12-2016 Kryon

„Když motýl zatřepe křídly“

Tento živý channeling Kryona byl přijat ve Wilmingtonu, Severní Karolíně, 4. prosince 2016
Tento channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling nese energii, kterou psané slovo nenabízí. Užijte si tedy toto rozšířené poselství.


.

Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Někteří z vás jsou přesvědčeni, že ten muž, který sedí v křesle, channeluje své vyšší já. Je to více než to, a v průběhu těch mnoha let, nebyl z tohoto pódia učiněn žádný pokus to prokázat. Důvodem je to, že máte svobodnou volbu. Od největšího k tomu nejmenšímu přijetí, vaše volba přijmout nebo odmítnout je darem pro vás na této planetě a Duch se nikdy nedotkne této svobody, kterou máte.

.

Co Duch pro vás a s vámi udělá, závisí na svolení, které mu dátePravdu či laskavost můžete snadno zastavit strachem nebo nevírou. Vždy máte kontrolu. Podstatná je v této chvíli tato otázka: Dovolíte na okamžik sami sobě cítit doprovod, který sem proudí? Je to pro vaši víru příliš, drazí lidé, myslet si, že jsou zde ti, které nemůžete spatřit a kteří překračují to, co považujete za fyzicky možné? Je pro vás příliš pomyšlení, že může existovat fyzika, která má „znalosti“ nebo vědomí? Možná ještě nevíte vše?

.

Ta škatulka, ve které se usadila většina lidských bytostí, je jednou z ochran. Věříte v to, co vám bylo řečeno, a také hledíte na to, co vyšlo najevo v minulosti. Tyto dvě věci se potom stávají vaší realitou a předurčují to, co očekáváte v budoucnu. Kde v té škatulce je nějaké svolení pro nádheru Boha, který je mimo to, co vám bylo řečeno? Myslíte si, že je možné, že když vklouznete do své komůrky a zavřete dveře, existují biliony z nás, kteří známe vaše jméno a vaši situaci? Možná, jste vklouzli do své komůrky proto, abyste tam plakali a byli sami, ale nemáte ani představu o tom, kdo tam skutečně je.

.

Je mnoho směrů, kterými by se tento konkrétní channeling mohl vydat. Chci vám vyprávět, co se nyní děje na vaší planetě. Naposledy, když jsem seděl před lidskými bytostmi, jsem měl prosbu: odložte na okamžik stranou svou lidskost – jako byste přišli z jiné planety a natrefili na toto učení. Chovejte se, jako by se vás netýkalo nic zde na Zemi, a jen pozorujte. To vytvoří ve vašem nitru kompletní a naprostý nedostatek předpojatosti vůči čemukoliv z toho, co prožíváte.

.

Tímto předpokladem chci připravit půdu. Když lidé projektují budoucnost, je to vždy založeno na tom, o čem vědí, že se stalo v minulosti. V psychologii se tomu říká lidská přirozenost. Způsob, jakým se lidské bytosti chovaly včera, nastavuje očekávání toho, co přijde zítra a potom. Jestliže se v minulosti nikdy nestalo nic, co by vám poskytlo novou perspektivu, jednoduše zabudujete to, co se stalo v minulosti, do budoucnosti.

.

Dovolte mi, abych vám dal příklad. Jste s šestiletým dítětem. Možná je to vaše dítě, možná ne, ale jste spojeni se šestiletým. Díváte se do jeho srdce a nevidíte nic než nevinnost, lásku a krásu. Říkáte mu: „Co bys opravdu chtěl v budoucnosti? Pověz mi všechno o tom, jaký by měl být tvůj život, kdybys mohl namalovat dokonalý obraz, tu nejkrásnější věc, kterou bys chtěl pro budoucnost.“ On by se na vás podíval a řekl: „To je jednoduché! Chci každou hračku, kterou bych mohl mít odteď až do doby, kdy umřu. Chci všechny hračky. Potom chci být s tebou. Chci, abys mě držel za ruku, dokud neumřu, protože jsem v bezpečí, chci všude chodit a všechno dělat s tebou. Chci si užívat, co mám. To by bylo to nejlepší! Pomysli na všechny ty parádní a vzrušující hračky a ještě více hraček, které bych měl!“ Toto je perfektní budoucnost pro šestiletého.

.

Potom se na chvíli zhluboka nadechněte a něco si představte. To dítě se nikdy nezmínilo o hypotéce, zdraví nebo čemkoliv jiném skutečně důležitém pro budoucnost dospělého, protože ten šestiletý měl jen šest let života na plánování budoucnosti. Sledujete, co říkám? Dokonce i jako dospělý si plánujete svou vlastní budoucnost pouze na základě toho, co jste zažili v minulosti. Jestliže se něco dramaticky změní, ten šestiletý si začne okamžitě projektovat strach, žádnou radost, žádné hračky ale jen hrůzu z toho, že by se ocitl sám. Dospělý udělá totéž s dospěláckými parametry, ale očekávání jsou stejná – měřítkem toho, co přichází je pro něj to, co se přihodilo v minulosti.

.

Drazí, nepodceňujte posun [2012]. Řekli vám to astrologové a je to i ve starodávné numerologii. Hvězdy samotné hledí na všechno, co se zde děje, a znají vás. Posun, ve kterém se nacházíte, začne přepisovat lidskou historii a lidskou budoucnost. Dovolte mi udělat jeden předpoklad: Začínáte přicházet domů! To není to, co jste čekali, že uslyšíte, že ano? Začínáte přicházet domů. „Co tím myslíš, Kryone, a co je domov?“

.

Dovolte nám rozvinout tento předpoklad. Drahé staré duše v této místnosti i vy, kteří to posloucháte (nebo čtete – pozn.překl.), už jste tím procházeli dříve, a nejen na planetě Zemi. Jste děti vesmíru a tato galaxie vás dobře zná. Protože doslovně milióny let jste byli biologickými entitami někde v této galaxii a tato vzpomínka je usazena v jednom zvláštním místě v nitru vaší Akáši. Je to speciální místo, které se ve vás začíná probouzet, a vy začínáte něco cítit. Někteří z vás začínají předvídat a cítit tento posun, jako kdybyste si jej pamatovali z dřívějška. Zdá se blízký a je zde něco, co se děje na této planetě, ale vy se toho nemůžete dotknout, protože se nezdá, že to bude ve zprávách nebo kdekoliv jinde. Je to uvnitř a je to intuitivní.

.

Bude to pomalé uvědomování si posunu, změny dokonce i v samotné společnosti, týkající se toho, co chce a nechce. Není to nezbytně všechno metafyzické, protože je to hlavní proud. Avšak v přední linii jsou staré duše. Vy začínáte dostávat informace, ze kterých máte dobrý pocit. Je to jakési intuitivní povědomí a představuje lidskou evoluci. Odtud pochází v první řadě. A dále přichází na řadu vaše vesmírná Akáša. Začínáte si vzpomínat na tuto „posunovou“ událost, z vaší vzdálené minulosti na jiných planetách. Různými způsoby se stejný posun udál na každé jednotlivé planetě, která dospěla do statusu vzestupu. Takový byl duchovní scénář, a je zde opět.

.

Přicházíte domů, protože domov je vysoké uvědomění; domov je moudrost; domov je mír na Zemi; domov je soucitný čin; domov je tam, kde víte, že můžete být; domov je život založený na lásce; domov je rozmanitost duchovních systémů na planetě, které mohou být velmi rozdílné, ale které respektují právo každého uctívat Boha dle své volby. To je domov. Viděli jste to dříve a zde to přichází znovu, pomalu. Dnes ráno jsem vám řekl, abyste byli opatrní v tom, co očekáváte, protože co pojmenujete nebo si představíte, je často to, čeho se vám dostane.

.

Několik rad pro projití posunem

Číslo jedna: Chci vám dát předpoklad, který vám pomůže pracovat s tímto obrovským posunem lidstva: Uvolněte se a představte si, že jste svým vlastním rodičem. Lidé to často nahrazují něčím jiným, když odejdou z domova. Může to být jiná osoba, církev nebo něco jiného, co jim pomáhá nahradit rodičovskou energii. Chtějí popadnout ruku jiného člověka nebo energie, protože svět je bláznivý a některým nahání strach.

.

Vy děláte to, že berete za ruku Boha ve svém nitru. Můžete to udělat? Můžete se dostat do tak rozvinutého stavu, že budete mít znalosti, které všem pomohou a přijdou zevnitř, ne zvenčí? Někteří z vás si všimli, že v této nové energii jsou výraznější změny nálad. Vítejte na nové Zemi! Při těchto změnách nálad existuje tendence, zvláště u pracovníků světla, okamžitě volat o pomoc. Ptají se: „Proč se cítím tak, jak se cítím? Co je špatně?“ Odolejte touze volat o pomoc. Vězte, že součástí energie posunů nálad je povznesená schopnost sebe-rovnováhy jako nikdy dříve. Chci vám sdělit, drazí: Existuje velká, napřažená ruka, která čeká na to, až ji uchopíte, a je to vaše nádherná vyšší část. Bůh v nitru, Bůh je v nitru.

.

Číslo dvě: Konec utrpení. Je to takový druh utrpení, kterému se sami neustále podrobujete. Od narození vám z tolika oblastí říkají, že když trochu trpíte, je to dobré. To je axiom staré energie a není pravdivý, nikdy nebyl. Vaše kultura vám také vypráví, že se rodíte nehodní a vy jste to přijali. To přináší sklon přilepit na sebe nižší vědomí, které se často zvrhne do nemoci nebo deprese. Posvátnou pravdou je, že se rodíte velkolepí!

.

Drazí, jste zde, abyste oslavovali! Dovolte, aby to váš život zrcadlil! Svobodná volba je o tom, že lidé dělají vše, co si přejí dělat, ale jsou také velmi přitahováni k jiným lidem, kteří to poznají. Vyrovnanost se stává velmi přitažlivou. Existuje populace na této planetě, která na vás bude pohlížet jako na určitý vzor, když dáte najevo soucit a vyrovnanost, protože tam směřuje posun v lidské povaze, staré duše. Budete v přední linii, abyste dorazili do této vyrovnanosti jako první.

.

Vy máte největší zkušenosti. Vy máte největší trénink. Vy jste si probíjeli svou cestu Zemí s velmi silnou starou energií, která vás smetávala dolů. Byli jste upalováni na hranicích. Byli jste uráženi, protože jste milovali Boha svým vlastním způsobem, protože jste věděli víc než ostatní, a protože jste měli trochu kouzel. Nyní jste se probudili v této energii a vše, co jsem řekl, se začíná uskutečňovat. Někteří uvidí, jak si vedete, a že vaše podpora je mírumilovná. Možná se zeptají: „Můžeme si na chvíli popovídat?“ Stane se to proto, že nic nedramatizujete. Nejste těmi, kdo reagují, spíše jste těmi, kdo tvoří. Takoví jste, staré duše, a můžete sáhnout do svého nitra a nalézt to. Je to tam, aby to bylo nalezeno.

.

Číslo třiStrach. Představte si to. Strach je způsoben temnotou, a temnota je vyvolána nedostatkem světla. Vše, co musíte udělat, je rozsvítit světlo a strach zmizí! Říkáme to stále znovu, že lidské bytosti spolu v průběhu historie bojovaly, protože se neviděly. Nechápaly prostý soucit, ale spíše viděly temnotu toho, co bylo kolem. Když rozsvítíte světlo a uvidíte jiného člověka, spatříte v tom druhém Boha! Potom řeknete: „On je stejný jako já. Možná s ním nesouhlasím, ale je stejný jako já.“ Potom začnete vidět, co máte společného s ostatními.

.

Když se to začne dít většině lidstva, přestanete se navzájem zabíjet. Mnozí jsou stále v temnotě a opravdu nepotkávají jeden druhého. Znají se jen podle toho, co jim o těch druhých řekli jiní. Když lidé rozsvítí světlo, tak konečně „uvidí“ ty druhé. Světlo nelze rozsvítit, když se bojíte. Světlo nemůže být rozsvíceno, jestliže jste se již rozhodli, že zůstanete v temnotě, šestiletí. Jak jste se rozhodli o své budoucnosti? Je to stejná stará věc jako vaše minulost?

.

Číslo čtyřiExistuje povědomí o větším obraze. Ten šestiletý vidí pouze to, co je bezprostředně kolem něj. Vezměte šestiletého na výlet do obchodu a on si to bude užívat. Bude poslouchat, co se hraje v rádiu v autě a bude si užívat hračky, které má s sebou. Vezměte ho do obchodu, a on si bude užívat obchod. Rozhlíží se kolem, vidí ostatní, zajímavé věci, jídla, která má rád, potom ho vezměte domů. Ten šestiletý neviděl okolní dopravu kolem vašeho auta, ani jaké bylo omezení rychlosti. Nebyl si vědom silničních pravidel. Museli jste mít řidičský průkaz, abyste tam mohli jet? Kde je ten obchod? Je obchod otevřený nebo ne? Máte dostatek hotovosti na zakoupení výrobků, pro které jste si jeli? Všechny tyhle věci jsou vzdálené tomu, co by šestiletý mohl vidět nebo chápat.

.

Větší povědomí, které máte a začínáte mít, je mnohem větší obraz toho, co se děje pro vás, vaši rodinu a vaši zemi. Začíná to být jakýmsi planetárním uvědoměním a začíná vyrovnávat vaše myšlení. Byli jste tady už dříve – a vy to víte. Začnete se dívat na to, co se děje kolem vás i na národní a planetární úrovni, na energie, které jsou jiné, než byly před 50 lety, potom si začnete uvědomovat, že planetě vypršel termín pro válku. Co se stalo? Vaše uvědomění si většího obrazu je součástí vyvíjejícího se lidského ducha. Jestliže zůstanete ve svých vlastních omezujících hranicích, drazí, potom to, co se v nich stalo, je vše, co znáte a bude to i tím, co očekáváte pro budoucnost.

.

Číslo pět: Nemohu toto vice zdůraznit. Začíná zářit světlo a vy se vydáváte kupředu směrem k němu, a toto světlo se nazývá zaslouženost. Zasloužíte si absolutně všechno právě teď. Všechno. Nikomu nedovolte, aby vám říkal, že to tak není. Nedovolte těm, kdo jsou duchovní v nějaké velké, impozantní budově, aby vám říkali, že si to nezasloužíte. Nedovolte svým rodičům, aby vám to říkali, Nedovolte to ani svým přátelům, protože jsou špatně informováni. Pravda je, že jste velkolepí a hodni nad veškeré očekávání! Drahé staré duše, je to vaše zásluha, která vás dostane za toto konstantní a opakované zbavování práv vašeho života, což vám říkají stále dokola. Vaše Akáša dá průchod tomuto atributu! Nikdy v minulosti jste neměli úspěch, ne jako pracovník světla. Kdykoli jste použili magii, byli jste potrestáni. Ta magie, o které mluvím, je duchovní zdravý rozum. Ale ostatní to vidí jako magii, protože to není v jejich představě. Metafyzické pravdy jsou podivné a nebezpečné, řeknou mnozí. Pokaždé, když jste se chystali otevřít dveře tomu, co jste cítili, byli jste za to biti. To způsobilo nedostatek sebevědomí a stalo se jakýmsi cyklem strachu.

.

Nová fyzika

Moji drazí, chci trochu pohovořit o neuvědomované nebo podivné fyzice. Chci o tom mluvit opatrně a chci vám něco předložit k posouzení. Bude mnoho těch, kdo to uslyší a protočí panenky a nebudou tomu věřit. Jen čas vám ukáže přesnost toho, o čem mluvím a i pak tomu možná neuvěříte.

.

Existují atributy fyziky, se kterými si v této chvílijen hrajete. Bez ohledu na to, jak veliký bude váš akcelerátor, stále neobjevíte tyto věci. Existují dva druhy fyzikyJe to druh, který můžete ovlivňovat a druh, který je absolutní, který můžete jen sledovat. Existují subatomární částice, které jsou vládcem každého druhu. Proto vám od začátku říkáme, že můžete změnit hmotu čehokoliv. Je to proto, že to podporují nepochopené zákony, které vám dovolují manipulovat multidimenzionální fyzikou. To vás nakonec osvobodí od gravitace, když dokážete navrhnout hmotnost jakéhokoliv objektu. To reprezentuje věci, které můžete ovlivňovat.

.

Ten druh fyziky, který nemůžete změnit, nazvu fyzikou jádra (podstaty). To je ta, kterou můžete jen pozorovat. Největší a nejvíce matoucí je pro vás záhada času. Existuje jedna subatomární částice, kterou jste nazvali Higgsův boson (Viz Wikipedia). Tato základní částice se hledá proto, že fyzici jsou přesvědčeni, že posunuje rozměry a čas. Toto je částice jádra, kterou nelze posunout.

.

Slyšeli jste o cestování v časeTato částice, když ji pochopíte, to určitým způsobem umožní. Proto budete moci přepnout do scénáře jiného rozměru a vrátit se zpátky v čase, abyste určitým zvláštním způsobem sledovali minulost. Ale nemůžete změnit to, co se stane ve sledovaném čase [nemůžete změnit minulost]. Je to element podstaty fyziky, který zůstává stále stejný. Existují další základní elementy fyziky. Ten, o kterém vám dnes vyprávěl můj partner [na Kryonově semináři] se nazývá „pole“. Jsou to elementy jádra, které jsou benevolentní k těm, se kterými přicházejí do kontaktu nebo vydávají harmonickou energii a snaží se spojovat věci dohromady. Kdybyste věděli, jak a proč fungují, vyvolalo by to na vaší tváři úsměv, protože je to fyzika, ve které žijete právě teď.

.

Věci důležité pro současnost

Kdybyste začali zkoumat Higgsův boson, začali byste chápat, proč fraktální čas funguje tak, jak funguje. Už přestanu být vědecký a udělám toto poselství praktičtějším. Někteří řeknou, že čas se pohybuje v kruhu. Je to tak. Ve skutečnosti čas na sebe obtiskuje energie, které se potom často opakují. Už jste pravděpodobně slyšeli rčení: „Čas se opakuje.“ Je to tak. „Historie se opakuje“. Je to tak. A tak tudíž celá představa o čase jdoucím v kruhu nebo majícím obtisknuté energie do kruhu je přesná. Takže, protože se pohybujete kolem časového kruhu, což je ale pro vás přímá linie, přijdete potom na to, co nazveme energetickými ukazateli minulosti. Tyto energetické ukazatele mohou velmi dobře mít potenciál, že vytvoří stejnou věc jako v minulosti, opakující se v rámci kruhu. Zde to opět přichází, zde to opět přichází, zde to opět přichází.

.

Sociologové, historici a zvláště teoretici fraktálového času věří, že máte zpoždění světové války, drazíAle žádná nebude! Tuto možnost jste minuli před 16 lety. Všechna proroctví písem vám řekla, že ji budete mít. Vidíte, jak fraktální čas skutečně ovlivnil všechna tato proroctví? Očekávala, že se tato možnost uskuteční. Avšak všimli jste si, že se to nestalo? Navzdory všem vyhlídkám se tak nestalo.

.

Kolik let musí uplynout, než se lidstvo rozhlédne a řekne: „Víte, nestalo se to.“? Všechna tato proroctví vás po celou tu dobu strašila a připravovala. Mnozí lidé skutečně stále očekávají nějakou válku. „Zde to přichází,“ říkají stále. Když se podíváte na televizi, některé naučné pořady budou říkat: „No, přichází to.“ Stále sledují tu fraktální energii. Je to velmi strašidelné. Mnohé z vašich vědecko-fantastických filmů jsou založené na scénáři, kde to už přišlo! A to všechno proto, že máte energii „očekávání“ něčeho na časovém kruhu.

.

Poslouchejte: Fraktál času má jeden velmi zajímavý atribut, a to je to, co bych vám chtěl říci, protože to je pro mnohé tak matoucí. Jestliže něco podstatného změníte v kruhu času, přepíšete budoucnost. Jinými slovy, fraktály, které existovaly dříve, a které měly sklon se opakovat, jsou zrušeny, a vy tvoříte na kruhu nové možnosti. Dalo by se říci, že jste se přesunuli do lehce odlišné dimenze, kde proroctví předků nebudou mít místo. To je absolutní pravda a fyzikové to ukáží, a jednoho dne to bude objeveno. Takže, proč vám to říkám? Je potřebné přijmout výrazné opatření nebo odlišné myšlení, aby se změnil ten kruhHiggsův boson může minulost jen sledovat, lidské vědomí ji může měnit! Nechci být moc technický, ale jsou ve fyzice i tací, kteří věří, že můžete změnit minulost, když změníte budoucnost [retro kauzalita]!

.

Divoká karta: Minule, když jsem byl s vámi, tak jsem představil kompletní diskusi o divokých kartách. Několik jsem jich uvedl. Předal jsem vám pravidla divokých karet a řekl vám, že nejsou stvořeny Duchem. Mohou to být vynálezci, osoby, které mění historii nebo myšlenky. Děje se toto: Lidé se posunují vpřed myšlenkami nebo vyšším vědomím, a dovolují Duchu vám potom poskytnout tuto divokou kartu.

.

Všimli jste si například, že některé z těch nejdůležitějších vynálezů přišly na tuto planetu najednou po celé Zemi? Jaká to shoda! Staletí bez létání, a potom bratři Wrightové porazili Francouze jen asi o týden! Můžete tímto způsobem pokračovat s dalšími. Zdá se, že Zemi jsou poskytovány informace všude naráz! Není tomu přesně tak. My vám nedáváme nic. Místo toho lehce nadzvedáváme závoj a lidé, kteří dokáží o těchto věcech přemýšlet, to uskuteční! To je to, co se opakovaně děje. To vy vytváříte divokou kartu svými vlastními pravidly, svým vlastním vědomím a svými vlastními systémy, když nastane čas změnit fraktál času – a právě jste to udělali.

.

Řekli jsme vám, že vaše minulé volby vám přinesly jednu takovou divokou kartu. Definice jakékoli divoké karty je něco naprosto a kompletně nečekaného a mimo čas. Ta potom od té doby mění věci. Vy máte divokou kartu v podobě vaší prezidentské volby. [channellováno v prosinci 2016]. Nyní vás prosím, odložte předsudky. Pro některé je to těžké! Odhoďte je a na chvíli si to poslechněte, protože toto je poprvé a možná naposledy, kdy vám řeknu toto: Jsou právě teď na této planetě tací, kteří dokážou cítit fraktály v kruhu času. Říká se jim jasnovidci. Mají věštby z vnímání toho, co přichází na kruhu času, který se opakuje.

.

Vaše vláda o nich ví a vlastně je zaměstnává! Je jich několik, kteří vnímají, co už je zde, protože čas běží v kruhu. Pamatujete? Fraktálový čas představuje elementy energie, které k vám v tomto kruhu přicházejí; tudíž je možno je vnímat a přetvořit do předpovědí.

.

Velká předpověď

Existuje jedna předpověď, která vyčnívá a začala být viditelná minulý rok nebo lehce dříve. Ta předpověď založená na fraktálech zní, že budete mít závažný, možná i úplný finanční kolaps v únoru nebo březnu 2017.

.

Slyšeli to mnozí z vás a vzbuzuje to obavy. Začali o tom mluvit věštci a potom i ostatní. Čím to bylo blíže, tím více se o tom mluvilo. Nyní to také sleduje určitou logiku, protože ti, kdo studují vzorce financí, akcií, investic a národního dluhu vidí ten vzorec také. Začínají také volat: „Přichází to! Copak to nevidíte?“ Někteří analytici vám říkají, abyste hned převedli všechna svá aktiva do jiné formy. Mnozí říkají, že banky brzy padnou. To co vám chci říci je, že měli pravdu. Fraktál opravdu má tuto energii!

.

Efekt motýlích křídel

Víte, co vám teď povím? Jeden člověk. jménem Edward Lorenz (viz zde), přišel s filozofií: „Když jeden motýl zatřepe křídly, v budoucnu se může stát něco důležitého - zde. Je to proto, že malé věci mění velké věci a velké věci mění ještě větší věci.Má pravdu a divoká karta je takový obrovský motýl.

.

A tady je to, co vám chci dnes říci. Většina očekávala určitý výsledek vašich voleb. Místo toho jste dostali divokou kartu. Dovolte mi sdělit vám proč: Kdyby se stalo to očekávané, finanční systémy by zůstaly na svém místě přesně tam, kde jsou. Ta osoba, kterou jste očekávali, že bude vybrána mezi ostatními, a systémy, které byly odsouzené k pádu, by odešly přímo do právě toho místa a explodovaly do ekonomické dysfunkce. Pro osobu, kterou jste očekávali, by nebyl žádný důvod cokoliv změnit kvůli jejímu pocitu, že vše funguje dobře.

.

Předstírejte, že jste návštěvníkem z vesmíru a nemáte žádné zájmy nebo předsudky v tom, co se stalo. Díváte se dolů metafyzickým způsobem a říkáte: „Není to zajímavé, jak se tato divoká karta chystá změnit, co se MĚLO stát v únoru nebo březnu?“ Rozumíte tomu, co vám říkám?

.

Možná, že strčení klacku do všeho a jeho rychlé otáčení, je to, co bylo právě teď třeba? Bylo by to kvůli změně strašáku kompletního a naprostého finančního krachu. Chci, abyste pochopili, co se má stát, a nebáli se, když semena toho se možná stále objevují – jako jakási škytavka v systému, který je příliš rozjetý. Ale řeknu vám, žebez této divoké karty by se stále dokola opakovalo to staré, stále „stejně staré, stejně staré“, a dovedlo by vás to přesně tam, kam to mělo (dle toho starého) dojít. Potom by ti věštci měli pravdu. Možnosti fraktálového času by se samy potvrdily. Ale místo toho, díky této divoké kartě, hlavní energie finančního hororu byla potenciálně zrušena. Pamatujte, že to byli lidé se svobodnou volbou a svobodný systém, který jste si navrhli, kdo postavil tuto divokou kartu na její místo.

.

Pohyb vpřed

Kryone, co se stane dále?“ Moji drazí, to je na vás. Jaký je ten nejvíce laskavý závěr? Co děláte a říkáte, je jako když umístíte do vesmíru a „pole“ objednávku. Jaká je ta objednávka na příštích několik měsíců? Přemýšlejte o tom jako o předání objednávky „vesmírnému číšníkovi“. Co se vám objeví na stole? Nejste už unaveni z objednávání toho nejnižšího očekávání? Nejste už unaveni z očekávání strašlivých věcí od ostatních lidí a z toho, když se vám jich potom dostane? Co s tím hodláte udělat? Fyzikové jsou na vaší straně, drazí, a zvou vás. Ale vy máte kontrolu nad tím, co se stane dál – tím, co očekáváte.

.

Jako ostatní divoké karty, které jste obdrželi dříve, představa je taková, že můžete pokračovat a tato planeta může díky tomu rychleji růst. Nebude muset být celé roky vyčerpaná kvůli velkému kolapsu světové ekonomiky. To je dnešní poselství.

.

Dokážete ještě vnímat své okolí? Dokážete pocítit úsměvy a radost těch, kdo znají možnosti vaší budoucnosti? Kontrolu máte vy, a přece se někteří z vás cítí mimo kontrolu. Chci, abyste zvážili toto poselství. Chci, abyste sledovali, co se děje na planetě a chci, abyste se vyrovnali takovým způsobem, kdy můžete ráno vstát a zadat svou objednávku. Pamatujte a myslete na ten nejvíce laskavý výsledek“ ve všem, co vidíte. Objednávejte věci, které jsou radostné a odrážejí odcházení dnů neznalosti šestiletého. Dovolte, aby to bylo nahrazeno dospělostí, moudrostí a soucitem.

.

Věřím, že vám to pomůže zaměřit kolem sebe světlo na to, jak věci fungují v této nové energii. Přichází více divokých karet a některé z nich budou mít formu vynálezu. Budou se většinou týkat zdraví, dobrého života a pokoje lidstva na této planetě.

.

Teď to uzavřu. Budou tací, kteří toto poslouchají, vyjdou ven a řeknou: „To je úžasné, já znám lidskou povahu.“ Moji drazí, ti právě umístili svou objednávku!

.

Buďte v klidu. Uvolněte se a buďte svými vlastními rodičiVezměte dnes za ruku své vyšší já, a když to uděláte, budete žít déle.

.

Já jsem Kryon, miluji lidstvo, a z dobrého důvodu.

A tak to je.

KRYON

.

Poznámka ke kopírování:

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ - When the butterfly flaps its wings

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva M. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět