12-2017 Kryon

Všichni dospěli

.

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Seattlu, Washington, USA, 9. prosince 2017

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Doprovod, o němž jsme dříve hovořili, tu zůstává dál. Pro mnohé je těžké uvěřit, že když se staré duše nebo pracovníci světla sejdou a řeknou: „Vnímejte energii, pozorujte barvy,“ že je to úplně normální ezoterický rozhovor. Tady je to však realita. Pokud se zeptáte kvantového fyzika: „Co je to realita?“ zasměje se a řekne: „O které dimenzi mluvíš?“ Protože fyzici chápou, že existují dimenzionální reality, které se hodně liší od té, kterou prožíváte. A tato polévka potencionálních dimenzionalit se všemi těmi věcmi, o nichž budeme diskutovat a které budeme odhalovat, může teď přispět k pochopení, že je tu toho víc, než si myslíte.

 

Jak byste definovali a popsali energii obecně? Většina z vás by řekla: „No, to je to, co je v zásuvce ve zdi.“ Ale tak to není pro staré duše, které dokáží právě teď cítit (vnímat) potenciály energie kolem sebeLáska je energiesoucit je energiemír a tvoření je energie. To, co léčí nemocného člověka, musí mít energii. A velmi často tato energie pochází od člověka, z vědomí člověka. Spojuje se se vším, o čem mluvíme. Je to nádherný systém, ani zvláštní, ani divný, ani šílený.

 

Drazí, co bylo včera bláznivé, je dnes skutečností. A to platí i pro budoucnost: Co je dnes šílené, zítra bude skutečností. A proto chci, abyste chvíli poslouchali, co vám povím o věcech, o kterých jsme možná dosud ještě nemluvili a které vysvětlují, jak něco může v tom nádherném systému fungovat. Je to systém, který dalece přesahuje to, co vidíte nebo dokonce můžete vnímat. Povím vám tady a teď o věcech, o kterých budete pochybovat, protože to nebude tak, jak vás to o nich učili. Avšak místo pochybování, založeném na tom, co vás učili, to pozorujte praktickým způsobemDává to smysl? A pak můžete nově přepsat to, co vás učili, aniž byste své učitele odsoudili, protože prostě tenkrát nevěděli, co teď víte vy. Jsou to tedy dodatečné informace, které mění současnou realitu. Co vás učili o lidské duši? V tomto zvláštním informativním channelingu budu mluvit o lidské duši novým způsobemA pak dojdeme k závěru, o kterém si pomyslíte, že k tomu nepatří – a tím je vytváření klidu a míru v lidské mysli. Uvidíte, že to spolu souvisí.

 

Lidská duše

Nejprve se vás chci zeptat: Máte duši? A pokud ano, co to je? Odpovíte mi tím, co vás učili nebo co vnímáte nebo se domníváte, že by mohla být. A většina z toho nebude správná. Jak by také mohla, když je v tom toho tolik skrytého. Nebudeme nic posuzovat, avšak teď vám předám víc informací a rád bych, abyste poslouchali a vnímali, jak vyznějí.

 

Životní síla vytváří duši. Přesto když mluvíme o lidské duši, je tu rozdíl oproti duši (jako takové). Lidská duše je identitou, která říká, že duší je božská část druhé strany závoje, která je ve vašem nitru. Ale pokud Stvořitel vytvořil celý život na planetě, nemohou pak existovat i jiné životní síly s duší? Ano. Ale v tuto chvíli se chceme zaměřit jen na lidskou duši, protože je zcela a naprosto jedinečná. Co ji dělá jedinečnou, je její multidimenzionalita, která byla vytvořena zdánlivě 23 páry chromozomů. Protože 24. pár stále existuje, ale nemůžete ho vidět, protože je zcela a naprosto multidimenzionálníTo způsobuje, že veškerá vaše DNA má kvantovou rotaci. To je v souladu s vědeckým faktem, že DNA má nějakou multidimenzionální vlastnost, která ovlivňuje rotaci elektronů v kvantovém poli. To je věda. Milovaní, jste jediní tvorové na planetě, kteří to mají. Dvacet tři viditelných párů chromozomů – ve skutečnosti ale jich je dvacet čtyři – vytváří duši, která má v sobě to božské. To je premisa tolika kultur na planetě, které to tak vidí, vědí to a odpovídajícím způsobem to používají. Ve vaší kultuře jste možná menšinou, ale miliardy duší po celém světě v to věří.

 

Lidská duše je tedy jedinečná. Za chvíli budeme mluvit o jiných duších a skupinách duší. Ale navzdory této jedinečnosti neexistuje jen jedna jediná duše. Vaše duše je tak komplexní a tak krásná! Vzory vaší duše, s fraktály uvnitř, s krásou posvátné geometrie uvnitř multidimenzionálních fraktálů, vyprávějí o vašich životech a o tom, kdo jste, kam kráčíte a kde jste byli. Vaše duše má Akášu, kterou vaše DNA nemá. Vaše duše reprezentují Tvořivý zdroj, který nemá ani začátek, ani konecVe vaší duši jsou též uloženy informace o všech ostatních planetách, systémech a scénářích, kterých jste se zúčastnili – jsou to celé dějiny kosmu všech dob bez začátku a konce. Skutečností je, že existují multiverza a ne jen jedno univerzumPřed tímto vesmírem existovaly další vesmíry a vy jste tam byli. Vaše duše obsahuje to, co jste tam dělali, nebo jak jste se podíleli na vývoji jedné nebo dvou jiných galaxií. Tak je to velké – tak velcí jste! To vše je obsaženo v lidské duši. Ale je toho ještě víc.

 

Pokud je tedy duše skutečně multidimenzionální, a to je, pak nemůže mít linearitu, žádnou jedinečnost, singularitu. Takže vaše duše se skládá z mnoha částí. Víte, že vaše duše je také na druhé straně závoje, kde vás podporuje spolu s ostatními dušemi, které jsou stejné jako vy? To je to vyšší já, o kterém říkáte: „No, mám něco, co nazývám vyšším já, a co není úplně se mnou, ale je vždy jednou nohou na obou stranách závoje a pomáhá mi. Vyšší já je ta část Boha, která je v mém nitru. Ano, tak to skutečně jeje to vaše duše.

 

Věda začíná uznávat zlomek toho, že jste nějakým způsobem věční. Ti, kdo se zabývají kvantovými věcmi a univerzálností energie, učinili prohlášení ve vědě, že když zemřete, část z vás se vrátí k energii vesmíru. Nevím, jestli to víte. Tato energie vesmíru pochází z fyziky, která říká, že vědomí je energie, a proto musí někam odejít, protože energie nemůže být zničena. Takže se musí někam vrátit. Ale kam, o tom nemá nikdo ani ponětí. Nezůstane tady, protože jste zemřeli. Je to poprvé za celou dobu, že věda o lidské energii říká, že nemůže zmizet, ale že někam musí odejít.

 

Povím vám, kam odchází: vrací se k rodině. Vrací se k rodině, k jednotě všech věcí. Tam odchází, odchází domů. A když se vrátí, pokračuje tam, kde skončila. A vše, co máte ve svém těle a vaší DNA, je součástí duše. Vzpomínky na tuto Zemi a doby života na této Zemi jsou uloženy ve vaší DNA a dostupné prostřednictvím vaší duše. Jsou v ní zachycené a po vaší smrti přeneseny jako první do jeskyně stvoření a pak na druhou stranu závoje. Pak přichází otázka: Kam jde? V multidimenzionalitě neexistuje „kam“. Drazí, to je věda. Zeptejte se kvantového fyzika na lokalizaci. Odpoví: „Existují důkazy, že něco multidimenzionálního je zároveň všude ve stejnou dobu.“ Nepřipadá vám to známé? Neučili jste se o tom v církvi, neučili jste se to o Bohu? Učili vás, že co se týká Boha, neexistuje žádné místo, Bůh JE, a proto je s vámi, je tu a zároveň na druhé straně závoje. Neexistuje žádné místo, kde Bůh není. Bůh je ve všem, co existuje, v každé životní síle na planetě. Obraťme list.

 

Mají zvířata duši?

Mají zvířata duši? Ano. Zvířata mají životní sílu, takže mají duši. Ale nemají žádnou lidskou duši. Toto teď bude komplikované a bude to úplně jinak, než vás to učili. Není to jednotné, identickéneexistuje jedna duše pro všechna zvířataaby myš měla stejnou duši jako slon. Nemá to nic společného s jejich rodem, druhem nebo čímkoli jiným, ale jen - jste připraveni? – jen s jejich propojením s lidskou duší. Co tomu říkáte? Když nějaké zvíře propojí svou duši s vaší duší, bude to v soucitu a lásce. Začínáte to chápat? Přestože každá životní síla má duši, nemusí mít nutně systém lidské duše. Zvířata se neinkarnují, pokud nejsou propojeni s lidmi. Poslouchejte, neboť to bude v naprostém rozporu s tím, co vás učili, stejně tak s mnoha spirituálními systémy na planetě. Zvířata nemají žádnou hierarchii na své cestě, aby se (nakonec) převtělila do člověka. Člověk tu stojí sám s lidskou duší, se svou historií minulosti a místy v jiných multiverzech, kde pobýval. To je vaše zvláštnost, drazí. Ale zvířata, která jsou s vámi spojena v lásce a soucitu, mají díky vám schopnost se reinkarnovat.

 

Už jsem o tom mluvil, to není nové. Vaši domácí mazlíčci se vracejí, drazí, a nezáleží na tom, jestli je to křeček nebo kůň, vrátí se. A stává se to proto, aby láskyplný vztah mohl pokračovat. Vzájemně jste sdíleli soucit a lásku a část životní síly duše zvířete je s vámi propojena. Mohli byste to popřít, milovníci zvířat? Když se podíváte do očí zvířete, které s vámi žije po mnoho let, posílá vám zpět lásku, posílá vám zpět zprávu. Vaše duše jsou vzájemně propojenyMultidimenzionalita je nádherná a překračuje všechny vaše znalosti. Zeptejte se kvantového fyzika, co je skutečné.

 

Avšak zvířata, která máte rádi a o která pečujete, nežijí dost dlouho. Už jsme o tom mluvili, že když ztratíte milované zvíře, trpíte tak velkým žalem, že říkáte: „Nechci už mít žádné další zvíře. Už si tím nechci projít.“ Teď se vás zeptám: Co kdyby to bylo znovu to stejné (zvíře)? Bylo by to v pořádku? Je to možné. A pokud se na to podíváteuvěříte a budete důvěřovat, že k tomu dochází, pak se doslova objeví během měsíců, nebo je najdete za zvláštních okolností. Nehledejte stejnou rasu, ani stejné zvíře - věnujte pozornost energii, podívejte se do jejich očí. A ty vám sdělí: „Jsem zpátky, jsem zpátky. Pojďme pokračovat dál.“ A vy to uděláte. Je to dobře zdokumentováno mnoha lidmi, kteří tomu uvěřili a důvěřovali tomu. Některá z těchto zvířat, která se k vám vrátí, budou mít dokonce stejné mateřské znaménko, nebo je poznáte podle toho, že budou mít stejně nepředvídatelné chování, které jste je naposledy bezúspěšně chtěli odnaučit – a to se znovu objeví. Není to úžasné? Je to součást nádherného systému rozpomínání zvířecí duše, duše, která se proplétá s kvantovou duší člověka.

 

Zvířata mají duši. Ne všechna se reinkarnují a neexistuje žádná hierarchie animalismu, kde by se nějaké zvíře stalo větším nebo víc osvíceným zvířetem. Ale mají duši. „Dosahuje to až k hmyzu nebo…?“ Ano, to je také životní síla! Ale není to tak, jak si myslíte. I když některé systémy víry zašly tak daleko, že by se nemělo ani šlápnout na mravenceAle není to tak, že byste přitom zašlápli duši, drazí, je to spíš skupinová dušeHmyz je na této planetě nesmírně cennýPokud byste ho neměli, nebyli byste tady, drazí. Zeptejte se na to nějakého biologa. Je to skupinová duše.

 

Mají rostliny duši?

Dovolte mi, abych vám ukázal další skupinu duší. Vy, kteří objímáte stromy, má strom duši? Má skupinovou duši, nazvanou Gaia. Kořeny jednoho stromu mohou být propleteny s kořeny jiného stromu – takže kdo dostane duši? Který z těch stromů? Všechno, co tvoří život, žije na této planetě a spadá pod kategorii „příroda“, je součástí skupinové dušeA reaguje na lidské vědomí. Viděli jste experimenty, ve kterých rostliny rozpoznávaly člověka? Například v situaci, kdy člověk mohl být rozzloben na jinou rostlinu a zničil ji? Když se ten člověk vrátil do místnosti, reagovala ještě živá rostlina, což by se dalo pomocí její životní síly změřit. Nebo si vezměme opak. Jsou mezi vámi lidé, o kterých se říká, že mají zelené prstyMají spojení s rostlinami, což znamená, že jejich lidská duše je multidimenzionálním způsobem propojena se skupinovou duší Gaii. Všechno, čeho se dotknou, roste. Je zajímavé vidět, jak může lidská přirozenost, pokud jde o rostliny včetně vlastnosti zelených prstů dělit do různých kategorií zájmů. Je to ve vaší Akáše, víte to? Příležitosti jsou velké, protože jste to už dělali dříve a ještě dříve a ještě předtím – farmáři se stanou znovu farmáři a pak znovu a znovu farmáři. Akáša je plná takových věcí.

 

Můj partner přišel z oblasti inženýrství, doslova  z linearity. Nedokáže přimět žádnou rostlinu k růstu a ani nechce. Nemá v tomto směru žádné propojení s Gaiou, tedy tímto způsobem. Vysvětluje to jeho fascinaci Gaiou, protože ví, že tu je, vnímá něco a chtěl by to mít. Neexistuje tu však žádné propojení, protože jeho zájmy jsou prostě jinde. To není posuzování – prostě to tak je. A to znamená, že ti, kteří mají spojení, patří tam, kde jsouSejí semena, pěstují rostliny a stávají se farmáři. Vidíte za tím ten systém? Duše Země je kombinovanou duší, ne individuální duší, ale duší Gaii. Vidíte, jak je to složité?

 

Vnitřní mír

Přesuňme se teď ke zdánlivě odlišnému tématu. Jste v nové energii na této planetě. Tato energie dozrála pro posun (změnu) paradigmatuParadigma je způsob, jakým věci fungují. Zvykli jste si na určité věci, na způsob, jakým fungují. A teď vám říkám, že jste se naučili téměř všechna svá osobní paradigmata ve staré energii - a nyní vyžadují změnu. Úplný a naprostý posun paradigmat! Takže začněme s tématem vnitřního míru.

 

Drazí, jak dosahujete vnitřního míru při tom, co se v současné době děje – po celém světě, ve vládách, ve vašem vlastním životě, v životě ostatních lidí? Staré duše jsou citlivé, a proto ve vás vzniká tolik reakcí, když vidíte nespravedlivé věci. Ještě horší než to, jsou to obavy a strach, který pociťujete, když se něco stane s vámi, nebo kolem vás. To, co se možná děje ve vaší rodině, může být srdcervoucí, nebo se něco děje vám a způsobuje tolik starostí a obav, že to nedokážete zvládnout.

 

Nedávno jsme v jednom channelingu mluvili o strachu (Jak funguje strach – pozn. překl.), ale tohle nemá nic společného se strachem, ne doopravdy. Ach, bojíte se, ale to souvisí s obavami a starostmi – s obavami a starostmi, které se vždy zdají být přítomné bez ohledu na to, co děláte. Jediným únikem je často jen spánek, ale i tak jsou vaše sny plné starostí a strachu. Nebo možná přijdete na shromáždění jako je toto, kde si na chvíli odpočinete v náručí Ducha a můžete se cítit klidně a pokojně, dokud zas neodejdete. Někdy za vámi přijdou přátelé, pomáhají vám, nebo se s nimi pobavíte a zasmějete, že se obavy na chvíli vzdálí do pozadí, než přátelé odejdou. Pak se znovu objeví. Vím, kdo je tady a kdo to poslouchá (nebo čte). Dovolte mi, abych vám ukázal paradigmata, která fungovala v minulosti – dostanete pomoc zvenčí. A existuje mnoho typů pomoci z různých míst. To se netýká pouze starých duší, ale každé lidské bytosti. Pomoc přichází zvenčí. Jdete za někým, kdo vám může pomoct, možná za duchovním vůdcem, knězem, psychologem, někým, kdo se s vámi posadí a dá smysl vašim obavám. Drazí, tito lidé, kteří pomáhají druhým, jsou skvělí lidé. Pomáhají vám – jenže pak jdete domů a jste stále plni starostí a nedokážete to ze sebe setřást. Takže toto paradigma je následující – pomoc přijde zvenčí.

 

Teď to chci nově přepsat. Vítejte u duše! Duše je součástí Boha ve vašem nitru a je velmi podceňována. Pokud se něco stane, je tady. Věděli jste, že vědci změřili tělesnou hmotnost člověka při jeho smrti? Existují experimenty, ve kterých byl umírající člověk se svým souhlasem umístěn na tak přesnou váhu, která dokáže zvážit hrot tužky na kusu papíru. A když srdce tohoto člověka přestalo bít, změnila se jeho tělesná hmotnost. Existují různé výsledky, kolik váží duše. Ale opět tu máme vědu, která říká: Musí tu být něco, je to něco z energie vědomíA když to opouští tělo, sníží se i tělesná hmotnost. Vítejte u podceňované duše.

 

Chci tento channeling nazvat „Všichni dospěli“, protože nyní, v této nové energii, můžete začít využívat to, o čem jste si mysleli, že máte pouze kvůli vaší duchovnosti nebo protože jste součástí Boha nebo že s tím Stvořitel nějak souvisí. Duše je nyní připravena být součástí tvoření vnitřního míru není to vaše mysl, váš rozum, ani vaše srdce, ani šišinka, ale vaše duše! Kde je? Odpověď je: Ano. Je všude, ve vás, v Merkabě, kolem vás - je tady a patří vám. Je multidimenzionální a naplněná energií, silou, milostí, soucitem, pomocí. A nové paradigma vám říká: „Opusť svou mysl, svůj rozum, odpoutej se od toho, co tě kdy kdo učil a obrať se k tomu, co máš sám v sobě, místo aby ses obracel na někoho jiného.

 

Zvyky a návyky

Jak to mám udělat?“ No, nedostanete se příliš daleko, protože váš zvyk, návyk, jak mluvíte se svou duší, se svým tělem, se svou innate, se svou energií, je zvykem z minulosti. A co je to zvykZa prvé je to vaše přesvědčení, že všechny dobré věci pocházejí z nějakého jiného místa. Za druhévšechno, co sami sobě říkáte každý den. Mezi to patří afirmace, nová nasměrování, základní lidská přirozenost – vše, co nahlas říkáte své duši, té vzácné energii, která vás každý den obklopuje. Říkáte však věci jako: „Věděl jsem, že se to stane.“ Očekáváte špatné věci a ony se stanou. Je to skoro jako když si něco objednáte v restauraci – bum, a ono to přijde. Pokračuje to ještě dál: „Všichni řidiči v tomto městě jsou hloupí. Podívej se na támhle toho, jaký je to idiot!“ Teď namítnete: „To se mě netýká, já takový nejsem.“ Ale ano, jste takoví. Ať už to říkáte nahlas, nebo si to jen pomyslíte – pořád je to tady. Očekáváte špatné věci. Dokonce i lidstvo samotné je hrozné. Díváte se na Zemi a říkáte: „Jsme na špatné cestě, je to prostě hrozné.“ Všechno to, co vyslovujete ke své duši, jsou prostě jen zvyky a návyky, které jste slyšeli od své matky nebo otce a které teď vycházejí z vašich úst.

 

Pokud se rozhodnete změnit toto paradigma, které váš rozum, vaše mysl, a vaše srdce, váš soucit a vaše šišinka míchají dohromady a musí komentovat každodenní scénáře – říkám vám, že pak vám vaše duše začne nabízet odpovědi a řešení. „Nelíbí se mi to, co v současné době vidím ve zprávách, protože to opravdu není to, v co věřím.“ Je toho tolik, o čem nejste informovaní (co se ve zprávách neobjeví). Například takováto reakce: „Podívej se, co tamten řidič udělal. Kéž bych mohl jít k němu a projevit mu soucit, aby se mohl cítit lépe.“ Nebo co kdybyste reagovali následovně: „Jen se podívej na to, co se právě stalo, takový scénář už nebudu vytvářet. Ve svém životě tvořím zázraky. Na své cestě zažiju uzdravení. Bůh je v každé lidské duši. Lidé to možná nevědí nebo si to možná neuvědomují, ale já vím, že to tak je. Oslavuji Stvořitele ve všem, co vidím, v každé situaci. Jsem teď v jiném paradigmatu, protože vidím to lepší. Je tu všude světlo, ne temnota.“ Čím víc to budete říkat, tím víc se to bude stávat reálným a začne ovlivňovat to, co nazýváte svou duší. A všechno je spojeno s innate a biologií. Drazí, důvodem, proč někteří z vás nežijí příliš dlouho, je to, že každý den říkáte své chemii, jak je všechno špatné. Neustále sdělujete své chemii, že neočekáváte dlouhý život. Denně sdělujete své chemii, že přicházejí špatné věci. A ona vám naslouchá, souhlasí s vámi a spolupracuje se smrtí, nemocí, nevyvážeností, žalem, starostmi a strachem. Teď jsem vám právě předal tajemství dlouhého života – slyšeli jste to?

 

Vaše duše je stvořena k tomu, aby byla součástí Boha a dala vám božství a mír. Pokud se vám dějí nějaké věci, které ve vás vyvolávají starosti, obavy a strach, pak se ve svém nitru můžete obrátit na tu část, která je v každé situaci klidná a mimo jakoukoli logiku. Je to součást lásky a soucitu z druhé strany závoje. V hloubce svého zoufalství se tam můžete odebrat, ve vaší duši je všechno dobré. Můžete se na ni obrátit, vnímat uvolnění, zhluboka se nadechnout očišťujícím dechem a vědět, že přijde něco lepšího nebo něco ještě lepšího a objeví se řešení. Možná budete v nějaké znepokojivé situaci jedinou vyrovnanou osobou ve skupině, jediným člověkem, který vytvoří světlo tam, kde bude spousta strachu a obav. Už jsme o tom dřív mluvili. A tohle přichází z části Boha ve vašem nitru. Ta božská část dělá lidskou duši zvláštní.

 

Pokud jsou s vámi propojena zvířata, mají strach, když se bojíte. Zjistili jste to? Když jste nemocní, určitá zvířata dělají vše, co je v jejich silách, abyste se cítili lépe – lehnou si na vás a pokoušejí se vás uzdravit. Protože zvířata nemají rozumvidí jen vaši duši. To jsou ta zvířata, u kterých byste si přáli, aby se vrátila. Jsou to zvířata, u kterých byste si přáli, abyste je měli zpátky. „Kryone, je tu nějaká časová hranice?“ Ach, vy intelektuálové, v lásce není žádný časový limit, není žádná časová hranice v soucitu. Dochází k tomu, pokud jste připraveni. Po smrti zvířete existuje tříměsíční okno, umožňující rychlý návrat. Ale i poté je návrat možný, jen je prostě trochu obtížnější. Musíte se trochu lépe dívat. Toto je zvíře, které zná vaši duši. Není zajímavé, že zvíře zná vaši duši lépe než vy?

 

V cestě vám stojí intelekt, vaše zvyky a návyky, to, co vám říkali rodiče, že je správné říkat. To všechno vám stojí v cestě. Například, když vám někdo dá vánoční dárek, řeknete: „Ach, to jsi neměl.“ V ten okamžik jste právě řekli své duši a tělu, že toho nejste hodni. Uvědomujete si to? Přijetí dárků soucitným, elegantním způsobem je něco, co jste se nenaučili„Děkuji, že jsi na mě myslel. Je to tak mimořádné,“ i když jde jen o pár mizerných ponožek. To jsem vám teď pověděl o zkušenosti mého partnera. Jde o uznání a soucit za myšlenku a nápad ohledně dárku, ne o prohlášení, které vlastně říká: „Drahý vesmíre, nejsem hoden, abych něco dostal, dokonce ani tyto ponožky.“ Ale to je to, co děláte. Tolik z vás to dělá! Pochází to ze zvyku a z generace vašich rodičů, kteří vám vštípili, jak byste měli něco přijímat. Co kdybyste si místo toho řekli: „Jsem hoden, abych to dostal. Děkuji, děkuji, že ve mně vidíš hodnotu božské části, která spolupracuje s částí Boha v tobě.“ A to udělá z obdarování něco tak nádherného, tak elegantního, tak krásného. Tak krásného, že by vás mohla krása výměny nápadu a soucitu rozplakat.

 

Kéž to změní vaše vánoční svátky a vaše vnímání věcí. Duše je připravena se nově nasměrovat, nově přepracovat, nově přetvořit a aktivovat paradigma posunu (změny) týkajícího se vašich slov a pocitů, jak budete každodenně procházet různými situacemi. Kéž to mnoho z vás pochopí a přistihnete se dřív, než řeknete, co jste chtěli říct – a pak pochopíte: „Ach, to je jen zvyk. Drahé tělo, drahý vesmíre, vymažte to. Řeknu místo toho následující: „ ………………….“ (-  volně si doplňte… pozn. překl.)

 

Je to dlouhá cesta. Věříte tomu? Je vaším odkazem, staré duše, změnit paradigma života a lidské přirozenosti. Jsou to změny, které jen vy dokážete rychle rozpoznat a pochopit, staré duše, protože jste si je už prožili, udělali jste je a víte, co nefunguje. Vítejte, noví lidé!

A tak to je.

Kryon

 

Zdroj: www.kryon.com – All Grown Up – 38:24

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět