12-2007 Kryon

Přechod 2007 / 2008

.

přijal Lee Carroll 09.12.2007 ve Smithfieldu

.

Zdravím Vás moji milí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Existují tací, kteří ještě nikdy neviděli channeling a řekli by, že je to ve skutečnosti člověk. Hlas je stejný, osobnost, obličej… všechno stejné. Jak se může tak rychle uskutečnit přechod z jedné strany závoje na druhý? A já Vám řeknu, že se žádný přechod nekoná – neboť můj partner v posledních letech dovolil splynutí: splynutí mezi Vyšším Já člověka a tím, co nazýváte Kryonem. Učinil to, protože to energie planety umožňuje. Můj partner zjemnil a pročistil kanál – cestu přechodu energie z jedné strany závoje na druhý… cestu, kterou byste označili jako bez prodlevy. Zdánlivě neexistuje příprava. Ala to je tím, že je již připraven. Žádná příprava, protože prostor je již připraven a protože srdce jsou již připravena naslouchat a číst.

.

To je v těchto dnech způsob komunikace, neboť pro ty, kteří mají záměr naslouchat, je okamžitá komunikace možná. A dny, kdy pro tento způsob dění byla pro lidské tělo nutná masivní příprava, již končí. Protože lidské tělo je připraveno.

.

Právě do tohoto prostoru přichází jedna skupina a obklopuje Vás. Když se rozhodnete, můžete ji cítit. Skupina Vás obejme, bude Vás držet za ruku a dívat se Vám do očí. Budou říkat: „Naslouchejte!“ neboť toto poselství bude zprostředkováno pouze jednou, protože je to hluboké poselství. Pojednává o čase, ve kterém žijete; měsíci, ve kterém žijete; roce, ve kterém žijete. Je pro ty, kteří naslouchají i čtou. Vidím je. Vidím Tě. Vím, kdo jsi. Toto poselství je i pro Tebe (pro ty, kteří nejsou u channelingu). Naslouchejte, protože budu objasňovat pár věcí, které byste měli vědět.

.

Než začnu s nějakým učením nebo objasňováním, chtěl bych dát skupině chvilku času, aby se zklidnila. Je zde energie, která (pokud se rozhodnete ji vnímat) reprezentuje energii lásky. Ty, co pochybuješ: Jsi příliš hustý, abys cítil lásku Boha? Mohl bys třeba jen na chvíli uvěřit, že v univerzu toho je víc, než si myslíš? Možná opravdu existuje síla, která je inteligentní a která Tebe a Tvé jméno miluje? I když dnes večer nezachytíš žádné další metafyzické dění, mohl by ses jen tak posadit a cítit se milován? Je toho moc? Jednoduše tu sedět a vnímat několik okamžiků lásku? Mohl bys otevřít srdce a dovolit, aby se to stalo? A to by byl začátek – nechat nás vstoupit je bezpečná zkušenost. Nestane se ti nic víc než rozšíření vědomí.

.

Na začátek musím objasnit malou lekci numerologie… s učením o ekvivalenci energie a součtu roku. Chceme Vás nechat nahlédnout do numerologického významu let, ve kterých jste se nacházeli, a jejich energie, včetně tohoto roku. Numerologie je studium energie čísel. Ve Vašem případě je to omezená numerologie, protože počítáte v decimálním systému. Používáte deset celých čísel od 1 do nuly, a proto je také použijeme.

.

Vysvětlení je následující: libovolně velké číslo sčítejte, dokud nezbude pouze jedna číslice. Mistrovská čísla 11, 22, 33 atd. jsou zdvojená a jsou to výjimky. Zredukujte všechna čísla mimo mistrovských na jednu číslici pomocí sčítání, a to Vám umožní nahlédnout na energii těchto čísel. Sčítejte tak dlouho, až budete mít jen jedno číslo. Někdo zpochybňuje platnost tohoto postupu. Nerozumíte systému a myslíte si, že je váš postup náhodný. Chtěl bych ještě jednou zdůraznit, že si jako 3D stvoření často myslíte, že vnímáte chaos, když se díváte na interdimenzionální systém Boha. Budete překvapeni, když budete studovat numerologii. Řekne Vám hodně o tom, kdo jste – a o potenciálech, které možná existují.

.

Ve vaší numerologii je pouze devět čísel: 1 až 9. Ve vaší matematice považujete nulu za nic a dáváte ji stranou. V tomto případě to udělejte také. Vezměte třeba rok 2008. Když sečtete číslice, dostanete 10. Numerologický součet 2008 je tedy 10. Ještě ale nejste hotovi, až zůstane jedna číslice. Takže sečtěte 1 a 0 a dostanete Jedničku. Takže energie toho, co přijde v roce 2008, je 1. Hned Vám povím, co to znamená, pokud si toho ještě nejste vědomi. Něco se stane – ve struktuře roku ležícího před Vámi – něco, čeho si nevážíte a na co nemyslíte.

.

Pojďme si hrát s energií a čísly: 1987 byl rokem Harmonické Konvergence. Součet čísel tohoto roku dá 7. Numerologicky vzato má 7 energii posvátnosti. Byl to posvátný rok pro posvátnou událost. A tím také byl! Kdybyste ho prostřednictvím numerologie viděli přicházet, pak byste tušili, co by se mohlo stát pomocí vaší svobodné volby. Neboť 1987 jste učinili posvátné rozhodnutí o změně vaší budoucnosti.

.

Když použijete numerologii na rok, ve kterém přišel Kryon, 1989, pak dostanete 9, jak jsem vám již řekl v první knize Kryona. V první knize jsem zkoumal dvě čísla: první byla 9, číslo roku, a druhé 11. řekl jsem, že existovala dvě čísla, která charakterizovala dobu. Tenkrát jsem čísla definoval: 9 je dokončení, a to druhé (mistrovské) číslo je 11. Jedenáct znamená osvícení. Kombinace 9:11. V roce 1989 jste neměli tušení, co by mohlo 9:11 znamenat. Vraťte se zpět a podívejte se na slova, která jsem vám tenkrát zprostředkoval. Jsou tam! Ó, ty pochybující, vyhledej je. Mluvili jsme o těchto dvou číslech a uvažte, co pro vás znamenají dnes. Znamenají strach nebo starosti, anebo se díváte na numerologický význam a vidíte numerologické poselství? Zní: konec Starého a objasnění a osvícení Nového. O to jde.

.

V roce 2002 dokončila Kryonova „mřížková“ skupina mřížku. Řekl jsem Vám, že tak činí a jmenoval tento rok. 2002 je 4. Když se vyznáte v numerologických energiích, pak je 4 Gaia. Je to Matka Země, zemská energie. Rozumíte? Nebyla to náhoda, že jsme vybrali tento rok, neboť byla vhodná energie. Vše se [vhodně] skládá; vše je kouskem puzzle; vše má význam pro ty, kteří jej chtějí vidět.

.

Jste v roce 2007 a ve vztahu k tomuto přechodu je tu něco zvláštního. Přechod 2007/2008 je poprvé v prvním století dalšího tisíciletí, kdy se objeví tato speciální přechodová matematika. První dění po přelomu tisíciletí. Součet reprezentuje 9 a 1. tato kombinace se sice děje každých 10 let, ale teď je to poprvé. Je to poprvé v rámci generace přechodu 2012! To vám mělo být sděleno. Měli byste se na to podívat a říct: „Co by se mohlo stát, když přecházíme z 2007, z 9, do 2008, do 1? 9 znamená „dokončení“ a 1 „nové začátky.“ Neměli bychom si myslet, že to něco znamená?

.

Nyní se podívejte na numerologický význam z odstupu tohoto roku „dokončení“ k roku 2012. Rozestup je pět let. Říkáte: „Co znamená 5, Kryone?“ 5 je změna. Co je numerologickou hodnotou 2012? Také 5. Jednoduše přemýšlejte: změna/změna. Řekněte mi, věříte na energii? Myslíte si, že vám chce tato sekvence událostí něco sdělit? Moji milí, právě jsem vám popsal jeden scénář toho, co bych vám přál s ohledem na to, co jste prodělali v tomto roce, zvláště v posledních měsících – směrem k r. 2008.

.

Nyní vám vysvětlím něco, co je pro mého partnera těžké pochopit, protože to není lineární. Dal jsem mu tento obraz již podruhé, nyní je doba, kterou jsem vybral pro zvukový a písemný záznam. Chtěl jsem, aby informaci před tím již jednou viděl. To mu dá větší jasnost a toto poselství to potřebuje. (Poselství bylo předáváno i den před tím v San Raphael v Kalifornii.)

.

2007 je konečným rokem – dokončení – to číslo samo volá „konec“. Chtěl bych vám říct, čím je doopravdy: přebudováním energetické platformy, která vám dovolí vstoupit na platformu pro nové začátky. Toto není žádná vylepšená verze. Nebere si za základ žádnou starou energii a vylepšuje ji. To by bylo lineární. Očekáváte lineární změny, očekáváte, že se všechny věci budou měnit lineárním způsobem. Když používáte sval, očekáváte, že časem poroste. Čím víc ho používáte, tím bude větší. A tu stejnou logiku uplatňujete na energii. Ale tak to ze strany Ducha (spirit) nefunguje.

.

Energie, kterou vám dáváme je interdimenzionální a spirituální povahy. Ona není lineární. Existuje příznak, který se udál v tomto roce… poslouchejte! Týká se Vás to. (Kryon budí ty, kteří se rozptylovali.) Je to něco, o čem byste měli vědět, neboť v posledních měsících tu nebyla energie, na kterou jste se spoléhali, energie, o které jste si mysleli, že by tu stále měla být, a věci, které se jasně měly stát… se nestaly.

.

Místo pokroku směrem k lepšímu začal zdánlivý úpadek. U mnohých z vás byl ve hře váš život. Mnozí z vás zcela ztratili spojení s duchem! Mnozí z vás se začali divit, kam to všechno vede a co se vlastně stalo, a proč jste nedosáhli toho, oč jste usilovali. Proto vám něco povím: vše, co se nyní děje, je „přiškrcení“ talentů a nástrojů, na kterých jste se naučili stavět, aby byly vynulovány (restartovány). Pak budou přeměněny a objeví se na scéně s obnovenými a silnějšími možnostmi. Ale v žádném případě se nevrátí před půlkou nebo koncem ledna.

.

A proto je to období přečkávání. Máme k tomu hned pár rad, ale než budeme pokračovat, chtěl bych říct následující: tato přeměna není lineární. Vám to nedává smysl, že energie musí odejít, aby opět mohla přijít! Ale tak to běží v realitě, kterou na Zemi nezažijete. Mnozí z vás procházeli v minulých měsících náročným obdobím. Vím, kdo přede mnou sedí a kdo čte tato slova. Vím, kdo slyší toto poselství. Ó, milý člověče, nedávej si vinu za to, co se stalo a co se nestalo. Chci, abys jednoduše pokračoval. Nedávej si vinu! Neboť to by bylo pro lidi normální a odráží to 3D vztah „příčiny a důsledku“. Je to pro lidi normální důkladně si dávat vinu, když se věci nevyvíjejí, jak si spirituelně mysleli. Jste na to zvyklí mít zodpovědnost. Ale právě tady ji nemáte.

.

Teď vám dám dva příklady, které vás možná šokují. Nečekali jste, že v této lekci budu mluvit o těchto dvou lidech – vzácných lidech – muži a ženě – 2000 let od sebe.

.

Ve vašich představách bych vás chtěl vzít na jedno místo, které dobře znáte. Vím, kdo jsem a vím, kde hovořím. Znám energii tohoto místa v této zemi, a proto vám chci dát příklad, kterému ve vaší kultuře porozumíte. Myslete na chvíli na Žida jménem Ježíš. Je na kříži, je ukřižován a patrně je krátce před smrtí. Zaznamenaná historie říká – a to, poznamenáno stranou, není korektní – že zvolal: „Můj Bože, proč jsi mě opustil?“ ve skutečnosti to neřekl. Co řekl, bylo: „Kam jsi odešel?“ Ježíš, Mistr, cítil ústup. Cítil, že všichni duchovní průvodci, všechny ty bytosti, se kterými počítal, odešli. Veškerá moudrost opustila jeho tělo. Vnímal, jak do něj vsakuje tma a černota. Prohledal mýdlovou bublinu jistoty, na kterou se jako Mistr Moudrosti a Lásky spoléhal, a volal o pomoc. Všimli si toho, zapsali to a vám zprostředkovali. Je to historie.

.

Nuže, ptali jste se někdy, jak může někdo, kdo je tak blízko Bohu, učinit takovouto zkušenost? Zrovna, když je nejvíce potřebuje… jej opustí! Chtěl bych vám říct následující: Co zažil, bylo ne-lineárním posunem energie. Byl jen na chvíli uveden na nulu… jen na moment, aby se mohl odebrat do něčeho, co je nazýváno vzestupem. Pak se vše vrátilo. Nevěděli jste, co se stalo dál. Neslyšeli jste, jak řekl: „Ach.“ To nebylo zaznamenáno, rozumíte? Láska Boha do něj proudila s větší silou, než měl kdy před tím. Tak to funguje, a jednu chvíli si dával vinu jako člověk, kterým byl. Jen na krátkou chvíli… jen na moment pochyboval o své víře.

.

Chtěl bych vám vyprávět o jedné vzácné ženě, jejíž život byl pod patronátem soucitu. Čím byla starší, tím soucitnější byla. A je jednou z Vás (v moderní době), a její jméno bylo Matka Tereza. Chtěl bych Vám vyprávět o této ženě. Věděli jste, že zemřela v obavách? Možná se ptáte: „Proč by měla taková žena, která je Bohu tak blízko, zemřít v obavách? Vzhledem ke všem těm věcem, které učinila – úcty, kterou již jen její jméno vzbuzovalo – posvátnosti, kterou přinášela – proč by měla zemřít v obavách?“ To je tím, že byla lineárním člověkem, který nepochopil energetický posun stojící před ní.

.

Roky před smrtí, v průběhu její cesty, se její energie posunula. Zasloužila si to a její energie šla na moment na nulu. Starý vysílač, na který se zvykla nalaďovat, byl pryč a byla tu nová frekvence a prosila ji, aby změnila způsob přístupu k věcem, aby ji našla (tu novou frekvenci) a mohla se radovat … s ještě větší silou a soucitem než kdy jindy. Ale ona nerozuměla. Myslela si, že ji nechali samotnou – že ztratila své spojení.

.

Proč by Bůh něco takového dělal? Proč by opustil svatou plnou soucitu? Řeknu Vám pravdu: Bůh se nikdy nestáhl (neodpojil)! Stalo se to, že špatně pochopila posun energie. Je to stejné, co se teď všeobecně děje (všem). Trochu se snižuje, aby mohla přijít zpět silnější a s novými atributy. A tato soucitná úžasná žena nerozuměla, že byla žádána se naladit na vyšší stanici a doslova změnit svůj způsob meditace a způsob, jak se spojovala s duchem. Měla obejít protokol, podle kterého byla vzdělána, a měla mluvit přímo s Mistrem. Avšak ona zůstala u svého učení a nestalo se nic. Její trénink (pocházející) ze starší energie ji držel uvězněnou v protokolu a ona zemřela v obavách. Ale nikdy neztratila svůj soucit, neboť to bylo milosrdenství jí dané až do konce.

.

Nedávejte si žádnou vinu za dění v minulých měsících, neboť je to doba plná výzev. Máme pro Vás na toto období několik rad: Za prvé – neměňte svou cestu. Nečiňte nic alarmujícího kvůli něčemu, co se právě děje nebo jak se právě cítíte. Toto je doba, která je těžká zvláště pro Pracovníky Světla. Zdánlivě jste trochu ztratili své spojení. Vězte, že se energie brzy změní. Od druhého týdne v lednu budete vědět, že je zpátky a začnete cítit osvěžující větřík svého světla… to, na co jste zvyklí.

.

Mnozí z Vás to cítili silněji než jiní. Mnozí zůstali ve svém středu, a proto toho cítili jen velmi málo. Někteří byli zcela na dně! Neporozuměli jste, že jsem mluvil i k těm, kteří nejsou v této místnosti (kteří to později čtou nebo poslouchají záznam). Nedávejte si žádnou vinu!

.

Mám ještě další radu: mnozí z Vás cítí, že se energie pohybuje v neustálé sestupnosti. Komunikace je přerušena, jeden ze znaků všeobecného sestupu, avšak v tomto zvláštním případě se jedná o komunikaci se systémem. Když opustíte toto místo, pak se to bude nadále pociťovat jako neustálý sestup. To vysvětluje, proč nespíte – proč je meditace obtížnější.

.

Druhá rada zní: buďte obezřetní a opatrní – brzděte zlost a urychlujte trpělivost. Pracovníci Světla, naslouchejte mi! Buďte v přicházejících týdnech pomalí ve vztahu ke zlosti a zůstaňte trpěliví. Některé z nástrojů, na které jste se v minulých letech spoléhali, jsou nyní na nejnižší hladině. Musejí zmizet, aby se mohly vrátit.

.

V období Vánoc se sejdou rodiny, avšak právě pak někdy létají jiskry, že? Pokud budete slovně napadeni, chtěl bych, abyste odpovídali v lásce. Je čas použít své vědomosti i bez posily andělů, kteří vedle Vás stojí. Buďte pomalí ve své zlosti – pomalí ve slovech – odpovídejte s láskou – plačte později. Vztahy mají schopnost se v tuto dobu rozpadnout. Lepidlo, které je drží pohromadě, je v této době polevujících energií až do jejich návratu napnuto k prasknutí. Říkám Vám to, abyste nečinili žádná unáhlená rozhodnutí. Odpovídejte na tyto výzvy s láskou a vydržte. Již čtyři měsíce v tom jste a nebude to horší. Ale ještě chvíli to tak bude pokračovat.

.

Nyní pojďme hovořit o dobrých zprávách. 2008 přinese novou sadu nástrojů. Ti, kteří vědí, jak se tvoří (vytváří), to budou vnímat jako mnohem jednodušší, než kdy dřív. Některé z věcí, na které jste čekali, poselství, na která jste čekali, hojnost synchronicit, na které jste čekali, jsou teď tady, aby Vámi mohly být uskutečněny.

.

Vím, kdo je zde. Vím, kdo naslouchá. Vím, kdo čte. Toto je poselství na několik měsíců, avšak je to [také] nadčasové poselství o tom, jak pracuje Duch (spirit) v důležitých dobách s tímto druhem energetických schodů. To platí zvláště pro první část přechodu tisíciletí, zvláště když se blížíte k 2012. Nové spolu-stvořitelské dary jsou na dosah. Můj partner Vám dal také jednu radu, kterou jsem mu dal, aby Vám ji předal, a ta zní, že spolu-tvoření potřebuje synchronicitu. Synchronicita potřebuje, abyste vstali, šli a konali, abyste mohli potkat ty, kteří společně s Vámi a pro Vás vytvoří synchronicitu. Bůh Vás nepřepadne s žádným zázrakem, pokud budete jen sedět a modlit se.

.

V této době tedy rada zní: Nepohybujte se moc rychle. Odpovídejte v lásce. Buďte trpěliví. A vnímejte lásku Boha, která nikdy nepomine, zatímco se to bude dít. Všechny nástroje mohou na krátkou chvíli zmizet, avšak Láska Boha je navždy.

.

A tak doprovod, který se mnou přišel, odchází… anebo možná ne? (Kryonův humor.) Říkáme Vám následující: když někteří z Vás vstanou nebo ukončí naslouchání nebo čtení… jak by se Vám líbilo vzít si několik z nás s sebou domů? Něco z těch energií, které právě teď s sebou přináším, si můžete vzít s sebou. I když Kryon odejde, zůstane část této energie v interdimenzionálním stadiu, vznáší se kolem Vás a je připravena vstoupit do Vašeho vědomí a přinést vašemu Vyššímu Já klid. Je to Vaše volba.

.

Milí Pracovníci Světla, jednoznační měnitelé planety, v každém z Vás (i v Tobě) je potenciál, kterého jste si nevšimli. Dokonce se účastní i ti, co nevěří ničemu z toho, co se tu právě děje. Léčiteli? (Kryon hovoří k jednomu z posluchačů, který pochybuje.) Ty jsi to celý svůj život věděl, že? Věř tomu, co si zvolíš, můj příteli. Ale nikdy neobětuj Lásku Boha [této víře].

.

Jděte v míru – odpovídejte v Lásce – těším se příště na shledanou –já jsem Kryon, milující lidstvo.

.

A tak to je.

KRYON

.

Zdroj: http://www.kryon.com/

Pozn.: Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.