12-2021 Kryon

Atributy reinkarnace – 3

.

Tento živý channeling Kryona byl přijat a streamován Leem Carrollem v rámci Healing Wednesday, 15. prosince 2021

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Toto je třetí část ze čtyř na téma, které je pro mnoho lidí tak velké a zároveň matoucí. A jak víte, pokud jste si poslechli (nebo přečetli) první dva channelingy, tématem je reinkarnaceJe to obrovské téma, drazí, protože zahrnuje mnoho aspektů vaší dušeDuše, jak jsme už mnohokrát diskutovali, je obrovská, je součástí stvoření samotného a není to tak, jak věříte. Tohle téma je součástí Kruhu dvanácti, kde vás pozvedáváme k vaší velkoleposti a ta je nekonečná. Ale v tomto konkrétním schématu lekcí jde pouze o vaší duši tady na Zemi.

 

Sdělili jsme vám, že v reinkarnaci věří, zaobírá se jí v myšlenkách, chápe a využívá její energii víc lidí, než je těch, kteří v ní nevěří. Ve vaší kultuře však mnozí říkají: „Jak můžeš věřit v něco tak podivného?“ mohou to být vaši sousedé nebo kdokoli jiný, aniž by chápali, že většina světa vždy chápala a věřila v reinkarnaci. Pouze ve vašich moderních doktrínách jste ji odstranili. Pak jsme vám pověděli o některých jejích atributech, ne zrovna o její historii. Mluvili jsme o výběru pohlaví a dalších věcech, které jsme už probrali dřív. Nyní se ale dostáváme k několika věcem, které vás možná vždy zajímaly. Jsou to krásné věci, ale pro mnohé jsou také matoucí, protože se divíte, jak je to vůbec možné.

 

Drazí, chápete, že jedna duše se neustále vrací na tuto planetu. To je váš příběh. Řekli jsme vám, že vaše životy jsou dokonce zaznamenány v Jeskyni stvoření, kde se uchovávají jako záznamy, i když se odeberete někam jinam, a budete mít všechno to, o čem budeme dnes mluvit, což je „plánování duší“. Avšak esence vašich životů a energie vašich životů, to, kým jste byli, a možná i potenciál toho, kým byste mohli být na základě vašeho plánování, to vše zůstává na planetě. Tohle je možná zajímavé, ale ještě zajímavější je, že při tom všem začínáte chápat, že jste součástí planety mnohem víc. O tom jsme už také dřív mluvili, že jste součástí té nádherné esence Gaii, té lásky, která je součástí toho, co bych nazval lidství, všeho-co-je. Přesto tohle chybí ve všech důležitých doktrínách planety. Vy a vaše životy jste součástí planety! A to také hraje roli v reinkarnaci.

 

„Drahý Kryone, pověz nám o plánování duší.“ Řeknu vám dvě věci, o kterých můžete přemýšlet. Rád bych, abyste obě tyto věci pochopili. Existuje pouze jediný důvod pro tyto dvě věci, která vám předám, a tím je láska. Neexistuje žádná doktrína ani soubor pravidel, který říká, že by se tyto věci musely dít určitým způsobem, abyste se museli vracet a žít další životy. Všechno, o čem vám budu povídat, bylo navrženo s láskou pro vás, aby vám to usnadnilo a dávalo větší smysl přejít na další úroveň, pokud chcete, nebo si vytvořit jiný život než jaký byl ten předchozí. V této energii se děje tolik věcí, které se liší od těch, co byly dřív. K tomu se dostanu.

 

Plánování duší

Plánování duší je velkolepé. Kolika z vás bylo řečeno, že jste si svou inkarnaci naplánovali předem? Ale nejen to, naplánovali jste si, kdo přijde s vámi nebo kdo by mohl být vaší rodinou. Na této planetě máte samozřejmě možnost volby a jedna z nich je, s kým chcete být nebo s kým byste se chtěli setkat možná na základě spolutvoření – to je jen vaše volba. Ale podle vás zdánlivě nemáte na výběr, kdo je vaše matka nebo otec, kdo jsou vaše sestry a bratři nebo ostatní příbuzní. Tolik z vás stále opakuje: „To jsem neplánoval. Nikdy bych si takové lidi nevybral.“ (Kryon se směje.) Ale ano, vybral. A někdy si je vyberete, drazí, z důvodů, které si opravdu neuvědomujete. Představte si, že jste na druhé straně závoje a na určité úrovni jsou s vámi dokonce i duše těch, kteří ještě nezemřeli a stále žijí na planetě. Jsou s vámi a pomáhají vám naplánovat další inkarnaci s vámi. A takto by to mohlo vypadat:

 

„Vím, že jsi stará duše a byla jsi na této planetě více než čtyřistakrát. Já jsem tu byl jen třicetkrát. Co je to nejlepší, co spolu můžeme udělat?“ Nebo: „Příště budu tvá matka, abys mě něco naučil.“ „Budu tvůj otec, abys mě mohl něco naučit.“ Vidíte, kam to směřuje?

 

Staré duše neplánují svou další inkarnaci tak, aby z toho měly nějaké výhody. Často plánují tak, aby z určité pozice mohly něco učit. Narodíte se do rodiny a vlastně to nemusí být osvícená rodina, kterou byste si vybrali vy sami. Ale vaše přítomnost pro ně může být spouštěčem, aby se naučili něco úplně nového, o čem nikdy předtím nevěděli. Tohle je proces osvícení, drazí. Plánujete svou další inkarnaci a lidé, kteří budou vaší rodinou, nemusí být nutně s vámi pro růst vás samotných, ale pro svůj růst. Takový je systém lásky.

 

Zamyslete se na chvíli nad tím, kteří členové rodiny vám v tomto životě způsobili nejvíc problémů. Jednoho dne, na druhé straně závoje, budete mít všichni společně oslavu a budete diskutovat o tom, jak to dopadlo. A oni se na vás podívají a řeknou: „Děkuji, že jsi tím s námi prošel. A ano, viděli jsme, kdo jsi byl a jak jsi jednal. Možná to tak nevypadalo, ale na určité úrovni nás to ovlivnilo, pomohlo nám to a osvítilo nás to.“ A všechny vás zaplaví velká vlna lásky, když si uvědomíte, co jste společně dosáhli.

 

Toto je plánování dušeTakto se to děje, drazí, a je to velká část procesu reinkarnace, toho, kým budete. Je to téměř výhradně vaše volba spolu s ostatními dušemi. A vrátíte se ochotně, nikoli s kopáním a křikem, ani nebudete smutní, že jste se náhodou narodili zrovna do té určité rodiny. Ach ne, je to rodina, kterou jste si naplánovali. Přemýšlejte o tom. A rád bych, abyste popřemýšleli o svých dětechI ony udělaly totéž, s vámi a pro vásNěkteré jsou starší duše než vy, některé právě začaly. Takto to funguje.

 

Plánování duší už během života

Je tu ještě něco. Je možné, že v tomto životě už trochu poznáváte a o trošku víc chápete, s kým byste mohli být v příštím životě? To je plánování duší, i když jste zrovna tady (na Zemi). Záleží na tom, co se děje s vámi a vaším osvícením, s kým se setkáte a co se děje s vaší volbou na planetě. Takže ne veškeré plánování duší se odehrává na druhé straně závoje, drazí. Pokud jste hledali a našli určité věci, které jste zvládli, například s vašimi rodiči, nebo partnery, s nimiž jste žili, nebo lidi, do kterých jste zamilovaní jiným způsobem, ne způsobem partnerského spojení, možná duchovním způsobem, díky němuž jste se něco naučili, pak byste mohli říci: „V příštím životě chci být s touto skupinou, s tímto člověkem, možná v této kultuře.“ A říkám vám, že to bude mít svou váhu, protože na druhé straně závoje to též bude součástí plánování.

 

„Kryone, takže tím říkáš, že zatímco jsme tady v nové energii, můžeme také začít navrhovat náš další život, zatímco tady žijeme, místo toho, abychom to prostě udělali později na druhé straně závoje?“ Odpověď je ano. Někomu to bude připadat nové a zvláštní a někdo bude tvrdit, že to není metafyzika, kterou dosud znal. Říkám vám, že už nic není tou metafyzikou, kterou jste znali, drazí, protože všechno se mění. Ať vám bylo řečeno cokoli nebo v cokoli věříte, chci, abyste pochopili, že planeta se výrazně mění a nyní vám tyto věci nabízí. Protože jste sem přišli, protože pracujete na skládance (hádance) a protože jste ji změnili.

 

Tohle je třetí lekce ze čtyř o reinkarnaci, která byla vytvořena s láskou pro vaše duše a pro vás.

A tak to je.

Kryon

.

Zdroj: www.kryon.com – Attributes of the Reincarnation – Part 3 – MP3 -  min. 13:35

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
zpět