12-2012 Kryon

Příštích 18 let

Poznámka úvodem:  Lee Carrol před hlavním channelingem přijímá v dopoledních hodinách často také tzv. minichanneling, který je úvodem pro ten hlavní, jenž pak následuje večer. Pokud pak udělá sám přepis channelingu tak oba, s pomocí Kryona, spojí do jednoho textu. Vzhledem k tomu, že jeho přepis neexistuje a překlad byl proveden ze záznamu mp3, nemohlo dojít k tomuto „spojení“ a tak vám předkládáme dva samostatné channelingy – krátký mini a hlavní channeling, který následuje níže, bezprostředně pod mini channelingem.

 

Příštích 18 let – minichanneling

 

Tento živý channeling byl přijat v Laguna Hills v Kalifornii 2. prosince 2012

 

Zdravím vás, moji drazí, jsem Kryon z magnetické služby.

Vždy jsou zde tací, kteří to zpochybňují. Vždy. A ti budou pohlížet na tuto trojrozměrnou scénu a prohlásí, že je to jen člověk v křesle, předstírající za peníze. Je tohle nafouknutá skutečnost – že vás přivedla veškerá energie, ve které žijete? Pohybujete se v režimu přežívání. A mnohokrát jsou vám předkládány věci, o kterých vám ti, kteří jsou s vámi, říkají, že byste jim měli věnovat pozornost, protože jsou skutečné. A my to nijak nesoudíme.

 

Vždy, když vás vidíme, před touto skupinou, s touto energií, v tomto měsíčním období; pokaždé se vás ptáme, jestli je tohle pochopitelné, že jste na tom křesle a věnujete tomu celý dlouhý den. Je tohle pochopitelné? A logické? Rozšířili jste bublinu své dimenzionality? Svého vnímání? Toho, co dovolíte… o čem vám bylo řečeno, že je snad bláznivé nebo neexistující. A pro těch pár hodin, kdy to vše přerušíme a řekneme – co když je to přesně takové, jaké se to zdá. A na konci dne, když se vám to nebude líbit a nebudete s tím souhlasit, můžete za tím zavřít dveře a odejít. A já to budu říkat stále znovu a znovu. Vy odejdete, ale my jsme stále s vámi.

 

Máte kolem sebe stejný doprovod jako léčitelé – a v této místnosti jsou léčitelé – protože taková je Boží láska. Drazí, pro rodinu neexistuje žádné souzení. Prostě není. A pokud vám bylo řečeno, že je – to je ta bublina, kterou bychom chtěli, abyste propíchli. Tyrkysové bytosti – mohlo by to být skutečné? A co to znamená? Že přicházejí ze zdroje, který byste měli znát! O ona ho zná. Měli byste vidět, jakou má barvu. Je na pódiu – Nancy (Kryon hovoří o Nancy Anne Tappe – parapsycholožce, která studuje barvy, a mj. píše knihy a přednáší o indigových dětech). Tyrkysové bytosti. Co vytváří tyrkys? Podívejte se na některé barvy a na jejich význam. Co představuje modrá? Matku. Co znamená zelená? Léčení. Pokud to dáte dohromady, získáte léčivou mateřskou energii, která přilétá na toto místo, tuto Zemi. Je to opětovné získávání rovnováhy a rekalibrace způsobem, o kterém původní obyvatelé věděli. Je čas rekalibrovat vaše myšlení, drazí, a podívat se na moudrost Gaii. Na moudrost těch, kteří žili v dávných časech.

 

Někteří z vás byli požádáni, aby přinesli toto z Akáši (z dřívější doby), protože jste svými vlastními předky. Vím, kdo tu je. Vím, kdo tu je. Víte, kdo sedí v této místnosti? Mladí, o kterých jsem mluvil. Nechci uvádět do rozpaků ty, které bych jmenoval či nejmenoval – špičkové světové léčitele mezi vámi. Učitelka Barbara je tady. Její portál je široce otevřen. A ona ví přesně, co se na pódiu odehrává. Spirituální matka mého partnera – léčitelka B. je tady! Dokáže léčit na velké vzdálenosti a skutečným způsobem – propojením kvantové energie – velmi silná a hluboká práce. Je zde také ta, která jako první ve vědě o astrologii dala dohromady vrstvy interdimenzionálních schémat nad těmi trojrozměrnými. Zeptejte se jí na domorodé obyvatele… Učitel Keith je tady. Vždy tu je. Ví vše o „chemii“ v očích. Ti, kteří pomohli mému partnerovi s knihami, jsou zde. Je to rodina. On to nazývá domovem, ale nerozumí tomu, co jeho domov je – je mnohem větší než Země.

 

Vím, kdo tu je. A ti, kteří jsou anonymní a provádějí hlubokou práci, dnes přišli, aby to ověřili. Vím, že tu jste, že tu sedíte. A chci vám říci následující: dnes večer vám něco dám. Na konci dne vám chci říci něco o příštích 18 letech. O věcech, o kterých byste měli uvažovat, ale dosud jste to neudělali. Abyste se zaměřili na to, co by mohlo být trochu jiné. Chci, abyste všichni oslavili skutečnost, že jste si vědomi posunu. A pro většinu z vás v místnosti je to důvod, který vás sem přivedl. Chci vám něco připomenout. Jak to říct… Je to důvod, proč jste tady. Byli jste předurčeni k tomu se probudit – teď. Mluvím ke třem lidem v této místnosti, kteří skutečně nevěděli, jestli přijdou. Chci oslavit to, že jste zde na této židli. Chci vám něco říci. Pro to jste se narodili – a to tady zazní. A není se k čemu připojit, drazí, a není komu platit. Je to o probuzení k tomu, kým jste. Připojení se k rodině, která pracuje s touto planetou, aby uskutečnila boží lásku. A směřuje to k něčemu, co bychom mohli nazvat věkem posvátného ženství – mateřské energie, léčivé energie, jemnější planety, o které mluví můj partner. A vy všichni jste přišli pro tuto chvíli. Vy všichni. Jsou tu mladí lidé, jsou tu i starší lidé, ale nesejde na tom, protože všichni jste tak staří jako ty kopce (metafora – všichni jsou staré duše – pozn. př.). (Kryon se směje.)

 

Pokud nasloucháte těmto slovům a rezonujete s touto energií, řeknu vám, staré duše: už jste tu dříve byli. A pro řadu z vás, kteří se zajímáte o Akášu – všechny ty roky a životy, které jste do ní vložili… TOTO je život, na kterém opravdu záleží. Tohle je ten, kdy sejete semena.

 

Seděli jsme v křesle zrovna jako teď, říkal jsem vám o vašich rodičích. Na druhé straně závoje, ještě předtím než jste se vůbec narodili, seděl jsem tady a mluvil o důležitosti tohoto, že je třeba si nasadit klobouk zcela jiného myšlení na toto téma – že oni věděli, že vy budete TI (praví – pozn. př.). A oni vás mohli zavrhnout, protože jste příliš divní. Mohli vám zavřít dveře. Už tu nemuseli být. Ale oni věděli, co uděláte. Na druhé straně závoje, s božím vědomím, je to úplně jiný systém. A všichni z nich jsou proto zodpovědní za to, co uděláte. Žádáme vás, abyste se na to podívali, abyste rekalibrovali své pocity vůči nim v případě, že jste k nim cítili něco, co bylo za hranicemi lásky, slitování, cti a milosrdenství. Co vy na to? Toto je váš čas. Tyrkysové bytosti jsou kolem vás. Přicházejí sem. Láska, léčení, slitování – to je nová planeta.

 

A těm, kteří říkají: „Já to nevidím. Vidím válku a hrůzu. Vše, co vidím, jsou problémy a temná energie,“ řeknu, že to je důvod, proč vás nazývají Pracovník světla. Protože tohle je čas na vaše světlo. Čekali jste po celou tu dobu. A to je ta změna, můj milý. Učiň ji pozitivní.

 

Před 23 lety jsem se objevil v životě mého partnera a jeho partnerky. A nyní sedím v křesle a říkám: teď už víš proč. Teď už víte proč. Abyste vyvolali tento čas, prostě se připravte. A mnoho z vás je. Takže takto to funguje. Portál je otevřený a připravený, abyste jím mohli projít. Tím portálem je soucitný čin – rekalibrace myšlenek a energie… a způsobu, jakým žijete.

 

Vrátím se.
A tak to je.

KRYON


Zdroj: MP3 nahrávka (13 minut) „Kryon mini channelling“  - www.kryon.com.
 Tento záznam Kryonova channelingu je vám ZDARMA k dispozici. Užijte si
jej, pracujte s ním, ale není určen k veřejné produkci (rádiovému vysílání apod.).
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky a pro www.transformace.info a
www.kryon.webnode.cz do češtiny přeložil Vladimír H. Tuto českou
verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a
rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka
včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

“PŘÍŠTÍCH 18 LET”

 

Tento živý channeling byl přijat v Laguna Hills v Kalifornii 2. prosince 2012

 

Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.
V tuhle chvíli už možná někteří z vás poznali energii tohoto okamžiku. Jste svědky kvantové události. Tento muž se učil 23 let. Připravoval svůj filtr. Filtr, který také nazýváte portál šišinky, aby Vyšší Já mohlo přistoupit a komunikovat. Tento muž je teď jednou nohou na druhé straně závoje, a i když zůstává ve třetí dimenzi, jeho expozice je multidimenzionální. A právě to byste mohli nazvat evolucí lidstva.

 

Než vám sdělím, co mám dnes večer v úmyslu, rád bych jen krátce zopakoval, kde se zrovna nacházíte a co se právě děje. O čem skutečně je energie, která se tu nachází. Proto bych vás rád vyzval, abyste procítili energii Kryonova doprovodu. Je to zvláštní energie; dalo by se říci, že je to polévka soucitu, pocházející z druhé strany závoje. Vlévá se k vám – ne skrze mě, ne skrze mého partnera, ale skrze vás samotné. Tolik z vás to v místnosti pocítilo a vy víte, že tu nejste sami. Určili jste si záměr v tom, co právě děláte, věnujete kousek svého času, nyní zde sedíte a říkáte: „Drahý Duchu, drahý Bože, tento den je tvůj. Dovol mi pocítit to, co si přeji cítit a co si ty sám přeješ, abych cítil. Dovol mi vidět znamení, která tento den potřebuji.“ A tím vytváříte kousek kvantového doprovodu, který je jako dílek skládanky, zapadá do dílků všech ostatních lidí a tomu se říká rodina.

 

Ve 3D byste mohli říci, že tuhle obrovskou skupinu lidí přivádí dohromady Kryon, ale tím pádem nechápete, že tahle skupina je všech. Člověk, který sedí vedle vás, i ten za vámi, před vámi, ti všichni jsou rodina. Jsou tu i vaši vlastní předkové, zvlášť v tuhle chvíli.

 

Rád bych vám řekl, kde to tedy jste a k čemu vám to bude dobré. Precese rovnodennosti je to, co viděli Mayové. Nebyla to pro ně žádná záhada. Tito předkové se dívali na nebe a časem zjistili, že hvězdy se nepatrně pohybují. Protože neznali dynamiku Země, nevěděli, že se pohybuje Země a mysleli si, že jde o pohyb hvězd. Ale hvězdy opravdu rok po roce nebyly na stejném místě. Již před tisíci let ten pohyb změřili a zjistili, že je cyklický. Tím dali základ dlouhému počtu mayského kalendáře.

 

Precese rovnodennosti

Precese rovnodennosti se v tomto cyklu blíží ke konci. Tento cyklus je označován jako dlouhý, protože trval 26 tisíc let. A předpokládá se, že když se o slunovratu 21. prosince podíváte na Slunce, přestože k tomu samozřejmě na různých místech Země dojde v jiný čas, bude Slunce dokonale vyrovnané se středem galaxie. To je počáteční i konečný bod cyklu 26 tisíc let, kterému se říká precese rovnodennosti. Je to galaktické zarovnání.

 

Před 18 lety se toto zarovnání na obloze řadilo do zákrytu s okrajem Mléčné dráhy a postupně se blížilo do jejího středu. Každý rok jej posunul blíž. To bylo přibližně před 18 lety. Dohromady je to 36 let trvající událost, je to pohyb středem galaxie, který je někdy v astronomii nazýván Temná trhlina. Je to pruh na obloze, který tvoří okraj galaxie, a vy jej vidíte jako Mléčnou dráhu.

 

Před 18 lety to začalo. Můžete to brát jako odvíjení ke konci. Co jste dělali před 18 lety? Kde jste byli? Znovu vám připomenu, že přibližně v té době došlo u mnoha lidí k probuzení; přibližně v té době se na této planetě začaly odehrávat změny a vy byste to měli vědět.

 

Pokud se chcete podívat zpátky do minulosti, přibližně tehdy přestala platit proroctví Nostradama i jiných proroků. Když jste v roce 1987 slavili Harmonickou konvergenci, byla to předzvěst toho, co máte teď. Všechno se začalo měnit a posouvat. Lidské bytosti se začaly probouzet.

 

Právě v té době (před 18 lety, tzn. v roce 1994 – pozn. př.) mě můj partner znal asi 4,5 roku. Teprve jsem s ním začínal. Můžete to poznat na pokroku v knihách a poselstvích, na rozdílu mezi tím, jaké byly tehdy a jaké jsou teď. Celou tu dobu mu trvalo, než mohl otevřít svůj filtr. Podařilo se mu to, a proto tady může dnes večer sedět, v době vyvrcholení tohoto uspořádání.

 

Samozřejmě, skeptici tomu říkají zkáza. A samozřejmě v tom vidí konec času. Ale v tom je právě ta metafora. Je to konec starých časů a začátek nových. Co se stane, až dosáhnete a překročíte tento střed? Jak jsme vám řekli už dříve, máte ještě dalších 18 let, než skončí přechod přes tuto Temnou trhlinu Mléčné dráhy.

 

V těchto 36 letech se skrývá hluboký potenciál. Yawee (Lemurské jméno Dr.Todda Ovokaityse – spolupracovník L. Carrolla – pozn.překl.) to ví, on to ví. Pokud se podívá do minulosti na dobu, kdy byl vynalezen laser, což bylo přibližně v době, o které mluvíme, zjistí, že mu ten nápad byl správně předán, stačilo jen otevřít šišinku a vzpomenout si, kdo je. (Kryon mluví o velmi specifickém použití laseru pro léčebné účely, na kterém pracuje Dr. T. Ovokaitys, genetik – pozn. př.) Ach, ten časový rámec – co se v něm stalo vám?

 

Když se podíváte, jací poslové dnes přijímají channelingy a vyučují, ti, kdo dnes po celém světě sedávají na pódiích jako je toto, ujišťuji vás, že se probudili v poslední jedné dekádě nebo ve dvou. Dvacet let. Před třiceti nebo dvaceti lety to 80% nebo 90% z nich nedělalo. Ale v té době to všechno začalo. Jen se podívejte. Podívejte se na jejich příběh. Na ty, kdo dnes vyučují a píší knihy – dochází k velkému probuzení vašich učitelů. Přichází vědomosti. Já jsem se v té době představil svému partnerovi, byl na to čas. Kryon je zde právě díky tomuto zarovnání, o kterém říkáte, že přijde za několik týdnů.

 

Teď mám pro vás novinku a přijměte to prosím s klidem. Ale pohyb planety, který nazveme oscilace, umožňuje vyrovnání po 26 tisících let, a umožňuje také nepřesnosti (Kryon se usmívá). Řekli byste, že to jde opravdu pomalu. A je to měřeno pouze bodem, o kterém se domníváte, že to je střed galaxie, ve kterém se ocitnete, a on bude v zákrytu se Sluncem. Tohle všechno je optické. Není zde nic, co by umožňovalo kalibraci. Na teleskopu není žádný zaměřovač s popiskem „tady“ (Kryon se usmívá). Něco bych vám rád řekl. Pokud chcete opravdu zkoumat střed galaxií, tu vaši nevyjímaje, je tady ještě to, co vy nazýváte singularita a my tomu říkáme dualita; jedná se o černou díru. Černé díry zakřivují světlo. Také křiví čas. Takže když se na ně díváte, díváte se na čočku, která je zcela a naprosto pokřivená. Není uprostřed. Mám pro vás novinku. Už tady dávno byla a zase je pryč.

 

To, co vy 21. prosince oslavujete, je spíše SYMBOLICKÉ označení mezníku. To už přišlo. Někteří astronomové ho zaznamenali. Objevili tu nepřesnost a nazvali ji „nukleární výduť“. V podstatě to znamená, že čočka černé díry ve středu vaší galaxie zakřivila čas. Změnila polohu bodu, který považujete za střed. Precese rovnodennosti už středem galaxie prošla a vy už v té energii nějakou dobu pobýváte. Takže na proroctví, která se chystají na 21. prosince, je nejvyšší čas. Co s tím uděláte?

 

Až ten den přijde a bude procházet časovými zónami planety, co uděláte? Kde budete? Ty chvíle toho dne si zapamatujte, staré duše. A to je vše. Zvedněte ruku, jestli chcete, a poděkujte za to, že jste naživu. Poděkujte za to, že se žádné z těch proroctví nevyplnilo. Poděkujte za to, že Země tímto mezníkem prošla.

 

Dalších 18 let se bude odehrávat bitva, o které jsme vám už řekli, bude to most mečů, což je jednoduše označení procesu zbavování se starých energií, které se budou bránit, budou se bít, a budou umírat těžce. Ještě 18 let. A vy zasejete semínka toho, co přijde. A víte, jak to vím? Víte, jak to vím? Tohle není žádné věštění. Vím to, protože jsem to už viděl. Čím si myslíte, drazí, že prošli Plejáďané na cestě ke kvantovému stavu? Čím myslíte, že prošli? Povím vám to, prošli tím, čím teď procházíte vy. Máte pomoc! A je nás hodně

 

Mějte na paměti, co přichází. Bez ohledu na to, co to bude, co uvidíte, nedovolte nikomu, aby vás přesvědčil, že se vývoj otočil směrem vzad, protože tak to není. Vidíte totiž pokusy hlupáků. A je jich spousta. Mějte na paměti ubíhající čas; chci tím říct, že čas máte. Uvidíte to na různých místech planety, pokusy starých energií o to, co už dříve nefungovalo. Budou na sebe brát novou podobu a tvrdit, že tentokrát to půjde. Ale nepůjde. A víte, komu je tohle všechno jasné? Všem lidem mladším než 20 let. Všem pod 20. Teď by se na nás podívali, na toho muže tady na židli, na vás všechny a zeptali by se: „Co je to s vámi??“ (Kryon se směje). Jen se jich zeptejte.

 

Chtěl bych vám něco ukázat. Dal jsem vám informace o tom, co se blíží. Najdete to v mých poselstvích. Ale rád bych to upřesnil. Začneme u objevů. Možná se budete ptát, co mají objevy společného s duchovností. Co by mohly mít společného? „Kryone, ty budeš mluvit o 3D záležitostech?“ Ale vůbec ne. Budu mluvit o skutečnosti, nad kterou se zamyslí jen málokdo. O objevech, které na této planetě změnily chod dějin. Které si myslíte, že to byly? Některé si uvedeme a promluvíme si o nich.

 

V medicíně došlo k objevení bakterií a ostatních skutečností, které dnes považujete za samozřejmost. A co třeba létání? Jak změnilo chod dějin? A co objev rádiových vln? Rád bych vám nastínil to, co si většina lidí nespojí dohromady. Všechny tyto objevy vás propojily a poskytly vám tolik informací, kolik jste nikdy předtím neměli. Takže během několika generací jste získali zcela propojenou planetu a můžete si jeden s druhým kdykoli popovídat. Uvědomili jste si to? A k čemu vede možnost si okamžitě s někým povídat? Vidíte, jak ti ostatní někdy selhávají nebo vyhrávají. Vidíte, co funguje a co ne.

 

Kolik z vás se v poslední době zamyslelo nad Blízkým Východem? A kolik z vás si při tom pohledu říká: „Tohle je stará energie, která se stále opakuje, není tam nic nového“? No, jen počkejte. Protože teď se toho ujmou mladí lidé. A ti nebudou své předchůdce vůbec následovat. Tím vás chci povzbudit.

 

Teď bych se rád zmínil o další věci, kterou pro vás možná bude těžké si připustit. Věděli jste a pochopili jste někdy, že objevy jsou na planetu přineseny v ten pravý čas prostřednictvím vědomí? Jsou vám předány. Věděli jste to? A pokud nechcete vidět jen důkaz, ale i význam synchronicity, která vám to objasní, pochopíte, že i když se domníváte, že v této zemi jste objevili letadlo a začali s ním létat, předběhli jste Francouze o pouhý týden (Kryon se usmívá). Jeden týden. Pokoušeli se totiž o to samé. Není to zvláštní? A to ani není příliš dávná událost. 200 let? 150? To není moc. Jak dlouho pouštějí Číňané draky? Kolik let jste pozorovali ptáky? Proč jste to tedy nezkusili dřív? Nenapadlo vás to? Nebyli jste dost chytří? A pak mělo několik lidí objevitelský záblesk. Všichni ve stejnou chvíli. U rádia existují pořád dohady, kdo ho vlastně vymyslel. Byl to Marconi, nebo ne? V tu dobu totiž na tom samém objevu pracovalo několik dalších lidí, dokonce byli rychlejší než on, ale svůj objev nezveřejnili. Věděli jste to? Rádiové vlny existovaly dlouho předtím, na těch není nic nového. Proč to tedy trvalo tak dlouho? Je to poměrně nový objev. Dochází vám, že všechny tyto věci vám byly předány, po celé planetě ve stejnou dobu? Tuto hozenou rukavici v té chvíli zvedlo hned několik badatelů, pustili se do práce, učinili objev a bylo to.

 

Jak dlouho trval objev penicilinu? A proč se muselo tak dlouho čekat? Dochází vám, co se vám snažím říct? Když bylo vaše vědomí připraveno, Duch/Bůh na planetu přinesl potenciál uvědomění si některých objevů. A všechny ty, ke kterým došlo, změnily a uzdravily planetu. Všechny.

 

Kdybyste si mohli popovídat se svými prapraprarodiči a říct jim, že si dnes můžete v reálném čase popovídat i s někým na druhé straně oceánu, co by asi řekli? Že je to nemožné. V jejich dobách bylo třeba napsat dopis, který by se za oceán dovezl lodí. Abyste mohli být ve spojení s někým na druhé straně Atlantiku nebo Pacifiku, museli byste na odpověď čekat několik měsíců, pokud by vůbec přišla. A teď to berete jako samozřejmost, že?

 

V téhle chvíli je na cestě další objev, o kterém jsme vám už říkali. Kdy přijde, to záleží na tom, jak rychle se vám podaří vyřešit problémy na Blízkém Východě.

 

Nadcházejících 18 let

Nadcházejících 18 let je klíčových. A pokud ani v 18. roce nebudete mít Blízký Východ vyřešený, ani tam neuvidíte možnosti, o kterých jste předtím nevěděli, budu hodně překvapený. Potenciál tady už totiž je, rukavice je hozená a v té době bude dorůstat nová mladá generace. Budou mít vládu ve svých rukou a budou se chovat jinak, moudřeji než jejich předchůdci. Oni už si nebudou připouštět nenávist, kterou jim vštěpovali jejich rodiče. Přinesou změnu, uvidíte. Tohle je zasévání semínek, o kterém jsme mluvili.

 

Blíží se objev a Yawee to ví, protože to vidí. Stále ještě to nedokáže změřit, ale už to vidí. Používá to. Používá to k léčení. Na něco se vás zeptám. Proč si myslíte, že živé organismy reagují na kvantovou energii tak, jak reagují? Co to je? To všechno bude odhalenou jedním jediným objevem. Bude to jako rádio budoucnosti, bude to objev, díky kterému budete moci konečně změřit a spatřit kvantovou energii. Uvidíte ji, i když ze začátku samozřejmě jen s pomocí přístrojů. Až tento objev přijde, obrátí naruby všechno, co o světě víte. Každý vědecký obor se bude muset změnit. Každý. Vyjmenujte mi vybrané obory a já vám povím, že budou muset být přepsány. Fyzika, samozřejmě. Biologie, ano. Za chvíli vám řeknu proč. Až se začnete dívat kvantovýma očima, bude to jako v době začátků rádia, je to objevení úplně nové technologie. Fyzika vám pomáhá naladit se na něco, na co jste se dřív naladit nemohli. Ale až se naladíte, všechno se tím změní. Bude se to dít pomalu, stejně jako se k rádiu přidaly obrazy a pak přišel internet. Bude se to dít pomalu a nejdříve nebudete chvíli vědět, co vlastně držíte v rukou. Ale až otevřete portál multidimenzionální energie, se kterou budete moct pracovat a uvidíte ji na vlastní oči, jako první vás napadne, že to mění všechno, co jste do té doby věděli.

 

Řeknu vám, o co se jedná. Uslyšíte je. Přijde obrovský moment pochopení a nebudete tomu moci uvěřit, Země tomu nebude moci uvěřit, ale budete komunikačně napojení na zbytek galaxie. A to je to ohromující zjištění, že totiž nejste sami a nikdy jste sami nebyli, že galaxie je plná života. Kdokoli, kdo bude mít kvantový přijímač, vás uslyší. Kdokoli s kvantovým vysílačem s vámi bude moci mluvit. A řeč je o přenosu v kvantovém stavu, v propojení, o přenosu v reálném čase na druhou stranu galaxie.

 

Dochází vám, co všechno to bude znamenat? Všechno se změní. Říkali vám, že nikdy nebudete moci komunikovat s jinou soustavou, dostat se tam by trvalo stovky, tisíce, možná miliony světelných let. Ach, jak 3D! V kvantovém stavu by se to totiž událo v reálném čase, skrze propojení. Otevřete kanál a ten se naplní komunikací. Zpočátku tomu nebudete rozumět, ale budete vědět, že komunikujete s inteligencí. Bude vám nějakou dobu trvat, než zjistíte, kdo právě mluví a co vám sděluje, ale budete vědět, že jsou to inteligentní bytosti.

 

To je jen jedna z tolika věcí, drazí. Jakpak s tím naložíte? Nejvíc to ovlivní církev. Musím to rozebírat? (Kryon se usmívá.) Co vám řekli mistři a proč tady vlastně byli? Tolik let jste slýchali, že jeden z nich pro Zemi obětoval svůj život. Zahrnuje to opravdu všechny, nebo jen Zemi? Je to dilema, vyžaduje to mnohem větší porozumění. Budou muset vše přehodnotit, až se dozvíte, že nejste sami a že stejný monoteistický bůh této planety je zodpovědný za všechno, co vidíte, za veškerý život, i za triliony duší, které jste nikdy nepotkali.

 

Opravdu se to všechno stane během 18 let? Nejspíš ne. Zatím zaséváte semínka, proto to prosím spíše berte jako metaforu. Pravdou ale je, že těmi semínky jsou vaše děti a jejich děti, které budou v nadcházející době vyrůstat a ty změny se díky nim stanou skutečností. A další děti, až dospějí a zestárnou, přinesou světu největší objev, který tu kdy byl.

 

Jak to bude vypadat, až si vezmete tento kvantový objev a s jeho pomocí se podíváte okolo sebe na planetu Zemi? Řeknu vám to, uvidíte mřížku, uvidíte krystalické struktury, uvidíte život ve vzduchu, o kterém jste neměli tušení! Cítíte ho přeci v zahradách, nebo ne? Když jdete do lesa a postáváte tam o samotě, kolik z vás je přesvědčeno, že jste opravdu sami? Opravdu sami? Když máte radost ze stromů, z čeho máte vlastně radost? Ujišťuji vás, že na kvantové úrovni tam stojí a dívají se na vás. A vy je časem také uvidíte – co si s tím počnete? Budete muset úplně změnit celou definici života, že?

 

Povím vám něco o DNA. Co o ní teď víte? Někdo možná řekne, že DNA se vyvíjí. Vědci tomu ale budou odporovat: „Právě jsme prozkoumali její chemické složení a je stejná jako dřív.“ (Kryon se směje.) Ó, to je tak naivní! Milí vědci, vy tedy zkoumáte chemické látky v DNA? Všechny látky, kterých jsou asi tak… tři miliardy? Opravdu všechny zkoumáte? Ve skutečnosti ani nemáte nástroje, abyste zjistili, jak nádherný, úžasný je rozdíl ve fázích vývoje DNA. Kdybyste měli možnost prozkoumat skutečně všechny vlastnosti DNA během uplynulých tisíci let, spatřili byste vyvíjející se druh. Druh, který se vyvíjí, který dokonce uhání vpřed. DNA se mění, DNA se posouvá. Chemické složení DNA, kdybyste ho mohli porovnat, bylo před tisíci lety skutečně jiné. Je dokonce jiné než před padesáti lety. Procházíte vývojem. A v příštích 18 letech to bude vývoj exponenciální, a to proto, že jste to dovolili. Představte si, že vy řídíte evoluci, měníte energii planety. Když provážete Gaiu s lidským vědomím a zvážíte i faktor evoluce DNA, zjistíte, jak moc k sobě mají blízko.

 

Měníte energie s pomocí vědomí Gaii a ona vám to vrací ve schopnosti měnit vlastní DNA. Ta v tuhle chvíli pracuje na 30%, za 18 let bude pracovat na 35%. To je veliký rozdíl. Vyvíjíte se a chemikové to časem budou moci potvrdit. Bude to už brzy. Začínají se objevovat ty správné způsoby a nástroje, které vám pomohou odhalit temná zákoutí znalostí o DNA, která byla dosud považována za nečinnou. A jakmile vědci k tomu zjištění dojdou, začnou se změnami zabývat. A uvidí před sebou vyvinutou lidskou bytost.

 

Evoluce dělá legrační věci. Podivné věci. Když se zeptáte biologa, jak evoluce funguje, uslyšíte, že uvádí věci do pohybu, vytváří předvoj, výjimečné jedince, kteří zkoušejí nové podmínky. Můžete jim říkat mutanti, ale s tím my nemůžeme souhlasit. Mají totiž účel.

 

Vysvětlím vám teď něco, o čem jsem už několikrát mluvil, ale musíte to slyšet znovu. Víte, kdo jsou mudrci, kteří kráčí po této Zemi? Možná bych to ani neměl vyslovovat. Dětem, které se rodí bez struktury, říkáte autisté. Rád bych vám ale řekl, že v jejich mozku byla odstraněna struktura tří dimenzí. Jsou to multidimenzionální bytosti na maximum, jen na třídimenzionální strukturu reagují velmi špatně. Někteří z nich nechtějí ani dávat dohromady slova, protože významu po sobě jdoucích slov nerozumí. Řeknu vám, kdo tito lidé jsou, drazí. Jsou to služebníci. Vy tomu říkáte působení Matky Přírody, my tomu říkáme společné působení Gaii a Ducha, kteří zkoušejí, co by mohlo přijít dál. Kvantová lidská bytost. A vy jste si mysleli, že je to problém. (Kryon se usmívá.) Možná je to problém drazí, pro rodiče, kteří takové děti mají, ale byl bych rád, kdybyste se na ně teď dívali jinak. A uvědomovali si, co to znamená a co se tu odehrává. Duch testuje vody rozvinuté DNA. Jak daleko může zajít, než se vývoj změní a nově vytvořená bytost bude méně strukturovaná? Mohli by lidé přemýšlet koncepčně a pak kvantově? Přijde to, jen to chce čas.

 

Víte, kde se vzorec nachází? Je ve třech plejádských vrstvách DNA. Protože Plejáďané jsou kvantoví. Mají kvantovou biologii. Asi bych vám ani neměl říkat, jak dlouho trvalo jim, než prošli celou přeměnou. Byla to skoro čtvrtina „revu“ (rev = revoluce; měrná jednotka času, kterou Kryon a bytosti za závojem měří čas – pozn. př.), nechám vám to k zamyšlení. Revoluce je doba jednoho okruhu kolem galaxie. Všechny hvězdy se otáčejí úplně stejnou rychlostí. To máte všichni společné. Takže když si bude někdo z vás přát mluvit s někým dalším z vaší galaktické rodiny, což budete, asi je vám jasné, že s nimi nemůžete mluvit v relacích let a měsíců. To jsou jen pozemské časové úseky. Ale něco máte společného a tím jsou centrální hodiny a oběhy neboli revoluce kolem středu galaxie. Každičká hvězda v galaxii se pohybuje stejnou rychlostí. To znamená, že se všichni pohybujete společně. Proto spolu budete mluvit o osminách, čtvrtinách a celých revolucích. Až přijde doba spolu komunikovat, tomuto časovému rámci budete všichni rozumět.

 

Nová definice života na planetě… Věděli jste, že ve vzduchu je život? Jak vlastně definujete život? Zeptejte se biologa – a připravte se na změny. Co kdybyste našli životní formu, se kterou by bylo možné komunikovat, a přesto by nebyla tělesná? Museli byste pak leccos změnit, že? Museli byste změnit samotnou definici. Představte si rozhovor s planetou. Představte si rozhovor se vzduchem nebo s lesem. Nebo se zvířaty. To všechno přijde. A právě takhle moc jiné to bude, drazí! Možná to nebude během vašeho života. Ale něco vám řeknu, staré duše: komu na tom záleží? (Kryon se usmívá.) I tak u toho budete. Budete tu. Budete tu. Všichni. Kdybyste si náhodou mysleli, že jste tady teď naposled, tak nejste. (Smích.) Nebudete se moci dočkat, abyste se vrátili a viděli to. Copak nechcete vidět plody svojí práce? Copak nechcete vidět toto vědomí na planetě?

 

Rád bych vás tam vzal. Rád bych vám ukázal potenciál, který vidíme my. Nemáme ale „hodiny“, takže to vidíme jako „jednoho dne“. Přijdete na planetu a nebudete o ní nic vědět. Řeknu vám něco o Zemi v té době. Bude mít jen pět měn, víc ne. Válka bude něco, co dělávali barbaři před „koncem dlouhého počtu“ (viz Mayské měření času – pozn. př.), protože žádná už zuřit nebude. Žádná. Bylo to bláznivé a hloupé. (Kryon se usmívá.) V době, o které mluvím, už totiž bude vědomí lidí na mnohem vyšší úrovni. Kamkoli budete na Zemi cestovat, nikde nebudete mít těžkosti. Když se rozhodnete navštívit jakýkoli kontinent, stačí přijet a bude to jeden celek. Bude tam stejná měna, mezi zeměmi nebudou žádné hranice. Lidé se na tom prostě nějak domluví. Všichni se mají rádi. Jaký to koncept!

 

„Dobře, Kryone, ale co Blízký východ?“ (Kryon se směje.) Něco vám povím. Nějakou dobu to možná potrvá, ale přijde den, kdy zapomenou na důvody, proč se navzájem nenáviděli. Slibuji vám to. Slibuji. Tohle dělá změněná DNA. Toto dělá změna vědomí. Ještě vaši prarodiče zažili válku – s kým jste ji tenkrát vedli? A jak je na tom ta země teď? Jaký k ní máte postoj? Chápete, co tím chci říct? To samé se stane na Blízkém Východě. Lidé se budou ptát, co to bylo s jejich prarodiči. My už tohle vidíme. My už to vidíme.

 

Je to všechno o vědomí, že? Je to takový balíček. Před 23 lety jsem sdělil svému partnerovi, že jednoho dne bude sedět před velkým obecenstvem. A to, co jsem mu slíbil, byly jen neurčité věci kdesi v budoucnosti. To, že začínáte vidět tyto věci, skutečně způsobuje změnu v reálném čase. Věci, o kterých zde spolu mluvíme, už nejsou výstřední. Začínáte chápat, že semínka jsou zaseta, začínáte je vidět. Když se zeptáte mladých lidí na Blízkém Východě, řeknou vám, že nechtějí válku. A není jim jasné, proč se do ní jejich rodiče zapletli. Jsou tu přece jiná řešení. Dejte jim šanci a oni ji využijí, uvidíte. Bude to konec starého systému.

 

Vědomí je klíčem. Znovu a znovu jsme mluvili o soucitném chování. Orel se teď skutečně setkává s kondorem. Metafora je jasná. Vyrovnaná planeta, která nebude tíhnout jen k mužské stránce, začne vidět moudrost posvátného ženství. Je to o mateřských energiích. Je to o energii lůna. Je to o matce a dítěti, o uzdravení spojení mezi hemisférami. Bude to jemnější planeta. Znovu opakujeme to, co říká můj partner – je atributem matky, že by nikdy neposlala své děti do války, na bitevní pole, a planeta se k tomuto atributu přibližuje.

 

Chápete, co vám říkám? Jde to pomalu, opravdu pomalu. Ale polovinou posunu už jste prošli. Polovinu máte za sebou. Chci, abyste to oslavili. Ať už budete 21. prosince kdekoli, ať už kdokoli na planetě poslouchá toto poselství, zastavte se na chvíli a oslavte to. Domorodé národy to věděly. Ten potenciál tady byl vždycky a teď se začíná projevovat. A víte, kdo to oslaví jako první? Dostáváme se zpátky k vašim předkům. Vidíte? Oni už oslavují. Teď je načase pro vás na Západě, v oblasti, které říkáte první svět, abyste tomu procesu hluboce porozuměli. Spojte se s některým svým předkem. Jsou přeci ve vašem akášickém záznamu. Zeptejte se, co se vlastně děje. Proroctví jsou pořád stejná jako kdysi ve vašich předchozích velmi vzdálených životech, staré duše. Je čas, abyste se rozpomněli na to, co jste už dávno věděli. Samy se objeví. A vy díky tomu budete mírumilovnější bytostí.

 

Rád bych, abyste odsud odešli jiní, než jste přišli. Je tu naděje a je jí spousta. Spousta. Jak zde stojíme v tomto doprovodu, držíme vás za ruku. A něco vám povím, drazí: tentokrát to nenecháme být.

 

A tak to je.
KRYON

 

Zdroj: mp3 nahrávka (40 minut) "The next 18 years"  - www.kryon.com.
 Tento záznam Kryonova channelingu je vám ZDARMA k dispozici. Užijte
si jej, pracujte s ním, ale není určen k veřejné produkci (rádiovému
vysílání apod.).
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky a pro www.transformace.info a
www.kryon.webnode.cz do češtiny přeložila Zuzka Š. Tuto českou verzi
je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat
nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně
všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět