11-2019 Kryon

Cesta lásky 1 -  Kdo je Bůh?

.

Tento živý channeling Kryona byl přijat Leem Carrollem v Mexico City, Mexiko, 9. listopadu 2019

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Jsme ve velké zemi v Mexiku, v místě, kde bych vám chtěl předat sérii čtyř poselství nazvanou Cesta lásky. Začnu trochu jinak. Před třiceti lety, kdy si můj partner (Lee Carroll) sedl na židli, se mu změnil život. Ve skutečnosti nevěřil v channelování, ale ocitl se v situaci, kdy si to musel vyzkoušet, musel si to vyzkoušet jako inženýr. A ten den změnil všechno. Myslel, že je sám, ale nebyl. Kolem něj byl doprovod, jenž tolik doufal, že (Lee) udělá to, k čemu se právě chystal. (Lee) Stál vedle židle a prohlásil: „Jestli tu jsi, ukaž mi to.“  A tento inženýr neočekával, že by se něco stalo. Pak si sedl na židli. A tehdy jsme začali pracovat a naplnili láskou každičkou buňku jeho těla. Vnímal tolik lásky, že se hned rozplakal. Co se ten den stalo? Můj partner v ten okamžik věděl, že žádná lidská bytost nedokáže vytvořit takovou lásku. Nevycházela z jeho mysli, nevycházela z jeho srdce – neočekával ji, ale byla tam. O tom teď budeme mluvit. V této diskusi o cestě lásky se první část série bude týkat toho, KDO JE BŮH. V dalším channelingu se zaměříme na to, kdo jste vy.

 

Můj partner musel být přesvědčen a to se stalo. Bylo to něco o tolik většího, než cokoli, co ho učili. Nikdy nic takového nepocítil. Kdybych se vás zeptal na Boha, co byste mi řekli? Někteří z vás ani nemáte rádi to slovo. Pojďme mu říkat Tvořivý zdroj, Duch, Stvořitel vesmíru. Není to dokonce ani vědomí, je to čistá láska. Je to soucit. Je to něco tak obrovského a přesahujícího cokoli, co si dokážete představit. Někteří se ptají, zda skutečně existuje nějaký konec vesmíru. Ano, tak vzdálený, že si to nedokážete představit. Ach, všechno je stvořené touto čistou láskou. Je to ta nejmocnější síla, jakou si ani nedovedete představit.

 

„Kryone, existují jiné vesmíry?“ (Kryon se usmívá.) Ano, existují. Jednoho dne vám věda sdělí, že existují multiverza. Veškeré světlo pochází z bodu světla, z toho nejúžasnějšího mocného Zdroje soucitu a lásky. Jak velcí jste ve srovnání s Bohem? Jste jako kapka vody v oceánu planet a přesto vás tento soucitný Zdroj, jenž stvořil univerzum, zná jménem. Zná všechno, čím procházíte, a ví, že právě teď posloucháte (čtete). Je to neuvěřitelné, jak je to možné? Neexistuje nic takového, co jste kdy studovali na této planetě. Bůh je větší než cokoli, co vám kdo kdy říkal. Je to čistá laskavost, čistá láska a čistý soucit. Dovolte mi, abych vám něco sdělil. Něco prohlásím a vy to pochopíte: Bůh není lidská bytost. Zasmějete se a řeknete: „To jsi nám nemusel říkat, Kryone.“ A přesto si miliardy lidí na této planetě myslí, že to tak je. Dovolte mi, abych to vysvětlil.

 

Ach, drazí, když nastoupíte na cestu lásky, tohle je velmi důležitá informace, kterou musíte pochopit, než uděláte další krok. Chci vám říct, jak velkolepí jste. O tom budeme mluvit později, ale právě teď si představte Tvůrce vesmíru, čistou lásku; nemá žádné vědomí, existuje nad ním, a lidské bytosti to nedokážou pochopit. Dám vám jedno pravidlo, jeden axiom – nízké vědomí nemůže vzhlížet k vyššímu vědomí. Existuje i jiná fráze, kterou používáte: Blázen neví, že je bláznem. Každý člověk zná někoho, kdo se na veřejnosti prezentuje jako blázen. Pokaždé, když ho vidíte, chová se stále stejně. A můžete se podivovat, proč neví, že se chová tak bláznivěProtože nízké vědomí nemůže vzhlížet k vyššímu vědomí. Nevíte, co nevíte. Nemůžete se dostat na místo, které si nedokážete představit. Co se tedy stane, když se lidstvo rozhodne přejít na vyšší lidské vědomí? Jak si dokáže představit Boha? Myslíte, že Tvůrce vesmíru má místa s kopci, jezery, horami, myslíte, že tam na určitém místě jsou andělé? Tím jen popisujete Zemi, drazí. Neexistuje žádné místo, kde Bůh je. Řeknete: „Jak je to možné?“ Protože Bůh je v každém jednotlivém atomu ve vás, ve vzduchu kolem vás, ve všech slunečních soustavách, na miliardách planet. Tak velký je Bůh.

 

Proč vám to říkám? Protože podle některých lidí byla na nebi válka. Když dojde k válce, důvodem jsou odlišné názory, spory. Ale to je přece absurdní, Bůh nevede žádné válkyTo lidé mají odlišné názory a spory, lidé vedou války. Chápete, o co tady jde? Lidé přenesli lidské vědomí, lidské vlastnosti na Stvořitele. A je to ještě horší. Lidé mají nízké vědomí ve srovnání s tím andělským. Lze v tom najít spirituální logiku? Lidstvo nemyslí jako Bůh. Takže ta údajná válka v nebi vyústila v to, že anděl, jemuž říkáte padlý anděl, válku prohrál a stal se Satanem, ďáblem. Jak se vám to líbí? Drazí, tohle je pohádka pro děti. Nízké lidské vědomí vytvořilo pohádku pro děti. Tohle není všemohoucí Bůh, který naplňuje tuto místnost láskou, soucitem a láskyplnou starostlivostí, to je lidská báchorka. A je to ještě horší. Podle miliard lidí je tu tento padlý anděl proto, aby vás mučil a trýznil, pokud se nebudete chovat správně, pokud budete dělat věci podle nízkého vědomí. Měli byste raději dělat správné a čisté věci, protože pokud je dělat nebudete, budete za to pykat. Miliardy lidí věří, že jsou do toho zahrnuty i děti. Máte uvnitř určitých budov na stěnách malby, obrazy, které jsou údajně božsky inspirovány a které ukazují mučení lidí a dětí. Chápete, že tohle je lidské vědomí? Tohle není Bůh.

 

Pokud ode mě chcete pochopit cokoli dalšího, budete muset vymazat všechny myšlenky, že Bůh myslí jako lidské bytosti. Abych vám ukázal, jak je to logické – když se Řekové dostali k moci, vytvořili si své dysfunkční bohy, kteří měli lidské děti a všichni mysleli jako lidské bytosti. Byli to rozhněvaní a žárliví bohové, oplývali všemi těmi nejhoršími vlastnostmi, které lidé mají. Tohle všechno jste přenesli na všemohoucího Boha, Stvořitele vesmíru. Chci vám něco říct, chtěl bych, abyste se všech těchto myšlenek zbavili. Chtěl bych, abyste seděli tady na této židli, kde jste a jako to tenkrát udělal můj partner, rád bych, abyste řekli: „Drahý Duchu, vím, kdo jsi.“ A pak k vám dolů bude proudit láska způsobem, kdy absolutně budete vědět, že jste velkolepí. Předávám vám kousek z následujícího channelingu, protože jsem ještě ani nemluvil o duších, o tom budu mluvit příště. Ale pro tento okamžik bych byl rád, kdybyste o tom přemýšleli. V nebi nejsou žádné války. Bůh nesoudí, Bůh nepociťuje hněv, Bůh nemá žádnou lidskou emoci. Stvořitel vesmíru je čistá láska.

 

Tohle je ten systém a tohle je plán pro cestu lásky, která se začíná rozšiřovat a rozvíjet pro všechny staré duše této planety, jež začínají chápat, že tohle je nová doba. Právě teď se začíná rozvíjet lidské vědomí a začíná se ubírat mimo tu dětskou báchorku, o které jsme vám povídali. Ubírá se k elegantnějšímu pochopení, a jakmile vás tato cesta lásky ovlivní, pochopíte, že tu nejste náhodou. Že tady skutečně existuje plán a že tento plán zahrnuje Stvořitele vesmíru. Tolikrát jsem už řekl toto: „Jak moc milujete svoje děti?“ A odpověď zní: „Nesmírně. Nesmírně.“ Teď to násobte milionkrát – taková je láska Boha k vám. To je Bůh, který vám chce ukázat, jak se můžete sami uzdravit. To je Bůh, který chce odhalit strach. A tohle je pravda. Tahle cesta lásky, na které jste, je velkolepá. Není naplněná žádným souzením, žádným hněvem.

 

Četli jste někdy v Bibli příběh o marnotratném synu? Je zajímavý, protože vypráví skutečný příběh o dvou synech a jednom otci. Jeden přišel na Zemi a všechno dělal nádherně, skvěle, byl naplněn laskavostí, schopnostmi, měl úspěchy. Ten druhý syn přišel na Zemi a nedokázal najít svou cestu. Byl naplněn hněvem a strachem a jednal nevhodně. Pak oba zemřeli a tady to začíná být podle toho podobenství vážně dobré. Oběma se dostalo stejné oslavy, když se vrátili domů na druhou stranu závoje. Oběma se dostalo stejné oslavy - žádného odsouzeníTahle Země je naplněna svobodnou volbou, můžete jít jakoukoli cestou, jakou chceteAle cesta lásky, kterou kráčíte, vám pomůže žít delší život, bez obav a strachů. Zeptejte se mého partnera. Můžete to vnímat, jako kdybyste se drželi Stvořitelovy ruky, kamkoli kráčíte, kamkoli jdete, ať máte jakýkoli problém, protože Bůh vás zná jménem. Tohle je Bůh. Tohle je cesta lásky.

 

Tohle je poselství, které jsem už tolikrát předal, ale chtěl jsem, abyste ho slyšeli ve vašem jazyce. Rád bych, abyste uvažovali o duchovní logiceMožná nemáte mysl Boha, ale můžete pochopit, co láska dělá a můžete vnímat výsledky lásky a soucitu pro vás samotné. Mám toho víc. Až vám začnu povídat o tom, kdo jste, vymažete všechno, co vás učili, drazí, protože jste se na tuto planetu narodili jako velkolepí. Budu vám vyprávět o vaší duši, ještě dnes se během pár minut stane ten příběh lepším. Tohle jsou základní pravdy a lidé je potřebují vědět. Potřebují vědět o Bohu, který se o vás tolik stará.

 

Já jsem Kryon, a jsem tady, abych vám předával tyto informace. Je to jediný důvod, proč jsem zde.

A tak to je.

Kryon

.

Zdroj: www.kryon.com – The Path of Love 1 – MP3 –  25:14 min.

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět