11-2019 Kryon

Cesta Lásky 4

.

Tento živý channeling Kryona byl přijat Leem Carollem v Mexico City, Mexiko, 10. listopadu 2019

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Toto je čtvrtý channeling na téma Cesta lásky, který předáváme v Mexico City. Nazvu jej Vyhrát boj. Nejprve představím scénář a vytvořím předpoklady. Je pro vás opravdu těžké si představit, že lidstvo na základě svobodné volby vytvořilo rovnováhu mezi světlem a tmouS touto rovnováhou jste žili po celé věky a je zodpovědná za mnoho frustrací starých duší. Představte si, že máte znalosti o světle a přesto žijete ve světě bez rovnováhy světla. Staré duše to znají. Všichni, kteří tady sedíte přede mnou, a mnoho dalších, kteří to poslouchají (a čtou) později, procházeli touto situací celý život. Je to boj, drazí, a vždy byl – boj o to, jak dokázat efektivně udržet své světlo na temné Zemi. Někteří z vás to po krátkou dobu dokázali, a přesto jste opakovaně cítili, jak vás srážejí různé postoje temného vědomí. Vím to.

 

Drazí, je tu doprovod, o kterém jsme vám mnohokrát vyprávěli. Je obtížné vysvětlit a také těžké uvěřit, že kolem vás existuje multidimenzionalita. Věda by souhlasila, že atom, který vytváří všechny věci, obsahuje dimenze, které daleko přesahují třetí nebo čtvrtou dimenzi. Možná se zeptáte: „Co je v těch dalších dimenzích?“ Říkám vám: Téměř všechno, co nemůžete vidět. Ale je tam také hodně toho, co můžete vnímat. Už jsme vám řekli, že v nové energii se multidimenzionalita začíná pomalu odhalovat. A díky tomuto atributu začínáte vidět temnotu jinýma očima.

 

Vzpomeňte si, že v posledním channelingu jsem vám sdělil, že existují časové kapsle, tzv. uzly. Je jich dvanáct a byly pořízeny, aby mohly být otevřeny v prosinci 2012. Proroctví starodávných, stejně jako proroctví Orla a kondora, mluvila o skutečnosti, že pokud tady ještě budete, objeví se vyšší vědomí. A vy jste tady! Tyto časové kapsle vlévají světlo do mřížek. Co si myslíte, co se stane s  rovnováhou mezi světlem a tmou, která tu vždy byla? Staré duše, jste tady ve správný čas, protože se všechno začíná měnit.

 

Rád bych, abyste si uvědomili, že se cítíte lehčí. Je to fyzický pocit lehkosti. Začínáte chápat, že tento boj, trvající po celé věky, se nyní začíná měnit ve váš prospěch. Začíná to malými věcmi. Nejprve to cítíte a všimnete si, že něco je teď jiné, odlišné. Už jsme vám dříve řekli, že tajemství toho, co se stane, souvisí s vaší schopností být tiší, vnímat sebehodnotu své velkoleposti a milovat sami sebe. Toto je nové a my jsme vám řekli, že důvodem je rovnováha mezi světlem a tmou. Začíná se toho tolik dít, co souvisí s posunem světla a tmy. Mluvím v metaforách, ale vy víte, co tím myslím. Víte, jak obtížné je udržovat světlo ve tmě. Proto je tolik z vás z tohoto boje unaveno, a to jak ve vašem osobním životě, tak ve vašem městě, vaší kultuře a vaší zemi. Mluvím ke všem na této planetě. Temnota se vždy etablovala ve vládách, ale to se nyní začíná měnit. Možná si myslíte, že právě v této oblasti dojde ke změně až nakonec. Možná budete překvapeni, protože právě v politické oblasti je zaseto tolik světelných semen a čekají jen na svůj čas, aby vytvořily rozdíl. Poslouchejte, staré duše jsou připravené, opravdu tam jsou. Ale bude to vyžadovat trpělivost.

 

Dovolte mi vrátit se k vám. Chystáte se vyhrát bitvu mezi světlem a tmou. Chci promluvit k vám, kteří mě teď posloucháte, kteří jste vždy bojovali proti strachu a temnotě, proti negativitě a obavám. Vím, kdo jste a že to bylo těžké. Zdálo se, že vás to znovu a znovu vrací zpět. Například jdete na takové setkání, jako je tady, kde oslavujete a meditujete, smějete se a cítíte se klidně až do chvíle, kdy odejdete. Pak se vrátíte do té temnější energie a vše, co tam je, se vám vrátí. Drazí, to je rovnováha, na kterou jste zvyklí, ale už nikdy víc nemusí být vaší realitou. Můžete teď tady sedět, přijímat světlo, které do vás proudí a odejít odtud jiní. Můžete se vrátit ke stejné temné energii, ale už se na ní nemusíte podílet. A tady mám dobrou zprávu. Už vás to nemusí ovlivňovat, jako tomu bylo v minulosti. Chci o tom promluvit.

 

V minulosti existoval celý ezoterický průmysl pro očištění temné energie. Dělo se to už před tisíci lety. Domorodci prováděli očišťující obřady, protože chápali, co je temná energie. Také ji znali, není to nic nového. Říkám vámže se to teď změní. Co se stane staré duši, když pochopí, že se v jejím nitru změnila rovnováha mezi světlem a tmou? Dovolte mi, abych namaloval obraz.

 

Vstanete a odejdete odsud. V minulosti jste se chránili před temným vědomím, které by mohlo být kolem vás. Ale dnes, a to není metafora, vstanete a odejdete odsud, kamkoli budete chtít, a temná energie od vás začne ustupovat díky vašemu světlu, které sebou nesete. Pokud jste v průběhu let sledovali má poselství, pamatujete si podobenství o temné místnosti – a teď je to tady, skutečné! V temné místnosti každý dělá to nejlepší, ale všude tam vládne strach, protože nevidíte, kdo stojí před vámi, a proto stále narážíte na ty ostatní, kteří se také bojí. Ale pak najednou někdo zapálí zápalku a ta jediná osoba se zápalkou jemně osvětlí místnost, aby každý viděl o něco lépe. Na druhé straně místnosti nikdo neví, kdo zapálil zápalku. Lidé si jen uvědomují, že temnota ustoupila.

 

Jste těmi, kdo drží zápalku a tato zápalka trvale hoří. Až odsud odejdete, tma od vás prchne pryč. To je rozdíl v rovnováze mezi světlem a tmou, která tu vládla po celé věky a která dosud nebyla ve váš prospěch. Ale teď už opravdu je. Ach, tohle je něco většího, než si myslíte. Problémy se začnou řešit, aniž byste pro to museli příliš mnoho dělat.

 

Blíží se vánoční svátky a ty jsou v této kultuře velmi důležité. Mnozí z vás navštíví své rodiny, ale možná vás kvůli vaší víře odvrhli nebo si z vás dělali legraci, že nenásledujete svou kulturu, to, co vás učili vaši rodiče, že? Stojíte v určitém světle, je těžké jít domů a vánoční svátky jsou pro vás často obtížné. Tentokrát to udělejte jinak. Ať už na vás zaútočí kdokoli z vaší rodiny, nic se vás nedotkne. Budete stát v měkkém světle. Ať už tam bude jakákoli temnota, ať už směrem k vám vysloví jakkoli nepřátelská slova nebo myšlenky – všechno se to od vás odrazíA vy vyšlete světlo každému problematickému člověku, který tam bude dělat potíže. Zaručuji vám, že ho odzbrojíte a urovnáte daný problém. Protože vyhrajete boj a budou to pro vás úplně odlišné Vánoce. A vaši příbuzní a přátelé uvidí nový mír ve vás. Jejich názor na vás kvůli vaší víře se možná nezmění, ale zaznamenají něco, totiž, že vy jste mírumilovní a oni nejsou. Co myslíte, jak to bude fungovat? To je maják, který nikdy nebude vědět, kolik životů včetně svých rodinných příslušníků ovlivnil.

 

Nová rovnováha mezi světlem a tmou je zásadníOvlivní vaše zdraví. Už jsem vám říkal, že věci, které chcete vyčistit a uzdravit ve svém těle, začnou „slyšet“ novým způsobem. A dám vám jednu předpověď, jakou jsem dosud nedal a jakou byste nečekali, že uslyšíte. Některá onemocnění, mikroby, viry a některé z nejhorších druhů rakoviny jsou způsobeny energií temnotyJsou živé, mají svou vlastní energii a drží se vás po celá desetiletí, protože jste měli stejnou energii. Co se stane, když změníte vibrace, drazí? Mám předpověď a věda si začne všímat, že existují jedinci, kteří tyto nemoci nikdy v minulosti nedostali. Jsou od toho osvobození a čistí, protože vibrují výš a nízkoenergetické nemoci nemají šanci na ně zaútočit. Vyhrajete boj!

 

Tato rovnováha mezi světlem a temnotou daleko přesahuje pouhou metaforu světla a temnoty. Začíná činit cestu lásky proveditelnou. Čistíte tu cestu tím, jak po ní kráčíte. Nemusíte při tom přemýšlet o nadcházejících obtížných věcech, jak po ní kráčíte. Rozumíte? Některé z těch nejtěžších věcí, které k vám přijdou, nemusí být těžké. Protože vyhrajete boj.

 

„Kryone, přál bych si, abych tomu mohl věřit. V tomto boji jsem strávil spoustu svého života.“ Drazí, tohle se nazývá strach. Musíte začít potvrzovat, prokazovat  svou víruA když začnete vnímat tyto světelné atributy ve svém životě, řekněte následující: „Děkuji ti, Duchu – dej mi toho víc!“ A to se stane, protože to budete potvrzovat, jak budete kráčet po cestě. Očekávejte světlo! Očekávejte řešení! To je klíč. Pokud budete postupovat s obavami, budete před sebe klást temnotu.

 

 

Chtěl by to zakončit následovně. Tma není chytrá. Když se objeví světlo, tma se rozpustí, zmizí, protože definicí tmy je „absence světla“.

 

Takže pokud je tu světlo, temnota nemá šanci. Nedělejte chyby, nacházíte se v bojiA když si určité temné energie na této planetě uvědomí, že prohrávajízdvojnásobí své úsilí vyděsit vás všemi možnými způsoby. Protože vědí, že strach blokuje světlo. To bude velmi zřejmé. Tma opravdu není moc inteligentní a můžete ji snadno identifikovat. Pokud se k vám přiblíží nějakým jiným způsobem, jen se usmějte a řekněte: „Odejdi ode mě! Mám světlo.

 

To je klíč k boji, který přichází. Tma a vše, co představuje metaforicky, se tak snadno nevzdá. Ale nemá šanci, pokud vysíláte světlo. Pochopte toto: můžete vstoupit do temné oblasti, metaforicky, a temnota se vás nemůže dotknout - protože jste světlem! Staré duše, časy se mění a opakuji znovu: toto není svět vašich otců. Tohle je váš svět. Každý, kdo poslouchá tato slova, to tak dělá, protože to chce slyšet. Není to žádná náhoda.

 

Kráčet po cestě lásky je velmi snadné, pokud máte světlo. V místnosti jsou lidé, kteří se už nikdy nesetkají, a přesto jste všichni blízká rodina. Protože něco sdílíte – říkám tomu sdílení duší. Nechte tuto vzpomínku žít ve vašem mozku a ve vaší duši a zapamatujte si tyto dny. Spojili jste se v koherenci a pole ví o vašem světle. To jsou věci, které nikdy nezmizí, ale jsou vtištěny navždy do pole. Vstoupili (Přispěli jste) do krystalické mřížky planety a doprovod ví, co jste v těchto dnech dělali.

 

Pamatujte si to. Duch se usmívá, směje se a oslavuje tyto dny s vámi.

A tak to je.

Kryon

 

Zdroj: www.kryon.com – The Path of Love 4 – MP3 –  36:17 min.

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět