11-2019 Kryon

Představte si dimenze

.

Tento živý channeling Kryona byl přijat Leem Carrollem v Dallasu, Texas, USA, 30. listopadu 2019

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Lidé si rádi věci představují. Takže vás všechny požádám, abyste udělali něco, co bych od vás normálně nežádal. Rád bych, abyste si na okamžik představili, že se můžete přesunout do jiné dimenze. Každý ze zde přítomných to popíše svým jedinečným způsobem, jaké by to pro něj mohlo být, protože dimenzionalita není něco, čemu můžete v zásadě porozumět. Člověk by mohl říci: „Nyní se přesouváte do té nebo té dimenze.“ Tato slova vyjadřují, že cítíte jiný druh vibrací. Ale co kdybych řekl, že byste šli spát a ráno se probudit v jiné dimenzi? Co kdyby to tak bylo? Jak byste se s tím vypořádali? Co myslíte, jak by to mohlo vypadat? Řeknu vám, jak to vypadá a není to to, co si myslíte.

 

Myslíte si, že je možné, aby na této planetě existovaly neviditelné druhy energií, jež pracují kolem vás a jež nemůžete vidět? Většina z vás na tuto otázku odpoví ano. Většina z těch, kdo to poslouchají (a čtou), řekne: „Ano, to jsou moji průvodci, jsou to moji andělé.“ A co když teď řeknu ne? Neříkejme duchovní průvodci a andělé. Řekněme, že je to základní fyzika, fyzika, kterou jste tady dosud neuznali. Co kdyby to byla fyzika s postojemCo když je to pole, které chce nějak pospojovat věci dohromady, místo aby je oddělovalo, aby vznikla koherence (soudržnost)? Teď jsem vám sdělil něco, čemu možná nerozumíte. Co kdyby všude kolem vás byly energie, které na vás zatím nemají téměř žádný vliv, protože jsou mimo váš dimenzionální rámec působnosti?

 

Co kdyby tu byly všechny (dimenze)? Co kdyby existoval plán koherence (soudržnosti) lidstva, kdy si lidstvo uvědomí své lidství. Místo toho, abyste se izolovali a doufali v to nejlepší, pochopili byste, že existuje určitý druh fyzikálního zákona, který říká, že život i vědomí jsou energie a že je můžete cítit po celém světě? Patří k sobě a vzájemně se vnímají. „Kryone, mluvíš záhadně. Víš, nic takového se doopravdy nestane.“

 

Opravdu? Teď se vás na něco zeptám. Co víte o biologii a vědomí identických dvojčat? Pokud jste mluvili s jakýmikoli dvojčaty, zejména s těmi, která již nějakou dobu žila, sdělí vám úžasné věci. Řeknou vám, že byla na opačných stranách Země, a přesto když jejich matka zemřela, obě to věděla. Nebo se jedno dvojče ocitlo v nebezpečí, velkém nebezpečí, a to druhé to vědělo. Takových příběhů vám budou dvojčata vyprávět mnoho. Nemůžete popřít, že mezi nimi existuje spojení, které je silnější a rychlejší než rychlost světla. Jediná věc, kterou ta dvojčata mají a vy ne, je identická DNA. Takhle to nazvali kvantoví biologové, protože věří, že vaše biologie má multidimenzionální vlastnosti. Pokud to tak je, pak to znamená, že byste měli být schopni přesunout se do jiné dimenze. Jak by to vypadalo? Co kdybyste se mohli probudit v jiné dimenzi?

 

Předpokládejme tedy, že by mohl existovat nějaký svět mimo ten váš, který je právě teď pro vás neviditelný. Jen o tom popřemýšlejte, zkuste si to jen uvědomit. Tento neviditelný svět existuje už velmi dlouho a možná na vás čeká, až se k němu připojíte. Co kdyby to tak bylo? Předpokládejme, že se ráno probudíte a najednou se ocitnete v jiné dimenzi. Někteří řeknou: „Fajn, pokud to tak bude, uvidím kolem všeho duhu a budu moct chodit ve vzduchu, a tak podobně.“ Ale teď jste tady, probudíte se a nic se nezměnilo. Jdete do koupelny a podíváte se na sebe do zrcadla. Nezměnili jste se. (Kryon se směje.) Věnujete se své každodenní práci a uvědomíte si, že Země vypadá stejně, vaši přátelé vypadají stejně. Vozidlo, které řídíte, vypadá úplně stejně, problémy, které jste mohli mít s motorem, jsou stejné. (Kryon se směje.) A pak řeknete: „Přesto si však uvědomuji některé věci, které jsem si nikdy dřív neuvědomoval. Začnete si uvědomovat, že se ve vás něco změnilo. Máte větší intuici. Zdá se, že si víc uvědomujete každý krok, který podniknete. Zdá se, že si víc uvědomujete, co děláte. Je to určité postrčení, jak byste to mohli nazvat, které dostáváte v této dimenzi, zda máte odbočit doleva nebo doprava. Tento tlak, toto postrčení jste nikdy předtím neměli, takže následujete svůj instinkt a ocitnete se rovnou v situaci, o kterou jste žádali po velmi dlouhou dobu. (Kryon se usmívá.)

 

Nyní přicházejí Vánoce. Setkáte se s přáteli. Jsou tu také vaši příbuzní a všichni ti, kteří se vás ptají, o co se zajímáte, co děláte, co máte v plánu, co za kulturu dnes vyznáváte, jakou mimozemskou kosmickou loď nyní sledujete – všechny ty otázky, které tu budou a vždy byly – a vy se na to moc netěšíte. Ale jdete se s nimi setkat a jediné, co uvidíte, je krása a láska. Dokonce i vůči tomu, kdo vás dosud nejvíce iritoval, cítíte jen soucit. Díváte se na lidi, jejichž pohled je plný výčitek kvůli tomu, co děláte a jak to děláte, a vy vidíte pouze to, jak moc je máte rádi. Žádné další reakce nepociťujetePrávě jste vstoupili do nové dimenze, která na vás čekala. Je to dimenze, která začíná posouvat vaše vědomí od běžné lidské přirozenosti. Je to to slíbené zrychlení vibrací, na které jste čekali velmi, velmi dlouhou dobu. Začnete chápat a uvědomovat si: „Žádný z těchto milovaných lidí z minulosti už mě neštve, nevadí mi ani ti, kdo mi vyčítají nebo na mě ukazují prstem. Ti, kteří možná vypili příliš mnoho alkoholu, říkají nevhodné věci. Ale nic z toho mě už neovlivňuje. Nic z toho se mě nedotkne.“ 

 

Začnete si uvědomovat, že jste se změnili v dimenzionalitě. Nyní jste součástí něčeho, čeho jste nikdy dřív součástí nebyli. Cítíte kamarádství s planetou, po které kráčíte. Víte, že se na vás planeta dívá. Možná pocítíte potřebu pozvednout kus zeminy ke svým rtům, abyste získali tuto homeopatii Gaii, a pochopíte, co věděli starodávní. To je to, co starodávní učili, drazí. Nazvěte to starodávnou homeopatií s Gaiou, pokud chcete, protože máte k dispozici celou planetu a vše, co je na ní. Děláte to intuitivním způsobem. Cítíte, jak skrz vás proudí příval energie, soucit, vědění a moudrost a uvědomíte si, že jste se začali rozvíjet.

 

Dostáváte se do situací, které vás už roky trápí. Skládanky v soužití s ​​lidmi, s nimiž je těžké  pořízení a s nimiž musíte pracovat a jednat. Ale najednou už s nimi nemáte žádné potíže! Obtížní lidé působí potíže jen sami sobě, vy už toho nejste součástí. Problémy se od vás odrazí. Vše, co vidíte, je láska. To je vývoj.

 

Tohle je posun v dimenzích, nic kolem vás se nezdá být odlišné, jinékromě vás. Celá ta myšlenka, že dvojčata jsou schopna spolu komunikovat na určité úrovni, protože mají identickou DNA, se začíná projevovat, protože vaše multidimenzionální DNA se začíná probouzetKdyž se začne probouzet, začne se probouzet nezachytitelný 24. multidimenzionální chromozom - ten pár chromozomů - který tam vždy byl a začne mluvit s polem. To je DNA, přesně taková, jakou mají dvojčata, kterou jste nyní připojeni. Začnete se spojovat s koherencí planety. Také další lidé s vámi začnou mít spojení. Můžete se na ně podívat a uvědomovat si, že se vzájemně znáte. V tomto poznání existuje pouze soucit a krása, protože jste v naprosté koherenci s úplným cizincem, protože tohle je nová dimenze. Čeká na vás tolik neviditelných věcí, které nemají nic společného s anděly, duchovními průvodci nebo E. T. Souvisejí s věcmi, které vždy existovaly v dimenzi vyššího vědomí.

 

To bude odpověď na všechny problémy, o kterých už tak dlouho mluvíme. Koherence (soudržnost) mezi lidmi na úrovni, kterou byste nikdy neočekávali a která vytváří respekt. Podíváte se na někoho a víte, že je moudrý. Jdete přímo k němu a nemáte strach z žádného porušení společenského protokolu. Podíváte se mu do očí a řeknete: „Zdravím, starý příteli. Zdravím, starý příteli.“ Nebuďte překvapeni, když se v jeho očích objeví slzy a on vám řekne totéž, protože jste spojeni už po celé věky. Tohle je multidimenzionální moudrost. A vy začínáte tyto věci nyní vidět a uvědomovat si je.

 

Zní to, jako byste se stali super mocnými! Řeknu vám, co získáváte. To, co máte, drazí, jsou semena míru na Zemi. Máte semena pro nápravu korupce na této planetě. Máte semena, která předáte svým dětem, protože to není jen pro ty, kdo překročili určitý bod ve svém životě. Jde o probuzení starých duší – mladých i starých – do nového systému na této planetě, jaký byste nikdy neočekávali, který začal dnes, včera i předevčírem, aby změnil způsob chování lidí k sobě navzájem. Vidíte to ve svých zprávách. To, co vidíte ve zprávách, je jen špička ledovce. Věci se začínají posouvat a měnit takovým způsobem, který je skutečně znepokojivý, protože toto multidimenzionální vědomí, které máte, se nyní může podívat do dříve skrytých oblastí a vidět špínu, která předtím nebyla vidět. Můžete vidět nevhodné věci, o nichž lidé předtím jen tušili, že tu existují. Nemohli však nic říct, nemohli je změnit. Ale teď se na ně díváte. Skrz koherenci (soudržnost), kterou budete zažívat s ostatními a se světlem, se tyto temné věci doslova vypaří. 

 

Právě jsem vám vysvětlil metafyzický princip temnoty a světla. Takto fungují uzly a nuly na této planetě. Je to nové paradigma energie, které bych rád popsal větou, jíž vždy používám: Pokud stojíte ve tmě a zapálíte zápalku, musí temnota zmizet kvůli své definici, protože tma je nepřítomnost světla. Bez ohledu na to, jak temná se zdá, bez ohledu na to, jak moc je zkorumpovaná, bez ohledu na to, jak moc je ošklivá, bez ohledu na to, jak moc je černá, když zapálíte světlo, vypaří se, zmizí. Začne ubývat a slábnout, protože jste tady. Jaká to myšlenka! Nemusíte na tom pracovat. Jediné, co musíte udělat, je probudit se do nové dimenze.

 

Takže tohle je vize. Je to dobrý příběh, že? A všechno je to pravda. Pracovníci světla, staré duše této planety, máte svobodnou volbu spatřit tuto jiskru, přijmout ji a říct: „Chci do toho jít. Změní to celý váš život a změní to i věci, které jste nečekali. Vědci, pokud jste tady v místnosti, pokud posloucháte, jak by se vám líbil stejný druh jiskry intuice, která se objevuje napříč historií a rozhoduje o tom, kdo objeví věci, které potřebujete vědět? Mnozí z vás vědců, kteří to posloucháte (čtete) nebo kteří jste přímo tady, máte pocit, že takové objevy už jsou přímo před vámi a jen na ně nemůžete přijít. Co když se probudíte do koherence, ve které jsou známy všechny věci, a vše bude křišťálově jasné? To bude tajemství vynálezů, které přijdou velmi brzy. A změní to všechno. Všechno.

 

Texas je po všech těch letech stále ropný stát. Proslul tím. Co když vám řeknu, že přijde doba, kdy už nebudete potřebovat ropu. Ach, vždycky ji trochu potřebovat budete, ale už nikdy jako palivo pro jakákoli vozidla, nikdy jako palivo na výrobu elektřiny. Už nikdy nebudete muset kvůli čemukoliv spalovat ropu. Nemyslíte, že by to mohlo změnit některé věci? Ano, změní a už to přichází. Nečekáte, co nečekáte, protože nevíte, co je v poli. Ti, kdo budou v koherenci, se stanou vůdci, podpoří, aby se staly tyto věci, jež budou dobré pro stát a planetu, protože vždy existují alternativní energie a techniky, které nahradí to, co bylo. Je to o integraci místo úpadku, krachu. V těchto dnech nemusíte něco nechat, aby se to úplně zhroutilo, a pak to znovu vybudovat. Místo toho se to nové může pozvolna integrovat s tím starým a cesta bude snadná.

 

To je slib, pokud se budete chtít přesunout do dalšího systému multidimenzionality. To znamená, že když si tohle uvědomíte, máte svobodnou volbu jen tak sedět a říct:

„Nemám ani ponětí, o čem se tu právě mluví.“ Dimenzionalita byla vždy volbou, ale v této energii ji můžete cítit. Víte, že tu je. To je to poselství. Mám pro dnešek ještě další a předám vám je večer. Nazvu jej „Potápějící se loď lidstva“. Vskutku milé, že? (Kryon se směje) Uvidíte. Odejděte z tohoto místa jiní, než jste přišli.

A tak to je.

Kryon
Zdroj: www.kryon.com – Imagining Dimensions – MP3 – 30:02 min.

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
zpět