12-2021 Kryon

Atributy reinkarnace – 2

.

Tento živý channeling Kryona byl přijat a streamován Leem Carrollem v rámci Healing Wednesday, 8. prosince 2021

.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Toto je druhý ze čtyř channelingů na téma reinkarnace. Možná jste předtím slyšeli, že toto téma je také o rodině.

 

V první části této série jsme definovali reinkarnaci. Jde o účel, myšlenku, že máte jednu duši a tato duše je vše, co vždy budete mít. A tato duše se mimochodem nikdy nemění, což znamená, že ve vaší duši jsou všechny reinkarnované entity, jimiž jste vy. Jsou tam také záznamy z minulých životů, o kterých jsme vám dřív předali také hodně informací.

 

Ale reinkarnaci se také říká „rodina“, protože je o lásce. Reinkarnace je metoda učení. Minule jsme mluvili o škole učení, jíž je reinkarnace. Mluvíme o lidech na planetě, kteří procházejí různými vyjádřeními. Chceme vám o tom předat pár faktů a možná to zakončíme věcmi, o kterých jsme vám nikdy dřív neřekli.

 

Začněme ale základy, které někteří z vás už ode mě dřív slyšeli. Pojďme si to zopakovat. Myšlenka reinkarnace na této planetě je představa, že jak duše putuje životem, učí se různé věci. A tyto věci jsou obsaženy ve vědomí lidského těla a toto vědomí nějakým způsobem zůstávátakže až příště vrátíte, mnoho z toho, co jste se naučili, tam zůstává. Jsou tam i věci, které jste se nenaučili nebo se naučili jen částečně.

 

Toto je vývoj toho, co bylo nazváno „karma“ a co je velmi dobře chápáno mnoha systémy víry na planetě po stovky let. Jak jsme vám řekli, reinkarnace je něco, v co věří víc lidí na planetě, než je těch, kteří v ní nevěří. A to je překvapivé tvrzení, které jsme vám už sdělili.

 

Mnoho lidí říká: „Takovým nesmyslům nevěřím.“ Hodně lidí na Západě přitom neví, že jsou v menšině. Reinkarnace je způsob (učení) a měla by jím být. Je to samozřejmě škola. Je to škola vědomí, škola světla a temnoty, škola učení, že tato planeta má svůj účel, smysl. Říkáme vám staré duše, protože vy jste ti, kteří to poslouchají (nebo čtou), a my to víme. Po mnoha životech dojdete do určitého bodu, kdy si začnete uvědomovat duchovní věci. Často tomu tak v prvních životech nebylo. Chci promluvit o něčem, na co se někteří z vás ptali. Jsou to dvě věci v této konkrétní lekci: jedna věc je „načasování“ a druhou věc bych nazval „uskladnění nebo uchování Akáši“. Pojďme být konkrétnější. Mluvím o reinkarnaci na této planetě.

 

Později se možná vrátím ke skutečnosti, že pokud jste přišli z jiných planet a žili jste tam ještě dříve, než tato Země vůbec existovala, máte ve své duši ještě mnohem větší množství minulých životů. Ale tato lekce se týká pouze této planety.

 

Škola životů

Je tak fascinující, když pomyslíte, že vy staré duše jste byli na této planetě tolikrát, že? Když sem dorazíte odkudkoli a z jakéhokoli důvodu a začnete tuto cestu - není to cesta dušeale cesta lidské bytosti - když sem tedy dorazíte, nazýváme vás „nováčci“. A teď jich přichází stále víc, prostě proto, že exponenciální tempo růstu populace zahrnuje mnoho těchto nováčků. A můžete (o nich) říct, že jsou bezradní ohledně toho, jak Země funguje. Možná někdy kroutíte hlavou a říkáte si: „Jak je možné, že ti lidé něco nechápou, že se často nechají oklamat, že nerozumí spoustě věcem, dokonce ani tomu, co je lidská přirozenost.“ To proto, že tyto bytosti jsou úplnými nováčky. Mohl bych vám přiblížit, co se děje v jejich životech. Někdy jsou ve vaší rodině, někdy ne. To se také děje s určitým záměrem a v jiné lekci vám řeknu proč.

 

Takže přijdete na tuto planetu a začnete svůj proces učení. Pak to trvá další život, než budete pokračovat v tomto tématu, a další život, než se do toho tématu ponoříte a po dlouhé době možná patnácti až dvaceti životů vyjdete z režimu přežití a začnete zjišťovat určité věci. Pak se zas vrátíte na planetu, a jak rostete, začínáte myslet na „důležitější“ věci. Zpočátku jste nezkušení a naivní jako děti, drazí. V současné době se v jakékoli škole na prvním stupni učíte číst, psát a počítat. A jakmile si to osvojíte, jste připraveni na pokročilejší témata. A pak po tolika životech jste připraveni na pokročilá témata: „Jak jsem se sem dostal? Existuje něco většího?“

 

No, možná jste se hned od začátku účastnili toho, co nazvu náboženství, protože vás o tom pravděpodobně něco naučili. Ale o tom teď nemluvím, nemluvím o tom, že se opět dostáváte do krabice, o níž vám bylo řečeno, že je to Bůh. Mluvím o tom, že začínáte myslet mimo rámec této krabice a ptáte seJe tu něco většího? To jsou lidé, kteří právě teď sledují (tento program), poslouchají (nebo čtou). Jsou to staré duše, které se dívají na planetu a začínají si uvědomovat, že se tady možná děje něco víc, než cokoli, co je kdy učili.

 

Načasování – období mezi životy

Existuje určité načasování, o kterém byste měli vědět. Dosud jsme o tom nikdy pořádně nediskutovali. Je to určeno těm, kdo chtějí vědět, jak tato reinkarnace nebo tato rodina funguje. V následujících lekcích pochopíte trochu víc, proč tomu říkám „rodina“. Jsou lidé, kteří vám řeknou, že po dlouhé době na druhé straně závoje se duše reinkarnuje do jiné lidské bytosti, do jiného vyjádření. Takže zemřete a po určitém počtu let se vrátíte. Diskutovalo se o tom v metafyzice, ale nikdo o tom opravdu neví nic konkrétníhoNevíte, protože jste lineární. Představujete si, že na to existují pravidla a že všichni procházejí stejným procesem. Ale tak to není. Opravdu si myslíte, že jedinečnost vašeho vědomí má pravidlo, které platí pro všechny? Když začínáte svou pozemskou cestu, uplyne opravdu jen několik let, než se vrátíte. Existují pro to důvody. Na druhé straně závoje pozorujete a učíte se, než se opět vrátíte. Čím víckrát jste se vrátili na planetu, tím kratší bude doba mezi odchodem a návratemDoba se dá dokonce zkrátit do té míry, že ti, kteří opouštějí planetu právě teď, se vrátí do tří měsíců.

 

Někteří teď řeknou: „Ne, ne, tak to být nemůže, Kryone. Učil jsem se o tom jinak.“ Rád bych, abyste poslouchali. Na planetě je nová energie a staré duše jsou tady teď zapotřebí. Potřebujeme více starých duší než nováčků. Proto jsou i tací, kteří umírají dřív, záměrně, aby se mohli vrátit mladí, vyrůstat jako pokročilé staré duše a učit ostatní kolem sebe. Tohle je načasování, o kterém jsme s vámi dosud nikdy takto nediskutovali. Co si o tom myslíte? Drazí, toto je proces lásky. A je to pro vás, pro blaho rodiny, což znamená, že dává smysl, abyste se vrátili dřív, abyste mohli pokračovat a pomáhat planetě, lidem kolem vás a rodině, ve které jste se narodili. Jde o proces reinkarnace, o němž jsme dosud takto nemluvili. A není to žádná doktrína žádného náboženství, tady o tom možná slyšíte poprvé.

 

Jeskyně stvoření

O druhém tématu mluvíme více než 25 let. Nezačali jsme s tím hned, protože je to pokročilý koncept. Existuje něco, čemu se říká „Jeskyně stvoření“. Je uvnitř Země, má krystalickou formu a je multidimenzionální – nikdy ji nenajdetePřesto je v této jeskyni záznam každého jednotlivého života, který jste kdy prožili na této planetě. Po své smrti, drazí, se odeberete na toto místo. A potrvá vám asi dva až tři dny, než uložíte vše, co se stalo, a celé vaše vědomí do krystalické formy. A to zůstává na planetě, je to výhradně součástí planety. Takže až se pak zas vrátíte, ať už po třech letech nebo po třech měsících, znovu se do ní odeberete. A ve větru zrození, v okamžiku zrození, si vyzvednete všechny tyto vlastnosti svých předků, svých minulých životů, všechny své lekce. A dalo by se říci, že vše se na vás „přichytí“ tak, abyste v tom mohli pokračovat.

 

Je ještě tolik věcí, o kterých můžeme mluvit. O tom, co se stane potom, co si pro vás přichystala nová energie, drazí. Je to úžasný proces a je skutečně plný lásky. Neberte to jako důvod, abyste šli hledat tu jeskyni, protože kvůli tomu vám to neříkám. Je to proto, abyste pochopili, že jde o proces, který má určitý plán, avšak především je v něm zahrnut atribut, který vám sděluje, že patříte k Zemi.

 

Během této části historie, po všechny tisíce let, kdy jste se podíleli na tom, že jste lidmi, byla Země vždy vaším partnerem. V ní je uložen krystal toho, kým jste. Ale to je jen jeden aspekt reinkarnace. Je tu načasování, je tu jeskyně stvoření, je tu krystal jako součást Země, ale je toho mnohem víc, mnohem víc, než co vám mohu předat v těchto čtyřech lekcích. Jak se ohledně toho cítíte, drazí? Uvědomujete si, že to není jen nějaké pravidlo, jen tak nějaký způsob, jak to funguje nebo nějaká zkouška? Ne, je to navrženo s vaším jménem, abyste se cítili pohodlněji a rozuměli tomu víc, než kdykoli předtím.

 

A je toho víc, ach, mnohem víc. A vše je naplněno láskou k vám, takže až se vrátíte na tuto planetu, budou věci ještě snazší než předtím, pokud budete hledat. Vždy máte možnost volby nesnažit se to pochopit, nehledat to. Přesto to mnozí z vás, kdo to sledujete, posloucháte (nebo čtete), chápete a posouváte se dopředu. A nyní hledáte a přijímáte lásku, která je pro vás určena.

Já jsem Kryon, zamilovaný do lidstva.

A tak to je.

KRYON
.

Zdroj: www.kryon.com – Attributes of the Reincarnation – Part 2 – MP3 -  min. 15:13

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

.

zpět