11-2021 Kryon

Probuzení a uvědomění – 3

.

Tento živý Kryonův channeling byl přijat Leem Carrollemv rámci Healing Wednesday, 17. listopadu 2021

.

Zdravím vás, drazí. Já jsem Kryon z magnetické služby.

Zahájili jsme sérii, jejímž tématem jsou atributy probouzení, které mohou být zvláštní, divné nebo odlišné. V této konkrétní sérii budu tentokrát mluvit o několika věcech, které možná vnímáte uvnitř, někdo by mohl říct na psychické úrovni. Řekneme, že je toho víc než to, mnohem víc. Ve čtvrtém channelingu pak znovu vysvětlím, proč se děje tolik těchto podivných věcí doprovázejících probuzení nebo proces probouzení.

 

Ale opět bych rád rekapituloval. Když myslíte na probuzení, často o něm mluvíme jako o nalezení větší pravdy. A jak jsme vysvětlili zejména v prvním channelingu, faktem je, že lidské vědomí bylo po staletí v jakési krabici. A ta krabice je vyvážena určitým množství světla a temnoty a obsahuje vědomí, které se opravdu nikdy nezvýšilo. Je to jako místnost, která je slabě osvětlena a v níž po celé věky přežíváte, jak nejlépe umíte. A znovu jsme mluvili o tom, že je to jako dveře, které se začínají otevírat a za nimi je ohromně zářivé a jasné světlo, které můžete vidět skrz škvíru. A jak se ty dveře pootevírají, mnoho lidí to světlo přitahuje, ale přesto se ho někteří bojí, a tak říkají„Držte se od nich dál!“ A jiní jdou přímo k nim. Je to osobní volba. Je to metafora toho, že jste zde na této planetě se svým vědomím a máte svobodnou volbu podívat se nebo nepodívat na to, co jedni nazývají zlem a druzí to mohou vidět jako pravdu. Pro ty, kteří jsou motivováni jít k těm dveřím a vidí to krásné jasné světlo, se pak najednou dveře začnou víc otevírat; možná zpočátku jen pro ně, protože si to zvolili, a místnost se naplní světlem a rozjasní se.

 

A najednou vyjdou najevo různé věci, protože se otevřely dveře, které tak znepokojují ostatní. Tato cesta k lidskému vzestupu, o němž mluvíme, začíná probuzením. Probouzíte se do větší pravdy. Tuto větší pravdu vás učíme v Kruhu dvanácti, kde se dostanete do oblastí a míst, kde jste nikdy předtím nebyli v žádné meditaci. My vám poskytujeme přístup ke všem těmto multidimenzionálním věcem, které pak možná proudí do vaší psychiky, vaší duše. Pak si začnete uvědomovat, že toho na vás čeká mnohem vícJe to proces zmocnění. Pro lidské bytosti to znamená, že jim to dává rozsáhlejší volbu. Škvíra v těch dveřích se světlem se v Kruhu dvanácti otevírá ještě víc. Na základě své svobodné volby to vidíte nebo ne a uvědomujete si, jak jste velkolepí.

 

Jaká je pro to sada nástrojů? Sada nástrojů pro toto probuzení, kterou jste nikdy předtím neměli, vám umožňuje získat větší vyrovnanost, sebeléčení, klid a všechny ty další věci, jež si uvědomujete, že je můžete vytvořitČlověk sám byl přírodou navržen tak, aby se dokázal uvést do úplné rovnováhy, dokonce byl navržen tak, aby se jeho zdraví dokázalo samo vyrovnat. Je to právě to naprogramování, které jste měli v temné energii už od narození, jež začalo přímo před vámi stavět blokády, skrz které pak musíte projít. Jedna z těch největších, o nichž jsme vám často vyprávěli, je, že jste se narodili nehodní.

 

Takže Bůh nebo Tvořivý zdroj vám není dostupný, dokud neuděláte určité věci. A dokonce ani nemůžete přímo mluvit se svou duší, jež je vaší úplnou podstatou, esencí. To je blok, drazí, a není to pravda. A přesto tu ten blok je a v některých z vás je tak hluboce zakořeněný, že máte problém jej překonat. Léčitelé v tomto programu vám o tom opakovaně říkali a dávají vám metody, jak to všechno překonat. Ale tolik z vás míří k tomu ohromnému světlu, k těm dveřím, které se právě teď pootevírají, a vy vidíte tu škvíru a probouzíte se k něčemu, co bych rád nazval „aha momenty“?

 

Jednou jsem vám řekl, že kdybyste se mohli vidět tak, jak vás vidíme my, vyrazilo by vám to dech. Naprosto by vám to vyrazilo dech. To je rozdíl mezi tím, co vás učili o tom, kým jste, a kým skutečně jste. A vše, co děláme v tomto programu, je, že se vám to všechno snažíme ukázat a dáváme vám volbu, zda to chcete, nebo nechcete vidět.

 

Během probouzení se začínají dít určité věci na psychické úrovni. Metafora pro to je následující: Jakmile začne světlo zářit na tento svět, ve kterém žijete, začnete vidět věci, které jste nikdy předtím neviděli. A jak je uvidíte, začnou se odhalovat pravdy, které jste nečekali. A tyto pravdy vás někdy trochu ruší a trápí vaší duši, vaší mysl, vaše vědomí, protože vás nikdy neučili, že by vůbec mohly být možné. Ve skutečnosti je to pro mnohé z vás matoucí, protože jste tak lineární a tolik let jste byli, že když na vás konečně začne svítit světlo, může to ve vás vyvolat zmatek. Někteří se zeptají: „Jaký druh probuzení k větší pravdě způsobuje zmatek?“ Drazí, jakékoli učení, které vás posune na vyšší úroveň, má tento efekt. Musíte se „odučit“ vše, co jste si mysleli, že víte. Musíte projít procesem, zda „je to pravda, nebo ne“.

 

A vy jste jednou velkou komplexní bytostí, která musí projít tímto procesem, těmito dveřmi, dalo by se říct. A samozřejmě se během celé té doby mohou objevit některé sporné a matoucí věci. Na psychické úrovni si někteří, jen někteří, kladete určité otázky a cítíte určité věci. Tento channeling říká, že máte povoleno je pociťovat, protože se (opravdu) dějí. Někteří pochybujete o tom, kdo skutečně jste. Víte, celá tato myšlenka „života na Zemi“ přichází s celou sadou pravidel a pokynů, které si sami dáváte. Nebyly vám však dány žádné instrukce, jak máte vnímat určité věci, kým skutečně jste.

 

A když se ty sady pravidel a pokynů pomalu budou vytrácet, a místo toho začnete objevovat větší pravdu, která samozřejmě může zneplatnit některé věcí, kterým skutečně věříte, pak si říkáte, jestli neztrácíte sami sebe. Je těžké si to představit, ale skutečně při probuzení mohou nastat okamžiky, kdy se budete ptát sami sebe: „Kdo jsem? Kdo jsem? Neboť už nejsem tím člověkem, jakým jsem byl před měsícem nebo dvěma.“ Někteří se dokonce ptáte, zda se nevracíte do své Akáši. To znamená, že se možná můžete stát někým, kým jste kdysi bývali. Na tom je trochu pravdy. To také vysvětlím ve čtvrtém channelingu.

 

Někteří z vás se snaží navštívit svou vlastní minulost. Je zvláštní, že byste se tam odebrali a pokusili se znovu navštívit svou cestu a udělat nějaké věci, které možná nebyly „správné“. Ve skutečnosti přehráváte určité scénáře a snažíte se napravit něco, co se stalo ve vaší minulosti, co jste možná udělali, čím jste možná byli zklamáni nebo o čem jste si možná mysleli, že by změnilo váš život navždy. A teď si myslíte, že to můžete nějak změnit. Ale v této realitě, ve které se nacházíte, to samozřejmě nelze změnit. Víte ale, co toto „cvičení“ vlastně je? Je to mistrovská praxe a už jsme vás o tom učili. Vracíte se, „přepisujete“ věci a přehodnocujete je tak, aby na ně vaše vědomí reagovalo jinakTo je mistrovství.

 

Chcete vědět, proč něčím z toho procházíte? Protože to je myšlenka pokročilé lidské bytosti, jak odstranit blokády. Sledujete mě? Někteří z vás začínají vnímat jedince kolem sebe jinak. Dokonce i ty jedince, se kterými jste opravdu nechtěli mít nic společného nebo o kterých jste si dřív říkali: „No, zahrnu je do toho, ale rozhodně to nejsou moji přátelé.“ Ale světlo vám o nich ukazuje něco skvělého a pak si říkáte: „No tohle, to jsem nevěděl!“ A pak zjistíte, že vás přitahuje něco, co mají, nebo kdo skutečně jsou, nebo jejich postoj, nebo jejich energie, což byste nikdy předtím neudělali. (Kryon se usmívá.) A vy se divíte, co se to s vámi děje. „Asi jsem se zbláznil, protože najednou mám rád tyhle nové lidi, které jsem předtím ve své mysli vždy určitým způsobem odmítal?“ A začínáte si uvědomovat, že teď ty lidi můžete vidět tak jako je vidí Mistr. Tohle je myšlenka probuzení. Někteří z vás se dokonce mohou cítit provinile, že to předtím neviděli, a pak se pokusíte tuto myšlenku přehodnotit.

 

Drazí, když začnete otevírat ty dveře, začne do vás proudit mistrovství a způsobovat všechny tyto věci. Máte povolení cítit se zmateně. Ale v tomto procesu se věci vyřeší samy a přijde čas, kdy se každý z vás ohlédne a uvědomí si, že už není stejným člověkem jako minulý rokA pak budete vědět, že se probouzíte.

Já jsem Kryon, milující lidstvo. Příště vám povím víc.

A tak to je.

Kryon

.

Zdroj: www.kryon.com – Awakening & Awareness – Part 3 – MP3 -  min. 15:43

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět