12-2018 Kryon

SEDM DARŮ

Tento živý channeling byl přijat na Floridě, v Miami, 15. prosince 2018

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Některé informace byly i přidány. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Užijte si tedy toto rozšířené poselství.

.

Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Tento víkend se uskuteční poslední channeling tohoto roku, s výjimkou jednoho na Štědrý den. Je to dobrý způsob, jak uzavřít rok 2018.

.

Předávám vám tuto informaci pro ty, kteří to budou poslouchat po tomto dni. Je prosinec, a zatímco k vám promlouvám, začínají oslavy. Tyto oslavy jsou symbolem dávání. Ve skutečnosti se někteří rozhodli, že je to svátek nakupování, ale to už je kulturní volba.

.

Věděli jste, že tyto svátky se netýkají jen vás v této zemi? V jiných obdobích roku, mnoho různých kultur na této planetě pořádá tento druh oslav. Je to skoro, jako kdyby si dali přestávku od života, aby začali vytvářet dekorace a osvětlení. Je to vzdání pocty rodině a sváteční období dávání. Hinduisté to dělají dobře. Mají něco, čemu říkají Diwali, Slavnost světel a čas dávání. Zní to hodně jako vaše Vánoce, že? V jejich kultuře oslavují jeden druhého. Je to příležitost na chvíli se zastavit a uctít rodinu. V tradici Hindu, Diwali odděluje dny pro dávání rodině jednotlivců. Je to den pro uctění vaší matky, otce, bratrů a sester. Jiné kultury dělají podobné věci různými způsoby, ale je mnoho těch, kdo věří v čas slavnostního dávání.

.

Sedm svátečních darů pro vás

Moji drazí, něco bych chtěl udělat. Vytvořím pro vás sedm svátečních darů. Rozdíl v těchto darech pro toto sváteční období je v tomto: Toto budou dary, které předáte sami sobě.

.

Při všech dáváních ve všech kulturách, se všichni soustředí na dávání druhým, a samozřejmě, přijímání darů od nich. Dnes to bude hlubší, než si myslíte a já se chystám učinit prohlášení: „Jestliže je zde (nebo mezi posluchači a čtenáři) někdo, kdo se bude řídit podle těchto instrukcí pro těchto sedm darů, změní mu to život.“

.

Přijdou odhalení a možná i něco víc. Každý dar přestavuje jeden den, kdy uděláte něco pro sebe. A teď, ne každý jednotlivý den dávání daru pro sebe, bude snadný. Ve skutečnosti z těchto prvních tří, dva z nich jsou často těžké, jak za chvíli uvidíte. Problém je ten, že vyžadují, abyste si vzali den volna, abyste je mohli provést. To je účel.

.

Moji drazí, všechno, co děláte, se vám zdá být důležitější, když to zabere více času. Kolik let jste byli ve škole? Kolik let jste v práci? Všechny tyto dlouhotrvající zkušenosti poskytují důvěryhodnost a vážnost pro ostatní, kteří o nich slyší. Takže to budete muset chtít dělat. Je jich sedm. Některé se mohou zdát snadné, ale nebudou, jestliže budete následovat instrukce. Mnohé zaberou den. Některé z nich vyžadují, abyste nic nedělali, ale změnili svůj přístup, a některé z nich zaberou čas. Jak důležité je dávat dary sami sobě? Nedávejte si je, pokud nejste připraveni na změnu.

.

První dar

První dar nazvu: den Zasloužím si to“ a nemusíte si na to vzít volno. Je to den, kdy vlastně plánujete další dny. To je potřebné, protože budete muset své rodině trochu vysvětlit, co děláte. Když uslyší, co chcete dělat, řeknou: „Proč?“ a tehdy jim odpovíte: „Protože si to zasloužím“. A od toho dne, kdykoliv se podíváte do zrcadla, zopakujete tuto frázi: „Zasloužím si to. Těžce pracuji. Dám sám sobě dárek. Bude to série sedmi věcí. Toto je první, a dělám to proto, že si to zasloužím. To nejsou pouhá slova, moji drazí, protože Kryonovo učení vždy říkalo, že si zasloužíte být zde. To není jen ezoterická informace, ale spíše praktická informace. Ovlivní to způsob, jakým žijete svůj život, kvůli způsobu, jakým sami se sebou zacházíte, když dojde na drama a na stres. Takže je na čase, dát dary sami sobě.

.

Dar druhý

Druhý dar vyžaduje den volna. Musí to být na místě vzdáleném od všeho a pouze vy víte, kde to může být. Když říkám pryč od všeho, myslím to vážně. Nedovolte žádnému člověku, aby jakkoliv zasahoval. Dám tomu i jméno: Den bez stresu. Mělo by to být bez e-mailů, dokonce i bez zpráv, naprosto žádná media jakéhokoliv druhu, žádná elektronika. Nechoďte na žádná místa, kde se vás bude někdo na něco vyptávat nebo vás tlačit ke zde a mluvit. Musí to být místo útěchy a zotavení. Podle vaší volby. Celý den tímto způsobem – jeden celý den.

.

Teď se možná ptáte, co se bude dít. Možná si řeknete: „Dobrá Kryone, víme, že je dobré nemít stres, to je pěkné. Rozumím.“ Opravdu? Předpokládám, že to děláte často? Až budete mít za sebou tento den, tak vám něco garantuji: Uvědomíte si, co opravdu způsobuje, že se stresujete, o čem jste nikdy dříve nepřemýšleli, protože bez toho se budete cítit o mnoho lépe! Když si uvědomíte, co je pro vás stresem, budete mít příležitost to změnit. Ale když jednoduše opakujete stejnou věc každý den, nemáte žádný prostor k tomu, abyste prozkoumali, co by vám mohlo v životě způsobovat stres a to by vás mohlo překvapit. To je číslo dva. Den bez stresu. Musí být kompletně váš, a pokud to musíte někomu vysvětlit, povězte mu pravdu: „Dávám si dar, protože si ho zasloužím.“

.

Dar třetí

Číslo tři je podobné, ale jiné. Nazvu číslo tři Den Gaii. Gaia je matka Země, Pachamama. Je to planeta samotná, a vy si budete muset vzít další volný den. (Říkal jsem, že to může být v období svátků obtížné.) Někteří říkají: „Nemožné!“ Tento rozvrh je na vás. Jak moc si myslíte, že si zasloužíte ve svém životě dobré věci? Vaši příbuzní a přátelé řeknou: „Cože, už zase?“ a vy odpovíte: Ano, protože si to zasloužím. Dávám si další dar..

.

Toto je den kompletního a naprostého odloučení od jiných lidských bytostí. Běžte hledat přírodu a prožijte tam celý den. Pro obyvatele Floridy to může být pláž. Pro někoho ve vnitrozemí to je les. Po celou dobu nesmíte promluvit s jiným člověkem. Ale můžete dle libosti mluvit s planetou. Mluvili jste někdy k vlnám? Ke stromům? Přistihli jste se vůbec někdy při rozhovoru s oblohou nebo hvězdami? Tento dar je opětovným rozdmýcháním lásky k planetě Zemi. Ze všech darů, které si dáte, si budete tento pamatovat ze všech nejvíce. Jak často to děláte, moji drazí? Pro některé z vás je odpověď, nikdy. Pro ostatní to bude „Dělám to docela často a potřebuji to!“ Je v tom velká síla, a řekli jsme vám, že to pomáhá obnovit váš vztah s Gaiou, která je partnerem v životě a vědomím této planety. Nemůžete ignorovat Gaiu a být vyrovnanou lidskou bytostí. Planeta je připravena vám dát tento dar!

.

Další čtyři jsou trochu více ezoterické a vy si nemusíte brát volný den, ale pro některé z vás to může být obtížnější.

.

Dar čtvrtý

Dar číslo čtyři je Den mistrovství“. Chci vám říci vše o tomto daru a vy to budete muset trochu nastudovat. Moji drazí, řekli jsme vám, že to, co máte ve svém nitru, je mistrovství. Avšak mnoho věcí se mu klade do cesty, takže si často neuvědomujete svou velikost. Vaše zvyky, jaká je vaše kultura a mnoho dalšího vám brání vidět, kdo jste. Také to, o čem vás učili, že je to základní lidská přirozenost, vám říká, že jste méně než Mistr. Všechny tyto věci se spolu spolčí, aby vás vyvedly z mistrovství, se kterým jste se narodili.

.

Fakt: Narodili jste se velkolepí a se svobodnou volbou. S tím se můžete vydat, jakým směrem budete chtít. Jaký by byl současný Mistr – ne Mistr z minulosti, ale Mistr dnešní doby?

.

Když začínám tuto diskusi, někteří řeknou: „No, to není nic pro mě; to je pro jiné.“ Dívejte se a uvidíte. Co se stane, když změníte svůj přístup byť na jeden den? Co by se stalo, když byste se probudili a prohlásili: „Já jsem velkolepý. Na všechno, co se mi dnes přihodí, budu hledět očima svého vyššího já. Budu se chovat, jak by se choval Mistr. Budu hledat soucit, Boha a lásku ve všem, co spatřím. A pokaždé, když to udělám, o něco omládnu.“

.

Kryone, dá se omládnout tím, že budeme Mistrem?“ Ne. Mládnete během praktikování mistrovství. To dělá soucit a láska v lidském těle. Začnou zpomalovat proces stárnutí v buňkách. Slyšeli jste o tom mluvit doktory! Ti, co jsou ve stresu, nežijí dlouho. Ti s láskou a soucitem mají tendenci žít mnohem déle.

.

Začne to brzy ráno, když se probudíte. Neberte si volno. Naopak dělejte to, co každý den. Například: Jste na cestě do obchodu nebo do práce, a něco se stane v dopravě, kde na vás někdo křičí, troubí a gestikuluje na vás. Jaká je normální reakce lidské bytosti? Potlačte to nutkání a uvolněte se ve svém mistrovství. Chci, abyste přemýšleli o tom člověku. Chci, abyste měli s tím člověkem soucit. Měl špatný den tak, jako jej máte i vy. Podívejte se na něj v tomto světle. Mistr nebude okamžitě reagovat troubením nebo křikem. Nezareaguje tím, že by se cítil špatně nebo uraženě, protože vše co cítí, je mistrovství ve svém nitru a soucit s tím druhým. Neznáte jeho jméno, ale najednou je ve zlatém světle, které jste vytvořili. Začínáte získávat představu? Den mistrovství.

.

Kdo vás nejvíc rozčiluje doma? Najednou to začnete vnímat jinak, díky tomu dnu. Odmítněte být rozčilení. Když se bude dít to, co obvykle, řekněte si: „To mě nerozčílí, protože mám mistrovství. Jsem velkolepý v lásce.“ Najednou si uvědomíte, že ti všichni, kteří vás rozčilovali, jsou jako vy. Dělají to nejlepší, co umí – s tím, co mají. Vy můžete vlastně rozčilovat je! Uvědomili jste si to? Možná, že působíte stres JIM a neuvědomujete si to.

.

Takže udělejte krok vzad a udělejte kolem nich a kolem sebe zlaté světlo. Nebuďte překvapeni, když to okamžitě ucítí. Ach, jaký by to byl pro vás dar, že? Kdybyste dokázali změnit faktor podráždění, tak by mohli okamžitě roztát a začít vás vidět jinak. Proč? Protože vy už více nereagujete tak jako v minulosti.

.

Začínáte se na vše dívat soucitným, tichým způsobem a mnozí to spatří ve vašich očích. Možná vám vaše kultura v nějaké situaci říká: „Toto je čas, kdy bych měl vztekle vykřiknout.“Místo toho si řekněte: Já jsem velkolepý a jsem nad tím, co přináší moje kultura. Mám uvnitř mistrovství.“.

.

Možná jdete na místo, kde pracujete a je tam osoba, kterou nemůžete vystát? Je tak rozčilující! Teď máte příležitost procvičit totéž, co jste dělali se svou rodinou. Ano, rozčiluje vás, ale prochází vaším životem nejlépe, jak umí, s tím nejlepším, co zná. Opět, možná, že rozčilujete vy ji a nevíte o tom! Takže začněte rozprostírat kolem vás obou zlaté světlo. To je mistrovství.

.

A co takhle něco praktičtějšího? Řekněme, že jdete na oběd s přáteli a jednoho po druhém je začnete poslouchat, jak mluví tak, jak to dělají vždycky. Začnou si stěžovat na to, jaké věci jsou. Potom dají příležitost nespravedlivým problémům a začnou „přehrávat“ stejnou pásku pořád dokola o těch stejných problémech a lidech, o kterých u stolu posloucháte už léta. Pokaždé, když obědváte, všechno, co slyšíte, je negativní. Zůstáváte zticha, a jako byste to ani nebyli vy, když mlčíte. Takže víte, co přijde dál. Nakonec se vaši přátelé otočí k vám a řeknou: „Jaký máš z toho pocit? Jsi dneska nějak potichu.“ Neříkáte nic. A oni vědí, že se něco děje.

.

Dejte pozor, protože to, co vám předávám, je praktické mistrovstvíV tomto případě, když zůstanete potichu, máte příležitost změnit energii, aniž byste je kritizovali. Předejte jim pravdu. Povězte jim: „Něco se mi přihodilo. Něco jsem pro sebe objevil. Drazí přátelé, uvědomil jsem si, že když se účastním těchto diskusí, cítím se špatně. Negativní věci mně začínají rozrušovat. Nechutná mi jídlo. Drazí přátelé, všechno, co jste dnes řekli, je pro vás přesné a pravdivé. Některé z těchto problémů je třeba napravit, a to je skutečnost. Ale já jsem se změnil v tom, jak reaguji. Pokaždé, když slyším o takových nečestných nebo negativních věcech, představuji si je jako napravené. Představuji si řešení ve všem, o čem jste dnes mluvili. Nikdo z vás se dnes nemýlí, a já jsem opravdu rád s vámiAle pro sebe jsem objevil, že můžu lépe trávit, když si v tichosti začnu vizualizovat tyto věci jako vyřešené. To je to, co jsem se nedávno o sobě naučil.“

.

Jak by tomu mohli odporovat? Vy je nekáráte za to, co udělali. Jednoduše mluvíte o sobě a o tom, co jste se pro sebe naučili. To je mistrovství. Nezpůsobujete, aby se lidé kolem vás cítili špatně, ani je nekritizujete, protože jste lepší než oni. Naopak, vycházíte ze soucitného srdce a předáváte jim pozvání k tomu, co jste objevili sami pro sebe. Zaručuji vám, že na konci oběda, alespoň jeden z nich k vám přijde a řekne: Pověz mi víc – chci to, co máš ty. A potom můžete vysvětlit dokonce víc o lásce, kterou máte, a o mistrovství, které jste objevili.

.

Den mistrovství. Vyzývám vás, abyste to udělali. Přemýšlejte o situacích, a jak na ně můžete reagovat. Meditujte před tím, než vyjdete ze dveří. A provádějte afirmace. „Drahý Duchu, dnešní den jsem Mistr. Drahý Duchu, přines mi věci, které jsou dary, abych jimi mohl projít jako Mistr.“ To bylo číslo čtyři. Začínáte vidět, že to není jednoduché?

.

Pátý dar

Číslo pět je „Den léčení“. Moji drazí, toto je pro stoupence Kryona stará informace. Vaše buňky si uvědomují, co říkáte. Bylo to prokázáno epigenetickou vědou. Buňky jsou ovlivňovány tím, jak vytváříte vědomí a prostředí. Co každý den nahlas říkáte? Kdo opravdu jste? Jste sami sebou nebo jste nějakým produktem toho, co vytvářejí ti kolem vás?

.

Moji drazí, když se podíváte na vaši společnost a jak k vám mluví, vaše zdraví a váš věk jsou dokonalým produktem toho, co vám říkají. Sledovali jste poslední dobou média? Řeknou vám docela jasně, že jestliže jste dosáhli určitého věku, tak se předpokládá, co je s vámi špatně. Potom vám předají jména vybraných léků, které máte užívat, a vy tam sedíte a sledujete to a díváte se na to stále dokola a jde to rovnou do vašeho podvědomí. Oni vás definují, moji drazí! Říkají vám, co by mělo být s vámi v určitém věku špatně a celá vaše společnost tomu věří.

.

Co když nad tím vším převezmete kontrolu? Den léčení je o převzetí kontroly nad tím. Například: Ráno se probudíte a znovu řeknete: „Jsem velkolepý. Narodil jsem se velkolepý. Buňky, dnes k vám hovořím. Chci, abyste naslouchaly.“ Potom začnete svůj seznam. Připravte si ho dopředu a já chci, abyste si ho prošli každou hodinu. „Buňky, poslouchejte: zde je znovu ten seznam…“ A váš seznam? Bude jen pro vás, ale v tom seznamu, budete informovat (ne prosit), své buňky, aby přestaly stárnout. Připomeňte jim, že váš normální stav je být v rovnováze a zdravý.

.

Někteří řeknou: „Příliš pozdě, Kryone, už jsem nemocný.“ Dovolte mi, abych se na něco zeptal: Je ta nemoc, kterou máte, součástí vašich buněk? Ne, je to vetřelec, že? Potom řekněte svým buňkám, aby se toho vetřelce zbavily, protože tělo ví jak. Tělo ví jak! Věda možná neví jak, ale tělo ano. Ohromná historie homeopatie to dokazuje! Homeopatie je proces, který dává instrukce tělu, aby se léčilo. Navíc existuje tolik vymizení projevů nemoci skrze vědomí, skrze afirmace, kdy lidé poznávají kompletní vyléčení.

.

Nebuďte překvapeni, když to často pocítíte okamžitě. Zmizí bolesti hlavy; bolest začne odcházet; začnete se cítit zdravěji. Jaký to dar! Je pro vás. Je to moc vědomí nad biologií.

.

Vy máte kontrolu nad svými buňkami. Už vám to říkáme celé roky, ale povím vám toto: Jestliže tomu nevěříte, nic se nestane. Je to proto, že innate, moudrá část vašeho těla ví, jestli předstíráte nebo ne. Není to o tom, udělat si seznam a přeříkat jej nebo přečíst. Den léčení je, kde mu konečně uvěříte a dáte si dar zdraví. To bylo číslo pět. Jestliže sledujete tibetskou numerologii, uvědomujete si, že číslo pět představuje změnu. Vidíte, jak vás to může změnit?

.

Dar šestý

Vyžaduje to volný den. Chci, abyste přemýšleli o tom, co tento den chcete dělat. Může to být jednoduché nebo složité. Je to den pro dělání toho, co chcete dělat. Je to dar pro sebe a něco, co chcete vy. Mohlo by to být snadné. Mohlo by to být „Dnes chci jíst v nějaké restauraci, kterou mám rád, místo abych šel tam, kde to má rád někdo jiný. Dneska si užiju své oblíbené věci. Dneska si poslechnu hudbu, kterou mám rád já, ne kterou mají rádi jiní.“ Toto je váš praktický dar pro sebe. Co je to, co vám dělá dobře, ale co vám v tom kvůli jiným věcem bránilo? „Udělám si celý den čas na věci, které mám rád.“

.

Zase budou tací, kteří řeknou: „Co je to s tebou?“ A vy můžete odpovědět: „Nic. Dávám si dar. Dělám celý den to, co chci, protože si to zasloužím. Možná věříte, že je to něco velmi jednoduchého. Opět přemýšlejte. Jak je to dlouho, kdy jste to udělali? Většina vás řekne: „Nemůžu si vzpomenout, kdy to bylo.“ Soucitní pracovníci světla jsou předurčeni k tomu, aby mysleli na druhé a na sebe až naposledy. Takže mnoho z vás neustále dává přednost myšlenkám a návrhům ostatních. Jak je to dlouho, co jste jedli někde, kde jste chtěli? Dělejte to sami nebo s druhými, ale dělejte to. To jídlo si užijete, moji drazí, protože je to dar pro vás. Zasloužíte si ho.

.

Dar číslo sedm

Ten je jiný. Nebude trvat dlouho, a přece může být obtížné ho vysvětlit. Pojmenuji ho Andělský den. Raději buďte sami, když to budete provádět. Nechci, aby vás někdo sledoval. Čekal jsem s tímto číslem sedm až na konec, protože představuje božskost.Vyzývám vás. Když jste sami a nikdo jiný není přítomen, chci, abyste se postavili doprostřed místnosti. Udělejte ten pokoj tak tichým, jak jen to jde. Večer bude nejlepší, protože je venku méně aktivity.

.

Chci, abyste zvedli v té tichosti nahoru ruce, a abyste nahlas řekli: Andělé v této místnosti, miluji vás. Děkuji vám za to, že mně milujete. Děkuji vám za to, že jste celý můj život se mnou. Děkuji vám, že se se mnou smějete a se mnou pláčetePotom po vás chci, abyste cítili brnění v rukách, jak dávají najevo, že vás slyší, a říkají Děkujeme ti. Milujeme tě.“. Ucítíte to. Budete vědět, co to je, když to ucítíte. Ach, jaký je to dar pro vás. Je to dobrá, spolehlivá komunikace s říší, kterou nemůžete vidět, ale která ví, kdo jste a je vždy s vámi. Uděláte to? Jaká to výzva. Ucítíte to, moji drazí, a vyjdete z toho jiní.

——–
To je těch sedm darů. Co jsem vám v minulosti řekl o tom, kdo jste? Máte to zpět, moji drazí, když v přítomnosti anděla padnete na kolena. Tito andělé jsou zde pro vás, protože si to zasloužíte. Lidské bytosti na této planetě jsou velkolepé a mění ji v těchto nových časech. Vaše duchovní skupina, která vás podporuje, to ví. Jsou připraveni vás vzít za ruku a pomáhat vám ve vašem životě. Jak nádherné to je?

.

Dokážete uvěřit, že je to pravda? Jestliže ano, začlenění těchto sedmi darů pro vás vytvoří v životě změnu. Můžete o tom uvažovat každý rok, protože je to tak vyrovnávající a milující.

.

Povím vám pravdu dnešního dne. Láska roste, když děláte tyto věci. Soucit je snadnější cítit, když děláte tyto věci. Mistrovství je snadnější získat, když to praktikujete, a vy poznáte, co tím myslím. Je to svátek. Je to slavnost světla. Ať září ve vašem nitru.

A tak to je.

KRYON

.

Zdroj: www.kryon.com – Seven Gifts

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva M. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět