12.2015 Kryon

Konec roku 2015

Následující channeling byl přijat 13. 12. 2015 v San Rafael v Kalifornii
.
Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.
Pro ty, kteří toto pouze slyší – jsme právě v uvolněné pozici (pozn. překl.: před channelingem proběhla meditace). Lidé mají tolik otázek. Ptají se na své životy, na dění, energii, neférovost… a je to přesně podle rozvrhu.
.
Toto je poslední channeling, který bude v roce 2015 publikován. A tak chci, aby to byla zpráva – nejen pro ty, kteří toto poslouchají později nebo zde.Je to zpráva o tomto roce pro staré duše. Mohl bych vám dát seznam a vy byste si ho mohli zapsat, ale chci, abyste to skutečně vnímali – ne jako intelektuální či politický seznam.
.
Nejprve chci, abyste poznali, že nejste sami
. Staré duše, právě teď jsou s vámi v této místnosti energie, které nedokážete vysvětlit. A jsou laskavé. Je zde nádherná energie, která vás zná. Je tu Tvořivý Zdroj. Můžete ho pojmenovat, můžete mu dát všechna možná jména, ale je větší než kterékoli z nich. Mnozí z vás to cítí celý svůj život a jiní to necítili nikdy. Ne takto. Není to pocit přítomnosti rodiče, ale laskavého pomocníka, který je vaším bratrem, sestrou, vaší součástí. A tento pocit zaplavuje tuto místnost mírem poznání, že není žádná náhoda, že jste tady.
.
Pokud toto posloucháte později, pak chci, abyste věděli, že tento doprovod je i váš. Můžete se ptát: „Jak je to možné? Tohle poslouchám později a ty jsi tu teď. Opakuji, že je to vaše 3D předpojatost, když se domníváte, že se nemůžete naladit na energii, která není ve vašem čase. Můžete. Vy, kteří toto posloucháte později – slyšíte můj hlas? Ano. Proč tedy necítíte, co tu je? Tento multidimenzionální kousek Boha Stvořitele ví, že jste v místnosti, i když to posloucháte (nebo čtete) později. Jsme větší, než myslíte.
.
Nacházíte se na křižovatkách. A mnozí z vás jsou frustrovaní z podrobností, které tento posun přináší. Otázky, které kladete, jsou dobré. Velmi dobré. Zároveň však vedou k frustraci, protože lidská bytost ve společnosti, kterou chcete změnit, není příliš trpělivá. Občas frustrovaně lomíte rukama: „Proč jsou věci tak, jak jsou? Proč nemohou být lepší, když je tak ostatní vidí?“ Povím vám proč – protože staré duše v této energii jsou futuristé. Tady je to, co tím myslím: představte si právě teď všechny ty, kteří se na vás dívají s laskavostí a dodávají vám klid – fakt, že není žádná náhoda, že jste zde. Jste tu z určitého důvodu. Chci, abyste si něco představili.
.
Představte si, že se díváte na architektonické plány budoucí budovy. Díváte se na ty plány a říkáte: „Aha. Aha. Tohle jsem věděl, tohle jsem věděl. Tohle je dobré a tohle je taky dobré.“ A uvědomujete si, že se díváte na budovu, která vyrábí svou vlastní elektřinu a svou vlastní vodu. Dělá všechno. Ta budova je ekologicky fér a je spolehlivá. Ctí Gaiu a lidstvo. Je to budova, ve které můžete být a mít z toho dobrý pocit.
.
Některé z vás ale tyto architektonické plány frustrují, protože když se rozhlížíte kolem, tak vidíte, že jsou stavěny i jiné budovy. Ale ty budovy jsou špatně! A to není fér – pro lidi, kteří je stavějí ani ty, kteří v nich budou žít. Je to špatně! Vy máte plány pro novou budovu. Co s tím uděláte? Toto je frustrovaný futurista. Protože to, co nazýváme vaší Akášou, co přichází s vámi, co je vaší životní lekcí, co jste vy – to vidí, že existují lepší způsoby! Proto tu jste.
.
K čemu je dobré, když budete frustrovaní? Jak to komukoli pomůže? Existuje stará metoda – můžete jít ven, držet cedule a křičet na ty, kteří stavějí staré budovy, pokud chcete. Budete odmítnuti. Nebude to k ničemu dobré. Chci, abyste se soustředili na plány, které máte před sebou. Proto tu jste. A ten plán před vámi může být těžko uchopitelný, ale budete vědět, že existují lepší způsoby. Chci, abyste se soustředili nejprve na postavení prvního patra mrakodrapu. Jen na materiál, na shromáždění těch podobně smýšlejících, kteří mají lepší nápady.Pochopte, na božské (vnitřní)  úrovni, že to chvíli potrvá. A že vaše frustrace ničemu nepomůže, pokud nejste aktivní. Zaměřte svůj pohled na to, pro co jste se zrodili. Ne abyste byli frustrovaní, protože to víte lépe, ale abyste se soustředili na ten plán. Toto je metaforické, že? Před vámi přeci nejsou žádné plány. Ale dokážete vidět lepší způsoby dělání věcí. Dokážete vidět lepší způsoby, jak pracovat s planetou. Dokážete vidět vyšší vědomí v celé vaší společnosti.
.
To, jak sestavujete vládu, je vaše karma. To, jak strukturujete věci, je vaše věc. Není to věc Boha. Alevědomí, které dnes máte a které je vyšší než kdykoli předtím, začíná odhalovat lepší způsoby. Vy se pak stanete novým systémem.Někteří s tím budou souhlasit, nepůjdou ven, aby zastavili to staré, ale místo toho budou tvořit nové, takže ostatní to pak uvidí a řeknou: „No páni! Uděláme to po tvém.“ Můžete odpovědět: „Jsem jen člověk, nejsem stavitel. Nemůžu změnit to a nemůžu změnit tamto.“ Pak jste ale nedávali pozor, když jsme vám říkali, co dokáže vědomí. Může ovlivnit zemi kolem vás, lidi kolem vás. Už jen vaše vyrovnané myšlenky ohledně budování prvního podlaží s pomocí nových architektonických plánů způsobí, že tyto plány budou realizovány se staviteli – s lidmi, kteří jsou za to zodpovědní, s čelními představiteli – ale ne protože si stěžujete. Ne protože jste frustrovaní, ale protože je zde přítomné nové paradigma, protože se soustředíte na realitu této země. Vidíte to a je vám v tom dobře. A tak se začínáte poohlížet po ostatních, kteří jsou jako vy – poměrně brzy dojde ke shodě.
.
Drazí, toto je jiné, než to bývalo. Jste na místě, které vytvořilo změny ve vaší zemi (USA), protože smýšlíte svobodně. A vytvořili jste tyto změny, protože se na vás lidé dívali a viděli, že to funguje. Jste na skvělém místě, abyste nemuseli být frustrovaní, ale abyste mohli ukazovat budoucnost. Postavte tu budovu. A tady je něco, co chci, abyste věděli – vy všichni. Máte podporu. Kolikrát vám to musím říkat? Ve staré energii byste prosili a žadonili kvůli realizaci každé myšlenky. Nyní jsou vaše myšlenky přitažlivé –přitahují ostatní. Jsou „chytlavé“. To znamená, že to, co navrhujete, ostatní nadchne a tak řeknou: „Ano, máš pravdu. Uděláme to tak. Aplikujeme to tady a tam a ještě támhle.“ A zatímco jste dříve byli sami, staré duše – zdálo se, že musíte bojovat se svou rodinou a s celou Zemí – nyní je to chytlavé. Ostatní to uvidí a řeknou: „Ano, máš pravdu. Tohle je skutečně lepší nápad. Vyzkoušíme to. Prima. Pojďme najít pár dalších.“ Najde si to cestu do všech oblastí vaší společnosti, ze kterých jste frustrovaní. Do energetiky, finančnictví, farmaceutického průmyslu i vlády. Najde si to svou cestu skrze váš laskavý, klidný postoj budování budoucnosti, místo abyste si stěžovali na staré způsoby. Frustrace? Ta nic nevybuduje.
.
Doprovod na tomto místě – a nazývejte ho, jak chcete – se na vás právě teď dívá. Chci, abyste právě teď, na tomto místě, cítili SKUTEČNOST laskavé energie toho, kdo jste. Chci, abyste vnímali hustotu lásky – říkejte jí láska, uznání či usmívající se energie, to je jedno – netlačí na vás, do ničeho vás nenutí, nic po vás nechce. Říká jen: „Chci, abyste se uvolnili a odpočinuli si v mé náruči. Chci, abyste cítili, že jste v pořádku. Ve správnou chvíli na správném místě. A že bitvy, kterými budete procházet v příštím roce, v tom dalším a ještě dalším, jsou bitvy, které můžete konečně vyhrát! Konečně! Kousek po kousku.“ Budujte první patro toho mistrovského díla zvaného mír na Zemi. Musíte to udělat pomalu. Děje se to jen po malých částech.Synchronicita vám přinese kousky a části, ovšem jen pokud se nebudete točit ve frustraci.Pak totiž budete sami ve své místnosti a točit se stále v tom samém, zatímco ostatní budou stavět budovu. To je nové paradigma. Nový způsob reakcí. Je to mistrovství. Vyspělost.
.
Je možné, že Stvořitel vesmíru ví, kdo jste? Ano, drazí. Oči celé galaxie, samotného středu Tvořivého Zdroje se na vás dívají. Vy jste jediní, kteří tím v této době a této galaxii procházejí.Chci, abyste se PEČLIVĚ dívali na všechno, co se děje na této planetě, a sledovali jste posun, který se zde odehrává. Lidé se začínají probouzet a odhalovat věci, které nejsou vhodné, ale dříve se o nich mlčelo. Začínáte otevírat konzervy a uvnitř nacházíte ošklivé věci. Budou ti, kteří ošklivé věci uvidí, prominou je a pak budou stavět. A pak budou ti, kteří uvidí ošklivé věci a použijí je jako výmluvu pro to, aby si na ně mohli stěžovat. Každopádně se ale ošklivé věci objeví. Ty konzervy nesou jméno každého ošklivého aspektu společnosti.
.
Pomalu začnete žádat o integritu. Přijde doba, kdy vaši politici pochopí, že nemohou být zvoleni, když uvidíte, co dělají. Přijde doba a systém, kdy budete sledovat, co dělají, a oni to vědí. Budou muset očistit své jednání, protože budou sledováni způsobem, který vám ještě nemůžu ani vysvětlit, protože jsou to nové technologie „pozorování“. Ještě ani netušíte…
.
Před dvaceti pěti lety jsem vám říkal, že přijde něco, čemu se bude říkat sociální sítě. Pokoušel jsem se vám to vysvětlit. Nešlo to. Nemůžete vysvětlit věci, které jsou pět kroků vzdálené od toho, co máte teď. Když nemáte číslo dvě a tři, pak nemůžete pochopit to, co bude krokem čtyři – a v kroku čtyři bude systém, který vám umožní vidět, prozkoumat a sledovat vše, co vaši vůdci dělajíA oni to tak budou chtít. Nadejde den, kdy integrita bude věcí cti – bude to něco, na co vy i oni budete pyšní. Nebude to o tom, jak chamtiví mohou být a kolik toho dokáží skrýt. To vám bude připadat tak zastaralé a ošklivé… Budou to způsoby minulosti. Právě jsem vám řekl, že vám to historie ukáže – bude to doslova otočení stránky. Přechod od starých metod k novým. Přicházejí nové vynálezy, aby vám pomohly.
.
V USA máte struktury, které jim budou bránit v tom, aby se odehrály. Proto se mohou objevit v jiných zemích, kde není žádná struktura. Chci, abyste se na to připravili. Vaše struktury budou možná jednou zostuzeny, aby se změnily, protože to jiné země udělají lépe. Chci, abyste se na to připravili.Existují paradigmata, která nečekáte.Neuzavírejte tak těsně tu krabici, ve které si myslíte, že víte, kde co je, odkud co přijde a kde se to stane.Ale vězte, že se to stane. A až se to bude dít, poskytne vám to stavební bloky pro první podlaží. Nebuďte frustrovaní. Buďte v míru s tím, že jste ve správnou dobu na správném místě a přemýšlíte o správných věcech ze správných důvodů. Už za to nebudete biti. Už nebudete potlačováni, už na vás nebudou ukazovat prstem a říkat, že jste v nepořádku. Lidé začnou vidět smysl v tom, co říkáte.
.
Opět vám dám futuristický pohled, protože vy jste futuristé. Vaše Akáša se probouzí k lepším nápadům, staré duše. Jste ti, kteří ukazují cestu pro planetu. Jste moudrostí planety a jste takoví, jak se čekalo, že budete. To jsou dobré zprávy. Jsou to velmi dobré zprávy. Ale jak toho dosáhnete? Povím vám o staré předpojatosti – je to žití ve staré energii a myšlení ve stylu „takhle to funguje, vždy to tak fungovalo“ – pokud takto smýšlíte, pak žijete v krabici, kterou jste uzavřeli. Existuje nová krabice(Kryon se směje), která nemá žádné stranyvíko ani dno – a my vás žádáme, abyste vstoupili přesně do takové, pokud už nějakou krabici potřebujete.Neomezené myšlení. Způsob hledání nových způsobů a hledání pomoci s jejich realizací. Ne frustrace.
.
Přichází rok 2016. Numerologicky představuje číslo devět – dojde k dokončení určitých věcí a odhalení jiných věcí, které nečekáte. Pokud vás zasáhne šokující odhalení, nepatlejte se v něm. Očekávejte ho a pak díky němu vybudujte nové věci, místo abyste trestali ty, kteří to udělali. Pochopili jste rozdíl? Kam vložíte svou energii? Můžete budovat na chybách nebo si v nich libovatTo je součást nového paradigmatu.Pohyb vpřed místo pronásledování a trestání. To je zcela nová myšlenka – kde by měla být vaše energie? Víte, že toto je urychlení budoucnosti – to, když začnete měnit paradigmata toho, co se stane, když objevíte chyby a vady. Na planetě se stane něco ošklivého – vy to vidíte v médiích. Točí se to ve spirále stále dokola. Stále dokola se díváte na stejné zprávy – den co denA tak ta událost, která se stala jednou, se zopakuje stokrátVědomí ji uchovává do nekonečnaTo je to, o čem mluvímMísto abyste se pohnuli vpřed a uviděli jste, co je dál a co je nádherné, neustále se točíte v tom, co se stalo a v tom, jak moc byste se toho měli bát…  Drazí, vy jste ti, kteří ukazují cestu. A máte pomoc.
.
Chci, abyste cítili, jak vás tento doprovod právě teď objímá. Chci, abyste vnímali fakt, že právě teď říká, že jste na správném místě ve správnou dobu. Skutečně jste. Každý z vás má jinou cestu. Každý z vás. A my víme, jaké cesty to jsou. Máte v sobě kousek Boha Stvořitele. Říkal to i každý mistr, který kdy kráčel po této planetě. Mistři vás žádali, ať v sobě najdete to, co je klidné a vyspělé – to, co nereaguje vztekem a činem, který by byl jiný než laskavý a krásný. Předkládali vám to znovu a znovu, ale byly doby, kdy to bylo potlačeno a nefungovalo to, ale tentokrát to fungovat bude. Protože vaše světlo bude na této planetě vidět.Paradigma klidných reakcí, posun vpřed a pokrokovější nápady budou vnímány jako nádherné a správné mnohem větším počtem lidí než kdykoli dřív. Jsou připravení na to, co máte vy. Mluvím k mnohem většímu počtu lidí, než kolik vás je v této místnosti.
.
To je naše poselství. Nemohlo by být jasnější. Časy se změnily. Ale co víc – poměr mezi světlem a tmou se začíná měnit tak, že světlo vítězí, a to, co se snažíte dělat, pracovníci světla, bude vnímáno velmi odlišně. Máte tolik pomoci! Přijdou někteří a budou vás financovat. Jsou připraveni a vy je objevíte. Bude to fackou do tváře starého paradigmatu, které říká, že se to nemůže stát, protože velké peníze jsou oddělené a zkorumpované. Počkejte a uvidíte. Peníze tam, kde jste si mysleli, že žádné nejsou – peníze, které budou podporovat věci, které nikdy dřív podporovány nebyly. To protože na ně posvítíte. A bude to dávat smysl – bude to dávat ekonomický smysl, bude to dávat smysl integrity, bude to dávat smysl pro měnící se planetu. Přicházejí věci, které vás překvapí.VydržteNe všechno bude dobré. Přicházejí určité zvraty. Nedělejte však to, že byste se na ně podívali a vzdali to. Temná strana bude tlačit ještě více tvrdě, když na ní budete tlačit. Neskončilo to. Ale skončí to. Vytrvejte. Potřebujeme vaše světlo a jeho sílu. Teď ještě víc než kdy dřív.
.
Už dříve jsme sledovali planety v této fázi. Víme, co přichází. Přímo před vámi je bitva a vy ji vyhrajete.Jen musíte pevně nést světlo. Nenechte si ho vzít! Máte podporu, drazí. Stojíme přímo za vámi. A stejně tak i miliony dalších, kteří ještě nepředstoupili, ale které cestou potkáte a budete šokováni a překvapeni. I oni jsou s vámi. Toto je budoucnost. A takové je naše poselství.
.
Chci, abyste odsud odešli a smýšleli jinak, než když jste sem přišli. Chci, abyste hledali důkaz toho, o čem hovořím. Odlišné způsoby dělání věcí. Uvidíte zprávy o věcech, které jste nečekali. A pak si vzpomenete na má slova. Je to skutečné a děje se to. A není to nezbytně ezoterické. Vítejte na nové Zemi.
.
A tak to je.
Kryon
.
Zdroj originálu: http://www.kryon.com/  – MP3 – The End of the Year 2015; 28 min
.
Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.kryon.webnode.cz) Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
.

Kryonovy knihy

O všech těchto skutečnostech, o všem, co je a co tvoří lidský život, člověka či celé lidské společnosti, ve všech oblastech života, i v návaznosti na spojitost s životem Vesmíru, Galaxie, o tom všem Kryon láskyplně a otevřeně hovoří ve svých poselstvích, ale i také ve svých knihách, které prostřednictvím Lee Carrolla uvádí na scéně lidského života s cílem napomoct ve vzestupu života planety a člověka do vyšší úrovně.

.

Informace o Kryonových knihách vč. informací o možnostech pořízení naleznete ZDE

.

zpět