12-2008 Kryon

“Prognóza pro další generaci“

 

Kryon Channelling živě St. Augustine, Florida, 13. prosince 2008

 

Abychom pomohli čtenáři, byl tento chanelling re-chanellován /Kryonem a Leem/ a doplněn za účelem ještě jasnějšího pochopení. Často události “naživo“ obsahují skrytou energii, která v sobě nese určitý druh komunikace – na rozdíl od tištěného textu. Vychutnejte si tedy toto obohacené poselství z Floridy.

 

Zdravím, moji drazí, jsem Kryon z Magnetické služby.

Mohli by existovat tací, kteří řeknou, že tohle není možné. Vždy se najdou ti, kteří říkají, že Lidská bytost by nikdy nedokázala něco jako to, čeho jste svědky. A já vám znovu říkám, že ti zde, jimž je vlastní energie s nadáním vidět barvy, poznají, že to je skutečné. Dokázat neviděné je pro 3D mysl obtížné, neboť očekáváte, že jako důkaz věcí mimo 3D uvidíte právě 3D věci, že je to tak? Protože toto je hlas, který vás provází celým dnem [lidský hlas], a je to hlas mého kolegy [Lee]. Ačkoliv se jedná o hlas člověka, najednou to má být hlas bytosti z druhé strany závoje! A my vám opět říkáme, že tomu tak vskutku je a není na tom nic podivného či zvláštního. Jelikož ti z vás, kteří jsou schopni tu energii vnímat, vědí, že byla nyní zvednuta na vyšší úroveň, protože toto je hlas z domova. Je to hlas nepodobný žádnému jinému, neboť je s ním spojen třetí jazyk. Tento promlouvá k lidskému srdci, k Vyššímu Já každého z vás.

 

Nechť je známo, že v těchto slovech je ukryta pravda. Nenechávejte je pouze projít svýma ušima a svou myslí, raději je nechte vstoupit do svého srdce. Nechť jsou interpretována onou vaší částí, již nazýváme Vyšší Já. Pak se ve vztahu k těmto věcem uvolníte.

 

Já jsem Kryon a vím, kde jsem. Tento způsob promlouvání k lidstvu není zvláštní, ani není zvláštní, že promlouvám k vám, kteří toto čtete či posloucháte. Má slova jsou čtena a já vím, kdo je čte. Toto poselství je tedy také určeno těm, kteří se nacházejí mimo časový rámec těch, kdož naslouchajících fyzickýma ušima ve 3D čase. Protože toto poselství je nadčasové a navazuje na to předchozí [Laguna Hills, California]. Před dvěma týdny vašeho času jsme předali channellované poselství pod názvem “Aktuální události“. Mluvili jsme o tom, co jste udělali a o energii onoho okamžiku Nyní bychom rádi pokračovali a představili vám energii toho, co být může.

 

Máme v úmyslu začít historií toho, co bylo doposud. Ale ještě nejsme připraveni vyučovat – prozatím. Jsou zde takoví, kteří nevěří, že se toto opravdu děje. “Je tu Lidská bytost, která něco předstírá,“ říkají. Jejich mysli říkají: “To všechno není pro mne.“ Sledují hodiny. Přemýšlejí, kdy dojde k tomu setkání. Já vím, kdo jsi, můj drahý. Jsi nezměrně milován, opravdu, stejně jako ti ostatní. Rád bych předal poselství určené přímo tobě. Až opustíš v nevíře toto místo, půjde s tebou stejné množství andělských bytostí, jako s tím léčitelem! Rozumíš? A důvod tvé nedůvěry, drahá Lidská bytosti, spočívá v tom, že nechceš otevřít onu “duchovní nádobu“, kterou v sobě neseš, jelikož to nebylo snadné, když jsi ji otevřel naposledy. Neskončilo to dobře, že? Je mnohem snazší ji tentokrát ignorovat. Jenže ty se nacházíš na takovémhle setkání – v nevíře, úplné a naprosté. Nuže, můžeš se připojit k šiku takových jako je můj kolega, který proseděl s nedůvěrou nespočet podobných setkání – dokud mu semínka pravdy nezačala dávat smysl a vzrůstat odpovídajícím způsobem, v jeho vlastním čase, dle jeho vlastní logiky a v jeho vlastním srdci.

 

V tomto spočívá krása svobodné volby Lidské bytosti, že si může zvolit otevřít onu duchovní nádobu své vlastní DNA… nebo ne. Požehnán jsi, nevěřící, protože já tvé jméno znám a je krásné, a zase mě uvidíš. Až k tomu dojde, nebude s tím spojeno žádné posuzování. Vůbec žádné. Již dříve jsme vám řekli, že sedíte na místě pozoruhodném svými pronikavými potenciály. Věci, které by mohly být, jsou! Dovolte mi, abych vám ukázal, co leží před vámi. Právě teď!

 

Pokud se podíváte a zaznamenáte, na čem z toho, co jsme říkali o jejich směřování, jsou magnetické atributy planety založeny, zjistíte, že jsou přesně tam, kde jsme řekli, že budou. Představují změněnou planetu. Protože, když jsem přišel v r. 1989, magnetické vlastnosti mřížky nebyly takové jako dnes. Předvedli jsme vám potenciály posunu, a on je tu. Řekli jsme, že je možné, vskutku pravděpodobné, že dojde k 12tiletému cyklu pohybu magnetické mřížky, a došlo k němu.

 

Mřížka se posunula přiměřeným způsobem, a ne proto že to Bůh nebo lidstvo považovali za nutné. Bylo to Harmonickou konvergencí v r. 1987, která dala Zemi mandát k posunu magnetismu, a s ním se pohnulo lidské vědomí. Lidstvo připisuje tyto pozemské atributy nějaké vyšší supersíle a nechápe sílu, již má jako kolektiv. Dokonce vy, jak tu sedíte, nevíte, že byste mohli pohnout horami, a přesto byste mohli.

 

Takže v magnetice došlo k posunu a dnes to můžete vidět a můžete vidět, že to, kam to vedlo, je dokonalé. Neboť toto je atribut, jenž promlouvá k DNA, kterou potřebujete mít nyní, v této době. Nástroje, jež máte po ruce, jsou velice, velice odlišné od těch, které jste měli při svém narození. Právě proto tu někteří z vás jsou. Někteří říkají: “Toto je energie, na niž jsem čekal,“ a máte pravdu. Je. Někteří prohlásili: “Toto je energie posunu a změny,“ a měli jste pravdu. Je. A jestli chcete další důkazy ohledně magnetismu, já vám říkám: běžte se podívat na vědu. Vyhledejte si pár věcí a prozkoumejte odchylky v posledních letech. Uvidíte, že přišlo to, o čem jsem mluvil v r. 1989.

 

Podívejte se na toto: Heliosféra Slunce se mění. Co dělá právě nyní? Kde je právě teď? Pokud uděláte určitý výzkum, budete překvapeni, až zjistíte, že je na své vůbec nejnižší úrovni. Heliosféra Slunce, chci říci, magnetismus Slunce je na tom nejnižším bodě, který kdy na planetě měl. Je to mnohem méně, než v době vašeho narození, stejně jako je tomu u magnetické mřížky. Protože, změříte-li gaussy mřížky, zjistíte, že zeslábla. Je více ohraničená. Stejně jako magnetická energie vysílaná Sluncem. A to všechno má, drahá Lidská bytosti, důvod. Je to tím, že tyto magnetické atributy jsou elegantním způsobem jemně vylaďovány, aby promlouvaly k vaší DNA, přesně jak jsme řekli. Běžte si najít, co jsme vám pověděli. Podívejte se na to. Nemůžete popřít, že jsme říkali, že k tomuto dojde. Mohli byste konstatovat, že se to stává záznamem naší činnosti v oblasti předpovědi. Nicméně, ve skutečnosti je to záznam toho, že vše souvisí s tím, co jste vy sami pro sebe na planetě stvořili.

 

Je to skvělé, že, vidět, co lidstvo vykonalo pro lidstvo? A začíná to u majáků jako jsou ti zde v místnosti, jako jsou ti, kteří toto čtou a poslouchají. Musíte pochopit, že toto jsou věci, které jsme zmínili jako potenciálně proveditelné a potenciálně manifestovatelné těmi, kteří by nesli dostatek světla k prozáření temných míst. Tyto věci nebyly předloženy za tím účelem, abyste převedli kohokoliv na svůj systém přesvědčení nebo aby existovali ti, kdo by přišli na takováto setkání či seděli v těchto křeslech. Ani proto, aby bylo mnohem víc těch, kteří by si četli tato slova, spíše proto, aby se světlo šířilo po planetě, aby ostatní zahlédli temnotu a objevili to, co odhalit potřebují.

 

Pokud se podíváte na vědomí planety a na ty, které jsme nazvali indigovými dětmi, ony jsou dětmi nového vědomí. Nazývejte je, jakkoliv chcete. Jak vysvětlíte tyto nové lidi? Když jsme vám sdělili, že dojde k posunu vědomí lidstva, a vy nyní před sebou vidíte tolik dětí mluvících mnoha jazyky, které jsou skutečně velmi odlišné, co říkáte? Je to náhoda? Jen se zeptejte rodičů, jen se zeptejte učitelů. Dochází k celosvětovému fenoménu. Ty děti jsou jiné, mí drazí, protože takové být musí, aby stvořily to, co přichází. Je to tu. Ty věci, které jsme zmínili jako možné, jsou tu.

 

Pohlédněte na to, co jste udělali nedávno. Mluvím nyní v zásadě a hlavně k Američanům, kteří tu sedí, kteří naslouchají, kteří čtou, neboť toto je jejich země. Znovu vám připomínám, že jste učinili nemožné. Vybrali jste indigového vůdce. Tudíž může přijít odlišné myšlení – myšlení mimo rámec politiky v takové podobě, jak byste možná čekali. Před 20 lety by to nebylo možné a mluvili jsme o tom již dříve. Vy jste učinili to, že jste vyvolali potenciály toho, co jsme my vždy viděli přicházet. Dovolte mi říci, mí drazí, že byste vůbec nikdy nebyli schopni postoupit na tato místa, jak jsme říkali, nebýt příspěvku tohoto muže. Objevil se v pravý čas a vy jste ho zvolili v pravý čas do úřadu, a my jsme to viděli přicházet.

 

Vyhledejte si, co jsme říkali, protože to můžete mezi channelingy Kryonových slov nalézt. Před 8 lety jsme vám řekli, že dojde na indigové vedení a potenciál byl velký. Najděte si to! Dokazuje to, že ten potenciál tam byl a vy jste to dokázali. A to by vám mělo říci, že před 8 lety byly jasně vidět potenciály toho, kam kráčíte, protože byly tak silné. Ač by se našli tací, kteří by řekli, že nikdy nemůžete mít na Zemi mír, já vám povím, že existuje ohromný potenciál, že ho mít budete! Ačkoliv říkali, že byste nikdy do úřadu prezidenta nezvolili barevného muže, vy jste to učinili!

 

Dovolte mi, abych vám načrtl obrázek některých potenciálů a předvedl vám, kam to vede, neboť jste si to zasloužili: Když jste přišli na tuto Zemi, každý jeden z vás měl karmický otisk. Je to součást systému. Starodávné národy, které vám vysvětlily karmu, jsou přesné, protože jde opravdu o systém. Je to systém nedokončených energetických záležitostí a vždy bude. Jenže v této nové energii, což jsme vám též řekli před 20 lety, ji můžete zcela vymazat. Systém zůstane systémem, neboť většina lidstva si přeje, aby zůstal. Většina lidstva ho využívá a bude v tom pokračovat, ale vy nemusíte.

 

Před 20 lety byla myšlenka vymazání vašeho karmického otisku považována za směšnou, ošklíbali jste se nad ní. Před 20 lety jsme povídali, že můžete změnit svůj astrologický otisk. Jen si to vyhledejte. Tak mocná je Lidská bytost v této nové energii. Tyto věci, které vštěpují vaší osobnosti vlastnosti, které se zdají utvářet toho, kým jste, jsou všechny změnitelné. Dnešní učení [dřívější seminář] o dolování v Akašických záznamech, tedy o tom, že jdete a vyzvednete si to, co jste získali z předchozích výrazů [životů], je proveditelné. Pamatujte, nebyli jste odjakživa tímto astrologickým znamením jako nyní. Jak by se vám líbilo si jít vyzvednout nějaké, které se více hodí k tomu, kým jste dnes jako Pracovník Světla? Dá se to udělat! Je to vaše DNA, jelikož Akašický záznam je ve vaší DNA. To jsou počátky oněch nástrojů, které jsme předvídali. Jsou to věci, které se v této době začnete učit zvládat, které byly v průběhu historie jen pro ty vzestoupené, pro mistry. Přesto se tu nyní vy nacházíte v této nové energii posunu a máte schopnost je provést.

 

Během minulých měsíců jsme o tomto novém akašickém nástroji mluvili mnohokrát. Můj kolega to dal dohromady podle mých pokynů a začne to učit dokonce ještě důkladnějším a přesnějším způsobem než dnes. Pracovníci Světla to musí vědět. Nakonec na to musíte vznést nárok. Já vám povím proč: protože Pracovník Světla bude tyto nástroje potřebovat, aby přežil, aby setrval na planetě déle, aby se vymanil ze strachu a dramat.

 

Nyní bych vám rád řekl, že když toto všechno pustíte, přijdou ty věci, které si přejete manifestovat. Doslova: ten strach, frustrace, kombinace toho, co jste si přinesli s sebou, jsou tím, co vám brání otevřít ony dveře [ty duchovní dveře k vašemu Vyššímu Já]. To jsou právě ty věci, které – jakmile se jich zbavíte – povedou k manifestaci věcí, které potřebujete. Snad vaše představa toho, co potřebujete, souvisí s prací, již byste dle svého cítění měli dělat? Možná chcete v této části života manifestovat nadšení z věcí, které máte? Přijde to jen s vaší vnitřní změnou, změnou, o níž jsme mluvili. Toto jsou v této době nové nástroje, které začínáme vyučovat.

 

A teď se vám chystám říci, že tyto věci budou vyučovány po dlouhou dobu, neboť existují mnozí, kteří je potřebují, a ti to musí slyšet. Existují tací, kteří říkají: “Tak, co se stane v budoucnosti? Dej nám nějakou představu, Kryone. Co se stane? K čemu to všechno směřuje, jaké jsou potenciály?“

 

Nabídnu vám některé z potenciálů týkajících se lidské manifestace v dalších dvou generacích. Proto se tedy tyto potenciály mohou objevit během přibližně 50 let. Předvedu vám některé potenciály, které se rýsují velkolepě a vznešeně, protože takové jsou. Bez ohledu na to, co si myslíte, že se na této planetě děje, nové vědomí Lidské bytosti bude ve vaší budoucnosti hrát velkou roli. Pomyslete: každé dítě se rodí jako indigový otisk [nová energie]. To dělá magnetická mřížka planety, protože nejen promlouvá k vaší DNA, ale také nastavuje energii těch, kteří se rodí. To je především ten důvod, proč se posunula. Milióny děti vyrůstají s vědomím odlišným od toho, jaké jste měli při svém narození vy.

 

Až vyrostou a začnou sami sebe vyučovat [Indiga učit Indiga], uvidíte posun a změnu. A mohla by to být také zajímavá změna. Nebude to něco, co byste očekávali. Protože dokonce i mezi nimi existují rozpory, čímž chci říci, že ani oni se neshodnou na vhodném způsobu projevení soucitu s planetou. Umíte si to představit? Neshody ohledně způsobu projevení soucitu planetě? Integrita soucitu! Někteří to budou chtít uspíšit. Někteří si budou myslet, že se dá koupit. Takže, co se vám snažíme říct: i mezi nimi jsou sporná témata a zahlédnete mezi nimi šarvátky. Než se to uklidní, nebude se toho moc dít. Je to hodně odlišné od čehokoliv nového, co k vám přichází? Odpověď zní: ne.

 

Já bych ti rád připomněl, drahý Lemuřane, jak dlouho trvalo tobě jako Lidské bytosti ve fázi rozběhu vůbec začít chápat věci jako upřímnost a čestnost. Nepřicházejí snadno. Nejsou vrozené, proto musí být rozvinuty. Představují esenci odpovědnosti a částečky božství ve vaší DNA. Nezačínáte takto – s plně vyzrálou kultivovaností a střídmostí. Místo toho do ní dorůstáte. Aspektům kultivovanosti je třeba se naučit, a to jste udělali. Trvalo to dlouho, přesto jste tu, v další učební fázi evoluce.

 

Bude to trvat dlouho, než bude nová energie běžně dostupná. Nebude to vždy vypadat, že existují synchrocity podobností, přístupů či jedinečnost myšlenky. Nezalekněte se toho. Nechte vše volně vyvíjet a pravda si najde svou nejvyšší úroveň a věci, které mají být nahoře, se tam dostanou. To bude největší rozdíl mezi touto a tamtou dobou.

 

Něco vám povím: Jako první u těchto dalších dvou generací si všimnete změny ve věcech, u nichž byste nikdy změnu neočekávali. Mnozí z těch, kteří toto poslouchají, řekne, že to, co se vám chystám řici, je nemožné, protože tady mluvíme o proměně základní lidské přirozenosti. Jak se k sobě vzájemně chováte? Co si jeden o druhém myslíte? Co považujete za správné a vhodné? Jaká je první reakce na výzvu? Drama, žárlivost? Dojde ke zjemnění věcí, které nejsou v životě nepatřičné. Tyto položky představují dualitu, a ta dualita se mění.

 

Během dvou generací přijde den, kdy věci nebudou takové jako dnes. Nakonec to bude zrcadleno vedením uvnitř vlád. Vůdcové budou voleni pro svůj soucit s těmi ve svém okolí, a pro své dobré nápady ve prospěch svého okolí, ne jen proto, že jsou oblíbení či mají charisma. Umíte si představit takovou změnu?

 

Umíte si představit změnu v úsudku? Říkáte: “No tak, počkej chvíli, Kryone, zdravý rozum je zdravý rozum.“ Ne, to není. Zdravý rozum je dynamický: Je to jednoduše vaše představa toho, co přirozeně funguje v rámci současného vědomí. Jenže co se stane, když se vědomí změní? Atributy zdravého rozumu udělají totéž. Já vám povím, že kdybyste se za 50 let mohli účastnit nějakých setkání v duchu toho, co oni považují za zdravý rozum, vyvedlo by vás to z míry. Doslova to odporuje vašim očekáváním. Podívejte se na to, co se událo za posledních 40 let v Americe: Pohlédněte na to, co jste byli schopni otevřeně diskutovat, probírat a změnit. Podívejte se, co jste právě provedli se svou zemí, navzdory vší původní “kulturní lidské přirozenosti“. Učiňte to prostě nyní znovu! Zesilte to. A já vám povím to, že celá představa ohledně lidské přirozenosti a zdravého rozumu se změní a stejně tak se změní cíl, samotný účel vašeho bytí

 

Očekávejte pomalý posun směrem od takové formulace cílů, jak ji znáte. Neboť právě nyní si stanovujete cíl jako věc, jíž chcete dosáhnout, a pak vám ti z “průmyslu svépomoci“ řeknou, že pokud někam chcete dojít, máte si tam sami sebe vizualizovat. To se změní. Mohli byste říci: “Kryone, co se stane, pokud nejsme schopni si vizualizovat, čím chceme být? A tak to být musí, protože- jak se tam jinak dostaneme?“ Co když si nevizualizujete to, co chcete, ale namísto toho si vizualizujete koncept, o němž nemáte žádnou představu? “Kryone, jak tohle může fungovat? Vizualizovat si něco, co neznáš? Jak by mohlo fungovat tohle?“

 

A co takhle společnost, které je vštěpováno: Stanovení cíle probíhá tam, kde Lidská bytost stojí sama před sebou a dalšími Lidskými bytostmi a říká: “Chci, aby můj cíl byl tam, kde skončím v důsledku dokonalého scénáře synchronicit, cokoliv to znamená, což obohatí mne a ty v mém okolí.“ Umíte si představit, jak by se toto hodilo do společnosti, do kultury, kde Lidské bytosti od počátku uznávají, že chtějí vhodným způsobem zapadnout do příslušné skládačky, která náleží stvoření? Nastavení cílů: nikoliv vizualizace scénáře, ale energie, energie přiměřenosti. A právě tam směřujete.

 

Je možné, že by se Lidské bytosti vyvinuly až tak dalece? Ó, Lidské bytosti, pohlédněte na to, co jste učinily za posledních 30 let. Pomyslete na to, co byste mohli dokázat za dalších 50. Vědomí se pohybuje rychle. Lidská přirozenost se mění. Zdravý rozum se mění. Stanovování cílů se mění.

 

Dám vám další potenciál: Navzdory všem očekáváním a tisícileté historii se dokonce duchovní atributy toho, čemu říkáte náboženství, na planetě začnou měnit a mírnit. Nemusíte koukat příliš do dálky, abyste pochopili, že někteří z klíčových hráčů planety, kteří mají co do činění s tím, čemu říkáte organizované náboženství, mají problémy. Je to tím, že z jejich učení jsou cítit způsoby staré energie. Není aplikovatelné na skutečný život, jak ho vidí mladí lidé, a proto mladí prchají z členské základny církví. V žádné z nich nevidí životní realitu. Doktríny jim nepřipadají potřebné ani pravdivé. Vidí to jako starou záležitost. Rozhlédněte se, je to zjevné již nyní.

 

Organizované církve se začnou měnit. Některé dokonce ustoupí od mytologie, již vyučovaly po tisíce let. Namísto toho se začnou věnovat klíčovým tématům a nalézat pravdu, jež znovu přitáhne mladé lidi. Budou předloženy představy Boha, které budou dávat smysl nové generaci. Organizovaná církev bude vzkvétat, ale bude vzkvétat kolem jádra, které bude mít mnohem větší integritu, než kdy mělo. Mnozí z vás toto slyšet nechtěli, ale je to pravda v rámci oněch potenciálů. Jde také o přiměřený potenciál, neboť většina planety nebude věřit, tak jako vy, ani si nebude číst takováto slova. Nicméně, většina planety hledá Boha svým vlastním způsobem a bude potřebovat ke své víře své vlastní přesvědčení, že Bůh je přítomný a moudrý. Je to otázka dvou generací všech těch na planetě, pokud jde o jejich vlastní náboženství a o to, co shledávají vhodným a nevhodným. To se změní.

 

Jak jsem řekl dříve. Sledujte, co udělá nový papež. “Kryone, není žádný nový papež.“ Ach, vážně? To závisí na tom, kdy toto čtete, a pokud to čtete a existuje nový papež, tak dávejte pozor. Jelikož tento jednotlivec bude muset provést ohromnou změnu, jestliže si jeho systém má být schopen udržet svou církev… a mohl by. Až se tento muž posadí na křeslo, bude existovat potenciál velké změny. Musí to tak být, aby udrželi svůj systém.

 

Toto leží před vámi. Má to cosi společného s očištění integrity všech věcí ve vaší společnosti. Co jste viděli během posledních 3 týdnů? Kolik vůdců bylo poraženo v důsledku toho, že se na něco přišlo? Všimli jste si? Že by nějaké infekce související s tématem integrity? [úsměv] Odpověď zní “ano“. Je načase a vy to víte. Já vám povím, že existují ještě tři další vůdci, kteří se třesou strachy, abych tak řekl. Uvidíte. Nastal čas, aby byli kvůli oněm věcem povoláni k odpovědnosti, ne? A vy to děláte.

 

Říkám to, protože existují tací, kteří to potřebují slyšet, kteří toto čtou či naslouchají: Nebojte se toho, co se děje ve vaší zemi, Američané. V tomto okamžiku v čase, s potenciály na pravém místě, vám zaručuji, že tyto věci pominou a přijde doba, kdy budete pohlížet zpět a říkat: “Díky bohu, že jsme tím prošli.“ Až budou činěna na základě integrity rozhodnutí ohledně vašich klíčových ekonomických témat, vypěstujete si ekonomiku, jež bude dávat smysl. Právě nyní pravidla měníte, pokud jste si toho nevšimli, ve všech oblastech. Takže, zatímco se zdá, že se to zhoršuje a zhoršuje, a vy se snažíte rozhodnout, co v každé jednotlivé chvíli udělat, abyste zachránili to nebo ono, upravilo by se to samo, pokud byste použili princip integrity. To co děláte, prořezává vaši ekonomiku. Jakmile doroste zpět, bude silnější, než bývala.

 

Systém bude fungovat lépe. Posléze bude více pracovních míst než kdy předtím. Bude to fungovat! Vzpomenete si pak, že jsme to viděli? Že jsme vám řekli, že to přichází? Dokonce jsme zmínili první instituci, která se zhroutí nejdříve, a došlo k tomu! Můžete si to přečíst ve zveřejněných Kryonových pracích a oslavit to. Řeknu to znovu: vyzývám vás, abyste svou recesi oslavili! Můžete? Zvládnete tím projít. Dějiny na to budou pohlížet jako na ekonomickou renesanci. Dostane vlastní pojmenování, dosud neslyšené, dosud ničemu nepřidělené, které v sobě má energii oné myšlenky. Je to renesance americké ekonomiky – nový začátek tak významný, že během dalších dvou generací bude utvářet způsob vašich obchodních jednání a vytvoří pro ostatní model toho, jak to udělat.

 

Do dvou generací dorazí největší soupeř na Zemi, s ohromnou vlastní ekonomikou konkurující dokonce té čínské. Bez ohledu na to, co Čína dělá, kolik lidí má, tato nová ekonomika bude úspěšně konkurovat – protože Čína postupuje pomalu a musí zorat své vlastní historické vědomí, aby došla k cíli.

 

Existuje celý jeden kontinent, jenž čeká na uzdravení. V současnosti na něm probíhají války a občanské nepokoje, a je tomu tak od dob vašeho narození. Momentálně je nemocný, ale nebude mu špatně natrvalo. V celé záležitosti jsou zapojeny milióny a milióny jednotlivců, a ještě to ani nevědí. Protože stejně jako téměř u všeho ostatního – je to navzdory všemu očekávání.

 

Co se stane, když uzdravíte kontinent? To uvidíte, neboť bude uzdraven. Až k tomu dojde, místní zjistí, že jsou schopni vybudovat ekonomiku stejně dobrou jako je ta vaše, protože vy jste nastavili standard! Až budou začínat, budou koukat na vás. Mluvíme o Africe. Mluvíme o potenciálu skupiny států, které se nakonec vynoří pod názvem Africká unie [nebo něco podobného]. Půjde o ještě větší slepenec, než jsou Spojené státy, vytvořený a modelovaný stejným způsobem, se stejně utvářenou ekonomikou. Milióny lidí budou zapojeny téměř okamžitě.

 

To, co vy tu řešíte při své recesi, budou oni vnímat jako energii, s níž začnou. Tím se liší od ostatních vynořujících se ekonomik. Mnohé z nich začínají, rostou a kráčí skrze všechny ty chyby, které jste během svého růstu učinili vy. Ale Afričané nepůjdou oním 200 let trvajícím vírem jako vy. Uvidí Ameriku a převezmou od vás to, co je učíte. Tento “uzdravený“ kontinent bude chtít to, co vy máte. Budou chtít mít své vlastní bohatství a budou chtít mít své vlastní bankovnictví, osvobozené od velké hrabivosti. Budou chtít mít všechno to, co činí společnost velkolepou a významnou, a nebudou mít žádný problém s jejím financováním. Mnozí jsou připraveni přispět k vytvoření nové společnosti tam, kde existují dlužníci u půjček na firemní záležitosti a bydlení. Jakmile vezmete milióny a milióny lidí, kteří již nejsou v módu přežívání, budou chtít domovy, školy, továrny a pozemky. Vyhlížejte to. Je to nevyhnutelné. Začne k tomu docházet ještě za vašeho života. Podívejte se, co se stalo v Číně navzdory nekapitalistickému vedení, a teď tu představu rozšiřte pro Afriku.

 

“Nuže, Kryone, ještě jsi se nedostal k tomu velkému tématu. Terorismus.“ Předpokládám, že si myslíte, že Kryon neví, že existuje? Poskytnu vám pár informací, které byste nečekali. Terorismus nikdy neporazíte prostřednictvím terorismu. Starou energii neporazíte silou. Jednoduše to nebude fungovat. Zkuste to. Pokaždé selžete. Jakmile někde oheň uhasíte, rozhoří se jinde. Je to trvalý neúspěch.

 

A takto nad ním zvítězíte. Porazíte ho prostřednictvím nového vědomí nového lidstva. Na této planetě přijde čas, nebude to až tak dlouho trvat, kdy samotné uvědomění si myšlenky terorismu bude pro Lidskou bytost nestravitelné, neboť již bude chytřejší. Čím méně to bude fungovat, tím méně ho bude. Jelikož to už znovu nepovede k žádoucímu výsledku… a pak je rozumné v tom nepokračovat. Dokonce z toho nevzejde ani strach! Namísto toho to vyvolá jen znechucení, dokonce i mezi těmi, kteří kdysi měli pocit, že jde o jedinou možnou cestu. Chápete, co říkám?

 

Též dojde k renesanci u velice starých východních náboženství a k respektování jako nikdy předtím. Nastane doba, kdy sama myšlenka “zabíjení ve jménu Boha“ bude viděna jako barbarská. Východní náboženství se spíše pokusí obracet na víru ty ve svém okolí prostřednictvím fungujících systémů a myšlenek vytvářejících harmonii a přitahujících nové členy.

 

Tolerance se uchytí hlavně proto, že se vůdci stanou jejich mladí, a tito mladí lidé budou mít koncepční plán velice odlišný od staré energie. Budou naprosto chápat, že násilí mír nestvoří. Další fundamentalisté mnoha jiných náboženství, kteří o sobě dávali dřívě vědět skrze své násilné způsoby, začnou též zjišťovat, že násilí jim nepřivede nové členy – toho je schopna jen harmonie. Myslíte si, že to je vše šílenost, podle toho, co jste zatím viděli, že? Začne se to měnit. Dejte tomu čas. Ale nestane se to bez pracovníků Světla, mí drazí.

 

Použijeme jednoho obratu vaší kultury, mám ho od svého kolegy: “Nikdo nevidí, co se děje pod pokličkou.“ To se týká vás. Protože čím více světla vnesete na tuto planetu tím, co víte, tím, že se dotýkáte Vyššího Já, že jste na světě déle, že pracujete s Akašickými záznamy, vnáší to na planetu – aby je ostatní uviděli – světlo i tam, kde dříve panovala temnota. Tak to funguje. Tak to vždy fungovalo a vy to nyní začínáte jasně vyznačovat. Tak tedy, pochopíte, proč tu jste.

 

Je to počátek křížení energií a vy jste přímo před tím, mí drazí, a právě z tohoto důvodu tu jste, každý jeden z vás. Poslouchejte: v této místnosti a mezi čtenáři jsou někteří, kteří v minulém roce prošli hrůzami. Chci vám říci, že vím, kdo jste. Existuje obrat “železo ostří železo“. Stejně jako když kovář tluče do kousku železa, dokud je do ruda rozžhavené, aby se mohlo po vychladnutí stát nástrojem, jste také vy tvarováni. Poté onen nástroj pokračuje vyráběním dalších nástrojů a ty dělají další nástroje… Víme, čím jste prošli a blahopřejeme vám, že jste na druhé straně toho všeho vyšli se světlem ještě zářivějším než na začátku.

 

Jsem si vědom své rodiny, a ta je tady. Jsem si vědom témat, která tu jsou. Uvědomuji si potenciály, které tu existují. Takže já ti říkám, drahá Lidská bytosti žijící ve 3D, přijmi všechny ty nové dimenze a důvěřuj jim. Důvěřujte neviděnému. Nesestavujte si obraz z toho, co si myslíte, že existuje, jen na základě oněch tří dimenzí, do nichž jste se narodili. Začněte nyní, nastavte energii přiměřenosti, začleňte sami sebe do oné skládačky synchronicit a prohlašte: “Kdekoliv skončím, bude to správně, neboť to pomůže planetě.“ Tak to dělali mistři, a stále dělají.

 

A to je poselství dnešního dne. Nemohu odejít, aniž bych vám řekl, že tohle je pro vás velice osobní záležitost. Když zatlačíte do oněch dveří k Vyššímu Já, cokoliv to pro vás znamená, a sedíte o samotě, ucítíte, jak se před vámi začíná objevovat rodina. Pocítíte, jak do vašeho života vplouvá rodina, která s vámi zůstane v každém okamžiku. Vůbec nikdy nebudete sami a nikdy si nebudete připadat osamělí. V oné rodině pobývám já, neboť já jsem vaší rodinou.

 

A tak to je.

KRYON

 

(pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.)

 

zpět