12-2006 Kryon

Filtry lidských majáků

Tisk

Redakce: Toto Kyronovo poselství pojednává o posílání světla a vlivech lidských filtrů na posílané světlo. Jednotlivě typy filtrů pojmenovává a podrobně vysvětluje i na příkladech.

Tento živý channeling Kryona byl přijat Lee Carrollem v San Diegu v Kalifornii, 3. prosince 2006

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Užijte si tedy toto rozšířené poselství.
 .
Pozn. překl.: V angličtině se často velmi těžko rozlišuje, zda se mluví o muži nebo ženě a překládání do obou tvarů by bylo složité a rušivé. A tak čistě pro zjednodušení většinou používám mužský rod, ale Kryon mluví osobně ke každému z nás – mužům i ženám. Nenechte se tím prosím znejistit (zejména pokud jste žena a cítíte, že je to o vás, ale já použila mužský rod). Cítím, že to mám tentokrát zdůraznit. Díky za pochopení.


.
Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby!

 .
Někteří se ptají: „Co přesně ten pozdrav znamená?“ A nyní, po všech těch letech, už možná někteří z vás vědí, kdo skutečně jsem. I když magnetické změny pro váš posun už byly na planetě provedeny, stále ještě sloužím lidstvu – stále v rámci magnetismu vaší DNA. Vždy zůstanu „magnetickým mistrem“.
.
Nechť je tato místnost postupně naplněna do té míry, kdy ucítíte, jak se zahřívá. Zástupy entit, kterým říkáme doprovod, jsou pokaždé jiné. Jsou plné bytostí, které vás znají, plné průvodců, plné toho, čemu říkáte andělské bytosti – ti všichni stojí kolem vás.
.
To nejezoteričtější, co vedle samotného channelingu děláme, je to, že se toto setkání stává znovusjednocením – je to setkání, které přesáhne vaši víru. Každý z těch, kteří se s vámi znovu spojují, se vás může osobně dotknout. Je to možné, protože to dovolujete svým duchovním srdcem. Ve 3D se vás ptám – chcete zůstat s námi pouze několik minut během tohoto času, který pro sebe nyní máme? Jak 3D chcete být? Tady je bezpečné místo, víte? Je bezpečné umožnit věci, které se zde odehrávají. Je pro vás bezpečné přemýšlet o věcech, o kterých jste si dříve možná přemýšlet nedovolili dokonce i o věcech mimo 3D.
.
Kolik lidských bytostí se skutečně posadí a bude se ptát: „Existuje důvod, proč tu jsem?“ Ne protože máte problémy, ne protože jste v nesnázích nebo čelíte výzvě. Místo toho je to otázka ve stavu požehnání. Vážíme si toho, když si lidská bytost plně užívá oslavu života a říká: „Existuje důvod, proč jsem tady a na tomto místě?“
.
Proto je Kryon tady. Uvědomili jste si to? Proto se odehrává tento channeling. Proto jsem sem přišel, abych vám předával tato slova, jedno poselství po druhém, během života mého partnera. Ve vaší DNA jsou božské nástroje i hluboké božství. Je v tom smysl a plán a vy sedíte na místě, kde můžete něco vykonat pro Zemi, i když to možná nevíte. Ale cítíte to, že? Necítíte, že jste zde z určitého důvodu?
.
Doprovod se zde již téměř usadil. Někteří z vás to ucítí během této doby, kdy vám předávám instrukce. Ucítíte, jak se vás dotýkají. Někteří z vás, kteří jsou „jasnozřiví“, uvidí světlo, které je zde na pódiu, a budou vědět, že se zde děje něco i mimo to, co je ve 3D zřejmé. Mohou vidět přeměnu mého partnera, protože se to vždy děje pro ty, kteří se rozhodnou to uvidět.
.
Jasnozřiví ve skupině budou schopni ověřit a uvidět jeho přeměnu a barvy, které tu jsou vždy, drazí, protože odrážejí interdimenzionální stránku těch, kteří jsou takto obdarováni. Je načase znovu mluvit o božství lidské bytosti, ale novým způsobem.
.
Lidské filtry
.
Dnešní učení představuje skvělé a zároveň hluboké poselství a bude přepsáno. Co uděláte se svými filtry? Věděli jste, že coby vysílače energie, božství, světla a myšlenek filtrujete vše, co jde směrem od vás?
.
Celá ta léta jsme vám předávali metaforu o majáku, který vysílá světlo. Tato metafora přesahuje 3D představu fyzického majáku na pláži. Říká, že majáky nejsou nikdy postaveny na bezpečném místě. Posílají světlo duším, které ho potřebují uvidět, a pomáhají navádět lodi do bezpečí přístavů. Je jich potřeba jen několik, aby ovlivnily mnohé, a jsou pevné jako skály. Mnozí z vás jsou duchovními majáky pro planetu v těchto obtížných časech posunů.
.
Kráčíte mezi lidmi po celé planetě. Máte bratry a sestry, kteří jsou pracovníky světla v zemích, které nikdy nenavštívíte, jejichž jazyk a zvyky by pro vás byly cizí. Přesto je vaše světlo stejné jako jejich – božská a čistá přítomnost, která ovlivňuje temnotu v lidstvu, umožňující volbu ve všech kulturách.
.
Právě teď jsou zde tři skupiny a já vás vidím všechny. Jsou zde čtenáři, posluchači v obecenstvu a budoucí posluchači [ti, kteří poslouchají nahrávku]. Dovolte, abych nyní oslovil čtenáře. Toto je nádherný, nádherný čas. Buď toto poselství zcela pochopíte, nebo ne, ale prosím, přečtěte si ho a vnímejte energii v něm obsaženou. Vám budoucím posluchačům říkám, že toto je poselství určené přímo k vašemu poslechu. Umisťuje vás do časového rámce s těmi, kteří poslouchají živě, ve vašem 3D „teď“. Já vím, kdo jste, posluchači. Nemyslíte si to, protože hovořím mimo váš čas. Pro vás je to nahrávka. Ale pro mne je to tak, že vám právě teď sedím na klíně – jako těm, kteří jsou dnes zde.
.
Cosi je ve vzduchu a ti, kteří jsou zde, cítí sílu energie, která je tak blízko nich. Na jejich rtech je zároveň i třetí jazyk [duchovní interdimenzionální jazyk, který není lineární a proniká veškerým časem i prostorem]. Bytosti zde oslavují božství v místnosti. Jsou doma! Je to silná energie a někteří z vás to vědí a cítí její změnu. Ach, někteří z vás se dokonce ptají: „Mohlo by to být skutečné? Hlas z druhé strany závoje, který s námi mluví?“ Podívejte se na pódium a uvidíte, že to skutečné je. Někteří z vás mohou dokonce vidět bytosti, které vždy dělají společnost mému partnerovi během channelingu. Přicházejí a stojí vedle něj. Jsou veliké a takové je to vždy. Zřídkakdy o tom hovoří, protože je to požehnání, které přišlo s lety praxe.
.
A pokračujeme s metaforou. Jste vyzýváni k tomu, abyste posílali světlo. Proto žijete. Je to doklad toho, že i mírní této planety budou mít na sobě významné razítko toho, co se stane dále. Ale musí to být čisté světlo a nesmí mít nic „v sobě“. Takže když do světla přidáte cokoli, co není čisté a božské a je to vytvořeno lidskou bytostí, pak je to filtr, který metaforicky umisťujete před sebe. Je to jakoby skutečný maják filtroval své světlo a měnil jeho charakter a barvu. Neexistuje důvod, proč by majáky měly něco takového dělat. A také neexistuje důvod, proč by to měli dělat lidé, ale ezotericky se to děje den co den a to je předmětem tohoto učení.
.
Představte si na okamžik celou krabici filtrů rozmístěnou kolem vašeho světla. Chystám se je identifikovat. V tuto chvíli můžete dokonce popírat jejich existenci: „Není možné, aby to tak bylo. Mé světlo je stejně čisté jako můj záměr.“ Ovšem, však jste skvělý maják! Vaše čisté, záměrné světlo je zářivé a bílé jako nic, co jste si kdy dokázali ve svém životě představit, přesto (vzdech) jsou zde filtry! Podívejte se pečlivě na tu krabici filtrů, protože má na sobě vaše jméno. Toto není jen načechraný channeling, drazí, protože nyní se vám chystám ukázat „další krok“ definující, jak změnit Zemi.
.
Lidské bytosti vystoupaly na vrchol svých majáků a začínají dělat svou práci. Meditují, tvoří posvátný prostor a začínají své vysílání. Možná jste o těchto věcech dříve nepřemýšleli. Možná si myslíte, že posílání světla můžete oddělit od svého osobního života, ale to nejde. Nejde. Když mistři kráčejí po Zemi a léčí ty kolem sebe, musejí být nejprve mistry a teprve poté léčiteli. Mistrovství vyžaduje čistotu, která je velmi dosažitelná, protože je zabudovaná do vaší DNA a je připravená k aktivaci. Ale je načase pochopit, čemu čelíte.
.
Obavy
.
O co se právě teď obáváte? Vím, kdo tu je. Vím, kdo to čte. Vím, s čím si děláte starosti. Takže také vím, že jsou mnozí z vás ustaraní! Víte, jak to vypadá? Ach, je to velký temný filtr před vaším světlem. Věděli jste, že obavy umisťují velký „filtr starostí“ přímo před vaše posvátné světlo? Takže když si sednete, meditujete a chcete poslat světlo zbytku této planety, je to jako u majáku – točí se dokola a dokola a vysílá obavy, obavy, obavy, obavy [Lee ukazuje ten pohyb, který mu Kryon předal.] Věděli jste to? To je filtr! Stojí v cestě interdimenzionální komunikaci, která je pro pracovníky světla i planetu tak drahocenná.
.
Možná, že než si sednete a budete meditovat, tak byste se nejprve měli očistit od svých obav. Mělo by to velkou cenu. Ale vy říkáte: „Nevím, jak to udělat. Myslím, že bych měl jít do úplně jiného prostoru, kde bych to nebyl já, protože já mám obavy!“ Mám pro vás řešení. Proč nevstoupíte do statusu vzestupu, o kterém jsme mluvili již tolikrát (viz Kryonova Kniha 1) , a nevytáhnete energii skrytou v DNA, která je vaše, a neodstraníte tak obavy? Odstraňte filtr. Není důvod, aby dále bránil vašemu světlu.
.
„Kryone, nedokážu se zbavit svých obav. Jsou 3D věci, které je produkují a nutí člověka, aby je dále vytvářel. Nelze je jen tak „odmyslet“. Obáváme se, protože pro to máme důvod. Nevěřím, že by nám Duch řekl, abychom s tím přestali. Je to jako žádat, abychom nebyli hladoví nebo abychom necítili bolest.“
.
