12-2019 Kryon

Rok 2020

Tento živý channeling Kryona přijal Lee Caroll v Newportu, Kalifornie, USA, 8. prosince 2019..

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Byl to dnes dlouhý den naplněný výukou, objevy, odhaleními, instrukcemi, soucitem, laskavostí a krásou. Rád bych zakončil toto mimořádné setkání na konci roku tradičně, jak to vždy dělám, informacemi o tom, co je v poli (pro rok 2020). Drazí, tohle není předpověď, tohle je to, co se děje na planetě. Pole reprezentuje všechny potenciály vzájemně spojené, reprezentuje také koherenci (soudržnost) uspořádání, nasměrování, to znamená všechny potenciály, které existují. Některé z nich jsou koherentní, to jsou ty, které jsou nejvíc pravděpodobné, že se stanou. Čtení pole bylo vždy něčím, co bylo přístupné těm, kteří dokázali předpovídat. Čtením pole. Až nedávno jste si uvědomili, že tato média nezachycují jen potenciály, ale vyhledávají koherentní potenciály. Existuje tolik potenciálů, které se prostě nestanou a místo toho, abyste je vyvolávali a děsili se jich, podívejte se na ty koherentní. Některé z nich vám dnes uvedu.

.

Nejprve vám povím o roce, který přichází. Když se metafyzicky, esotericky podíváte na určité doby, data, roky, není náhodou, že jsou očíslovány v určité posloupnosti, protože takhle to děláte. Avšak čísla vždy něco znamenají. Vždycky. Je to jeden z předpokladů, který je těžko pochopitelný pro ty, kteří říkají, že všechno je jen náhoda. Ne, není! Staří Tibeťané i mnoho domorodců se po tisíce let dívali na čísla jako na něco, co jim může sdělit něco o tom, co se děje nebo co se bude dít, co se může stát. Dokonce i proslulý matematik Pythagoras se kromě svých matematických schopností zaobíral energií čísel. Když sečtete číslice roku 2020, dostanete 4. Mnoho numerologických systémů přiřazuje čtyřce energii Země, Gaii. Ve většině numerologických systémů však platí za něco mimořádného, když se objeví zdvojené číslo. Pokud v tomto mimořádném případě ignorujete nuly, dostanete 22. A tuto číslici zahrnuje tibetský systém. Toto mimořádné číslo souvisí s tím, co popíšu jako kosmický zákon. Dosud jsem o něm nemluvil. Sousloví kosmický zákon je metaforou, protože neexistují žádné skutečné zákony Boha. Existují však axiomy, pravdy, základní pravdy a k nim tento kosmický zákon patří. Souvisí se světlem a temnotou, souvisí s věcmi, o kterých vám už tolik let vykládám, že světlo je aktivní a temnota pasivní. Tato mimořádná planeta má něco, co se nazývá dualita, a já vám to za chvíli víc vysvětlím.

.

22 znamená vylepšenou dualitu. Znamená poopravenou dualitu. Je to komplikované mistrovské číslo, protože souvisí se světlem a temnotou, kosmickým zákonem. Už od r. 2012 vám sděluji, že poměr mezi světlem a temnotou se začal měnit. Začal se měnit značně. Je zodpovědný za tolik věcí, které teď vidíte a které jste nikdy dřív na této planetě neviděli. Začíná záležet na integritě. Jsou tu skutečně (totiž) tací, kteří začali dělat rozdíly ve společnosti jako je ta vaše, v moderní společnosti, kde se to začíná projevovat v oblasti justice. Věci, které se děly po stovky let, se nyní dostávají do popředí a už nejsou přijatelné. Věci jako jsou podvody, nevhodné chování, profesní pochybení se začínají ukazovat a vyplouvat na povrch. Tohle je kosmický zákon. To je to, co se děje, když světlo začíná vítězit nad temnotou.

.

Pojďme od toho na chvíli poodstoupit a promluvit o dualitě. Co je to dualita? Dualita je proces, kterým lidé procházejí, v němž máte svobodnou volbu dívat se na oboje, jak na věci světla, tak na věci temnoty, a jít kteroukoli cestou, jakou si přejete. Kteroukoli cestou. Od začátku jsem vám říkal, že tohle je test energie – svobodná volba. A teď tady jsou tací, kteří vám chtějí namluvit, že vám Bůh dal svobodnou volbu a hned vás na základě vaší volby soudí. Ale tak to není! Dovolte mi, abych vám o dualitě sdělil něco jiného. Dualita patří k lidstvu. Patří k lidstvu. Patří k lidstvu. Dualita je součástí vašeho testu. U Boha dualita neexistuje, Bůh není součástí testu, drazí. Je Tvůrcem všeho, co je, esencí lásky a soucitu, krásy nad rámec (vaší) schopnosti chápání, který vás stvořil, který s vámi zůstává, který vás miluje a zná vás jménem. Tento Bůh nemá dualitu. Zmiňuji to stále, abyste to konečně všichni pochopili.V nebi nemůže existovat válka nebo padlí andělé, protože Bůh nemá dualitu. V nebi neexistuje světlo a temnota. Neexistuje světlo a temnota na místě, které se nazývá Tvořivý zdroj. Tam je pouze světlo, láska a krása. Takže těm z vás, kteří chtějí jít tou cestou, kteří tvrdí, že Bůh je jen zrcadlem lidského vědomí, že existovaly války, padlí andělé a ďáblové, mučení a všechno to další, těm z vás říkám, že mluvíte o sobě, ne o Bohu. Nakonec bude toto zvláštní chápání v některých náboženstvích této planety přepsáno. Některé z nich už do značné míry přijaly lásku Boha, ale zaměňují ji s mnohými věcmi z mytologie.

.

Začnete chápat některé základní pravdy, které tu jsou a které jsou tak krásné, a to proto, že světlo začíná vítězit. Na dualitě je zajímavé něco, o čem jsem nikdy nemluvil. Promluvím za chvíli o mlze duality. Věděli jste, a já jsem to předtím říkal, že svou vědomou volbou temnoty nebo světla skutečně tvoříte věci na úrovni temnoty nebo světla, kterou jste si vytvořili? Příklad: Tvoříte to, o čem přemýšlíte, tvoříte úroveň temnoty nebo světla, kterou očekáváte, kterou si představujeteJste velcí tvůrci, drazí!

.

Předám vám koncept, na který jste možná nikdy nepomysleli. To vše je součástí mlhy duality. Zaznamenali jste, analyzovali jste nebo pomysleli jste někdy na skutečnost, že vynálezy na této planetě se většinou vždy udály najednou, v určitou dobu? Takže zatímco jeden muž nebo jedna žena vynalezli něco, co změnilo Zemi, ať už to byla elektřina, rozhlas nebo cokoli jiného, zjistíte, že se to objevilo u více lidí po celém světě ve stejnou dobu. A že možná jedna osoba předstihla ty ostatní jen o jeden týden. Není to zajímavé? Tyhle věci se dějí najednou, když nastane vhodná doba.

.

Otec mého partnera, pan Caroll, se narodil dříve, než bratři Wrightové vzlétli letadlem. Jak to vnímáte? Jak dlouho můžete létat letadlem? Zdá se vám, že to mohla být doba podle plánu daná této planetě, kdy se to událo naráz? Uvědomujete si, že bratři Wrightové předstihli Francouze v motorovém létání o pouhé dva týdny? Stalo se to všechno naráz. Mlha duality žije a dává vám věci, které potřebujete nebo věci, o kterých přemýšlíte, nebo věci, které tvoříte.

.

Předám vám něco, nad čím se můžete zamyslet. Téměř na konci druhé světové války lidé umírali po desetitisících. Udělali jste to znovu, rozdělili jste svět do války na dvě fronty. Byla to velmi obtížná doba, doba temných časů. Mohli byste říct, že lidstvo přivedlo samo sebe na velmi negativní místo, a měli byste pravdu. Všechny posvátné knihy jakoby směřovaly k tomu, aby byly opraveny. Směřovali jste k zániku, k třetí světové válce, která by byla tou poslední. Tohle lidé dělají. Tato mlha duality začala uctívat temnotu, jakou jste měli, jakou jste vytvořili. Rozumíte tomu? Měli jste svobodnou volbu a některé z těch věcí vám byly dány kvůli tomu, jak jste smýšleli. Teď vám řeknu něco, co jsem dřív neříkal, a bude to kontroverzní, avšak řeknu vám to. Není zajímavé, že právě ve 40. letech, že právě v té době jste objevili nukleární energii? Že vám byla dána schopnost téměř zničit, vyhladit Zemi a vy jste ji využili správným způsobem? Že po skončení války jste si dokonce řekli, že to bude nová energie? Všichni s tím souhlasili, protože je to čistá energie a brali jste ji jako dobrý zdroj energie, abyste nespotřebovali všechnu ropu. Pak jste si uvědomili, že není moc hezké, když se něco (na nukleární energii) pokazí. A pokazilo se to několikrát, než jste si uvědomili, že jeden nukleární reaktor s nějakým problémem může ovlivnit celou planetu (Kryon často říká, v souvislostech s jadernou energií, že ji vůbec nerozumíme a že jsme z ní udělali nejdražší parní stroj na Zemi a k tomu velmi nebezpečný – pozn. překl.). Nestojí to za to. To byl vynález, který vám byl předán v temné době, abyste mohli dokončit svou práci v temnotě. Nikdy dřív jsem vám tohle nesdělil. Jsou tu tací, kteří řeknou: „To je strašné, Kryone, to je strašné.“ Drazí, to je vaše svobodná volba. Je to vaše svobodná volba. To bylo ve 40. letech.

.

Teď se spolu vraťme do minulosti, do roku 2012, kdy jste překročili milník – světlo začalo vítězit a mlha duality se začala pozvedat. Jak se začala pozvedat, poskytne vám nějaké věci, které jste potřebovali dlouhou dobu. Přicházejí, přicházejí. Přicházejí vynálezy a já bych chtěl, abyste se podívali, kdy přijdou a co budou znamenat pro planetu, protože téměř všechny ty, které jste připraveni přijmout, jsou už v poli a pomohou Zemi. Nejsou to jen nové přístroje, drazí, nejsou to jen nové technologie, které na vás udělají malý dojem, ale jsou to věci, které pomohou planetě a vám. Nastal pro to už vhodný čas.

.

Pojďme si znovu povídat o létání. Je zajímavé, že jste na to měli několik málo let. Nezdá se vám to zajímavé? Pojďte o tom na okamžik popřemýšlet. Kolik věků lidé pozorovali ptáky. Číňané měli po tisíce let rakety, balóny, všechny ty věci, o kterých byste si pomysleli, že vás přirozeně dovedou k pochopení létání, alespoň k bezmotorovému létání, ke schopnosti vzlétnout z hory, jak to děláte dnes bez motoru, a být schopni přistát přesně tam, kde chcete. Nikdo to neudělal, nikdo na to nepomyslel. Není zvláštní, že inteligentní bytosti, které toužily létat, po tisíce let pozorovaly ptáky, a až vy jste na to přišli? To je to, o čem mluvíme. Protože mlha duality žije, dělá to tak těm (lidem), kteří jsou umístěni právě tady, na správném místě ve správné době na této planetě. Tak jako Tesla toužil dát vám něco, co potřebujete, pomůže to planetě právě teď, kdy světlo vítězí.

.

Kryone, nechci, abys mluvil o vynálezech, chci, abys mluvil o tom, co se bude dít kvůli dualitě.“ Dobrá, začnu tímto. Vaše vlády mají problémy. Nebudu mluvit o konkrétních lídrech, budu mluvit o systému. Co jeden lídr udělal, bylo to, že do systému vložil velký klacek, zamíchal jím a trefil se do sršního hnízda, které v něm vždy bylo ukryto. A tak vaše milovaná demokracie a kongres marní veškerý svůj čas bojem mezi sebou, místo aby pro vás přijímali zákony. Nic se nedokončuje tak, jak byste si přáli. Samo se to ukazuje, drazí, samo se to tak musí projevovat, abyste to opravili. Takže až se vyčistí prach a on se vyčistí, moudří muži a ženy se na chvíli zastaví, možná to dokonce bude podle harmonogramu den odpočinku, kdy kongres rozhodne, že nic neudělá a jen bude přemýšlet, co se děje. Až někdo rozhodne, že by si všichni společně mohli zazpívat píseň, udělají to. Až si všichni uvědomí, že tohle se mění, až Amerika bude mít zákony, které potřebuje, vydá se směrem, který potřebuje kvůli všem těm věcem, které má vláda poskytovat, ať správně nebo špatně. Dokonce i ty zcela základní věci, které má zajišťovat, budou rozvrácené. Chtěl bych vás připravit na to, že se to zhorší, než se to začne zlepšovat. Vím, že to nechcete slyšet, ale to je tím dvouciferným číslem, to je tím kosmickým zákonem. Když rozsvítíte, světlo odhalí špínu, nečistotu. A světlo se právě rozsvěcuje. Rozdíl mezi včerejškem a dneškem, před rokem 2012 a současností je ten, že nebylo tolik světla, takže věci, které neměly integritu nebo byly nevhodné, přežívaly a vy jste se k nim nedostali, protože tu bylo příliš mnoho temnotyPříliš mnoho lidí souhlasilo s tím, aby se dívalo jiným směrem: Nedělejte to, nikdy se nedostanete dopředu, nebude to fungovat. A teď se to najednou všechno mění. Reflektor je rozsvícený a dualita, kosmický zákon, světlo vítězí nad temnotou. To se teď děje. Říkal jsem vám osobně, co to pro vás znamená, ale to není to, o čem mluvíme. Mluvíme o novém roce (2020).

.

Nastane pár věcí, jako se stalo s Monsanto (nadnárodní společnost, obžalovaná v USA za způsobení rakoviny glyfosátem, který je hlavní přísadou herbicidu Roundup – pozn. překl.). Podívejte se na to podrobně, protože jsem to předpověděl, že přijde doba, kdy už nic neprojde velkým korporacím, které si dobře uvědomují, že jejich produkty zabíjejí lidi a nic se neděje. Ale teď už se děje a to je teprve začátek. Budou odhaleny farmaceutické společnosti, které si neváží lidského života a kvůli penězům udržují lidi nemocné. Tohle jsou nevhodné farmaceutické společnosti a vy vidíte, jak se dějí některé věci, o kterých jste nevěděli. Ve farmaceutickém průmyslu se začíná rozjasňovat světlo. Už to dnes vidíte. Uvidíte zdravotnictví, které se začne ubírat směrem, který byste možná neočekávali, když sledujete jeho současný stav dnes. Bude to zdravotnictví, bude to věda. Bude to krásné, bude to pomáhat planetě. Očekávejte to. Dvojciferné číslo, kosmický zákon, začne odhalovat věci, které potřebují být odhaleny. A říkám to znovu, ti kteří se neúčastní setkání, jako je toto, nebudou chápat, proč jsou zprávy tak hrozné, strašné. Bude to vypadat tak, že všude vládne korupce, nic se nedělá, všechno upadá. Nebudou to všechno vůbec chápat, že světlo začíná odhalovat věci, které tu vždy existovaly. Vždy tu existovaly. Vždy tu byly. A už je na čase. Je to první oblast, kde se světlo začíná ukazovat nejvíc, protože vy jste ti, kdo to může jako první vyčistit. Možná jste si nevšimli, že tato země (USA – pozn. překl.) ve své očistě věcí poskytuje precedens pro zbytek světa, který se začíná dívat, na co přijdete. Očekávejte to, přichází to. Přichází to.

.

Mlha duality se začíná zvedat nad některými zásadními vynálezy, které se začínají objevovat a o kterých mluvíte celé roky, věci, které pomohou této planetě. Věci, které jsou radikálně odlišné. Když jsem před třiceti lety začal s channelováním, říkal jsem vám, že některé z těch technických věcí, které nastanou, budou znamenat konec fotografického filmu. Tehdy byste řekli: Tomu nevěřím, protože neexistuje nic, co by film mohlo nahradit. Filmy se používají ve všech fotoaparátech, ve videokamerách. Je na nich substance, která se musí exponovat a vyvolat. Teď koncem r. 2019, o třicet let později, už neexistují žádné filmy. Co se stalo, co je nahradilo? Nic je nenahradilo kromě nového paradigmatu digitální technologie, kterou jste tehdy ještě neznali. Neměli jste ani představu o tom, jak to funguje, protože se to tehdy ještě neobjevilo. Takže když jsem řekl, že to možná nebude žádný film, vyznělo to legračně, absurdně, a dneska to tak není. Netýká se to jen toho, že jsem řekl kameramanům a filmařům po celém světě, že budou mít kamery, ve kterých nebude film, ani žádné pohyblivé součásti, že jedinou filmovou součástí budou čočky, které se budou pohybovat sem a tam, všechno ostatní bude zachyceno zvláštním způsobem. Digitálním, při kterém se nic nepohybuje. Staré nosiče jako filmové pásy jsou pryč. Je to paradigma, které nikdo nečekal. A další přichází.

.

Je zde paradigma, které je mi nejbližší a já jsem vám vyprávěl, že je tady, že přichází a souvisí překvapivě s magnetismem.Je to magnetický motor. Tlak a tah magnetů ve speciální konfiguraci nebo sestavě tlačení a tažení na sebe uvádějí věci do kruhu a jediné, co vůbec budou spotřebovávat, bude váš zájem. (Kryon se směje.) Součásti se mohou opotřebovat od kol, která se točí, avšak energie, která je pohání, zůstává po tisíce let. Pokud jste si někdy hráli s magnety, víte, o čem mluvím. Jak dlouho si tato planeta bude hrát s magnety a jak dlouho vám bude trvat, než pochopíte, že to je to, z čeho lze vyrábět energii? Co vás to napadlo, že jste se zaměřili na spalovací motor, ačkoli máte po celou dobu k dispozici magnety? Odpověď zní: Je to mlha duality, která se ještě nepozvedla natolik, aby vám dala něco, co pomůže této planetě. Co pomůže této planetě. Už nikdy nebude zapotřebí žádná další spotřeba pohonných látek. Řeknu vám, že to povede ke konci baterií. Už nebudou žádné baterie, stejně jako už není žádný film. Přijde den, kdy řeknete: Kryon měl pravdu. Zamyslete se na chvíli nad všemi těmi elektronickými zařízeními, ve kterých bude miniaturizovaný motorek – ne tak široký jako baterie, který se bude stále nabíjet jako autobaterie, bude pořád pracovat a pořád se otáčet, aby vyráběl potřebnou energii pro vaše zařízení. To je magnetický motor, drazí, už je tady, už se vyvíjí, jen je třeba jej ještě vylepšit. Už je tady, v poli, které přichází. Už nebude potřeba dobíjet různá zařízení, žádné baterie. Budete mít i stejný druh zařízení, vyrábějící elektřinu, pořád a bez zastavení, dokonce i když vaše auto nepojede. Co třeba dobíjecí zařízení, které potřebujete stejně jako baterii, která se dobíjí, abyste mohli řídit auto? Samozřejmě nemůžete řídit auto bez autobaterie. Tady však nevíte, co nevíte. Přijdou „super caps“ (super kondenzátory), které jste ještě neviděli, ale už přicházejí. Dobíjecí zařízení bez baterií. Všechny tyto věci se začínají objevovat. Chápete, jak tyto věci pomohou planetě? Ropa se stane skutečně levnou, protože už ji nebudete potřebovat jako palivo. Tohle teď právě začíná, přichází konec baterií. Přijde to dřív, než si myslíte, z důvodů, které jsem vám uvedl. Bude se to exponenciálně šířit v dopravě. „Dobře, Kryone, tohle dokážu pochopit a je to skvělé, až na letadla – přece snad nebudou existovat elektrická letadla?“ Tak dobře, nebudete mít elektrická letadla. (Kryon se směje a publikum s ním.) Nevíte však, co nevíte. Dokážete si představit dobu, kdy přestanete dobývat nerostné bohatství planety? Prostě přestanete, protože už je nebudete potřebovat. Ne kvůli tomu, co potřebujete, ne kvůli tomu, co budete dělat. A to jsem se toho dotkl jen povrchně.

.

Další na řadě bude voda a tady přichází skutečná doba odsolování vody. Je to tady na třech frontách, tři vynálezy, bez potřeby tepelné energie, jen elektřiny. Bude jednoduché to vyrábět pomocí elektroniky na magnetický pohon. Vidíte, kam to směřuje.

.

Myslíte, že to změní způsob, jak věci fungují? Bude to znamenat konec rozvodných sítí. Zaznamenali jste, že rozvodné sítě selhávají, nefungují? Nebudou fungovat, když bude příliš velká zima, nebudou fungovat, když nastanou požáry. Budete si vyrábět elektřinu lokálně, buď ve svém domě, nebo ve svém sousedství, a nebudete mít dráty od centrálního zdroje. Přichází to. Už se to zkouší, už je to tady. Už jste těmto věcem velmi blízko. Tohle přichází, během příštích let, avšak v roce duality si obrňte a připravte se na mnoho špíny, která vyplave na povrch v oblastech, o kterých byste si to vůbec nemysleli. Připravte se na to, že do toho budou zapojeny děti. Už k tomu nebudu víc říkat. Budete na rok 2020 vzpomínat, drazí. Předávám vám tyto věci v lásce, protože světlo vítězí, světlo vítězí, světlo vítězí!

.

Závoj nad těmito objevy by se nebyl pozvedl, kdybyste je nepotřebovali. Přicházejí pro zrychlenou planetu s vyšším vědomím, kde už nebudete potřebovat být zatěžováni věcmi, které vám dosud způsobovaly problémy. Budete mít energii, kterou bude snadné vyrobit, budete mít vodu, kterou bude možné snadno odsolit. To vás povede k ještě větším věcem, drazí, k vytváření společností, které nakonec eliminují nemoci, kde už nebudou existovat žádné banánové republiky, nebudou už žádní diktátoři, protože obyvatelstvo už nebude nemocné. Až budete vědět, jak funguje ekonomika a sociální záležitosti, začne vám to dávat smysl. Až budete mít uzdravenou Zemi, ke které budete pozorní, začnete se dívat na sebe samotné a zkoumat integritu toho, čemu věříte. Začnete se možná zas zaměřovat na základní pravdy a považovat Zemi za partnera, za spirituálního spoluhráče, což se dosud nikdy v žádném z vašich hlavních náboženství nevyskytlo. Odvrhli jste to a pamatují si to jen domorodci. Vrátí se spojení s planetou. To je budoucnost. Ale předtím si musíte projít několika ošklivými věcmi – ošklivými proto, že je takhle neočekáváte. Ale všechny budou mít podíl na vašem uzdravení, na uzdravení vaší společnosti a vaší planety.

.

To vše vám předávám v lásce, protože světlo vítězí, světlo vítězí, světlo vítězí! Je škoda, že budete muset nejprve odkrýt nečistotu, abyste ji odstranili, ale odstraníte ji. Už je pryč doba, kdy jste nečistotu odkryli a pak ji jednoduše znovu zakryli a ještě více na ni nakupili. To už je pryč. Už nepřipustíte, aby to takhle dále pokračovalo. To je rodová linie staré duše a důvod, proč jste tady a posloucháte tento channeling. A proto vás také milujeme: Vy, mladí lidé, jste se přihlásili, abyste tu právě teď byli. A vy starší lidé jste se také přihlásili, abyste nesli vyšší vědomí než všichni ostatní na této planetě, a to v nové energii, o které mluvíme už 30 let. Nastal čas a budete pracovat na skládance, jak jste to nikdy předtím nedělali.

.

Rád bych, abyste si připomínali následující: Vystupte z této reality, která je temná nebo plná strachu a zklamání. Začněte chápat, že jste zde z určitého důvodu a že nejste žádnou obětí planety. Narodili jste se velkolepí – pusťte se do toho a dělejte to, kvůli čemu jste přišli!Hlavním tématem je sebeúcta (vědomí vlastní hodnoty) a teď nastal čas se jí chopit. Protože všechno, co vám dosud říkali, bylo chybné. Jste zde s určitým záměrem a z určitého důvodu. Vy jste ti, kdo přinesou změny na této planetě – nyní i později, v tomto životě, pak v tom dalším, dalším a dalším. Vrátíte se, ale s větším poznáním, s větší moudrostí, s větším světlem. A to je teprve začátek nového člověka.

A tak to je.

Kryon

.

Zdroj: www.kryon.com – 2020 – MP3 – 33:39 min.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět