomí. Jak může Bůh naslouchat miliónům lidí ve stejný čas? Nedokážete si ani představit ten mechanismus, jak to může fungovat, ale v tom můžete vidět tu krásu? Můžete v tom vidět tu neuvěřitelnou energii? A tady je otázka pro tento channeling: KDO JSTE VY?

 

Bude to překvapivé. Nebudu mluvit o vás, kdo tady sedíte na židli, nebudu mluvit o těch, kteří to budou poslouchat (a číst), protože to je fyzická, tělesná zkušenost. Začněme stvořením tohoto univerza, a to na jeho začátku. Musíte pochopit nesmírnost Boha, abyste porozuměli tomu, co vám budu vysvětlovat. Bůh je jako polévka energie, která je nekonečná, která obsahuje soucit, vědění. Část této energie, odštěpená část, vytvořila to, co nazýváte duší. Jak stará je duše? Nemáte vůbec představu. Právě jsem vám něco sdělil. Duše je částí Tvořivého zdrojeDuše není oddělená od Boha. Všichni z vás na určité úrovni víte, podle toho, jak si to dokážete představit, že máte duši.

 

„Kryone, má veškerý život ve vesmíru duši?“ Odpověď zní Ne. Jen některé vybrané bytosti.  O těch budu mluvit. Není jich málo, existují jich bilióny miliard miliónů. Je to něco, co si nedokážete představit. Ale jak bych vám to mohl aspoň nějak přiblížit? Je v tom mistrovský plán. Souvisí se světlem a temnotou. Souvisí s osvícením galaxie samotné. Souvisí s testem svobodné volby od planety k planetě, od planety k planetě. Jak stará je vaše duše? Protože jste lineární, myslíte si, že vám duše byla dána, když jste přišli na Zemi. Ach, drazí, mám pro vás novinku. Duše je starší než vesmír a dokonce ještě předtím byla součástí této polévky lásky a soucitu. Část vás existovala ještě před začátkem času. Jste bezčasoví, věční. Je pro vás těžké pochopit, že tu skutečně neexistovalo nějaké stvoření. Bůh vždy byl. Pomyslete na kruh lásky. Kde je začátek? Vždy tu byl. Mohli byste říct, že vesmír je relativně nový. A vy jste tu byli tak dlouho jako vesmír samotný. Tato galaxie je zhruba 13 miliard let stará, měřená podle vašeho Slunce a Země a to je všechno, co máte k měření času. Vaše Země je zhruba stará 4 miliardy let. Chci se vás na něco zeptat. Pokud jste vy 200 000 let staří a já jsem vám říkal, že jstemyslíte si, že je možné, že mohl existovat inteligentní život jako je ten váš na jiných planetách miliardy a miliony let předtím, než jste se sem dostali? Rád bych, abyste o tom chvíli uvažovali.

 

Musím vám také říct, že lidské bytosti na této planetě jsou nejmladšími dušemi v celé galaxii. Jste „new kids on the block“ (ve volném překladu „ti noví v sousedství“ – Kryon naráží na americkou chlapeckou skupinu z přelomu 80. a 90. let – pozn. překl.) a jste obklopeni starodávnými dušemi, které už prošli tímto testem světa a temnoty. Existují vzestoupené planety, z nichž některé vám začaly pomáhat. Tady se znovu vynořuje otázka: Poslyšte, kdo jste? Kdo ve skutečnosti jste? Je možné, že byste mohli být částí těch starodávných civilizací, které prošly osvícením? Je možné, že pocházíte z vašeho vlastního biologického semene z jiných planet a jiných dob, je možné, že je to prostě jen pokračování miliónů let, ve kterých jste existovali? A pokud tomu tak je, nesete si sebou vzpomínky?

 

Tady jsou shromážděné staré duše. Dovolte mi, abych definoval starou duši. Podobně jako ve škole procházela stará duše život za životem zkušenostmi. Ano, ale jak staré jsou ty zkušenosti, než jste sem přišli? Nazvu to galaktická Akáša. A také vám řeknu, že jak se začíná lidské vědomí rozvíjet, galaktická Akáša se začíná rozpomínat. Někteří z vás vědí, že jsem už o tom mluvil. Jaké jsou to vzpomínky? Jaké jsou ty vzpomínky, jaké to je mít mír na planetě? Jaké to je mít osvícenou planetu? Jaké to je mít soucitnou planetu? Jaké to je mít rozvinuté vědomí? I když ještě nevíte, jaké to je, může to utěšit vaši duši. To je to, kým jste.

 

Co když podle tohoto plánu jste sem přišli čistí a velkolepí coby část Stvořitele? Přemýšlejte o tom. Víte, co je to Merkaba? To je slovo, které se používá pro „vozidlo“, ve kterém se pohybujete a které je součástí vaší dušeA v něm je tolik multidimenzionálních informací! Jednoho dne bude možné Merkabu vidět, někdy vašimi vědci, někdy vámi. Tohle vše je součástí evoluce, ne evoluce vašeho fyzična, ale evoluce vašeho vědomí. Jak staří jste ve skutečnosti, když jste prošli tolika zkušenostmi? Staré duše, tato velkolepost začne prozařovat v této nové době, v této evoluci. Přichází to. Všechny ty věci, o kterých mluvíme, jsou součástí posunu. Jste tady za určitým záměrem, ne náhodou. A vy, kteří tady celý den sedíte, se na určité úrovni začínáte probouzet k vyššímu rozvinutějšímu vědomí. Většinou jste si vědomi, že jste součástí Tvořivého zdroje, že máte Boha ve svém nitru. To je to velkolepé. Začne se ukazovat, že tohle je cesta lásky. Nezačala na Zemi, ale mnohem dřív, před miliony let. Vaše duše je součástí této cesty lásky. Můžete to vnímat a na určité úrovni to můžete chápat.

 

Oba tyto channelingy o cestě lásky jsou velmi ezoterické. Ty další dva budou víc praktické, sdělí vám, co máte udělat. Jsou to nové nástroje, věci, které jste neočekávali, které dnes pracovníkům světla pomáhají. Nemohu vám předat tyto informace dřív, dokud nepochopíte, jak jste staří a z jaké velkoleposti pocházíte. Budou tací, kteří budou studovat tyto channelingy a pochopí, že dávají smysl, vrstva po vrstvě. Musíte plně pochopit a přijmout tyto věci, abyste mohli pokračovat.

 

Alcazar (Alcazar je průvodce Hvězdné brány, kterého chvíli předtím channeloval Prageet Harris – pozn. překl.) vám dnes předal jednu z důležitých instrukcí, které existují. Abyste je všechny pochopili, musíte si v klidu sednout a učit se milovat sami sebeTo je, drazí, cesta lásky, která vás čeká. Je niterná (vnitřní). Budeme se tím zabývat v příštím channelingu, co můžete udělat jako další krok a proč jste tady. Je to tak velký příběh, ach, tak nádherný. Před vámi sedí dva muži na židli (Lee Carroll a Prageet Harris), obou dvou se dotkl Duch, a tak vám předávají informace o této nové době. Poselství zůstávají stejná: Už nežijete ve světě svých otců, tohle je jedinečná doba a každý je tady z určitého důvodu. Proto jsme tady a budeme pokračovat v poselstvích lásky pro každého, kdo je bude chtít poslouchat (a číst). Odejděte z tohoto místa jiní, než jste sem přišli.

A tak to je.

 

Kryon

 

Zdroj: www.kryon.com – The Path of Love 2 – MP3 –  30:13 min.

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět