12-2015 Kryon

Skrytá šablona mládí

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem San Rafael, USA , 12. 12. 2015

Channeling je uveden krátkou meditací:
(velmi pomalu)
A tak jak váš dech vstupuje do vašeho těla, dovolte své mysli, aby došla na poklidné místo, aby tam spočinula. Prohlubte uvědomění si svého těla a dovolte svému dalšímu nádechu, aby vás dovedl trochu víc dovnitř, na to místo, kde je vaše srdce. A na chvíli dýchejte kolem svého srdce – uvolněte své tělo, zavřete oči, uvolněte obličej a dovolte svému srdci, aby se prostě stalo vaším domovem. Pozorujte, jak je příjemné tu být, spočinout, v tomto místě lásky – dovolte svému srdci, aby vám otevřelo svou náruč – můžete ji cítit kolem sebe, můžete cítit, jak dýcháte svým srdcem.

.

A jak dýcháte, pozorujete, že ve vašem těle existuje nová energie, která se ve vás usazuje, usazuje se, poněvadž jste požádali o transformaci, požádali jste o rekalibraci, požádali jste, aby do vás vstoupila boží láska, aby přinesla zázrak i dary, které s ní přicházejí. Aby vstoupil i Kryonův doprovod, andělé, Mistři, bytosti Světla, kteří přicházejí na tato setkání, udržují prostor, pomáhají vytvořit tento prostor, a pak setrvají, setrvají dlouho po tom, co naše fyzická těla odejdou (ze setkání – pozn. překl.), ale zůstanou s námi na úrovni srdce a na úrovni duše.

.

Znovu se nadechněte a ponořte se do nitra, spočiňte hlouběji na tom místě, kde nemusíte nic dělat, nemusíte ničím být, a pozorujte, jak dobře se cítíte v tomto prostém spočinutí. Jen buďte… Z tohoto krásného jemného místa klidu pochází i přijímání, dovolte si otevřít se mu, jemně, jak začínáte více a více integrovat energii (setkání) dnešního dne. A také přijímat od Kryona a jeho doprovodu – jejich lásku, uctění lidí. Přicházejí, aby byli s vámi, a půjdou s vámi, až budete odcházet.


Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Přeji si, můj partnere (Lee, channeler – pozn. překl.), abys postupoval zvolna, vážil slova, ujišťoval se, že jsou správná, jak přicházejí. Toto je předposlední channeling roku 2015, vlastně jsou dva, které přijdou, říkám předposlední proto, že je před posledním z Kryonových setkání. A tak si přejeme přinést vám tentokrát informace pro budoucnost.

.

Někteří řeknou, že je to vědecký channeling. Není. Pak jsou ti, kteří mohou říci: „Kéž by vědci slyšeli, co dnes sdělíš, Kryone.“ A tak právě teď mi možná naslouchají (nahrávce či čtou překlad – pozn. překl.) ti, kterým bylo řečeno, aby naslouchali. Pokud jsi to ty, kdo v tuto chvíli poslouchá (čte), pak to posloucháš v budoucnosti, ale nemyslíš si, že je to budoucnost, protože pro tebe je to teď, i pro mne je to teď. Pro ty přede mnou to není teď. Jak se ti to doposud líbí?

.

Hovoříme k mnohým mimo časový rámec vašeho myšlení. Tento channeling bude možná přednesen později. Možná bude přednesen na místě, které neočekáváte, aby bylo potvrzeno to, co jste právě objevili. Aby bylo uznáno za platné, co existuje teď, ale ne ve chvíli, kdy channeling probíhal. Jste tím zmateni? Je to tento druh channelingu. Mému partnerovi běhá mráz po zádech, protože ví, že tato informace je krásná. Ví, že je patřičná, ví, že je vytoužená, a že lidstvo chce, co teď přichází. A tak budeme postupovat pomalu.

.

Chci mluvit o objevu – o objevu, který bude učiněn, probíhá, a odvíjí se postupně. A před tím, než vám povím, co to je či jak to pracuje, předám vám něco k přemýšlení. Otázka: Je možné, že je ve vaší DNA šablona, která nese tajemství mládí? Šablona, která nepředstavuje jen data, je součástí molekulární struktury multidimenzionální DNA, může být aktivována a v určitých případech odhalena? A když se to stane, změní všechno ohledně lidské bytosti, které náleží.

.

Je možné, že je něco uvnitř každé jednotlivé molekuly vaší DNA, co vás může udržet při životě dvakrát, třikrát, čtyřikrát déle než teď žijete? Existuje šablona zrození – design, který se může stát chemií. V současnosti tam jen tak leží jako sada instrukcí mimo kompetence třídimenzionálního myšlení vaší DNA? Je to jiné“.

.

Co si myslíte o prorocích, kteří žili devět set let? Rovnou do toho skočím. Chci od vás, abyste si v sobě zodpověděli tuto otázku, pokud jste vědcem. Je to hloupost? Bylo to zaznamenáno mnoha způsoby na mnoha místech v různých zdrojích, že některé z postav, o kterých čtete třeba v posvátných písmech nebo třeba v knihách o historii, žily mnohem déle, než kdy žily jakékoli jiné bytosti. Ne jedna, ale hned několik jich žilo přes šest set let.

.

Za prvé: Je to možné? Za druhé: Existoval by nějaký důvod od Ducha či z Tvořivého Zdroje, aby se to přihodilo? Za prvé: Je to možné?

.

Sedím tady na židli, abych vám řekl, že to je nejen možné, ukazuje se, že se to stalo. V určitých případech s určitými lidskými bytostmi a pouze s muži.Žili dlouhý život kvůli rozmnožování rasy s jejich vědomím. Jednoduchý mechanizmus – mužské semeno je plodné až do smrti. U žen tomu tak není. Muži museli žít velice, převelice dlouhý čas, aby mohli předávat vědomí prostřednictvím mnoha, mnoha dětí do nového prostoru planety, která potřebovala toto vědomí. Věříte tomu? Teď víte, proč tomu tak bylo.

.

Jak byl tento muž či tito muži po tu dobu udržování při životě? To je jednoduché. Měli aktivovanou šablonu mládí. Teď používám terminologii, která není lékařská, není vědecká, můžete mít vlastní. Právě v této době existuje – zůstaňte naladěni! – v této době pro to opravdu existuje název, poněvadž tušíte, že to v biologii je.

.

Když u nějaké lidské bytosti dojde ke spontánnímu uzdravení, co se stane? Za prvé – je to skutečné, věříte tomu? Teď už jste o něco víc současní, vědci – viděli jste to, byly o tom zprávy, věříte tomu z toho důvodu. Za druhé – jak to probíhalo? Číslo dvě bylo vždy tajemstvím. A tento bod v sobě má spoustu energie. Někteří věří, že to způsobilo vědomí nemocného, proto se tomu říká „spontánní“. To by znamenalo, že prostřednictvím samotného vědomí, a možná bez toho, že by to člověk věděl, proběhla aktivace šablony. Bylo to tak rychlé a tak úžasné, že to bylo mimo to, co bylo rozpoznatelné jako možné ve 3D nebo v lékařské historii – téměř jako by tělo vyčistilo samo sebe. Buněčné omlazení bylo po několik dní či týdnů nesmírně zrychleno, aby vyčistilo to, co tam nepatřilo, aby byl život jedince zachráněn. Spontánní, automatický ústup nemoci, uzdravení toho, co tam nepatřilo. A to je skutečné.

.

A v druhé kategorii jsou ti, co řeknou: „Aha, to je placebo efekt.“ Jakoby přiřazení názvu vysvětlení bylo vše, co je zapotřebí a můžete záležitost opustit. (Kryon se směje.)Ach, je to jen placebo efekt, pojďme se věnovat něčemu jinému.“ Co je, placebo efekt? To by mělo být vlastně „za třetí“. Placebo efekt je lidské vědomí, které skrze očekávání výsledků, dosáhne výsledků bez jakéhokoli dalšího důvodu, jen na základě toho očekávání. Tady máte vědomí, které vládne chemii těla. Úplné a kompletní očekávání, které aktivuje šablonu!

.

Pohovořme si trochu o vědě. Existuje obor zvaný kvantová biologie. Je skutečný, existuje a pracují v něm lidé a premisa je tato: Biologie, stejně jako ostatní fyzika, má kvantové oblasti. Proto samotná molekula DNA či jakákoli jiná molekula musí mít kvantové atributy stejně tak jako 3D atributy. A proto je to z různých důvodů kontroverzní. Očekáváte kvantovost ve fyzice, po léta patřila do fyziky, a přesto zde existuje zeď, bariéra, která se vztyčí, když mluvíte o (kvantovosti) biologie, jakoby biologie nebyla fyzikou. Ale ona je. Biologie je ve skutečnosti primárně fyzikou, poněvadž chemie závisí právě na stejných věcech, na kterých závisí kvantovost. Oběh elektronů kolem atomů, které se spojily, aby vytvořily určitý druh chemie života. Ve vědě o životě je to ještě daleko hlubší než mimo ni. Otázka: Je to skutečné?

.

Kvantová biologie, studium kvantovosti v biologii a vědě o životě jsou skutečné. Co dosud objevili? Objevili, že některé kvantové energie vlastně mění DNA zajímavým způsobem. Nevědí proč, nevědí co, ale pokud je mnoho druhů kvantové energie aplikováno na chemii mnoha druhů, existují reakce. Nevědí proč.

.

Lékaři, dovolte mi k vám promluvit. Existuje očekávání, že v určitých molekulách jsou věci, které by měly být vidět, ale vidět nejsou. Vidíte jejich výsledky v kvantových pokusech, ale nemůžete je vidět elektronovým mikroskopem. Ty věci by měly existovat, aby vytvořily ty výsledky pokusů, ale nevidíte je. Jsou neviditelné. Drazí, nejsou neviditelné. Jsou multidimenzionální. To jste tušili.

.

A to nás přivádí k tomuto závěru: šablona uvnitř těla, o které jsme mluvili, existuje v mnoha molekulách, včetně molekul DNA – je viditelná pouze tehdy, když je vystavena multidimenzionální síle. Zopakujme to. Jinými výrazy, můj partnere (Lee). Tady je to znovu: tušená energie se ukáže, když určitou molekulu vystavíte dalším kvantovým energiím. Tečka. Jedině tehdy můžete uvidět, co tam je. A když ji začnete vidět, začne mít vzory shluku. Vzory, které nemusíte rozeznat, poněvadž jste je dosud nezahlédli ve 3D biologii. Ale vždy jste je tušili. Nazvěme to tím, co si myslíte, že to je: shluky mládnutí. Ta šablona mládnutí, která by tam měla být. Když jsou učiněny určité pokusy, šablona se na chvilku ukáže a pak se zastaví.

Někteří aplikovali magnetismus jako multidimenzionální sílu, aby tu šablonu odhalili. Ten pokus probíhá následovně: vezmete látku, vystavíte ji určitým magnetickým polím, podíváte se na to nejlepším způsobem s elektromagnetickým mikroskopem a hledáte to, co jste tušili, že tam bude, a hle, částečně toho kousek spatříte. Je to tam.

.

Před kolika lety jsme vám říkali o magnetismu? Před kolika lety jsme vám říkali, že magnetismus je obor, který bude součástí biologie a až přijdete do styku s tím, co se nazývá „magnetismem tvůrce“? Až se naučíte vytvářet magnetická pole, která navrhnete a smysluplně je umístíte, tehdy se začnou dít věci! Ne jen s prostým magnetem. To nestačí. Musíte přijít s něčím víc. Ale až se to stane, drazí, bude to multidimenzionální síla, kterou mimochodem magnetismus označuje, multidimenzionální síla odhalí atribut šablony molekul mládnutí, která je ve všem. Ta šablona je ve všem. Spontánní uzdravení je výsledkem šablony aktivované lidským vědomímněkdy přežitím, někdy strachem a někdy božským zásahem. A viděli jste to znovu a znovu a znovu.

.

Další věc, která se stane: v biologii se zvyšuje uznání kvantovosti a začínáte studovat utváření životní síly. Ta je teď jiná, poněvadž je vystavena kvantovým energiím. Odhalení toho, co je tato šablona, bude možné uvidět dokonce částečně i ve 3D. Když bude správně vystavena energiím, ukáže se. A pak se začnou dít věci.

.

Teď obraťme list. Vědci, vy teď můžete přestat číst a poslouchat, poněvadž budeme mluvit o věcech, které u vás vyvolávají obracení očí v sloup. Až odhalím, co skutečně je innate (vrozená moudrost těla – pozn. překl.), řekli byste, že to tak nemůže být, že to tak prostě není.

.

To chytré tělo, které byste nazvali innate, má naprostou kontrolu nad projevením vzorce mládnutí. Když použijete multidimenzionální síly, innate se jich chopí a projeví to, co by se projevit mělo. Innate je chytrá inteligence těla, která nemá žádný zdroj, který byste vy nazvali zdrojem. Není ve vašem mozku, innate není funkcí mozku. Mozek je počítač, který s vámi přežívá. Něco uděláte a mozek si to pamatuje – když se zraníte, neuděláte to znovu. Máte zkušenosti, které vám pomáhají přežít okamžik za okamžikem. Jste ten, kdo si „pamatuje“. To je ve vašem mozku. Kreativní věci, které se vám stávají, pocházejí ze šišinky, už jsme vám to řekli dříve. Věci, které jsou mimo mozek a šišinku, jsou součástí triády, která zahrnuje také srdce. Srdce je tak důležité! Vlastně je zapojeno v některých věcech, o kterých vědci říkají, že je dělá mozek. Je to srdce, kdo je dělá. Někteří řeknou: „Srdce nevykonává funkce mozku.“ Ach ano, vykonává! V srdci jsou synapse, pokud je chcete najít, v srdci je magnetismus, pokud ho chcete najít – srdce pracuje mnoha způsoby. Ale není to innate.

.

Takže, co je innate? Jak funguje? A co se děje?

.

Už jsme hovořili o budoucnosti lidstva, která se bude utvářet rozdílně. Součástí toho, co přijde, jsou děti, které se narodí s mnohem rozvinutější innate. Jinými slovy, se schopností propojit to, co zažily v minulém životě, s tím, co zažily v tomto životě, aby nedělaly stejné chyby dvakrát. A to je innate. Stejně jsem vám dosud neřekl, odkud pochází, že? Ale povím vám to. Dítě si spálí prst o kamna a nikdy se po zbytek života kamen nedotkne. To je funkce mozku, že? Má s tím něco společného innate? Ó ano! Víte, innate je chytré tělo ve spojení s mozkem, vše je integrováno.

.

Poslechněte si tohle, už brzo vám povím, jak innate rozeznáte. Tohle dělá innate s nově narozeným: nově narozený se kamen nedotkne, protože si z minulého života pamatuje, jaké to je, přenáší si tu zkušenost, a vy jí budete říkat instinkt:Nedotýkej se kamen.“ Nově narozený si taky bude pamatovat chyby, které udělal a které mu způsobily emoční stresuž je znovu neudělá. Nově narozený si přinese moudrost z chyb minulého života a část těch chyb se projeví emočně a fyzicky. Byl to mozek, mohla to být šišinka společně se srdcem, ale je to innate, co to spojí dohromady a pomůže mu, aby si to pamatoval a přenesl do budoucna neporušené, jako instinkt.

.

A teď vám povím, co innate je, a je to matoucí, protože to pak budete linearizovat. Nedokážete pochopit, jak se přenáší z jednoho života do dalšího, protože nevíte, jak multidimenzionální věci fungují, zejména když se to týká duše. Innate není duše. Existuje hebrejské slovo, které má význam „jet“ a to hebrejské slovo pro „jet“ je Merkaba. A Merkaba lidské bytosti dosud nebyla definovaná správně. Co dělá? Merkaba je obrovská, osm metrů široká! U každé lidské bytosti. Je to multidimenzionální pole, které je tvořeno biliony a biliony molekul DNA. Molekuly DNA jsou totožné v celém těle. Každá z nich je totožná a pro vás taky jedinečná. Teď vám řeknu, že když se spojí, pokud to chcete tak říci, protože ony jsou vždy spojeny – vytvoří pole kolem těla. To pole je multidimenzionální, spirituálně bylo vždy viděno a známo jako Merkaba. Vítejte u innate! Kolektivně je vaše DNA tím, čím je innate. DNA se nemůže rozebírat na jednotlivé části jako jedna nebo druhá věc. Je buď kolektivní, nebo neexistuje. Řeknu vám něco, DNA rozhoduje, kdy zemřete. Innate rozhoduje, kdy zemřete. To pole kolem vás se vzdá ducha. Není to mozek. Když se zastaví mozek, nic nepokračuje a přijde smrt, ale co když selžou ledviny, v jakou chvíli je smrt jistá? Když nemůže být činné to či ono, někdy to nedává smysl, když smrt nastane. A ti, co to v nemocnicích znovu a znovu sledují, vědí, že se v těle děje něco jiného – něco, co nazvu inteligencí smrti. Když innate vidí, že přichází už jen utrpení, spíše než aby jím prošlo, přijde vypnutí. To je innate. Toto je moudrost těla, protože toto je skutečně moudré.

.

Poslouchejte, je to také innate, co se vrací v následujícím životě, protože innate je spojená s duší, šišinkou a vším, co je – je to Merkaba. Vaše Merkaba je stejná jako ve vašem minulém životě, a i vaše duše je stejná, jako v minulém životě. Přenášíte si s sebou jinak vzorovanou DNA, která má stejnou Merkabu jako v posledním životě. Nesnažte se to pochopit, nemůžete. Protože toto je multidimenzionální a spirituální mechanismus. Je nádherné vědět, že vy, podstata toho, kdo jste, přechází (ze života do života – pozn. překl.) znovu a znovu. Kdybyste se mohli setkat se sebou v minulém životě, a mnozí z vás to udělali, pak uvidíte jinou tvář, ale stejnou Merkabu, stejnou duši, stejnou innate. Innate ví vše o každém jednotlivém životě, který jste prožili. Innate vás zná lépe, než se znáte vy.A když se začnete dostávat do styku se svou innate, tehdy se začnou dít věci. Včetně schopnosti aktivovat šablonu mládí. Posloucháte? To se stane. Lidstvo začne žít déle z nejrůznějších důvodů, ale když budete schopni aktivovat vzorec mládí uměle s pomocí dalších kvantových polí, bude to obnovením toho, co bylo chrámem omlazení. Řekli jsme vám, že se to vrátí, jen to bude vypadat jinak. A to další, to jsi ty. Ty s tebou. Kolikrát jsme vám říkali, že to už nepotrvá dlouho a vědomí jemně vyladěné lidské bytosti na sebe přebere atributy života v mistrovství. Budete žít velmi dlouho…

.

Kryone, jak do toho všeho zapadají kmenové buňky?“ (Kryon se směje.) Tam jsou ty šablony! Tam jsou ty šablony. A kmenové buňky jsou v úplně každé buňce, kterou máte. Pořád tam jsou. Dokonce i to je kontroverzní, ale už se to začíná ukazovat a vy se to učíte. Existuje urychlení v technologii zkoumání kmenových buněk, ale ani to není nezbytné. Přijde doba, kdy budete používat své vlastní kmenové buňky místo jakýchkoli jiných z jakýchkoli jiných zdrojů, protože to jsou ty, jejichž šablonu si opravdu přejete.

.

Innate. Nadcházejí věci, které nečekáte. „Kdy přijdou, Kryone?“ Odpověď je ano. (Kryonův způsob, jak reaguje na otázky, na které nelze odpovědět konkrétně – třeba datem. – Pozn. překl). Až jim dovolíte, aby přišly. Až bude na planetě dost světla. Poslouchejte – až bude na planetě dost světla, aby tyto objevy nebyly použity na zbrojení. Tehdy nastanou nové věci. Slyšíte mě? „Kdy to bude?“ Drazí, právě teď procházíte bojem mezi světlem a temnotou, to víte. Až to pomine, světlo bude na této planetě převažovat – to znamená, že integrita začne vítězit nad ne-integritou – v obchodě, vládě, ve všech věcech. Začnete vidět posun v tom, co lidé budou ochotni přijmout a co ne. Nejprve to přijde od lidí a to pak podnítí ty ostatní záležitosti. Tehdy začnete pozorovat, že se takové věci dějí. Už teď se připravují. Něco z toho už teď bylo objeveno. Říkám vám to, protože Kryon neodhaluje věci, které nejsou objeveny. Musejí být nejprve objeveny – to jsou. Ale typicky, typicky jsou v prvopočátku. Potrvá dlouho, než budou vytříbené, ale šablona je tady a někteří to vidí.

.

Kryone, co ta šablona způsobí?“ Přesně to, co si myslíte, že způsobí. Omlazování buněk bude téměř dokonalé, telomery se nebudou zkracovat, tělo nebude stárnout. „Kryone, to způsobí sociální problémy, že? Příliš mnoho lidí na planetě a nedostatek jídla, je to tak?“ (Kryon se směje.) Můžu to říci znovu? Ach, jak je to od vás 3D! Přijdete na to, jak vznikají děti, budete v tom moudřejší. Zjistíte, jak pro planetu vytvářet potravu multidimenzionálními způsoby. Víte, co se stane, když vystavíte semena laskavým multidimenzionálním silám? (Kryon se směje.) To není GMO! Rostlina sama ty síly přijme jako laskavé znamení. Stejně jako u innate s jejím šablonou. Myslíte, že životní síla rostlin také může mít něco takového? Umíte si představit pěstování dokonalých plodin s pěti či šestinásobným výnosem, žádnými pesticidy a jen trochou hnojiv? Obilí, které roste samo o sobě, protože teď coby životní síla „ví“? A vy potřebujete, aby rostlo. Jaký to koncept! Je možné, že lidské vědomí se může dokonce rozšířit do rostlin a zvířat? To je teprve začátek.

.

Právě teď vám umožňuji nahlédnout do nádherné budoucnosti. A ti, kteří poslouchají (či čtou), a ti přede mnou (v sále), tak jako všechny lidské bytosti, říkají totéž: „Doufám, že to přijde hodně brzo. Ach Kryone, kéž to máme hned teď, teď!“ Přeji si, abyste byli klidní, protože u toho budete. Chápete? Možná budete vypadat trochu jinak, ale budete tu. Drazí, jste staré duše a ještě jste na této planetě neskončili. Budete tu, slyšíte? Chci, abyste se na to připravili, abyste oslavili, že se to stane. Chci, abyste viděli pravdu v tomto channelingu. Chci, aby mne právě teď prověřila vaše innate. Vaše Merkaba je mocná a je jich tu v místnosti tolik! Prověřte mne a vnímejte, co tu je!

.

Vězte, že je to pravdivé a je to vaše – díky tomu, co jste vykonali a konáte! Je to váš odkaz a vaše budoucnost. A už bylo načase..

.

A tak to je.

Kryon

.

Poznámka ke kopírování:

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ – „The Hidden Youth Template“ – MP3 nahrávky 36:31 min.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva F. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

.

zpět