12-2013 Kryon

Změna režimu přežití

 

Tento živý channeling přijal Lee Carroll v Chitzen Itzá v Mexiku 9. prosince 2013

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.
Vím, kde jsem. Někdo by považoval tuto věc za podivnou. Prožitek channelingu se může jevit zvláštně. Když se na tuto zkušenost podíváte lineárním pohledem, může se zdát, že osobnost člověka provádějícího channeling odešla pryč a přichází entita odjinud, která se nazývá Kryon. Kryon hovoří, pak odchází a lidská bytost se vrací zpět. Ale to není to, co se stalo!

 

Vysvětlit to jiným způsobem je obtížné. Je málo metafor, jak popsat toto neuvěřitelné splynutí mezi člověkem a Duchem. A přesně k tomu dochází. Co kdybych vám řekl, že to, co zde vidíte, se v budoucnu stane všem lidem? Nebudou všichni chodit kolem a channelovat. (Kryonův vtip). Nebudou to potřebovat. Budou mít stálý kontakt s Bohem uvnitř.

 

Je možné, že lidstvo bude mít tento druh zkušenosti? Nebo alespoň část lidstva? Odpověď zní: ano. Ale až se to začne dít, nebude to nikomu připadat podivné. Bude to nazýváno vyspělým zdravým rozumem. Ti, kteří toto budou mít, budou považováni za moudré. Nebudou před sebou muset mít skupinu lidí, která jim věnuje pozornost, psát knihy… stane se to samo od sebe. Je to součást procesu vyvíjející se lidské bytosti. Je to jedna z těch věcí, o které jste žádali, pro které jste otočili klíčem a odemkli zámky.

 

Dostáváme se k dění, které nazýváme otevírání časových kapslí Země. Tento proces ovlivňuje lidskou přirozenost. To děláte. Pojďme si o tom říci něco víc. Představte si, že se jako duchovní architekti pokoušíte změnit lidskou přirozenost. Již jsme hovořili o tom, že se přesouváte od závislosti na režimu přežití, ke způsobu života, kterým je spirituální „selský“ rozum. Při tomto procesu se lidská přirozenost mění. Pomalu, ale musí.

 

Na dnešním setkání tedy budeme zkoumat, co se dnes děje se starou energií včerejška. Lidská bytost byla v duchovním režimu „přežití“ – třídimenzionálním způsobu přežití – po tisíce let. Duchovní přežívání! Museli jste vytvořit Boha, který se projevoval jako otec, který trestá. Museli jste vytvořit Boha se strukturami a hněvem, a také se shovívavostí a láskou, které jste si ale museli zasloužit správným chováním. To je duchovní přežívání.

 

Nijak se to neliší od života v jeskyni. Museli jste odejít, sehnat jídlo pro svou rodinu a vrátit se.  Museli jste se chránit před zvířaty z lesa. Museli jste soupeřit s druhými lidmi, kteří měli jiné metody boje o jídlo než vy. Někteří řeknou: „Jak může mít toto vliv na duchovnost?“ (Kryon se směje). Všimli jste si někdy duchovních systémů, které spolu soupeří? Jako kdyby Bůh byl tak malý, že se může účastnit pouze jediné víry. Všichni ostatní se mýlí… To JE přežívání. O tom mluvíme – jak byste vytvořili nový design? Jak byste to přepsali?

 

Budeme hovořit o čtyřech atributech změny. Ne o pěti. O čtyřech! Jeden zdá se chybí. (Kryon si chystá půdu pro závěr článku – pozn. př.) Chystám se vám ho dát způsobem, o kterém doufám, že mu porozumíte. Zde je první z atributů, který není atributem přežití. Koncept, který se týká nové lidské bytosti, kterou dnes oslavujete. To slovo je v nápisech, které nosíte na oblečení. Soucit je to slovo! Porovnejme to slovo s realitou lidské přirozenosti přežívání.

 

Soucit

Jdete ven z jeskyně s oštěpem, jdete do práce se svým kufříkem (Kryon se směje) – žádný rozdíl, že? Shromažďujete jídlo pro svou rodinu, soupeříte s ostatními, jste v režimu přežití. Kde jste použili soucit? Je soucit nezbytný v režimu přežití? Ne. Nepomůže vám zabít jaguára nebo získat nejlepší práci. Nebo soutěžit s druhými lidmi o něco, co vy dostanete a oni ne! Nebo přijít domů, nakrmit svou rodinu a doufat, že přežijete do dalšího dne. Současně s tím se klaníte Bohu, o němž doufáte, že vám neublíží.

 

Rozumíte? Soucit není jednou z těchto věcí. Soucit je zcela nový lidský atribut, který se chystá k rozvinutí jako součást nového přežití. Když uvidíte, jak soucit pracuje, pochopíte nový způsob přežití. Není to přežití ve smyslu staré energie. Pokládá základy pro nové lidské vědomí. Péče o druhé, pomoc jeden druhému, věci, které ovlivní všechny lidské bytosti.

 

Způsob, jakým funguje byznys, se změní. To, jak funguje politika, se změní. Soucit bude vnímán jako atribut, který je nezbytný pro vůdce – v byznysu i v politice. Soucit plodí nejstálejší výsledky a vyžaduje integritu. Kde v jeskyni potřebujete integritu?

 

To je první atribut. Pojďme na další atributy. Někteří hned hlásí, že další musí být láska. Není! Za chviličku vám o tom řeknu více.

 

Tolerance

Kdy jste v jeskyni potřebovali toleranci? A koho jste tolerovali? Jaguára? Jinou osobu, která dostala zaměstnání, které jste chtěli? Toho, kdo vás nebezpečně předjel na dálnici a pak přibrzdil? Kde jste trénovali toleranci? A odpověď zní – nikde. V režimu přežití žádná nebyla. Nemohla být, protože abyste přežili, museli jste mít navrch! Existuje tolerance mezi náboženskými vyznáními? Vidíte, o čem mluvím, drazí?

 

Náboženství je v jeskyni. Vycházejí ze svých domovů s oštěpem – snad zabít jiný druh jaguára. Přinést domů svým rodinám určitý druh spirituální stravy, a věří, že někdo druhý s odlišnou představou Boha je jejich nepřítel. Tolerance je číslo dvě.

 

To jsou nová slova pro lidskou přirozenost! Primární lidskou přirozenost lze pozorovat u malých dětí. Dovedete si představit dvě tříleté děti, které se poprvé setkají a mají k sobě soucit a toleranci? Tomu se každá matka zasměje. Ne! Protože jste zvyklí na vědomí přežití!

 

Krystalická mřížka dávala lidstvu tento druh vědomí. Je to energie, kterou do ní lidstvo vložilo. Co když vám děti začnou ukazovat nový druh vědomí? Už jsme o tom hovořili. U nich to uvidíte nejdříve. Samozřejmě, že to tak bude: protože tak to funguje! Děti vyrostou s novou energií krystalické mřížky a začnou měnit samotné systémy přežití.

 

Právě teď je na této planetě velké množství mladých lidí, kteří spolu hovoří pomocí nových technologií, aniž by k sobě měli nenávist kvůli tomu, v jaké zemi žijí. Už začínají měnit systém. Odvěcí nepřátelé začínají mít potíže. Hrají role, které vždy hráli, roli nesmiřitelných nepřátel. I když přinejmenším polovina jejich populace to již nechce tímto způsobem! Soucit, tolerance. Praktikujte toleranci.

 

Už jsme o tom hovořili. Kdo vás irituje nejvíc? Jděte a zkuste s ním strávit nějaký čas! Budete mít dobrou příležitost, protože přicházejí Vánoce. (Smích obecenstva.) Praktikujte to. Co vás irituje? Nedovolte to. Naučte se tuto funkci. Není to přežití, že? Je to těžké, viďte? Co je k tomu potřeba? Abyste oblékli lásku Boha. Kreativní energie je tolerantní. Nenechává se ovlivnit vnějšími podněty, protože ví, čím je. Je čas zbavit se hněvu. Když jste iritováni, nutí vás to analyzovat, odkud to přichází? (Kryon se směje.) Prostě to odhoďte.

 

Třetí slovo je nové. To musí být láska! (Kryon napodobuje reakce posluchače) Nikoliv, to slovo je hojně používané. Ale jdi, Kryone, ani třetí není láska? Ne, není. Nazývám to střídmost (zdrženlivost, mírnost).

 

Střídmost

Je to střídmost ve vztahu k vám samým. Je čas být střídmý, pokud jde o strach! (Kryon se směje). Je potřeba přenastavit sebe, emoce, které máte. Střídmost se může týkat velkého množství oblastí. Jak moc hovoříte o sobě? Když jste pohromadě s lidmi, stěží vydržíte čekat, abyste jim mohli říct o sobě, co děláte. Pravda je, že to je zvyk, který patří k starému systému přežití. Moderní podoba režimu přežití vyžaduje, aby druhý člověk věděl, jak dobří jste, aby vás mohl správně zařadit na místo v hierarchii „jak dobří jste“ (Kryonův smích) a porovnat to s tím, jak dobří jsou druzí.

 

Takže když někoho potkáte, nemusíte si toho být ani vědomi, ale ihned zapadnete do verbálního přežití: „Tohle je to, kdo jsem, tohle je to, co dělám, tohle jsem už udělal.“ Co když vám řeknu, že jednou Bůh v druhých uvidí Boha ve vás? A to bude vše, na čem bude záležet. Víc je nebude zajímat a vy nebudete mít potřebu mluvit o sobě. Začněte praktikovat střídmost (zdrženlivost).

 

Je to zvyk. Zkuste přemýšlet o tom, co říkáte, a proč to vlastně říkáte. Buďte spokojení a v pohodě sami se sebou, když prostě jen sedíte a jste. To je význam slova namasté: Bůh ve mně vidí Boha v tobě. Není toto ta nejdůležitější věc, drazí? Střídmost (zdrženlivost).

 

Číslo čtyři. Nu, Kryone, nyní ses konečně dostal k lásce. (Chvilka napětí.) Nedostal. Láska nepatří mezi čtyři sdělované atributy. Vzápětí vám řeknu proč. Čtvrté slovo rovněž patří k těm, které jste nepoužívali. Je to štědrost (velkorysost).

 

Štědrost

Je to lidská bytost, která hledí na druhé, a přenáší to, co sama chce, na druhou osobu. Automaticky od ní k nim směrem jídlo, věci, které si sama užívá, takže si je oni mohou užít také. Toto není přežívání.

 

Dokonce i v moderním režimu přežití země shromažďují věci sami pro sebe a zdroje na svém území považují za své. Myšlenka podělit se o ně prostě proto, že druzí je nemají, ve vědomí režimu přežití neexistuje. Ale bude. Bude to atribut normální lidské přirozenosti.

 

Dvouleté a tříleté děti jsou spolu, některé mají hračky, které druzí nemají. Ve staré energii se jeden natáhne a vezme si hračku druhého. V nové energii se na sebe podívají a jeden postrčí svou hračku k druhému, aby si s ní hrál. Rozpoznání potřeby druhého, rozpoznání sdílení se stává atributem, který obohacuje váš život. Neděláte to proto, že jste „dobrý člověk“, ale proto, že vy máte mnoho a druhý ne. Je to intuitivní! Vidíte druhého a sdílíte.

 

Vyjdete z domu a vidíte někoho, jak se chystá někam jít. Potřebuje svézt? Drazí, to je to, co učili Mistři. Můžete přepsat lidskou přirozenost.

 

OK, Kryone, ale kam se poděla láska? Dovolte, abych vám položil otázku. Byla v jeskyni láska? Ano. Ano. Vždy jste ji měli. Mnoho druhů lásky. Dokonce i v režimu přežití – neuvěřitelnou lásku k vašim dětem, jeden k druhému, k rodině, k Bohu… Nepotřebujete zdůrazňovat lásku, protože to není nový atribut lidské přirozenosti! Zapadne přesně tam, kam patří. Budete schopni milovat jeden druhého dokonce ještě víc. Ale není to nové.

 

Pochopte mě správně. Neodejděte z tohoto místa s pocitem: „Kryon říká, že nepotřebujeme lásku.“ Říkám jen, že jste ji vždy měli. Víte, co s ní dělat. Víte, jaký je to pocit. Takže poslední věc, kterou dnes udělám je, že vám dám metaforu o splynutí při channelingu.

 

Co se stane, když se lidská bytost zamiluje? Je to splynutí, že? Pro psychology je to záhada. Co je to za chemii? Ovlivňuje to, jak myslíte. Díváte se na druhého a hodně vzdycháte. (Kryon se směje.) Mohlo by to trvat celý život. Je to pouto energie, která je nevysvětlitelná a multidimenzionální. Všichni jste to zažili.

 

Já a můj partner jsme v těchto chvílích zamilovaní. Může být něco lepšího? Neudělal krok stranou, splynul se mnou. A několik okamžiků denně sdílíme tentýž prostor vědomí. A budou tací, kteří to budou pozorovat, a uvidí jen lineární podivnost toho všeho. Ale jiní se podívají a vydechnou: „Ach, nyní rozumím…“ Je to pozvání nového lidského vědomí. Jsem si jist, že o tom budeme později hovořit více.

 

A tak to je.

KRYON

 

Zdroj: www.kryon.com – MP3 nahrávka (26 minut) „Kryon in Cancún Mexico – Chichen Itzá“ Originální MP3 nahrávka je volně k dispozici, ale není určena k veřejné produkci (rádiové vysílání apod.).

 

Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložil Pavel Z.
pro www.transformace.info a pro www.kryon.webnode.cz. Tuto českou
verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a
rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato
poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět