12-2014 Kryon

“Energie budoucnosti” – (Duchovní evoluce)

Tento živý channeling byl přijat v Newportu v Kalifornii,, 7. prosince 2014
Kryon nám ve svých channelinzích přináší víc a víc informací o tom, co se děje, a bude dít. Jsme na cestě do nebezpečné nové části vesmíru, když naše sluneční soustava pluje dosud pro nás nenavštívenými místy galaxie? Vyvíjí se naše buněčná struktura? Jaké změny v našem Akášickém záznamu se dějí? Proč teď? Všechny tyto skutečnosti jsou součástí našeho nového duchovního vývoje. Více si přečtete v tomto nádherném poselství Kryona přijatém 7.12. 2014 v Newportu.

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Užijte si tedy toto rozšířené poselství.

 

Zdravím vás moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

 

Tento konkrétní channeling bude naplněn informacemi, tak jak je tomu často, ale nabízíme i něco jiného. Dostáváme se k závěru vašeho kalendářního roku 2014. Je čas úvah a v této konkrétní místnosti chceme kolem vás spolu s doprovodem vytvořit blahopřejnou energii.

Chci, abyste seděli a těšili se uznání, a byl bych rád, kdybyste se v následujících chvílích oprostili od problémů, se kterými jste sem přišli. Když zde sedíte, máte-li v těle nějakou bolest oprostěte se. Máte-li bolest ve svém srdci – oprostěte se.  Fyzicky. Naprosto chápeme, že jste tím, čím jste, a musíte projít tím, čím procházíte, ale máte moc se od toho na chvíli oprostit – na několik příštích okamžiků.
Bez ohledu na to, o čem je následující poselství, je zde další energie, která prostupuje tuto místnost. Sedí a vznáší se nad vámi, hledí na vás, pamatuje si vás, je vám vděčná a zná vás. I když začínáme těmito informacemi, prosíme, abyste procítili, pochopili a naplno si užili rozmanitost nadcházejícího poselství.
———
Předpoklad buněčné evoluce
Jestliže toto posloucháte nebo čtete a nejste fyzicky na tomto setkání, potřebujeme něco shrnout – předpoklad. Existují vědci a badatelé, kteří věří, že lidský mozek obsahuje vše, co kdy mohl obsahovat. To znamená, že obsahuje talent, inteligenci, nadfyzické projevy a mistrovství v každé jednotlivé lidské buňce. Ale tyto atributy jsou uzamčeny a určitým způsobem závisí na chemii a energii, která je v každém lidském mozku multidimenzionální – tato energie je drží pod zámkem. Tito vědci věří, že možná, ve správný čas, přijdou určité energie a odemknou ji. Tato teorie říká, že lidé jsou kompletní a rozvinutí a na všechno připravení.
.
Tato teorie protiřečí jiné teorii, která tvrdí, že lidský mozek není kompletní a je produktem pokračující a budoucí buněčné evoluce, která přijde. Ta říká, že nejste inteligentnější, než je schopnost celého těla být inteligentním. Ve vašem těle neexistuje nic kromě toho, co vidíte, a vy si nakonec vypěstujete buňky, aby stvořily vyvinutější lidskou bytost. Mezi těmito dvěma teoriemi, vám řeknu, že ta dříve jmenovaná je přesná. Evoluce od této chvíle bude založena na energii, ne na chemii, a odemkne skrytou moudrost a buněčnou efektivitu – něco, co je již zde a zabudované.
.
Někdy důkaz tohoto předpokladu přichází zvláštními cestami, moji drazí, a vy to vidíte a nevíte, co si s tím počít. Nějaké poranění mozku spustí Akášickou vzpomínku a najednou vznikne umělec tam, kde člověk dříve umělcem nebyl. Někdy se něco přihodí, možná nějaký úder do hlavy, a zrodí se génius, kde předtím nebyl. To jsou jen malé důkazy, že možná ta předchozí teorie je absolutně pravdivá – ta, která říká: „Uvnitř tebe je vše a čeká to, až se to dostane ven.
.
Podívejte se na spontánní uzdravení, protože je to skládanka – a někteří si myslí, že je to zázrak. Jak by se mohlo tělo okamžitě samo vyléčit z některých z nejhorších nerovnováh a nemocí známých lidstvu? A přece se to opakovaně děje. Takže vstupujete do oblasti toho, co vás učili, což je duchovní logika. Podívejte se na to, co jsem řekl v minulosti: stará energie, která je nyní na planetě, uzamkla vaši DNA na přibližně 33 až 34 procentech. Dlouhověcí a moudří mistři, kteří kráčeli po této planetě, měli tu svou otevřenou na 80 až 90 procent. Ukazovali vám, co byste mohli dělat také. My to učíme stále znovu a znovu. Dovolte, abychom to vzali za předpoklad, kterým začneme.

.

Fyzika toho: shrnutí

Nyní k fyzice – nazvu to duchovní fyzika, takže to není příliš komplikované. V roce 1993 jsme vám dali knihu jménem Konec času. V této knize jsme učinili několik prohlášení. Mluvili jsme o magnetické mřížce Země, a řekli jsme vám, že je nutná pro existenci lidského života – a to taky je. Tehdy s tím vědci nesouhlasili, ale teď už to mnozí z nich vidí. Pokračovali jsme tím, že jsme vám předali ezoteriku toho, co můj partner nazývá duchařskou částí. Vaše DNA, multidimenzionální molekula, má v sobě všechno, co Vesmír zná. Nese váš Akášický záznam, všechny vaše životy, celý váš duchovní úkol, vaše duchovní bytí a vaši karmu. Všechno je ve vaší DNA. Nebude to nikdy dokázáno, protože jde o duchovní atribut. Tato DNA vytváří pole a to se nazývá Merkaba (hebrejské slovo).
.
Také jsme vám řekli, že magnetická mřížka Země, jakási multidimenzionální energie, přenáší do vaší DNA určité věci na každodenním základě. Tato mřížka se pak stává hlavním energetickým přenosovým systémem. To by mělo spojit body (souvislosti) těm, kteří dávali pozor – protože, jestliže se změní mřížka, moji drazí, vy se změníte spolu s ní. Řekl jsem, že mřížka by se mohla během 10 let změnit podstatněji, než tomu bylo v průběhu 100 let, a to se stalo. Pohyb vaší magnetické mřížky dokážete změřit pomocí kompasu. Mezi lety 1993 a 2002 se hodně posunula, více než v jakémkoliv jiném čase v moderní lidské historii. Řekli jsme, že se to stane, a bylo to tak. Naše skupina mřížky odešla v roce 2002, jak jsme předpověděli. (Pozn. překl.: v jiném channelingu Kryon vysvětlil, že neodešla úplně, jen se přesunula na další práci – úpravu krystalické mřížky.)

A opět, ti, kteří dávají pozor, by již měli vědět, že se něco dělo. Také jsem vám v průběhu těch prvotních přenosů řekl, že nenastane žádný Armagedon
nenastal – a že nebude žádná 3. světová válka - a nebyla. Tváří v tvář všem těm proroctvím, která vám říkala něco jiného, jsme řekli, že je možné, aby lidské bytosti překročily mezník, přežily a nastartovaly novou energii na této planetě. Řekli jsme vám, že by to byl začátek míru na Zemi a tam se teď nacházíte. Všechny ty minulé roky jsme vám říkali o možnosti toho, kde se nacházíte dnes, posloucháte toto poselství a ptáte se, co bude dál. Proto tento channeling hned pojmenuji: Energie budoucnosti.

Energie budoucnosti
Minulý týden jsem vám předal channeling o tom, co očekávat během příštích tří let. Toto dnešní poselství mluví o energiích, které se projeví poté, a o některých změnách, které lze očekávat a proč k nim dochází. Možná si chcete poslechnout tento channeling několikrát, abyste si to spojili dohromady, protože se zde vyskytují shrnutí i nové informace.
.
Takže než začneme – co již víme?
Zaprvé: v lidském těle je prostřednictvím vaší DNA uzamčena nádhera a mistrovství, pracující přibližně na 34 procent.
.
Zadruhé: magnetická mřížka planety aranžuje vše, co má co dělat s vaší DNA. Také má hodně co do činění s tím, čemu říkáte lidská přirozenost, kterou chcete a kterou jste vytvořili. Zdá se stálá, nikdy se neměnící a je viděna taková „jaká je“. Ale my ji budeme nazývat dočasný zámek na DNA. Víte, když se vaše lidské vědomí a duchovní vyzrálost začnou přesouvat do dalších let, vaše DNA se začne měnit. To nemá nic společného s chemií, ale vše je dáno energií, která je v ní uložená a přepisuje data. Nové energie odemknou jisté části, které byly uzamčené – některé z nich jsou přesně ty, o kterých jsem vám vyprávěl na začátku dnešního channelingu – ty věci, které jsou tak tajemné a týkají se léčení a Akáši.

.

Uzly a nuly – energie pro budoucnost

A teď udělejme další krok. Během uplynulých dvou let jsme vám vyprávěli o otevření uzlů a nul, časových kapslí planety, které čekají na tuto novou energii. Řekli jsme vám, kdo je tam uložil, a že zodpovědný je sám tvořivý zdroj. Řekli jsme vám, že tam jsou déle než 100 tisíc let a čekají, a že se otevřou, pokud překročíte mezník, a právě to jste udělali. Otevírají se pomalu, a my jsme je identifikovali a uspořádali pro vás některé páry. [Uzly a nuly planety Země] Začínají se otevírat.
.
Co dělají? Povím vám to. Vylévají informace do mřížek – magnetické, krystalické a do mřížky Gaii – do tří interpersonálních mřížek této planety, které vytvářejí styčnou plochu mezi vámi a vaším vědomím. Tam tedy míří jejich informace. Není to zajímavé? Ty informace nejdou přímo do vašeho vědomí, ale do mřížek. To umožňuje svobodnou volbu, protože nejsou vloženy do vaší mysli. To by bránilo svobodné volbě. Místo toho jsou vloženy do mřížky. Se svobodnou volbou může každý člověk ignorovat vše, co říkám a odejít z této místnosti. Může říci: „Ten člověk na židli je podvodník. Ta informace je směšná; je to hloupost!“ Zatímco bude někdo sedící vedle tohoto pochybovače zázračně vyléčen. V tom je ten rozdíl. Svobodná volba přijmout nebo odmítnout věci okolo vás je tím klíčem k ocenění vašeho individuálního vědomí.

.
Nový přístup k vesmírné energii
Kdybyste mohli spatřit multidimenzionální energie, a měli možnost poodstoupit a sledovat váš sluneční systém, jak pobíhá kolem středu galaxie, viděli byste energetickou stuhu, kterou v současnosti protínáte. Dalo by se říci, že váš sluneční systém byl v jakési bublině ochranné energie od doby, co na této planetě začal život. Je to astronomicky měřitelné a vědci to vědí. Má dokonce i jméno. Takže to není nic ezoterického. Až se ta bublina vytratí a vy se přesunete do nové oblasti vesmíru, tato energetická stuha, kterou nyní protínáte, se změní. Ve skutečnosti představuje vyšší energii a někdo ji dokonce nazývá radiací.
.
Váš sluneční systém do ní vstupuje a je to poprvé od doby, kdy jsou lidé na Zemi. Vašemu slunečnímu systému trvá miliony let udělat jeden oběh kolem středu. Tudíž když k tomu došlo minule, vy jste u toho nebyli. Vy jste posvěceni vědomím tvůrčích semen ve svém nitru, a zde přichází radiace, právě včas. Už jsme to říkali dříve, proto se nejedná o novou informaci. Ale teď to spojíme dohromady.
.
První, co tato radiace zasáhne, je to největší ve vašem slunečním systému – vaše Slunce. Slunce je nukleární motor a má nejvíce energie ve vašem systému. Nová radiace zasáhne vaše Slunce a to okamžitě změní svou energii. Slunce potom vystřelí tuto novou informaci a slunečním větrem (sluneční heliosférou) ji pošle přímo na Zemi. Okamžitě ji zachytí vaše magnetická mřížka (jako obvykle), protože vaše magnetická mřížka vždy zachycuje jakoukoliv energii z heliosféry. Heliosféra (magnetická mřížka Slunce) překrývá magnetickou mřížku Země, a přenos informace je dokončen skrze něco, čemu se říká indukce – teď je ve vaší magnetické mřížce. Pro shrnutí: vzpomeňte si, že jsme vás učili, že jakýkoliv atribut ve vaší magnetické mřížce je následně přenesen do vaší DNA. Pospojujte si body z poselství starého 25 let: tato nová energie ovlivňuje Slunce, Slunce dává energii vaší mřížce a vaše mřížka ji předává do vaší DNA. Jste tím ovlivněni.
.
Nové „poselství“ z vesmíru
Dovolte, abych vám řekl, o jakém poselství je řeč. „Odemkněte se na 44 procent!” To poselství říká: lidská rasa překročila mezník a je připravena na další krok ve vývoji. Teď mluvím o starých duších. Vy budete prvními, kteří dostanou toto poselství. Vy a některé z vašich dětí se starou duší to již začínáte pociťovat a přijímat!
.
Dovolte, abych vám v této dnešní lekci sdělil, že jako první toto odemknutí začne dělat to, co nazveme Akášickou jasností. Začínáte si vzpomínat a už je načase. Můžete to oslavit? Je načase, abyste po narození už nezačínali znovu od píky, v temnotě a děláním všeho znovu a znovu. Místo toho si to budete pamatovat!
.
Chci promluvit k některým jedincům, kteří toto poslouchají a jsou v této místnosti. Mají vaše vnoučata odvahu říci vám, kým byla? Nezvedejte ruce; já vím, že tu jste. Oni to cítí, vědí to, a z úst těchto dětí přichází ta nejdůležitější informace, jakou kdy tato planeta slyšela! Ony vědí, kým byly! Některé na vás ukážou prstem a řeknou: „Ty si nevzpomínáš? V jiném životě jsem byla tvoje máma.“ To je trochu zneklidňující, že?
.
Chci, abyste si vzpomněli na jeden z předpokladů inkarnace, na ten, který vám předáváme stále znovu a znovu. Inkarnujete se do rodinných skupin. Existuje pro to důvod, takže je tam klid a radost. Je to proto, abyste se nemuseli učit energii každého spřízněného člověka pokaždé znovu. Tyto energie rodiny zůstávají společně a vy můžete tímto způsobem dosáhnout více.Pro tyto věci vždy existuje laskavý důvod. Každý jednotlivý atribut ezoterického životního systému, ať už jsou to vaše mřížky nebo reinkarnace, je laskavý. Slyšeli jste to? Je to nádherný systém, a není náhodný. Nemá nic společného s posuzováním, nemá to nic společného s trestáním. Naopak, je o Boží lásce k vám, a to, co se vám chystám sdělit, mění energii.
.
Akášická jasnost
Takže jsme sdělili, že se přesouváte do nové radiace, a uvedli jsme, že ta protíná Slunce. Slunce ovlivňuje vaše magnetické pole (skrze sluneční vítr) a magnetické pole hovoří k vaší DNA. Najednou je zde možnost, že se odemkne DNA některých z vás. Atributy odemykání Akášické ostrosti vám budou pomáhat, abyste si vzpomněli, kým jste byli. S touto vzpomínkou přichází energie – ne o tom, kým jste byli, ale spíše vám dává energii toho, co jste dělali. Nemyslím fyzicky; myslím energeticky a mentálně. Staré duše si sebou nesou zkušenost. Když se podíváte do očí dítěte, spatříte moudrost, která čeká, až se projeví. Moji drazí, tyto děti jsou jiné. Ony nebudou procházet tím, čím vy! Mají naprosto nový soubor problémů a většina jejich problémů se snaží proplout starými problémy, které jste pro ně vytvořili vy!
.
Existuje něco, co jsme nadnesli v minulém channelingu nazvaném faktor moudrosti. Tento faktor moudrosti je způsoben Akášickou ostrostí. Poté, co stále znovu a znovu žijete lidské životy, začínáte si vzpomínat na moudrost, kterou jste získali během těch minulých životů. Není nezbytné, abyste si vzpomněli, kým jste byli, ale spíše na tu skutečnost, že jste byli, a na zkušenosti, které jste měli. Představte si dítě přicházející na planetu, které umí číst! Odkud se vzalo? Uvidíte toho ještě víc, i pocit „tam jsem byl, to jsem dělal“.
.
Akášická ostrost je vzpomínka na zkušenost získanou v minulých životech. Jak dítě roste, ta vzpomínka se stává čistou moudrostí. Spolu s tím, jak se dítě začíná probouzet a otevírá se šišinka, stane se něco dalšího. Mřížka začne hovořit k dítěti prostřednictvím DNA a v té mřížce je také informace z časové kapsle, o které jsme mluvili v minulých channelinzích. Časová kapsle začíná vyživovat planetu vzrůstající moudrostí a znalostí. Nemusíte se reinkarnovat, abyste se ještě více probudili! Akášická ostrost znamená, že lidé najednou vědí více, než jiné děti věděly v minulosti – mnohem více.

.
Urychlení
Toto je ten plán, je to systém urychlení, energetický systém pro planetární vzestup. Bude to trvat dlouho, než se zrealizuje, moji drazí, ale začíná to právě teď. V letech 2015, 2016 a 2017 uvidíte marginální důkaz toho, že se to začíná dít. Uvidíte to lehce na mnoha místech. Těmto energiím trvá dlouho, než dozrají, ne všechny se uskuteční rychle a okamžitě. Někteří z vás budou přesvědčeni, že svět prochází temným místem a vy všichni jím procházíte spolu s ním. To protože nevidíte změny takové, jaké jsou, a nechápete, co se ve skutečnosti děje. Řekli jsme to už dříve, že když posvítíte světlem na temné místo, věci, které byly vždy v temnotě, se začnou bránit. To je to, co vidíte právě teď a uvidíte toho ještě mnohem více.Tyto temné věci zde byly stále, ale nesvítilo na ně světlo, kterým na ně svítíte teď.
.
Uvědomění si já
Akášická ostrost vytváří moudrost a tuto moudrost přenáší do něčeho jiného, o čem vám chceme vyprávět. Jak mám představit tento případ? Když se organismy stanou složitějšími, lépe fungují. Více buněk se spojí dohromady, komunikují a lépe fungují. S vámi jako životní silou se systémy staly propracovanějšími a vyspělejšími. Nakonec jste se stali lidskou bytostí, která má konečně to, co bychom nazvali vnímáním. To znamená, že jste si vědomi toho, že jste zde. Brzy vám přinesu další channeling, který vysvětlí evoluci života na Zemi. Buňky života se množí, žijí a spotřebovávají energii, kterou jste ve vědě ještě nespatřili.

Uvědomění si sebe, je jedním z prvních atributů duchovní inteligence, a vy tady s ní sedíte.
Dnes jste mnohem, mnohem výše ve vývoji, než zvířata těsně pod vámi. Díváte se jim do očí, vidíte tam emoce a lásku, a také inteligenci, ale ona nevědí, kdo jsou, ne doopravdy – ne tak jako vy. Váš mozek je tím nejlepším na planetě a to se stalo proto, že více celků a systémů pracovalo společně způsobem, jaký si ještě neumíte představit.
.
Proč vám to vyprávím? Protože tato základní pravda se vůbec neodráží sociálně. Všimli jste si někdy, že čím větší je nějaká organizace, tím dysfunkčnější se stává? Mohu ukázat na vás a říci, že to je pravý opak toho, co se v průběhu času stalo s buněčnou strukturou? Něco tu schází! Buňky se vzájemně koordinují způsoby, které jste ještě neodhalili. Jedna ví, že všechny mají stejné informace a všechny pracují směrem ke stejnému inteligentnímu cíli. Jak můžete mít biliony a biliony buněk v lidském těle, které pracují společně, žijí po dlouhou dobu, spolupracují, a dělají, co mohou pro to, aby přežily, a přesto když spojíte dohromady několik stovek lidí, tak jsou dysfunkční?
.
Víte, že mám pravdu. Čím větší je sociální organizace, tím hůře funguje.A dostáváme se k vládě. Nemusím vám to říkat. Objeví se to v některých případech, že ta organizace je ve skutečnosti hloupá, protože je jich tolik a snaží se dělat stejnou věc. Co je špatné na takovém obrázku? Dovolte mi ukázat vám to, protože se to změní.

 

Spojené vědomí

Tady je nový pojem: spojené vědomí. Lidské bytosti začínají mít stejný druh atributů vědomí, který si užívají vaše buňky. Budou spojeny. Začnou vědět, co si ten druhý myslí. Ne osobně nebo soukromě, ale intelektuálně a kooperačně. Vůdcem se stane zdravý selský rozum. Velmi brzy naleznete něco, o čem jste si nikdy nemysleli, že by se to mohlo stát: velké organizace začnou fungovat mnohem lépe než dnes. Už jsme mluvili o dni, kdy nastane spolupráce bez vedení. To vše je toho součástí, moji drazí. Umíte si představit situaci, kdy nikdo není ničím pověřen? To se může stát jen tehdy, když všichni jedinci znají problematiku společně. Chápete, co říkám?
.
Toto, moji drazí, je faktor moudrosti. Umíte si představit, že to ovlivní všechno? Začněme jednoduše: vztahy, byznys obecně, korporace, politiky a vlády. Je-li vědomí fyzika (jak jsem zmínil), znamená to, že fungují absolutní fyzikální pravidla moudrosti a to znamená, že to lze spatřit a pracovat s tím.
.
Vzpomínáte si na tu radiaci, která přichází vaším směrem ve slunečním systému? Vzpomínáte si, že zasáhne magnetickou mřížku? To vše začne odemykat vaši DNA. Pouze odemkne to, co máte svobodnou volbu přijmout, moji drazí. Nestane se vám to, pokud k tomu nedáte souhlas. Mým úkolem je říci vám, abyste to očekávali!
.
Všichni se vrátíte zpět, to jsem vám říkal. Bez ohledu na to, co vaše unavené tělo říká teď, vy se vrátíte. Představte si mladé tělo se znalostmi, které jste získali v této době, takže nemusíte dělat stejné chyby! Budete přicházet svěží, dobře vypadající a vzpomínající si! Nezmeškáte tu oslavu, moji drazí. Úplně pokaždé, když jsem vás viděl na své straně závoje, jste se nemohli dočkat, až se do toho znovu dáte, obzvláště pokud šlo o spásu. Strávili jste mnoho času bojem se starou energií, moji drazí. Proč si neužít toho, za co jste zaplatili a co jste si zasloužili? Je toho více.

.

Dětské hřiště, znovu

Minulý týden jsme vám řekli, že metafora toho všeho jsou děti na hřišti. Dokážete si ještě vzpomenout, jaké to bylo, být na dětském hřišti? Vzpomínáte si na rváče? Vzpomínáte, jak jste se cítili neschopně nebo jste snad byli tím rváčem vy? Možná jste sehráli cokoliv, co bylo ve vašem nedospělém vědomí, a ostatní děti dělaly totéž. To bylo přežití – udělali jste, co jste mohli, abyste si udrželi to své.
.
Ale to se změnilo, když jste vyrostli, a jako mladí dospělí jste již ty věci na dětském hřišti neprováděli. Neškádlili jste se, ani jste neházeli kameny, ani jste si nenadávali. Teď to víte lépe, protože jste vyrostli a zmoudřeli. Jen pomyslete na lidstvo, které až do dnešního dne neslezlo z hřiště. V této nové energii po roce 2012 jsou vám k dispozici nástroje zralosti, které jste si zasloužili. Vidíte civilizaci novýma očima a dětské hřiště začíná mizet. Začíná to řešit moudrost.
.
Moji drazí, lidstvo nevstoupí do této nové moudrosti, dokud spolu budete bojovat jako barbaři. Mimochodem, to jste dělali po celé věky! Učili jste se, jak jeden druhého zabít lépe a lépe, a najednou se vědomí mění. Lidé si začínají ve velkém rozsahu uvědomovat: „Toto není to, co chceme.“ Ach, věřte mi, lidé se o tom budou neustále přít, ale většina si to pomalu uvědomí.
Stejně jako ve skutečném životě si uvědomíte, že někteří rváči nikdy nevyrostli a stále hrají podle pravidel “dětského hřiště”. Některé z nich sledujete na planetě právě teď. Rádi by vzali tu starou, temnou energii a vrátili ji přesně tam, kde byla před rokem 2012. Moc by chtěli, abyste se báli, ale to se nestane. Moudrost se mění.
.
Vaše innate se začne měnit. Innate je inteligence chytrého těla (je to energie, se kterou se snažíte komunikovat prostřednictvím svalového testování – kineziologie). Most mezi tělem a innate schází, ale začne se stavět. Dovolte mi, abych to převedl do jednoduchých výrazů. Nakonec se stanete svými vlastními intuitivními léčiteli. Budete vědět, co se děje v každém orgánu vašeho těla a v každé žláze – budete vědět, jestli je ve vaší krvi rovnováha! Nemyslíte si, že váš mozek, by vám to měl dát vědět? Vaše innate to už ví! Vždy se snaží sama sebe vyrovnávat a ta jediná část, která je z toho vynechána, je vaše vědomí! Připadá vám současný systém jako kompletní? Nefunguje správně. Ale až začnete fungovat na 44%, stane se to realitou. Toto je pouhý začátek, moji drazí.
.
Představte si lidskou bytost, která tyto věci ví. Můžete se na ni podívat a říci, že je super-bytost. Jak to může vědět? Vítejte v budoucnosti! Mír na Zemi je pouhým začátkem – je to něco, co vyžaduje jen málo mentálního úsilí, jak by řekl můj partner, protože to automaticky přichází s moudrostí. Skoncovali jste se vzájemným mlácením se na dětském hřišti, když jste se dostali do věku dospělosti. Rozvinuli jste zralost a trochu elegance. Váš program se změnil a musíte se s tím vyrovnat.
.
To je to, co my vidíme pro tuto planetu! To je naše předpověď. Nebude to okamžitě, ale začíná to teď. Předáváme vám základy toho, jak to funguje, aby se to pro vás stalo reálným, až se to stane. Toto vysvětlení je takové, abyste ho pochopili, není to žádný kouzelný příval energie, který někdo vylije na Zemi a způsobí mír. Není tomu tak. Impuls k tomu přichází z vaší DNA, vaší moudrosti, vašich inkarnací a s tím, co jste se rozhodli dělat.  Toto je to poselství. Je to práce!
.
Vždy se někteří ptají: „Za jak dlouho? To všechno zní tak dobře.“ Chci, abyste si vzpomněli: někteří z vás zde byli před 20 lety, když mě můj partner přivedl do místnosti velmi podobné této a poprvé mi dovolil začít se a předat vám poselství. V té době jsme vám předali informaci, která je teď přímo před vámi, děje se. Viděli jsme možnosti toho, co by mohlo být a co byste mohli dělat. Nebylo to promarněné proroctví, protože se to stalo!

Duch nezná budoucnost, protože to je svobodná volba lidstva.
Ale známe vzorce, které se staly dříve na jiných planetách. Už jsme viděli to, co děláte teď, a viděli jsme celkový pohled, který žádná lidská bytost vidět nemůže. My víme, co se děje v puklinách. Vidíme věci, kterým byste nevěřili, všechny vás posunují kupředu. Jak brzy? To záleží na vás. Je tolik věcí, které jsou ve vaší moci, a to zahrnuje i to, co se děje ve vašem slunečním systému, a co je dle plánu pro nové lidstvo.

Precese bodů rovnodennosti a konec roku 2012 vyznačil začátek lidského vědomí
, které začíná vstupovat do dospělosti. Toto bylo to proroctví starých národů. Dále je zde věkzvykání si na to. Nepovím vám, jak dlouho to potrvá. Na jiných planetách to byla překvapivě krátká doba. Existuje možnost, že se přes to dostanete rychle. Moji drazí, zasloužili jste si to. Všechny ty životy skládání této skládačky vyvrcholily do tohoto bodu a teď máte svobodu spatřit konec toho všeho. Vyžaduje to vyladění, abyste se přesunuli ze starého do nového, a při tomto vyladění je rekalibrace nalezení nové frekvence na vás. Zbavení se strachu je na vás.
.
Nakonec vám povím něco, co jsem řekl už dříve, a chci, abyste to slyšeli stále znovu a znovu. Opakujeme, abyste pochopili to, co uvidíte.  Temnota se bude snažit zvítězit teď, když bylo světlo rozsvíceno. Mají jeden nástroj, který je silný – opravdu silný. Tento nástroj se dokáže dostat k nejvyšším z nejvyšších a zničit je. Můžete se dostat k pracovníkům světla, léčitelům a channelerům. Je to slovo na pět písmen – říká se tomu strach.
.
Jestliže se bojíte, potom zvítězili. Chci, abyste na to mysleli. Oni to vědí. Nechejte své světlo zářit takovým úžasným způsobem, aby už tady to hrozivé slovo na pět písmen nebylo. Dokonce ani neexistuje. Procházejte těmito časy a pamatujte si je, protože jste je očekávali. Směřujte k nim své úsilí. Směřujte své úsilí k novému slovu na pět písmen – LÁSKA.
Zůstaňte na okamžik a oslavte jeden druhého.
.
A tak to je.
KRYON

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/  – přepis – The Energy of the Future (Spiritual Evolution)

 

Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva M. (www.kryon.webnode.cz) Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.