Toto, můj drahý lidský příteli, je bod, kdy se toto učení stává složitým. Pokud máte být majákem pro tuto planetu a dělat, proč jste sem přišli, musíte se zbavit té 3D krabice, ve které jste se narodili, a přenastavit vnímání toho, co můžete a nemůžete dělat coby lidské bytosti. Mnozí mistři, kteří kráčeli po této Zemi, neustále čelili útokům. Prostudujte jejich životy. Byli naplnění obavami a bezmocí? Ne. Byli plní lásky, něhy, empatie a oslav. Jak to udělali? Nárokovali si sílu ve svém nitru, která jim dala něco, o čem ani nevěříte, že by se to mohlo stát! Jak můžete dosáhnout úkolu být majákem, když ani nevěříte ve světlo?
.
Je načase pochopit příslib, že existují věci mimo vaše lidské vnímání, které jsou na požádání vaše a to po celý váš život. Až uvidíte jejich seznam ve zbytku tohoto channelingu, přemýšlejte o nich spíše stylem „můžu“ než „jak bych mohl?“, protože tyto věci jsou to, co vás učíme už 18 let. A mimochodem, mistři mohou zastavit hlad i bolest. Studujte jejich životy a uvidíte to stále dokola. Je ve vás mistrovství! Upravte své vnímání.
.
Frustrace
.
A co frustrace? Tolik z vás je frustrovaných z toho nebo onoho. Říkáte: „Co budu dělat? Kam mám jít? Co se stane příště? Proč se mi to stalo? A KDY dostanu to nebo ono?“ Jste frustrovaní! Víte, že i frustrace je filtr? Znovu se vás ptáme, když jste se podívali do očí mistrů na planetě, ať už se jim říkalo Kristus, Buddha, Paramahansa Yogananda nebo Sáí Bába – viděli jste v nich frustraci? Ne! Viděli jste radost! Viděli jste klid. Viděli jste jasnost a rovnováhu. A znovu můžete (frustrovaně) říci: „Jo, ale ti lidé byli mistry. Co čekáš?“ Pokud to říkáte, pak nejspíš neposloucháte Kryona moc dlouho, že? Co já čekám? Čekám stejnou božskou energii, která z těch lidí udělala mistry. Čekám, že tato energie zesílí i ve vás a započne stejný proces, protože je věčná, instalovaná, dostupná a zraje při projevení.
.
Co myslíš, že je v tobě, šamane? Říká se tomu mistrovství. Chystáš se být historicky prvním frustrovaným mistrem? Říkáš: „No, Kryone, jsem frustrovaný a mám pro to důvod. Jsem lidská bytost a jsou věci, které mne frustrují.“ Spolu s tím v těchto chvílích opět přichází hlas Ducha, který říká: jak by se vám líbilo to zahodit? Jak by se vám líbilo být lidskou bytostí, mít před sebou stejné situace, ale ty by vás nefrustrovaly? Je to možné? Pokud ano a pokud to dovolíte, otevřete své srdce a během chvíle otevřete i své třetí oko. Vítejte do mistrovství! Vítejte do vzestupu. Chápete to? Zkuste zatlačit na ty dveře „co je dál“ – ty, kterých se tak kuriózně obáváte. Jedna z věcí, které se stanou, je ta, že z vás veškerá frustrace spadne a vaše světlo se stane čistým. Jinak budete posílat frustraci, frustraci, frustraci. [Lee opět ukazuje pohyb světla kolem dokola.]
.
Vidím to [pohled do dáli]. Anděl na druhé straně Země říká: „Hle, tam je lidský pracovník světla. Budiž sláva, posílá tolik potřebné Boží světlo! Ach ne, je to světlo frustrace.“ [Smích.]
.
Lidská předpojatost
.
Co takhle lidská předpojatost? „Kryone, já nejsem předpojatý,“ můžete říci. Mnozí z vás to tvrdí. Říkáte, že si na to dáváte pozor. Dobrá, dám vám výzvu. Rychle vstupte do meditace a bez předpojatosti pošlete světlo vaší vládě. Hopla! Myslím, že jsem se právě dotkl citlivého místa. Pamatujte, posílání světla není totéž, jako to, co chcete říct svému prezidentovi. To není to, co chtějí andělé slyšet. Není to ani to, co chce slyšet on. To není to, co byste měli dělat. Jaká je v tom předpojatost? Dokážete se přes to přenést? Dokážete poslat světlo prezidentovi bez lidské politické interference? Můžete místo toho umožnit kosmické inteligenci, aby se toho chopila a vyzařovala světlo do oblasti, kde to americké vedení (a vlastně jakékoli – pozn. překl.) potřebuje? Můžete to udělat? Povím vám, že většina z vás nemůže.
.
Dám vám další příklad mistra, který posílá světlo svému vůdci. Sedí a vidí prezidenta jako přítele anděla na temném místě, který potřebuje veškeré možné světlo. Žádné směrování k politické straně, žádné dodatky o tom, co si mistr přeje, aby se stalo, žádný druh směrování. Místo toho se světlo stává motorem Boha – posílání moudrosti, míru a jasnosti do Oválné pracovny pro prezidenta, aby ho prezident viděl a mohl ho použít, když má svobodnou volbu to udělat. Jeden anděl druhému. Oba rovnocenní. Od tohoto vůdce se na určité úrovni čeká naplnění Boží smlouvy a části jeho DNA jsou stejně hluboce připravené jako části vaší DNA – aby mohl hrát důležitou roli v nadcházejícím posunu vaší planety. Je to partnerství.
.
Máte lidskou předpojatost a to je filtr
. Připlácnete ho na své světlo a pak ho vyzařujete. „Ale jak se toho můžeme vyvarovat? Je to součást bytí člověkem, Kryone. Jak můžeme tento filtr odstranit? Tato předpojatost se zdá přicházet spolu s teritoriem. Jsme tak prostě stavění.“ Ne, to nejste. To je vnímání starého paradigmatu. Přišli jste tak a jdete takto svým životem, dokud nepřijde poselství, které zatřese vaší myslí. Pamatujete si mé poselství o roce 1989? Můj partner vám ho předal v roce 1993. Říká se v něm – a já to parafrázuji: „Můžete změnit své pruhy!“ To byla ta zpráva. Pamatujete? „Jak by se vám líbilo změnit své karmické atributy? Je zde nová energie. Magnetismus se mění, aby se mohla změnit i vaše DNA. Jak by se vám líbilo nebýt ovlivňován dokonce ani vaším astrologickým znamením? Jak by se vám líbilo dělat věci, které by při retrográdním pohybu nikdo nedělal?“ To vše jsem vám řekl. Vraťte se a najděte si to. (Pozn. překl.: Tyto informace najdete v Kryonových knihách Jedna a Dva.)
.
Jak byste nazvali osobu, která dokáže takové věci? Mistr! Mistrovství je vám k dispozici, drazí, a neznamená to, že budete vyčnívat a každý vás bude uctívat. Neznamená to, že na vás bude svítit nějaký druh světla, aby vás všichni mohli vidět. Znamená to, že v temnotě, dokonce i ve vašem vlastním pokoji, je vaše světlo tak čisté, že mění věci na planetě, dokonce i kdybyste vy byli jediní, kteří by o tom věděli. Nemusíte to vykřikovat z vrcholu kopce a nikdo nepoběží k vašim dveřím se slovy: „Páni, ty máš ale zářivé světlo!Poznáte to, protože díky tomu ucítíte klid; nebudete se bát; nebudete mít obavy; nebudete frustrovaní. Místo toho budete mít v sobě lásku Boha. Pokud jde o ostatní, oni neuvidí podivné New Age světlo, ale uvidí rovnováhu a budou si přát, aby byli s vámi. Ach, jaký to koncept pro člověka! Mistrovství je vaše.
.
Odpuštění
.
Zde je filtr, o kterém jste nepřemýšleli: co takhle věci, které se vám v životě staly a které vám způsobily potíže? Co takhle lidé, kterým nemůžete odpustit? Nemyslíte si, že vím, kdo tu je? Nemyslíte si, že vím, kdo toto čte? Ach, zkoušeli jste odpustit, ale to zklamání je těžké, že? Ano. Je to téměř jako by svou zradou zradili i celou smlouvu a zkazili tím celý váš život. Dali vám pořádně zabrat, že? Možná to byla vaše máma nebo váš táta. Tím je to ještě horší, že? Já vím, kdo tu je! Možná je to vaše dcera nebo syn, kterým nemůžete odpustit, co udělali. Možná vás týrali. Možná se to stále ještě děje a vy to prostě tolerujete. Ach mluvím nyní k tobě. Proto jsi sem přišel a sedíš na této židli, drahý. Pokud nyní necítíš dotek, neucítíš ho vůbec, protože nyní mluvím k tobě, posluchači. Právě jsem se dotkl více než jednoho z vás. Co s tím uděláte? Nemůžete jim odpustit.
.
To je filtr, víte? Právě teď vidím stejného anděla na kopci. [Lee předvádí pohyb, jako by se díval velmi daleko.] „Ach, je tam světlo. Přichází z velké dálky, urazilo tisíce mil. Ach, je to nádherné světlo. Ajaj, vidím, že je plné neodpuštění! No, použijeme z něj, kolik půjde, ale bude to těžké, když je na něm ten filtr.“ Chápete, co vám říkám? Cokoli se děje ve vašem životě, to se na to „světlo přilepí“. Až k tomuto bodu jste si možná mysleli, že prostě můžete zahnout za roh a poslat světlo – meditovat, prožít skvělou chvíli a přitom můžete všechny ty věci nějak odložit, zatímco jste „duchovní“. To nejde. Kdo jste, to je otisknuto do světla, které generujete.
.
Dobrá, Kryone, tak mi pověz, jak mám té osobě odpustit. Ty jsi to vytáhl, tak mi to pověz. Já to nedokážu. Nikdy to nemůžu udělat. Mám nyní problémy. Jak by to bylo možné?“ Už jste někdy požádali o pomoc? Nebo jen tak sedíte a myslíte si: „Nedokážu to, nedokážu to, nedokážu to.“ Co takhle vytvořit životní změnu tak velkou a skvělou, že by tyto pocity prostě jen padly na podlahu a vy byste je časem zcela vymetli? Co vy na to? Co takhle už na to nikdy nemyslet, místo abyste na to mysleli každý okamžik každého dne? Co vy na to?
.
Povím ti, pracovníku světla, že odpuštění je jedním z hlavních rysů mistra. Bez ohledu na situaci se vaše vnímání mění. Pamatujete si dítě, které vám možná něco řeklo ve třetí třídě? Nejspíš ne. To protože vaše životní zkušenost je tak daleko za tím, že už to teď není důležité. Zůstalo to v místě, kde jste ještě nebyli dospělí, takže už vás to neovlivňuje. Dospěli jste! Přemýšlejte o tomtéž ve spojitosti s mistrovstvím, protože začnete vidět schéma fungování věcí; budete ve svém vnímání moudřejší a mnohem více interdimenzionální. Věci, které vás pronásledují, už nemají energii a jsou ztrátou času. Překročili jste je. Jste na to připravení? Dcero, jsi připravená? Dokážeš odpustit? Můžeš je dokonce i milovat? Vyzývám tě drahá. Vyčisti své světlo. Udělej to dnes.
.
Právě jsem vám dal čtyři filtry, které jsou v různé míře běžné. Přemýšleli jste někdy o tom, jak ovlivňují vaší schopnost posílat tuto čistotu, kterou posílat chcete? Není překrásné, že mistři vysílají bílé světlo, které je tak zářivé, že osvětluje temné kouty po celém světě? Víte, co leží na podlaze a co nikdo nevidí, dokonce ani ti, kteří jsou tak hluboce odmítaví? Nikdy by nepřišli na setkání, jako je toto, nikdy nebudou číst slova, která teď čtete, ani neuslyší poselství, které někteří posloucháte. Jsou to ti, kteří budou vámi ovlivněni, protože vaše světlo září do jejich rohu a náhle uvidí věci, které nikdy dřív neviděli. Pochopitelně si budou myslet, že je to jejich nápad, když to objevili. Mnoha způsoby to tak je, protože bylo jejich svobodnou volbou to uvidět, když na to zasvítilo vaše světlo. Je to tedy partnerství, že? Co vám to říká? Posílání čistého, zářivého světla bez frustrace, vzteku, strachu a předpojatosti je to, čeho máte být součástí! Kolik „partnerů“ tam venku čeká, až to uděláte? Kolik z nich může ovlivnit konec válek, vytvořit mír nebo nalézt léčbu na nemoci? Mysleli jste na to? Je to kosmické partnerství, které se zcela vymyká 3D logice i času.
.
Akášické filtry
.
Pokud jste si mysleli, že je těžké odstranit tyto filtry, tak počkejte, až uslyšíte další část. V tomto rohu je ještě další krabice s filtry – ezoterická krabice. I na ní je vaše jméno! Ale pokud ta předchozí nebyla dostatečně hrozná, počkejte, až uvidíte tuto. Je na ní nápis Akáša.
.
Dovolte, abych vám něco řekl. Jste produktem všech vašich já, která kdy byla na Zemi. Přemýšlejte o tom chvíli, Lemuřané. Kým jste byli, co jste udělali? Co bylo uděláno vám, oběti? Je to přímo v Akáše vaší vlastní interdimenzionální DNA a vy to víte. Kolikrát jste byli pronásledováni, šamani? Povězme si o vašem posledním životě, kdy jste byli upáleni na hranici. I ty tu jsi, čtenáři. Co vám nyní způsobuje Akášický záznam toho, kým jste byli? Váháte proto trochu než se vydáte na channelingové setkání? Měli byste.
.
Z interdimenzionální perspektivy není nic takového jako minulý život. Řekli jsme vám to už dříve. Všechny jsou současné, že? No, pak se na ně pojďme podívat. Co vás irituje? Možná jsou to věci, které máte a nevíte, odkud se berou? Přes co se snažíte přenést? To vše je ve vaší Akáše. Pochází to z inkarnací, kdy jste byli zvyklí být někým jiným. Říká se tomu zbytkový otisk, pokud to chcete pojmenovat, ale je v tom ironie – zdá se to být nefér, že když jste začali tuto duchovní cestu a stáváte se interdimenzionálními, tak se objevily přesně ty věci, u kterých jste doufali, že se jich zbavíte! Vaše cesta ve skutečnosti otevřela dveře, kterými k vám mohou přijít tyto věci opět živéjako třeba pronásledování.
.
Co takhle sebevědomí? Měli jste někdy pocit, že ho moc nemáte? Chystám se vám předat fakt, který jsem zatím nikdy neuvedl a povím vám, jak to je. Pracovníci světla obecně se cítí být zbití. Jako skupina nemají moc sebevědomí a existuje pro to důvod – dobrý důvod. Když jste začali tuto cestu a stali jste se třeba i jen trochu interdimenzionálními, všechny ty životy vypluly na povrch a vy začínáte vidět, kdo jste, co jste udělali a kde jste byli. Najednou se vůbec necítíte hodnotní.
.
Někteří z vás se chtějí jen odplazit za roh a plakat. To způsobují zločiny z Akášických záznamů. Ukazují vám všechno to utrpení, když jste se stávali bytostí, kterou jste dnes. Ucítíte mnoho z nich a to bolí. Neberete v úvahu fakt, že všechna ta různá vědomí v průběhu věků, na kterých jste se podíleli, byly schody k vaší osvícené bytosti v tomto životě. Nepředstavují toho, kým jste teď, ale ty pocity jsou na povrchu.
.
Co takhle vaše přísahy?
Co si myslíte, že vám způsobují? Kolik slibů jste dali – jeptiško, knězi, šamane, medicinmane? Sedíte na těchto židlích a předstíráte, že jste běžní lidé, přesto zde sedíte se všemi těmi posvátnými barvami. Já je vidím. Vím, kdo tu je. Vím, co jste udělali a kde jste byli. Vím, čím jste prošli. Přesto jste se vrátili, abyste seděli na těchto židlích v energii 11:11. To číslo numerologicky vyjadřuje osvícení. Přišli jste kvůli konečnému zápasu, který představuje generaci před rokem 2012.
.
Tato generace, ta příští a ještě jedna po ní, budou ty, které zcela převrátí Zemi.
Jste předběžci. Nastavujete jeviště a ti, kteří se pro to rozhodli, mají indigové děti. Jsou vašimi dětmi a vnoučaty, abyste je mohli učit, jak vypadá světlo bez filtrů. Vy jste ti praví. Vy jste ta generace, která to má udělat. Vy jste ti, kteří sem přišli a obrátili to v roce 1987. Vaše duchovní energie na Zemi se rozhodla, že nebude žádný Armagedon! Toto jste. Ale náhle, jakmile objevíte svou sílu, objeví se přísahy a pronásledování, že? Řekli jsme to už dříve: chcete vědět, jak se toho zbavit – všeho, hned teď? Proč to prostě neuděláme spolu? Posluchači, proč to neuděláš se mnou? Nemusíš nic říkat nahlas, jen si to řekni pro sebe:
.
„Drahý Duchu, žiji v letech, které zachrání Zemi, a jsem zde, abych na planetě vytvořil rozdíl. Tímto odkládám všechny sliby, které by tomu stály v cestě, protože patří do jiného vědomí a jiné energie. Místo toho napravuji své sliby stejnou Akášickou energií, kterou měly mít původně. Všechny životy, které jsou nyní pode mnou, jsou mou oporou. A jako hůl energie protínám svou historii a přebírám nad nimi všemi kontrolu. Budu potřebovat pomoc všech vědomí těch mnoha duší, kterými jsem byl od chvíle, kdy jsem poprvé přišel na tuto planetu. Společně vytvoříme bílé světlo, jaké tato planeta nikdy neviděla. Světlo mnohých já, zaměřených skrze mé současné já. Proto jsem sem tentokrát přišel a proto jsem existoval celé věky – abych nyní byl zde.
.
Co ty na to? Ty jsi zodpovědný za sebe, božský. Nemusíš se těchto věcí bát. Nemusíš se ptát: „Jak to udělám? Jaký je postup? Kde začnu?“ Proč to místo toho prostě neuděláš? Sleduj, co se stane, když hovoří šéf – ten božský, který je právě teď živý ve 3D na této planetě. Mluvíš se svým Akášickým záznamem a ten bude reagovat a rozsvítí se, víš? Sleduj, co se stane. Sleduj, co se stane s tvými fobiemi. Do určité míry je máte všichni. Tohoto tématu jsme se dotkli jednou – v knize nazvané Cesta domů s Michaelem Thomasem [Kryonova Kniha Pět]. Michael Thomas byl muž, který se učil o vzestupu a co to znamená ve 3D. V tomto příběhu měl klaustrofobii a součást jeho tréninku měla co do činění s fobiemi. Byl skutečně zatlučen do bedny jako do rakve. A jaká byla jeho reakce? Zpíval si písničku! Nebyl tam žádný strach, žádná panika. Jeho jediná emoce byla: „Zbavil jsem se strachu a budu si o tom zpívat, dokud tu bednu neotevřou.“ Bylo to dobré pro jeho duši a on oslavoval, místo aby prošel návalem paniky jako ve starém paradigmatu.
.
Můžete odložit tolik ezoterických věcí, protože mnoho z nich je zbytek z minulých vyjádření na planetě. Máte úplnou kontrolu nad Akášickou energií ve své DNA. Funguje to tak. Současný žijící člověk má kontrolu nad vším, co se stalo, a nad energií s tím související. Ale pokud tu kontrolu nepřevezmete, stane se filtrem.
.
Dokážete si představit, jak posíláte zářící světlo na Blízký východ
a všude kolem něj je pronásledování? Spolu se sliby, které jste dali? S předpojatostí, kterou máte? Dokážete si to představit? To je ta krabice filtrů po mé pravici. [Lee gestikuluje.]
.
A co očekávání? I to je filtr. „Ale Kryone, na pozitivním myšlení není nic špatného. Posílám světlo a očekávám, že díky tomu tam bude dobrá energie a pozitivní výsledek. Očekávám, že to tedy bude mírové světlo.No, lidé, to je velmi podpůrné pro světlo, ale právě jste ho opatřili předpojatostí. Jak může kosmická inteligence umístit světlo, když jste se právě rozhodli, k čemu je určené a co má udělat? Vidíte? Součástí toho je schopnost posílat světlo, které je čisté, obecné a očištěné od vás. My vás žádáme pouze o božskou část a jen ta pak umožní kosmické inteligenci zamířit na správné místo a vytvořit správnou energii pro tu dobu. Proto tu jste.
.
Tento proces kosmické inteligence je dobře známý. Je dobře známý v kvantovém hologramu. Kosmická inteligence je definice té energie, která ví, kam světlo směřuje, co způsobí a koho ovlivní. Nevnucuje se žádné lidské bytosti – pouze jí svítí, aby ta mohla vidět jasněji. Takže umožňuje svobodnou volbu osobě, na kterou svítí. To souvisí i s léčením. Proto nemůžete nikoho uzdravit, drazí. Ach, můžete ostatní dostávat do rovnováhy. Můžete jim také říci, co je špatně. Můžete jim dát věci, které jim pomohou, ale oni si to budou muset sami vzít, a sami s tím pracovat, aby se uzdravili. Někdy to potrvá tři vteřiny a někdy celý život.
.
A co očekávání? Je to tak snadné. „Scházíme se, abychom se modlili za mír na Zemi.“ Vážně? To je to, co se chystáte udělat? „No, to je to, cos nám řekl, abychom dělali.“ Ach ne. Řekl jsem vám, že lidské bytosti, zejména ty, které poslouchají, čtou a jsou zde v místnosti, mohou vytvořit mír na Zemi. To je to, co jsem řekl. Neříkal jsem vám, abyste posílali světlo, které na sobě bude mít mír na Zemi, že? Ne, anděli. Toto je váš úkol: sejděte se a posílejte světlo, které je tak mocné, že se ho nemusíte dotknout. Ve skutečnosti kdybyste se ho dotkli a přemýšleli jste o něm, pak byste ho vlastně filtrovali. Vyjádřete záměr vytvořit nejvyšší dobro pro všechny skrze Boží inteligenci, kterou máte, ale možná jí nerozumíte. Generujte světlo a dovolte kosmické inteligenci, aby ho vzala kamkoli. Vy jste motor, protože je to člověk, kdo ho musí vytvořit. Ale Bůh je sparing-partner, který se postará o to, co se s ním stane pak.
.
To je to, co dělá fyzický maják. Přemýšlejte o pozemském majáku. Co dělá? Myslíte si, že posílá světelné zprávy pro lodi na moře? Ne. Pouze říká: „Rozhlédni se kolem sebe. Já jsem světlo v temnotě. Jsem zde z určitého důvodu, takže se rozhlédni po tom důvodu a najdi bezpečí.“ Pak je to lodivod, který ve skutečnosti otočí kormidlem, že? Maják osvítí temnotu a vytvoří volbu. A to je to, co máte dělat. Někteří z těch, co toto poslouchají a čtou, to dělají tak dobře! Naučili se všechny tyto věci. Vím, kdo ještě je v této velmi velké místnosti, kde čas není důležitý. Mnozí to čtou a poslouchají během let, jak nazýváte předivo času.
.
Nevíra
.
Poslední je nevíra! Zdá se to jako oxymóron, že? „Kryone, jak můžeš být maják a nevěřit?“ Ve skutečnosti je vás mnoho na okraji víry, kteří se snažíte být majákem a projít jednotlivými kroky. Ale když vyjdete z místnosti, snažíte se zpochybňovat určité věci. „Je to skutečně pravda? Je to správně? Skutečně ten muž na židli channeloval? Opravdu skrze něj přišel anděl? Jsou tato slova od Ducha nebo jsou od člověka?“ Ach, chcete na to odpovědět? Na pódiu jsou právě teď dvě postavy. Jsou součástí doprovodu, který sem přichází s mým partnerem pokaždé, když toto dělá. Nečekám, že byste je viděli, i když někteří to dokáží a často o tom podávají zprávu. Toto je skutečné a zpráva, že jsem zde, by měla rezonovat vaším srdcem i myslí. Má entita vás nežádá, abyste dělali cokoli, co nechcete, že ne? Nežádá vás o jakékoli závěry a nedává vám doktrínu. Místo toho vás pouze velebí a říká vám, jak nádherní jste. Popisuje, co je ve vás a co lze dokázat. Není to tak? Nedává vám to svobodu volby? To je čin Boží lásky, drazí. To je ten, kdo tu je.
.
Já jsem váš partner, Kryon, a někteří z vás začínají poznávat, kdo jsem a proč tu jsem. Pokud se zbavíte své nevíry, zcela, pak bude vaše světlo o tolik zářivější. Je to na vás. Dualita vás obklopuje nevírou. Je to vhodný nástroj, který způsobuje, že musíte hledat, abyste nalezli božství. I když je hledání vašich božských kořenů intuitivní, už není intuitivní to, že je ve skutečnosti máte. Požehnaní jsou ti, kteří hledají, protože naleznou, co hledajíBoha uvnitř.
.
Jaká je vaše dnešní cesta? Kam vás zavede a co udělá pro planetu? „Kryone, chci vědět, jak pokračovat, abych se zbavil svých filtrů.“ Řekl jsem vám jak. Mnozí z vás to chtějí rozškatulkovat, jako by to bylo ve 3D. „Kryone, přál bych si, abys nám dal 12 kroků. Přeji si, abys nám dal něco, s čím bychom si mohli poradit, co by bylo více lidské.“ A já se vás ptám, proč to chcete dělat tak složitě, lidské bytosti? Když to uděláme lidsky, přidáme tím také složitost a strukturu. Mnohem jednodušší je to mezi vámi a Duchem. Proč se do toho prostě nepustíte? Víra není strukturovaná.
.
Neexistuje pro to žádný manuál. Není to ve 3D. Sedíte a s čistým záměrem tlačíte na dveře svého vlastního duchovního probuzení. Říkáte: „Bože, pověz mi, co potřebuji vědět.“ Cítíte právě teď doprovod, který se vás ptá: „Jsi připraven to udělat?“ Nedá se to provést vše najednou, víte? Děláte to pomocí mnoha různých kroků, ale jsou to vaše kroky a jsou pro vás unikátní – není to něco, co najdete v manuálu. Dokonce i ti, kteří vešli do toho, čemu říkáte status vzestupu, jsou stále připraveni postoupit na další úroveň a udělat to znovu. Sledujete, co se stalo, a pak opět postoupíte. Sledujete, co se stane, a pak se opět pohnete vpřed. To protože se energie posouvá a mění úplně každý měsíc na vaší planetě. Nic není statické a pro některé z vás je to frustrující! [Kryon se usmívá.] Nedovolte to, protože jste to vy a ti kolem vás, kdo to mění. Řídíte tento vlak zvaný Země a to znamená, že nejste oběti toho, kam vás doveze. To vy pokládáte koleje.
.
Existují nové nástroje otevírající energii vaší DNA a o tom je celé toto poselství, protože je načase začít s tímto učením mistrovství. Naznačili jsme to před dlouhou dobou, když jsme vám říkali „nemyslete jako člověk“ (narážka na Kryonovu Knihu Dvě). Nyní je načase říci vám, že abyste se mohli pohnout vpřed spolu s tímto posunem, musíte být schopní být částečně člověkem a částečně mistrem – kvůli tomu jste sem přišli – ale vyžaduje to změnu vnímání a chůzi mezi dvěma realitami. S jednou z nich máte jen malou zkušenost.
.
Představujte si to spolu se mnou, ano? Spatřete tento nádherný, překrásný maják postavený z betonu, pokud chcete, protože se nepohne. Nevrávorá ve větru. Je si jistý sám sebou, protože věří. Ví, kdo je. A strážcem majáku jste vy. Je to váš domov, vaše tělo. Jste to vy, kdo stoupá po vnitřním schodišti a jste to vy, kdo se ujišťuje, že to světlo nemá naprosto žádné filtry. Představujte si se mnou, jak je to světlo zářivé a bílé. Vy jste strážci tohoto světla a posíláte ho svou cestou. Žehnáte mu a oslavujete ho, přestože nevíte, kam půjde. Ach, můžete mu dát záměrný směr a říci: „Dnes bych chtěl poslat světlo Súdáncům.“ Vy víte, že je tam mnoho utrpení a smrti. Dokážete si to vůbec představit? To je dobrý směr, ale zároveň dáváte Bohu svolení, aby ho poslal kamkoli je v tu chvíli třeba. Někdy zná některé věci jen Bůh a vaše partnerství umožní, že to světlo půjde na místa, která si ani nedokážete představit, bude pomáhat těm na temných místech, které nemusíte na Zemi nikdy potkat.
.
Víte, jak je to mocné, když to provádíte ve skupině?
Zopakuji to. Méně než polovina jednoho procenta lidstva se musí probudit a dělat toto, aby způsobila rozdíl, který uvidíte ve svých zprávách – Země se začne měnit a posouvat a moudrost začne být normou. Uvidíte věci, které jste nikdy dřív neviděli. Budete se divit, jak se něco tak neobvyklého mohlo stát. Povím vám to: díky interdimenzionálnímu světlu, které způsobí, že se civilizace posunou a nevhodné energie a vlády padnou. Drazí, vězte, že odvádíte práci pro planetu. To je důvod, proč jste sem přišli. A je to pravda.
.
To bylo Kryonovým poselstvím těchto 18 let. Osmnáct je v numerologii devítka. Tak je to dokončené poselství. Už nebude lepší, ale stále je toho mnoho k učení. Někteří z vás mají pocit, že je těžké toho dosáhnout a to také je. Ale já vím, kdo tu je a vím, co dokážete. Proto se tomu říká test, drazí. Proto se vám říká pracovníci světla.
.
Toto je dobrý den pro uzdravení, že? Co takhle skupinové úsilí v této místnosti? Nyní mluvíme k těm, kteří jsou zde. Víte, jsou zde tři, kteří mají ve své krvi věci, které nechtějí. Já vím, kdo tu je. Jak by se vám líbilo, kdybyste jim to pomohli vyčistit… vrátit Akášu? Pokud k tomu dají svolení, může se to stát. Ti tři vědí, o kom mluvím a možná právě teď dávají svolení, aby jim ostatní andělé poslali světlo. Uděláte to? Ti v místnosti nemusí vědět, kdo jste. Tak pracuje kosmická inteligence.
.
Nyní mne všichni poslouchejte. Tato chvíle dozrála pro léčení, život měnící energii. Vizualizujete si světlo pro ně? Dovolte kosmické inteligenci, aby odvedla svou práci. Pouze si představte světlo pro ty tři, aby byli jiní, až odsud budou odcházet. S jejich svolením bude jejich krev jiná. Vrátí se do bodu před tím, než byla nakažena. Chápete, co zde říkám? Uzdravení je často zázrak vrácení času… vezme jednotlivce na místo v Akášické energii před tím, než došlo k nemoci. To vysvětluje, proč je uzdravení navždy, drazí. Ta nemoc už se nikdy nevrátí, protože tam nikdy nebyla!
.
Já vím, kdo tu je. Je to dobrá chvíle pro uzdravení. Dáte pro to vy tři svolení? Protože my ostatní jsme na vaší straně, víte? Je to dobrá chvíle pro to, aby rodina pomohla rodině.
.
Nezapomeňte tento okamžik. Protože jeden z vás už se posunul a změnil. Je to v pohybu. A co vy další dva? Ach, přichází to. Stane se to. Požehnaná je lidská bytost, která kráčí přes most nevíry a nalézá lásku, která tam je. Neřešitelné je řešitelné. Světlo je tam, kde jste si mysleli, že je temnota. Můžete mít zázrak, o který jste žádali.
.
A tak to je.
Kryon
.
Zdroj originálu: http://www.kryon.com/  – přepis – The Human Lighthouse Filters
.
Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.kryon.webnode.cz) Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
.