12-2014 Kryon

Setkat se s kuchařem

Tento channeling byl přijat živě Lee Carrollem v San Rafael v Kalifornii 14. 12. 2014

(úplně poslední channeling roku 2014)

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

.

Když jsme včera začali, pozval jsem do této místnosti i doprovod, a ten už tu zůstal. Není lineární a nemůžete ho spočítat. Dokonce nemá ani vědomí jako vy. Přemýšlejte o něm jako o energii. Multidimenzionalita je taková. Pro vás je složitá, pro nás je to realita. Když zveme dovnitř doprovod, ve skutečnosti dáváme svolení pro shromáždění laskavosti a soucitu pro každého, kdo je zde. Tento doprovod je pokaždé jiný. Když sedíte ve shromáždění, jako je toto, drazí, pak už to, že sedíte na židli a vaše tváře jsou otočeny jedním směrem, jste tiší a soustředění… to samotné představuje záměr. Věděli jste to? Záměr pracovat na sobě, záměr dozvědět se více, záměr být tolerantní. Ne všichni máte stejné potřeby, přání a touhy. Vaše cesty jsou rozdílné. Ale doprovod je všechny zná.

.

Kryonův doprovod je z Centrálního zdroje. Můžete říci, že jeho energie si potřásá rukou s tím, co jste vy a vaše vyšší já. Někteří z vás to cítí. Je to bezpečné místo.

.

Včera jsem prohlásil, že včerejší channeling byl poslední v tomto roce. To také byl, pokud to definujete tak, jako já – že channeling je plný nových informací, hlubokých věcí, které byste měli opakovaně slyšet a zapsat si je. Ne jako tento. Ten takový není. Tento je pro vás. Je pro ty v místnosti a každého dalšího, kdo si jej bude chtít poslechnout. Má co do činění s tím, co jste prožili dnes, protože to bylo jiné. Pro mnohé z vás.

.

Každý program je vytvořen tak, aby ve vás stimuloval věci, které pak budou zkoumat vaší realitu… aby vám představil složité věci, o kterých jste možná dříve nepřemýšleli nebo jim možná ještě nerozumíte. Otevírá obálku vaší 3D reality, abyste se pak mohli svobodně dívat mimo ni. Často používáme slova: Je možné, že toho je víc?

.

S čím máme potíže my na druhé straně závoje? Jste to vy. (Kryon se směje a publikum také.) Pocházíte ze staré energie, narodili jste se v ní. A nyní se vaše realita začíná upravovat. Je nyní nová, plná toho, co jste ani nečekali. Má jiná pravidla. Musíte se rekalibrovat a to se lidem nedělá snadno. Váš mozek pro to není stvořen. Mozek přežití, který máte, přijímá koncepty a ty se pak stávají vaší realitou. To je duchovní přežití. Když se pravidla začnou měnit, ohrožuje to mnoho věcí ve vás – stejnost, po které toužíte, kterou chcete. A náhle je to jiné. Zvažujete vše, co říkáme a co je nové v porovnání s tím, co vás učili ti, kterým důvěřujete. Znovu vám říkám, že se energie mění. A to, co vás učili, mohlo být přesné a pravdivé v té době, ale teď se to posouvá a mění. Změnili jste tuto planetu… tolik, že se změnila i budoucnost. Změnil se účel této planety. Změnilo se její místo v galaxii. Změnily se potenciály, toho, co bude dál – pro vás i pro další planetu svobodné vůle. Jednoho dne totiž bude VAŠÍM úkolem osít další… prostřednictvím vaší DNA.

.

Rozumíte tomu všemu? (Kryon se směje.) Ne. Co víc – rozumíte všemu, co zde bylo dnes prezentováno do všech detailů? Ne. Ani se to nepředpokládá. Nemusíte. Chci vám dát koncept.

.

Toto je skutečně krátké poselství. Jen pro vás. Chci vám předat koncept a chci, abyste si ho pamatovali. Tuto metaforu už jsme vám dali dříve a chci, abyste viděli, co opravdu říká. Lidé rádi jedí. Je to potěšení pro vás všechny. A má to tak být. Byli jste tak stvořeni. Byli jste tak stvořeni! Užíváte si krásný čas, kdy sedíte spolu s ostatními, a vychutnáváte si skvělé jídlo. Při tom procesu a při jídle obecně si uvědomujete, že jsou skvělá jídla a jídla, která tak skvělá nejsou. Když jdete na nějaké místo a objevíte tam jídlo, které je prostě úžasné, a každé sousto je pro vaše chuťové pohárky přímo zázračné, pak si ho zapamatujete. Chci, abyste si do této situace na chvíli promítli sebe a své přátele.

.

Sedíte kolem stolu spolu s lidmi, které znáte, i s těmi, které neznáte. Tento stůl reprezentuje – no, řekněme, že tuto místnost. Vám všem je předloženo úžasné jídlo. Vnímáte ho s různými stupni požitku, ale všichni si ho užíváte. Někteří jste jím uneseni a chcete se setkat s kuchařem. Milujete to jídlo a tak uděláte pokus – jdete kolem stolu a zjišťujete, co si kdo myslí o tom jídle, které jí. Tady to začíná být trochu složitější. Složitější, protože chápete, že dostáváte vhledy o tom, co komu připadá nebo nepřipadá lahodné – textura, chuť, prožitek… a pak se dostanete k tomu, kdo je rozumově založený…

.

„Užil sis to jídlo?“„Ach, bylo to jedno z nejlepších, ale moc jsem si ho neužil.“„Jak je možné, že sis ho neužil, když to bylo jedno z nejlepších?“ – A on odpoví (Kryon do toho vkládá náležitě dramatický důraz): „Protože dorazilo k mým chuťovým pohárkům a já okamžitě začal přemýšlet, jaký je recept!“ (Smích v publiku.) „Jsem frustrovaný! A to ruší můj požitek z tohoto pokrmu, protože nevím, co v něm je… Nevím, jak dlouho byl připravován, jak dlouho byl marinován, nevím nic o kuchaři! A tak jsem z toho frustrovaný. Ne, neužil jsem si to.“ (Kryon se směje spolu s publikem.) Musím pokračovat?

.

Chci, abyste zde seděli a užili jste si nástroje této nové doby. Je vám předáván systém intuice – vážně mu musíte rozumět? Jsou vám předávány systémy nových konceptů – kdo jste, co můžete dělat, jak můžete změnit svou biologii… – budete tu sedět a rozumově to rozebírat? Vážně musíte znát postup, abyste mohli vidět světlo? Říkám to, protože odpověď v každém z vás je do určité míry: ano. Do určité míry. Jdete kolem stolu a zjišťujete, že to máte společné. I ti, kteří to milují, se chtějí setkat s kuchařem. Chtějí vidět jeho tvář a chtějí znát recept. I ti, kteří to milují. A pak jsou ti, kteří se jen usmívají a říkají: „Nezáleží mi na tom. Nepotřebuji se setkat s kuchařem. Jenom chci přidat.“ (Opět společný smích.) Chci, abyste se stali touto osobou. Drazí, nemusíte „vědět“. Slibuji, že nakonec se tyto věci poskládají a stanou se duchovně logickými.

.

Ve vašem životě jsou situace, kdy netušíte „co“ a „proč“, jste naštvaní a frustrovaní. Ale čas jde dál, věci se dějí a pak se jednoho dne ohlédnete a řeknete: „Ach, teď už vím…“ Díváte se na práci synchronicity – na věci, které vás tlačily a táhly, aniž byste věděli, že jste to umožnili, že jste o to požádali… a to vše vás vede k laskavému místu, které nečekáte, a až se tam ocitnete, ohlédnete se zpět a řeknete si (udiveně): „Tohle jsem nikdy nemohl naplánovat.“ Kdybychom vám na začátku řekli, jaký je plán, pak byste to neudělali. A vy víte, že mám pravdu.

.

Takže chci, abyste zde seděli s věděním, že Boží láska zná vaše jméno… že jste schopni zpracovat každou skládanku, aniž byste znali recept, postup, všechna „proč“ a „jak“. Někteří si odjakživa kladete tyto otázky – a vy budete muset mít trpělivost s tím, že nebudete mít žádné odpovědi. Pouze příslib, že jednoho dne to pochopíte a užijete si logiku toho všeho. Pro teď je to však v pořádku – nevědět. Nedovolte svému intelektuálnímu mozku, aby zkazil to, co přichází. Nedovolte instinktu přežití ve vás, aby prosazoval svou potřebu vědět a podílet se na jednom z nejúžasnějších posunů energie v lidstvu, při kterém staré duše razí cestu.

.

Toto je poselství pro vás. Zejména pro tuto skupinu, protože vy jste strávili tento den v učení, které přineslo ode všeho něco, pokrylo mnoho témat a pouze vám představilo koncepty a teď je to na vás. Byla zaseta semena, abyste mohli změnit samotnou esenci toho, kdo si myslíte, že jste. Je to vše ve vaší Akáše, skutečně, staré duše. Přemýšlejte o tom. Je to pramen vašich znalostí a moudrosti, který čeká jen na to, až jej vpustíte do svého života. Co s ním uděláte? Musíte ho prozkoumat? (Kryon se směje.) Nebo jen poplynete spolu s ním?

.

Žehnáme vám. Toto je váš čas v historii. Jste na správném místě ve správném čase. Pracujete na skládankách, se kterými máte pracovat. Slyšeli jste mne? Se kterými máte pracovat. Protože rekalibrujete svůj život…

.

Já jsem Kryon, zamilovaný do lidstva.

.

A tak to je.
KRYON

 

Poznámka ke kopírování:

 

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ – MP3 – Meet the Cook – 16 minut

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

.