12-2012 Kryon

Čas říct sbohem – Posledních 18 let

 

 

M.K.: Ještě než přistoupíme k channelingu, toto je text, který mi přišel e-mailem spolu odkazem na tento MP3 záznam:

12/12/12
JE ČAS ŘÍCT SBOHEM
Ve Staré Energii se duch (spirit) objevil před vámi a se slovy, jako ta, která čtete a posloucháte teď, vám dával rady a říkal vám, kterou cestou se vydat… říkal vám, co přichází a říkal vám, co dělat. A vy jste poslouchali své lídry, kteří tato slova slyšeli, protože to byl způsob, kterým to fungovalo. Protože bez schopnosti nést svou plnou esenci, jste byli v temnotě… procházeli se lekcemi, pomalu naplňovali karmu, ale stále jako lidské „kousky Boha“, o kterých jsem mnohokrát hovořil.
…….
Je čas říct sbohem…

Staré energii
Barbarským způsobům
Samotě

Čas říct sbohem
(Time to say goodbye)
Posledních 18 let
(myšlena druhá polovina „36letého okna“ – pozn.př.)

Tento živý channeling byl předán prostřednictvím Lee Carrolla v San Rafaelu, Kalifornii – v sobotu  08.12.2012 (zveřejněn k 12.12.12)

 

Zdravím vás, drazí! Já jsem Kryon z Magnetické služby.
Já vás všechny znám. A jak říkám tato slova, interpretujete slovo „JÁ“ jako postavu s tváří, jako určitý druh andělské energie… a máte pravdu… až na to, že nikdo nikdy nedefinoval andělskou energii. Kdyby ano, kdybychom to udělali my, byla by tou definicí „polévka Boha“. Kdybyste mohli vidět Boha, viděli byste každý kousek hmoty, který kdy existoval. Kdybyste mohli vidět Boha, viděli byste energii lásky prostupující veškerým a každým prostorem ve Vesmíru. Kdybyste mohli vidět Boha, nebyl by jednotlivý (ve smyslu jednotného čísla – pozn.př.), drazí, nemůžete počítat kousky polévky. Dokonce i na základní úrovni polévky, dokonce i na úrovni atomu, zjistíte, že je vyplněna prostorem. A to je láska…

 

Jak tedy mohu přijít k vám nejlepším možným způsobem a hovořit? A odpověď zní: Stanu se Kryonem… Stanu se andělskou postavou. Stanu se „malovatelným“ pro umělce, „hratelným“ pro hudebníky. Stanu se tak jednotlivým, jak jen mohu, abyste mne mohli tlumočit.

 

Pocházím z Velkého Centrálního Slunce. A to je specifický výraz, protože Slunce je pro vás metaforou pro Život. Z něj vše pochází. Metaforu pro Boha ve středu (Center) najdete všude. Je to centrum stvoření myšlení, lásky a je to velkolepé. A proto já jsem Esencí toho, co byste nazvali Stvoření. Stejně jako VY. A rozdíl mezi námi, drazí, je ten, že já se právě teď dívám na rodinu, která je ve fyzických tělech. Vaše větší část tu ale není (na Zemi) – je na druhé straně Závoje. Už jsme to dříve vysvětlili. Jádro energie vaší Duše se oddělí, když se narodíte a opět se s vámi spojí, když z těla vystoupíte (vzestoupíte). A proto JSTE na více místech ve stejnou dobu.

 

Ale zatímco jste tady (na Zemi), jsou zde i otázky a zmatení. A 3D část vaší mysli chce na všechno přijít: „Kdo to mluví? Jak to funguje? Co to znamená?“ Takže právě teď vám chci odpovědět, Staré Duše, abych uspokojil vaši 3D část, jak jen to půjde, abyste pochopili, co tu je a co se děje…

 

Před 23 lety jsem přišel do života mého partnera, abych s ním hovořil o tom, co je právě teď. Toto je poslední organizovaný a plánovaný channeling tohoto roku. Zítra budeme channelovat, ale jinak. Tohle je poslední, který bude nahrán a přepsán tímto způsobem. A proto vám chci předat vzkaz nazvaný „Posledních 18 let“.

 

Ale musím začít s vámi. Hovořím k těm, kteří jsou se mnou teď zde. Energie, kterou vytváříte v průběhu tohoto poselství pomůže těm, kteří budou poslouchat a číst později. Co si myslíte o tomto prohlášení? A vy se zeptáte: „Kryone, jak tohle funguje?“ V energii bez času, které se říká kvantová. Znamená to, že kdokoli poslouchá toto poselství, nezáleží na tom kdy, poslouchá jej „s vámi v místnosti“. A jestliže jsi kvantový jakýmkoli způsobem či v jakékoli formě, znamená to, že jsi součástí této energie. Kdokoli bude číst tato slova poté, co budou přepsána, bude číst a cítit energii těch, co jsou v místnosti. To je kvantové. Jak tomu rozumíte? Jak jen to můžu vysvětlit? A odpověď zní, že nemůžu. Někteří z vás, co jsou v místnosti, jsou vždy tak „připraveni“ říct: „Nezajímá mě to.“ (Nepotřebuji to vědět – pozn. př.) A to jsou ti, kteří nastavují standard. Protože oni chápou a uvědomují si, že energie je energie a že coby rodina jste toho součástí.

 

Posledních 18 let… Rok 1987 byl skutečně přípravou na Precesi Rovnodennosti. Toto je částečně revize a částečně náhled. Nejen na rok, ale na všechno. V roce 1987 nastala událost, které se říká Harmonická Konvergence. Tento rok připravil „scénu“ pro osvícení planety. Osvícení energie, která je kvantová a pravdou o tom, kdo jste. Symbolem Harmonické Konvergence je 11:11. (První ukotvování brány 11:11 bylo oslavou této události, Kryon to vysvětluje v sérii Otázek a odpovědí, které brzy zveřejníme – pozn.př.) A to bylo před tím, co nazýváme 36leté Okno Precese Rovnodennosti, které způsobuje to, co je známo jako Vyrovnání.

 

Toto Vyrovnání je koncem Dlouhého Počtu Mayského kalendáře. A to je astronomie. Astronomové a Prastaří věděli, že to je výsledkem rotace Země (kroužení  – pozn. př.), které způsobilo fakt, že nebe bylo vždy trochu jiné – každičkou noc. A dokonce i Prastaří byli schopni pomocí matematiky spočítat, že Vyrovnání trvá 26.000 let. A toto Vyrovnání začíná a končí stejným atributem. Když se podíváte na střed Galaxie a Slunce je s ním v perfektní linii, to je počáteční i konečný bod rotace. Je známý jako Precese Rovnodennosti. Pokud jako astronom budete chtít vědět, kde začíná a končí posledních 36 let, pak vězte, že při pohledu ze Země na nebe odpovídají Velké Temné Trhlině (Dark Rift;  vysvětlení zde) v Mléčné Dráze. Průchod touto trhlinou trvá 36 let. Před 18 lety to začalo a nyní jste dosáhli této části – středu. Slunovrat je dnem, kdy to oslavíte. A pak zbývá dalších 18 let než se přesunete mimo tento pruh na nebi…

 

A toto 36leté okno je významné. Mayové to viděli. A všechno, co jste se naučili o Mayském kalendáři, to zdaleka nevystihuje. Viděli těchto 36 let. A je to tak hluboké (silné), že mnozí to viděli a říkali, že to je konec času! Ale není. Proč by to říkali? Proč by se to objevilo v tak esoterickém kalendáři, který vytvořili a který ukazuje dokonce i cykly vlivu na fraktálním čas? Ale vypadá to jako konec. Proč to vypadá tak pustě pro ty, kteří se na něj dívají ve 3D? A odpověď je, že když půjdete a umístíte na zeď nový kalendář 2013, uvidíte ho ve 3D, ale kdybyste mohli vidět barvy kolem něj, pak byste viděli, že je to ZAČÁTEK ČASU.

 

Nyní se pustím do něčeho velmi 3D – oblíbené melodie mého partnera. A on ví, která to je. Jmenuje se ´It´s ime to Say Goodbye´ – Je čas říct sbohem. Nádherná balada zpívaná mužem a ženou o jejich lásce, kterou k sobě cítí a zde zpívají o tom, že je čas říct sbohem. A poprvé, když ji slyšíte, zarazí vás, proč by si měli říkat sbohem. Proč by si ti dva, kteří se tolik milují, měli vůbec kdy říkat sbohem? A je to TÁK smutná píseň! Do té doby, než se podíváte na záměr skladatele… než zjistíte, co tím bylo myšleno. Skladatel by vám řekl: „Á, je čas říct sbohem, ale ne jeden druhému… čas říct sbohem tomu být sám.“ (V Leeově hlase je znát dojetí.) A vaše srdce se rozezní láskou, protože je to píseň o znovusjednocení. O bytí spolu po zbytek vašeho života. S tím, koho vroucně milujete. To je veliký rozdíl, že?

 

A tak ve 3D čtete energii Mayského kalendáře a říkáte: „Je to konec všeho.“ Čtete zkázu… zavíráte dveře… a očekáváte špatné věci. Právě teď se část lidstva připravuje na konec. Nechápete to. Můžete to vnímat jako bod, který je plný diskusí? Můžete to vnímat jako bod, kdy je čas říct sbohem způsobu, jakým si myslíte, že věci fungují?

 

Přichází sjednocení – lidstva, srdcí… a může to trvat generace, drazí. Máte ale 18 let na to, abyste seli semínka a o tom bylo mé minulé poselství.

 

Rok 1987 byl ještě před tímto 36letým oknem. To začalo v roce 1994. Mezi 1987 a 1994 jsem přišel, abych se setkal se svým partnerem – v roce 1989. Trvalo to těchto několik let, než jsme se sladili. On tomu říká „Líbánky s Kryonem“, já tomu říkám „vrčení“ (Kryon se směje). On je totiž paličatý. Když jsem ho konečně přesvědčil, začal mne milovat a pak začaly skutečné informace.

 

Můžete vidět rozdíl mezi první knihou napsanou v roce 1993 a druhou napsanou 1994. První byla nejasná (záhadná), vyprávěla příběh. Ale v roce 1994 byl zamilován… do Boha. A pak se věci začaly dít.

 

V tom období začalo ještě něco jiného. Začali jste vnímat, jak se věci kolem vás mění. A ti, kteří zde byli, vědí o čem mluvím. Geopolitický systém planety se začal měnit k lepšímu. Viděli jste pád Sovětského svazu, který byl Nemesis Spojených států. Přivedli by vás ke konci nukleární válkou v tomto miléniu. Málem to udělali v 60. letech. Proroctví o Zjevení vás viděla ve válce. Nostradamova proroctví vás viděla ve válce. A ta nenastala. Co se stalo, drazí, že stará proroctví před vámi padla na zem? Protože ono už to není reálné… Co se stalo? Povím vám to – přepsali jste je! A to děláte i teď.

 

Přišel jsem za svým partnerem v roce 1989 a řekl jsem mu, že Vědomí planety se začne posouvat. V roce 1994 začala Precese Rovnodennosti. Domorodí obyvatelé planety cítili, že to přichází. Předpovídali to víc než tisíc let dopředu – jako bod Rozhodnutí lidstva. A výpočet Mayského kalendáře ukazuje, kde je bod, kdy to může nastat. A to se děje.

 

O těchto věcech hovoříme. Proroctví orla a kondora jsou jednoduše proroctví o vyrovnávání planety. Vyrovnávání způsobem, který vytvoří jemnější vědomí, které přemýšlí lépe. Přemýšlí o přežití s úctou a láskou. Přemýšlí jinak, protože si začíná uvědomovat, že sjednocení – a ne oddělení – je odpověď. Začíná zkoušet nejtěžší věci, které kdy lidstvo zkusilo… vyrovnávat ekonomiky (na stejnou úroveň)… měnit základní podstatu toho, jak země fungují… přepisovat bankovní systém… přemýšlet nad běžný rámec (out of the box) toho, jak vždy přemýšlelo… měnit způsob, jakým pracují vlády… sjednocovat podnikání, takže nemusí být nutně jednostranné – a jedinou stranou, která se skutečně počítá, je Země, takže když z toho má jeden prospěch, mají ho všichni. Začíná přemýšlet koncepčně, nejde už jen o jednotlivce, ale o jednotlivce a o všechno kolem nich. Koncept míru není jen předmětem touhy, ale jedinou položkou na seznamu. To je ta změna. A začínáte vidět, jak se mnoho věcí začalo hýbat.

 

Nastal přechod do nového tisíciletí a nic se nestalo. Všimli jste si toho? A byli tací, kteří se vydali do kopců a budovali přístřeší, vyzbrojovali se proti svým sousedům. Někteří očekávali, že se Země zcela převrátí kvůli posunům pólů. Vy víte, že se to nestane. Nikdy. Protože kdyby ano, pak by vše na planetě zemřelo. Magnetismus se posunul mnohokrát, ale Země se nikdy zcela nepřevrátila. Je mnoho těch, kteří si přejí věřit v horor, drama… a říkají: „Je čas říct sbohem.“ Nepochopili to.

 

Ti, co jsou zde v místnosti i ti, co slyší můj hlas, začínají rozumět. Začíná proces – obrat (k lepšímu), který bude pomalý a něco z toho bude ošklivé – už to je ošklivé, protože tyto věci se nezmění přes noc. Tyto druhy energií… my říkáme, že je rozmělňujete, takže to potrvá roky připravit půdu. Někdy se musíte kousek vrátit než se pohnete kupředu. Je zapotřebí generace myšlení a evoluce lidského vědomí než se vytvoří konečný výsledek. A vy jste teprve na začátku. Uvidíte HODNĚ střetů staré a nové energie a ani nerozpoznáte, co to je.

 

To nás přivádí k současným událostem. Co vidíte právě teď, když tu sedíme? Vidíte válku. Vidíte události na Blízkém východě. Zase. A jsou tací, kteří řeknou: „No, to je začátek konce. Přesně podle plánu.“ Místo, aby pochopili, na co se ve skutečnosti díváte.

 

O co jde v Egyptě právě teď? Mysleli jste si, že to bylo vyřešeno, že? Ale není. Proč lidé reagují způsobem, kterým reagují, na nového lídra? No protože se ukázal být součástí staré energie, kterou chtěli odstranit. A oni mu to dali najevo. Proč to v první řadě udělali? Jaký je důvod? Jaký je důvod, že tak stabilní země, kterou jste mohli navštívit, kde turismus znamená všechno, vstoupí do vzpoury proti sobě? Rok před 2012! Jaký je důvod? A já vám řeknu, drazí, o tomhle právě mluvíme – že stará energie, jakkoli dobře vypadá, dokud trvá, už nebude fungovat.

 

Vidíte to i tady. Vidíte to v bankovnictví, vidíte to v systému, vidíte to ve vládě – všude jsou protesty proti staré energii. A když si budete myslet, že se to opakuje, pak jednoduše povstanete a budete protestovat.

 

Egypťané protestují. Protestují. Znovu další protesty. Protože chtějí kontrolu. Chtějí to, co máte vy. Říkal jsem vám to už dřív. Chtějí lepší školy, chtějí lepší nemocnice, chtějí budoucnost pro své děti, která bude jiná než dřív. A je čas! Není zajímavé, že je to sladěné s „Časem říct sbohem“? (Mimochodem, tato poslední vlna protestů začala 22.11.2012, tedy přesně v den ukotvování 11. brány 11:11!!! Pozn. př.)

 

Sýrie je noční můra. Nechtějí tam být. Manifestuje se zde všechno, co právě teď na Zemi nechcete. Každý večer to vidíte ve zprávách. Jak se vám to líbí? Nelíbí. A ani matkám, které tam vidí umírat své děti. Rodiny se rozdělují a skrývají. Doufají, že nebudou zasaženi bombou. Všechno, co se tam stane, potřebuje vaši lásku. Potřebují vás. Je čas Vánoc – dejte jim dar své pozornosti.

 

Země, která zdánlivě má a vždy měla železnou kontrolu nad lidmi, náhle vybuchla (začala soptit). Oni ví velmi dobře, kdo drží karty. Ví velmi dobře, kdo je těžce vyzbrojen a stejně to udělali. Čas říct sbohem – staré energii. A to je to, co dělají.

 

Viděli jste to v Libyi. To bylo překvapení. Není to zajímavé? Ve všech to propuklo naráz. Všechno se to stalo rok před Posunem 2012.

 

Drazí, sledujete to, o čem jsme vám řekli, že nastane. Říkali jsme vám, že v tuto dobu se budou odehrávat malé války. A to se děje. Máte 18 let na to, abyste to zvrátili. A řekli jsme, že to dokážete, protože existují silné potenciály, že všechny tyto země, na které se právě teď díváte, vyřeší všechny tyto zásadní věci. A nezůstane to tak, jako je to teď.

 

Další zem, na kterou se podíváme, je Irán a my vám znovu říkáme, že to vypadá, že je zde ticho, že? Všechno je FAJN, že? No, není. A vy uvidíte proč. Až mladí lidé řeknou: „Čeho je moc, toho je příliš.“ (Enough is enough.) A nemusí to být tento rok, ani ten příští a ani ten další. Záleží to na Starých Duších na planetě a na tom, co udělají dál.

 

Drazí, potřebujeme, abyste si připomněli svou Akášu a žili déle, abyste na sebe vzali ty energie vašich minulých životů, které způsobí léčení ve vašem těle – psychické i fyzické, které vám umožní prožít delší život – právě teď, takže se každé ráno vzbudíte naplněni klidem – i když nebudete vědět, jak zítra zaplatíte své účty, protože to, co máte dnes, je to, co měli lidé v poušti – Izraelci a Izraelky – vědění, že o ně bude každý den postaráno. Dostatečně tak akorát pro ten den. Řekli jsme vám to tolikrát a začali jste tomu rozumět. To, co máte teď, drazí, je dost… na to, abyste každý den mohli žít v míru, zdraví, nestárnoucí… A ať máte jakékoli 3D problémy, budete schopni jimi projít způsobem, jakým jste to dosud nedokázali. Je čas říct sbohem. Je čas říct sbohem Staré Energii! Je čas říct sbohem osamělosti z pocitu, že necítíte ruku Boha. Je čas začít milostný vztah… s Vyšším Já! A když to uděláte, nebudete se nikdy ptát na Proces (postup), protože BUDETE tím Procesem!

 

Na tento channeling jsme čekali dlouho – 23 let – na to, až budeme sedět v místě, kdy budeme moci říct: „Dokázali jste to!“ Nesledujte zprávy stejným způsobem jako dosud. Nevnímejte depresi druhých jako způsob, jak věci jsou… nebo smutek, který vám bude ukazován, jak stará energie bojuje a bojuje a bojuje, aby zůstala na živu. Tohle není způsob, jakým věci jsou.

 

Tato bitva, která je před vámi, se může ve skutečnosti zhoršit než se věci zlepší, jak jste připraveni změnit celé paradigma. A nestane se to za rok nebo za dva… ani za čtyři ani za osm. Může to dost dobře být generační. A jsou zde v místnosti ti, kteří říkají: „Ó, já o to přijdu. Jsem příliš starý, nestane se to v mém životě.“ (Kryon se směje.) Je mi vás líto, že nebudete v určitém věku, ale BUDETE TADY, jestli je to pro vás OK! Nic nezmeškáte, Staré Duše. Vy jste ti, co způsobili, že to bude fungovat. Cyklus života je cyklus života a vy se hned vrátíte. Dokonce i když si teď říkáte: „Ó, to je trochu složitější… já si to nemyslím, tohle je naposledy.“ (Kryon se opět směje.) Ne, to tedy není. Není. Říkali jste to už minule… (Smích.) Není to naposledy. To jen, že příště se zrodíte do Nové Energie, budete mít záblesk intuice, budete si pamatovat všechno. Slibuji. Nebudete muset projít tím, čím procházíte tentokrát. Nebudete se muset znovu učit nic z toho. Bude to vaše druhá přirozenost, bude to intuitivní. To už jsem vám také říkal.

 

Jakmile budete umět mluvit, řeknete svým rodičům, kdo jste. „Jsem zpátky!“ řeknete. Bude to tak jasné! A oni to budou vědět taky. A budete mít (od začátku) pochopení celého života – toho, co některým z vás trvalo půlku života než to pochopili. A to je slib, který vám dáváme. Vědomí bude velmi odlišné… dokonce už za několik desítek let ode dneška to bude jiné.

 

Dám vám svou oblíbenou frázi než skončím: Přijde čas, kdy se otočíte zpět a pohlédnete na Starou Energii před 2012 a uvidíte tuto značku (milník) v minulosti a pochopíte, že se stalo něco velmi silného a hlubokého. Uvidíte 2012 jako čas, kdy byl čas říct sbohem barbarským způsobům. Budete se divit: „Jak jsme to jen mohli udělat?“ Redefinujete lidskou přirozenost a uvědomíte si, jednou v budoucnosti, co se dnes děje…

 

Čekal jsem dlouhou dobu, abych vám předal toto poselství. Nedívejte se na zprávy stejným způsobem. Co se děje právě teď, je planeta plná mlácení a ohánění se kolem sebe proti změně. A populace po celé planetě povstává a říká: „Je čas říct sbohem – tomu, co bývalo – a začít milostný vztah s tím, co bude.“ Někteří z vás mi nebudou věřit, dokud to sami neuvidí.

 

V 80. letech v období Vánoc zůstal můj partner jako přimražený před televizní obrazovkou, když se lídři dvou velmi silných zemí setkali a učinili rozhodnutí, že zastaví hloupost (pošetilost). Spojené státy a Rusko vstoupili do nového věku nazvaného Perestrojka. Prvně se hovořilo o odzbrojení, aby byla ukončena Studená válka, a to byl začátek. Tito dva muži zpívali píseň ´It´s time to say goodbye´.

 

Můj partner věřil, že toto nebylo prorokováno, a věděl, že je to začátek něčeho nového. Uvidíte tento druh věcí, drazí. Uvidíte je brzy. A někteří z vás jim nebudou věřit. Formální nepřátelé se rozhodnou nepřátelství ukončit a budou zpívat ´It´s time to say goodbye´*.

 

Pokud jste tuto píseň nikdy neslyšeli, pak byste měli, říká můj partner. A pokud jste ji slyšeli, tak teď víte, co opravdu znamená – je čas říct sbohem starým způsobům, osamělosti, zoufalství, smutku a válce.

 

Toto je milník a vy jste jej vytvořili. Zbývá 18 let. Přežijte je, pochopte, buďte v míru, buďte změnou a posílejte energii, když je to potřeba. (V Leeově hlase je znát dojetí.)

Já jsem Kryon. Neříkal bych vám tyto věci, kdyby to tak nebylo.

A tak to je.

KRYON

*Time to say goodbye – Andrea Bocelli a Sarah Brightman

Zdroj: MP3 nahrávka (34 minut) – www.kryon.com. Tento Kryonův channeling je vám ZDARMA k dispozici. Užijte si jej, pracujte s ním. Můžete si jej číst, tisknout a dále šířit, ovšem za podmínky, že jej budete rozšiřovat také ZDARMA. MP3 nahrávka je také volně k dispozici, ale není určena k veřejné produkci (rádiové vysílání apod.).

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky a pro www.kryon.webnode.cz
dne 17.12.2012 do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.posvatnesrdce.cz).
Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále
kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena
celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět